Page 1


cy siesjรถ cy@siesjo.se +46739736339


Fasadgjutning med relief i infärgad betong


Curriculum Vitae

Cy Siesjö

30 år gammal Bor i Köpenhamn

Har studerat vid

Program jag hanterar AutoCAD Sketchup Rhinocerus Adobepaketet Officepaketet Mac och Pc

CTH/Chalmers Tekniska Högskola/Chalmers University of Technology. Kandidatexamen och masterexamen i Arkitektur 2014/2019.

Vray for Rhino och Sketchup (ganska bra) 3DStudioMAX (grundläggande) ArchiCAD (grundläggande) Revit (grundläggande)

Cooper Union for the advancement of science and art The Irwin S. Chanin School of Architecture, utbyte under studieåret 2011-2012

Språk

Central Saint Martins College of Art and Design Ceramic Design BA (Hons) under studieåret 2009-2010 ETSAM Escuela tecnica superior de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Erasmusutbyte 2014 - 2015

Tidigare praktik OkiDoki! Arkitekter Göteborg, aug 2016 - jan 2017 Stadsplanering, bildbehandling, tävling Frida Escobedo taller de arquitectura Mexico City, feb 2016 - juni 2016. Inredningsdetaljer, bostad, bildbehandling, tävling. White Arkitekter Göteborg, aug 2015 - jan 2016 Bostäder, sjukhus, fasadstudier Andreas Martin-Löf arkitekter (AML) Stockholm, sommar 2013 Bostad. Ansvarig för Full Spectrum Laser 5th Generation laserskärare och Makerbot 3D skrivare. IAESTE praktik Dushanbe Tadjikistan, sommar 2011

Svenska - flytande, modersmål Engelska - flytande med genomförda IELTS och Cambridge exams Spanska - mycket god förståelse med genomfört DELE B2 Danska och Norska - mycket god förståelse Franska Katalanska och Turkiska grundläggande kunskaper

Andra Meriter Nationell kontakt för EASA Sverige, Europan Association for Students of Architecture, 2014 - 2016 Stipendiat Ernst Hawermans resestipendium för utforskandet av gaturutnätets uppkomst och utveckling. Utbytesstudent under gymnasiet på Svenska skolan i Nairobi Medlem som keramiker i KKV kollektivverkstad Göteborg. Hedersomnämnande Byggkeramikrådets kakeltävling 2012 Tidigare nationell kontakt för #Tarch; Workshops i arkitektur Artikelförfattare i Arkitekten och ICON Magazine UK 2015 Workshopledare EASA LINKS Valetta Malta 2015 B-körkort

Referenser Andreas Martin-Löf aml@martinlof.se (svenska/engelska) Frida Escobedo frida@fridaescobedo.net (spanska/engelska)


Frida Escobedo Architecture Studio Dresde 2, Col. Juarez. 06600 Mexico City, Mexico info@fridaescobedo.net +52(55)52116497

August 22nd, 2016.

To whom it may concern, It is my pleasure to introduce William Siesjo. For a period of three months, William collaborated as an intern at my studio. During this time he quickly evolved from simple tasks such as organizing the office to far more complex responsibilities such as participating actively in competitions, and in design discussions. Will was responsible for developing images and animations for an invited competition and for developing construction plans for our office furniture. He is always in good disposition, curious and a good team member. It is therefore that I would highly recommend him to you. If you would like me to provide additional information, please do not hesitate to call or write. Sincerely,

Frida Escobedo Principal Frida Escobedo Architecture Studio frida@fridaescobedo.net


Fasadstudie brise -soleil - lindträ


Projekt i urval från studietiden

1-13

A beacon of hope, HBTQ-museum, Mastersarbete - Chalmers Göteborg

14-17

Haga station, Västlänken, Kandidatarbete - Chalmers Göteborg

18-20

Scenografi för operan Carmen i fyra akter - ETSAM Madrid

21-22

Modellstudier och fallstudier - Cooper Union New York

23-26

Vegaviana, odlingskooperativ - ETSAM Madrid

27-28

Hotell på skeppsbron i Göteborg, - Chalmers Göteborg

29-32

Arch couture, bostad syateljé och butik för modeskapare - ETSAM Madrid

Egna projekt 33-34

Betongbunkern - friggebod i betong

35

Aateljen - eget kontor Göteborg

36 I media 37-38

Enroot, pop-up restaurang Cotswold England

39-40

S.T.T.L. Sit tibi terra levis - Porto Academy

41

Onion workshop, Valetta Malta

42 Pushing an agenda - Att försöka förändra


Projekt i urval frĂĽn studietiden


A Beacon of hope - Ett ljus i mörkret Mastersarbete (DK - Kandidatarbete) våren 2019, HBTQ-museum i Göteborg, Chalmers Göteborg HBTQ - Homosexuell, Bisexuell, Transsexuell, Queer

