Page 1

MISSCHIEN WEL HET

LEUKSTE THEATER

VAN ZEVENAAR

Guido Boerboom is ruim 10 jaar regisseur van de Paljasrevu. Tot tweemaal toe heeft hij ook een voorstelling met de meest uiteenlopende muzikanten en zangers geregisseerd in Het Musiater. Zijn brede interesse in allerlei theatervormen én zijn ruime ervaring binnen de sectie ROT (Regie, Organisatie en Teksten) van Paljas staan ieder jaar garant voor een avondvullend spektakel. Een kijkje achter de schermen… De Paljasrevu wordt al decennialang opgevoerd in het zalencomplex van De Buitenmolen. In 2014 is dat op 10 en 11 januari. Guido: “De kernleden van Carnavalsvereniging Paljas zijn verantwoordelijk voor de Revu. Het zijn amateurs met ervaring én nieuwe mensen die graag het podium op willen. Het vierkoppige gezelschap dat onze Revu produceert, begeleidt de artiesten. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng. Dat stimuleren wij ook.” Het programma bestaat voor een deel uit cabaret, waarin de landelijke en natuurlijk ook de lokale actualiteiten op de hak worden genomen. De politiek wordt belicht door de groep De Rode Horde en de alledaagse beslommeringen door buutreedner Henry Loderus. “De humor is uitermate belangrijk. In het verleden was die vaak gestoeld op het ‘onskent-ons gevoel. Maar dat is echt veranderd omdat Zevenaar groter werd, waardoor ook de onderlinge contacten onpersoonlijker werden. Dus de humor moet, bij wijze van spreken, meer toegankelijk zijn, ook voor de nieuwe bezoekers van de Revu en daar zijn we in geslaagd.” Guido Boerboom vindt de reacties van het publiek belangrijk. ,,Meestal zoek ik na afloop van de Revu contact met twee bekende en twee voor mij onbekende bezoekers. Hun reacties nemen we mee in de evaluatiegesprekken. Op die manier kun je de kwaliteit verhogen.” De Paljasrevu kent een aantal vaste en succesvolle programmaonderdelen. Eén daarvan zijn de Gebroeders van Aggelen. Vier op elkaar ingespeelde ‘broers’ die een groentebedrijf runnen, veel gevoel voor humor hebben en vooral ad rem

reageren op reacties van het publiek. Een andere publiekstrekker is de groep Sknøvl. Deze vijf talentvolle en in het leven staande jonge kerels staan garant voor een lekker stuk cabaret met een vaak vermakelijk visueel effect. Nou XL. is al jaren een vast programmaonderdeel en verraste het publiek in 2013 met een gave “blacklight-act”. En wat te denken van de hilarische toestanden in de act van het Hof die uitmondt in de presentatie van de nieuwe Prins. De jeugd van Paljas staat op de planken in de dansgroep Spring. En natuurlijk is er elk jaar de uitreiking van de Paljasprijs. Guido vertelt dat de teksten van de artiesten door ROT nauwgezet in de gaten worden gehouden. “Natuurlijk, op een carnavalspodium mag veel en men gaat dikwijls tot het randje. Nooit te ver. Wij weten bijvoorbeeld dat politici met smart zitten te wachten tot ze genoemd worden. Een kritische noot op hun beleid is hun deel. Maar daar kunnen ze wel tegen, ook al omdat de humoristische ondertoon altijd aanwezig is.” En wat zeker niet moet worden vergeten: de hulptroepen bij de Revu. Annet Merison grimeert de prachtigste creaties, Jan van der Velden haalt van alles uit met zijn verlichting en de verzorging van het geluid is bij Herman Ross in goede handen. Voeg daarbij de regieassistenten voor alle klussen op en achter het podium en je hebt een uitstekend fundament voor een heerlijk avondje uit! Kortom, er is voldoende te beleven in de Paljasrevu. U bent van harte welkom!

