__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med CykelnetvĂŚrket

s Fredericias smarteste cyklist hedder Helle LĂŚs side 2 + 10

Cykelviden, marts 2011


Indhold:

”Fredericias smarteste Cykelviden nr. 5/2010cyklist” hedder Helle H. Christiansen. Velkommen på forsiden!

By- og pendlercykler i Odense

>> Side 3 El-cykler på recept

>> Side 4 Randers får cykelambassadører

>> Side 5 Cyklen som et værktøj til at fremme integrationen

>> Side 6 Fredericia deler æg ud

>> Side 10 Cyklister kan få kæmpe erstatning fra kommunerne

>> Side 11 Firmacykler i Vejle Kommune

>> Side 12 Roskilde træder pedalerne i bund

Helle H. Christiansen vandt titlen i forbindelse med et arrangement, hvor Fredericia Kommune delte cykelhjelme ud til byens borgere. Forudsætningen for at få en gratis cykelhjelm var, at fredericianerne lod sig fotografere og samtidig deltog i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse om cykelvaner. Resultat: •

1396 uddelte cykelhjelme + et næsten tilsvarende antal besvarede

spørgeskemaer •

5818 afgivne stemmer i forbindelse med afstemningen om ”Fredericias

Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket smarteste cyklist” Fredericia Kommune oplyser, at Helle H. Christiansen modtog ikke mindre end 334 stemmer. Udover æren og det flotte billede kan vinderen se frem til en middag på Restaurant 10 Trin Ned. Alle cyklister, der lod sig fotografere, optræder på billedet sammen med ”Fredericias smarteste cyklist”, der dog træder tydeligst frem i billedet. Samlet set er uddelingen af gratis cykelhjelme, fotografering, indsamling af data og kåring af byens smarteste cyklist et eksempel på markedsføringsværdien af originale initiativer på cykelområdet (Læs mere i ”Fredericia deler æg ud” på side 10). Flere og flere kommuner får gode ideer, der kan forbedre byens image og transporten på to hjul. Flere og flere har opdaget, at cykler kan bruges til at markedsføre kommunerne – politisk, i forhold til byens borgere og over for potentielle tilflyttere. Udover historien fra Fredericia indeholder nyhedsbrevet flere andre eksempler på nytænkende cykeltiltag, læs f.eks. om el-cykler på recept og cykelbutlere i kamp mod kaos. Husk at Cykelviden er tænkt som et nyhedsbrev med bidrag fra kommunerne! Tekst skal sendes som almindeligt word-dokument + meget gerne medfølgende foto!

>> Side 14 Frits Bredal, ansvarshavende redaktør

Cykelværksted til fri afbenyttelse

>> Side 17 Cykelbutlere i kamp mod kaos

>> Side 18

www.cykelviden.dk

frb@dcf.dk

Helle H. Christiansen med billedet af sig selv.


By- og pendlercykler i Odense Odense fik i oktober sidste år deres første bycykler. Nu bliver ordningen udvidet med såkaldte pendlercykler, som et led i kommunens plan om mere grøn trafik. Af Steffen Nørregaard Rasmussen, journalist Odense har i mange år haft stor fokus på at blive

Pendlercyklerne kan ikke afleveres i bycykelsta-

den førende cykelby i Danmark. Fra oktober sid-

tiver og omvendt.

ste år kunne byen så endelig tilbyde deres borgere og besøgende muligheden for at bruge bycykler –

Ligner bycyklen

110 er indsat i alt.

Ligesom med bycyklerne er ordningen kommet i

Ifølge Dorthe Gyldenlund Råby, trafikplanlægger

stand sammen med AFA JCDecaux, og de vil lige-

hos Odense Kommune, har tilbagemeldingerne

ledes tage sig af selve driften. Pendlercyklerne er

på bycyklerne indtil videre været positive, og nu

næsten identiske med bycyklerne, bortset fra at de

tages det næste skridt altså med pendlercykler.

har syv gear frem for tre.

”Vi ved, at vi skal have flere over i den kollek-

Virksomheden har, foruden i Odense, en mange-

tive trafik, og at vi skal have flere til at cykle eller

årig erfaring med bycykler fra Paris, hvor de har

spadsere frem for at bruge egen bil. Det er nød-

hele 20.000 til rådighed. Ligesom i den franske ho-

vendigt, hvis vi skal nå vores klimamål og fjerne

vedstad er der også i Odense ansat fuldtidsmon-

gennemkørende biler fra bykernerne, og så er det

tører, som dagligt vedligeholder cyklerne.

både sundere og billigere,” siger Jan Boye (K), der

”I andre byer mangler der oftest cykler ved sta-

er By- og Kulturrådmand i Odense.

tiverne og nogle er ødelagte. Vores system giver den sikkerhed, at der altid er cykler klar til brug.

Pendlere får egen cykel

Vi har ansat to fuldtidsmontører, som kører rundt

For så vidt vides, er pendlercykel-ordningen den

og sørger for at alle by- og pendlercykler er i god

første af sin slags. Og den vil fungere således, at

stand,” siger Anders Holse, driftschef hos AFA

der i første omgang indsættes i alt 90 cykler. 40

JCDecaux.

cykler skal stå ved Odense Banegård, mens de resterende er spredt ud på de regionale togsta-

Virksomheder skal være med

tioner ved sygehuset, Fruens Bøge og Hjallese.

