Page 1


2 l Uponor Přehled sortimentu


Uponor, s.r.o. Uponor je jeden z předních světových dodavatelů technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav, včetně plošného vytápění a chlazení. Mezinárodně operující skupina má hlavní sídlo ve Finsku, celkový roční obrat v posledních letech pravidelně přesahuje jednu miliardu Euro. Potrubí a další komponenty se vyrábějí v celkem 22 závodech v 11 zemích. V rámci skupiny Uponor působí cca 3500 zaměstnanců ve 30 zemích a společně se silnými partnery je realizován odbyt do více než 100 zemích světa. V rámci regionu EEI, kam spadají země východní Evropy, včetně České republiky, pracují rozsáhlé profesionální týmy, které Vám rádi poradí a zaškolí Vás. Více informací o koncernu Uponor získáte na www.uponor.com a www.uponor.cz. Profesionální servisní tým Vás podpoří od fáze přípravy, realizace až po dokončení celého projektu. K dispozici je administrativní zázemí v Praze a Brně.

Uponor Přehled sortimentu Sortiment je rozvětven do dvou vývojových větví a to je využití čistě plastového po -trubí síťovaného polyethylenu typu A (Uponor PE-Xa) a vícevrstvého plastohliníkového potrubí (Uponor MLC):

Vnitřní rozvody vody a otopných soustav • Uponor Q&E systém (PE-Xa potrubí) • Uponor MLC systém (vícevrstvé potrubí PE-RT/Al/PE-RT)

Systémy plošného vytápění a chlazení • Uponor Home Comfort systém (vícevrstvé potrubí PE-RT/Al/PE-RT a PE-Xa potrubí)

Systémy předizolovaného potrubí • Uponor Ecoflex (PE-Xa potrubí)

Uponor Přehled sortimentu l 3


Systém Uponor MLC

Pojivo

Pojivo

Potravinářský polyetylén

Bezešvé hliníkové potrubí

Potravinářský polyetylén

Systém Uponor mlC Systém vícevrstvého plastohliníkového potrubí (PE-RT/AL/PE-RT) a spojek nové generace k použití ve vodovodních a otopných soustavách. Koncern Uponor je největším světovým výrobcem plastového potrubí, který má mnohaleté zkušenosti a úspěchy v této oblasti – elementy systému Uponor MLC se vyrábějí již více než 25 let. Díky použití unikátní, Uponorem patentované technologie výroby i nejnovějším výsledkům v oboru plastů můžeme nabídnout výrobek, který kvalitou převyšuje dosud používané systémy a spojuje v sobě Pocínované mosazné tvarovky dimenzí 14 až 110 jsou barevně odlišeny přednosti kovu a plastů, přičemž eliminuje jejich nedostatky. • odolnost vůči korozi a zarůstání Přednosti systému potrubí Uponor MLC – nízká drsnost k = 0,0004 • kvalita a vývoj • kompletní rozměrová řada – proces kontroly začíná již – průměry 14 – 110 mm v okamžiku získávání surovin, potřebných k výrobě potrubí, • 100% protidifúzní bariéra důkladným zkoumáním jejich kvality v laboratoři, pokračuje na výrobní lince a končí přísnými testy • malá tepelná roztažnost – na úrovni kovů finálního produktu • bezpečnost na 1.místě – tvarovky 14-110 jsou barevně odlišeny, tak aby se při montáži nezaměňovaly • extrémně jednoduchá montáž – potrubí lze jednoduše ohýbat rukama • flexibilita – PE-RT je měkčí než PE-Xb a PE-Xc

• variabilita – možnost spojení s každým typem instalace • optimální součinitel tepelné vodivosti – 0,40 W/mK • životnost a garance – min. 50/10 let • vynikající parametry nepřetržitého provozu – teplota +95°C, – tlak 10 bar (70°C) • nízká hmotnost potrubí • hygiena provozu – PE-RT je netoxický a neutrální ve vztahu k vodě • univerzálnost – jedno potrubí na všechny instalace • absolutní těsnost spojů

4 l Uponor Přehled sortimentu 4


Lisovací nářadí Uponor UP 110

Pocínované mosazné tvarovky (14 – 50 mm)

Plastové PPSU tvarovky (16 – 50 mm)

Lisovací nářadí Uponor Mini 2

Pocínované mosazné tvarovky RS (63 – 110 mm)

Již 20 let Vám úspěšně nabízíme tento unikátní a inovativní systém potrubních rozvodů!