U V E R S A J L A P I DE R A U N A J 1 1 10&


ACHTER DE COULISSEN

U kent ‘m w el, de kreet “achter de dekmantel schermen”. voor allerlei Het is een so za ken die vaak ort en goede act. D de basis vorm deskundige at geldt zeke en voor een mensen in te r ook voor d huren zoals e Paljasrevu uit Duiven. Herman Ro Het licht wo . ss Geluid rd t Neem het al jaren verzorg ke rnlid Jan va zenuwcentr d door het er n d u er m V ac elden. Voora varen hter in de schermen… hoge eisen zaal (en nie l de dansgro ) van waaru aan belichti t achter de epen stelle it door de m n g en en het geluid n lic ensen van d hteffecten. Echt “achte , met hun er e regie, het r de scherm varing en m lic en h t ” van alles wo is het bij An et geavance schminkplo rdt geregeld net Merison erde apparat eg een kom om er een m en haar uur, pro en en gaan. Het begint al o o ie Ver voor aa gramma wo show van te lemaal bij d n rd va m en e n ak g vo d en va aa o . rbereidinge n het r mooie “sn gesproken m aangemeten n. Dan word uutjes”gem et de artieste etc. Een on t uitgebreid aakt, pruiken n, die vertel m De technici is b aa len hoe ze het r element vo de revu. vertalen die willen hebb or de outfit wensen bin en. On van zijn en zo kr n en d ge e tw m ijgt een act o ijf ge el lij d kh h eb ed t en ge u ti st d jd ie al en te er s de Revu m . Neem bijv op het podiu over het p oorbeeld de ensen in het m, die op ee odium zien telefoon zwart n bepaald m re Dat doet d nnen om o en m ent moet ga d an iemand ec microfoons o rs tu kk an en ri ac n h ke kl ter de regi aar te ze len. re moment op etafel door gieassistent tten. Deze een knop te op het juis en hebben h drukken. Alle te un stek acht de Revu no zwarte gord geluiden en er de dig zijn, wo ijnen naast muziek, die rden voorgep het podium in en precisiewer ro gr am o ok daar is k dat zeer n meerd en d auw luistert at is een sprake van op dat gebie . Pieter Snel een zenuwcentru d. der is een m m . V ia ee de modern ster co Het is bijna ko ste mmunicatiet misch als wo echnieken st rdt bedacht Alle geluiden aat men h co o e n d st at an in t in contact werden toen het verleden met de men ging. ac opgenomen en tijdens h sen hter de regi met een ban et moment et d af su re el p co rê in de zaal. rd m er e in de Revu geluidsman va De taak n de regieass tikte de regi op de schou istenten is vo sseur de der. Die star zo nauwkeu o ra tt l vo e de band en van belang or een snelle rig mogelijk stopte deze doorloop va als het gelu toch vaak ee n het program id moest op zo d at n risicovolle u ma, houden. Dat op een aa operatie waa ngename m was ge ging. Gelukk rbij ook nog nieten van d anier kunt ig is er nu ee al ee e ns wat mis Paljasrevu! n redelijk bu dget om kw aliteit te leve ren

UITLAATKLEP... De Revu van Paljas en de pronkzittingen van de Toetenburgers en Nachtuulen zijn evenementen met het effect van een lekkere uitlaatklep. Het publiek gaat naar die avonden om zich eens lekker te laten vermaken en zo’n avondje uit is voor velen de uitlaatklep voor de wekelijkse sores en inspanningen. Dit alles is een aangename mengeling van het afreageren van de spanning bij de artiesten én het uiten van plezier en vermaak bij de toeschouwers. De artiesten gaan nooit over de schreef. Natuurlijk, soms komt in een buut onverbloemd naar voren dat men het absoluut niet eens is met een besluit van de politiek. En een andere keer laat (een deel van) het publiek merken dat men een act niet zo geslaagd vindt. Maar de grens van het fatsoen

wordt nooit overschreden. Hoe anders is dat tegenwoordig in de social media. De laatste tijd worden Twitter en Facebook haast overspoeld met scheldkanonnades, dreigementen en met berichten die de fatsoensgrens ver overschrijden. Voorbeelden zijn er te over: zangeres Anouk (zij mengde zich in de discussie over Zwarte Piet), Volendamse Nick (van Simon)die opriep om geld over te maken voor de Filippijnen, enzovoort. Mensen met een afwijkende mening worden tegenwoordig door anonieme internetters met de grond gelijk gemaakt. Immers, op social media zit geen filter, geen sociale rem of controle die ervoor zorgt dat mensen elkaar niet rücksichtslos beledigen of dood wensen. Social media geven je de vrijheid om publiekelijk je mening te uiten, maar dat vraagt ook om innerlijke beheersing en

een uiterlijke vorm van sociale controle. Je ziet dit ook steeds vaker op de website van De Gelderlander. Daar kunnen lezers reageren op de (digitale) berichtgeving. Vooral mensen en partijen in de Zevenaarse politiek worden als het ware neergezet als lieden die voornamelijk uit zijn op persoonlijk gewin en de burgers van Zevenaar voor alles laten opdraaien. De toonzetting van deze reacties is vaak heel pedant en misselijk makend en nooit met open vizier; er worden altijd schuilnamen gebruikt. In 2009 vroeg koningin Beatrix al aandacht voor de nadelige kant van sociale media. In haar kersttoespraak benadrukte zij onder andere dat mensen elkaar vroeger vaker persoonlijk kenden en dat er meer solidariteit was. En ze vond dat persoonlijke vrijheid was los komen te staan van de verbondenheid van de gemeenschap. Die “gemeenschap” zou op Facebook, Twitter

