Page 1

Rode Kruis-Heusden-Zolder

75 jaar

Voor u en door u!

Paraat. Altijd, overal.

www.rodekruis.be


Colofon Redactie: Caroline Vavrinek Vormgeving: Hanna Maes Medewerkers: Dieuwke Ramaekers, Leen Schops, Lode Schops Fotografie: Frank Toussaint, Carl Vandevoort, Katrijn van Giel, Reinhilde Terryn, Katia Cousin, Frank Michta Drukwerk: Drukkerij S-Promax


Beste inwoner van Heusden-Zolder, Het Rode Kruis wegdenken uit de internationale leefwereld met rampen, oorlogen en natuurgeweld is niet mogelijk. Rode Kruis Vlaanderen zendt regelmatig noodhulp ter plaatse en helpt zo het ideaal van de stichter van het internationale Rode Kruis, Henry Dunant, te verwezenlijken. Namelijk hulp in alle omstandigheden met respect voor de mens, zonder onderscheid in ras, religie, afkomst en overtuiging. Het Rode Kruis-Heusden-Zolder probeert nu al 75 jaar dit ideaal in daden om te zetten door, met hulp van de inwoners van de gemeente, vrijwilligers aan te trekken, op te leiden en in te schakelen voor provinciale, nationale en internationale projecten. Allen hebben wij de plicht solidair te zijn, vooral met die medemensen die in de problemen geraken. Solidariteit kent geen grenzen. Ook in onze gemeente zijn er noden. De nood aan eerste hulp bij allerhande sportmanifestaties, culturele activiteiten en verkiezingen. De behoefte aan betaalbare ambulances. Dringend bloed moeten krijgen. Sociale hulpverlening…U leest er meer over in deze brochure. Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben wij uw steun hard nodig. Het Rode Kruis is er voor u! Wij hopen dat u er ook voor het Rode Kruis bent! Mathieu Kelchtermans Voorzitter Rode Kruis-Heusden-Zolder


Wat kan het Rode Kruis voor u betekenen?

Wat moet u doen als uw liefste niet meer ademt? Helaas is er meestal niemand in de buurt als uw kind stikt of uw partner een hartaanval krijgt. En al kan de MUG nog zo snellen, het zijn de eerste minuten die tellen! Daarom is het van wezenlijk belang dat u weet hoe u moet handelen in een noodsituatie. Zorg dat ook u eerste hulp kunt geven! Het Rode KruisHeusden-Zolder biedt tweemaal per jaar – gratis! – aangepaste cursussen aan. Ze worden gegeven in het voorjaar en najaar in het Rode Kruis gebouw, Rodekruisstraat 1. Bel ons op 011 57 15 35 voor exacte data.


Bel 105! De ziekenwagens van het Rode Kruis-Heusden-Zolder zijn er voor iedereen, dus ook voor u. Voor vervoer naar het ziekenhuis van uw keuze, voor als u naar een kliniek of rusthuis moet en voor als u weer terug naar huis mag. Tijdens de rit kunt u rekenen op een eersteklas begeleiding in een medisch uitstekend uitgeruste ambulance. Onze ambulanciers worden na een grondige basisopleiding constant bijgeschoold, niet alleen om aan de wettelijke vereisten te voldoen, maar vooral om patiĂŤnten, in alle omstandigheden adequaat te kunnen bijstaan. Bel 105 indien u direct een ziekenwagen nodig heeft of om een ambulance te reserveren voor een later tijdstip. Onze dienst staat overal in onze gemeente onmiddellijk voor u klaar. Maar ook daarbuiten. Het Rode Kruis Vlaanderen is met 220 ziekwagens de grootste ziekenwagendienst van BelgiĂŤ.

Hulpdienst Duizenden mensen bij elkaar tijdens een race-evenement op het circuit van Zolder of honderden mensen bij een voetbalwedstrijd of een braderie in de Koolmijnlaan. Vaak gaat er iets mis; iemand verstuikt een enkel, raakt gewond tijdens een vechtpartij of krijgt het benauwd in een mensenmassa. De hulpdienst van het Rode Kruis is aanwezig bij dit soort gelegenheden om de nodige eerste hulp te verlenen. Organiseert u een evenement? Neem contact op met onze hulpdienst tel.: 011 57 15 35. Wij staan voor u klaar.


Het Rode Kruis biedt sociale hulp aan mensen die hulp nodig hebben en voert taken uit waar beroepskrachten vanwege tijdgebrek niet aan toekomen. Sommige sociale activiteiten zijn in onze gemeente al opgezet, andere staan nog in de kinderschoenen. U leest er hier meer over‌


Uitleendienst U heeft na een ziekenhuisopname tijdelijk een ziekenhuisbed thuis nodig? Of heeft u een been gebroken en komt u zonder krukken niet uit de voeten? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij beschikken over een goed uitgeruste uitleendienst, waar allerhande materialen voorhanden zijn; van rolstoelen tot krukken en van optrekkers tot ziekenhuisbedden. Onze uitleendienst is iedere maandag t/m vrijdag open van 09.30-13.30 uur, Rode Kruisstraat 1, Heusden-Zolder.

Even je problemen vergeten Door de afleiding die een boek en een praatje biedt, kunnen kinderen of volwassenen even hun ziekte vergeten. Rode Kruisvrijwilligers lenen daarom boeken uit in het Sint Franciscus Ziekenhuis. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het contact met de patiĂŤnten.

