Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 17 październik 2018r.

Rozkaz L. 7/2018 2. Szczep 2.6.

Zwolnienia w Radzie Szczepu 2.6.1. Zwalniam phm. Agnieszkę Piórko z członkostwa w Radzie Szczepu. Dziękuję za wieloletnią pracę. 2.6.2. Zwalniam druha Jakuba Skupień z członkostwa w Radzie Szczepu. Dziękuję za dotychczasową pracę.

4. Stopnie i sprawności. 4.1. Zamknięcie próby na stopień 4.7.1. Na wniosek opiekuna próby, phm. Agnieszki Piórko zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Samarytanki druhnie Magdalenie Piwowarczyk.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu

L7/2018  
L7/2018  
Advertisement