Page 1

De Aftrap maandag 19-08-2013 t/m zondag 08-09-2013

Nr. 1


Informatiepagina CV Wieringermeer verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR Voorzitter Vice voorzitter/kantine Secretaris Penningmeester Accommodatiecommissie Algemene zaken

Sieb Veenstra Peter van Dijk Hans van der Laan Hans Vendrig Roel Cruiming Robert Töpfer

06 15156421 en 0227 600118 0227 603527 0227 602383 0227 502373 0227 603483 06 83995325

JEUGDCOMMISSIE

jeugdcommissie@cvwieringermeer.nl

Voorzitter Secretaris Wedstrijdsecretaris Coordinator meisjes Coordinator A, B Coordinator C, D Coordinator E Coordinator F, kabouters Scheidsrechters

Patrick van Bunderen Vacature Arjan Meijer Pieter de Vrij Peter Schoen Bert Homan Vince Kuipers Patrick van Bunderen Ed Braaksma

06 28974361

Hans Dijkstra Arjan Meijer

0227 581278 06 55884505

Siem Klerk N. van Oudenaarde Xander Putting Jan Piet Gaasterland Robert Töpfer Edwin Groot icm Egbert Boxma Jan Tanja icm Egbert Boxma Peter Schoen Edwin Arnoldt icm Egbert Boxma Stefan Tolhuis icm Egbert Boxma Pieter de Vrij Patrick van Bunderen, Stefan Tolhuis, André Vendrig, Mark Hakvoort, Edwin Groot, Vince Kuipers Afbericht bij: Patrick van Bunderen Christiaan van Leuveren, Garmt Doornbos Afbericht bij: Christiaan van Leuveren Patrick van Bunderen, Jeroen Oost, Bas Tolhuis Afbericht bij: Patrick van Bunderen Hans Vendrig

06 10907400 0227 543434 06 54338552 06 45410748 06 83995325 06 53200351 / 06 41284043 0227 602781 / 06 41284043 06 28514446 en 0227 603812 06 53128022 / 06 41284043 0227 720320 / 06 41284043 0227 591526

06 55884505 0227 591526 06 28514446 en 0227 603812 0227 581861 0227 601510 06 28974361 06 14547273

WEDSTRIJDSECRETARIAAT Senioren Jeugd TRAINERS Selectie Keepers senioren, dames, A t/m D Dames A1 B1 B2 C1 MC1 D1 D2 MD1 E1, E2, E3 en E4* F1* F2, F3, F4* Keepers E en F

06 28974361 0227 581459 06 28974361 0227 502373

* trainen in circuitmodel, hebben allen dezelfde trainers

OVERIG Fysio/verzorger Kantinebeheerder Coördinatie kleding

Harry Ramkema Henk Bandringa Bram de Putter

06 15959301 0227 581443 06 22985809

LEDENADMINISTRATIE

alleen voor aan- en afmelden en adreswijzigingen, aanmeldformulier staat op website

Senioren & jeugd Contributie

Henk Huizenga Hans Dijkstra

0227 501081 contributie@cvwieringermeer.nl

CLUBLAD DE AFTRAP Adverteren sponsorcommissie Redactie en opmaak Marian Bijl Inleveren kopij uiterlijk vóór 19.00 uur op einddatum (zie voorkant deze Aftrap) Aftrap niet of op onjuist adres ontvangen? Dit melden bij de ledenadministratie a.u.b.

sponsoring@cvwieringermeer.nl 0227 602282 aftrap@cvwieringermeer.nl

WEBSITE Voor last minute verslagen, nieuws, wijzigingen, reacties, de Aftrap online en vele andere zaken: www.cvwieringermeer.nl AFGELASTINGEN Afgelastingen worden z.s.m. bekend gemaakt via onze website en de volgende adressen: Meerhout Brugstraat 35 Middenmeer Sportpark de Belboei Emmahoeve Slootdorp Bakkerij Slijkerman Terpstraat 25 Wieringerwerf Buitenwijken mogen tussen 7.45 en 11.00 uur met “de Belboei” bellen. Algehele afgelastingen staan vermeld op teletekst pagina 603 onder District West 1

WIJZIGINGEN/FOUTEN INFOBLAD A.U.B. ZO SNEL MOGELIJK DOORGEVEN: aftrap@cvwieringermeer.nl


We gaan weer los …………. De zomervakantie loopt ten einde, de zomerse temperaturen gaan nog wel even door, maar is ook laat van start gegaan. Evenwel, het voetbalgebeuren staat weer klaar om het sein van de Aftrap te geven, want de bal moet weer rollen. Vele voorbereidende werkzaamheden hiertoe zijn al weer verricht. Het complex ligt er gelikt bij! De klussengroep is al weer weken bezig geweest om de velden speelklaar te maken. Er is gewied, geschoffeld, geveegd, geschilderd, opgeruimd, gesnoeid, gemaaid en wat al niet meer. Tegelpad rond het A-veld opnieuw gelegd, de singel rondom het complex gesnoeid, de lijnen zijn weer kaarsrecht getrokken, het kalkhok is opgeruimd, nieuwe verlichting in de kleedlokalen, nieuw asfalt op de parkeerplaats. Kortom, vele uren is de klussengroep in de weer geweest om alles weer een knap aanzien te geven. Als we die klussengroep niet hadden…………… daarom applaus voor de ze stille werkers!!! Ook onze nieuwe trainer de heer Siem Klerk is reeds weken bezig om het luie zweet uit onze selectiespelers te wringen. Ze krijgen er van langs in de goede zins des woords. Bijgestaan wordt hij door onze eveneens nieuwe verzorger en hulptrainer de heer Harry Ramkema. Vol elan zijn beide heren van start gegaan en weten ondanks de vakantietijd een flink aantal selectiespelers te motiveren om op de trainingsuren te verschijnen. Een geweldige start en we verwachten uiteraard een goed vervolg!! Helaas werden we ook in deze vakantieperiode opgeschrikt door een plotseling overlijden van een niet weg te denken lid van onze vereniging. Op 26 juli j.l. overleed Jan Veenstra op de leeftijd van 66 jaar. Jan was zijn hele leven nauw aan onze club verbonden. In het verleden was hij meerdere jaren begeleider/coach bij de jeugd, met name bij A1. Hij was oproepbaar bij aktiviteiten binnen onze vereniging. Lid van de klussengroep, een trouw supporter van ons eerste en de vaste omproeper bij de thuiswedstrijden. Bij de oefenwedstrijd van ons 1e en 2e team werd voor de aanvang een ogenblik stilte in acht genomen als herinnering aan Jan. Jan werd op de begraafplaats in Middenmeer begraven, alwaar verschillende voetbalvrienden bij aanwezig waren. En het leven gaat verder …….. Deze week zullen de velden weer druk bezet worden. Ook de jeugd gaat weer van start. Hun trainers staan te popelen om weer aan de slag te gaan. De bekerwedstrijden komen er aan en zo rollen we in onze wekelijkse competitiewedstrijden. Ik verwacht dat een ieder z’n beste beentje voorzet, zowel inals buiten het veld. Gedisciplineerd en sportief de wedstrijden ingaat en als kameraden de kleedkamer weer opzoekt. Iedereen, voetballer, begeleider, scheidsrechter of supporter, Een goed voetbalseizoen toegewenst. Sieb Veenstra voorzitter


Hotel Wieringermeer

Van der Valk Uw thuis voor bruiloften en familiefeesten in Wieringerwerf Kijk voor informatie en aanbiedingen op mijn website: www.autorijschooljeffreyvleugel.nl 06-25256955 of 0227-502446

Terpstraat 49, Wieringerwerf Telefoon (0227) 60 17 17 www.valk.com

Kanaalweg 19 - 1775 AL Middenmeer - Telefoon (0227) 50 14 01

UnivÊ Hollands Noorden Regiokantoor Medemblik 0227 – 54 00 40 www.univehollandsnoorden.nl

Installatiebedrijf Schaafstra Fazantstraat 4 - Wieringerwerf (0227) 60 21 85 www.jaapsjeans.nl

Centrale en lokale verwarming Dakbedekking en renovatiewerken Sanitair, lood, zink, gas, water en rioleringswerken Torenstraat 2b, Middenmeer Telefoon (0227) 50 15 26

www.schaafstrainstallatie.nl


We mogen weer!

