Page 1

SALGSOPLÆG VEDRØRENDE

HAVNEHOLMEN 21 1561 KØBENHAVN V MARTS 2018


CAPITAL MARKETS OFFICE LETTING VALUATION & RESEARCH OCCUPIER SERVICES RETAIL

2 | Havneholmen 21


BOLIGFORENINGEN 3B HAVNEHOLMEN 21 1561 KØBENHAVN K ATT.: MORTEN BOJE OG METTE THIBERG

KØBENHAVN, DEN 12. MARTS 2018

KÆRE MORTEN BOJE OG METTE THIBERG Indledningsvist vil vi gerne takke for muligheden for at give vores bud på, hvordan en salgsproces for jeres ejendom på Havneholmen 21 kan struktureres. Vi håber, at vores indledende tanker på de følgende sider, kan hjælpe jer med at træffe den rigtige beslutning for den fremtidige proces for ejendommen. Vi har på de følgende sider opsummeret indholdet af de tanker, vi har gjort os og her søgt at belyse: • •

Det aktuelle marked for kontorinvesteringsejendomme i Danmark

Vores bud på de mest relevante investorer for ejendommene

Salgsprocessen – hvordan opnås den bedste pris, og hvilket forarbejde bør der gøres?

En gennemgang af indikativ værdiansættelse af ejendommen ved 2 scenarier

Derudover har vi medtaget en del af vores track record og sat et par ord på, hvorfor vi mener at være den rigtige rådgiver for jer i denne transaktion. Vi står i sagens natur til jeres disposition, og stiller meget gerne op til et uddybende møde. Vi ser frem til at høre tilbage fra jer.

Med venlig hilsen

NICHOLAS THURØ Managing Partner

Havneholmen 21 | 3


4 | Havneholmen 21


INDHOLD 1.0

”WHY RED?”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 MARKEDSLEDENDE RÅDGIVER I DANMARK. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 MARKEDSVIDEN SOM INGEN ANDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 KONTOR - DANMARK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 JERES TEAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.0

PRISFASTSÆTTELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 GENERELT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 SCENARIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DRIFTSUDGIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 SCENARIE 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 SCENARIE 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 OPSUMMERING OG ANBEFALING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.0

TRACK RECORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Havneholmen 21 | 5


GLOBALT NETVÆRK OG LOKALT KENDSKAB


1.0

HVORFOR RED?


”WHY RED?” RED - MARKEDSLEDENDE RÅDGIVER I DANMARK RED har igennem de senere år positioneret sig stabilt i ejendomsmarkedet og ageret som rådgiver i flere store, såvel som komplicerede transaktioner også indenfor kontorsegmentet. Vi er blandt de 3 mæglere med den største transaktionsvolumen i Danmark. Over årene har RED vundet flere priser, og for andet år i træk, har vi vundet samtlige Euromoney priser i kategorierne: Best Advisers and Consultants for Agency & Letting in Denmark, Best Advisers and Consultants for Valuation in Denmark, Best Advisers and Consultants for Research in Denmark og Best Advisers and Consultants Overall in Denmark. RED er en del af Cushman & Wakefield, hvorfor vores internationale netværk er i særklasse. Cushman & Wakefield er blandt verdens 3 største ejendomsrådgivere med tilstedeværelse i mere end 70 lande med over 300 kontorer. RED's strategiske og strukturerede tilgang i salgsprocessen kombineret med købmandsskab og et dybdegående kendskab til danske og udenlandske aktive investorer i markedet, giver de bedst mulige forudsætninger for at finde de mest kvalificerede investorer.

8 | Havneholmen 21


2017 2016

Havneholmen 21 | 9


MARKEDSVIDEN SOM INGEN ANDEN RED'S DATABASE RED har en dybdegående markedsviden som ingen anden rådgiver i Danmark. Vi registrerer samtlige ejendomstransaktioner, hvorfor vi har et detaljeret overblik over: •

Aktive investorer

Antal og volumen for handler indenfor hvert investeringssegment

Allokeringen af investeringerne rent geografisk

Hvis vi ser på transaktionsvolumen i Danmark i 2017, har der været ejendomstransaktioner for samlet 92 mia. kr. - den højeste volumen registreret nogensinde.