en krantensite samen moeten optrekken tegen figuren die denken alles te kunnen roepen. Er zou één code moeten ontstaan tegen mensen die over de schreef gaan. Als we zo’n code naleven, dan krijgen de asocialen geen kans meer. De gemeenschapszin komt dan weer terug, zij het in een digitale vorm, en zo wordt de sfeer in de social media weer sociaal. Weet u wat nu zo goed is? Een groot deel van de artiesten en bezoekers van de Paljasrevu maken ongetwijfeld ook gebruik van social media. Ik weet zeker dat zij dat op een normale manier doen. En die instelling nemen zij bij wijze van spreken ook mee naar de “paljasgemeenschap”. Kom dat lekkere gevoel proeven, ga een avondje uit naar de Paljasrevu. Een heerlijke uitlaatklep! Jabo.


DE RODE HOR DE Jos Ross, Marcel Lap, Ronald Stougie én Nan Hoesté, verenigd in De Rode Horde, staan dit jaar 15 jaar op het Paljaspodium. Initiatiefnemer Ross trad in het begin op met Annelies en Marjan Molenaar. In die tijd werd de basis gelegd voor een succesvolle toekomst. Dit blijkt uit het verwachtingspatroon bij het publiek, dat is in de afgelopen jaren enorm gestegen. De lat ligt hoog en hierdoor is de groep een belangrijk onderdeel geworden van het

Revu-programma. Hoewel de politiek stevig op de korrel wordt genomen, weet men bij De Rode Horde waar de grenzen liggen bij wat je wel en niet op het carnavalspodium kunt zeggen. Dit heeft niet geleid tot minder “stress” bij de politici, die in de zaal zitten. Nog steeds wachten zij met dicht geknepen billen op het moment dat ze op de korrel worden genomen. “Natuurlijk is het spannend voor hen. De actualiteit is daarvan de oorzaak. Kijk naar de ontwikkelingen rond het nieuwe gemeentehuis, de BAT-kunst, de parkeergarage en Groot Holthuizen. Dat zijn ballen voor open doelen. Het maken van cabaretteksten over deze onderwerpen is al een feest op zich”, weet Jos

mee. Als dat rond is gaan we aan de slag met het toneelmatige en de verhaallijn”. Ze geven toe dat het publiek tijdens hun optreden bij de les moet blijven. “Daarom zitten wij voor in het programma want dan is het publiek alerter”, zegt Nan. Het Rode Horde gezelschap vindt de reacties van het publiek van groot belang. “Zo hebben we in de laatste jaren meer aan zelfkritiek gedaan en hierdoor zijn meer grappen over ons rode nest gemaakt. Op die manier creëren we meer evenwicht tussen de gang van zaken

bij de politieke partijen.” De liedjes van De Rode Horde hebben dikwijls een flinke maatschappelijke betrokkenheid. Veelal komt dat naar voren bij de cabaretliedjes van Jos Ross met gitaarbegeleiding van Ronald Stougie. Het zijn “gedragen” liedjes waarmee het tweetal de zaal stil krijgt. “We weten de emotie, die een actualiteit veelal met zich meebrengt, goed over te brengen. Zo hakte de act over de sluiting van de BAT (Turmac) er behoorlijk in en bij het liedje waarin het verlangen naar de voormalige wethouder Ruimte naar voren kwam - Nettie komm bald wieder -

een goede Revu op de planken te brengen. Ronald: “We worden door de regie goed gecoacht. De decorstukken zijn op tijd klaar. Ook over de techniek hebben we geen klagen. Zodra ik mijn gitaar inplug weet ik

dat het geluid werkt.” De heren en de dame van het gezelschap willen nog niet vertellen met welke actualiteiten zij in de Revu voor de dag komen. Maar het laat zich een beetje raden! De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 staan voor de deur. Relatief veel raadsleden verlaten de politieke arena in het ‘Kremlin’ (gemeentehuis). En wordt het BAT-verhaal nu wel of geen debacle?

