Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 24 kwietnia 2019r.

Rozkaz L. 4/2019 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. W dniu 22.04.2019 odbyła się Konstytucyjna Zbiórka Rady Szczepu na której został zmienione trzy punkty w załączniku nr. 4 oraz zmiana w rozdziale IV SYMBOLE, OBRZĘDY, TRADYCJE I ZWYCZAJE SZCZEPU dopisany art. 19. Z uwagi na wyżej wymienione zmiany, numeracja kolejnych artykułów uległa zmianie.

2. Szczep 2.3. Mianowanie funkcyjnych Szczepu 2.3.1. Mianuję na funkcję Strażnika Konstytucji pwd. Szymona Korzeniowskiego.

4. Stopnie i sprawności. 4.1. Otwarcie próby na stopień. 4.1.1. Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Magdalenie Piwowarczyk, opiekun próby: phm. Krzysztof Mitka. 4.5. Otwarcie próby na Naramiennik Wędrowniczy 4.5.1. Otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhowi Wojciechowi Midurze, opiekun próby: pwd. Przemysław Szopa.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu

Profile for Czarna 13 im. Słowian Zachodnich w Tenczynku

L. 4/2019  

L. 4/2019  

Advertisement