Page 1

Uponor Comfort Pipe PLUS Nejflexibilnější potrubí PE-Xa všech dob to ě vyvinu í ln iá c e p S vytápěn é v la á s pro í a chlazen


Uponor UAXTM Technologie Technology Vyrobeno za použití UAXTM, the nové Manufactured usingvylepšené enhancedtechnologie UAXTM Technology, potrubí Uponor Comfort Pipe PLUS PE-Xa snižuje new Uponor Comfort Pipe PLUS PE-Xa reduces čas montážetimes a zároveň maximální spolehlivost. installation whileposkytují also maximising reliability. Jako jeden předních dodavatelů plastových potrubních As one of thez leading suppliers of plastic pipe systems, systémů, společnost Uponor klade velký důrazdevelopment. na vývoj proUponor attaches great importance to product duktů. The new Uponor Comfort Pipe PLUS is manufactured based on the innovative UAXTM Technology. This production proNové Uponor Pipe further PLUS development je vyrobené cess ispotrubí the latest step inComfort the consistent na základě technologie. Tentoyears. výrobní of the PE-Xa inovační pipe, nowUAXTM in existence for over forty postup je nejnovějším krokem důsledného vývoje potrubí PE-Xa, které je na trhu již více než 40 let.

Následující aspekty byly přizpůsobené budoucí požaThe following aspects were adapted topro future requiredavky výrobního procesu:process development: ments during production Použití nových materiálů a inovačních prvkůfor při •• Use of new pipepotrubních materials and innovative components výrobě potrubí PE-Xa. manufacturing PE-Xa pipes. proces vytlačování •• Nový New extrusion process. •• Proces síťování vyvinutý spol.Uponor Uponor cross-linking process.

potrubí Comfort PLUS opatřeno dvěma modrý•• Nové The new Comfort PipePipe PLUS canjebe identified by the two mi pruhy na bílé vnější vrstvě a ochrannou známkou. blue stripes on the white outer layer of the pipe and on its trademark Kompatibilníwith se Uponor spojovací technikoutechnologies Quick and Easy od •• Compatible connection spol. Uponor Quick & Easy, Lisovací spojky Rapex a and kompresní armatury Vario •• Rapex Press-Couplings Vario compression fittings.

1

PE-Xa základní potrubí (zesíťované) 1

2

2 skládající se z modifikovaného PE Pojivo

3

3 EVOH kyslíková difuzní bariéra

4

4 skládající se z modifikovaného PE Pojivo

5

5 ochranná vrstva z PE Vnější

Potrubí Uponor Comfort Pipe PLUS přináší vysokou kvalitu materiálových vlastností, jako je dlouhá životnost, odolnost vůči nárazům a odolnost vůči praskání za všech povětrnostních podmínek.

Potrubí Uponor Comfort Pipe PLUS vychází z potrubí které Comfort je vyrobené uvedených 1 PE-Xa, The Uponor Pipepodle PLUSpožadavků is based on a v ISO 15875. Přináší vysokou kvalitu materiálových vlastPE-Xa pipe, which is produced as per the requirements ností, jako je dlouhá životnost, odolnost vůči nárazům specified in EN ISO 15875. It features material qualities a odolnost vůči praskání. such as durability, impact resistance and resistance to

1

stress cracking. Druhá vrstva poskytuje trvalé spojení mezi základním poPE-Xalayer a kyslíkovou bariérou. 2 trubím The second providesdifuzní a permanent bond between

2

the basic PE-Xa pipe and the oxygen diffusion barrier. Třetí vrstva zabraňuje difuzi kyslíku do systému vytápě/ chlazení. zajišťuje kyslíkovou nepropustnost. 3 ní The third layerEVOH prevents oxygen from diffusing into the Splňuje a vysoce převyšuje požadavky DIN 4726. Tím radiant heating / cooling system. The EVOH delivers an se zabrání oxidaci kovových rámci celého impermeability to oxygen whichsoučástí meets orvexceeds DIN systému. 4726 requirements. This prevents oxidation of metal

3

components within the system. 22l lUponor UponorComfort ComfortPipe PipePLUS PLUS

Čtvrtá vrstva poskytuje trvalé spojení mezi vnější ochrana kyslíkovou bariérou. 4 nou The vrstvou fourth layer providesdifuzní a permanent bond between the outer protective layer and the oxygen diffusion barrier. 5 Pátá vrstva je určená k ochraně kyslíkové difuzní bariéry poškozením vlivem mechanického namáhání 5 před The fifth is designed to protect the oxygen diffusionběhem provozu na staveništi, a to zejména v případě, potrubí je barrier against damage from high mechanicalže stress vduring čase pokládky vedené po betonové ploše. routine work on building sites, especially if the pipe is drawn over concrete while being installed. 4


Extra Safety bezpečnost Potrubí Uponor Pipehas PLUS bylo speciálně vyvinuto Uponor ComfortComfort Pipe PLUS been specially developed pro radiant sálavéheating vytápění chlazení, díkythanks nejnovější for andacooling and působí impresses to the technologii která přinášíexcellent vynikajícímechanical mechanické latest UAXTMUAXTM, Technology featuring vlastnosti: properties: o 10 %higher vyšší síťování, než je požadované +10% cross-linking than required průmyslovými by normami industrial standards o 14 %higher vyšší flexibilita +14% flexibility o 10 % vyšší pružnost +10% higher elasticity

Tímto se nám naše časem ověřené We have thus podařilo improvedzdokonalit our time-tested Uponor PE-Xa potrubí Uponor PE-Xa a nabídnout vámenormous unikátní výhody pro vaši práci pipe even further and offer you advantages projektanta in your worknebo as ainstalatéra: planner or installer:

Yourvýhody: benefits: Vaše • The optimum flexibility is specially designed for the • Optimální flexibilita je speciálně navržená pro extrémní extreme requirements in underfloor heating, ceiling požadavky na podlahové vytápění, stropní chladicí syscooling systems or TABS témy nebo TABS • You can now lay pipes even faster and even more • Nyní můžetethus ještěachieving rychleji asignificant efektivnějitime pokládat potrubí, efficiently, and cost což vám pomůže ušetřit mnoho času a nákladů advantages • • Tato zabezpečuje lepší ovladatelnost, The flexibilita flexibility ensures greatly improved handling, a to i při nízkých even at lowteplotách temperatures

Technologie armatur

Q & E spojky

Lisovací spojky Rapex

Svěrná šroubení Vario

Uponor Comfort Comfort Pipe Pipe PLUS PLUS ll 33 Uponor


Uponor, s.r.o. Za Tratí 197 196 00 Praha 9 Česká republika Zákaznický servis a logistika: +420 233 313 844 Technická podpora: +420 734 750 875 www.uponor.cz 04/2017

www.uponor.cz

Profile for Uponor Czech

Uponor comfortpipe plus  

https://www.uponor.cz/-/media/country-specific/czech/download-centre/leaflets/uponor-comfortpipe-plus.pdf?v=fae27bc6-182c-4670-9fa7-97e7acfe...

Uponor comfortpipe plus  

https://www.uponor.cz/-/media/country-specific/czech/download-centre/leaflets/uponor-comfortpipe-plus.pdf?v=fae27bc6-182c-4670-9fa7-97e7acfe...

Profile for cz_uponor