Bakgrund; Globalt sett saknar HBTQ-grupper platser som är säkra nog att skapa gemenskap och i det offentliga utforska identitet och bygga relationer. Historiskt sett har barer ofta fyllt det tomrummet. Det är ofta fallet även idag; i själva verket var det på en bar som HBTQ- frihetsrörelsen började. Men; barer är problematiska och icke-inkluderande på många sätt: ett kontext där alkohol är ett naturligt inlag och där ålder, utseende och kroppslig förmåga kan definiera tillgång till gemenskap. Med tiden har internet och appar tagit över som de främsta forumen för att söka kontakt. Internet har dock ett Janusansikte. Som ett verktyg för att utforska ens identitet kan det tillhandahålla den bästa typen av stöd, eller i rak motsats, innebära en värld av hot och hat. Oavsett vilket kvarstår faktumet; virtuella mötesrum eller plattformar används ofta som ett substitut till att umgås i verkligheten. Samtidigt som de aldrig till fullo kan efterlikna eller ersatta känslan av gemenskap och tillhörighet som möjliggörs av fysiska rum. Muséet; I ett försök att utmana status quo undersöker denna thesis möjligheterna för ett HBTQ-museum i Göteborg, Sverige. På få ställen i världen finns det museer med den tematiken. Det är en tvåfaldig utredning som tittar på det tänkta museets program och samtidigt utforskar byggnadens uttryck och visuella närvaro. Ett program som byggs kring HBTQ-samhällets beWhov och ambitioner; och, ett utforskande av glasblocket som material, med fokus på hur det kan användas för att medvetet manipulera ljus och manifestera museets relevans. A beacon of light Ett ljus av hopp som lyser upp natthimlen.


Överst, Muséet förläggs till centrala Göteborg, där den historiska kärnan möter staden utanför vallgraven och där staden möter parken. Med läget i Kungsparken blir Kungsportsavenyn, Göteborgs paradgata, och Stora Teatern muséets närmsta grannar. Under, En ambition, i relation till byggnadens urbana kontext, har varit att tillsammans med Stora Teatern skapa en plats som bryter den dikotomi som råder mellan parken och staden; sWkapa tydligare kopplingar från staden in i parken. Kungsparken är en av Göteborgs mest centrala parker, men samtidigt en av de mest underutnyttjade. Från höger till vänster, läget i centrala Göteborg, Stora teatern sett från Kungsportsbron och den gångstig som löper mellan Stora Teatern och vallgraven, in mot Kungsparken och muséets placering.


Diagram över siten, Siten definieras av de vägar som ramar in den del av Kungsparken muséet ligger och skär av den från den omkringliggande staden. Längs sitens sydliga och östliga sidor löper större bilvägar och spårväg. Vallgraven, och gångstråket som som löper längs med den, ger platsen en tydlig axialitet som är viktig att bevara - det är parkens huvudstråk. Tomten och parken karakteriseras av många träd. Vattenavrinning sker med längs slänten - mot vallgraven. Muséet riktas mot vallgraven, endast där kan fasaden ges dubbel höjd och ta in omgivningen, utblickar skapas mot vattnet kungsportplatsen och karakteristiska byggnader i närområdet. Entréer och arkader som löper längs byggnadens långsidor planeras så att de fångar upp naturliga rörelser i parken.


B

A

A

B

EntrĂŠplan


B

A

A

B

Nedre plan


B

B A

A

A

A

B

B

Fasader


PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION A-A

B-B

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

D1

D2

Överst, En sektion genom siten visar hur byggnaden förhåller sig till staden runtomkring. Längst till vänster ligger stadens stora saluhall, längst till höger “palatsen” i Vasastaden, stora privatvillor uppförda på 1800-talet. Bakom byggnaden skymtar stora teatern. Under, Sektionera visar på hur symmetrisk byggnaden är i sin grundform, trots att de olika delarna på var sin sida entréhallen har vitt skilda program. Den nedre sektionen visar hur byggnaden i nedre plan lägger sig i nivå med vallgraven och ger en sensation av att stå på vattnet.

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Nederst, Glasblocksfasaden görs dubbel för att byggnaden ska kunna klara det kalla nordiska klimatet. Fönstren är anpassade så att sittande och stående besökare kan nyttja dem.