På sigt håber Odense Kommune også på, at ord-

Ordningen forventes at være helt oppe at køre i

ningen kan opfodre flere virksomheder til at tilbyde

løbet af marts, men det afhænger af vejret, som

deres medarbejdere cykel i arbejdstiden.

hidtil har gjort det vanskeligt at få installeret sta-

”Vi vil gerne have virksomheder med indover, som

tiverne pga. den hårde jord.

vil støtte projektet ved at give deres medarbej-

Modsat sms,

bycyklerne, skal

som

pendlercyklerne

betales reserveres

over

dere mulighed for at benytte sig af cyklerne,” siger

Dorthe Gyldenlund Råby, som også oplyser, at

internettet enten for en uge (50kr), en må-

det overvejes, hvordan bycyklerne kan integreres

ned (100kr) og tre måneder (250kr). Og det

bedre med bustrafikken.

indebærer, at man har den samme cykel i hele pe-

Aftalen med AFA JCDecaux om by- og pendler-

rioden, og altså kan være sikker på, at ens ”egen”

cykler løber de næste 15 år.

pendlercykel står i stativet ved ankomst hver dag. For at få cyklen fri skal man skrive en sms til et

Læs mere på www.bikeodense.dk

endnu ikke oplyst nummer, mens man også vil modtage en besked, når cyklen er afleveret korrekt igen.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

3


El-cykler på recept Roskilde Kommune vil komme livsstilssygdommene til livs med en alternativ behandling. Lægerne skal fremover kunne udstikke el-cykler på recept til dem, der har brug for motionen men mangler motivationen. Af Steffen Nørregaard Rasmussen, journalist Hvis din livvidde bliver større og du let bliver forpustet på trapperne, er det tydelige tegn på, at din krop ikke bliver rørt nok. Og set i lyset af, at det kan være svært selv at sætte sig op til mere aktivitet, vil Roskilde forsøge sig med en noget anderledes behandling. Kommunen overvejer således at give lægerne muligheden for at udskrive el-cykler på recept. ”Det vil være en rigtig god idé. El-cyklen giver jo et skub med på vejen, og er derfor lettere at gå til for dem, som måske har svært ved motionen. Samtidig vil den også være en god hjælp til ældre, handikappede eller andre, der bevæger sig mindre godt,” siger Leif Skive, overlæge ved privathospitalet Hamlet og forfatter til Motionsmanualen.

Mulig forsøgsordning Roskilde har i forbindelse med kommunens cykelår indkøbt 40 el-cykler, som fra april til september bliver testet af byens borgere under projektet ”Medvind på cykelstierne”. Og et af forslagene til, hvad de efterfølgende skal bruges til, er altså at give dem videre til sundhedsvæsnet. Ifølge Lars Elmsted, kommunikationskonsulent i Roskilde Kommune, vil det ikke kun hjælpe folk med eller i risiko for livsstilssygdomme, men også være en god måde at nå ud til flere borgere på. ”Det vil være en god hjælp for de praktiserende læger at kunne tilbyde patienter en el-cykel, som et led i en livsstilsændring. Samtidig er det en god måde at få fat i de borgere, som måske ikke selv vil tage initiativ til at cykle.” Selvom intet ligger fast, vil kommunen dog allerede nu se på mulighederne for at tage fem el-cykler ud af projektet før tid og overdrage til dem lægerne, som en forsøgsordning.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

4


Randers får cykelambassadører Som den første cykelby præsenterer Randers Cykelby ambassadører. De er alle lokalkendte i Randers Kommune og skal være med til at få flere randrusianere op på jernhesten ved at deltage i arrangementer og udtale sig i pressen. Af Birgit Berggrein, ingeniør og projektleder på Randers Cykelby Én af ambassadørerne er anfører for Randers FC, Søren Pedersen. Han har valgt at blive cykelambassadør, fordi han synes, det er en god sag, som fortjener mere fokus. ”Det er utrolig vigtigt, både for folks velvære og for klimaet. Så jeg vil gerne bruge min position som fodboldspiller i Randers FC til at sprede budskabet om vigtigheden af at cykle frem for altid at bruge bilen,” forklarer fodboldspiller Søren Pedersen.

Lokalkendte cykelambassadører Cykelambassadørerne er valgt med forskellig baggrund. De forventes derved at kunne nå forskellige målgrupper. En så bred gruppe af randrusianere som muligt skal kunne identificere sig med en cykelambassadør. Derfor er cykelambassadørerne lokale byrådspolitikere, direktører samt repræsentanter fra kulturlivet og sportsverdenen. Også i forhold til cyklisttype er der et bredt spekter. Der er ambassadøren, der bruger sin mountainbike som motionsform i alskens vejr til ambassadøren, hvis jernhest opstaldes vinteren over: ”Jeg er nok ret sæsonpræget, for jeg må indrømme, at min jernhest går i hi om vinteren. Jeg bruger mest cyklen til og fra arbejde, og hvis jeg ellers har nogle ærinder indenfor rimelig afstand,” siger Kasper Fuhr Christensen, udvalgsformand for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Formålet er at nå randrusianerne, hvor de er uanset ambitionsniveau. For nogle randrusianere vil store mål såsom at cykle fra Aalborg til Paris, som en af cykelambassadørerne gør med Team Rynkeby, inspirere dem til at cykle. Andre randrusianere bliver inspireret til at cykle mere ved at høre om cykelambassadører, som bruger cyklen mere på de korte ture til arbejde eller skole. Læs mere om cykelambassadørerne på www.randerscykelby.dk

