Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn.4 lutego 2017 r.

Rozkaz L. 2/2017 4. Stopnie i sprawności. 4.1. Zamknięcie próby na sprawność 4.1.1. Zamykam próbę na sprawność Scenografa*** druhnie phm. Joannie Krajcarz.

5. Harcerska akcja letnia i zimowa 5.1. Zwolnienia i mianowania komendanta. 5.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki Biwaku Zimowego w Bochni druhnę phm. Joannę Krajcarz. 5.2. Zwolnienie kadry 5.2.1.Zwalniam z funkcji oboźnego biwaku druha Bruna Jakubowskiego 5.2.2. Zwalniam z funkcji kwatermistrza biwaku druha phm. Krzysztofa Mitkę 5.2.3. Zwalniam z funkcji kadrę programową biwaku w składzie: pwd. Klaudia Seweryn, pwd. Szymon Korzeniowski, pwd. Wojciech Dąbek, dh. Aleksandra Gruba, dh. Alicja Wróblewska, dh. Gabriela Kołacz, dh Jakub Łypik dh. Magdalena Piwowarczyk dh. Urszula Janiec

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu

L2/2017