2014 První 1993 První 1999První vícevrstvé2001První lisovací 2007První lisovací 2009 První plastové potrubí tvarovky První přeplátované První První vícevrstvé První lisovacítvarovky První lisovacítvarovky První modulární První vícevrstvé v rozsahu tvarovkypro vícevrstvé tvarovkys barevným modulární tvarovky pro potrubí bez přeplátované vícevrstvé tvarovky s lisovacími plastové potrubí plastové objímkami dimenzí potrubí odlišením dimenze spoje hliníkové vícevrstvé s lisovacími v rozsahu pro vícevrstvé s barevným tvarovky pro potrubí 14 až 110 mm s bezpečnostní a kontrolou 63 vrstvy plastové objímkami dimenzí potrubí odlišením dimenze až 110 mm kontrolou zalisování potrubí 14 až 110 mm s bezpečnostní a kontrolou 63 až 110 mm kontrolou zalisování 1990

Uponor Přehled sortimentu l 5 P ř e h l e d s o rt i m e n t u

P ř e h l e d s o rt i m e n t u

5

5


Tvarovky Uponor MLC

1. Nasazení lisovacích čelistí

Tvarovky dimenze 14-110 jsou nově barevně odlišeny, tak aby se při montáži nezaměňovali. Například již všechny tvarovky můžete skladovat v jedné krabici, bez nutnosti jejich třídění. Barvy pozná každý, chyba je vyloučena.

2. Po zalisování, kroužek odpadá

3. Zalisováno

Bezpečnost na 1.místě

- Velikost dimenze lisovací čelisti je barevně označena stejně jako kroužek na tvarovce. Již tedy „ neuvidíte ! “ zalisovat pr. 20 mm čelistí průměru 16 mm.

- Jedině Uponor tvarovka MLC NEZALISOVÁNA teče již při napuštění systému, nevydrží tlakovou zkoušku.

Nová generace systému vícevrstvého potrubí Uponor MLC. Zapomeňte na kalibrování! POUZE ZALISUJTE!

Ušetříte jeden montážní krok a urychlíte čas montáže až o 30%. Odhraňování a kalibrování vícevrstvého potrubí Uponor MLC dimenze 14 - 32 mm již není dále nutné.

Nejprve potrubí ustřihněte, poté vsuňte potrubí do tvarovky, zkontrolujte doraz potrubí pomocí kontrolního otvoru v objímce tvarovky, následně zalisujte – a vše je hotovo!

Výhody

Není potřeba kalibrovat ani odhraňovat u potrubí MLC dimenze 14 – 32 mm Až o 30% rychlejší spojování Inovativní systém vícevrstvého potrubí MLC Méně nářadí Vždy perfektní řešení

6 l Uponor Přehled sortimentu 6

P ř e h l e d s o rt i m e n t u


Nová generace mosazných tvarovek Uponor MLC dimenze 63 až 110 mm – Uponor RS systém - Lisovací tvarovky rozměrů 63, 75 mm a svěrné tvarovky 90, 110 mm jsou plně nahrazeny převratným flexibilním systémem RS. Více jak 300 položek bylo nahrazeno pouze 27 druhy tvarovek. Na místě jste schopni si sestavit mnohem více kombinací vývodů např. na T-kusu

Zalisování adaptéru na potrubí

Výhody Úspora nákladů Více flexibility na stavbě Více možností pro projektanty Menší skladovací plocha Žádné nové nářadí Unikátní a inovativní řešení Jednoduchá montáž