Seizoen 2013-2014, door de ogen van de jeugdcommissie

Ook dit seizoen heeft de jeugdcommissie weer zijn uiterste best gedaan om alle teams in de voor hun juiste competitie in te delen. Dit is altijd zeer lastig. Er is in overleg met alle begeleiders gekozen voor meer teams met minder spelers. Hierdoor hebben we bij de A en B, maar ook bij de E en F en meisjes-D teams met een minimaal aantal spel(st)ers. Het grote voordeel is dat alle leden meer aanspelen toe komen, dit is waarom we lid zijn! Het nadeel is dat er bij elk afbericht moet worden gepuzzeld. Hierbij wil ik dan ook een beroep doen op alle spel(st)ers en hun ouders. Doe geen onnodig afbericht! En als het dan toch nodig is, doe het dan een week van te voren. Op de maandag of dinsdag voor een wedstrijd kunnen wij het speelschema (thuis) nog aanpassen zodat het lenen van spelers makkelijker wordt. Begeleiders en coördinatoren zullen dus een druk seizoen krijgen. Verder is de samenwerking met Egbert Boxma van Voetbaltraining Totaal verder uitgebreid. Egbert zal samen met clubtrainers de C en D jeugd gaan trainen. Ook zal hij de trainingsvormen voor E en F training gaan verzorgen. Hiermee worden zowel de spelers als onze trainers beter. Hierbij wil ik iedereen een leuk en sportief seizoen toe wensen. Veel voetbalplezier! JC.

Accommodatiecommissie Zoals jullie weten zijn we al weer een paar weken bezig om de velden te prepareren en alles gereed te maken om de competitie- en bekerwedstrijden naar wens te laten verlopen. Qua velden heeft Gerrit T. de lijnen getrokken, netten op gehangen met Roel en de nodige reparatiewerkzaamheden verricht aan de doelen. Onze voorzitter (Sieb) heeft ze daarna schoongemaakt en geschilderd. Singles en de het struikgewas rond de velden zijn door onze super vrijwilliger Henk D. gemaaid en gekortwiekt. Straatwerk op en rond de velden wordt aangepakt en opnieuw bestraat door Bert S., Pier en Albert Ganzinga en ondersteunt door de rest van de vrijwilligers. Piet Braaksma voor het spuiten, om onkruid tegen te gaan. Henk B. voor het afvoeren van puin en afval naar de stort en het regelen van zand bij zijn vriend Henri de Ruiter.

De stand van zaken met de gemeente qua velden! Twee maanden geleden hebben Hans V. en ondergetekende een gesprek met de gemeente gehad en hun op hun verantwoordelijkheid gewezen als verhuurder van de velden. Op dit moment is er geen of weinig geld en daar moet zuinig mee om worden gesprongen. We hebben de gemeente nu gevraagd om dingen die moeten gebeuren te laten uitvoeren. Gelukkig hebben wij vrijwilligers die deze werkzaamheden in eigen beheer kunnen uitvoeren en dat de gemeente dan in de financiën bijdraagt. Gevraagd is ……. • Ballenvangers te vervangen achter alle doelen en dan de oude te verhuizen naar het trainingsveld. • 3 Nieuwe opklapbare doelbeugels van aluminium. Oude zijn zwaar en deels kapot. • Reparatie van de hekken rondom.


schildersbedrijf boltjes

Nijverheidsweg 12 1775 BB Middenmeer Telefoon (0227) 50 27 10 Fax (0227) 50 21 08 www.hoto.nl

Handelsonderneming

J. Rustenburg verkoop - inruil - onderhoud

Autobedrijf bv, Officieel Opel Service Dealer •

Schelphorst 36, Wieringerwerf  (0227) 60 17 79  (0227) 60 13 24 Url: www.handeljr.nl en www.airkrone.nl • • • • • • • • • •

Compressoren, importeur van Airkrone Luchtleidingsystemen Pneumatische gereedschappen Warm- en koud waterreinigers Elektrische gereedschappen Handgereedschappen Stof-waterzuigers Veegmachines Hydraulische slangen V-snaren en lagers

Lotus Wokplaza

Wokken op zo’n best Grillen op zo’n lekkerst www.lotuswokplaza.nl Ir. Smedingplein 4 Telefoon (0227) 60 16 36 Openingstijden: Maandag gesloten Di t/m vr. 17.00 – 22.00 uur Za t/m zo. 16.30 – 22.00 uur Afhaal: di t/m zo. 11.00 – 22.00 uur

• • • • • • • •

Altijd meer dan 150 gebruikte kwaliteitsautomobielen op voorraad Levering nieuwe auto’s alle merken Leasing van elk merk personen- of bedrijfsauto Erkend inbouwstation voor uw LPG-installatie Erkend inbouwstation voor uw Auto-Alarm Erkend APK keuringsstation Onderhoud alle merken Schade reparatie Leenauto’s beschikbaar Gouwe 11-18 1718 LJ Hoogwoud/Opmeer Telefoon (0229) 58 40 00

www.glasautobedrijf.nl


vervolg Accommodatiecommissie Kleedkamers/kantine Gemeente heeft toestemming gegeven om de verlichting beneden te vervangen en dit is tijdens de zomerstop uitgevoerd. In het ballenhok en de kleedkamers zit een bewegingssensor die de verlichting regelt. Kosten van vervanging waren plm. 6000 euro. Op dit moment zit er een lek in één van de verwarmingsbuizen. Systeem hebben we laten leeglopen en op wordt (hopelijk) op korte termijn gerepareerd. Tegelvloer in kleedkamer 7 en gedeelten van de vloer in de gang zitten los en moet worden gerepareerd/vervangen. Offerte is aangevraagd. Schilderwerk rondom is slecht en moet op korte termijn gebeuren. Gemeente is beneden verantwoordelijk en dit is ook van toepassing op het vervangen van kapotte deuren en kozijnen.

Wordt vervolgd….. Bert S. heeft het kalkhok aangepakt en voorzien van planken en de juiste opbergsystemen. Boven in het aftraphok is een computer geplaatst voor het digitaal invullen van het wedstrijdformulier. Volgende uitdaging is om het papier/kalkhok te renoveren. Asbest platen worden verwijderd en er zal aan de rechterzijde een afdak van een meter of drie worden gemaakt. Hieronder kan evt. een vuilcontainer worden geplaatst. Verder zal U opgevallen zijn dat de parkeerplaats opnieuw is geasfalteerd, dank hiervoor aan de gemeente Hollands Kroon. Update volgt over een paar weken. Groet, Roel Cruiming

Teamindelingen seizoen 2013-2014 Indelingen E-teams E1 - 1ste klasse

E2 - 3de klasse

E3 - 7de klasse

E4 - 7de klasse

1 2 3 4 5 6 7 8

Niels Bottema Jöel Groeneweg Cas Vendrig Jesper Homan Stef Teggeler Justin Voorsluijs Tom van Dijk Rik Van Garderen

oach: Bert Homan en C André Vendrig Trainers: Interim: Trainingstijden:

1 2 3 4 5 6 7 8

Stan Vendrig Arthur v Bunderen Jasper Gaasterland Jurjen den Hertog Jarno Noor Olivier Dam Corné Hakvoort Lars Gouwenberg

oach: Hans Vendrig en C Helmar Hakvoort

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Björn de Jong Lex Zeeman Tygo Schutte Sam Kuipers Thijs Groeneweg Koen Beentjes Bob Hegeman Kasper Gardiasz Dylan Jansen

oach Vince Kuipers en C Patrick Hegeman

1 2 3 4 5 6 7 8

Danny Egelman Kevin Braaksma Corné Tolsma Jitse Oldegarm Rom Kalt Zeno Groot Rory Hotsma Dave van Liere

oach Ed Braaksma en C Jacqueline Egelman

Patrick van Bunderen, Stefan Tolhuis, Mark Hakvoort en Dennis Voorsluijs André Vendrig en Vince Kuipers Maandag en woensdag van 18:15 - 19:15 uur. Ben je verhinderd bel dan even met P. van Bunderen, mobiel: 0628974361

Wijzigingen teamindelingen D1 C2

Stefan Tolhuis is geen begeleider meer Barry Blommestein is geen begeleider meer

Wieringermeer MD2

De meisjes D2 (oftewel Wieringermeer MD2) is bij de KNVB en Voetbal.nl ingeschreven als Wieringermeer D3pupillen. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. In de competitie- en bekerindeling is het meisjes 7-tallenteam dus (ten onrechte) als D3M aangeduid in plaats van MD2.


