Page 1

ENERO/FEBRERO/MARZO 2010

APAMP Asociación de familias de persoas con parálise cerebral e discapacidades afíns C/ Miguel Hernández Nº1 Vigo 36210 Pontevedra Teléfono: 986 294 422

ENTREVISTA

Fax: 986 294 422 E-Mail: apamp@apamp.org

Sara Carrasco

direccion@apamp.org

2-3

Fisioterapeuta

Web: www.artesaniaapamp.org www.apamp.org Búscanos tamén no:

www.apamp.org

FESTAS

4-6

Entroido

UNHA CHAMADA AO OPTIMISMO Hoxe animar a que deamos a nosa visión sobre a asociación, xa que estamos inmersos nun pequeno

FORMACIÓN

proxecto. Aquí esta a resposta. APAMP estivo, está e estará sempre inmersa en proxectos. Pequenos ou grandes, ese é o noso espíri-

7

to, o ideario sobre a traxectoria que nos agarda. Utilizo o plural sempre porque é un puntal sobre o que queremos mirarnos. Todos os que foron, somos ou serán. Somos, pois, os protagonistas dunha historia

RESPIROS

interminable, non dun conto de “érase unha vez”. Aquí non hai final, sempre se pode facer un move-

8-9

mento e dar un paso máis. No comezo, para quen non o saiba, eramos poucos, sen recursos, pero as ideas foron fraguando aos

ACTUALIDADE

poucos e logo realizáronse tamén lentamente.

Certificación Calidade

O traballo, a solidariedade e a esperanza fixeron posible o presente do noso centro, dinámico e vivo,

10 - 12

Actividades

fluctuante, cambiando, interactuando.

Presentación Libro Apamp

Necesitamos máis, moito máis: medios, materiais, subvenciones etc. Pero o traballo de todos os días fará que un gran máis outro constrúan a montaña do noso futuro:

DEPORTES

a residencia, outro centro de día, prazas para todos, seguridade para todos os nosos familiares do centro, para que teñan unha vida digna e feliz.

Boccia

Lograrémolo. ¡Animo!

13 - 14

Slalom

Extraido de: “Apamp, El mundo de lo hecho a mano”

PASATEMPOS

Recompilación de información e redacción: Fran Díaz, Miguel Alonso, Maxi Masip, Paula Pereiro, José Varela, Javier Fernández e Carlos Rivas

15

Montaxe e Maquetación: Sergio Rivas, Fran Díaz e Isabel Lorenzo Impresión: Sergio

Rodando

16

Rodando

ÚLTIMA 1

16


Entrevista a Sara

A

C

S

Z

H

Z

I

Z

A

R

P

C

X

L

I

Ñ

V

I

G

W

W

G

Q

Q

R

P

D

K

U

Q

1º ¿Como nos coñeciches?

D

U

L

F

T

A

U

C

Z

U

T

P

X

R

A

A primeira vez que escoitei falar de APAMP foi a través dunha amiga que estaba

A

F

L

I

L

S

O

I

N

R

O

C

I

L

T

facendo un curso de coidadora, e co-

D

O

A

S

N

O

I

C

A

R

G

E

T

N

I

mo sabía que me interesaba ese cam-

I

D

D

I

F

N

I

D

F

R

T

Ñ

Q

M

H

po, informoume a preto de asocia-

L

V

E

O

Z

H

I

D

M

S

H

M

X

A

J

cións deste tipo. Do posto de traballo

I

U

R

T

K

S

A

S

W

O

L

M

C

C

B

decateime por casualidade e a última

B

N

U

E

N

X

Ñ

P

A

A

O

I

A

M

J

hora, grazas a que coñecía a unha

I

G

E

R

C

Ñ

B

M

A

L

A

R

I

D

T

das traballadoras, que me comentou

S

Ñ

D

A

U

T

L

I

A

M

J

C

C

U

Ñ

que estaban buscando a unha fisiote-

E

Q

A

P

Z

W

U

L

J

C

P

K

C

Ñ

N

rapeuta, así que ao día seguinte ache-

C

D

S

I

R

V

S

C

E

F

Ñ

N

O

I

H

gueime a presentar o curriculum, e ao

C

K

X

A

Q

X

N

M

Y

W

Ñ

X

B

I

M

final tiven a sorte de ser elixida.