SAMLET TRANSAKTIONSVOLUMEN 2017 Hotel

Grund Andet 1% 3%

6% Industri 11%

92,0 Retail

MIA DKK

Bolig 40%

RED’S DATABASE GIVER ET YDERST DETALJERET INDBLIK I DET DANSKE EJENDOMSMARKED OG SKABER TRYGHED FOR INVESTORERNE TIL EN AGGRESIV OG PÅLIDELIG UNDERWRITING

18%

Kontor 21% 10 | Havneholmen 21

16%


INVESTORFORDELING KONTOR – 2017 Private investorer 12%

KONTORSEGMENTET I DANMARK

Ejendomsselskaber

Kontorsegmentet var i 2017 det næststørste segment i Danmark. Den samlede transaktionsvolumen steg 9% i 2017 til 19,1 mia. kr.. Kontorejendomme er fortsat et af de mest handlede aktiver, dog var væksten i dette segment den laveste registreret på tværs af de tre hovedsegmenter.

25% Diverse 16%

Kontorsegmentet var foretrukket af danske investorer, og selvom vi registrerede en ligelig fordeling af danske og udenlandske investorer i 2016, så stod danske investorer for 61% af den samlede transaktionsvolumen i 2017. Vi observerede også en forholdsvis ligelig aktivitet fra ejendomsselskaber, ejendomsfonde og institutionelle investorer. Det lave afkast i københavnsområdet har fået 25% investorer til at søge alternativer, hvilket resulterede i, at 36% af 2017-volumen kom fra handler uden for københavnsområdet. Det er et stort spring fra året forinden, hvor det kun var 14% af volumen.

19,1 MIA DKK

Institutionelle

Ejendomsfonde

investorer

25%

22%

KONTORTRANSAKTIONER & UDENLANDSKE INVESTORER

MEST AKTIVE KONTOR INVESTORER 2015-2017

25

Castellum 20

19.10

PensionDanmark

17.23

15

Jeudan

14.26 50%

61%

70%

8.71

Dades Industriens Pension

86%

5

4.72

92%

50%

92%

0 MIA KR.

39%

30%

8%

8%

2012

2013

Niam Standard Life Aberdeen

10.51

10

Wihlborgs

Bygningsstyrelsen

14%

2014

Danske

2015

Woodman Asset Management

2016

Udenlandske

2017

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

MIA KR. Havneholmen 21 | 11


JERES TEAM Vi har herunder sammensat et team, som vi mener har de helt rigtige kompetencer i forhold til at finde den ideelle løsning for et salg af ejendommen. Nicholas Thurø vil lede salgsprocessen, være kontaktperson og deltage i samtlige af salgets faser. Alle i teamet – mægler såvel som support teamet – har en lang dokumenteret trackrecord og er i tæt kontakt til aktive udenlandske såvel som danske investorer.

Nicholas Thurø

Frederik Falck

– vil lede salgsprocessen og forestå kontakt til de potentielle investorer

– forestår beregninger, investorfremvisninger, underwriting, udarbejdelse af salgsmateriale etc.

Managing Partner, Capital Markets

nt@cw-red.dk M: +45 26 24 20 40 T: +45 33 13 13 99

Nicholas Thurø er blandt de ledende mæglere på det danske marked målt på transaktionsvolumen og er yderst erfaren i strukturering af salgsprocesser. Backoffice arbejdet vil blive håndteret af Frederik Falck og Sofie Kamilla Nielsen. Frederik vil forestå databearbejdning, værdiansættelsesmodeller og vil være ansvarlig for udarbejdelse af salgsmateriale. Sofie vil i hele salgsprocessen og eftersalgsbehandlingen være sagskoordinator og ansvarlig for indhentning af dokumentationsgrundlag samt udarbejdelse og vedligeholdelse af datarum.

