Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 28 czerwca 2019r.

Rozkaz L. 6/2019 Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L6/2019 z dnia 04.06.2019r. 7. Mianowania instruktorów 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 kwietnia 2019r. otwieram próbę na stopień przewodnika Druhowi Wojciechowi Midurze. Opiekunka próby: phm. Antonina Guzik. Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi Krakowskiej L6/2019 z dnia 14.06.2019r. 5. Mianowania instruktorów 5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrza/harcmistrzyni

5.2.3. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 czerwca 2019r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Joannie Krajcarz z Hufca Krzeszowice. Opiekun próby hm. Bartosz Zawisza. Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L7/2019 z dnia 20.06.2019r. 6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.3. Mianuję druha phm. Krzysztofa Mitkę Komendantem Obozu 13 Szczepu DHiZ „Czarna Trzynastka” w Mrzeżynie.

2. Szczep 2.7. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.7.1. Powołuję z dniem 28 czerwca 2019r. Sztab Kampanii Sztandarowej Szczepu. Powołuję w skład Sztabu następujące druhny i druhów:  hm. Bartosz Zawisza – szef sztabu  pwd. Leszek Wajdowski – członek sztabu  pwd. Krzysztof Korbiel – członek sztabu  phm. Agnieszka Piórko – członkini sztabu  phm. Krzysztof Mitka – członek sztabu  pwd. Szymon Korzeniowski – członek sztabu

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu

Profile for Czarna 13 im. Słowian Zachodnich w Tenczynku

L. 6/2019  

L. 6/2019  

Advertisement