Cykelambassadørerne er: •

Håndboldspiller på Randers HK og A-landsholdet, Camilla Dalby

Fodboldspiller og anfører for Randers FC, Søren Pedersen

Håndboldspiller på Randers HK, Maria Fisker

Direktør for Randers Regnskov, Henrik Herold

Sangerinde fra x-factor kendte The Fireflies, Mathilde Lindberg

Vinder af VM for amatørcykelryttere i 1970, Jørgen Schmidt

Dirigent og administrativ leder af Randers Kammerorkester, David Rieddell

Direktør for Dansk Metal i Randers, Henrik Leth

Byrådspolitiker Kasper Fuhr Christensen

Byrådspolitiker Ellen Petersen

Byrådspolitiker Jens Peter Hansen

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

5


Cyklen som et værktøj til at fremme integrationen Odense har gennem de seneste årtier ændret befolkningssammensætning, så byen i dag fremstår som en mangfoldig by præget af mange forskellige nationaliteter. Vi er 150 nationaliteter i byen, og godt 13% har anden etnisk herkomst end dansk. Odense Kommune værdsætter alles bidrag til byen og mener, at den mangfoldighed, som kendetegner borgerne, gør Odense til en stærkere by. Af Connie Juel Clausen, Odense Kommune Odense er andet end en blot en multikulturel by. Vi

Grundlæggende for projektet er, at de grupper

er også en by med socialt belastede områder, om-

som projektet fokuserer på, ofte er karakteriseret

råder hvor dagligdagen og den enkeltes værdisæt

ved enten ikke eller kun i ubetydeligt omfang at

ofte ser anderledes ud end for de øvrige borgere

benytte cyklen som transportmiddel. Ofte fordi de

i Odense.

ikke har en tradition for at cykle eller forståelse/

For såvel en række af de grupper med anden

viden om at have og vedligeholde en cykel. Og for

etnisk herkomst end dansk som for en række af

nogle er cyklen lig med et lavstatussymbol, mens

de socialt belastede grupper er det karakteristisk,

cyklen for andre anses for fysisk umulig at køre på

at de ofte er isoleret til geografisk afgrænsede

pga. beklædningen. Et af de basale elementer er,

områder og med begrænset interaktion med om-

at disse grupper kun i meget begrænset omfang

verdenen. Nogle har ikke råd til bil, nogle har ikke

har mulighed for fysisk at komme uden for de om-

råd eller tradition for at cykle, nogle har ikke råd til

råder, de bor og lever i. Cyklen ses her som en

offentlig transport eller at den offentlige transport

mulighed for, rent fysisk at kunne komme længere

er utilstrækkelig. Årsagerne er mange, men for

omkring, opleve det samfund der er uden for deres

disse grupper betyder den begrænsede mobilitet

nuværende hverdag og ikke mindst have mulig-

en begrænsning i deres interaktion med omver-

hed for at deltage i aktiviteter, arbejde osv. uden

denen, en begrænsning i deres integration i det

for det område de bor i.

danske samfund eller noget så banalt som at kunne varetage et arbejde.

Cyklende Piger Projektet går ud på at samle en gruppe på 15-20

Cyklen som redskab

piger i alderen 10-18 år som gennem cykeltræning

En måde at understøtte disse grupper er ved

og kostændring skal trænes op til at kunne køre

hjælp af cyklen. I samarbejde med fire lokale grup-

cykelløb. Pigerne rekrutteres fra området i og om-

per har Odense Kommune skabt projektet Cykling

kring Vollsmose.

og socialt svagstillede grupper. Og projektet har

Hver pige får en racercykel, cykeltøj og udstyr og

netop fået støtte fra den nationale pulje til fremme

skal sammen med en cykeltræner mødes 2 gange

af cykeltrafik.

pr. uge til cykeltræning. Desuden får pigerne og deres forældre undervisning i sund kost herunder,

Projektet består af følgende fire delprojekter:

hvorledes kosten spiller ind på deres cykelpræsta-

1. Cyklende piger

tioner.

2. Team Odense Integration next level

Projektet løber over 6 mdr. og afsluttes med at pi-

3. Projekt A til B på cykel

gerne skal cykle Fyn rundt opdelt i en række eta-

4. Cykelkurser for nydanskere

per.

Der alle har det tilfælles, at de fokusere på marginaliserede grupper og er drevet af lokale ildsjæle/

fortsættes næste side

grupper i Odense.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

6


fortsat fra forrige side Målet med projektet er at lære pigerne at cykle

let en racercykel med tilhørende udstyr og tøj stil-

og opleve fordelene ved at cykle. Da der samtidig

let til rådighed, hvorefter de igennem den næste 6

er meget få fritidstilbud til piger i Vollsmose er det

mdrs. periode skal træne to gange pr. uge i grup-

målet at give pigerne et fritidstilbud de går op i, og

pen samt derudover individuelt. Gennem projek-

forhåbentlig vil fortsætte med efter projektafslut-

tet får deltagerne vejledning i kostvaner, ligesom

ning. Det er ligeledes et håb, at pigerne opnår et

gruppen har tilknyttet en cykeltræner, der står for

forøget selvværd og selvtillid og pigegruppen knyt-

de to ugentlige træningsture. Den 6 mdrs. træ-

ter venskabsbånd på kryds og tværs.

ningsperiode afsluttes med et cykelløb Danmark

Endelig er det målet, at pigegruppen skal danne

rundt opdelt i en række etaper.

rollemodel for deres veninder og andre i deres

Målet med projektet er at forbedre deltagernes

nærmiljø. Et lille men ikke ubetydeligt problem i

sundhedsmæssige tilstand, at tilskynde dem til at

relation til muslimske piger og cykling (særligt kon-

benytte cyklen som dagligt transportmiddel, som

kurrencecykling) er beklædning.

integrationsprojekt og ikke mindst som rollemodel-

Projektet er også kulturelt betinget således, at en

ler for andre i deres nærmiljø i relation til at an-

del af cykeltræningen indeholder besøg af kultu-

vende cyklen.

relle institutioner, museer mv.

