Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Rozkazy Komendanta Szczepu rok 2015

czarna13.zhp.net.pl


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 30.01.2015r.

Rozkaz L. 1/2015

1. Stopnie i sprawności. 1.1. Zamknięcie próby na stopień Zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień Harcerki Rzeczpospolitej druhnie Agnieszce Piórko.

2. Harcerska akcja letnia i zimowa 2.1. Mianowanie kadry

   

Powołuję kadrę szczepowego biwaku zimowego (13-15.02.2015r. Oświęcim) w składzie: Komendantka biwaku – phm Agnieszka Piórko Kwatermistrz biwaku – dh Paweł Midura Oboźna biwaku – dh Aleksandra Gruba Kadra programowa i organizacyjne – phm Joanna Krajcarz, phm Krzysztof Mitka, pwd Szymon Korzeniowski, pwd Przemysław Szopa, pwd Wojciech Dąbek.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Mitka

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek. 16.02.2015r.

Rozkaz L. 2/2015 1. Szczep 1.1. Mianowania w Radzie Szczepu Na wniosek Rady Szczepu powołuję w jej skład dh Weronikę Gregorczyk oraz dh Gabrielę Kołacz.

2. Stopnie i sprawności. 2.1. Otwarcie próby na stopień. Otwieram phm Agnieszce Piórko próbę na stopień Harcerki Rzeczpospolitej. Opiekunem próby mianuję phm Joanna Krajcarz. Na wniosek szczepowej kapituły na naramiennik wędrowniczy zamykam dh Bartoszowi Rojkowi próbę na pagon wędrowniczy z wynikiem negatywnym.

3. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Składam serdeczne podziękowania phm Agnieszce Piórko oraz phm Joannie Krajcarz za wzorową organizację tegorocznego biwaku zimowego, który odbył się w Oświęcimiu. Dobre wspomnienia uczestników i satysfakcja kadry programowej niech będą dodatkowym wyróżnieniem.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Mitka

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 02.03.2015r.

Rozkaz L. 3/2015 1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca 1.1. Zmiany organizacyjne 1.2. Zamykam okres próbny drużynie starszoharcerskiej działającej przy Zespole Szkół w Tenczynku w strukturach 13 Szczepu DhiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku i nadaję jej numer 49 oraz nazwę „Wenedowie”.

2. Zarządzenia i informacje 2.1. Zarządzenia Zgodnie z decyzja Rady Szczepu, podjętą na Konstytucyjnej Zbiórce Rady Szczepu w dniu 25/26 kwietnia 2015r. wprowadzam w życie nowa Konstytucje 13 Szczepu DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku. Konstytucja jest obowiązującym dokumentem zawierającym zasady działania naszego Szczepu. Polecam wszystkim drużynowym zapoznać z jej treścią członków swoich drużyn.

3. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania 3.1. Pochwały Udzielam pochwały pwd. Wojciechowi Dąbkowi oraz dh Weronice Gregorczyk w związku ze spełnieniem wymagań dotyczących prowadzenia drużyny i zamknięciem okresu próbnego 49 DSH „Wenedowie”. Życzę wielu sukcesów! 3.2. Wyróżnienia Za wzorową harcerską postawę wyróżniam następujące druhny i druhów: Weronika Gregorczyk, Magdalena Piwowarczyk, Kornelia Krzanik, Gabriela Kołacz, Jan Mitka, Przemysław Szopa. W ramach wyróżnienia udziela się im pozwolenia wejścia w skład pocztów sztandarowych wystawianych z okazji Święta 3 maja podczas uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza w Krzeszowicach w dniu 3 maja br.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Mitka

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 27.06.2015r.

Rozkaz L. 4/2015 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Informacje Podaję do wiadomości listę nominowanych kandydatów w konkursie Czarna Owca Szczepu na instruktora roku harcerskiego 2014/2015: dh Gabriela Kołacz, dh Weronika Gregorczyk, pwd. Przemysław Szopa, pwd. Wojciech Dąbek. Wymienionym instruktorom gratuluję nominacji!

2. Stopnie i sprawności. 2.1. Zamknięcie próby na stopień Zamykam z wynikiem pozytywnym, próbę na stopień Harcerza Orlego druhowi Wojciechowi Dąbkowi. Gratuluję zdobycia kolejnego stopnia!

3. Harcerska akcja letnia i zimowa 3.1. Zwolnienie kadry Zwalniam kadrę szczepowego biwaku zimowego (13-15.02.2015r. Oświęcim) w składzie:  Komendantka biwaku – phm Agnieszka Piórko  Kwatermistrz biwaku – dh Paweł Midura  Oboźna biwaku – dh Aleksandra Gruba  Kadra programowa i organizacyjne – phm Joanna Krajcarz, phm Krzysztof Mitka, pwd Szymon Korzeniowski, pwd Przemysław Szopa, pwd Wojciech Dąbek.

4. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Udzielam pochwały 49 DSH „Wenedowie” za zdobycie II miejsca w rywalizacji międzypatrolowej na XV Harcerskim Rajdzie Turystycznym im. Olgi DrahanowskiejMałkowskiej (29-31.05.2015r. Krzeszowice).

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Mitka

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 03.08.2015r.

Rozkaz L. 5/2015 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Informacje Podaje do wiadomości wyniki plebiscytu Czarna Owca Szczepu na najlepszego instruktora Szczepu w roku harcerskim 2014/2015. Zwyciężczynią plebiscytu została druhna Gabriela Kołacz! Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na harcerskiej ścieżce.

2. Szczep 2.1. Mianowanie w Komendzie Szczepu Na wniosek Rady Szczepu mianuję w skład komendy szczepu następujące druhny i druha:  phm. Agnieszka Piórko – Zastępczyni Komendanta Szczepu ds. Programowych,  phm. Joanna Krajcarz – Zastępczyni Komendanta Szczepu ds. Pracy z Kadrą,  pwd. Szymon Korzeniowski – Zastępca Komendanta Szczepu ds. Promocji i Informacji.

3. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Udzielam pochwały druhnie Joannie Krajcarz i druhowi Szymonowi Korzeniowskiemu za ogromną pracę włożoną w promocję Szczepu w czasie trwania obozu harcerskiego w Lginiu (15-30.07.2015r.), której wysokiej jakości efekty można oglądać na dostępnych portalach społecznościowych.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Mitka

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 12.09.2015 r.

Rozkaz L. 6/2015 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Informacje W dniach 19-20 września w Krzeszowicach odbędą się uroczystości związane z nadaniem nowego sztandaru naszego Hufca. Apel z jego wręczeniem rozpocznie się o godzinie 12:00 w niedzielę na rynku w Krzeszowicach. Z racji rangi tego wydarzenia proszę o obecność wszystkich instruktorów i członków naszego Szczepu.

2. Stopnie i sprawności. 2.1. Zamknięcie próby na stopień Zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień Harcerza Orlego (opiekun próby phm. Agnieszka Piórko) druhowi Pawłowi Midurze. 2.2. Zamknięcie próby na sprawność Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na sprawność Wyborca**** pwd. Wojciechowi Dąbkowi. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na sprawność Grafik Komputerowy**** pwd. Przemysławowi Szopie

3. Inne Druhny i druhowie! Przed nami kolejny rok harcerski już od samego początku pełen atrakcji i wyzwań. Zakończenie hufcowej Kampanii Sztandar, remont harcówki, zbliżające się dużymi krokami 40-lecie Szczepu (już to właściwe) i wiele, wiele innych! Życzę Wam serdecznie, aby ten rok harcerski zaowocował wieloma radosnymi niespodziankami, satysfakcją po ciężkiej pracy oraz odpowiednią ilością (oby mlecznej) czekolady, jaką jest nasza różnorodna harcerska ścieżka.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Mitka

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 10.10.2015 r.

Rozkaz L. 7/2015 1. Wyjątki z rozkazu (L9/2015) Komendanta Hufca z dnia 10.10.2015r. (…) 5. Szczepy, związki drużyn 5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn 5.3.1. Zwalniam z funkcji Komendanta 13 Szczepu DHiZ w Tenczynku im. Słowian Zachodnich druha phm. Krzysztofa Mitkę. Dziękuję Druhowi za wieloletnią służbę na tej funkcji. 5.3.2. Mianuję na funkcję Komendantki 13 Szczepu DhiZ w Tenczynku im. Słowian Zachodnich druhnę phm. Agnieszkę Piórko. Życzę Druhnie wiele wytrwałości i powodzenia w służbie na nowej funkcji. (…)

2. Szczep 2.1. Zwolnienia w Komendzie Szczepu Zwalniam z funkcji Zastępczyni Komendantki Szczepu do spraw Programowych phm. Agnieszkę Piórko.

3. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Druhny i druhowie! W związku z dzisiejszymi wydarzeniami chciałem serdecznie podziękować Komendzie naszego Szczepu, Radzie Szczepu oraz wszystkim z osobom z naszego Szczepu, z którymi miałem przyjemność współpracować pełniąc funkcję Komendanta. Zostawiam Was w rękach druhny Agnieszki, która ze swoją motywacją i nowymi pomysłami będzie rozwijać nasze Wilcze Stado. Gratuluję jej nowej funkcji i wielu miłych chwil na harcerskiej ścieżce!

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Mitka

czarna13.eu


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 3.11.2015 r.

Rozkaz L. 8/2015 1. Szczep 1.1. Mianowanie w Komendzie Szczepu Mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu do spraw finansowych druha phm. Krzysztofa Mitkę. Życzę Druhowi wiele wytrwałości i powodzenia w służbie na nowej funkcji.

2. Stopnie i sprawności. 2.1. Zamknięcie próby na sprawność Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na sprawność Mistrzyni obiektywu*** phm. Joannie Krajcarz. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na sprawność Rzecznik Harcerstwa (mistrzowska) phm. Joannie Krajcarz

3. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Druhny i druhowie! Za nami druga edycja Akcji Znicz, chciałam na początku serdecznie podziękować wszystkim harcerzom, którzy 31 października i 1 listopada stanęli na stoisku i aktywnie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy. Szczególne podziękowania należą się druhowi Olafowi Kurdzielowi, który najdłużej ze wszystkich rozprowadzał znicze. Na koniec podziękowania należą się wszystkim instruktorom biorącym czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Agnieszka Piórko

czarna13.eu

Rozkazy 2015