Page 1

Lagar: Begreppstolkning och instuderingsfrågor. Kapitel 11 Ljudbok http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-ochomsorgsprogrammet/Programgemensamma/Vard--och-omsorgsarbete-1/Lyssna-mp3filer/ Begreppstolkningsbeskrivning Ramlag vad innebär detta? Rättighetslag vad innebär detta för den enskilde brukaren? Tvångslag vilka är de som finns? Delegering vad innebär det för den som får en delegering? 1. Socialstyrelsen är en övergripande organisation, vilket ansvar har de i vård och Omsorg? http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/saarbetarvi http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/dettastarvifor 2. Redogör vad Hälso och sjukvårdslagen står för, varför kallas den också för ramlag?

3. Vad innebär det att värna om en individs integritet? 4. Vad innebär det att värna om en individs medbestämmande? 5. Vad säger lagen om -Lås och larm om bältning? http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/fortydligandeomlas-larmochbalten 6. Vem innefattar Socialtjänstlagen? 7. Vart skall du vända dig om du inom Äldreomsorgen ser att de äldre far illa iform av bristande tillsyn?


8. Vart skall du vända dig om du inom sjukhuset anser att någon har brustit i kompetens och bemötande? 9. Patientsäkerhetslagen är en omfattande lag. Kan du i på ett nyanserat sätt beskriva vad denna lag omfattar? 10. Hur skall man tänka då man skall delegera en arbetsuppgift åt en kollega? Vad är viktigt att tänka på? 11. Vilken lag reglerar för dig med funktionsnedsättning och som är ibehov av vård och stöd. 12. Vad är viktigt att tänka på då det gäller sekretess i patientärenden. Vad kan hända om du blir påkommen att ha berättat något som enskild kan lida men av?

Instudieringsuppgifter Lagar  
Instudieringsuppgifter Lagar  

Studiehjälp inför test i lagar

Advertisement