Efter afslutning på projektet er der desuden en forventning til, at deltagerne aktivt – som rollemo-

Team Odense Integration – next level

deller, motiverer andre i deres omgangskreds til at

Team Odense Integration – next level baseres på

cykle ligesom det forventes, at de selv fortsætter

det hidtidige projekt af samme navn, men med

med at cykle.

forbedringer i forhold til det oprindelige projekt. Projektet består i at samle en gruppe på ca. 40

fortsættes næste side

voksne, såvel kvinder som mænd, der hver får stil-

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

7


fortsat fra forrige side Projektet bygger på erfaringerne fra det oprinde-

Cykling for ”Kvinder på job” er et at de centrale

lige projekt ”Team Odense Integration”, der også

elementer i projektet. Her arbejdes der sammen

omfattede etablering af et cykelhold, som gennem

med hotelbranchen i Odense. Kvinderne får un-

træning, kostændringer mv. over en tre måneders

dervisning af oldfruer fra forskellige hoteller og

periode præsterede at cykle Danmark rundt. Pro-

selve jobtræningen foregår ude på hotellerne.

jektet resulterede i en større forståelse og respekt

Kvinderne i dette projekt vil have stor gavn af et

for hinanden, trak nogle ud af kriminalitet, forbed-

cykelkursus idet gåafstanden til hotellerne er for

rede deltagernes sundhed og ikke mindst blev

stor. Kvinderne har typisk ikke kørekort og vil der-

cyklen et naturligt transportmiddel i dagligdagen.

for skulle transportere sig fra hotellet på fod, cykel, offentlig transport eller blive kørt af deres mænd.

Projekt A til B på cykel

På det tidspunkt kvinderne tilbydes job, vil kvin-

Det tredje projekt omfatter unge i alderen 14-20

derne derfor være ekstra motiverede for at bruge

år i området omkring Sct. Klementsparken (belig-

cyklen som transportmiddel.

gende ca. 5 km uden for centrum af Odense), hvor

Det vil – af Etnisk jobteam – blive vurderet hvor-

de unge, under visse forudsætninger, får stillet en

vidt cykelkurset skal være ”kan” eller ”skal”. Ek-

cykel til rådighed som transportmiddel i daglig-

sempelvis på holdet for kvinder som skal arbejde

dagen. Mange af de unge har i dag ingen cykel-

i hotelbranchen vil det være oplagt, at cykelkurset

kultur.

er ”skal”, hvorimod det på andre kurser – eks. for

Målet med projektet er en kombination af at øge

elever på sprogskolen vil være ”kan”.

de unges mulighed for at komme længere omkring, at lære at have og passe på en cykel, at

Forventet effekt

forbedre deres sundhed og ikke mindst at fraholde

Som angivet under hvert af delprojekterne er må-

dem fra at stjæle cykler, når de har brug for disse.

let at introducere en cykelkultur hos nogle befolk-

Projektet omfatter ca. 30 unge piger og drenge der

ningsgrupper som i dag ikke, eller kun i meget

hver, for en toårig periode, får en cykel stillet til rå-

begrænset omfang anvender cyklen. Desuden har

dighed. De unge skal aktivt anvende deres cykel,

cykelprojekterne en social dimension i form af at

løbende passe og vedligeholde denne. Efter de tre

skabe nye relationer mellem deltagerne, at give

år har de mulighed for at købe cyklen såfremt en

deltagerne en mulighed for at komme uden for de

række krav opfyldes:

afgrænsede geografiske områder de normalt færdes inden for, at kunne varetage et arbejde, at for-

• At de indgår i Projekt A til B

bedre deltagernes sundhed, og at skabe en række

• At de er i arbejde eller under uddannelse

rollemodeller der kan trendsætte det at cykle i de

• At de ikke er på stoffer

områder deltagerne bor og færdes i.

• At de skal deltage i en række fælles cykelture

Odense Kommune glæder sig til at kunne fortælle

• At de løbende skal passe på og vedligeholde

mere om de nye integrationsprojekter i takt med at

deres cykel

erfaringerne kommer ind.

Cykelkursus for nydanskere I samarbejde med Etnisk Jobteam, der er en særlig instans i Odense Kommune, som har til formål at styrke integrations- og beskæftigelsesindsatsen etableres og tilbydes cykelkurser som enten et ”kan” eller et ”skal” tilbud på lige fod med Etnisk Jobteams andre tilbud til kursisterne.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

8


Cyklen har vist sig som et brugbart middel til integration i det danske samfund – fysisk og mentalt.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

9


Fredericia Kommune har delt cykelhjelme gratis ud til byens borgere.