Sektioner

D1

D1

D2

D2


Överst och mitten; Den dubbla glaslblocksfasaden skapar fönsternischer som kan används för att ställa ut objekt och bjuda in besökare till parken att ta del av museets utställningar, fönstren kan målas i olika färger och på olika sätt anpassas till utställningen. Till höger; Muséet speglar sig i vallgravens vatten, I nedre plan sträcker sig byggnaden ut till vattnet - på dess tak löper arkaden som är en del av den gångstig som löper genom parken och längs vallgraven.


Överst, perspektiv, från kollonaden - det bibehållna gångstråket genom parken. Till vänster utblick över vallgraven - till höger entréer till muséet. Under, perspektiv från den gångstig som löper mellan Stora Teatern och vallgraven, in mot Kungsparken och muséets.


Överst, perspektiv, entréhall - till höger syns receptionen, centrerat ligger de två entréer som vetter mot parken, till vänster om räcket syns byggnadens centralmotiv - en stor trappa. Trappan ger directaccess mellan de två planen och tar besökaren ned till vattnet. Den agerar både huvudcirkulation och kan samtidigt nyttjas som auditorium. Under, linjeperspektiv av restaurangens interiör sett från den separata restaurangentré som finns på byggnadens egna gavel. Till höger syns den breda korridor som länkar samman de olika sidorna av byggnaden - fasaden på motstående gavel skymtar i bakgrunden.W


Perspektiv, dagsrendering; Som solitär följer byggnaden de omkringliggande byggnadernas typologi. Likt Stora teatern behandlas alla sidor som en skulptur i parken - det finns ingen bak- eller “ful-sida”. Arkaden som löper längs med vallgraven gör att de stråk som finns på platsen sedan tidigare kan behållas, samtidigt som den skapar en skyddad entré till byggnaden. Byggnaden går att komma runt på alla sidor - allt för att inte bryta visuella eller fysiska länkar i parken.


Perspektiv, nattrendering; Likt en lykta lyser byggnaden upp natthimlen, och dess sken speglar sig i vallgravens vatten. Byggnaden ska synas på håll och ge liv åt parken även på kvällen - restaurangen kan ha kvällöppet. Glasblocken i sig reflekterar ljuset på ett sånt sätt att de lyses upp. Effekten förstärks genom att glasblockens kanter kläs med metallfolie som reflekterar ljuset.


Haga Station

Kandidatarbete våren 2014, Chalmers Göteborg

I Göteborg planeras en ny underjordisk tågförbindelse med tre stationer längs sträckningen. Förslaget för Station Haga integrerar stationen med Hagaparken och Hagaplan. Projektet och programmet har som ambition att återanvända all den spräng- och grävmassa som oundvikligen blir till vid bygget av tunnlarna och stationerna. I linje med konceptidén; att skapa ett slutet kretslopp in situ - hittas en ny användning för de byggmaterial som används på byggarbetsplatsen, allt för att minska transportbehov. Föregående sida: Perspektiv över nya nedgångar, ljusschakt och funktioner. Mellan stationsnedgångar och handel placeras en amfiteater, en skulpterad del av landskapet uppbyggd av gräv-massorna. I likhet med Delphi i antikens Grekland placeras teatern med utblick över det omgivande stadslandskapet, så att staden blir scenen och invånarna dramats skådespelare. I en blåsig stad som Göteborg, ger de dyn-liknande strukturerna lä. I öknen, där landskapet och sanden skulpteras av vinden, formas strukturer optimerade så vinden kan passera friktionsfritt - vilket resulterar i en blåsig sida och en läsida. Dynen som typologi möjliggör en riktad sluttning, med andra ord, en naturlig teater.


I

II

III

IV

I

Skuren 3D-modell tretre nivåer; mezzanin, biljetthall och och tågplattformar. Skuren 3D-modellmed medinblick inblicki stationens i stationens nivåer; mezzanin, biljetthall tågplattformar.

II

Genomskärning genom tilltill plattform ochoch perspektiv längs medmed stationen, ljusetljuset Genomskärning genomdirekt direkthisschaktsaccess hisschaktsaccess plattform perspektiv längs stationen, från marknivå tilltill växtlighet. från marknivåtas tasned nedtilltillperrongen perrongenoch ochanvänds används växtlighet.

III

Sektion genom entrén söder om Hagakyrkan (huvudentré) och längs med tågtunneln. Sektion genom entrén söder om Hagakyrkan (huvudentré) och längs med tågtunneln.

