Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn 23.08.2018r.

Rozkaz L. 5/2018 Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L7/2018 z dnia 22.07.2018:

1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, iż Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Krzeszowice w celu wyboru delegatów na Zjazd Zwykły ZHP Chorągwi Krakowskiej, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018r. o godzinie 19:00 w Szkole Podstawowej w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

2. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Z ogromną radością pragnę poinformować, że plakietkę szczepu w trakcie obozu szczepu zdobyły druhny i druhowie: Ida Szklarczyk, Justyna Sałustowicz, Małgorzata Sajna, Maja Żyła, Matylda Biga, Iza Czekaj, Olaf Kubin, Oskar Mazur, Zofia Sajna, Jagoda Niemiec, Joanna Prochowska, Gabriela Prochowskie, Bartosz Głogowski, Antoni Niemczyk, Kaśka Wajdowska, Krzysiek Niemiec, Piotr Adamus, Hanna Żyła, Magdalena Bogacka, Jagoda Klich, Hanna Kidoń, Zofia Kacprzak.

4. Stopnie i sprawności. 4.2. Zamknięcie próby na stopień 4.2.1. Na wniosek opiekuna próby, phm. Joanny Krajcarz zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie phm. Agnieszce Piórko. 4.4. Zamknięcie próby na sprawność 4.4.1. Zamykam sprawność z wynikiem pozytywnym „Leśne Wampum granatowe” druhnie Aleksandrze Gruba.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu

L5/2018  
L5/2018  
Advertisement