Page 1

Vård och omsorgsarbete 1 Uppgift 8 Lagar Beskriv begreppen Ramlag Rättighetslag Tvångslag Delegering 1. Socialstyrelsen är en övergripande organisation, vilket ansvar har de i vård och Omsorg? 2. Redogör vad Hälso och sjukvårdslagen står för, varför kallas den också för ramlag? 3. Vad innebär det att värna om en individs integritet? 4. Vad innebär det att värna om en individs medbestämmande? 5. Vem innefattar Socialtjänstlagen? 6. Vart skall du vända dig om du inom Äldreomsorgen ser att de äldre far illa iform av bristande tillsyn? 7. Vart skall du vända dig om du inom sjukhuset anser att någon har brustit i behandlingen? 8. Patientsäkerhetslagen är en omfattande lag. Kan du i på ett nyanserat sätt beskriva vad denna lag omfattar? 9. Får man vidaredelegera en arbetsuppgift? 10. Vilken lag reglerar för dig med funktionsnedsättning och som är ibehov av vård och stöd. 11. Vad är viktigt att tänka på då det gäller sekretess i patientärenden. Vad kan hända om du blir påkommen att ha berättat något som enskild kan lida men av?

Lagar  
Lagar  

Instudieringsuppgifter lagar

Advertisement