Page 1

Kommunikation och interaktion Uppgift 7 1: På sidan 181 så står beskrivet om öppna frågor, vad innebär detta? 2: Titta på material, där äldre använder sociala media. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? Är det något du skulle kunna börja påvisa bland dina brukare? På bloggen finns en film som heter ”senior surf för äldre” 3: På sidan 185 så står där om hur man ger konstruktiv feedback/återkoppling. Beskriv en situation där du under den senaste veckan försökte anamma kunskapen. 4: Vad innebär dubbla budskap? 5: Vad tycker du det är viktigt att tänka på då man skall inleda ett viktigt samtal när det gäller atmosfären? 6: Vad innefattar kroppsspråk? sidan 177. 7: Att mötas genom teknik sidan 185. Titta också på bloggen under etiketten E-hälsa och reflektera i hur du ser på giraffen, kom på en positiv aspekt och en negativ aspekt. 8: Läs artikeln ”svåra frågor när patienten själv inte kan fatta beslut” vad är det viktigt och tänka på i dessa situationer? 9: Titta på valfritt material på bloggen och redogör kort över något som intresserade dig.

Kommunikation & Interaktion  

Instuderingssfrågor om kommunikation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you