Fredericia deler æg ud Flere hundrede cyklister mødte op på rådhuset i Fredericia for at få udleveret en gratis cykelhjelm. Af Frits Bredal, journalist Det er hul i hovedet ikke at tage hjelm på – særligt når man kan få hjelmen gratis af kommunen. En container med 1700 hjelme stod klar i rådhusgården i Fredericia, da udleveringen fandt sted i begyndelsen af året. ”Vi er simpelthen blevet lagt ned. Folk stod allerede i kø fra kvart i tre, og vi har været tre mand, der har udleveret hjelme og tre, der har fotograferet nonstop siden kl. tre, da vi åbnede,” udtalte projektleder på Fredericia Cykelby, Troels Andersen, på førstedagen for uddelingen. For at få en gratis hjelm skulle man være tilmeldt via hjemmesiden fredericiacykelby.dk og sige ja til at få taget sit portræt med hjelmen på. Samtidig forpligtede modtagerne sig til at udfylde to spørgeskemaer om brug af cykelhjelme. I alt fik 1396 borgere i Fredericia en hjelm. I forbindelse med arrangementet blev ”Fredericias smarteste cyklist” kåret. Vinderen af titlen optræder på forsiden af nærværende nyhedsbrev.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

10


Cyklister kan få kæmpe erstatning fra kommunerne Afgørelse fra Østre Landsret i februar kan få store konsekvenser for kommunerne. Af Frits Bredal, journalist Det kan betale sig at lægge sag an mod kommu-

”Der er få ting, vi ved med sikkerhed inden for

nen, hvis man kommer galt af sted på en cykelsti,

trafikforskning, men en af tingene er, at det er

der ikke er forsvarligt vedligeholdt. Østre Lands-

en dårlig idé at slukke for lyset”, udtalte trafikfor-

ret fastslog ved en opsigtvækkende afgørelse

sker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet til

i februar måned, at Københavns Kommune er

Jyllands-Posten.

erstatningsansvarlig for en alvorlig personskade,

Samme måned kunne dagbladet Berlingske for-

en 50-årig mandlig cyklist pådrog sig, da han til-

tælle, at tre ud af ti kommuner vil udskyde ellers

bage i februar 2007 styrtede på grund af et hul i

nødvendige reparationer af frost- og sneskader på

vejbanen på Borgervænget.

cykelstier og veje. Berlingske var nået frem til det

Ved ulykken brækkede manden en nakkehvirvel.

resultat via en rundspørge til kommunerne. For-

Udover lammelser og smerter mistede manden sit

klaringen – ifølge Berlingske - er pengemangel

arbejde, og han venter nu på en afgørelse om før-

efter to hårde vintre i træk, der har krævet ekstra-

tidspension.

ordinært mange ressourcer til snerydning.

”Nu skal vi til at sætte kroner og ører på et erstatningskrav, og det bliver i millionklassen, da min kli-

Dårlig sag for ”verdens bedste cykelby”

ent jo har mistet både sin førlighed og i realiteten

I sagen om den 50-årige cyklist, der var styrtet på

sin arbejdsevne”, udtalte advokat Lasse Dalberg,

grund af et hul i cykelstien fandt Landsretten, at

der har ført sagen for den 50-årige cyklist.

Københavns Kommune ikke havde overholdt sin

Lasse Dalberg mener, at kommunerne og andre

forpligtelse som vejmyndighed. Chef i Center for

vejmyndigheder har en skærpet tilsynspligt i vin-

trafik Niels Tørsløv fra Københavns Kommune tog

termånederne. Ifølge advokaten skal kommuner-

dommen til efterretning:

ne kunne dokumentere, at de overholder denne

”Det er rigtigt ærgerligt at borgerne i ”verdens bed-

pligt:

ste cykelby” kan komme til skade på den måde,

”Der er tale om en meget aktuel problemstilling,

så det er skår i vores stolthed. Men vi har skærpet

fordi der på grund af de seneste meget kolde vin-

vores tilsyn og dokumentation med tilsynet, men

tre er konstateret usædvanligt mange skader på

efter dommen i dag vil vi nu kigge efter en ekstra

vejnettet”, sagde Lasse Dalberg til DR Nyheder.

gang om vi er helt skarpe nok i at finde ud af hvor hullerne i vejene er, så de kan blive udbedret”, ud-

Bevidst nedprioritering

talte Niels Tørsløv til DR Nyheder.

Afgørelsen fra Østre Landsret kom i kølvandet på historier i de landsdækkende dagblade om kom-

Dansk Cyklist Forbund arbejder i øjeblikket på en

muner, der skruer ned for lyset på veje og cykelsti-

håndbog til kommunerne med gode råd og vej-

er og kommuner, der helt bevidst ikke iværksætter

ledning til vedligeholdelse af cykelstierne. Hånd-

den vedligeholdelse af veje og cykelstier, som de

bogen forventes færdig senere i år.

selv finder nødvendig: ”Mørke veje gør trafikken farlig”, lød overskriften i en artikel i Jyllands-Posten i januar måned. Ifølge en undersøgelse foretaget af FDM og Dansk Vejforening prøver 80 % af landets kommuner at spare penge ved at slukke helt eller delvist for gadebelysningen om natten.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