Buisbewerkingen voor: • Offshore • Amusement • Kranenbouw • Industrie • Bouwkundige toepassingen Postbus 66 1775 ZH Middenmeer Telefoon (0227) 50 40 30

www.hgg.nl

Café

Bij de Buren Bekers - Standaards - Medailles Vanen - Erelinten Eigen fabrikaat - Eigen import C.M. Boering-Smit Sternstraat 25, 1771 AN Wieringerwerf Telefoon (0227) 60 28 16, Fax (0227) 60 43 30 Mobiel 06 54 33 60 92

…het gezellige bruine café in Wieringerwe rf Waar het na de wedstrijd goed toeven is! Brinkweg 15 – Wieringerwef www.cafebijdeburen.nl


Nieuwe regels op de velden …….. Deze kreeg ik onlangs voor ogen via mijn dagblad. Om de excessen op de velden meer en meer in te dammen, heeft de KNVB extra maatregelen getroffen. Met haar Aktieplan: “Tégen geweld, Vóór sportiviteit” zullen het komende seizoen de volgende maatregelen in werking treden: - Invoeren van een tijdstraf tijdens de wedstrijd - Het publiceren van gedragsregels - Invoeren van spelregelbewijs voor jeugdspelers - Cursus om bewijs voor sportief gedrag te verkrijgen - Het inzetten van extra waarnemers - Actie tegen clubs die zich structureel niet weten te gedragen - Gebruik van spelerspas - Publicatie van tuchtuitspraken. Wat dit allemaal gaat betekenen en hoe het in de praktijk gaat werken, hierop zullen we zeker nog terugkomen. Namens het bestuur Sieb Veenstra

Wij houden van voetbal Vrijdag 2 augustus gaat de Eredivisie weer van start, de meeste clubs zijn alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wij van Wijhoudenvanvoetbal.nl willen graag bij u, de voetballiefhebber bij uitstek, de leukste en spannenste GRATIS voetbalpoule van Nederland onder de aandacht brengen.

bijvoorbeeld een voetbalelftal een eigen subleague kan starten. Hopelijk gaat u net zoveel plezier beleven als alle huidige deelnemers en misschien komen wij aan het eind van komend seizoen wel bij u langs om de reis voor 2 personen naar een Engelse topwedstrijd te overhandigen! Met sportieve groeten, Wijhoudenvanvoetbal.nl

Voorspel op www.wijhoudenvanvoetbal.nl de uitslagen van alle Eredivisiewedstrijden en maak daarbij ook nog kans op leuke prijzen. Het is ook mogelijk om een eigen subleague te beginnen zodat

Keeperstrainingen De keepertrainingen voor het volgende seizoen worden voor de D tot en met de A keepers verzorgt door Nico Oudenaarde (0227 543434). Hij start met de trainingen op dinsdag 27 augustus om 18.45 met de D keepers, en daarna volgen de andere keepers. Ook de E en F keepers hebben hun trainingen. Ook op dinsdagavond om 18.45 uur. De 1e training voor deze keepers begint ook op 27 augustus. Jullie trainer is Hans Vendrig (06 51602157). Kan je niet doe dan even afbericht bij de juiste trainer, de trainers zijn er voor jullie, dus maak er gebruikt van. Geleiders wijs jullie keepers op deze trainingen.

Contributie De contributiebedragen voor dit seizoen zijn: Vanaf 18 jaar € 134,30 Vanaf 16 jaar € 116,00 Vanaf 14 jaar € 104,80 Vanaf 12 jaar € 91,60 Vanaf 5 jaar € 77,30 Half lid (zgn. geeltjes lid) € 67,20 Kosten voor de Aftrap € 13,60 Administratiekosten (per keer) € 1,00 Administratiekosten worden betaald door diegene die geen automatische incasso heeft. Deze bedragen worden gedurende het seizoen in twee termijnen gefactureerd, namelijk september 2013 en januari 2014.


AL BIJ "SAARTJE" GEWEEST ? "SAARTJE" IS ZOOO LEUK !!!

Wij zijn open op maandag van 13.00 -17.30, van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 17.30 en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 Werfstraat 1a 1771 BE Wieringerwerf www.kringloopwinkelsaartjewieringerwerf.nl 0227-823292 TAPIJT in honderden kwaliteiten en kleuren en GRATIS VAKKUNDIG gelegd. GORDIJNSTOFFEN en VITRAGE door ons atelier vakkundig geconfectioneerd. Alle soorten BINNENZONWERING o.a. origineel Luxaflex. Meubelstoffen om zelf te stofferen of te laten stofferen door ons.

Kon. Emmaweg 1 - 3, Slootdorp Telefoon (0227) 581201

• • •

Meubelen Vinyl Kleinmeubelen

• • •

Matrassen Ledikanten Dekbedden

De gemoedelijke, sportieve en creatieve buitenschoolse opvang voor alle basisschoolkinderen in de Wieringermeer. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen www.bsoseppelin.nl of bel naar 06-23 38 36 39


De klussengroep Ja sportvrienden, je leest het goed: De klussengroep. Een groepje vutters/gepensioneerde etc. die diverse werkzaamheden op het sportcomplex uitvoeren. Door alle bezuinigingen van uit de gemeente, moeten de verenigingen meer zelfwerkzaamheden uitvoeren. Wij, de voetbalvereniging CV Wieringermeer is in die omstandigheden, dat zij wat oud-leden in de gelederen hebben die wat voor deze vereniging over hebben. Het onderhouden van het hele complex vraagt wel de nodige inzet, niet alleen van deze werkgroep, maar vraagt ook de steun en medewerking van al onze leden. Wij als groep proberen alles in het gareel te krijgen, zodat iedereen op dit complex met plezier zijn hobby kan uitvoeren. De werkzaamheden die op dit moment in de planning staan zijn.

Velden en trainingsveld

Doelen verzorgen, schilderen, netten, lijnen trekken, troep op ruimen wat de jeugd (ook eigen leden) achter laat (lege en kapotte bierflessen blikjes en chips zakken etc.), vuil wat in de singel geworpen wordt etc. Singels snoeiwerk, straatwerk om de velden en het gebouw en onkruid weghalen. Hekwerk verplaatsen achter het B en C veld. Dit moet naar de voorzijde. Deels voorzijde gesloopt door de jeugd. Reclame borden schoon maken, reclame doek plaatsen achter de doelen van het A veld.

Grondig onderhoud van de gebouwen

Schilderwerk, kozijnen vernieuwen, kalkhok aanpassen en voorzien van diverse planken etc. Dakplaten kalkhok vernieuwen, de Boei schilderen, pad aanpassen vernieuwen richting papier en kalk hok etc.

Binnen het gebouw

Garderobe, bestuurskamer i.v.m. indeling kantoor ruimte, plafonds etc. Aftrap ruimte aanpassen etc. De hal plafondwerk etc. Zo zijn er nog wel wat activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden door deze vrijwilligers uitgevoerd en zal zeker enige tijd in beslag nemen. Deze werkgroep staat onder leiding van Roel Cruiming. In de werkgroep zitten Pier Hiemstra, Gerrit Tigchelaar, Sieb Veenstra, Albert Ganzinga, Henk Bandringa, Henk Dijkstra, Henk Hiemstra, Piet Braaksma en Bert Schoon. De dagen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn maandags en vrijdags en beginnen om 09.00 uur. Zijn er nog liefhebbers die willen helpen, meld je aan bij Roel. Je krijgt koffie, maar je moet af en toe wel trakteren op gebak. Kom gerust eens op de dagen kijken, het is altijd gezellig. Wordt vervolgt. Bert

Kantinerooster (let op nieuwe roostertijden!!!)

24 augustus 2013

31 augustus 2013

7 september 2013

8:00 uur - 12:00 uur Martine Dijkstra Saskia Groeneweg

8:00 uur -12:00 uur Simone van Loon Miranda van Dijk

8:00 uur -12:00 uur Monica Bakker Yvonne Kloosterman

14:00 uur -19:00 uur 14:00 uur -19:00 uur Henk Bandringa Henk Bandringa J. Braspenning Jan Beentjes M. Scholten Jeroen Brak

14:00 uur -19:00 uur Henk Bandringa Ab Ganzinga Martijn de Bruin Kevin de Bruin

Als je verhinderd bent dien jezelf voor vervanging te zorgen! Geen voetballen? Dan is de kantine om 14:00 uur open, dus gewoon kantinedienst. Indien er nog vragen zijn dan contact opnemen met Henk Bandringa, 0227 581443.