Wilt u het weten? Kom ook daarom op10 en 11 januari naar de Buitenmolen en vermaak u met De Rode Horde!

werd massaal meegezongen.” De Rode Horde is uitermate positief over de werkwijze van Paljas om

Ross. Marcel geeft toe dat de mise en scene wat moeilijker is. “Daar beginnen we

STA AT 15 JA AR O P DE

PAL JAS P L AN KE N

Marconistraat 35-37, 6902 PC Zevenaar Telefoon: 0316-332741 - Fax: 0316-333904 www.stafier.com - info@stafier.com


DE PAL JAS R E VU 10&11 JAN UAR I

G E B ROE DE R S VAN AGG E LE N ET H P O H IC Z N E R E T PRESEN

N I E L P S I U H R A AD

No u n eig en be dr ijfj e. gro en te bin ne n hu ere Ied . lijk l ko lde r na tu ur ja, he t is all em aa de e ho n de Re vu we et tro uw e bezo eker aa die r oe oe rs, me t éé n br iet wa t on noze le br od ium -p vu Re t he zic h op he lde r va n ge est is, me t ze als r lle pret ze ke ge drag en . He t is do len ’ ge Ag es ho w va n Va n hu n qu iz de ‘groe nt he t de wa re nm ark t op ga an be gin ne n. Op nd riks de kra am va n Lex He Ra ad hu isp lei n, bij . U zu lt u ze on tm oe ten Groe nte en Fru it, re n leu ink Di e ku nt u ngt ee n kle ur pla at. tva on , len ge Ag n lja sre vu . U ma ak t r ge broe de rs Va en em en na ar de Pa He t ga at om de vie me en . an sta he t Pa lja sp od ium ch e pr ijzen ! die al jaa r en da g op n ka ns op fan tastis va op rko ve de in va rin g Ze he bb en ru im e er

Op 10 srevu nadert snel! De befaamde Palja van de al za t deze in de en 11 januari word Om de . planken gebracht Buitenmolen op de engen, de aandacht te br Revu extra onder de kende artiesten uit gaan de meest be rkt ma ren wa g 3 januari de Paljasrevu op vrijda achter als groenteboeren op en voegen zich ndriks kramen van Lex He en voor de markt Groente en Fruit.

PA L J A S

KINDERCARNA

VA L

Op zondag 16 februari vindt tussen 14.00 uur en 16.00 uur het Paljas kindercarnaval plaats voor alle kinderen en ouders van Boemelburcht. Lokatie: Wip-inn aan de Ringbaan Zuid nr 16, 6905 DB Zevenaar.

K LE U R P L A AT

Tijdens deze middag wordt gezorgd voor onder andere spelletjes, traktaties en carnavalsmuziek. En natuurlijk komt de prins van Paljas met zijn gevolg op bezoek! De toegang voor ouders en kinderen is, zoals ieder jaar, gratis! Alle kinderen en ouders/begeleiders zijn van harte welkom. Je hoeft geen lid te zijn van Carnavalsvereniging Paljas! De organisatie is in handen van de Paljas Kidsclub. Mede door financiële ondersteuning van de vereniging worden door het

gehele seizoen allerlei activiteiten voor de kinderen van kernleden van Paljas georganiseerd. Zo wordt aan de kinderen rond de kerstdagen in het Paljasclubhuis een kerstbuffet aangeboden met natuurlijk een ontzettend lekker toetje. In de zomer word een bosfeest geregeld. Of worden allerlei buitenspelen op de weide aan De Breuly georganiseerd. En natuurlijk een barbeque. Slecht weer? Geen probleem. Paljas heeft altijd wel een leuke kinderfilm klaarliggen om de Paljaskinderen in het clubhuis te vermaken!


N E T I R R E G E J S A A L K N E S S A A KL

E D N E B B HE U AL

PALJASRE V 40 M E E R DAN I E N!

KE E R G E Z

De Revu van Paljas trekt jaarlijks veel vaste bezoekers. Gerrit en Klaasje Klaassen zijn misschien wel de meest trouwe gasten. Ze hebben inmiddels meer dan 40 Revu’s gezien. Gerrit: “De Paljasrevu is voor mij gelijk aan een heerlijk avondje uit. Het programma blijft zeer gevarieerd en is iedere keer weer van hoge kwaliteit.” Gerrit heeft veel waardering voor de artiesten die, als amateurs, het allerhoogste op het gebied van cabaret, dans en zang weten te bereiken. “En dan moet je bedenken dat iedereen, die aan de Revu meewerkt, uit de vereniging komt. Dat geldt ook voor de tekstschrijvers

en de mensen van het licht en geluid. Ik heb de activiteiten wel eens van dichtbij mogen meemaken. De regietafel achterin de zaal vind ik wel het meest indrukwekkend van alles. Met de laatste digitale mogelijkheden worden vanaf die tafel het licht en geluid aangestuurd en dat is van een prima kwaliteit.” Voor Gerrit en Klaasje Klaassen is de uitreiking van de Paljasprijs een van de hoogtepunten in de Revu. “We zijn altijd benieuwd wie uit de gemeente Zevenaar de prijs in ontvangst mag nemen. Wij zijn het bijna altijd eens met de keuze van de jury. Dit laatste geldt ook voor de nieuwe prins van Paljas. De raad van elf weet iedere keer een goede keus te maken. Veelal komt de prins uit de vereniging. En weet je wat het extra spannend maakt: dat die prins pas te voorschijn komt aan het eind van de spectaculaire act van de raad van elf! Tot dat moment is dit ongeveer het best bewaarde geheim binnen de club! Ook heb ik veel respect voor het grimewerk en de dansgroepen. De cabaretgroep en de