A

W

O

T

S

G

O

J

J

T

Ñ

W

G

V

F

ACCESIBILIDAD

2º Que técnicas utilizas no teu traballo?

Neste número de “Rodando” traé-

Como as patoloxías dos usuarios son tan variadas, utilizo distintas técnicas. O trata-

APAMP

mento é adaptado a cada un, combinando manobras de fisioterapia respiratoria

BARRERASARQUITECTONICAS

sopa de letras.

e neurológica, cinesiterapia, masoterapia... dependendo do día e de con quen

BOCCIA

Intentaremos publicar mais pasatem-

FISIOTERAPIA

pos en cada novo boletín.

estea, e intentando facer as sesións o máis dinámicas posible, realizando tamén algunhas en parellas, con aqueles que teñen obxectivos comúns.

INTEGRACION

3º Onde traballaches antes?

LICORNIO

Antes de empezar aquí, estiven nun centro de día e nun centro para adultos con

PARALISISCEREBRAL

trastorno do espectro autista, no cal continúo, compaxinándoo con leste. A experiencia en ambos me gustou, moi distinto a todo o que vira en prácticas, pero o primeiro tíveno que deixar porque coincidía co meu traballo aquí. Rodando

2

mosvos unha novidade en forma de

Esperamos sexa do voso agrado

SILLADERUEDAS SLALOM Rodando

15


SLALOM O 14 de decembro do 2009 celebrouse no pabellon a primeira toma de tempos

4º gústache o que fas?

de slalom para facer a minima para o campionato de España de slalom.

Si, teño esa sorte. Cando estaba facendo a carreira dábame conta de que o que

Representando a Apamp: José Ignacio Fernádez Méndez, Ana soage e Miguel

máis me gustaba era a neurología, así que fun aos poucos meténdome nese mun-

Alonso Martínez.

do, solicitando prácticas relacionadas, cursos,... ata acabar aquí, e no pouco

Enterenadores: Pablo Nores, Marta Ló-

tempo que levo estou moi contenta.

pez, Paco Bello e Bianca Pastoriza. Da A Coruña desprázaronse: Alberto,

5º Que é o que mais e o que menos che gusta de APAMP?

Mireia, Carlos, Chonin e Iago.

O que me chamou a atención desde o principio é o bo ambiente que hai no cen-

Adestradores: Miriam, Jacinto e Ánge-

tro e a comunicación entre uns e outros, estando todos ao corrente de calquera

la.

cousa que sucede. A primeira vez que puiden observar algo así foi estando de

Este tempada hai varios arbitros de sla-

prácticas en Italia, vendo que o que che ensinaban na carreira sobre formar un

lom de Vigo e A Coruña

equipo multidisciplinar podía ser real, o que me parece fundamental para poder

a persoas que se examinaron para arbitro de slalom montaron o circuíto enteiro e

conseguir mellores resultados, e agradoume moito atopalo tamén aquí.

exerceron de arbitros na 1º toma de tempos, por parte de Vigo son Bianca Pastori-

En canto ao que menos me gusta... pois supoño que é o relacionado con rexistros

za, Aroa Comesaña, e Laura Núñez, de A Coruña hai dous novos.

e demais papelorio, porque como aínda fai moi pouquiño que cheguei, non me

Viron a vigo os deportistas de sempre como cada ano excepto Alberto por enfer-

acabo de pór ao día, sempre aparece algo novo para cubrir.

midade e Carlos que deixou o slalom. Nacho fixo o circuíto moi limpo sen pisadas e esta clasificado para o campionato

6º traballaras antes neste sector?

de españa de slalom.