Více možností, jednoduchá montáž

Unikátní a inovativní řešení P ř e h l e d s o rt i m e n t u

Uponor Přehled sortimentu l 7


Systém Uponor Q&E Systém Uponor Q&E

Přednosti systému Uponor PE-Xa

Ucelený systém určený pro realizaci rozvodů vody a otopných soustav, včetně podlahového vytápění. Unikátní potrubí z PE-Xa, které Uponor vyrábí ve Švédsku, je zesíťované chemickou metodou dle postupu Engel. Zesíťovaný polyetylen PE-Xa se díky své chemické struktuře vyznačuje vynikajícími fyzikálně chemickými a mechanickými parametry.

• kvalita a vývoj – proces kontroly začíná již v okamžiku získávání surovin, potřebných k výrobě trubek, důkladným zkoumáním jejich kvality v laboratoři, pokračuje na výrobní lince a končí přísnými testy finálního produktu

• rychlý a bezporuchový způsob spojování – Vzhledem k vynikajícím pevnostním vlastnostem trubek PE-Xa se nepoužívá v technologii spojování ani lepení ani zahřívání

Chemická struktura zesíťovaného polyetylenu PE-Xa

Montáž spojení Quick&Easy Revoluční metoda spojování Quick&Easy („Rychle&Snadno“) byla patentována pouze pro použití potrubím Uponor PE-Xa. Jde o unikátní nerozebíratelný spoj: za studena roztažené potrubí s kroužkem se nasouvá na tvarovku vyrobenou z mosazi nebo PPSU, poté následuje samočinné sevření koncovky potrubí s kroužkem na tvarovce. Spojení Quick&Easy je velmi trvanlivé a pevné. Dokonce i při intenzivních zkouškách zůstává spojení potrubí PE-Xa s kroužkem neporušeno.

6 8

• rozsah nabídky – rozsah průměrů 9,9-110mm

8 l Uponor Přehled sortimentu

• kvalita spoje Q&E je velmi vysoká – novátorská konstrukce tvarovek – bez těsnění O-kroužkem • životnost a garance – min. 50/10 let

• tepelná tvarová paměť – zlomenou trubku lze opravit horkovzdušní pistolí • nízký součinitel drsnosti • odolnost vůči teplotám – od -110°C do +110°C • vynikající parametry trvalého provozu – teplota +95°C, – tlak 6 nebo 10 bar • odolnost vůči korozi a více než 300 chemických médií • hygiena provozu – systém je netoxický, inertní pokud jde o vodu • nízká hmotnost trubek pružnost – snadno se pokládající trubky zaručují autokompenzaci • protidifuzní bariéra Eval pro rozvody otopné vody

1. Nasazení kroužku

2. Roztažení potrubí a kroužku

3. Nasazení tvarovky

4. Spoj je hotov

e dE NsToUr t 0i m P Ř E H L E D PSřOeRhTlI M 2 /e2n0t0u8


Paměťový efekt – Zlomené potrubí již nemusíte střihat a spojkovat. Potrubí jednoduše spravíte horkovzdušnou pistolí. Potrubí zahřejete cca na 140 °C, tzn. přibližně na teplotu při výrobě. Tímto procesem potrubí z mléčné barvy přejde na barvu průhlednou a zlom sama sobě zacelí. Po ochladnutí potrubí zpět změní barvu na mléčnou. Kyslíková bariéra zůstává neporušena.

Komplet systém z plastu – Použitím plastových PPSU tvarovek realizujeme kompletní systém z plastových hmot, tzn. jakákoliv koroze je vyloučena.

Mosazné tvarovky (9,9 – 75 mm) Plastové PPSU tvarovky (16 – 75 mm) Profesionalita – Samozřejmostí je nářadí té nejvyšší kvality ve variantě na akumulátorové baterie nebo je možné použít ruční rozšiřovací nástroj.