quizmasters van de gebroeders Van Aggelen zorgen iedere keer voor een prachtig slot van de avond. Dat optreden mag je best professioneel noemen.” Gerrit heeft ook veel waardering voor de manier waarop de actuele politiek op de hak wordt genomen, zoals door De Rode Horde. Gerrit is oud Paljasprins. Alle prinsen van Paljas zijn verenigd in de VOP, de Vereniging van Oud Prinsen. De VOP speelt in de Revu altijd een bijzondere rol nadat de nieuwe prins verschenen is. Via een vaak komische act wordt hij in het spotlicht gezet en worden zijn kwaliteiten breed uitgemeten. “Ik kan iedereen aanraden om de Paljasrevu te bezoeken, want het is genieten van het begin tot het eind. Na afloop kun je tot in de kleine uurtjes na genieten in het café van residentie de Buitenmolen. En ja, het is waar: Paljas loopt als een rode draad door mijn leven, je kunt wel zeggen, Paljas zit in mijn bloed! Ik wens iedereen een geweldige Paljasrevu toe!”

Bestuur C.V.Paljas:

E-TICKETVERKOOP CARNAVAL ONLINE

SUCCESVOL VERLOPEN Op zondag 1 december jl. om 12.13 uur startte de online verkoop van passe partoutkaarten voor Vier Dolle Dagen carnaval bij Paljas. Voor de automatiseringdeskundigen van de vereniging was dit, evenals vorig jaar, een spannend moment. De laptops staan opgesteld. Een beamer vertoont op een scherm de gang van zaken. De teller komt direct naar het openstellen van verkoop op gang. Na ruim 10 minuten staat de teller op 228 verkochte toegangskaarten. De statistieken worden nauwgezet gevolgd. De gemiddelde leeftijd

is 24. Meer mannen dan vrouwen kopen een toegangskaart. De informatie die vrijkomt, mag verbluffend worden genoemd. Op weer een andere laptop is namelijk te zien in welke plaatsen de kopers wonen. Zevenaar gaat aan kop, dan volgen de omliggende plaatsen. Plotseling staat Vinkeveen, Huissen, Deventer en Groningen op het scherm. Jeroen Dercksen is vertrouwd met deze gegevens: “Oh, dat zijn studenten uit Zevenaar en die komen met carnaval naar Paljas.” Vervolgens opent hij de Facebookpagina van Paljas waarop de ene vraag na de andere verschijnt: “Ik kan niets meer bestellen, kan dat dan telefonisch?” of “Ik wil meer dan vier passe partoutkaarten, kan dat?”, en dan “Staan de kaarten

niet op naam?” Alle vragen worden direct beantwoord. Ook op Twitter verschijnen vragen. Intussen stijgt de verkoop, zakt weer in en dan volgt weer een flinke stijging. Om 12.40 is de koek op. De kaarten zijn uitverkocht. Op Facebook verschijnt de vraag: “Echt waar?” Tijdens de carnavalsdagen zijn vanaf 19.00 uur toegangskaarten te koop aan de zalen van de Buitenmolen. Ingang parkeerzijde. De onlineverkoop van de groepskaarten start op 8 februari om 12.00 uur (Paljas.nl).

voorzitter: Frans Keultjes penningmeester: Pim Joosten secretaris: Ellen Kummeling algemeen bestuursleden: Femke van Huet Jules Boerboom Sander Christ Rodger Boerboom

Secretariaat: Ellen Kummeling Luxemburgsestraat 33 6904 NN Zevenaar secreatris@paljas.nl info@paljas.nl

Ledenadministratie: Ine Wijnbergen Julianalaan 15 6901 EL Zevenaar leden.admin@paljas.nl

President: Marc van den Boom

Hofdames: Mirte Wijgerse, Donna van Dick, Joëlle Wijnbergen Judith Joosten

Raad van 11: John Kummeling Jan Berkel Jules Boerboom Rodger Boerboom Ruud Elfrink Roel Wijnbergen Peter Wijnbergen Sander Christ Pim Joosten Dennis van Huet Guido Boerboom

