Page 1

Hälsosam livsstil Uppgift 4 1: Läs om självkänsla och självförtroende på sid 90-91. På bloggen under hälsa/livsstil. Beskriv skillnaderna mellan självkänsla och självförtroende. 2: Förklara vad som menas med självbild? 3: Tänk på en situation/händelse där ditt självförtroende stärktes. Vad var utmärkande för situationen? 4: Vilken betydelse har vila och sömn för hälsan? Läs boken 118-120. Se även materialet på bloggen om vila/sömn, välj ut något som du kort vill redogöra för. 5: Vilka tips kan du ge någon som har sömnsvårigheter? 6: Redogör varför det är viktigt att vi får oss att få i oss proteiner, kolhydrater, fetter, vitaminer, mineraler och antidoxianter. Sidor 93-97. På bloggen hittar ni bra material på etiketten ”näringslära” Föreläsningen grunden i näringslära, ger bra information. 7: Titta på filmerna som är tillgängliga på bloggen som handlar om hur vi påverkas av skräpmat och energidrycker. (när filmerna ej är tillgängliga längre så hoppa över denna fråga) Läs också i boken 104 och 105. 8: Hur kan man tänka för att orka mera, då det gäller att planera matintagen över dygnet? Sid 99-102. 8: Titta i boken och på länken nedan och a) redogör för vad som är en rekommenderad aktivitet för att bibehålla hälsan. 9: Våra äldre kanske är van att motionera som yngre, men nu får många knappt minimum av rekommenderad aktivitet. b) vad räknas som minimum? Och vad kan man praktiskt göra för att öka på de äldres aktivitet?

10: Läs på om individuell plan, mål och delmål på s.254. Sätt dig in i en brukare eller den du är kontaktperson för. Sammanställ en kort redovisning om hur dennes vardagsmotion ser ut och om det förekommer medveten planering för motion. Ge förslag på hur man enkelt kan införa ökad aktivitet.

11: Läs på om övervikt och fetma på s.106. Kolla också på det som finns på bloggen under etiketten ”obesitas” a) beskriv följdsjukdomarna som uppstår av fetma. b) beskriv också psykologin som ofta finns bakom fetma. 12: Titta på materialet under etiketten näringslära energi/näringslära så finns skrifter om hur man kan arbeta kring måltidssituationer på gruppbostäder. Redogör kort vad skrifterna handlar om. Är det något du känner igen, eller skulle detta vara genomförbart? Visa gärna dina kollegor skrifterna.

Näringslära & livsstil  

Näringslära och livsstil