Schelphorst 30 - Wieringerwerf (0227) 60 28 38 Verbrugggenloonbedrijf.nl

www.agrotheek.nl

Koeling Verwarming Elektrotechniek Zandvaartweg 37a - Breezand Telefoon (0223) 52 12 22 www.olofschuur.nl

Douma Agrarische Verzekeringen Telefoon (0227) 50 38 60 Fax (0227) 50 34 79 Mobiel 06 47 03 17 17 www.doumaAV.nl


Wieringermeer sluit oefencampagne af met winst Wieringermeer speelde de afgelopen week drie oefenwedstrijden. De eerste speelde het uit tegen zaterdag tweedeklasser ZOB. Een tegenstander die duidelijk beter was, maar waar tegen heel weinig kansen werden weggegeven. Alle selectiespelers kregen speeltijd en kregen hierdoor kans om zich in de kijker te spelen. Uiteindelijk werd een terechte 2-0 nederlaag geleden.

Vier dagen later werd Strandvogels op de Belboei ontvangen. Ook nu kregen veel spelers speeltijd en werden de spelers op verschillende posities getest. Na een 2-1 ruststand werd er in de tweede helft simpel uitgelopen naar een 7-1 overwinning. Afgelopen zaterdag werd de reeks oefenwedstrijden besloten met een thuiswedstrijd tegen Spirit ’30, een zondag derdeklasser. Ook tegen deze sterke tegenstander liet Wieringermeer zich van zijn goede kant zien. Martijn de Bruin bleek een betrouwbare sluitpost

en de opbouw van achteruit zag er over het algemeen verzorgd uit. Niek Sijm heerste in de verdediging en op het middenveld was het Dennis Bakker die de lijnen uitzette. Ondanks het gemis van enkele potentiele basisspelers wist Wieringermeer ook deze wedstrijd te winnen. Door doelpunten van Hendrik Jan Bandringa en Joute Andringa werd een 2-1 overwinning uit het vuur gesleept. Zo beginnen na een goede voorbereiding steeds meer de contouren zichtbaar te worden van het team waarmee trainer Siem Klerk de competitie in wil gaan. Zaterdag 24 augustus start de bekercompetitie met een uitwedstrijd tegen ZAP waarna dit toernooi wordt vervolgd met thuiswedstrijden tegen Vios (woensdag 28 augustus) en Con Zelo (zaterdag 31 augustus) De competitie start op zaterdag 7 september met een thuiswedstrijd tegen HCSC.


Voorbereiding CV Wieringermeer, seizoen 2013-2014 dag zaterdag maandag dinsdag donderdag

datum 27 juli training 29 juli training 30 juli training 01 augustus training

aanvang 16.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

zaterdag maandag dinsdag donderdag

03 augustus 05 augustus 06 augustus 08 augustus

oefenwedstrijd CV Wieringermeer 1 - CV Wieringermeer 2 training training training

17.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

zaterdag zaterdag dinsdag donderdag donderdag

10 augustus 10 augustus 13 augustus 15 augustus 15 augustus

oefenwedstrijd oefenwedstrijd training oefenwedstrijd oefenwedstrijd

14.30 uur 14.30 uur 20.00 uur 19.30 uur 19.30 uur

ZOB 1 - CV Wieringermeer 1 ZOB 2 - CV Wieringermeer 2 ovb CV Wieringermeer 1 - Strandvogels 1 CV Wieringermeer 2 - Strandvogels 2

zaterdag 17 augustus oefenwedstrijd CV Wieringermeer 1 - Spirit 1 dinsdag 20 augustus training donderdag 22 augustus training

17.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

zaterdag 24 augustus beker ZAP - Wieringermeer 1 woensdag 28 augustus beker Wieringermeer 1 - Con Zelo donderdag 29 augustus training

17.00 uur 19.30 uur 20.00 uur

zaterdag 31 augustus beker Wieringermeer 1 - Vios W dinsdag 3 september training donderdag 5 september training

17.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

zaterdag

7 september start competitie

Alcmaria Vitrix.1 Asonia.1 Blauw Wit.1 (W) C.V.W.meer.1 HCSC.1 Hellas Sport.1 Jong Hercules.1 Jong Holland.1 Kadoelen.1 Opperdoes.1 OSV.1 ZCFC.1 Zeemacht.1 Zouaven.1

Zouaven.1

Zeemacht.1

ZCFC.1

OSV.1

Opperdoes.1

Kadoelen.1

Jong Holland.1

Jong Hercules.1

Hellas Sport.1

HCSC.1

C.V.W.meer.1

Blauw Wit.1 (W)

Asonia.1

3e klasse A west 1

Alcmaria Vitrix.1

AFBERICHT bij de trainer Siem Klerk, telefoonnummer 0610907400 of via teamers.nl


Jeugdopleiding Naar een nieuwe start (nieuw seizoen?). Wat wil je en wat is jou doelstelling. Het is allemaal mogelijk maar........... hoe vul je het in.

Bereiken van CV Wieringermeer 1 is geen einddoel

Het winnen van wedstrijden, de plaats op de eindrangschikking. Het is allemaal leuk om te volgen, maar uiteindelijk gaat het binnen de jeugdopleiding om het opleiden van jongens tot het 1e elftal en misschien verder. De optimale mogelijkheid bieden, om de stap naar het 1e elftal van CV Wieringermeer te kunnen maken. Het spreekwoordelijke `kippenvel - moment` nastreven, waarbij een speler vanuit de eigen Jeugdopleiding zijn debuut maakt in het 1e elftal. Om zover te komen, is het van belang te beseffen waar de Jeugdopleiding toe dient. De ontwikkeling van jeugdspelers individueel en als team zal er toe bijdragen dat er in competities goed gepresteerd kan worden. Het eindresultaat van jeugdspelers ligt voorbij de opleiding en zelfdiscipline. Ontwikkeling houdt immers nooit op. We genieten van een kampioenschap/promotie of een bekerkampioen, maar raken zeker niet in de war als het sportief gezien met één van de jeugdelftallen eens minder gaat.

Doel

Tijdens het lange traject van de pupillen naar het 1e (of nog verder profvoetbal) moeten de spelers onderweg het idee krijgen dat ze telkens naar een volgend doel toewerken. De spelers moeten bewust raken van hetgeen ze komen doen. Ze zijn zelf de

belangrijkste factor in hun ontwikkeling. De trainers en het kader moeten zorgen voor uitdagingen en prikkeling. Binnen CV Wieringermeer behoort teamontwikkeling de basis voor individuele ontwikkeling te zijn. Een speler moet altijd deel kunnen uitmaken van een team.

Individuele training en linie training

In het kader van spelers opleiden tot het 1e kan je ook meer individueel aan de slag met spelers. Dit kan individueel zijn, maar ook per linie (aanval, middenveld, verdediging). De spelers zullen één training per week geconfronteerd worden met situaties waar ze ook in wedstrijden vaak mee in aanraking komen. Zo probeer je spelers individueel te ontwikkelen, maar ook beter te laten functioneren in een team. Van hieruit moet je voor elke speler persoonlijk een ontwikkelingsplan (pop) opstellen. Een ander aandachtspunt op het veld is de techniektraining en daarmee samenhangend de loopcoördinatie - trainingen. Alle trainers vinden het van groot belang hun spelers op die manier te beïnvloeden en spelers zelf te laten inzien waartoe het functioneel dient. Je ziet in heel Nederland dat er steeds meer clubs een samenwerking creëren om zo samen een Jeugdopleiding te kunnen behouden. CV Wieringermeer mag trots zijn op de samenwerking met de Jeugdopleiding van AZ. Wie weet wat de toekomst ons zal brengen!! Ik wens iedereen een mooi sportief voetbalgebeuren toe. Bert Schoon (BTC)

Sponsornieuws Een aantal zaken gaan gewoon door ondanks dat het zomerstop is. Onze kampioenenmaker Lex leeft tegenwoordig niet alleen van de zon maar ook van zijn ijsbergsla. Via zijn handelaar Etienne Ruigewaard, verkoopt hij zijn topkwaliteit ijsbergsla. Dat Etienne en Lex niet alleen aan hun sla denken maar ook aan onze club, is natuurlijk super. Mannen bedankt voor het reclamebord. Lex en Rene de lat voor het komende seizoen ligt hoog. Eelco heeft jullie de ingredienten verschaft door middel van nieuwe tenue’s. Douma Agrarische Verzekeringen is de nieuwe shirtsponsor van dit kampioenselftal. Eelco bedankt en zo moet het wel een heel mooi seizoen gaan worden. Tevens heeft een van onze reclameborden makers, High Lights uit winkel, besloten Wieringermeer met een bordje te steunen. Jorg dank hiervoor en wij hopen dat je nog veel borden voor ons mag maken.