Paljas Clubhuis Tojo: Engeveldweg 2 6901 GM Zevenaar 0316 341691

Marktstraat 9/A 6901AK Zevenaar Telefoon: 0316 342826 - info@transon.nl


LY N N &

ANNIEK

Lynn (17) en Anniek (15) Berkel voelen zich thuis bij alle generaties die bij Paljas carnaval vieren. Leeftijden spelen voor hen geen rol. Ook niet tijdens het frühschoppen op Rosenmontag in het centrum van Zevenaar. Bij de Paljasrevu zitten de jonge dames bij jongeren én ouderen aan tafel. “Ik vind de generatiekloof waarover vooral de ouderen het vaak hebben, helemaal niet spelen. Maar dat komt, denk ik, omdat wij opgegroeid zijn in een grote familie, die bol staat van de carnavalstradities”, weet Lynn. En dan volgt een boeiend verhaal over hoe zij, als zeer jonge meisjes, hun ouders naar de Paljasrevu zagen gaan. Veelal met carnavalskleren aan. Lynn en Anniek bleven bij opa en oma aan het Vestersbos waar het altijd even gezellig was. Ook weten zij zich te herinneren dat hun ouders en familieleden gezamenlijk carnavalskleren maakten voor de Boemelparade en de Paljasrevu. Anniek: “Dat gebeurde bij ons thuis. Dat was een heel gedoe, maar ook hartstikke leuk. Onze oma maakte voor ons meestal een carnavalspakje van kriebelstof en die kon soms behoorlijk jeuken”. Tijdens het carnaval werd er bij opa en oma met de familie boerenkool gegeten. “Ik lustte dat toen helemaal niet”, vertelt Anniek, “maar het was een leuke traditie, ook al omdat je even bij kon komen van het feest in de bomvolle sporthal.” Zodra de datum van de Revu naderde werden thuis affiches opgehangen. Ieder jaar op dezelfde plek. En met carnaval werd de woonkamer lekker versierd. “Ik weet nog dat we voor de eerste keer mee mochten. Heel spannend. Maar op die manier leerde je steeds meer mensen bij Paljas kennen.” Lynn: “Anniek en ik trokken al op heel jonge leeftijd mee met de carnavalsgroep Mafilie in de Boemelparade. Mafilie bestaat grotendeels uit familieleden en dat zorgt voor een bijzondere en gezellige sfeer. Ik weet nog dat we allemaal een keer als “tante Es” geschminkt waren en onder het motto “chillen met de billen” aan de optocht meededen. Dikke pret! Die pret beleven we nu als we meedoen met de carnavalswagen van Paljas.” De beide zussen treden al een lange tijd op in de Paljasrevu. Lynn vanaf 7 en Anniek vanaf 5 jaar. Ze dansten op liedjes van het junior songfestival. En nu zitten ze in de groep Spring. Dat is het serieuze werk op eigentijdse muziek. Ze glunderen allebei als ze over hun danservaringen vertellen. “Het is hard trainen, maar daar tegenover staat het applaus. En onze opa zit op de eerste rij, dat is helemaal leuk!” Lynn en Anniek werken nu op allerlei fronten mee om van de Revu een succes te maken. Anniek: “Als de generale begint wordt het echt spannend, maar dat moet ook, vind ik. We kijken natuurlijk ook naar de optredens van papa en mama. Dat is zo grappig!” Lynn en Anniek zijn ervan overtuigd dat de Paljasclub een deel van hun leven zal blijven. “De carnavalsbeleving bij Paljas is een heel andere dan wanneer je alleen maar een paar dagen carnaval viert. We kijken er anders tegenaan. We bereiden ons goed voor en weten wat we kunnen verwachten. Veel leeftijdsgenoten gaan alleen maar een paar dagen écht los en dat is toch een andere manier van carnaval vieren”.

S N I R P E DE N I E UW J NT VE R SC H I

s voor r de nieuwe prin f en het bestuu ho ge lli lk lta vo t he wel ‘aan t vo 13 door he in november 20 hild’ geheven of sc dt t or he w s p ‘o lja es s Pa am j in Bi f, de hofd u wordt de pr n de raad van el In de Paljasrev lkomische act va do 2014 gekozen. en ire la pu po beurt tijdens de getoond’ Dat ge (het hof). nte gezelschap en de president dan staat het bo k Oo t. un lp de id m en van de verschillende et dan dat de og t bedacht via t podium en we he op feest n Die act word ee t humor gericht. Da het s waarbij de listen op haar is al av rn or ca is en brainstormsessie zich zeld kan stijgen vo lt. Het hof maakt t grote hoogte ee to sp s l lja ro Pa ke j rij bi ng en bela t hof. M is een leuke verdienste van he g of het lukt om de k aa vr oo el de de er n ov zorgen tatie moet op het ee varing leert dat wust dat een repu er be n De . va en ed nk go de er zich n elke scène te be ieke vondsten En dat zorgt da de meest kolder hooggehouden. en rd wo or de laatste moment L-feest vo ruim voor dat op voor dat een XX er . Het komt zelfs an we da d ge on av en rd wo ste invallen ad s! n de Revu de laat mensen bij Palja eerste avond va vert dan 900 le t Da . kt er rw rden ve hoc in de act wo rest van het reacties op bij de e al weer non verb in haar of zijn r iedereen blijft aa m p, ha lsc ze ge t dingen en laat is dol op dit soor rol. Het publiek t fratsen heeft ken. Met dit soor dat duidelijk mer bouwd. e reputatie opge het hof een leuk van Paljas het f aval is het ho rn ca t he s en jd Ti

