Page 1

Folkhälsans framväxt Uppgift 2 Titta på de filmer och föreläsningar som finns under etiketten folkhälsa. Läs också om det som står i boken. 1: Ge exempel på några tidiga insatser för folkhälsan. 2: Vad säger den Hippokratiska eden? Än idag använder läkarkåren denna då de får sina legitimationer. 3: Hur arbetar skolan för att befrämja folkhälsan? Se filmen på bloggen under etiketten folkhälsa, och reflektera kort, vilka framtida effekter detta kan ha för folkhälsan i framtiden? 4: Vilka satsningar gör samhället, för att bekämpa vällevnadssjukdomar? 5: Semmelweis sänkte barnadödligheten med mer än hälften. Kan du kort redogöra historiken fram till hans slutsats. 6: Tuberkulosen har i historien setts som en skamfylld sjukdom. Hur ser man på TBC idag och i framtiden? Se filmen och reflektera, kring det du sett under rubriken folkhälsa/vårdhygien. 7: Vilka insatser gör samhället för att bekämpa vällevnadssjukdomar? Titta på filmen och beskriv varför det är viktigt i framtiden att arbeta med sjukdomsförebyggande åtgärder. Du hittar materialet under rubriken hälsobefrämjande arbete.

8: Läs om traditioner på sidan 20 i boken. Reflektera kring hur olika religioner, traditioner eller moraluppfattningar kan påverka synsätt och livsstil när det gäller ett hälsosamt levnadssätt? Kan vetskapen om detta, göra att vi kan förstå varandras synsätt bättre?

Folkhälsa  

Historik, nutid och förhållningssätt

Folkhälsa  

Historik, nutid och förhållningssätt

Advertisement