Praamweg 6 - Middenmeer Telefoon (0227) 50 18 72 / 50 19 32 Fax (0227) 50 15 90 Terpstraat 25 Brugstraat 13 Loet 7 Keinsmerweg 40

Wieringerwerf Middenmeer Schagen ‘t Zand

tel: tel: tel: tel:

(0227) (0227) (0224) (0224)

60 12 02 50 13 31 21 22 33 59 12 24

HET ADRES VOOR AL UW LOONWERK www.loonbedrijfekelmans.nl


Redactie De Aftrap: Marian Bijl aftrap@cvwieringermeer.nl

08-09-13 29-09-13 20-10-13 10-11-13 01-12-13 22-12-13 02-02-14 23-02-14 16-03-14 06-04-14 27-04-14 18-05-14 08-06-14 start nw seizoen

zondag 18 augustus 2013 zondag 8 september 2013 zondag 29 september 2013 zondag 20 oktober 2013 zondag 10 november 2013 zondag 1 december 2013 zondag 22 december 2013 zondag 2 februari 2014 zondag 23 februari 2014 zondag 16 maart 2014 zondag 6 april 2014 zondag 27 april 2014 zondag 18 mei 2014 zondag 8 juni 2014

- - - - - - - - - - - - - -

aftrap 1 aftrap 2 aftrap 3 aftrap 4 aftrap 5 aftrap 6 aftrap 7 aftrap 8 aftrap 9 aftrap 10 aftrap 11 aftrap 12 aftrap 13 aftrap 14

19-08-13 09-09-13 30-09-13 21-10-13 11-11-13 02-12-13 23-12-13 03-02-14 24-02-14 17-03-14 07-04-14 28-04-14 19-05-14 09-06-14

kopij uiterlijk inleveren om 19.00 uur op:

nummer geldig van - tot en met

Schema De Aftrap

donderdag 22 augustus 2013 donderdag 12 september 2013 donderdag 3 oktober 2013 donderdag 24 oktober 2013 donderdag 14 november 2013 donderdag 5 december 2013 donderdag 26 december 2013 donderdag 6 februari 2014 donderdag 27 februari 2014 donderdag 20 maart 2014 donderdag 10 april 2014 donderdag 1 mei 2014 donderdag 22 mei 2014 donderdag 12 juni 2014

verspreiding

seizoen 2013/2014


Vriendinnen

Vriendi nn en dag bi j

Na de zeer geslaagde vriendinnendag van 2012 willen we in 2013 een nog leukere vriendinnenavond regelen. Dit doen we direct na de zomervakantie op vrijdagavond 23 augustus 2013. We starten om 19.00 uur op Sportpark De Belboei in Slootdorp. Meiden vanaf 6 jaar uit de Wieringermeer of daar buiten wil je weten of voetbal misschien jouw sport is? Kom dan een avond kijken, het is geheel vrijblijvend. Neem je sportschoenen mee! Graag ontvangen we wel een email dat je komt, zodat we weten met hoeveel we zijn. Mail naar prdevrij@ quicknet.nl. Bij voetbalvereniging CV Wieringermeermeer spelen op dit moment 40 meiden tussen de 6 en 15 jaar, maar we willen nog verder groeien. Lijkt voetbal je wel leuk, kom en maak kennis met onze voetbalmeiden. Zij willen je graag laten zien hoe leuk voetbal is, maar natuurlijk kom je daar vanzelf achter als je zelf meedoet! Tot vrijdag de 23e augustus om 19.00 uur op onze voetbalvelden in Slootdorp.Voetbal mee! Sarina

* Heeft echte

voetbalvriendinnen gemaakt! *

*

Talisha Voetbal is het allerleukst! *

sabira

Doe ook mee!

* Goaltjesdief *

Datum:  Vergeet je llen sportspu niet!

Tijd:  Leeftijd:

 

 Opgeven bij:  Â Â? Â?Â? Â? i

t

www.voetbal.nl/meiden

Indelig competitie 2013/2014 Wieringermeer 1 KNVB 3e klasse A

1 Alcmaria Victrix 2 Asonia 3 Blauw Wit (W) 4 HCSC 5 Hellas Sport 6 Jong Hercules 7 Jong Holland 8 Kadoelen 9 Opperdoes 10 OSV 11 Wieringermeer 12 ZCFC 13 Zeemacht 14 Zouaven (de)

Wieringermeer 2 4e klasse 01 1 Asonia 2 2 Blauw Wit (W) 2 4 DZS 2 5 HCSC 3 6 HCSC 4 7 Jong Hercules 2 8 Medemblik 2 9 Odin ‘59 5 10 Volendam 7 11 Wieringermeer 2 12 Zeemacht 2 13 ZOB 3

Wieringermeer 3 6e klasse 01 1 Alckmaarse Boys 3 2 Berdos 2 3 BOL 4 4 HCSC 6 5 Jong Holland 5 6 Kleine Sluis 3 7 Koedijk 2 8 Oosterend 2 9 Reiger Boyys 6 10 SRC 2 11 Wieringermeer 3 12 Wiron 2


vervolg Indelig competitie 2013/2014 Wieringermeer VE1 1e klasse A 1 Blauw Wit (W) VE1 2 DZS VE1 3 Geuzen Middenmeer VE1 4 Koedijk VE1 5 OFC VE1 6 RCZ VE1 7 RCZ VE2 8 taba ve1 9 tob ve1 10 tog ve1 11 Wieringermeer VE1 12 ZOB VE2 Wieringermeer VR1 4e klasse A najaar 1 Amstelveen VR1 2 Buitenvelderd VR2 3 DCG VR1 4 Marken VR2 5 RODA 23 VR1 6 Sporting Martinus VR1 7 Wartburgia VR4 8 Wieringermeer VR1 9 ZCFC VR1 10 ZOB VR1 11 ZSGOWMS VR1 Wieringermeer A1 2e klasse 01 1 ADO ‘20 A2 2 Asonia A1 3 Bergen A1 4 DEM A2 5 DTS A1 6 Egmondia A1 7 HCSC A1 8 Helder Den FC A2 9 IJmuiden A2 10 Jong Hercules A1 11 Kolping Boys A2 12 Reiger Boys A2 13 Wieringermeer A1

Wieringermeer B1 2e klasse 02 najaar 1 Always Forward A1 2 Blokkers De B2 3 Hollandia B3 4 Opperdoes B1 5 SEW B1 6 Victria O B1 7 West Frisia B1 8 Westfriezen B2 9 Wieringermeer B1 10 Zouaven De B2 11 Zwaluwen 30 HCSV B1 Wieringermeer B2 4e klasse 01 najaar 1 BOL B2 2 MOC B1 3 Nieuwe Niedorp B2 4 Schagen B4 5 Strandvogels B1 6 West Frisia B2 7 Wieringermeer B2 8 Wieringerwaard B1 9 Winkel B2 10 Wiron B1 11 Zouavan B4 Wieringermeer C1 3e klasse 04 najaar 1 Always Forward C4 2 Blokkers De C5 3 Hollandia C3 4 KGB C3 5 Opperdoes C1 6 SV Spartanen C2 7 Valken De C2 8 West Frisia C2 9 Westfriezen C3 10 Wieringermeer C1 11 Zouavan De C4

Wieringermeer C2 4e klasse 02 najaar 1 Always Forward C9 2 Asonia C2 3 ASV ‘55/WSW C1 4 Dindua C2 5 Medemblik C3 6 West Frisia C3 7 West Frisia C4 8 Wieringermeer C2 9 Woudia C2 10 Zouaven C7 11 Zwaagdijk C1 12 Zwaluwen 30 HCSV C2 Wieringermeer MC1 2e klasse 01 najaar 1 Callantsoog MC1 2 Con Zelo MC1 3 DWOW MC2 4 Flevo MC1 5 Kleine Sluis MC1 6 Nieuwe Niedorp MC1 7 Oosterend MC1 8 Schagen MC1 9 Texel 94 MC1 10 Wieringermeer MC1 11 Winkel MC1 12 ZAP MC1 Wieringermeeer D1 2e klasse 01 najaar 1 DWOW D1 2 Flevo D1 3 HCSC D1 4 Helder Den FC D2 5 JVC D2 6 Kleine Sluis D1 7 SRC D1 8 Succes D1 9 Texel 94 D1G 10 Wieringermeeer D1 11 ZAP D1


vervolg Indelig competitie 2013/2014 Wieringermeer D2 4e klasse 03 najaar 1 Always Forward D8 2 Andijk D1 3 Asonia D2 4 Blokkers De D5 5 DWB D1 6 Grasshoppers D4M 7 Hollandia D4 8 HSV SPORT 1889 D2 9 Sirit 30 D3 10 Westfriezen D5 11 Wieringermeer D2 12 Zouaven De D6 Wieringermeer D3 1e klasse 01 najaar 1 ALC D3M 2 Callantsoog D2M 3 Con Zelo D3M 4 Flevo D3M 5 Kreileroord D1G 6 Nieuwe Niedorp D4M 7 Nieuwe Niedorp D5M 8 Schagen D5M 9 Wieringermeer D3 10 Wiron D2 Wieringermeer MD1 1e klasse 01 najaar 1 JVC MD1 2 Kleine Sluis MD1 3 Texel 94 MD1 4 Wieringermeer MD1 5 Winkel MD1 Wieringermeer E1 1e klasse 02 najaar 1 Always Forward E2 2 KGBE1 3 Medemblik E1 4 Purmerend E2 5 RKEDO E1 6 SV Spartanen 7 Victoria O E1 8 Volendam E3 9 VVW E1 10 West Frisia E1 11 Westfriezen E1 12 Wieringermeer E1

