Page 1


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn 09.02.2018r.

Rozkaz L. 1/2018 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Z ogromną radością pragnę poinformować wszystkich członków Szczepu, że pięć osób z naszego środowiska zostało finalistami 5-tej edycji Plebiscytu TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2017 roku w czterech kategoriach. Ogromne gratulacje dla druhen: Magdalena Piwowarczyk, Aleksandra Gruba, phm. Joanna Krajcarz i druha phm. Krzysztofa Mitkę oraz Komendanta Hufca ZHP Krzeszowice – hm. Bartosza Zawiszy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w harcerskiej pracy.

2. Szczep 2.5. Mianowania w Radzie Szczepu 2.5.1. Mianuję członkiem Rady Szczepu druhnę Kingę Bojkowską. 2.7. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.7.1. Informuję, o zmianie nazwy Kapituły Naramiennika Wędrowniczego na Kapitułę Naramiennika Wędrowniczego i Stopni Wędrowniczych, skład kapituły pozostaje bez zmian.

5. Harcerska akcja letnia i zimowa 5.1. Zwolnienia i mianowania komendanta. 5.1.1. Mianuję na funkcję komendanta biwaku zimowego Poręba Żegoty w dniach 0911 lutego 2018 druha phm. Krzysztofa Mitkę. 5.2. Mianowanie kadry 5.2.1. Mianuję na funkcję oboźnego biwaku zimowego druhnę Aleksandrę Gruba. 5.2.2. Powołuję sztab programowy biwaku zimowego w składzie: phm. Joanna Krajcarz, pwd. Wojciech Dąbek, phm. Agnieszka Piórko, pwd. Szymon Korzeniowski, dh Jan Mitka, dh. Kinga Bojkowska, dh. Gabriela Kołacz, dh. Magdalena Piwowarczyk, dh. Jakub Skupień.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn 13.02.2018r.

Rozkaz L. 2/2018 4. Stopnie i sprawności. 4.6. Otwarcie prób na Naramiennik Wędrowniczy 4.6.1. Otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhowi Krzysztof Guła, opiekun próby: phm. Krzysztof Mitka. 4.6.2. Otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhnie Magdalena Piwowarczyk, opiekun próby: phm. Joanna Krajcarz. 4.6.3. Otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhowi Jakub Skupień, opiekun próby: pwd Wojciech Dąbek. 4.6.4. Otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhowi Jan Mitka, opiekun próby: phm. Krzysztof Mitka.

5. Harcerska akcja letnia i zimowa 5.1. Zwolnienia i mianowania komendanta. 5.1.1. Zwalniam z funkcji komendanta biwaku zimowego Poręba Żegoty w dniach 0911 lutego 2018 druha phm. Krzysztofa Mitkę. 5.3. Zwolnienie kadry 5.3.1. Zwalniam z funkcji oboźnego biwaku zimowego druhnę Aleksandrę Gruba. 5.3.2. Rozwiązuję sztab programowy biwaku zimowego w składzie: phm. Joanna Krajcarz, pwd. Wojciech Dąbek, phm. Agnieszka Piórko, pwd. Szymon Korzeniowski, dh Jan Mitka, dh. Kinga Bojkowska, dh. Gabriela Kołacz, dh. Magdalena Piwowarczyk, dh. Jakub Skupień.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn 25.04.2018r.

Rozkaz L. 3/2018 4. Stopnie i sprawności. 4.6. Otwarcie prób na Naramiennik Wędrowniczy 4.6.1. Otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhowi Jakub Bociek, opiekun próby: pwd. Wojciech Dąbek. 4.6.2. Otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhnie Katarzyna Guła, opiekun próby: phm. Joanna Krajcarz.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn 27.06.2018r.

Rozkaz L. 4/2018 Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L6/2018 z dnia 26.06.2018:

6. Harcerska akcja letnia i zimowa 6.1. Zwolnienia i mianowania kadry 6.1.3. Mianuję druhnę phm. Joannę Krajcarz komendantką obozu 13. Szczepu DHiZ w Zarzeczu w dniach 10 – 25 sierpnia 2018r. 6.1.3. Mianuję druha phm. Krzysztofa Mitkę kwatermistrzem obozu 13. Szczepu DHiZ w Zarzeczu w dniach 10 – 25 sierpnia 2018r.

2. Szczep 2.5. Mianowania w Radzie Szczepu 2.5.1. Mianuję druha Jakuba Boćka członkiem Rady Szczepu. 2.6. Zwolnienia w Radzie Szczepu 2.6.1. Zwalniam druhnę Kingę Bojkowską z członka Rady Szczepu, równocześnie dziękuję druhnie za dotychczasową pracę. 2.7. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn 23.08.2018r.

Rozkaz L. 5/2018 Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L7/2018 z dnia 22.07.2018:

1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, iż Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Krzeszowice w celu wyboru delegatów na Zjazd Zwykły ZHP Chorągwi Krakowskiej, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018r. o godzinie 19:00 w Szkole Podstawowej w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

2. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Z ogromną radością pragnę poinformować, że plakietkę szczepu w trakcie obozu szczepu zdobyły druhny i druhowie: Ida Szklarczyk, Justyna Sałustowicz, Małgorzata Sajna, Maja Żyła, Matylda Biga, Iza Czekaj, Olaf Kubin, Oskar Mazur, Zofia Sajna, Jagoda Niemiec, Joanna Prochowska, Gabriela Prochowskie, Bartosz Głogowski, Antoni Niemczyk, Kaśka Wajdowska, Krzysiek Niemiec, Piotr Adamus, Hanna Żyła, Magdalena Bogacka, Jagoda Klich, Hanna Kidoń, Zofia Kacprzak.