Desde fai un ano traballo nun centro que pertence a unha asociación deste tipo,

Ana Soage tambien executou os circuítos sen erros e tamén está clasificado para

o Castro Navás, da fundación Menela, pero si é a primeira vez que estou con

o campionato de España de slalom

xente con parálise cerebral. O que fago nun centro e outro é bastante distinto, así

O día primeiro de marzo do 2010 celebrouse a segunda toma de tempos de Sla-

que me resulta bastante dinámico compaxinalos.

lom no pavillón de Coia. A Nacho, Ana e Miguel foilles sen penalizacións tanto no circuíto obrigatorio como no variable. Ana e Nacho lograron mellorar o tempo con respecto á primeira toma de tempos. Miguel realizou o mesmo tempo da primeira toma.

Rodando

14

Rodando

3


ENTROIDO O Meco

BOCCIA Comezou a tempada da liga galega de Boccia cuxo obxectivo é gañar o

Como en anos anteriores, o concelleiro de Redondela encargounos a elaboración

maior número de partidos.

do meco do Entroido.

Como novidade, dividiuse a liga galega de Boccia en cinco xornadas e non

O meco medía dous metros trinta e cinco centí-

en catro como en anos atrás.

metros ao alto e dous sesenta e tres ao ancho.

A 1º xornada disputouse no pavillón Paco Paz (en Ourense) o 6 de febreiro do

Este ano vai referente á Gripe A.

2010. Saíron de APAMP sobre as oito da mañá en dúas furgonetas, con ner-

Os pasos a seguir foron:

vios e moi ilusionados. Chegaron sobre as nove da mañá.

1º Facer un debuxo co deseño do boneco que se

O mal xogo dalgúns deportistas e o gañar doutros no último momento fannos

vai realizar; nunca debe ser nada político nin na-

manter as esperanzas intactas ata o final da tempada.

da ofensivo. 2º Facer unha estructura desmontable para po-

Por outra banda, celebrouse a segunda xornada da liga galega de Boccia

der desprazalo. Esta fíxose rechea con papel

que se disputo no pavillón Municipal das travesas (en Vigo)

“fallero” esnaquizado, con varias capas co fin de

Organizado polo club deportivo TA.MI.AR - APAMP o 13 de Marzo do 2010

o meco quedase consistente. 3º Elaborouse unha cubrindo dous troncos de

A xornada comezou sobre as dez da mañá, os primeiros partidos da catego-

madeira con papel “fallero” para darlle forza;

ría BC3 estiberon reñidos porque os rivais obrigáronnos a esforzarnos ó máximo

tamén levaba poliespan. Ambas pezas están

para poder gañar.

unidas. 4º Logo, con poliespan elaboráronse tres virus e unhas pastillas. A continuación déuselle con-

Tanto na categoría BC1 como na categoría BC2 a xornada foi diversa, gañaron e perderon partidos ó longo do día.

sistencia reforzando todo con papel de xornal; ademais todas as pezas levan unha pasta para poder aguantar o mal tempo ata que sexa hora de queimalo. 5º Despois píntanse as figuras con pintura branca. Rodando

4

Rodando

13


Na fabricación colaboraron dous talleres, o de cartón-pedra e o de papel: Camilo, Alfredo, Andrea, Pepe, Miguel, Félix, Isaac, Gonzalo, Nacho, Sandra, Pablo, Elena, Eliseo, Adolfo, Gonzalo Jorge, Juan, Sergio, Sophie, Fernanda, Paco e Gloria.