Wieringermeer E2 3e klasse 01 najaar 1 Duinrand S E1 2 DWOW E1 3 Helder Den FC E2 4 JVC E4 5 Nieuwe Niedorp E2 6 Sint Boys E1 7 SRC E2 8 Succes E2 9 Vesdo E1 10 VIOS-W E2 11 Wieringermeer E2 Wieringermeer E3 7e klasse 01 najaar 1 Con Zelo E2 2 DWOW E3 3 Flevo E5 4 Helder Den FC E7 5 JVC E9 6 Kleine Sluis E5 7 Succes E6 8 Wieringermeer E3 9 Wierigerwaard E1 10 Wiron E1 11 ZAP E5 Wieringermeer E4 7e klasse 02 najaar 1 Con Zelo E3 2 Helder Den FC E8 3 Kaagvogels E1 4 Koedijk E8 5 Nieuwe Niedorp E5 6 Schagen E5 7 SRC E7 8 VIOS-W E6 9 Wieringermeer E4 10 Wieringerwaard E2 11 Winkel E3 Wieringermeer F1 3e klasse 01 najaar 1 Berdos F2 2 Bergen F1 3 DWOW F1 4 Helder Den FC F2 5 JVC F2 6 Kolping Boys F3 7 Schagen F2

8 9 10 11

SRC F2 Succes F1 VIOS-W F2 Wieringermeer F1

Wieringermeer F2 6e klasse 01 najaar 1 Callantsoog F1 2 Dirkshorn F1 3 DWOW F3 4 Geel Zwart F2 5 Helder Den FC F5 6 JVC F4 7 kleine Sluis F2 8 Sint Boys F1 9 SRC F4 10 Succes F3 11 Vesdo F1 12 Wieringermeer F2 Wieringermeer F3 6e klasse 03 najaar 1 Dirkshorn F2 2 DTS F4 3 Hollandia T F2 4 Hugo Boys F2 5 KSV F8 6 Nieuwe Niedorp F3 7 SRC F3 8 VIOS-W F4 9 Vrone F8 10 VZV F2 11 Wieringermeer F3 12 Winkel F2 Wieringermeer F4 7e klasse 03 najaar 1 Helder Den FC F7 2 JVC F6 3 Kaagvogels F1 4 Kleine Sluis F4 5 Kreileroord F1G 6 LSVV F7 7 Oudesluis F1 8 Wieringermeer F4 9 Wiergerwaard F1 10 Winkel F4 11 Wiron F1 12 ZAP F4


Indelig beker 2013/2014 Wieringermeer 1 1 Con Zelo 1 2 VIOS-W 1 3 Wieringermeer 1 4 ZAP 1 Wieringermeer 2 1 Kleine Sluis1 2 Reiger Boys 3 3 SRC 2 4 Wieringermeer 2 Wieringermeer 3, Wieringermeer VE1, Wieringermeer VR1 spelen niet in de bekercompetitie Wieringermeer A1 Groep 2 16 1 Bergen A1 2 HCSC A1 3 Kleine Sluis A1 4 Wieringermeer A1 Wieringermeer B1 Groep 2 03 1 Alkmaarsche Boys B1 2 Kleine Sluis B1 3 Vitesse 22 B1 4 Wieringermeer B1 Wieringermeer B2 Groep 4 17 1 Kleine Sluis B2 2 VIOS-W B3 3 Wieringermeer B2 4 ZAP B2 Wieringermeer C1 Groep 2 11 1 Nieuwe Niedorp C1 2 Succes C1 3 Wieringermeer C1 4 Winkel C1

Wieringermeer C2 Groep 4 23 1 Always Forward C4 2 Blokkers De C6 3 Valken De C3 4 Wieringermeer C2

Wieringermeer E2 Groep 3 004 1 Helder Den FC E3 2 Succes E3 3 Wieringermeer E2 4 Zap E3

Wieringermeer MC1 Groep 2 06 1 Dindua MC1 2 Westfriezen MC2 3 Wieringermeer MC1 4 Zouaven De MC1

Wieringermeer E3 Groep 4 008 1 JVC E9 2 Schagen E5 3 Wieringermeer E3 4 Winkel E4

Wieringermeer D1 Groep 2 06 1 Always Forward D3 2 West Frisia D1 3 Westfriezen D2 4 Wieringermeer D1

Wieringermeer E4 Groep 4 009 1 Succes E6 2 VIOS-W E7 3 Wieringermeer E4 4 Winkel E3

Wieringermeer D2 Groep 4 005 1 Kleine Sluis D4 2 Succes D3 3 VIOS-W D4 4 Wieringermeer D2

Wieringermeer F1 Groep 2 001 1 DWOW F1 2 Kleine Sluis F1 3 Succes F1 4 Wieringermeer F1

Wieringermeer D3 Groep 1 03 1 Andijk D2 2 Asonia D3M 3 Spirit 30 D6M 4 Wieringermeer D3

Wieringermeer F2 Groep 3 002 1 Kleine Sluis F2 2 Kreileroord F1G 3 Petten F1 4 Wieringermeer F2

Wieringermeer MD1 Groep 1 01 1 JVC MD1 2 Kleine Sluis MD1 3 Wieringermeer MD1 4 Winkel MD1

Wieringermeer F3 Groep 3 006 1 JVC F4 2 Kleine Sluis F4 3 Wieringermeer F3 4 Winkel F3

Wieringermeer E1 Groep 2 04 1 HCSC E2 2 JVC E3 3 Wieringermeer E1 4 ZAP E2

Wieringermeer F4 Groep 3 008 1 Helder Den FC F5 2 JVC F5 3 VIOS-W F5 4 Wieringermeer F4


Programma 24 augustus Bestuursdienst jeugd (van 8:15 tot 12:30 uur): Bert Homan Bestuursdienst senioren (vanaf 12:30 uur): Roel Cruiming Nr. Thuis Uit Afbericht Tijd Scheidsrechter 448 ZAP 1 Wieringermeer 1 17:00 C.J. Marees Geleider H. Hiemstra 06-13091729 4661 Kleine Sluis A1 Wieringermeer A1 14:30 Trainer J.P. Gaasterland 602208 Geleider J.P. Doornbos Vertrek 13:30 uur Belboei Vervoer Fam. Bekema, Boersma, v.d. Doe, v.d. Meer 33723 Wieringermeer B1 Alkmaarsche Boys B1 14:30 W’meer 3 Trainer R. TÜpfer 06-83995325 Aanwezig 13:30 uur Belboei 33812 ZAP B2 Wieringermeer B2 13:00 Geleider R. Moerman 581834 C. Vendrig 06-20974630 Vertrek 12:00 uur Belboei Vervoer Fam. Alkema, Appelman, Boutkan, Ekelmans 34800 Wieringermeer C1 Winkel C1 12:30 M. Lankreijer Geleider T. Rooks 820433 Geleider E. Groot 502428 I. Dam 602251 Aanwezig 11:45 uur Belboei 35325 Blokkers De C6 Wieringermeer C2 13:15 Geleider B. Tolhuis 503990 Vertrek 12:15 uur Belboei Vervoer Fam. Boos, Donkersloot, Tolhuis, Lautenbach 36041 Wieringermeer D1 West Frisia D1 10:15 Thijs Boersma Geleider E. Arnoldt 06-53128022 Aanwezig 09:45 uur Belboei 36437 Kleine Sluis D4 Wieringermeer D2 09:00 Geleider R. van Bunderen 601397 L. Sijtsma 555226 Vertrek 8:00 uur Belboei Vervoer Fam. V. Bunderen, Douma, Duijvestein, Janssens 37748 Wieringermeer E1 JVC E3 09:00 Robert Schoen Geleider B. Homan 581861 A. Vendrig 502508 Aanwezig 8:30 uur Belboei 40047 Helder Den FC E3 Wieringermeer E2 09:00 Geleider H. Vendrig 502373 H. Hakvoort 577218 Vertrek 8:00 uur Belboei Vervoer Fam. Verdrig, Hertog, Noor


