Page 1

Äldres hälsa: Uppgift 3 1: Läs om äldre-gammal på s.83-84. Vad påverkar vår syn på äldres hälsa, välbefinnande och status i samhället? 2: Se länken på etiketten äldre/hälsa där vårdguiden har gjort ett bildspel om den åldrande människokroppen. Redogör för. http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Filmer/Aldrandets-paverkan-pa-kroppen/ - Beskriv magsäckens förändring och vad du skall tänka på i omvårdnaden av äldre? - Hur många kvinnor över 80 år, lider av benskörhet? - Beskriv lungornas funktion vid åldrande - Beskriv blodomloppets funktion vid åldrande - Vad händer med njurfunktionen vid åldrande. 3: Baserat på de ålderskrämpor ovan och andra krämpor som beskrivs i boken, vilka ålderskrämpor kan förebyggas genom goda levnadsvanor och en hälsosam, livsstil. 4: Titta på något av materialet vårdhundar och annan aktivitet. A)Redogör dina reflektioner om dessa, vilka aktiviteter tror du är lätt att införa där du arbetar? B) Hur mycket bör man som äldre röra på sig dagligen, på de beräkningar som finns? C) Hur kan du motivera, stödja till ökad aktivitet? 5: På vilket sätt kan en hund ha hälsobefrämjande inverkan på personer som bor på ett vård och omsorgsboende. 6: Hur hög beräknas medellivslängden bli för de som föds idag? 7: Hur kan man stärka måltidssituationerna för de äldre? Hur kan du beräkna A) kaloribehovet och B)energibehovet på Agda som väger 50 kilo. C)Hur bedömer du hennes BMI? D) Vad skall man tänka på då det gäller energibehovet för äldre? 8: Välj ut en valfri skrift eller föreläsning på bloggen som handlar om hur man kan stärka välbefinnandet hos de äldre vid måltidssituationer. Redogör för den del eller delar du tyckte var spännande. 9: Redogör vad skriften ”Det är aldrig försent” handlar om i kort. Känner du att det är något i denna skrift som är möjligt att förverkliga? Och vad ser du för hinder att få in denna typ av tänkande/handlande i den vårdverksamhet där du arbetar? Redogör kort.

health/elderly  
health/elderly  

Handlar om peoples health

Advertisement