Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn 26.01.2017 r.

Rozkaz L. 1/2017 2. Szczep 2.1. Mianowanie funkcyjnych Szczepu 2.1.1. Mianuję dh. pwd. Szymona Korzeniowskiego szefem Grupy ds. Promocji Szczepu. 2.2. Mianowania w Radzie Szczepu 2.2.1. Mianuję Członkiem Rady Szczepu dh. Jakuba Głogowskiego. 2.3. Zwolnienia w Radzie Szczepu 2.3.1. Zwalniam z Członka Rady Szczepu dh. Pawła Midurę. Równocześnie dziękuję za dotychczasową pracę. 2.4. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

3. Drużyny 3.1. Powoływanie innych jednostek Szczepu 3.1.1. Powołuję Grupę ds. Promocji Szczepu.

5. Harcerska akcja letnia i zimowa 5.1. Zwolnienia i mianowania komendanta. 5.1.1. Mianuję komendantką Biwaku Zimowego w Bochni druhnę phm. Joannę Krajcarz. 5.2. Mianowanie kadry 5.2.1.Mianuję oboźnym biwaku druha Bruna Jakubowskiego 5.2.2. Mianuję kwatermistrzem biwaku druha phm. Krzysztofa Mitkę 5.2.3. Mianuję kadrę programową biwaku w składzie: pwd. Klaudia Seweryn, pwd. Szymon Korzeniowski, pwd. Wojciech Dąbek, dh. Aleksandra Gruba, dh. Alicja Wróblewska, dh. Gabriela Kołacz, dh Jakub Łypik dh. Magdalena Piwowarczyk dh. Urszula Janiec 5.3. Zwolnienie kadry

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu

L1/2017