Nr. Thuis Uit Afbericht Tijd Scheidsrechter 38812 Schagen E5 Wieringermeer E3 11:30 Geleider V. Kuipers 601510 P. Hegeman 581521 Vertrek 10:30 uur Belboei Vervoer Fam. Zeeman, Kuipers, Schutte 39494 Wieringermeer E4 Succes E6 11:15 Michael Bosgraaf Geleider E. Braaksma 06-14547273 J. Egelman Aanwezig 10:45 uur Belboei 42170 Wieringermeer F1 Kleine Sluis F1 11:15 Lars Thoma Geleider G. Doornbos 06-12736994 C. v. Leuveren 581459 Aanwezig 10:45 uur Belboei 40322 Wieringermeer F2 Petten F1 09:00 Jasper Rooks Geleider A. Thoma 501212 D. Scholten 724020 Aanwezig 8:30 uur Belboei 41377 JVC F4 Wieringermeer F3 09:00 Geleider R. Waardeburg 603867 R. Grooten 724048 Vertrek 08:00 uur Belboei Vervoer Fam. Groeneweg, Grooten, Maris 40558 VIOS-W F5 Wieringermeer F4 10:00 Geleider B. Hoogschagen 503609 Vertrek 09:00 uur Belboei Vervoer Fam. Groot, Hoogschagen, Lygo 42964 Wieringermeer MC1 Dindua MC1 14:30 W’meer VE1 Geleider P. Schoen 603812 Aanwezig 13:45 uur Belboei 42996 Wieringermeer MD1 Winkel MD1 11:15 David Lankreijer Geleider P. de Vrij 591526 Aanwezig 10:30 uur Belboei 40152 Wieringermeer D3M Asonia D3M 09:00 Remi Bekema Geleider P. de Vrij 591526 Aanwezig 08:30 uur Belboei BIJ VERHINDERING OM TE RIJDEN, DIENT ER ONDERLING GERUILD TE WORDEN; DUS NIET VIA DE GELEIDERS

Programma 28 augustus Nr. Thuis Uit Afbericht Tijd Scheidsrechter 432 Wieringermeer 1 Con Zelo 1 19:30 C.W.M. Jacobs Geleider H. Hiemstra 06-13091729


Programma 31 augustus

Bestuursdienst jeugd (van 8:15 tot 12:30 uur): Vince Kuipers Bestuursdienst senioren (vanaf 12:30 uur): Peter van Dijk Nr. Thuis Uit Afbericht Tijd Scheidsrechter 433 Wieringermeer 1 VIOS-W 1 17:00 J.D. Naastepad Geleider H. Hiemstra 06-13091729 44506 Reiger Boys 3 Wieringermeer 2 12:30 Geleider J. Bottema 581831 Vertrek 11:15 uur Belboei 4890 Wieringermeer A1 HCSC A1 14:30 Trainer J.P. Gaasterland 602208 Geleider J.P. Doornbos Aanwezig 13:30 uur Belboei 33985 Kleine Sluis B1 Wieringermeer B1 12:30 Trainer R. Töpfer 06-83995325 Vertrek 11:30 uur Belboei Vervoer Fam. Bosgraaf, Kadijk, Kemmeren, Laan 34236 Wieringermeer B2 Kleine Sluis B2 14:30 W’meer VE1 Geleider R. Moerman 581834 C. Vendrig 06-20974630 Aanwezig 13:30 uur Belboei 34900 Nieuwe Niedorp C1 Wieringermeer C1 14:00 Geleider T. Rooks 820433 Geleider E. Groot 502428 I. Dam 602251 Vertrek 13:00 uur Belboei Vervoer Fam. Dam, Groot, Leistra, de Nijs 34398 Wieringermeer C2 Always Forward C4 11:15 W’meer 3 Geleider B. Tolhuis 503990 Aanwezig 10:45 uur Belboei 35756 Westfriezen D2 Wieringermeer D1 11:30 Geleider E. Arnoldt 06-53128022 Vertrek 10:30 uur Belboei Vervoer Appelman, Goedbloed, Beentjes, Arnoldt 37018 Wieringermeer D2 Succes D3 09:00 Daan v.d. Meer Geleider R. van Bunderen 601397 L. Sijtsma 555226 Aanwezig 8:30 uur Belboei 39796 ZAP E2 Wieringermeer E1 10:45 Geleider B. Homan 581861 A. Vendrig 502508 Vertrek 09:45 uur Belboei Vervoer Fam. Homan, Voorsluijs, van Dijk


Nr. Thuis Uit Afbericht Tijd Scheidsrechter 39119 Wieringermeer E2 ZAP E3 11:15 Tim Appelman Geleider H. Vendrig 502373 H. Hakvoort 577218 Aanwezig 10:45 uur Belboei 38383 Wieringermeer E3 JVC E9 10:15 Mathijs v Bunderen Geleider V. Kuipers 601510 P. Hegeman 581521 Aanwezig 09:45 uur Belboei 39574 VIOS-W E7 Wieringermeer E4 11:15 Geleider E. Braaksma 06-14547273 J. Egelman Vertrek 10:00 uur Belboei Vervoer Fam. Egelman, Tolsma, Oldengarm 40647 DWOW F1 Wieringermeer F1 10:00 Geleider G. Doornbos 06-12736994 C. v. Leuveren 581459 Aanwezig 9:30 uur TERREIN DWOW !!! 41152 Kreileroord F1G Wieringermeer F2 10:00 Geleider A. Thoma 501212 D. Scholten 724020 Aanwezig 9:30 TERREIN KREILEROORD !!!! 41243 Wieringermeer F3 Winkel F3 10:15 Jake de Vries Geleider R. Waardeburg 603867 R. Grooten 724048 Aanwezig 09:45 uur Belboei 42046 Wieringermeer F4 Helder Den FC F5 09:00 Lars Visser Geleider B. Hoogschagen 503609 Aanwezig 08:00 uur Belboei 42736 Zouaven De MC1 Wieringermeer MC1 13:00 Geleider P. Schoen 603812 Vertrek 11:45 uur Belboei Vervoer Fam. Boutkan, Brak, Dijkstra, Caluwe 43067 Kleine Sluis MD1 Wieringermeer MD1 09:00 Geleider P. de Vrij 591526 Vertrek 08:00 uur Belboei Vervoer Fam. Donkersloot, Hoekstra, Koedijk, de Vrij 40179 Andijk D2 Wieringermeer D3M 10:30 Geleider P. de Vrij 591526 Vertrek 09:30 uur Belboei Vervoer Komt op de site BIJ VERHINDERING OM TE RIJDEN, DIENT ER ONDERLING GERUILD TE WORDEN; DUS NIET VIA DE GELEIDERS


Programma 7 september

Bestuursdienst jeugd (van 8:15 tot 12:30 uur): Pieter de Vrij Bestuursdienst senioren (vanaf 12:30 uur): Hans van der Laan Nr. Thuis Uit Afbericht Tijd Scheidsrechter 2317 Wieringermeer 1 HCSC 1 14:30 G.A. Smith Geleider H. Hiemstra 06-13091729 44619 Wieringermeer 2 SRC 2 14:30 Geleider J. Bottema 581831 Aanwezig 14:00uur Belboei 4728 Wieringermeer A1 Bergen A1 14:30 Trainer J.P. Gaasterland 602208 Geleider J.P. Doornbos Aanwezig 13:30 uur Belboei 33703 Vitesse 22 B1 Wieringermeer B1 14:30 Trainer R. TÜpfer 06-83995325 Vertrek 13:30 uur Belboei Vervoer Fam. Van der Meer, Schat, v.d. Sluis, Thoma 34096 Wieringermeer B2 VIOS-W B3 12:45 W’meer 3 Geleider R. Moerman 581834 C. Vendrig 06-20974630 Aanwezig 13:30 uur Belboei 35198 Wieringermeer C1 Succes C1 09:00 Robert Schoen Geleider T. Rooks 820433 Geleider E. Groot 502428 I. Dam 602251 Aanwezig 8:15 uur Belboei 34835 Valken De C3 Wieringermeer C2 11:00 Geleider B. Tolhuis 503990 Vertrek 09:45 uur Belboei Vervoer Fam.Laan, Romar, Viersen, Vijselaar 37248 Always Forward D3 Wieringermeer D1 11:15 Geleider E. Arnoldt 06-53128022 Vertrek 10:15 uur Belboei Vervoer Fam. Gootjes, Goumeri, Klare, Kuit 37128 Wieringermeer D2 VIOS-W D4 09:00 Sjors Boutkan Geleider R. van Bunderen 601397 L. Sijtsma 555226 Aanwezig 8:30 uur Belboei 39162 HCSC E2 Wieringermeer E1 08:45 Geleider B. Homan 581861 A. Vendrig 502508 Vertrek 7:45 uur Belboei Vervoer Fam. Bottema, Vendrig, Teggeler