IV

Studie över perrongsgolv och stenläggning. Provborrkärnor i granit tagna på plats till tunnare skivor används som skivor används som golvläggning på perrongerna. Det berg som tagits från platsen gessom en nysågas funktion. golvläggning på perrongerna. Det berg som tagits från platsen ges en ny funktion.

Studie över perrongsgolv och stenläggning. Provborrkärnor i granit tagna på plats som sågas till tunnare

11


Scenografi Scenografi för för operan operan Carmen Carmen ii fyra fyra akter. akter Scenografi hösten Scenografi hösten 2014, 2014, ETSAM ETSAMMadrid Madrid Carmen, personifiering passionoch ochmod, mod,porträtteras porträtteras ofta Carmen, personifiering avav passion oftasom somenenros. ros.LaLa rosa, rosa, el abanico, el color rojo, (rosen, solfjädern, röd) speglar hennes el abanico, el color rojo, (rosen, solfjädern, färgenfärgen röd) speglar hennes personlighet. personlighet. Under operans gång intensifieras handlingen vilket återspeglas Under operans gång intensifieras handlingen - vilket återspeglas i nya tillägg av rött i nya tillägg av rött för varje akt. sig framför en solfjäder som och för varje akt. Slutakten utspelar sigSlutakten framför utspelar en solfjäder som lyses upp bakifrån lyses upp bakifrån och täcker bakre delen av scenen. täcker bakre delen av scenen.

AKTER

I

Torget i Sevilla Till vänster tobaksfabriken där Carmen arbetar, i förgrunden till höger en bro och bakom det ett vakttorn.

Lillas Pastia’s värdshus

II

Värdshuset, en anpassad variant av dekoren för tobaksfabriken och resten av scenen förskjuts till mitten, vilket följer aktens dramaturgi.

En vild plats i bergen

III

Dramatiken ökar och det gör även ovissheten, scenografin förskjuts och skapar en vildare komposition.

Torget i Sevilla

IV

Längs med scenen reser sig murarna av en gammal amfiteater. Scenen refererar första akten, där dramat började. Den baklysta solfjädern täcker scenen och skapar en kontraststarka silhuetter.

14


Ett odlingskooperativ i Vegaviana

Hacia una nueva ruralidad, Mot en ny ruralitet. Vegaviana, ETSAM Madrid 2014 Förpackningsanläggningen och produktionen för kooperativet förläggs till en långsmal byggnad, en förlängning av stadens ryggrad: längsmed huvudgatan där stadens klocktorn är belägna. De olika tornen; Utbildningen (Skola), Religionen (Kyrka), Staten (Kommunhuset) och Skörden (Silotorn) kompletteras nu av ett nytt Odlingens torn, med forskningscenter och besökscenter. På motsatt ände av stråket kompletteras det biblioteksbyggnaden (Kunskapen) med ett torn. I dagsläget är de områden som staden öronmärkt för bebyggelse täckta av korkekar. Den långsmala byggnaden spänner över ett av de här områdena, ett värdefullt naturområde med gamla korkekar, för att ta så lite mark i anspråk som möjligt och ändå kunna ansluta till tidigare bebyggelse. De fält som omger staden skiftar från år till år och det är inte en kulturhistorisk större förändring att göra ingrepp och bygga på dem. Att däremot hugga ner flera decennier gamla korkekar hade varit förödande för stadens bild.

18


Egna Projekt


Redrawing the greendustrial map EUROPAN

Redrawing the greendustrial map - EUROPAN 2019 - Casar de Cáceres, Spanien

Genom att tillämpa samma opt-out-system som används för organdonation i Spanien på industriområdet i byn Casar de Cáceres uppstår nya möjligheter. Markytan mellan huvudvägen och industribyggnaderna tillhör delvis kommunen kommunen och delvis industriägarna. Den är för närvarande ett brett icke-programmerat utrymme. Den kan utvecklas på sätt för att gynna både industrin, samhället och naturen genom ett top-down initiativ som bjuder in till ett bottom-up engagemang. Opt-out principen innebär att verksamheterna i områded ”antas att vara villiga att” donera sin del av marken till kommunens planprogram även om de aldrig har registrerat sig som givare”. Donationen är konceptuell; det första steget skulle vara att definiera opt-out-området i samarbete med kommunen. Efter det kan en design arbetas fram som definierar områdets framtida användning - i förhållande till verksamhetens och platsens villkor. Att välja bort (opt-out) och inte delta i programmet alls är fortfarande möjligt; men precis som med organdonation är det ett aktivt val.