Uponor Přehled sortimentu l 9 PPŘřEeHhLlEeDd SsOoRrTtIiM mEeNnTtUu 0 2 / 2 0 0 8

9


Podlahové vytápění/chlazení Uponor Home Comfort systém

Uponor Tecto - lépe už to s nopovou deskou nejde

Uponor Tecto systémová (nopová) deska v tloušťkách ND 11 a ND 30-2

Přechod přes dilatační spáru

Překrytí Uponor Tecto 2 prvků

Uponor dvojité pásy

Systém s osvědčeným Uponor PE-Xa potrubím vyráběnou podle postupu Engel v rozměrech 14 x 2 mm,16 x 2 mm a 17 x 2 mm. Potrubí je mimořádně ohebné a díky své poddajnosti jednoduše montovatelné i s nejmenšími poloměry ohybu. Díky speciálnímu prvku lze Tecto montovat obzvláště jednoduše a rychle - stačí jeden pracovník. Nosné fólie přitisknete a spojíte jednoduše s přesazením a sešlápnutím na nopy sousedního prvku – to zajistí přesné a spolehlivé spojení. Krycí fólií Tecto prvku je izolační vrstva chráněna dle požadavků normy proti vnesení technologické vlhkosti. Se systémem Tecto se vyvarujete jakéhokoli prořezu. Dělící rastr Vám ulehčuje přířez. Velké prvky 1450 x 850 mm zároveň zajišťují extrémně rychlou montáž. Kromě toho jsou systémové desky Tecto vhodné pro velká zatížení: ND 30-2: jmenovitá tloušťka 30-2 mm; únosnost 500 kg/m2; s funkcí kročejové izolace. ND 11: jmenovitá tloušťka 11 mm; únosnost 3 t/m2; bez vlastností kročejové izolace.

Jednoduchá montáž tecto prvků i PE-Xa potrubí - stačí jeden pracovník. Prvky se zatlačí nohou a je hotovo.

10

10 l Uponor Přehled sortimentu

Tecto prvek a PE-Xa potrubí 14, resp. 16 a 17 mm navzájem výtečně ladí a umožňují plynulé, čisté a normě vyhovující pokládání potrubí. Tecto nopy zajišťují absolutně pevné uchycení potrubí, které „nevyskakuje“. Systém tecto dovoluje s jmenovitými tloušťkami izolačních desek 11 a 30-2 mm zatížení až 6,0 t/m2, resp. 500 kg/m2.

P ř e h l e d s o rt i m e n t u


Podlahové vytápění/chlazení Uponor Home Comfort systém

Uponor Minitec – teplovodní podlahové vytápění tloušťky 15mm Rychlá montáž a minimální doba natápění - to jsou nejvýraznějšívýhody renovačního systémupro plošné vytápění Uponor Minitec. Základem systému je potrubí PE-Xa v dimenzi 9,9 x 1,1 mm v kombinaci s fóliovým prvkem Minitec. Tento systém lze aplikovat na stávající konstrukci podlahy s minimálním zásahem do konstrukce. Minimální konstrukční výškaje cca 1,5 cm (včetně fóliea samonivelačního potěru), cožumožňuje u systému dosahovatvelice pružné regulace při nízkých teplotách vstupní topné vody. V pravidelných vzdálenostech jsoudo nosné nopové fólie továrněvyraženy otvory, které zaručují,že po položení trubky se vyrovnávací hmota dobře spojí s podkladem. Na rubu fólie je nanesena lepivávrstva, která zprostředkuje fixacifólie k podkladu během montáže. Vyrovnávací hmota se nanáší těsně nad nopky, takže výsledkem je celková konstrukční výška cca 1,5 cm. Po velice krátké době lze na konstrukci pokládatpožadovanou podlahovou krytinu.