Presentación do libro de APAMP

O mércores 10 de febreiro do 2010 viñeron levar ó meco ata o concello de Redondela. Estivo alí exposto ata o 16 de febreiro, día no que tivo lugar a queima. Na asociación o día 12 de febreiro celebramos o Entroido e fomos case todos dis-

O 18 de decembro do pasado ano 2009, tivo lugar no Verbum (Casa das

frazados. Dirixímonos ata Re-

Palabras) a presentación do libro que recolle toda a historia da nosa aso-

dondela para mira-lo meco

ciación. O acto estivo presidido pola directora do centro, Dª Concepción Somoza Torres e o presidente da asociación, D. Daniel Varela Lago. No evento interviñeron algúns monitores de Auxilia (xerme de APAMP), como José Barral (Chiño) e Manolo Bragado. Tamén interveu María Garrido, unha das primeiras u s u a r i a s

Rodando

d a

a s o c i a c i ó n .

12

Rodando

5


ACTIVIDADES

En APAMP facemos actividades. Os martes pola tarde das 17 ás 18 horas temos teatro, a profesora chámase Ana.

Festa en Apamp O día 12 de febreiro celebrouse en

Os mércores das 17:30 ás 18:30 os pais

APAMP a festa do entroido. Primeiro algúns profesionais disfrazaron a

teñen ximnasia ou aquaerobic, a profe

certos usuarios e preparáronse eles. Posteriormente fomos a Redonde-

Bianca.

é

la para ver o meco que realizou o taller de cartón pedra (coa colaboración doutros). Alí tomamos algo. Ao che-

Ademais, comeza de novo a actividade de

gar ao centro comemos o tradicional lacón

baile, os mércores pola mañá cada quince

con grelos, acompañado de orellas, filloas…

días, distribuídos en dous grupos de participan-

Logo celebrouse o concurso de disfraces. O

tes.

gañador

foi

JR,

quen

ía

de

coelliña

“playboy”; de segunda quedou Sophie,

Rodando

quen

foi de gali-

ña.

Os seus pre-

mios

foron unhas

ca-

cheiras

uns

grelos.

mo

novidade deste ano, Pili Álvarez dedi-

cou

unhas “chirigotas” aos profesionais, a

Con-

chi e á xunta directiva.

6

Tamén imos un grupo de rapaces cada día a tomar café fóra do centro.

e Co-

Rodando

11


Formación

Acto de entrega da certificación de calidade de APAMP O 19 de febreiro celebrouse na Coruña o acto de entrega da certificación de calida-

Pouco despois das vacacións de verán, propuxéronnos realizar diversos cursos onli-

de de APAMP, ao cal asistimos Conchi, Patri-

ne a través de ASPACE e coa colaboración de Fundosa, Remote Learning e

cia, Amalia, Paula e Toño (de Federación

APAMP.

ASPACE). No acto presidido polo presidente de Galicia D. Alberto Núñez Feijoo, Dª Amparo Valcarce (Secretaria de Estado de Servizos Sociais, Familia e Discapacidade), Dª Mª Xesús Lago (Secretaria Xeral do Benestar da Xunta de Galicia) e D. Avelino Brito (Subdirector Xeral de AENOR), resaltouse o esforzo que realizaron as distintas asociacións de discapacitados de Galicia, a formación, os intereses, a organización, a planificación como asociación e a cooperación con outras entidades. O obxectivo de Caixa Galicia é ofrecer as ferramentas necesarias ás diversas aso-

Os cursos impartironse na modalidade de teleformación, e decir, os alumnos debíamos conectarnos a unha páxina web que nos ofrecía os contados a desenrolar no curso, sempre contando co apoio dun tutor ou formador. Uns eran de mecanografía, e outros de Folla de Cálculo de Excel. Ambos realizáronse simultaneamente. Fixéronse varios grupos de asistentes a cada un dos cursos e estes seguen tendo continuidade na actualidade con niveis cada vez máis complexos co fin de seguir ampliando os coñecementos sobre a aplicación ou programa do que se trate.

ciacións para difundir o seu traballo, a xestión, os recursos económicos que demandan os usuarios… e, deste modo, poder alcanzar así a súa planificación estra-

Os dous primeiros cursos foron impartidos por Susana (profesora de Remote Lear-

téxica. E, desta maneira, lograr formarse en

ning) que veu desde Madrid para formarnos.

xestión de calidade para, finalmente, certifi-

Á vez, Susana formaba a outros formadores. Nos outros cursos as profesoras foron

car a calidade dos seus servizos.