Associate, Vurdering & Analyse

fkr@cw-red.dk M: +45 41 65 33 60 T: +45 33 13 13 99

Nicholas Thurø

Sofie Kamilla Nielsen

Executive Assistant, Capital Markets – vil være ansvarlig for opbygning samt vedligeholdelse af datarummet. skn@cw-red.dk T: +45 33 13 13 99

12 | Havneholmen 21

Sofie Kamilla Nielsen

Frederik Falck


Havneholmen 21 | 13


DELT EJERSKAB MELLEM 3B OG BDK GIVER ANLEDNING TIL FORSKELLIGE SALGSSCENARIER


2.0 1.0

PRISFASTSÆTTELSE


PRISFASTSÆTTELSE GENERELT Ejendommen beliggende Havneholmen 21 er en velbeliggende moderne kontorejendom tæt ved havnefronten. Derudover er tilkørselsforholdene ganske gode samt kort afstand til Dybbølsbro Station. Ejendommen ejes i forening af 3B og BDK med respektivt 56% og 44%. De 2 ejere anvender selv hovedparten af ejendommen og lejer alene 5. sal ud til Wind Administration. Ejerne har i Samejeoverenskomsten aftalt følgende arealfordeling såfremt den ene part flytter og en ny ejer skal indtræde i samejet:

ETAGE Kælder

TOTAL 49

FÆLLESAREAL 49

749

749

1. sal

911

58

2. sal

911

58

3. sal

911

58

853

4. sal

911

201

125

586

5. sal

540

540

33 5.015

33 1.745

1.831

1.439

Stuen

6. sal TOTAL

3B

BDK

853 853

Denne opdeling efterlader et meget stort fællesareal i stuen, på 4. og 5. sal hvilket kan vise sig uhensigtsmæssigt ved salg af dele af ejendommen til 3. mand. Vi har derfor i vort oplæg blandt andet søgt en model som minimerer fællesarealerne og gør fordelingen mere enkel.

16 | Havneholmen 21


SCENARIER I vores prissætning har vi anskuet ejendommens værdi ud fra to scenarier. Uagtet at det alene er 3B som overvejer at sælge deres andel af ejendommen, som følge af en forestående udflytning, har vi i scenarie 1 taget udgangspunkt i et salg af den samlede ejendom. 1) Hele ejendommen sælges til én investor som en sale & lease back. 3B og BDK fortsætter som lejere på markedsleje og Wind Administration fortsætter som lejer af 5. salen. 3B har en uopsigelighed på 2 år. 3B modtager 56% af salgssummen med fradrag af den rabat en investor kræver som følge af en den korte uopsigelighed (forudsat at BDK tilbyder længere binding). 2) Alene 3B’s andel af ejendommen sælges til investor eller bruger. Det er her forudsat, at ejendommens etager opdeles i ejerlejligheder fremfor salg som ideel anpart. I dette scenarie er det derfor væsentlig, at ejendommen først ”klargøres” arealmæssigt til ejerlejlighedsopdeling. Ved værdiansættelsen af begge scenarier er det væsentligt at lægge en realistisk markedsleje til grund, idet kun 5. salen aktuelt er ”udlejet”. Wind Administration betaler ca. 700.000 kr. i leje for 522 kvm. svarende til en leje på 1.350 kr./kvm. Dette lejemål blev udlejet i 2015. Siden da er det vores opfattelse, at markedslejen for kontorlejemål i området er steget. I kortet til venstre er vist et udsnit af kontorlejemål aktuelt i udbud i nærområdet. Som det ses udbydes lejemål i nærområdet til en højere leje end 1.350 kr./kvm om end der for alle de viste lejemål er tale om lejemål med havneudsigt, hvilket alt andet lige trækker lejeniveauet i opadgående retning. Derudover er Havneholmen 29 er et penthouselejemål med særdeles god udsigt. I værdiansættelsen har vi lagt en markedsleje i niveauet 1.500 kr./kvm + drift til grund.

Havneholmen 21 | 17


DRIFTSOMKOSTNINGER Driftsomkostningerne for ejendommen er illustreret nedenfor og er udarbejdet med udgangspunkt i de modtagne nøgletal fra ejer.

LEJERBETALTE DRIFSTOMKOSTNINGER

OMKOSTNINGER

PR. M2

Ejerforening Plaza I (3B, BDK, kælder)

135.784

27

Renovation

65.029

13

Vinduespolering

20.436

4

Alarm-anlæg

95.280

19

28.133

6

11.188

2

14.494

3

218.358

44

1.038.138

207

448.014

89

2.074.853

413

OMKOSTNINGER

PR. M2

200.584

40

Ejendomsadministration (1,5% af leje) - estimeret

113.004

23

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT

313.588

63

Falck-abonnement Elevator Kloakpumper og slamsugning Vedligeholdelse - inventar og faste installationer Dækningsafgift Grundskyld LEJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT EJERBETALTE DRIFSTOMKOSTNINGER Udvendig vedligeholdese (40 kr./kvm) - estimeret

*Driftomkostninger baseret på udleveret oversigt over driftomkostninger for 2016.