Nr. Thuis Uit Afbericht Tijd Scheidsrechter 38036 Succes E3 Wieringermeer E2 11:15 Geleider H. Vendrig 502373 H. Hakvoort 577218 Vertrek 10:15 uur Belboei Vervoer Fam. Van Bunderen, Hakvoort, Gouwenberg 39990 Winkel E4 Wieringermeer E3 11:00 Geleider V. Kuipers 601510 P. Hegeman 581521 Vertrek 10:00 uur Belboei Vervoer Fam. Groeneweg, Beentjes, Hegeman 38662 Wieringermeer E4 Winkel E3 11:15 Jasper Ekelmans Geleider E. Braaksma 06-14547273 J. Egelman Aanwezig 10:45 uur Belboei 40811 Wieringermeer F1 Succes F1 11:15 Jonah Gootjes Geleider G. Doornbos 06-12736994 C. v. Leuveren 581459 Aanwezig 10:45 uur Belboei 41768 Wieringermeer F2 Kleine Sluis F2 09:00 Niels Visser Geleider A. Thoma 501212 D. Scholten 724020 Aanwezig 8:30 uur Belboei 40874 Kleine Sluis F4 Wieringermeer F3 09:00 Geleider R. Waardeburg 603867 R. Grooten 724048 Vertrek 08:00 uur Belboei Vervoer Fam. Noor, Oldengarm, Waardenburg 40708 JVC F5 Wieringermeer F4 09:00 Geleider B. Hoogschagen 503609 Vertrek 8:00 uur Belboei Vervoer Fam. Kuiper, Teggeler, Tolhuis 42738 Wieringermeer MC1 Westfriezen MC2 11:15 Jeffrey Moerman Geleider P. Schoen 603812 Aanwezig 10:30 uur Belboei 43138 Wieringermeer MD1 JVC MD1 10:15 Bob Pijnenburg Geleider P. de Vrij 591526 Aanwezig 10:30 uur Belboei 40207 Wieringermeer D3M Spirit’30 D6M 09:00 Daan Vijselaar Geleider P. de Vrij 591526 Aanwezig 08:30 uur Belboei BIJ VERHINDERING OM TE RIJDEN, DIENT ER ONDERLING GERUILD TE WORDEN; DUS NIET VIA DE GELEIDERS


Scheidsrechterindeling Programma 24 augustus 2013

Wedstrijdnummer Thuis team Uit team Tijd Uitslag Bondsofficials 448 ZAP 1 Wieringermeer 1 17:00 C.J. Marees 4661 Kleine Sluis A1 Wieringermeer A1 14:30 Alkmaarsche Boys B1 14:30 Wieringermeer 3 33723 Wieringermeer B1 33812 ZAP B2 Wieringermeer B2 13:00 34800 Wieringermeer C1 Winkel C1 12:30 Marnix Lankreijer 35325 Blokkers De C6 Wieringermeer C2 13:15 36041 Wieringermeer D1 West Frisia D1 10:15 Thijs Boersma 36437 Kleine Sluis D4 Wieringermeer D2 09:00 40152 Wieringermeer D3 Asonia D3M 09:00 Remi Bekema 37748 Wieringermeer E1 JVC E3 09:00 Robert Schoen 40047 Helder Den FC E3 Wieringermeer E2 09:00 38812 Schagen E5 Wieringermeer E3 11:30 Succes E6 11:15 Michael Bosgraaf 39494 Wieringermeer E4 42170 Wieringermeer F1 Kleine Sluis F1 11:15 Lars Thoma 40322 Wieringermeer F2 Petten F1 09:00 Jasper Rooks 41377 JVC F4 Wieringermeer F3 11:00 40558 VIOS-W F5 Wieringermeer F4 10:00 14216 Marken VR2 Wieringermeer VR1 13:00 42964 Wieringermeer MC1 Dindua MC1 14:30 Veteranen 42996 Wieringermeer MD1 Winkel MD1 11:15 David Lankreijer

Programma 28 augustus 2013

Wedstrijdnummer Thuis team Uit team Tijd Uitslag Bondsofficials 432 Wieringermeer 1 Con Zelo 1 19:30 C.W.M. Jacobs

Programma 31 augustus 2013

Wedstrijdnummer Thuis team Uit team Tijd Uitslag Bondsofficials 433 Wieringermeer 1 VIOS-W 1 17:00 J.D. Naastepad 44506 Reiger Boys 3 Wieringermeer 2 12:30 4890 Wieringermeer A1 HCSC A1 14:30 33985 Kleine Sluis B1 Wieringermeer B1 12:30 34236 Wieringermeer B2 Kleine Sluis B2 14:30 Veteranen 34900 Nieuwe Niedorp C1 Wieringermeer C1 14:00 34398 Wieringermeer C2 Always Forward C4 11:15 Wieringermeer 3 35756 Westfriezen D2 Wieringermeer D1 11:30 37018 Wieringermeer D2 Succes D3 09:00 Daan v/d Meer 40179 Andijk D2 Wieringermeer D3 10:30 39796 ZAP E2 Wieringermeer E1 10:45 39119 Wieringermeer E2 ZAP E3 11:15 Tim Appelman 38383 Wieringermeer E3 JVC E9 10:15 Mathijs v Bunderen 39574 VIOS-W E7 Wieringermeer E4 11:15 40647 DWOW F1 Wieringermeer F1 10:00 41152 Kreileroord F1G Wieringermeer F2 10:00 41243 Wieringermeer F3 Winkel F3 10:15 Jake de Vries 42046 Wieringermeer F4 Helder Den FC F5 09:00 Lars Visser 14266 Wieringermeer VR1 Blauw Wit (W) VR1 12:30 42736 Zouaven De MC1 Wieringermeer MC1 13:00 43067 Kleine Sluis MD1 Wieringermeer MD1 09:00


Programma 7 september 2013

Wedstrijdnummer 2317 44619 4728 33703 34096 35198 34835 37248 37128 40207 39162 38036 39990 38662 40811 41768 40874 40708 14311 42738 43138

Thuis team Wieringermeer 1 Wieringermeer 2 Wieringermeer A1 Vitesse 22 B1 Wieringermeer B2 Wieringermeer C1 Valken De C3 Always Forward D3 Wieringermeer D2 Wieringermeer D3 HCSC E2 Succes E3 Winkel E4 Wieringermeer E4 Wieringermeer F1 Wieringermeer F2 Kleine Sluis F4 JVC F5 Wieringermeer VR1 Wieringermeer MC1 Wieringermeer MD1

Uit team Tijd Uitslag HCSC 1 14:30 SRC 2 14:30 Bergen A1 14:30 Wieringermeer B1 14:30 VIOS-W B3 12:45 Succes C1 11:15 Wieringermeer C2 11:00 Wieringermeer D1 11:15 VIOS-W D4 09:00 Spirit’30 D6M 09:00 Wieringermeer E1 08:45 Wieringermeer E2 11:15 Wieringermeer E3 11:00 Winkel E3 11:15 Succes F1 11:15 Kleine Sluis F2 09:00 Wieringermeer F3 09:00 Wieringermeer F4 11:00 ZOB VR1 12:30 Westfriezen MC2 11:00 JVC MD1 12:15

Bondsofficials G.A. Smith

Wieringermeer 3 Robert Schoen Sjors Boutkan Daan Vijselaar

Jesper Ekelmans Jonah Gootjes Niels Visser

Jeffrey Moerman Bob Pijnenburg


Word bordsponsor!

deze sponsors gingen u het afgelopen seizoen voor:

steun onze vereniging door middel van een reclamebord. het eerste jaar alleen aanschafkosten van het bord a â‚Ź145,- excl. btW. daarna â‚Ź100,- per jaar als bijdrage voor de jeugdafdeling.

interesse?

neem contact op met de sponsorcommissie van cvWieringermeer. sponsoring@cvWieringermeer.nl WWW.cvWieringermeer.nl

Aftrap 1 - seizoen 2013-2014  

De eerste Aftrap voor het nieuwe seizoen.

Advertisement