11


Firmacykler i Vejle Kommune Vejle Kommune har fået firmacykler. Af Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, Afdelingsleder i Seniorrådgivning og Visitation og Anne Mette Høj, Visitator Vejle Kommune Selvom vinterkulden bider i næsen, er firmacyklerne i Senior og Sundhed ikke låst nede i en mørk kælder. Mange medarbejdere har nemlig set fidusen i at cykle, når de skal ud til borgere eller møder: ”Når man sidder meget på arbejde er det rart at få brudt dagen med at røre sig og få frisk luft. Desuden sparer det tid at cykle, fordi vi ikke skal finde en parkeringsplads og trafikken er tung i Vejle,” siger Anne Mette Høj, der arbejder i Seniorrådgivning og Visitation. Anne Mette Højs afdeling har valgt at være aktiv på cykelfronten. Det fungerer godt, fortæller afdelingsleder Birgitte Lamp: ”Der er rigtig mange, der cykler til og på arbejde. Vi opfordrer medarbejderne til at tage deres egen cykel eller forvaltningens cykler, når de skal ud på besøg hos borgere i midtbyen,” siger Birgitte Lamp. Birgitte Lamp er ikke varm på en egentlig cykelpolitik, hvor man udstikker regler for, hvornår man skal bruge cyklen til gavn for miljø og sundhed:

Sæt handling bag ordene I stedet for regler, forsøger ledelsen at motivere medarbejderne til at lade bilen stå og se: ”Det gælder om at bakke medarbejderne op, fx ved at have cykelhjelme til rådighed, at cyklerne er velsmurte og udstyret i orden. På den måde fjerner man barrierer, og ledelsen viser med handling, at de værdsætter, når medarbejderne tager cyklen i stedet for bilen,” siger Birgitte Lamp, der tilføjer, at en del medarbejdere også vælger at gå. Medarbejderne i Senior Rådgivning og Visitation har firmaregntøj, som de kan bruge. Bliver en medarbejder fanget i en regnbyge, er der også råd for det. Afdelingen har ganske enkelt et skab med firma-skiftetøj. Desuden har medarbejderne selv en lille ”genbrugsstation,” hvor de låner tøj af hinanden.

Tal om det igen og igen Mange af medarbejderne i Senior Service og Visitation er i forvejen sportsaktive. Men det er vigtigt, at ledelsen har en holdning til det at cykle: ”Vi opfordrer medarbejderne til at tage cyklen så ofte som muligt, og oplever, at medarbejderne tager positivt imod opfordringen, når de skal ud på besøg,” siger Birgitte Lamp. Cykler Birgitte Lamp selv? ”Jeg cykler normalt til og fra arbejde. Det virker mere troværdigt, hvis man selv gør det, man gerne vil have andre til,” smiler Birgitte Lamp.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

12


Det gælder om at bakke medarbejderne op, fx ved at have cykelhjelme til rådighed, at cyklerne er velsmurte og udstyret i orden. På den måde fjerner man barrierer, og ledelsen viser med handling, at de værdsætter, når medarbejderne tager cyklen i stedet for bilen.

Afdelingsleder Birgitte Lamp, Seniorrådgivning og Visitation, Vejle Kommune

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

13


Roskilde træder pedalerne i bund I bestræbelserne på at komme de mange biler i byen til livs, har Roskilde valgt at sætte 2011 i cyklisternes tegn. Forholdene skal forbedres, mens en lang række arrangementer og massiv promovering skal vække borgernes interesse. Af Steffen Nørregaard Rasmussen, journalist Roskilde afholder i september VM i landevejscyk-

til udvalgte borgere af to måneder af gangen fra

ling for handikappede. En kæmpe event, som ven-

april til og med september. Allerede før projektet

tes at tiltrække 450 deltagere med dertilhørende

er skudt i gang, tyder det på at blive en succes.

opbud af medier og tilskuere. Af samme årsag

”Interessen for el-cyklerne har været enorm. Vi fik

kom man hurtigt frem til i kommunen, at 2011 lige

stort set de nødvendige 120 ansøgninger inden-

så godt kunne gøres til et samlet cykelår, hvor

for få dage, efter at vi havde meddelt kommunens

byen for alvor vil optimere forholdene for cyklister-

indbyggere om projektet,” oplyser Lars Elmstad,

ne og markere sig selv som ivrig fortaler for den

kommunikationskonsulent i Roskilde Kommune.

tohjulede menneskemotor.

Desuden vil man også forsøge sig med andre ty-

”Det var en oplagt beslutning for byrådet at gøre

per cykler som ladcykler og foldecykler, der skal

2011 til cykelår. Det skyldes, at cyklismen under-

give navnlig bilisterne et større indblik i cyklens

støtter mange af vores mål her i kommunen. Det

mange alternativer – især til de kortere ture.

gælder både vores status som klimakommune, vores arbejde med sundhedsfremme blandt bor-

Kæmpe klistermærkebannere

gerne og ikke mindst vores kommuneplan, hvor

For at ingen i Roskilde og omegn skal være i tvivl

vi har indsat mål om by fortætning. Det betyder,

om kommunens store fokus på cykeltrafikken, er

at Roskilde by skal udvikles, så vi planlægger bil-

der bestilt 50 kæmpe klistermærkebannere med

parkering i udkanten af byen og skaber mere

cykelårets logo af 5x1 meter hjem. Det er planen,

plads til cykler og kollektiv trafik i bymidten,” siger

at de - når kulde afløses af varme – skal sættes på

borgmester Poul Lindor Nielsen.

cykelstierne rundt omkring i kommunen. Bag hele cykelåret 2011 sidder en firemandstor