Som det fremgår er ejendommens samlede driftsomkostninger ca. 476 kr./kvm. Heraf udgør de lejerbetalte driftsomkostninger ca. 413 kr./kvm. Dette vurderes at være i et markedskonformt niveau, hvilket også underbygges af de viste lejemål i udbud.

18 | Havneholmen 21


VÆRDIANSÆTTELSE AF SCENARIE 1 I dette scenarie sælges hele ejendommen til én investor, hvor der udlejes til den af RED estimerede markedsleje til 3B og BDK, mens Wind Administration fortsætter som lejer af 5. salen. 3B kan fraflytte deres lejemål efter 2 år. 3B modtager 56% af salgssummen før fradrag for rabatter grundet 3B’s fraflytning i år 3, som 3B afholder – forudsat at BDK tilbyder længere binding.

LEJEINDTÆGTER

AREAL

LEJE PR. KVM

ÅRLIG LEJE

BDK

1.977

1.500

2.965.116

3B

2.516

1.500

3.773.784

Wind

522

1.350

704.700

Vi har i rentabilitetsberegningen desuden inddraget de 5 parkeringspladser, som aktuelt er under ejerskab af de ideelle anpartshavere.

P-pladser (est. 1.500 pr. plads pr. måned)

5 stk.

18.000

90.000

SAMLEDE LEJEINDTÆGTER

5.015

Vi har estimeret 40 kr./kvm., som ejerbetalte driftsomkostninger samt 1,5% af den samlede lejeindtægt i administrationsomkostninger. Derudover har vi forudsat 3 mdr. depositum og 3 mdr. forudbetalt leje.

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER Ejendomsadministration (1,5% af leje) - estimeret

113.004

Ved at gå i markedet med ejendommen som samlet investeringsobjekt, er det vor vurdering, at man vil kunne opnå en pris i niveauet 143 mio. kr.

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER

313.588

3B modtager 56% af salgssummen før fradrag for rabatter grundet 3B’s fraflytning i år 3, forudsat at BDK tilbyder længere binding. Således kan følgende værdiscenarie for BDK og 3B opstilles:

SAMLET SALGSSUM FØR RABATTER RELATERET TIL 3B* Andel Andel af samlet salgssum før rabatter Tomgang

146.700.000 BDK

3B

44%

56%

64.500.000

82.200.000

0

-1.960.000

Genudlejning

0

-294.000

Aptering

0

-1.831.200

64.500.000

78.100.00

PROVENU

Udvendig vedligeholdelse (40 kr./kvm) - estimeret I ALT

7.533.600

200.584

NETTOLEJE TIL FORRENTNING AF KØBESUM

7.220.012

AFKASTKRAV

5,00%

SVARENDE TIL FØLGENDE KONTANTVÆRDI

144.400.000

- Handelsomkostninger (est. 1% af kontantværdi)

-1.444.000

+ Depositum og forudbetalt leje

3.767.000

- Rabat Wind år 1

-23.000

- Tomgangsleje i år 3 for 3B lejemål (est. 6 mdr.)

-1.960.000

- Udlejningsomkostninger 15%

-294.000

- Aptering (est. 1.000 pr. kvm af 3B kontorarealer)

-1.831.200

MARKEDSVÆRDI AF EJENDOMMEN (AFRUNDET)

142.600.000

Markedsværdi pr. m

28.000

2

*Salgssummen før rabatter består af kontantværdi – handelsomkostninger + depositum og forudbetalt leje – rabat Wind.

Ved 3B’s andel på 56% er værdien ved salg 78.100.000 kr.

