Page 1

Vård och Omsorgsarbete 1 Kommunikation: Läs på om nedanstående begrepp Kapitel 2, sidor 31-45 och kapitel 3, sidor 46-65 Kommunikation Verbal kommunikation Kroppsspråk Dubbla budskap Intimavstånd Personligt avstånd Taktil stimulering Beröring Estetik Vad menas med det goda samtalet? Beskriv varför beröring är så viktigt Varför är det goda samtalet en förutsättning inom vård och Omsorgsarbetet? Vilka orsaker kan det vara som gör att budskap inte når fram? Varför är det viktigt att bli bekräftad? Du arbetar på ett äldreboende som kulturutbud, hur skulle du vilja skapa en arbetsplats med kulturella aktiviteter? Vad innebär estetik? Hur skapar man en estetisk miljö för boende på demensboenden? Se på filmerna på bloggen om du har möjlighet och gör en skillnad mellan vad Kultur kontra estetik är?

Kommunikation  

Instuderingsuppgifter, Vård och omsorgsarbete 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you