Medvind på cykelstierne

arbejdsgruppe med det overordnede ansvar,

Bedre cykelstier, frisk luft til dækkene, forbedret

mens hvert enkelt projekt trækker på de nødven-

cykelparkering ved togstationen, højresving ved

dige kompetencer hos kommunes forskellige af-

rødt og synligere skiltning med cykelruter er blot

delinger.

nogle af de mange tiltag, som byen vil implemen-

Ifølge Lars Elmstad er det en stor fælles opgave,

tere i løbet af året. Derudover kommer en række

at få løftet cyklismen i Roskilde.

forskellige cykelløbsarrangementer for både bor-

”Det er ikke kun et kommunalt cykelår, men et cy-

gere og cykelaficionados, samt et samarbejde

kelår for alle. Vi håber derfor også, at erhvervs-

med blandt andet Roskilde Festival om en sikker

livet, forretninger og handlende alle vil støtte op

cykelrute mellem byen og festivalpladsen.

om hele projektet og selv arbejde for, at det skal

I den mere kuriøse afdeling optræder det lidet

lykkedes,” understreger han, og tilføjer at kommu-

flatterende Jacob Hougaard-slogan ”medvind på

nen også vil udvælge fire-fem arbejdspladser, som

cykelstierne” også på projektlisten. Det skal dog

skal udvikle sig til, at blive mere cykelvenlige.

tages knap så bogstaveligt, da der her er tale om en forsøgsordning med el-cykler. 40 styks har

fortsættes næste side

kommunen indkøbt, som efter planen skal udlånes

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

14


fortsat fra forrige side

Stadig grøn på cykelåret Cykelåret er endnu blot to måneder gammelt,

”Det vigtigeste råd jeg vil give videre til andre

og de fleste projekter venter stadig på at komme

interesserede kommuner er, at det vigtigste uden

igang. Det er derfor begrænset hvor meget kom-

tvivl er, at få så mange inddraget i projektet som

munen endnu kan evaluere og dele ud af nyttige

overhovedet muligt,” siger Lars Elmstad, mens

erfaringer.

borgmester Poul Lindor Nielsen opsummerer for-

Dog er Lars Elmstad ikke bleg for at sige, at det

ventningerne og tiden efter cykelåret.

hidtil er hans indtryk, at kommunens borgere har

”Målet er, at vi får flyttet nogle flere borgere ud

taget godt i mod beslutningerne. Især et interaktivt

af bilerne og over på cyklerne i forlængelse af,

projekt - udviklet sammen med analyseinstituttet

at det gerne skulle blive mere attraktivt at cykle

- hvor borgerne siden 2009 har kunnet gå ind på

i Roskilde Kommune. I slutningen af året skal vi i

hjemmesiden dincykelby.dk og på et kort melde

byrådet tage stilling til en cyklistplan, så 2011 dan-

om mindre huller og ujævnheder på cykelstierne

ner grundlag for en udvikling, der kan fortsætte de

mod at kommunen vil løse problemet indenfor en

kommende år”, siger borgmesteren til Cykelviden.

uge, har været en stor succes med over 100 henvendelser om året.

Læs mere på www.roskilde.dk

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

15


En god cykelby - eller kommune En god cykelby er en by, hvor det er nemt og attraktivt at være cyklist. En god cykelby er indrettet til cyklisterne! Vis cyklisterne at de tæller med en cyklisttæller og hjælp dem med at gøre hverdagen cykelvenlig med god og sikker cykelparkering, luftpumpe, vandpost og cykelværksted.

www.vekso.com Nordensvej 2 . 7000 Fredericia . Tel 7921 2200 . Fax 7921 2201 . info@vekso.coM


Cykelværksted til fri afbenyttelse

Fredericia Kommune tilbyder nu byens borgere et gratis cykelværksted:

Det er Danmarks første cykelværksted til fri afbenyttelse i krydset Indre Ringvej/Vesterbrogade i Fredericia. Formålet er at cyklister i nærheden af stationen selv kan lave justeringer og mindre reparationer på cyklen. Samtidig har det en stor signalværdi, at cyklisterne nu får højeste prioritet”, siger Troels Andersen, trafikplanlægger i Fredericia Kommune.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

17


Cykelbutlere i kamp mod kaos I forsøget på at gøre op med den anarkistiske dagsorden, der præger cykelparkeringen på mange af Københavns metrostationer, indførte kommunen sidste år cykelbutlere. De har med stor succes arbejdet for orden og tilgængelighed. Af Steffen Nørregaard Rasmussen, journalist Hvem har flyttet min cykel? Det spørgsmål har mange københavnere sikkert spurgt sig selv. Og her kunne svaret være en velkendt kliché: Det var (cykel)butleren der gjorde det! Siden april sidste år har nogle kommunale medarbejdere haft som opgave først og fremmest at sørge for orden ved nogle af byens mest benyttede metrostationer. Her er deres opgave at flytte de cykler, der står i vejen for redningsvejene samt generelt bløde op for de kaotiske tilstande, som de mange tilfældigt parkerede cykler skaber.

Forkælet opstart I ordningens første tid nøjedes de orangeklædte cykelbutlere ikke bare med at flytte og retter op på cykler – de smurte sågar også folks kæder, og efterlod en lille folder, hvor de gjorde opmærksom på sig selv. ”Det var en opstartskampagne for at skabe et godt billede. Når man flytter andres cykler, er det vigtigt at de ved, at vi kun gør det for at hjælpe og skabe bedre plads for alle,” siger John Kristell, områdechef i Center for Renhold, der hører under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Han afviser dog ikke, at det kan komme på tale igen. ”Vi kunne godt overveje at gøre det i en sommermåned igen, for at minde folk om at vi er der for dem”.