Carme e Xiana.

Desde aquí quero felicitar ao equipo de calidade da Asociación: desde os profesionais

Ata ao de agora, os cursos foron moi entretidos; aprendemos cousas moi intere-

(Conchi, Patricia C., Amalia, Marta, Gloria,

santes e que nos poderán ser de moita utilidade.

Patricia B., Maaike, Sergio R.), os usuarios (Pili, José Varela, Fran Díaz e Paula), ata as familias (Senén, pai de Nacho; Mª José, nai de Sergio Viúdez; Conchi, nai de Félix). Moitas grazas polo voso esforzo para mellorar un pouco máis a calidade da nosa asociación.

Rodando

10

Rodando

7


RESPIROS CAMELIAS

Do venres 26 ao domingo 28 de Febreiro un grupo de mozos, foron a un respiro. Estela, Raquel, Reyes, Pepe, Eduardo, Juan e Sergio.

A partires do día 24 de xaneiro do 2010, por motivos alleos, Félix Ramos

O sábado debido ao temporal Cynthia se quedaron no piso a ver unha película.

Rey foi varios días ao piso de Camelias. Estivo con Nelly, Laura e Aroa,

Sara fué de visita e fixeron unha chocolatada, o Domingo foron a comer ao cen-

as cales se organizaron para estar con el. Segundo palabras de Félix:

tro Comercial Gran vía.

“paseino ben”.

As coidadoras foron Laura, Aroa Ricoy, Noelia, Nelly, se turnaban cada noite unha.

O domingo chegou e desfixeron maletas. O luns foi con Aroa a pasear por Samil e a tomar algo.

Do 18 ao 21 do Marzo do 2008 fomos ao piso, Laura, Raquel, Teresa, Sophie, Pepe

Tódalas mañás ía a APAMP.

e mais eu Carlos. Mentres Laura e eu fomos a Santiago ao dentista, o resto dos ra-

O martes foron ao centro comercial Camelias a tomar algo con Susana Casal e

paces acompañados de Aroa Ricoy, Laura Núñez, Nelly Domínguez e Noelia Mon-

co seu fillo Paulo.

tenegro foron ao Bonilla.

O mércores estiveron nun bar preto do piso, despois volveron para cear.

O dia 19 comemos Macarrones despoís fomos ao cine GRAN VÍA a ver “Peter Jackson e o ladrón do raio” , e a tomar algo, ceamos croquetas.

O xoves xa marchou para a súa casa.

O día 20 comemos arroz con ovos e salchichas, mais tarde fomos ao Centro CoPor outra banda, o venres 29 comezaba outro respiro, ao cal se anotaron Juan, Sergio, Varela, Eduardo, Estela, Isolda e Sophie (o sábado e domingo). Tiveron un contratempo o sábado, caeu Varela e todos levaron un bo susto.

mercial a Laxe a mercar agasallos, ceamos salmón. O último día fixemos as maletas marchamos a comer a “O Longo dá costa”, mentres os pais e familiares foron a unha casa rural, e a pasear por Finisterre, Muxía Camariñas e a A Coruña. Foron toda a ponte de San José.

Do 12 o 16 de Febreiro do 2010 fomos o piso das Camelias, Laura Maquieira, Teresa Fernández, Ana Soage, Raquel del Rio, Juan Lores, Elena e mais eu Carlos Rivas. O venres Elena encontrouse mal e viñeron a buscala os pais, O Sábado día 13 fomos o entroido de Vigo que tivo lugar na alameda, na praza de cómpostela facia moito frio O Domingo día 14 marchamos a Salceda tamen foi Paula Pereiro, a ver o entroido. Como non viamos nada coa Xente, entramos nunha cafetería, logo comemos churros. Rodando

8

Rodando

9

Rodando  

Boletin de notocias del primer trimestre de año en Apamp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you