Page 1

Rozkazy Komendanta Szczepu rok 2013


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: czarna13.tenczynek@gmail.com

http://czarna13.zhp.net.pl/ Tenczynek, 28.06.2013r. Rozkaz L1/13 1. Szczep 1.1. Mianowanie w Komendzie Szczepu Mianuję druhnę Agnieszkę Piórko Zastępcą Komendanta Szczepu, gratuluje i życzę dalszych sukcesów i wytrwałości na instruktorskiej ścieżce! 1.2. Mianowanie funkcyjnych Szczepu Powołuje druha Wojciecha Mitkę na funkcje Kwatermistrza Szczepu, gratuluje i życzę wytrwałości w prowadzeniu zadań kwatermistrzowiskich 2. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Udzielam ogromnej pochwały wszystkim zuchenkom i zuchom z 33 GZ „Łowcy Przygód”, jak również jej kadrze, za wykazanie się samodzielnością i gospodarnością w czasie akcji zarobkowej, której celem było uzbieranie pieniędzy na dofinansowania tegorocznego obozu! Udzielam pochwały wszystkim harcerkom i harcerzom z 44 PDH „Amazonki” oraz 44 DH „Orliki” za wykazanie się gospodarnością w czasie akcji zarobkowej przeprowadzonej w czasie tenczyńskiej Nocy Świętojańskiej! Celem było uzbieranie pieniędzy dla harcerek i harcerzy na tegoroczny obóz nad morzem! Udzielam pochwały druhnie Oli Gruba, która w tym roku harcerskim wykazała się dużą odpowiedzialnością i dojrzałością wspierając i pracując na zbiórkach z 43 PDH „Amazonki”. Udzielam pochwały druhom Przemkowi Szopie i Wojciechowi Dąbkowi za aktywny i budzący ciekawość projekt stworzenia działającego już Szczepowego radia 13 FM. 7. Nagany i upomnienia Udzielam upomnienia druhnie Ewie Matusik za niewypełnienie zawartych warunków dotyczących prowadzenia 43 PDH „Amazonki” w czasie roku harcerskiego 2012/2013 Udzielam upomnienia druhowi Wojciechowi Mitce za niezadowalająca postawę harcerską i nie dostateczne wypełnianie obowiązków drużynowego


8. Inne Każdy dzień kończy się zachodem słońca, aby kolejny mógłby rozpocząć się jego wschodem. Z racji końca aktualnego roku harcerskiego chciałbym podziękować wszystkim, którzy wykazali się prawdziwą harcerską postawą w działaniu, na zbiórkach i w zwykłej codzienności. Jednocześnie życząc wytrwałości w dalszym samorozwoju i krzesaniu harcerskich ideałów. Niech każdy kolejny rok harcerski będzie lepszy. Do zobaczenia na wschodach i zachodach słońca na obozie lub już w kolejnym roku harcerskim!

CZUWAJ! Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka


Tenczynek, 21.09.2013

Rozkaz L. 2/2013 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia W związku z zamknięciem okresu próbnego żeńskiej druzyny harcerskiej z wynikiem negatywnym, decyzją Rady Szczepu jednostka ta zostanie włączona w skład 44 DH „Orilki”, jako osobny zastęp. 2. Inne Zuchy i zuchenki, druhny i druhowie! Każdy rok harcerski rozpoczyna się wraz z końcem lata. Dni stają się już coraz krótsze, ale wydłużyły się wpomnienia. Niektórzy po obozie i poprzednim roku harcerskim nabyli dużo nowych doświadczeń, inni którze są na początku harcerskiej ścieżki wiele się nauczą. Dlatego też na ten kolejny początek chciałem życzyć Wam nabycia i rozwijania umiejętności obserwacji – co pozwoli Wam dobrze zrozumieć otaczający Was świat, a przez to wzbogaci Waszą mądrość. Z harcerskim pozdrowieniem.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

pwd. Krzysztof Mitka


13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, 11.11.2013

Rozkaz L. 3/2013

3. Zarządzenia i informacje 3.1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca L7/2013:

„4.2.1. Powołuje Krąg Instruktorski przy 13 Szczepie DHiZ w Tenczynku.” „4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje pwd. Szymona Korzeniowskiego na funkcję przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego działającego przy 13 Szczepie DHiZ w Tenczynku.” 3.2. Informacje Składam serdeczne (powtórne) gratulacje Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sance, z okazji odznaczenia srebrną odznaką przyjaciół harcerzy. Dziękujemy za miłą współpracę i okazaną pomoc!

4. Szczep 4.1. Zwolnienia funkcyjnych Szczepu Zwalniam z funkcji Kwatermistrza Szczepu pwd. Wojciecha Mitkę. 4.2. Mianowanie funkcyjnych Szczepu Mianuję na funkcję Kwatermistrza Szczepu dh Pawła Midurę. Gratuluje i życzę wytrwałości i odwagi w pełnieniu funkcji. 4.3. Mianowania w Radzie Szczepu Przyjmuję w poczet członków Rady Szczepu dh Pawła Midurę.

5. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Składam serdeczne podziękowania wszystkich harcerką i harcerzom z 44 DH „Orliki” uczestniczącym w wartach przy grobach osób walczących o wolność Polski. Niech ta postawa będzie dobrym przykładem dla każdego z nas. 6. Inne Święto Niepodległości naszego kraju, pomimo obchodów w chłodnym i ponurym listopadzie, są dobrą okazję do przemyśleń. Nie tylko tych patriotycznych i doniosłych, ale także tych najprostszych dotyczących nas samych. Każdy z nas jest częścią polskiego społeczeństwa dlatego nasze działania i decyzje mają znaczenie. Niech to będą chwile dające nam spokój, satysfakcję i marzenia wysnute z listopadowych mgieł.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

pwd. Krzysztof Mitka

Rozkazy 2013  
Rozkazy 2013  
Advertisement