Minimální výška fóliového prvku

Jednoduché pokládání a spojování fóliového prvku

Montáž - jeden pracovník

Krátka doba natápění - rychlá regulace

Uponor PE-Xa potrubí 9,9 x 1,1 mm

Uponor Přehled sortimentu l 11 P ř e h l e d s o rt i m e n t u

11


Podlahové vytápění/chlazení

Uponor Smatrix rádiová/ drátová regulace Smatrix Unikátní systém podlahového vytápění na „suchý zip“ Uponor Klett systém Uponor Vám nabízí revoluční novinku - systém pokládky podlahového vytápění využívající funkci suchého zipu. Pro vytápění se využívá potrubí ze síťovaného polyetylenu PE-Xa s kyslíkovou bariérou, které je přímo z výroby spirálovitě ovinuto první částí suchého zipu s háčky. Druhá část suchého zipu s chlupy je nalaminovaná na tepelné izolaci. Potrubí se běžným způsobem odvíjí z odvíječe a jednoduše se přitlačí na izolační desku v předepsané rozteči. Obě dvě části suchého zipu na desce a trubce se posléze velmi pevně spojí. Tento unikátní a patentovaný způsob podlahového vytápění Vám garantuje maximální přítlačnou sílu desky a trubky.

Praktické rešení Předtištěný rastr na tepelné izolaci umožňuje přesnou pokládku potrubí v předepsané rozteči. Uponor Klett systém je velmi rychlý a snadný způsob pokládky podlahového vytápění. Montáž systému zvládne pouze jedna osoba. Není potřeba žádných dalších přídavných komponentů nebo nářadí. Pro kompletní pokládku PV se využívají standardní produkty (obvodový izolační pás, ochranné pouzdro …), které znáte z našeho běžného portfolia. Při napojení potrubí na rozdělovač je pouze nutné odstranit min. 4 cm pásky suchého zipu z konce potrubí a na tento čistý konec nasadit svěrné šroubení, které se posléze napojí na rozdělovač.

Výhody: z z z z z z z

z z z

z z z

Bezkonkurenčně nejrychlejší způsob pokládky PV Jednoduchá montáž bez použití nářadí Pro montáž stačí jedna osoba Snadná korekce polohy již položeného potrubí Tepelná i kročejová izolace v jednom Rychlá pokládka izolačních rolí Při pokládce potrubí nedochází k porušení vrchní izolační vrstvy tepelné izolace Flexibilní pokládka pro všechny velikosti a tvary místností Osvědčené potrubí PE-Xa dimenze 16x2,0 mm Velké množství příchytných bodů zajišťuje abnormálně pevné spojení trubky a izolační desky Přesah izolační vrstvy přes spoj dvou izolačních desek Různé tloušťky a rozměry izolačních desek Cenově výhodnější než odpovídající systémové desky

12 l Uponor Přehled sortimentu 12

P ř e h l e d s o rt i m e n t u


Podlahové vytápění/chlazení

Uponor Smatrix rádiová/ drátová regulace dem – Dynamic Energy Management Dynamické řízení spotřeby energie Přednosti systému regulace DEM:  Úspora nákladů  Zvýšení komfortu při nižší spotřebě energie  Možnost kontroly správnosti instalace  Bez potřeby ručního nastavení ventilů  Možnost kontroly zda systém pracuje optimálně

Benefity, které Vám nabízí nová regulace: Všechny výhody  Dynamické řízení spotřeby energie - autobalancing Není třeba manuálně nastavovat průtoky na jednotlivých smyčkách. Vyvážení a potřebné otevírání ventilů je automatické. Systém pružněji reaguje na změny a dochází tedy k úspoře energie  Kontrola místností Diagnostikuje, zda jsou termostaty přiřazeny správným smyčkám  Komfortní nastavení V místnostech, kde teplotu mohou ovlivnit další faktory (krb, velkoplošná okna, sporák ...), je možné nastavit nízký výkon topení, aby systém pracoval i v případě, že byla dosažena požadovaná teplota.  Diagnostika teploty Umožní zjistit, zda je systém přetápěný nebo nedotápěný.  By-Pass Pokud jsou všechny smyčky uzavřeny, mohou zůstat servopohony až 2 vybraných místností otevřeny. (Využívá se hlavně při použití tepelných čerpadel)  U@home modul Díky modulu U@home je možné ovládat a kontrolovat prostorovou regulaci Uponor Smatrix Wave PLUS ze vzdáleného zařízení (chytrý telefon, tablet).

