Page 1

Stress och kriser Uppgift 5 Läs på sidorna 121-123 och på bloggen under etiketterna ”kris” och sidorna 112-118 om ”stress” 1: Vad betyder begreppet kris? 2: När vi hamnar i en kris så påverkas vår reaktionsförmåga, på vilket sätt? 3: Vid en kris så hamnar vi olika reaktionsfaser, beskriv - Chockfas - Reaktionsfas - Bearbetningsfas - Nyorienteringsfas 4: Beskriv några typiska fysiska reaktioner vid kris? 5: beskriv några typiska psykiska reaktioner vid kris? 6: vilka skyddsfaktorer tycker du det är viktigt att vi skall tänka på då en person drabbats av allvarlig sjukdom. Nämn tre och reflektera kring hur du skulle kunna tackla dessa. 7: Hur gör du när någon reagerar med aggression i sin krisfas? (lyssna på ljudboken svårighet och kompetens på bloggen) 8: Beskriv begreppet stress och även vad det innebär att ha, a) Inre stress b) yttre stress 9: Ta reda på hur kroppen påverkas fysiskt av långvarig stress? 10: Vilka förebyggande åtgärder tycker du är viktigt att tänka på i en stressad arbetssituation som ständigt råder, på er arbetsplats? 11: Vilka förebyggande åtgärder tycker du att man kan rekommendera till en kollega som man ser har dåligt självförtroende och som är på väg att gå in i väggen? 12: Kartlägg de typiska tidstjuvarna på din arbetsplats och som man kan åtgärda och skriv ned tre? 13: Vilken typ av återhämtning kan man skapa för brukare på ett demensboende? 14: Kan du ge exempel på några bra tips för att du som personal kan få chans till mikro pauser?

Stress/kriser  

Vad är kris och hur hanterar vi stress?

Stress/kriser  

Vad är kris och hur hanterar vi stress?

Advertisement