4. Stopnie i sprawności. 4.2. Zamknięcie próby na stopień 4.2.1. Na wniosek opiekuna próby, phm. Joanny Krajcarz zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie phm. Agnieszce Piórko. 4.4. Zamknięcie próby na sprawność 4.4.1. Zamykam sprawność z wynikiem pozytywnym „Leśne Wampum granatowe” druhnie Aleksandrze Gruba.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 13 września 2018r.

Rozkaz L. 6/2018 3. Stopnie i sprawności. 3.1.

Otwarcie próby na stopień. 3.1.1. Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Gabrieli Kołacz, opiekun próby: phm. Joanna Krajcarz. 3.1.2. Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Aleksandrze Gruba, opiekun próby: phm. Krzysztof Mitka. 4.6. Zamknięcie próby na Naramiennik Wędrowniczy 4.6.1. Zamykam próbę i przyznaje Naramiennik Wędrowniczy druhnie Gabrieli Kołacz, opiekun pwd. Wojciech Dąbek. 4.6.2. Zamykam próbę i przyznaje Naramiennik Wędrowniczy druhnie Aleksandrze Gruba, opiekun pwd. Przemysław Szopa.

6. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania 6.1.

Pochwały Udzielam pochwały druhowi Krzysztofowi Mitce za terminowe rozliczenie obozu Szczepu, który odbywał się w Zarzeczu oraz druhowi Szymonowi Korzeniowskiemu za pracę włożoną w promocję obozu na wszystkich portalach społecznościowych. 6.2. Podziękowania Dziękuję druhnie Justynie Saustowicz, druhnie Małgorzacie Sajnie, druhnie Idzie Szklarczyk za udział w uroczystościach 1 września 2018r. Składam podziękowania druhowi Wojtkowi Midurze oraz druhowi Janowi Mitce za pomoc w zorganizowaniu ogniska pokoleń tegoż samego dnia. Dziękuję również wszystkim członkom Szczepu, który wzięli udział w obchodach 130. Urodzin Olgi DrahamowskiejMałkowskiej organizowanych przez Hufiec Krzeszowice.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 17 październik 2018r.

Rozkaz L. 7/2018 2. Szczep 2.6.

Zwolnienia w Radzie Szczepu 2.6.1. Zwalniam phm. Agnieszkę Piórko z członkostwa w Radzie Szczepu. Dziękuję za wieloletnią pracę. 2.6.2. Zwalniam druha Jakuba Skupień z członkostwa w Radzie Szczepu. Dziękuję za dotychczasową pracę.

4. Stopnie i sprawności. 4.1. Zamknięcie próby na stopień 4.7.1. Na wniosek opiekuna próby, phm. Agnieszki Piórko zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Samarytanki druhnie Magdalenie Piwowarczyk.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 30 listopada 2018r.

Rozkaz L. 8/2018 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. W dniach 1 i 2 listopada odbyła się organizowana przez nasz Szczep Akcja Znicz. W trakcie zbiórki udało się zgromadzić 2126,51 zł. 1.2.2. W dniu 23.11.2018 odbyła się Konstytucyjna Zbiórka Rady Szczepu na której został zmieniony tytuł Konstytucji oraz treści w pięciu artykułach.

6. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Kolejna Akcja Znicz za nami. Chciałabym podziękować wszystkim harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w jej przygotowanie i poświęcili swój czas aby stanąć na Szczepowym stoisku. Szczególne podziękowania należą się zuchnie Kai Sarocie i druhowi Andrzejowi Adamus za rozprowadzanie zniczy przez cały dzień. Druhowi Jakubowi Bociek za koordynację działań i przygotowanie tegorocznej Akcji Znicz, dzięki której pozyskaliśmy środki na śródroczną pracę Szczepu i jego jednostek.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 29.12.2018r.

Rozkaz L. 9/2018 Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L11/2018 z dnia 27.11.2018r. 7. Mianowania instruktorów 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2018r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Magdalenie Piwowarczyk. Opiekunka próby: phm. Joanna Krajcarz. 7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 listopada 2018r. otwieram pwd. Wojciechowi Dąbkowi próbę na stopień podharcmistrza. Opiekun próby: hm. Tomasz Owoc. Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi L16/2018 z dnia 27.11.2018r. 3. Chorągiew 3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów 3.1.1. W sprawie wyborów członków Komendy Chorągwi

hm. Bartosz Zawisza – Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych 3.1.2 W sprawie wyborów członków Rady Chorągwi

phm. Joanna Krajcarz

3.4. Mianowania 3.4.5. Mianuję członków zespołu Promocji: … oraz współpracowników: phm. Joanna Krajcarz Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L12/2018 z dnia 17.12.2018r. 7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 września 2018r. zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Gabrielę Kołacz. Opiekun próby: phm. Krzysztof Mitka.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu

Profile for Czarna 13 im. Słowian Zachodnich w Tenczynku

Rozkazy 2018  

Rozkazy 2018  

Advertisement