Page 1

Rozkazy Komendanta Szczepu rok 2010


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU I NAWOJOWEJ GÓRZE email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 21.01.2010r.

Rozkaz L1/10

5. Harcerska akcja letnia i zimowa 5.1. Zwolnienia i mianowania komendanta. 5.1.1. Zwalniam Komendanta zimowego biwaku Szczepu w Sance dh. pwd. Krzysztofa Mitkę. 5.3. Zwolnienie kadry 5.2.1. Zwalniam kadrę zimowego biwaku Szczepu w Sance w składzie: -

dh Wojciech Mitka

-

dh Piotr Mitka

-

dh Bartosz Rojek

-

dh Agnieszka Piórko

-

dh Natalia Dąbek

6. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania 6.1. Udzielam pochwały dh. pwd. Krzysztofowi Mitce i całej kadrze szczepowego biwaku zimowego za świetnie zorganizowany wyjazd.

CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU I NAWOJOWEJ GÓRZE email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 23.05.2010r.

Rozkaz L2/10 2. Szczep 2.5. Mianowania w Radzie Szczepu 2.5.1. Powołuję w skład Rady Szczepu dh. Karolinę Bednarską 4. Stopnie i sprawności. 4.2. Zamknięcie próby na stopień 4.2.1. Zamykam próbę na stopień Wywiadowcy dh. Przemysławowi Szopie 4.2.2. Zamykam próbę na stopień Samarytanki dh. Agnieszce Piórko 4.6. Zamknięcie próby na Naramiennik Wędrowniczy 4.6.1. Decyzją Szczepowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego zamykam próbę i przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh. Magdalenie Karczmarczyk. 4.6.2. Decyzją Szczepowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego zamykam próbę i przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh. Agnieszce Piórko.

CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU I NAWOJOWEJ GÓRZE email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 01.06.2010r. Rozkaz L3/10 Wyjątki z rozkazu Komendantki Hufca L02/2010  Hufiec 2.1 Mianowania w komendzie hufca Mianuję na funkcję kwatermistrza hufca phm. Bartosza Zawiszę. 7. Mianowania instruktorów 7.1. Otwarcie próby na stopień przewodnika Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień na przewodnika: dh. Piotrowi Mitka, opiekun próby dh. phm. Bartosz Zawisza Wyjątki z rozkazu Komendantki Hufca L03/2010 3. Drużyny 3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych. 3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 43 DH „Amazonki Dzikiego Serca” im. Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej druhnę pwd. Natalię Dąbek. 3.3.2 Mianuję dh. Karolinę Bednarską drużynową 43 DH „Amazonki Dzikiego Serca” im. Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej. 7. Mianowania instruktorów 7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodnika Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Anicie Szczypkowskiej. 7.3. Otwarcie próby na stopień przewodnika Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień na przewodnika: dh. Agnieszce Piórko, opiekun próby dh. phm. Bartosz Zawisza dh. Wojciechowi Mitka, opiekun próby dh. phm. Bartosz Zawisza dh. Gabrielowi Szuster, opiekun próby dh. phm. Bartosz Zawisza

2. Szczep 2.3. Mianowanie funkcyjnych Szczepu 2.3.1. Mianuję na funkcję Zastępowego Zastępu Reprezentacyjnego Szczepu „Czarna Kompania” dh. Wojciecha Mitkę 2.5. Mianowania w Radzie Szczepu 2.5.1. Powołuję w skład Rady Szczepu dh. Wojciecha Mitkę 3. Drużyny 3.2. Powołanie zastępów


3.2.1. Powołuję przy Szczepie Zastęp Reprezentacyjny „Czarna Kompania” CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 21.06.2010r. Rozkaz L4/10 2. Szczep 2.1. Mianowanie w Komendzie Szczepu 2.1.1. Mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu dh. pwd. Krzysztofa Mitkę 2.2. Mianowanie funkcyjnych Szczepu 2.2.1. Mianuję na funkcję przybocznej 43 DH dh. Magdalenę Lewicką 2.3. Zwolnienia funkcyjnych Szczepu 2.3.1. Zwalniam z funkcji przybocznej 43 DH dh. Joannę Zawiślan. 2.4. Mianowania w Radzie Szczepu 2.4.1. Powołuję w skład Rady Szczepu dh. Magdlaenę Lewicką 2.5. Zwolnienia w Radzie Szczepu 2.5.1. Zwalniam ze składu Rady Szczepu dh. Joannę Zawiślan 2.5.2. Zwalniam ze składu Rady Szczepu dh. Arkadiusza Rakoczego 2.5.2. Zwalniam ze składu Rady Szczepu dh. Adriana Bochenka 4. Stopnie i sprawności. 4.5. Otwarcie próby na Naramiennik Wędrowniczy 4.5.1. Decyzją Szczepowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy pwd. Bartoszowi Rojkowi 4.6. Zamknięcie próby na Naramiennik Wędrowniczy 4.6.2. Decyzją Szczepowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego zamykam próbę i przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh. Wojciechowi Mitce. CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 29.08.2010r. Rozkaz L5/10

4. Stopnie i sprawności. 4.1. Otwarcie próby na stopień. 4.1.1. Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej dh. Agnieszce Piórko. 4.1.2. Otwieram próbę na stopień Odkrywcy dh. Przemysławowi Szopie 4.1.3. Otwieram próbę na stopień Odkrywcy dh. Wojciechowi Dąbek. 6. Pochwały, wyróżnienia, podziękowania 6.1. Pragnę serdecznie podziękować druhowi Wojeciechowi Mitce za pracę i reprezentowanie naszego Szczepu w służbie organizacyjnej Jubileuszowego Zlotu 100-lecia ZHP w Krakowie 6.2. Pragnę serdecznie podziękować druhnom: za reprezntowanie naszego Szczepu podczas Jubileuszowego Zlotu 100-lecia ZHP w Krakowie.

CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 09.10.2010r. Rozkaz L6/10

1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia 1.1.1. Na mocy § 35 punkt 3 Konstytucji Szczepu zwołuję Zbiórkę Konstytucyjną Rady Szczepu na dzień 23 października 2010r.

4. Stopnie i sprawności. 4.1. Otwarcie próby na stopień. 4.1.1. Otwieram z dniem 30 czerwca 2010r. próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Wojciechowi Mitce.

CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 23.10.2010r. Rozkaz L7/10 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, iż decyzją Rady Szczepu podjętą podczas Zbiórki Konstytucyjnej Szczepu dnia 23 października 2010r. wprowadzam poprawki do Konstytucji 13 Szczepu DHiZ „Czarna Trzynastka” w Tenczynku. Konstytucja stanowi obowiązujące prawo w naszym Szczepie. Polecam wszystkim drużynowym zapoznać z jej treścią członków swoich drużyn. Treść Konstytucji znajduje się na stronie internetowej Szczepu: www.czarna13.zhp.net.pl 2. Szczep 2.2. Zwolnienia w Komendzie Szczepu 2.2.1. Zwalniam z funkcji Zastępcy Komendanta Szczepu dh. Konrada Bogusza 2.6. Zwolnienia w Radzie Szczepu 2.6.1. Zwalniam ze składu Rady Szczepu dh. Konrada Bogusza 4. Stopnie i sprawności. 4.5. Otwarcie próby na Naramiennik Wędrowniczy 4.5.1. Decyzją Szczepowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy dh. Magdalenie Lewickiej 4.5.2. Decyzją Szczepowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy dh. Piotrowi Mitce 8. Inne 8.1.Podaję aktualny skład Komendy i Rady Szczepu: Komenda Szczepu: phm. Bartosz Zawisza – Komendant Szczepu pwd. Krzysztof Mitka – Zastępca Komendanta, Drużynowy 44 DH dh. Karolina Bednarska – Drużynowa 43 DH pwd. Bartosz Rojek – Drużynowy 3 DW Rada Szczepu: pwd. Natalia Dąbek – Członkini Kapituły Naramiennika Wędrowniczego pwd. Izabela Monika Forchtegott – Członkini Rady Szczepu dh. Magdalena Lewicka – Przyboczna 43 DH dh. Piotr Mitka – Przyboczny 44 DH dh. Wojciech Mitka – Członek Rady Szczepu


dh. Agnieszka Piórko – Członkini Rady Szczepu dh. Wojciech Skowronek – Szef Kapituły Naramiennika Wędrowniczego pwd. Anita Szczypkowska – Członkini Rady Szczepu dh. Michał Wroński – Kwatermistrz Szczepu CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

13 SzCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH W TENCZYNKU email: trzynasty_szczep@interia.pl http://www.czarna13.zhp.net.pl

Tenczynek, 27.12.2010r. Rozkaz L8/10 Wyjątki z rozkazu Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej L 23 / 2010 z 16 XII 2010r. 3. Chorągiew 3.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu ZHP Chorągwi Krakowskiej z dnia 4 grudnia 2010 roku. 3.1.1. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi: o hm. Henryk Chrobak - Przewodniczący, o phm. Piotr Gielarowski o phm. Anna Moskal o phm. Tomasz Olchawski o pwd. Cezary Przęczek o phm. Justyna Stachurska o hm. Mariusz Ślęzak o hm. Jan Węgrzyn

3.1.2. W sprawie wyborów członków Sądu Harcerskiego Chorągwi: o hm. Kazimierz Dziedzic - Przewodniczący o hm. Krystyna Pielichowska - Zastępca, o hm. Józef Marek - Sekretarz o hm. Stanisław Gniady o hm. Andrzej Hopek o hm. Kazimierz Kordecki o hm. Irena Piątek o hm. Roman Baran o hm. Leszek Ignasik o hm. Czesław Przybytek o hm. Tadeusz Rychlak

3.1.3. W sprawie wyborów członków Komendy Chorągwi: o hm. Paweł Grabka – Komendant o hm. Mariusz Siudek – Z-ca Komendanta ds. Organizacyjnych o hm. Marcin Homel – Z-ca Komendanta o hm. Rafał Wąsik – Skarbnik o phm. Artur Walkowiak – członek o phm. Bartosz Zawisza – członek o pwd. Tomasz Karwala – członek

3.1.4. W sprawie wyborów członków Rady Chorągwi: o hm. Bogdan Nowak – Przewodniczący o hm. Marek Stec o hm. Jarosław Balon o hm. Wojciech Brągiel o phm. Piotr Grabowski o phm. Robert Kubiczek o hm. Paweł Miłobędzki o hm. Iwona Niedźwiedź o hm. Maksym Pękosz o phm. Dariusz Smoliński o phm. Mariusz Musiał

3.4. Mianowania na funkcje 3.4.4. Mianuję phm. Bartosza Zawiszę Kwatermistrzem ZHP Chorągwi Krakowskiej.

2. Szczep 2.3. Mianowania funkcyjnych Szczepu. 2.3.1. Mianuję na funkcję Przybocznego 44 DH „Orliki” dh. Wojciecha Mitkę.


4. Stopnie i sprawności. 4.1. Otwarcie próby na sprawność. 4.1.1. Otwieram próbę na sprawność Ekologa dh. pwd. Magdalenie Karczmarczyk z 4 Szczepu „Żywioły” CZUWAJ! Komendant Szczepu /-/ phm. Bartosz Zawisza

Rozkazy 2010