Page 1

Rozkazy Komendanta Szczepu rok 2012


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: czarna13.tenczynek@gmail.com

http://czarna13.zhp.net.pl/ Tenczynek, 20.02.2012r. Rozkaz L1/12 1. Stopnie i sprawności 1.1. Otwarcie próby na sprawność Otwieram druhnie Sylwii Karczmarczyk próbę na sprawność Ekolog*** 2. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Udzielam pochwały druhowi Janowi Mitce za ukończenie kursu zastępowych „Bractwa Uczącego Działaniem 2011” oraz otrzymanie patentu zastępowego Udzielam pochwały druhom Przemkowi Szopie oraz Wojciechowi Dąbkowi za ukończenie kursu przybocznych „Bractwa Uczącego Działaniem 2011”

CZUWAJ! Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: czarna13.tenczynek@gmail.com

http://czarna13.zhp.net.pl/ Tenczynek, 15.04.2012r. Rozkaz L2/12 1. Zarządzenia i informacje Uchwałą Rady Szczepu w sprawie numeracji książeczek harcerskich w poszczególnych jednostkach przyjmujemy następujące oznaczenia:  44 DH „Orliki” – H1/2012  43 DH „Amazonki” – D1/2012  33 GZ „Łowcy Przygód” – Z1/2012  3 DW „Dzikie Pola” – W1/2012 Odpowiedzialnym za ewidencję książeczek jest Szczep, za uzupełniania oraz udzielanie informacji na ich temat odpowiedzialny jest drużynowy jednostki. 2. Szczep 2.1. Zwolnienia w Radzie Szczepu Zwalnia z funkcji członka Rady Szczepu druha Bartosza Rojka oraz druha Wojciecha Skowronka. 3. Inne Udzielam pochwały 44 DH „Orliki” za wykazanie się inicjatywą, wytrwałość i uczestnictwo w całonocnym czuwaniu przy Grobie Pańskim w Tenczynku w czasie tegorocznych Świąt Wielkanocnych.

CZUWAJ! Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: czarna13.tenczynek@gmail.com

http://czarna13.zhp.net.pl/ Tenczynek, 29.06.2012r. Rozkaz L3/12 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarzadzenia Uchwałą Rady Szczepu przyjmuję do Rady Szczepu druha Wojciecha Dąbka 2. Szczep 2.1. Mianowania na funkcję Mianuję na funkcję przybocznego 44 DH „Orliki” druha Wojciecha Dąbka 3. Szczep 4.1. Zamknięcia próby na stopień Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień HO druhowi Wojciechowi Mitce 4. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania Udzielam pochwały zastępowi Glopean z 44 DH „Orliki” za przygotowanie wyjątkowo interesującej zbiórki. Udzielam pochwały druhom: Dawid Ślusarczyk, Marcin i Mateusz Siejka, Robert Horwat, Dariusz Więcek, Wojciech Dąbek, Przemysław Szopa za czynną pomoc w trakcie pierwszej Nocy Świętojańskiej obchodzonej w Tenczynku.

CZUWAJ! Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: czarna13.tenczynek@gmail.com

http://czarna13.zhp.net.pl/ Tenczynek, 07.09.2012r. Rozkaz L4/12 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Decyzją Rady Szczepu udzielam 6. miesięcznego ultimatum dla 3 Drużyny Wędrowniczej. Po upływie tego czasu i niespełnieniu omówionych warunków drużyna zostanie rozwiązana. 2. Szczep 2.1. Zwolnienia w Radzie Szczepu Decyzją Rady Szczepu skreślam z listy członków Rasy Szczepu druhnę Natalię Dąbek 6. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania 6.1. Składam serdeczne gratulację druhowi Wojciechowi Dąbkowi za ukończenie kursu przewodnikowskiego z wyróżnieniem oraz druhowi Przemkowi Szopie za ukończenie tegoż samego kursu. 6.2. Składam ciepłe podziękowania druhowi Wojciechowi Dąbkowi oraz wszystkim druhom, którzy wzięli czynny udział w pomocy organizacji Tęczowych Wakacji w okresie ostatnich wakacji.

CZUWAJ! Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: czarna13.tenczynek@gmail.com

http://czarna13.zhp.net.pl/ Tenczynek, 07.09.2012r. Rozkaz L5/12 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Decyzją Rady Szczepu udzielam 6. miesięcznego ultimatum dla 3 Drużyny Wędrowniczej. Po upływie tego czasu i niespełnieniu omówionych warunków drużyna zostanie rozwiązana. 2. Szczep 2.1. Zwolnienia w Radzie Szczepu Decyzją Rady Szczepu skreślam z listy członków Rasy Szczepu druhnę Natalię Dąbek 6. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania 6.1. Składam ciepłe podziękowania druhowi Wojciechowi Dąbkowi oraz wszystkim druhom, którzy wzięli czynny udział w pomocy organizacji Tęczowych Wakacji w okresie ostatnich wakacji.

CZUWAJ! Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: czarna13.tenczynek@gmail.com

http://czarna13.zhp.net.pl/ Tenczynek, 21.12.2012r. Rozkaz L6/12 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Informacje Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim zuchenkom i zuchom, harcerkom i harcerzom oraz wszystkim związanym z 13 Szczepem życzę przede wszystkim spokoju, który pozwoli na zebranie sił do kolejnych wyzwań, ciepła rodzinnego dającego dużo wsparcia oraz smacznych potraw, które dopieszczą wszystkie podniebienia. 6. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania 6.1. Składam ciepłe podziękowania wszystkim druhom z 44 DH „Orliki”, druhnom z 43 DH „Amazonki” oraz zuchom 33 GZ „Łowcy Przygód”, którzy aktywnie włączyli się w akcję zarobkową Szczepu polegającą na kolportowaniu kalendarzy oraz zdobienia skrzynek. Każda forma przedsiębiorczości jest godna pochwały. Składam serdeczne gratulacje druhom Przemkowi Szopie oraz Wojciechowi Dąbkowi za ukończenie z wynikiem pozytywnym kursów drużynowych. Oby zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły na dalsze sprawne działanie.

CZUWAJ! Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka

Rozkazy 2012