Havneholmen 21 | 19


VÆRDIANSÆTTELSE AF SCENARIE 2 I dette scenarie sælges alene 3B’s andel af ejendommen. I dette scenarie tager vi ikke udgangspunkt i samejeoverenskomstens retningslinjer for indtræden af en ny anpartshaver, men derimod et frasalg af 3B’s arealer som selvstændige ejerlejligheder til investor/bruger. Det understreges, at dette scenarie naturligvis kræver enighed med BDK herom, men det vurderes også at være i deres interesse at gøre deres andel af ejendommen mere reel og salgbar. I scenariet er det væsentlig, at ejendommen først ”klargøres” arealmæssigt til ejerlejlighedsopdeling. Vores forslag til en salgsproces i dette scenarie er følgende:

1) Ejendommen opdeles i ejerlejligheder Ejendommen klargøres arealmæssigt og opdeles i ejerlejligheder. Dette indebærer, at stueetagens areal udgår som fællesareal og udgør i stedet en separat ejerlejlighed ejet af 3B og BDK i forening. De eneste tilbageværende fællesarealer i stuen udgør således fælles trapper, indgangsparti og teknik, som samlet estimeres at udgøre 87,8 kvm.

1. Ejendommen opdeles i ejerlejligheder

Tilsvarende udgør 4. sal en selvstændighed ejerlejlighed, hvor 143,2 kvm fællesareal fordeles forholdsmæssigt (56% til 3B og 44% til BDK). Den nye selvstændige ejerlejlighed ejes i forening med forholdet 24% til 3B med en brugsret på 205 kvm. og 76% til BDK med en brugsret til 648 kvm.

2. 3B og BDK sælger 5. sal i fællesskab som selvstændig ejerlejlighed til investor eller Wind.

Til slut fordeles fællesarealerne på 5. sal mellem parterne og udgør en ny separat ejerlejlighed. Således får vi følgende ”rene” opdeling af ejendommens arealer:

3. 3B søger at sælge sin andel af 4. sal og stueetagen til BDK for at skabe nogle mere reelle ejerlejlighede

TOTAL 49

HERAF FÆLLESAREAL* 49

3B

BDK

749

88

370

291

1. sal

911

58

853

2. sal

911

58

3. sal

911

58

853

4. sal

911

58

205

648

5. sal

540

58

270

212

33 5.015

33 458

2.551

2.004

4. 3B sælger 1. og 3. sal som ejerlejligheder til investor(er)/bruger(e)

ETAGE Kælder

Nedenfor gennemgås de forskellige steps samt de forventede salgspriser.

Stuen

6. sal TOTAL

*Trapper, indgangsparti, teknik m.m.

NYE EJERLEJLIGHEDER Stuen

20 | Havneholmen 21

AREAL 727

1. sal

939

2. sal

939

3. sal

939

4. sal

939

5. sal

531

853


2) 3B og BDK sælger 5. sal i fællesskab som selvstændig ejerlejlighed til investor eller Wind. 3B og BDK sælger i fællesskab 5. sal som ejerlejlighed på i alt 531 kvm. (inkl. andel af samlede fællesarealer på 48,5 kvm.). VÆRDIANSÆTTELSE AF 5. SAL

AREAL LEJE PR. KVM

LEJEINDTÆGTER 5. sal (Wind som aktuelt lejer 522 kvm)

531

SAMLEDE LEJEINDTÆGTER

531

1.328

ÅRLIG LEJE 704.700 704.700

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER Udvendig vedligeholdelse (40 kr./kvm) - estimeret

21.224

Ejendomsadministration (1,5% af leje) - estimeret

10.571

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER

I ALT

NETTOLEJE TIL FORRENTNING AF KØBESUM AFKASTKRAV SVARENDE TIL FØLGENDE KONTANTVÆRDI

31.795 672.905 4,50% 15.000.000

- Handelsomkostninger (est. 1% af kontantværdi)

-150.000

+ Depositum og forudbetalt leje

352.000

- Rabat Wind år 1

-23.000

MARKEDSVÆRDI AF EJENDOMMEN (AFRUNDET) Markedsværdi pr. m2

15.200.000 29.000

Ejerlejligheden på 5. sal vurderes at være den mest attraktive i ejendommen i kraft af penthouseplaceringen samt direkte adgang til tagterrasse. Derudover vurderes Winds nuværende leje at være i den lave ende, hvilket medfører et mindre lejepotentiale. Ved et salg til enten investor eller bruger vurderes ejerlejligheden at kunne oppebære en pris i niveauet 15,2 mio. kr. svarende til et afkastkrav på 4,50%, hvilket også afspejler lejepotentialet. Ved 3B’s andel på 56% er værdien ved et salg således 8,5 mio. kr.

Havneholmen 21 | 21


3) 3B søger at sælge sin andel af 4. sal og stueetagen til BDK for at skabe nogle mere reelle ejerlejligheder 3B søger at sælge sin andel på 205 kvm. af 4. sal samt 370 kvm. i stueetagen til BDK. Det forventes ikke, at de pågældende arealer vil have høj værdi for en 3. part grundet de begrænsede muligheder med arealerne/ejerlejligheden som følge af fælles ejerskab med BDK. Dette medfører, at BDK er i en gunstig forhandlingsposition, hvorfor det må forventes, at BDK vil kræve et afslag i prisen for disse arealer i forhold til den forventede pris på den samlede ejendom på 29.000 kr./kvm. fra scenarie 1. Det vurderes, at disse arealer vil kunne sælges til BDK for en pris i spændet 25.000-29.000 kr./kvm. svarende til et samlet værdispænd på 5,1 – 5,9 mio. kr. for andelen af 4. sal og 9,3 – 10,7 mio. kr. for andelen af stueetagen.

4) 3B sælger 1. og 3. sal som ejerlejligheder til investor(er)/bruger(e) 3B sælger 1. og 3. sal som individuelle ejerlejligheder til enten investor(er) eller bruger(e) som en sale & leaseback med 2 års uopsigelighed. Arealerne på ejerlejlighederne er angivet inkl. andel af fællesarealer. Derudover er der inkluderet 1 parkeringsplads i hver af ejerlejlighederne ud af de i alt 5 parkeringspladser, som parterne ejer. VÆRDIANSÆTTELSE AF 1. SAL SOM EJL. LEJEINDTÆGTER 1. sal (3B) 1 parkeringsplads SAMLEDE LEJEINDTÆGTER

LEJE PR. KVM

ÅRLIG LEJE

939

1.475

1.385.261

1 p-plads

18.000

18.000

939

1.403.261

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER Udvendig vedligeholdelse (40 kr./kvm) - estimeret

37.566

Ejendomsadministration (1,5% af leje) - estimeret

21.049

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER

58.615

I ALT

NETTOLEJE TIL FORRENTNING AF KØBESUM AFKASTKRAV SVARENDE TIL FØLGENDE KONTANTVÆRDI - Handelsomkostninger (est. 1% af kontantværdi) + Depositum og forudbetalt leje - Tomgangsleje i år 3 for 3B lejemål (est. 6 mdr.)

1.344.646 5,25% 25.600.000 -256.000 702.000 -730.000

- Udlejningsomkostninger 15%

-210.000

- Aptering (est. 1.000 pr. kvm af 3B kontorarealer)

-853.000

MARKEDSVÆRDI AF EJENDOMMEN (AFRUNDET) Markedsværdi pr. m2

22 | Havneholmen 21

AREAL

24.300.000 26.000


VÆRDIANSÆTTELSE AF 3. SAL SOM EJL. LEJEINDTÆGTER 3. sal (3B) 1 parkeringsplads SAMLEDE LEJEINDTÆGTER

AREAL

LEJE PR. KVM

ÅRLIG LEJE

939

1.525

1.432.219

1 p-plads

18.000

18.000

939

1.450.219

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER Udvendig vedligeholdelse (40 kr./kvm) - estimeret

37.566

Ejendomsadministration (1,5% af leje) - estimeret

21.753

EJERBETALTE DRIFTSOMKOSTNINGER

I ALT

NETTOLEJE TIL FORRENTNING AF KØBESUM AFKASTKRAV

59.320 1.390.899 5,25%

SVARENDE TIL FØLGENDE KONTANTVÆRDI - Handelsomkostninger (est. 1% af kontantværdi) + Depositum og forudbetalt leje

26.500.000 -265.000 725.000

- Tomgangsleje i år 3 for 3B lejemål (est. 6 mdr.)

-754.000

- Udlejningsomkostninger 15%

-218.000

- Aptering (est. 1.000 pr. kvm af 3B kontorarealer)

-853.000

MARKEDSVÆRDI AF EJENDOMMEN (AFRUNDET) Markedsværdi pr. m

2

25.100.000 27.000

3. sal vurderes at kunne oppebære et lidt højere lejeniveau end 1. sal. Samlet vurderes 1. sal at kunne sælges som selvstændig ejerlejlighed til en pris i niveauet 24,3 mio. kr., mens 3. sal vil kunne sælges til en pris på ca. 25,1 mio. kr.

