Page 1

Nieuws van de C.V. De Knollentrekkers. Programma komende week: Zaterdag 25 januari: opening Boet’nverblief. Iedereen is hier natuurlijk van harte welkom! Zondag 26 januari is de kaartverkoop voor de gala. Vanaf 9.00 uur is het voorcafé geopend. Van 10.00 uur tot 11.00 uur verkoop aan senioren (60+) voor woensdag 23 januari. Vanaf 11.00 uur verkoop aan leden en donateurs . Aansluitend verkoop overige kaarten. Ieder lid/donateur kan tegen overlegging van de benodigde donateurkaarten maximaal 10 galakaarten kopen. De prijzen voor de gala-kaarten zijn: Senioren: € 7,50. Leden en donateurs: €7,50. Vrije verkoop: € 20,00. Van hoogheid Stefan en Sik Patrick : Woensdagoamd heb wie het Boet’nverblief opent van de Köttelpèèrn; dat was ne gezellig’n oamd. Vrijdag moss’n wie onverwachts noar de Waterpönskes in Tilligte un de opkomst van Groothertog Marcel de Derde en vretaris Antoon met te maak’n. Secretaris Antoon is nl. ne collega van mie (Prins Stefan). Zoaterdag netuurlijk noa de Bokk’nzitting in Boeskoolstad samen met vul Hoogheden oet de omgeving. Namens de Knollentrekkers hebt Stef Assen en Yaniek Moorman optreed’n. Geweldig jongs waj hebt loat’n zeen en heur’n. Doar kom ie met in de kraant! Bedankt! Zundag bin wie èèrst noa ne Kuiermerrag west bie de Oel’n (Oelewappers) in Boeskoolstad en doarnoa meteen deur noar Bornebrook, noar de receptie van naamgenoot de Knollentrekkers. Het was een geweldig feest in’ Brook! No leu, dit was’t wier veur dizze wek: Wie hopt daj zoaterdag almoal bie de opening van ’t Boet’nverblief bint; dan maak wie d’t wier ne fantastischen oamd van onder oons motto:

Vot met klinkers en getall’n Wie goat knall’n. Prins Stefan en Sik Patrick. Nieuws van de J.C.C. De eerste aanmeldingen voor de jeugdgala zijn al binnen! Wil je ook meedoen, vergeet dan niet je op te geven! Het programma voor de jeugd ziet er als volgt uit: Vrijdag 21 februari Vrolijke Vrijdag én Jeugdgala Dit jaar is de Vrolijke Vrijdag iets anders opgezet. We hebben, samen met school, weer een mooie dag gepland: 08.30 uur

09.30 uur 12.00 uur 13.30 uur 15.30 uur

Alle kinderen komen verkleed op school. We gaan vanaf school in een grote polonaise naar Café Van Olffen. Hier geven Jeugdprins Luka & Jeugdsik Rik samen met Meester Paul de aftrap voor een knallend carnavalsfeest. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan terug naar school voor een leuke spelletjesochtend. Voor groep 1 t/m 4 gaan we beginnen met de Jeugdgala! Alle kinderen zijn terug op school. Jeugdgala voor de kinderen van groep 5 t/m 8 Kinderen van de onderbouw zijn vrij. Of iets later…..einde van deze leuke middag en begin van de vakantie!!


Zoals elk jaar hebben we weer artiesten nodig voor de Jeugdgala. Je mag van alles doen, bijv. een klein toneelstukje, een gedichtje, een buut of natuurlijk playbacken. Het mag niet langer duren dan 4 minuten. Als je mee wilt doen, kun je onderstaande bon inleveren bij Ellen Vaneker. Bij het opgeven moet je ook meteen de CD of USB-stick van het liedje of stukje dat je wilt doen inleveren. Als het liedje dat je wilt doen al wordt gedaan door iemand anders, is het wel zo dat je een ander liedje moet uitzoeken. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Je moet je opgeven voor 5 februari, Alaaf, De Jeugd Carnaval Commissie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgave Jeugdgala (inleveren voor 5 februari 2014 inclusief CD/USB-stick bij Ellen Vaneker, Geerdshof 2) Naam contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………………………… Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………… Naam artiest of groep:………………………………………………………………………………………………………………………. Welk liedje:………………………………………………………………………………………………………………………………………… Iets anders, nl:……………………………………………………………………………………………………………………………………. Met hoeveel personen:………………………………………………………………………………………………………………………. Wij zitten in groep:……………………………………………………………………………………………………………………………... Wie allemaal:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

beukske-no-14-2014  
beukske-no-14-2014  
Advertisement