Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 12 maja 2017 r.

Rozkaz L. 3/2017 Podaję do wiadomości wyjątek z rozkazu Naczelnika ZHP:

Rozkaz LS. 1/2017z dnia 22 lutego 2017 r.:

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia 11.1. Odznaczenia harcerskie Informacje 11.1.1. Podaję do wiadomości decyzją Przewodniczącego ZHP nr 40/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie odznaczenia Krzyżem ,,Za Zasługi dla ZHP": 11.1.1.2. Srebrny Krzyż ,,Za Zasługi dla ZHP" otrzymuje: Chorgiew Krakowska ZHP hm. Bartosz ZAWISZA

Podaję do wiadomości wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP:

Rozkaz L. 4/2017z dnia 1 marca 2017 r.:

15. Inne 15.3. Przyznaję brązową Odznakę Kadry Programowej nr 40/2017 phm. Joannie Krajcarz z Hufca Krzeszowice.

Serdecznie gratuluję druhnie Joannie zdobycia brązowej Odznaki Kadry Programowej i życzę dalszych sukcesów na harcerskiej drodze. Gratuluję druhowi Bartoszowi, naszemu byłemu Komendantowi Szczepu, uhonorowania Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, życzę dalszych sukcesów na harcerskiej drodze.

2. Szczep 2.1. Zwolnienia w Radzie Szczepu 2.1.1. Zwalniam z Członka Rady Szczepu dh. pwd. Przemysława Szopę. Równocześnie dziękuję za dotychczasową pracę.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu

L3/2017