PAL JAS P R IJS De carnavalsvereniging Paljas was de eerste organisatie in Zevenaar die een prijs in het leven riep om bijzondere mensen en gebeurtenissen in de schijnwerper te zetten. Met deze prijs onderstreept Paljas de verdiensten van personen of instellingen voor de Zevenaarse samenleving of voor de bijdrage die is geleverd aan het culturele leven in de gemeente. En het komt ook voor dat met de toekenning van de prijs de vinger wordt gelegd op “iets aparts” of een gebeurtenis die de nodige hilariteit oplevert. De Paljasprijs, die voor het eerst in 1972 is uitgereikt, was vanaf het begin zeer populair bij de Zevenaarse bevolking. En dat kwam ook omdat bij wijze van spreken bepaalde zaken op een komische aan de kaak werden gesteld. Een goed voorbeeld daarvan is de toekenning aan de Aktiegroep Zevenaar, die Sinterklaasacties organiseerde waarover met het nodige misbaar door de mensen werd gesproken. Hilarisch was ook de uitreiking van de prijs aan de bakkers

Godschalk en Rikhof, die elkaar als overburen op het Raadhuisplein beconcurreerden. De toenmalige Turmac Tobacco Company kreeg deze bijzondere onderscheiding voor het bevorderen van de kunst en de directie van het bedrijf zorgde er toen voor dat een zeer groot schilderij uit de fabriek als decorstuk op het podium kwam te staan. Andere prijswinnaars waren o.a. het 1e elftal van DCS, de bielemannen van schutterij St. Andreas, pastor Daggenvoorde, de slagwerkgroep van Crescendo, de wethouders Klomp en Van de Koninck, het 33-jarige GZK en de organisatie van Buitenblik. Een jury geeft advies over de toekenning van de Paljasprijs en het juryrapport wordt vastgelegd in een oorkonde die met het beroemde Paljasbeeld aan de winnaar wordt uitgereikt. De Paljasprijs heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een populaire, maar vooral gewaarde onderscheiding binnen de Zevenaarse gemeenschap.

Wentholt

Speciaalzaak in lederwaren en babyartikelen

Didamsestraat 12 • Zevenaar Tel. 0316-523356


N I E UWE G E N E R ATI E

HOF DAM E S Mirte Wijgerse, Donna van Dick, Joëlle Wijnbergen en Judith Joosten zijn de nieuwe hofdames van Paljas. U kunt met ze kennis maken tijdens de Revu. Ze zijn regelmatig op het podium aanwezig tijdens allerlei protocollen, zoals bij het afscheid van de prins en de uitreiking van de Paljasprijs. Tevens nemen zij een rol in de dolkomische scène van de raad van elf voor hun rekening. De vier jonge dames zijn volledig op de hoogte met de nieuwe media. Met hun komst maakten zij direct deel uit van een ‘groeps-whatsapp’ waarop het gehele hof is aangesloten. Zo blijven de lijnen kort en blijft iedereen op de hoogte over de gang van zaken tijden de voorbereidingen

voor de Revu én het Paljascarnaval. De nieuwe generatie hofdames weet wat ze wil, is kritisch en is goed op de hoogte wat Paljas van ze verlangt. ,,Wij kennen de vereniging goed en denken in te kunnen schatten wat de functie inhoudt. Toch waren wij verrast dat wij vieren werden uitgekozen”, vertelt Donna vol overtuiging. Inmiddels heeft het viertal met de ‘oude’ hofdames gepraat en weten ze dat ‘gedienstig aan de prins’ moeten zijn. ,,Maar wel met een knipoog”, zegt Joëlle. ,,Hij moet op ons kunnen terugvallen en zorgen dat hij ongeschonden door het carnaval komt. Zeg maar dat we de rechterhand van de prins zijn.” Mirte: ,,Wij weten dat we het visitekaartje van de vereniging zijn en ons daarom representatief moeten gedragen. De kleding speelt daarbij een belangrijke rol. We hebben nieuwe kleding gekregen. En daar zijn we blij mee. We zijn benieuwd wat de bezoekers aan de Revu

