Page 1


Ligging + kaart Sint- Jan van Lateranen is gelegen in Piazza di San Giovanni in Laterano 4 te Rome in Italië.

Weetjes *Deze kerk is de eigenlijke kathedraal van het bisdom Rome. *Deze kerk is de hoofdkerk van de wereldkerk omdat het een bijzondere betekenis heeft voor de Rooms-Katholieken. Op de gevel van de kerk staat de betekenis: Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput" (=Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld). Het wordt gevierd op 9 november in de Latijnse kerk. -Deze kerk heeft de titel van Basilica Major. Het is één van de vier pauselijke basilieken van Rome. -Deze kerk heeft als patroonheiligen Jezus Christus, Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. -Deze kerk is één van de zeven pelgrimskerken van Rome. -In deze kerk is de kruisgang en het Baptisterium het meest bezocht.


Links van het altaar bevindt zich de kruisgang(17)*. Het is omstreeks 1220 gebouwd en het valt op door de gedraaide, dubbele zuilen en het marmeren inlegwerk. Rechts van het altaar bevindt zich de Noordzijde die D. Fontana schiep in 1586. (/)* Deze nummers verwijzen naar het plattegrond van San Giovanni die hier onder te bekijken is.

1. 2. 3. 4. 9. 10. 13. 17. 21. 22.

de bronzen deuren de zijdeur standbeeld van keizer Constantijn Fresco van Bonifatius VIII pauselijk altaar tombe van Martinus V monument en ingang van Leo XIII Ingang van de kruisgang Corsini-kapel Baptisterium

Belangrijke personen In de San Giovanni in Laterano staan zes pauselijke grafmonumenten. Ze bevatten de restanten van Alexander III, Sergius IV, Clemens XIII, Martinus V(10)*, Innocentius III en Leo XIII (13)*. Na Leo XIII werden de pausen in de St. Pietersbasiliek begraven.

Nuttige Info: Telefoon: 06-69886433 Openingstijden: De kerk is dagelijks open van 07.00 tot 18.30u. De kruisgang is dagelijks open van 9.00 tot 18.00u. Het Bapisterium is dagelijks open van 8.00u tot 12.30u en van 16.00-19.00u. Het museum is van ma-za open van 9.00-13.00u. Toegangsprijzen: De toegang van is gratis, behalve de toegang van het museum en de kruisgang. Openbaar Vervoer: Metro: Lijn A; San Giovanni Bus: 16, 81, 85, 87, 117, 186, 650, 810, 850 en andere lijnen naar de Piazza San Giovanni Tram: 3


Reisbrochure Rome: Sint- Jan van Lateranen Geschiedenis De kerk Sint- Jan van Lateranen, of beter bekend als San Giovanni in Laterano, was vroeger het landgoed van De familie Laterani. Toen keizer Constantijn de Grote in het begin van de 4e eeuw n.C. trouwde met een lid van deze familie, kwam het landgoed in zijn bezit. Later stelde Constantijn het landgoed ter beschikking om er een kerk op te laten bouwen. De eerste gebouwen werden vernield door aardbevingen, oorlog en brand. Het is verschillende keren heropgebouwd. De architect Francesco Borromini voerde in 1646-1650 de laatste ingrijpende verbouwing van het interieur uit. In de 18e eeuw is de oostelijke gevel ontworpen door Alessandro Galilei. Voordat de paus in 1309 in Avignon in ballingschap ging, was het aanpalende Lateraans paleis het officiële verblijf. Toen men terug naar Rome verhuisde, verbleef de paus in Vaticaan i.p.v. het Lateraans Paleis. Maar de hoofdkathedraal wordt nog altijd gebruikt voor de mis van Witte Donderdag en de jaarlijkse zegening.

Architectuur en ontwerp Als U voor de hoofdfaçade van de kerk staat en naar boven kijkt, ziet U een groep beelden staan met in het midden Christus, Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het is ontworpen tussen 1730 en 1740 door A. Galilei. De bronzen deuren van de hoofdingang zijn afkomstig van de Curia, het senaatsgebouw op het Forum Romanum(1)*.Naast deze deuren bevindt zich een zijdeur, die gaat elk jubeljaar open(2)*. Binnen in de kerk is er een fragment, Fresco van Bonifatius VIII, waarop de paus het jubeljaar in 1300 afkondigt. Het wordt toegeschreven aan Giotto (3)*. Aan de linkerkant van de hoofdfaçade bevindt zich de Corsini-kapel. Dit is omstreeks 1730 gebouwd voor Paus Clemens XII. Het altaarstuk is een mozaiëkenkopie van het schilderij van G. Reni (4)*. Wanneer U in de voorhal van de kerk komt, staat er aan de rechterkant een Sedia Stercoraria (een kakstoel) waar de nieuw verkozen paus op moest gaan zitten, opdat hij zou beseffen ook maar een mens te zijn met menselijke behoeften. Aan de andere kant van de voorhal staat een beeld van keizer Constantijn, de stichter. Het beeld is afkomstig uit de keizerlijke thermen van de Quirinaal (3)*. In de kerk zelf staan twaalf beelden van de apostelen. Deze beelden zijn gemaakt door leerlingen van Bernini. Borromini ontwierp er twaalf grote nissen voor. Borromini heeft bij de renovatie van 1646 tot 1650 het interieur in barokstijl getransformeerd en aan de zijbeuken kapellen toegevoegd. Het plafond van de kerk is ontworpen door Michelangelo. Het is tussen 1562 en 1567 door leerlingen van Michelangelo gemaakt. Een centrale plaats in het interieur is het pauselijk altaar(9)*.Hier mag alleen de paus de mis opdragen. Dit belangrijk onderdeel is geaccentueerd door een met gotisch en fresco’s versierd baldakijn uit de 14e eeuw. Het mozaïek in de Apsis van de kerk, die zich achter het pauselijk altaar bevindt, bevat een afbeelding van Christus uit de 4de eeuw. Dit geldt in de traditie als de eerste afbeelding van Christus die in het openbaar te zien was. Rechts van de Aspis bevindt zich de ingang van het museum. Daarnaast bevindt zich Cappella di San e Venanzio, een kapel die is vastgebouwd aan het baptisterium en versierd is met 7 -eeuwse mozaïeken. Het baptisterium met een koepel kreeg in achthoekige vorm in 440. Het ontwerp diende als model voor doopskapellen in de hele Christelijke wereld (22)*

Rome  

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

Advertisement