Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 4 sierpnia 2019r.

Rozkaz L. 8/2019 Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L10/2019 z dnia 03.08.2019r. 7. Mianowania instruktorów 7.5. Przyjęcia w poczet instruktorów

7.5.3. Z dniem 3 sierpnia 2019r. przyjmuję przewodniczkę Aleksandrę Gruba w poczet instruktorów ZHP.

4. Stopnie i sprawności. 4.5. Otwarcie próby na Naramiennik Wędrowniczy 4.5.1. Na wniosek Kapituły Naramiennika Wędrowniczego otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhowi Jakubowi Skupień, opiekun próby: pwd. Przemysław Szopa.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu

Profile for Czarna 13 im. Słowian Zachodnich w Tenczynku

L. 8/2019  

L. 8/2019  

Advertisement