ervan zullen zeggen.” De hofdames weten ook dat de tradities bij Paljas hoog in het vaandel staan. ,,Het leuke is dat er nieuwe tradities bijkomen. Wij zullen zien of wij als hofdames daar iets aan kunnen toevoegen”, vertelt Joëlle. Behalve Mirte komen Donna, Joëlle en Judith uit roemrijke carnavalsgeslachten. Ze groeiden op met ouders, die bij alle activiteiten binnen het carnaval in Zevenaar zijn of waren betrokken. Ze hebben het enthousiasme aan hun kinderen overgedragen. Mirte is wat dat betreft, minder bedeeld. Ze heeft in de afgelopen jaren haar plaats binnen Paljas op een goede manier verworven. Donna daarentegen is een typisch voorbeeld van een nieuwe carnavalsgeneratie. Ze is wars van een te verregaande rivaliteit tussen de carnavalsverenigingen. Ze komt uit Ooy en draagt Carnavalsvereniging De Toetenburgers een warm hart toe. Ze kwam een jaar of acht geleden met open vizier ‘over het spoor’ en sloot zich ook

bij Paljas aan. Ze voelt zich lekker in haar vel bij Paljas. Evenals bij De Toetenburgers. U kunt de Donna, Joëlle, Judith en Mirte tijdens de Revu van harte welkom heten als zij tijdens de opening van de Revu samen met de Paljasprins door het gangpad naar het podium lopen. Een extra applaus is op zijn plaats. Het gaat om een nieuwe generatie, die Paljas door de komende tijd zal loodsen!

STAAN TE TRAPPELEN!

WWW.KALIBERMUSIC.COM WWW.KALIBERMUSIC.COM COLOFON:DePaljasinfokrantiseenuitgavevan:carnavalsverenigingPaljasuitZevenaar-Uitgave:December2013-Oplage:15.000-Redactie: Ab Hendriks en Jan Boerboom - Foto’s: Frank Dercksen, Ab Hendriks en Renee Teunissen - Advertentieverkoop: Femke van Huet, Eline Bruns - Vormgeving en opmaak: Sjoerd Wenting / STARK-WARK.COM - Druk: MDH Drukwerk, Doetinchem - Secretariaat / postadres: Luxemburgsestraat 33, 6904 NN, Zevenaar, e-mail: secretariaat@paljas.nl Paljas Info Site: www.paljas.nl - Email: info@paljas.nl - Paljas clubhuis ToJo: Engeveldweg 2, Zevenaar, telefoon: 0316-341691 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van carnavalsvereni-ging Paljas. De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze krant besteed. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten en/of beelden. Paljas © 2013. Wijzigingen voorbehouden.

DE PALJAS RE VU 10&11 JANUAR I


WEBSHOP VOOR PROFESSIONELE FOAMLATEX MASKERS EN APPLIANCES

KRUIP MET CARNAVAL IN DE HUID VAN EEN ANDER Wil jij ervaren hoe het is om in de huid van een ander te kruipen? Dat kan bij MaskMania! Elk masker en elke appliance is handgemaakt en uiteraard van professionele kwaliteit, met flinterdunne randjes, en direct klaar voor gebruik. De maskers en appliances van MaskMania! zijn stevig maar toch vederlicht, en vormen zich helemaal naar je gezicht. Je kunt ermee eten en drinken, praten, zingen, schreeuwen en lachen, wat je maar wilt, en ze blijven zitten! Elk masker en elke appliance is zo ontworpen dat het op elk volwassen gezicht zal passen. Het materiaal is ietwat uit te rekken, en de volledige maskers zijn te verdelen in losse onderdelen. Maskers en appliances dienen te worden aangebracht met speciale make-up (ook verkrijgbaar in de webshop).

MASKERS • NEUZEN • KINNEN • OREN • WONDEN PROFESSIONELE KWALITEIT • HANDGEMAAKT BEPERKTE OPLAGES • ALTIJD EXCLUSIEF

VEDERLICHT

- CATERING - HOMECOOKING - KOKSSERVICES - HIGH TEA/WINE - KOOKWORKSHOPS

Babberichseweg 33 - 6905 JR - Zevenaar - www.eetheid.nl

Vida Studio's - Raadhuisplein 17 - 6901GP Zevenaar T: 0316-527700 - E: info@vidazevenaar.nl

Paljas revukrant 2014  

Revukrant van carnavalsvereniging Paljas uit Zevenaar. Paljas Revu 2014: vrijdag 10 en zaterdag 11 januari 2014. Kijk voor meer info op www....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you