Uponor Přehled sortimentu l 13


1. Ochranné potrubí

Předizolované potrubí Uponor Ecoflex a Ecoflex Pro

2. Izolace 2. Izolace 3. Dvoubarevná střední izolace

3. Dvoubarevná střední izolace

Obecně

Předizolované potrubí Uponor Ecoflex je systém elastického předizolovaného potrubí z plastu. Jeho vlastnosti ukazují, že jde o vynikající systém k transportu vody i jiných médií. Hlavní použití: • nízkoparametrické teplárenské a topné sítě (do 95°C) • instalace teplé a studené vody • chladírenské instalace • transport odpadních vod a chemikálií • instalace v potravinářském průmyslu.

Konstrukce potrubí 1. Ochranné potrubí vyrobené z PE-HD chrání vnitřek před vlhkostí, nárazy a vnějším zatížením. Rýhování zvyšuje její odolnost proti zatížení a také značně zvyšuje elastičnost potrubí. Dovoluje to velmi snadné ohýbání potrubí a tím libovolné profilování trasy.

2. Izolace je vyrobena ze zpěněného zesíťovaného polyethylenu. Vrstvená konstrukce hraje velmi důležitou úlohu při zajištění vysoké pružnosti celého potrubí. Navíc struktura „uzavřených pórů“ izolačního materiálu brání pohlcování vlhkosti a tím i zhoršení izolační schopnosti. 3. Dvoubarevná střední izolace („dog bone“) usnadňuje rozlišení „přítoku“ a „zpátečky“v případě provedení twin při spojování systému na vnější straně a také při vytváření spojů v inspekčních šachtách a k izolaci T kusu a podélného spoje. 4. Potrubí média je vyrobena z PE-Xa nebo PE-HD. Vyznačuje se odolností vůči korozi a zarůstání, rovněž odolává většině chemických sloučenin. Díky velmi hladkému vnitřnímu povrchu značně omezuje tlakové ztráty při proudění kapaliny.

4. Potrubí média

Potrubí s drážkovaným PE-HD pláštěm pro vyšší flexibilitu Inovativní kombinace izolace pěnou PUR a síťovanou polyetylenovou pěnou vytváří nejlepší flexibilitu v dané třídě Označení na druhém potrubí odlišuje přívodní potrubí od vratného

Medionosné potrubí PE-Xa

Přednosti systému • nízká hmotnost potrubí • odolnost potrubí vůči korozi a zarůstání • velmi malé odpory průtoku • elasticita potrubí (možnost libovolného profilování trasy) • rychlost a snadnost montáže nevyžadující speciálního nářadí • životnost minimálně 50 let • možnost ukládat potrubí z návinů o délce až 200 m • autokompenzace (není nutno používat vyrovnávacích zařízení (kompenzátorů)) • vynikající izolace (velmi malé ztráty energie při přenosu) • velká mechanická pevnost ochranného potrubí (možnost ukládání již od 0,5 m pod povrchem terénu)

14 l Uponor Přehled sortimentu 14 P Ř E H L E D S O R T I M E N T U

4 P Ř E H L E D S O RT I M E N T U

02/2008

02/2008

Uponor Wipex tvarovky (25 – 110 mm)


Uponor Přehled sortimentu l 15


Uponor, s. r. o. Za Tratí 197 196 00 Praha 9 Česká republika T +420 233 313 844 W www.uponor.cz

www.uponor.cz

Profile for Uponor Czech

Prehled sortimentu 2018  

https://www.uponor.cz/-/media/country-specific/czech/download-centre/technical-manual/prehled-sortimentu_2018.pdf?v=52f4ab11-a2e8-4ec1-8b42-...

Prehled sortimentu 2018  

https://www.uponor.cz/-/media/country-specific/czech/download-centre/technical-manual/prehled-sortimentu_2018.pdf?v=52f4ab11-a2e8-4ec1-8b42-...

Profile for cz_uponor