Ændrer folks adfærd Poul Erik Kinimond, 58, har været maler ved Københavns kommune i 26 år, men nu er han overgået til at være cykelbutler og mentor for de andre i ordningen. Selv er han glad for skiftet, og ikke mindst folks reaktioner på hans daglige gang med at holde orden ved metrostationerne. ”Jeg synes det er skide skægt. Vi møder de unge mennesker, og så er det rart at se, at vi kan være med til at ændre folks adfærd,” siger han, da Cykelviden møder ham ved Islands Brygge station. Han oplyser at også forgængere sætter pris på, at de ikke skal snu sig ind i mellem de mange cykler på vej ned på stationen. ”For nogle uger siden, da vi gik rundt på Christianshavn kom en gammel dame kom ned helt oppe fra fjerde sal, bare for at rose os, og give en 20’er til wienerbrød - Men vi må selvfølgelig ikke tage i mod gaver fra folk,” understreger han.

Naturlige turistguider At cykelbutlerne har vundet folks respekt viser sig hurtigt, da en cyklist får øje på Poul Erik Kinimond og høfligt spørge, om det er i orden, at han sætter sin cykel det planlagte sted. Han nikker godkendende til cyklisten, og fortæller herefter at meget få personer har ytret sig negativt over for dem. ”Vi oplevede på et tidspunkt en meget aggressiv cyklist her på Islands Brygge, som var utilfreds med at han ikke kunne finde sin cykel, fordi vi have rykket den.” Af samme årsag forsøger cykelbutlerne også så vidt muligt, at sætte cyklerne indenfor kort afstand fra der, hvor de tager dem så folk hurtigt kan lokalisere deres cykler. fortsættes næste side

Cykelviden nyhedsbrev nr. 2/2011 - www.cykelviden.dk

18


fortsat fra forrige side Selv håber han at folk med tiden vil lade sig inspirere af cykelbutlernes arbejde, og gøre en større indsats for at parkere deres cykler pænt og forsvarligt, men indrømmer at det ved nogle stationer kan være svært at forlange, eftersom cykelstativerne langt fra levner plads til alle. ”De inspirerer folk til at cykle, og så gør folk det. Men når de ikke kan komme af med deres cykler ved stationen virker det lidt hovedløst,” funderer han, og fremhæver så en anden service ved jobbet. ”Fordi vi bevæger os ved metrostationerne er vi et oplagt mål, når turister skal spørge om vej. Jeg snakker måske ikke så godt engelsk, men har til gengæld malet hele byen, så jeg føler jeg kender den fra ende til anden. Det er rart også at kunne hjælpe på den måde,” siger han.

Tvivl om ordningens størrelse Oprindeligt var det planen, at cykelbutlerordningen skulle køre til og med starten af 2011. Grundet ordningens succes er den blevet forlænget, og skal efter planen som minimum køre året ud. Der overvejes samtidig om den skal udvides med nogle ekstra medarbejdere, men ifølge John Kristell er det hele stadig på tegnebrættet, og det er derfor endnu svært at sige, hvor meget der kommer til at ske. ”Den kører i hvert fald resten af 2011. Det er en politisk beslutning, så vi tager et år af gangen, men en succes skal selvfølgelig fortsætte,” siger han. Desuden er det også med i overvejelserne, at den skal række ud over metrostationerne, som indtil videre er de eneste steder, som cykelbutlerne har haft deres virke. ”Vi har et samarbejde med Metro, som betyder at vores medarbejdere kan køre gratis rundt med dem, men på sigt vil vi også kigge på mulighederne for, at sprede den ud på de almindelige togstationer,” siger han og bemærker, at han ikke er i tvivl om at effekten hurtigt vil vise sig, hvis man fjerner cykelbutlerne. ”Når vi stiller cyklerne på række, er de fleste gode til at bakke og selv sætte deres cykel pænt i rækken. Men hvis vi holder op, er jeg ikke i tvivl om, at kaosset starter igen.”

19

Cykelparkeringen ender oftest kaos. Her -erwww.cykelviden.dk cykelbutler Poul Erik Kinimond ved at skabe orden ved metrostationen på Cykelviden nyhedsbrev nr.i 2/2011 Islands Brygge. Foto: Steffen Nørregaard Rasmussen.


Kolofon: Cykelviden nr. 2/2011 Cykelviden udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Cykelviden udkommer fem gange årligt Ansv. redaktør: Frits Bredal og Steffen Nørregaard Rasmussen Layout: Henni Christensen Deadline nr. 3/2011: 1. april 2011 De synspunkter, som fremkommer i nyhedsbrevet deles ikke nødvendigvis af Cykelnetværket eller Dansk Cyklist Forbund. Eftertryk med kildeangivelse tilladt, i reklameøjemed kun efter aftale med udgiveren.

Hovedsponsorer for Cykelviden:

Profile for Dansk Cyklist Forbund

Cykelviden 31. Marts 2011  

Du kan læse om - By- og pendlercykler i Odense - El-cykler på recept - Randers får cykelambassadører - Cyklen som et værktøj til at fremme...

Cykelviden 31. Marts 2011  

Du kan læse om - By- og pendlercykler i Odense - El-cykler på recept - Randers får cykelambassadører - Cyklen som et værktøj til at fremme...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded