Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Rozkazy Komendanta Szczepu rok 2014

czarna13.zhp.net.pl


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 28.02.2014r.

Rozkaz L. 1/2014 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Informacje W wyniku zbiórki publicznej (decyzja WSO.5311.9.2013) przeprowadzonej w dniach 20.11.2013 – 31.01.2014r. zebrano kwotę 844,90 zł. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprzedaż kalendarzy!

2. Szczep 2.1. Zwolnienia w Radzie Szczepu Zwalniam z członkostwa w Radzie Szczepu druha Wojciecha Mitkę. 2.2. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów Powołuję w szeregi Szczepu Kapitułę Naramiennika Wędrowniczego w składzie: - Przewodniczący kapituły: pwd. Krzysztof Mitka - Sekretarz kapituły: pwd. Szymon Korzeniowski - Członek kapituły: phm. Agnieszka Piórko

3. Stopnie i sprawności. 3.1. Otwarcie próby na stopień. Otwieram próby na stopień Harcerza Orlego druhom: Wojciech Dąbek (opiekun próby Agnieszka Piórko), Przemysław Szopa (opiekun próby Agnieszka Piórko).

CZUWAJ! Komendant Szczepu

pwd. Krzysztof Mitka

czarna13.zhp.net.pl


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 10.06.2014

Rozkaz L. 2/2014 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Informacje Ognisko Szczepowe na zakończenie roku harcerskiego 2013/2014 obędzie się dnia 28 czerwca 2014 w Kobylanach, w czasie biwaku 44 DH „Orliki”. Szczegóły czasu trwania ogniska oraz dojazdu, podane zostaną na zbiórkach jednostek.

2. Szczep 2.1. Mianowania w Radzie Szczepu Włączam w skład Rady Szczepu druha pwd. Bartosza Rojka. 2.2. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów Powołuję grupę kwatermistrzowską działająca przy Szczepie w składzie: druh Paweł Midura (kwatermistrz), druh Dariusz Więcek (członek grupy), druh Przemysław Szopa (członek grupy). Życzę zgromadzenia dużej ilości sprzętu oraz porządku w harcówce

3. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Udzielam pochwały dla patrolu Bruzz, Thafnezz oraz Wenedowie za udział i godne reprezentowanie Szczepu w XIV Harcerskim Rajdzie Turystycznym im. Olgi Drahanowskiej-Małkowskiej w Krzeszowicach. Udzielam pochwały następującym druhom i druhnie naszego szczepu: Radomir Strzelczyk, Grzegorz Baran, Dariusz Więcek, Paweł Midura, Wojciech Skowronek, Bartosz Zawisza, Bartosz Rojek, Agnieszka Piórko, za wszelką pomoc w organizacji, prawdziwą harcerską postawę oraz reprezentowanie naszego Szczepu w czasie trwania XIV Harcerskiego Rajdu Turystycznego im. Olgi Drahanowskiej-Małkowskiej w Krzeszowicach.

4. Inne

∞∞∞/∞∞--/∞-∞∞/--/---/-∞//∞---/∞/∞∞∞/-//--∞-/∞-/∞---/-∞/∞-∞∞//

CZUWAJ! Komendant Szczepu

pwd. Krzysztof Mitka

czarna13.zhp.net.pl


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 13.10.2014r.

Rozkaz L. 3/2014 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Z okazji 40. rocznicy powstania naszego Szczepu wyznaczam datę 22 listopada dniem obchodów tej rocznicy, na które serdecznie zapraszam wszystkie zuchy i harcerzy należących do 13 Szczepu DHiZ :Czarna Trzynastka” im Słowian Zachodnich.

2. Szczep 2.1. Mianowania w Radzie Szczepu Na wniosek Rady Szczepu przyjmuję w jej szeregi druhnę Aleksandrę Gruba oraz druhnę Joannę Krajcarz. 2.2. Zwolnienia w Radzie Szczepu Na wniosek Rady Szczepu zwalniam z jej szeregów druha Piotra Mitkę.

3. Inne Na wniosek szczepowej Kapituły na Naramiennik Wędrowniczy zamykam próbę na pagon wędrowniczy z wynikiem pozytywnym druhowi Pawłowi Midurze.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

pwd. Krzysztof Mitka

czarna13.zhp.net.pl


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 10.11.2014

Rozkaz L. 4/2014 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Na wniosek Komendy Szczepu odwołuję obchody 40-lecia naszego Szczepu dnia 22 listopada 2014. Jednocześnie przepraszam za problemy organizacyjne wynikające z tej decyzji.

2. Szczep 2.1. Mianowanie funkcyjnych Szczepu Na wniosek Kwatermistrza Szczepu powołuję kwatermistrzowskiego dh Radomira Strzelczyka.

w

skład

szczepowego

zespołu

3. Drużyny 3.1. Powoływanie innych jednostek Szczepu Na wniosek Zastępczyni Komendanta Szczepu do Spraw Programowych i Pracy z Kadrą powołuję na okres próbny patrol wędrowniczy działający przy Szczepie. Na funkcję patrolowej mianuję phm. Agnieszkę Piórko.

4. Stopnie i sprawności. 4.1. Otwarcie próby na stopień Otwieram próbę na sprawność Harcerza Orlego dh Pawłowi Midurze. Opiekunem próby zostaje phm. Agnieszka Piórko. 4.2. Na wniosek szczepowej kapituły na naramiennik wędrowniczy zamykam dh Pawłowi Midurze okres próby na pagon wędrowniczy z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na harcerskiej ścieżce!

5. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Udzielam pochwały i składam serdeczne podziękowania harcerkom i harcerzom działającym w 44 Drużynie Harcerskiej „Orliki” oraz Próbne Drużynie Starszoharcerskiej „Wenedowie” za udział wyjątkowo udanej, a pierwszej Harcerskiej Akcji Znicz 2014 oraz za uczestnictwo w corocznych wartach przy grobach ważnych osób dla harcerstwa.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

pwd. Krzysztof Mitka

czarna13.zhp.net.pl

Rozkazy 2014