Natur och industri

Natur och industri kommit att betraktas som en dikotomi, varandras antites, två motpoler. Det har inte alltid varit fallet. Före insikten om hur föroreningar från industrin kan ha en negativ inverkan på vår omgivning avbildades rök från skorstenar och industrier i konst och text i harmoni med naturen. Industriområdet Charca del Hambre’s gatustruktur utvecklades på 70-talet. Det är ett perfekt exempel på ett område där storleken på fabriks- och lagerlokaler enkelt kan anpassas, återanvändas och hitta nya användningsområden. I och med trafikomställningen, med färre bilar, erbjuder dessutom gatornas bredd till en ny struktur där mellanrumet mellan industri och huvudgatan kan ges ett mångfacetterat program. Redrawing the greendustrial map vill utmana status quo, förena industri och natur och nå en harmoni av ömsesidigt utbyte. Perspektiv och diagram som visar på omställningen av gatulandskapet. Hur det knyter ihop, anpassas och optimeras .


Överst, Det stora lila området som ligger mellan stadens fårostfabrik och huvudvägen görs om till betesmark för får och odlingsmark för tistlar, vars sav används i tillverkningen av osten. Den outnyttjade platsen får ett mervärde då den brukas, skapar en behaglig miljö och dessutom knyts till verksamheten där den agerar skyltfönster Mitten, till vänster, Marken mellan en trädgårdsbutik och ett hostel gör om till uteservering och plantering. Hostelet kan nyttja marken till sina gäster och trädgårdsbutiken får chans att visa upp sina växter - ett samarbete som även gynnar naturen och stadens invånare/besökare. Till höge, där industriområdet är som “smalast” finns en chans att länka samman de två grönytor som finns på vardera sida området. Kommunen föreslår ritar upp ett “minsta möjliga”-förslag och industrier urbjuds att bidra med sin mark till projektet att skapa en eco-bridge över vägen för de får som betar i de två naturområdena. Underst, Två gatusektioner som visar på hur området transformeras. Bått står för befintliga/bevarade inslag, rött står för de som tas bort, och grönt för de som tillkommer. Utöver opt-out området ges mer plats ges åt “mjuka” resenärer; cyklar och gående. Gatorna ges besylsning och rader av träd. I exempel 2 har gatan gjorts enkelriktad för att ge extra mycket plats till bänkar träd och gatulyktor. Det blir en av de viktigaste vägarna för att binda ihop området med byns centrum.


Pushing an agenda - Att försöka förändra Jag tror att alla och envar kan göra någon typ av förändring och att vi sitter på många bra idéer som bara behöver ges rätt forum. I Göteborg, Sverige finns ett initiativ som kallas Göteborgsförslaget. Jag citerar; “Göteborgsförslaget är till för dig som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Här kan du lämna in ditt eget Göteborgsförslag och även kommentera och rösta på andras förslag. Förslag som får mer än 200 röster under 90 dagar kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd.” Under sommaren har jag knåpat på lite olika förslag som jag kan lägga till kommunen. Jag uppdaterar kontinuerligt min profil på issuu.com. Där hamnar förslagen i min “extra-portfolio”- där jag också lägger in lite andra saker jag gjort, illustrationer och projekt som inte hamnar här. Bilderna är från projektet jag sitter med nu, ett förslag på dricksfontäner runt om i Göteborg. Jag inspireras av städer likt Neuchâtel och Sidney där drickbart vatten gjorts enkelt tillgängligt för folket. Dricksvatten bör vara tillgängligt för alla. Med de klimatförändringar och temperaturförändringar vi sett i Europa och Sverige de senaste somrarna känns förslaget än mer relevant. Försäljningen av plastflaskor har ökat de senaste åren, globalt hamnar 80 % av de plastflaskor som säljs i naturen. Därför föreslår jag att gjuta fontänerna av skogs och havsplast - de skapas som en replika av stadens (i min mening vackraste fontän). Den står inne vid stadens domkyrka i centrala Göteborg. När plast av olika färg blandas samman skapas ett mönster likt turkiskt marmorerat papper. Fontänerna placeras ut på vardagliga platser där folk rör sig; vid spårvagnshållsplatser och i parker.


Profile for cysiesjo

Cy Siesjö - Portfolio August 2019 - Swedish Version  

Architecture portfolio with selected school projects and personal work - Swedish Version

Cy Siesjö - Portfolio August 2019 - Swedish Version  

Architecture portfolio with selected school projects and personal work - Swedish Version

Profile for cysiesjo
Advertisement