Page 1

Curriculum Vitae Fullständigt namn: Sylvia, Ingegerd Helena Svensson Födelsedata: 700723-8202 Adress: Valbovägen 55, 818 33 Valbo

Telefon: 070-33 00 342 E-post: helena.svensson@careeducation.se

Nuvarande anställning

Sjuksköterska vid Medicindivisionen Gävlesjukhus (HIA/Hjärtintensiv) Vårdgymnasielärare/distanspedagog, CVL-Uppdrag, Sandvikens kommun.

Tidigare anställningar

Arbetserfarenhet och anställningar som lärare

Klinisk adjunkt vid Högskolan i Gävle

2005- 2008

Miroi

2004

(konsult)

Lernia

2001-2003

Stikinggeniious Group AB kursansvarig för kursen Akutsjukvård

2001

Utbildning

Gymnasielärarprogrammet inriktning vård UAS

40 P -2001

Sjuksköterskeprogrammet vid Gävle Vårdhögskola

80 P-1991

Pedagogik Distansutbildningspedagogik (Chalmers)

7,5 ECTS

2008

Videoproduktion i Lärandemiljöer (Chalmers)

7,5 ECTS

2008


Handledning inom IT-stödd distansutbildning (BTH)

7,5 ECTS

2006

Distansutbildningspedagogik (UAS)

5

2006

Distanslärarkunskaper

5

2002

Kardiologi D-nivå

7,5 ECTS

2010

Kardiologi D-nivå

7,5 ECTS

2011

Omvårdnadsvetenskap D-nivå, magister

71-80

Pågående

Omvårdnadsvetenskap D-nivå, magister

61-70

2008

Omvårdnadsvetenskap C-nivå, kandidat (UAS)

51-60

2011

Omvårdnadsvetenskap C-nivå, kandidat

41-50

2001

Omvårdnadsvetenskap

21-40

2000

Handledarutbildning D-nivå

6-10

1999

Omvårdnadsinformatik

1-5

1999

Handledarutbildning D-nivå

1-5

1998

Vårddokumentation & Kvalitetssäkring

10

1998

(UAS)

Vårdvetenskap

Klinisk kompetens och formell utbildning

Tjänstgöring Sjuksköterska sen jan 1991 Reumatologen Neurologen Gastro-internmedicin Allmän – internmedicin Medicinskt- akutintag Hjärtenheten Nava (närakutvårdsavdelning) Miva numera HIA (Medicinsk intensivvård/Hjärtintensiv) CVL – Uppdrag Sandvikens kommun 2011- fortfarande

Större förtroendeuppdrag

Uppdrag som anställd sjuksköterska


Apparatsamordnare & medicintekniskt ansvarig på avdelningsnivå Dokumentationsansvarig och delaktig i utformningen av datasystemet Melior

Uppdrag som klinisk adjunkt vid Högskolan i Gävle Kliniskadjunkt och som ansvarade över utformningen av en gemensam pedagogisk grundsyn och handledarskapsutveckling ute i den kliniska verksamheten. Deltog i framtagandet av Handledarmodellen i samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gästriklands sjukvårdsområde. Ansvarsområden inom klinisk verksamhet: infektion, onkologen, kvinnokliniken, länsrehab och akutplaceringarna. Ansvarat över utbytesstudenter både inkommande och utresande och utvecklat en positiv inställning till internationellt arbete vid sjukhuset i Gävle. Distanspedagog och deltog i Högskolans distansråd.

Uppdrag som anställd utbildare inom CVL-Uppdrag Bedriver tillsammans med kommunen utbildning och validering inom ramen Omvårdnadslyftet och socialstyrelsens krav på uppdraget..

Övriga betydande meriter

Genuint brinnande intresse då det gäller utvecklandet av distanspedagogik och videoproduktion i lärandesammanhang har även utbildning på avancerad nivå inom ämnet.

Har ett genuint intresse för IKT Informations kommunikations teknik.

Bedriver idag två bloggar. En som handlar om allt som berör vård. En blogg som visar hur kul och spännande det är med forskning och även hur man med media produktion med IKT som lärande plattform kan upprätthålla undervisning med hjälp av metodvisningar och föreläsningar.

Den andra bloggen handlar om allt som berör brobyggandet mellan den kliniska världen och utbildningsvärlden. Ett exempel på hur kliniska adjunkter kan samarbeta med studenter, handledare och huvudhandledare. Detta vill jag utveckla mera.


Mina kunskaper om sociala media, IKT, vård och pedagogik har nu gjort att jag i dagsläget utformar lärportaler ut mot äldreomsorgens personal, med goda resultat.

http://careeducationpunktse.blogspot.com/

http://kliniskhandledning.blogspot.com/

Min C-uppsats handlar om – kliniskt. handledarskap med hjälp av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) En intervjustudie.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:415435

Kurser jag undervisat i på Högskolenivå Kursansvar i handledarutbildning Kursansvar omvårdnad vid kardiologiska sjukdomar Klinisk/praktisk undervisning Akutsjukvård (kardiologi/neurologi) Specifikomvårdnad medicin Omvårdnadsprocessen Vård i livets slut Etik & bemötande

Kurser som jag undervisat i, på gymnasienivå Medicinsk grundkurs Vård & omsorgsarbete Handledning Kommunikation Hälso & sjukvårdsadministration Lindrande vård Sjukvård Socialomsorg Folkhälsokunskap


Stroke-sjukvård

Kurser inom VUX 2012 Vård och omsorgsarbete 1 Vård och omsorgsarbete 2 Medicin 1 Etik och människans livsvillkor Psykologi 1 Äldre hälsa och livskvalité Flera kurser på gång.

Referenspersoner

Kan ni få om intresse av mina tjänster finnes.

curriculum vitae  

Akademiska kurser och arbetserfarenhet