TOTAL VÆRDI 2) 3B og BDK sælger 5. sal 3) 3B søger at sælge 4. sal og stueetagen til BDK 4) 3B sælger 1. og 3. sal som ejerlejligheder TOTAL

VÆRDI AF 3B ANDEL 8.500.000 14.400.000 - 16.600.000 49.400.000 72.300.000 - 74.500.000

Havneholmen 21 | 23


OPSUMMERING Værdi for 3B ved salg:

Ved scenarie 1 78.100.000 kr. Ved scenarie 2 72.300.000 - 74.500.000 kr.

ANBEFALING Det er vores vurdering, at både den ”simpleste” salgsproces og højeste pris for 3Bs andel af ejendommen opnås ved, i samarbejde med BDK, at sælge ejendommen som helhed til én investor. Ejendommen har desuden en størrelse, som samtidig kunne gøre den interessant for en bruger med henblik på at erhverve ejendommen til domicilbrug. Såfremt dette scenarie ikke kan lade sig gøre, kan 3Bs andel frasælges til en lavere pris som beskrevet i scenarie 2. Det understreges, at dette scenarie kræver, at BDK er samarbejdsvillig og interesseret i at købe dele af 3Bs anpart. Skulle dette dog vise sig ikke at være i BDKs interesse at købe 3Bs andel af stueetagen og 4. sal, er det vores klare overbevisning, at BDK stadig vil være samarbejdsvillig om at opdele i ejerlejligheder og dermed skabe nogle ”renere” arealer, således at 3B kan sælge sin andel til 3. mand. Her må det dog forventes, at 3. mand vil kræve et yderligere afslag i prisen for 3Bs andel af stueetage og 4. sal grundet den begrænsede brugsværdi for 3. mand.

24 | Havneholmen 21


Havneholmen 21 | 25


4.0 TRACK RECORD KONTOR

EY FLINTHOLM Kontordomicil på Frederiksberg. Køber

Bygningsstyrelsen

Sælger

Ernst & Young

Areal

53.698 m2

Pris

kr. 1.085 mio.

1. års afkast 4.85%

26 | Havneholmen 21


Freja Salg af 5 ejendomme i København K pü vegne af statens ejendomsselskab Freja Ejendomme til +1 mia. kr.

Havneholmen 21 | 27


TRACK RECORD - KONTOR FORTSAT

HOLMENS KANAL 9 - KONTOR

ENIGHEDEN

Pris: 162,5 mio. kr. Salg for SEB

Pris: 225 mio. kr. Salg for SEB

Pris: 170 mio. kr. Salg for Finansiel Stabilitet

BORGERVÆNGET - KONTOR

NIELS BROCKS GADE 1 - KONTOR/ KONVERTERING

NIELS JUELS GADE

Pris: 209 mio. kr. Salg for privat investor

28 | Havneholmen 21

Pris: 76,4 mio. kr. Salg for Marylebone

EJBY INDUSTRIVEJ OG GIROSTRØGET KONTOR Pris: 795 mio. kr. Salg for Danske Bank


NØRREBROGADE 50-52 - BLANDET

SØTORVET 1-3 - KONTOR

Pris: 105 mio. kr. Salg for DFE

Pris: ca. 88 mio. kr. Salg for LD

BUDDINGEVEJ 197

HELLERUP POSTHUS - KONTOR/ KONVERTERING

Pris: 141 mio. kr. Salg for privat sælger

Pris: 40,5 mio. kr. Salg for DSB Ejendomme

UPSALAGADE 20 - KONTOR/ BOLIGKONVERTERING Pris: 61,5 mio. kr. Salg for Serviceforbundet

SDR. STATIONSVEJ 28 Pris: 103 mio. kr. Salg for Finansiel Stabilitet

Havneholmen 21 | 29


Cushman & Wakefield | RED


CUSHMAN & WAKEFIELD ||RED CUSHMAN & WAKEFIELD RED 99 · RED@CW-RED.DK +45 33 13+45 13 33 9913· 13 RED@CW-RED.DK

Havneholmen 21  
Havneholmen 21