Spring eens binnen Veel mensen vinden het plezierig als er regelmatig iemand komt aanwaaien. Om bijvoorbeeld samen boodschappen te doen of een wandeling te maken. Of om bij te praten en een oude hobby op te pakken. Mensen met een handicap, chronische aandoening of hoge leeftijd hebben vaak minder mogelijkheden contacten te leggen. Het Rode Kruis is daarom op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden op huisbezoek te gaan en zo het leven van deze groep mensen te veraangenamen. Neem contact op met het Rode Kruis-Heusden-Zolder, tel. 011 57 15 35. U gaat bij mensen op huisbezoek en wilt er wel eens over praten met andere vrijwilligers? Dan komt het Rode Kruis graag in contact met u! Wij bieden u naast gesprekspartners ondersteuning, een gedegen opleiding en verzekering.


Vakantiekampen Er zijn kinderen die niet op vakantie gaan. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat hun ouders het financieel moeilijk hebben. Als de scholen weer beginnen op 1 september horen ze mooie verhalen over vakanties in Zuid Frankrijk, Spanje of soms nog verder. Zelf voelen ze zich minderwaardig omdat ze er niet over kunnen meepraten. Het Rode Kruis wil uitsluiting van mensen die in armoede leven doorbreken en organiseert daarom vakantiekampen voor deze groep kinderen. De ouders voelen zich gesteund en hebben even rust terwijl de kinderen de week van hun leven hebben. Ze zijn nĂŠt als hun klasgenootjes ook op vakantie geweest.

Aangepaste vakanties Er zijn mensen met een handicap of ziekte die niet op vakantie gaan. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze dat zonder hulp niet kunnen. Als je een chronische ziekte of handicap hebt is het niet zo eenvoudig er een paar dagen tussen uit te gaan. Het Rode Kruis organiseert daarom vakanties voor mensen die niet (meer) zelfstandig met vakantie kunnen. Samen met hun verzorger, vriend of partner. Artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers zetten zich in om de gasten van een onbezorgde vakantie te laten genieten.


Brugfigurenproject Sommige kinderen blijven achterop in vergelijking met leeftijdsgenootjes wat betreft leerprestaties en sociale ontwikkeling. Bijvoorbeeld door taalachterstand of leermoeilijkheden. Een van de belangrijkste oorzaken blijkt de kloof tussen het thuis- en schoolmilieu. Bij deze kinderen is er dan ook de nood aan een brugfunctie tussen school en thuis. Beide milieus moeten op elkaar afgestemd worden. De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit klasondersteunende activiteiten, huiswerkbegeleiding op school of bij de kinderen thuis, gezinsondersteuning en activiteiten naar de ouders toe. Wilt u als vrijwilliger onder begeleiding van een professionele kracht graag wat tijd vrijmaken voor deze kinderen? Bel voor meer informatie naar het Rode Kruis Heusden-Zolder.


Wat kan u voor het Rode Kruis betekenen? Baby Michiel had te weinig rode bloedcellen. Zo weinig dat zijn leven in gevaar was. Direct na de geboorte werd zijn bloed vervangen door donorbloed van het Rode Kruis.

“Het Rode Kruis heeft u nodig!�


Bloedmooi Dringend bloed moeten krijgen na een ziekte, ongeval of operatie; het kan ons allemaal overkomen. Dagelijks danken veel mensen, van verkeerslachtoffers tot kinderen met leukemie, hun leven aan de bereidheid van anderen om hun bloed vrijwillig af te staan. Bloedgever zijn is dan ook een van de mooiste uitingen van solidariteit! Bent u tussen de 18 en 65 jaar oud? Kom dan ook bloed geven zodat er meer levens gered kunnen worden! Kijk op www.rodekruis.be of op de affiches om te kijken waar en wanneer de eerstvolgende mogelijkheid bestaat bloed te doneren in onze gemeente. U kunt ook bellen naar het Rode Kruis-HeusdenZolder, tel. 011 57 15 35.

Vrijwilligers gezocht! Vrijwilligers zijn voor het Rode Kruis van levensbelang. Zonder hen bestaat het Rode Kruis gewoonweg niet. U kunt ook vrijwilliger worden. Of u nu veel of weinig tijd heeft. U kunt zich bijvoorbeeld sociaal engageren door patiënten te begeleiden in het Sint Franciscus Ziekenhuis, kinderen met leerproblemen of een moeilijke thuissituatie te ondersteunen of af en toe eens binnen te springen bij mensen die wat minder goed ter been zijn. U kunt ook onze ambulance- of hulpdienst – na het volgen van een cursus – versterken of een vakantie voor mensen met een handicap begeleiden. Ook als u zich niet kunt vinden in bovenstaande voorbeelden, geloof ons: Er is altijd vrijwilligerswerk dat bij u past.


“Help ons helpen in 2007”


Financieel steunen

Word lid van het Rode Kruis Alleen door uw steun kunnen we onze hulpverlening op peil houden en onze vrijwilligers opleiden. Alleen zo kunnen we aan iedereen, overal ter wereld, hulp bieden. Het lidmaatschap kost minimaal 5 euro, maar u beslist uiteraard in welke mate u het Rode Kruis steunt. U kunt de bijgevoegde overschrijving invullen of het bedrag rechtstreeks storten op Fortis-rekeningnummer 001-0593721-60 met vermelding van lidmaatschap 2007. We garanderen dat uw geld terecht komt bij die mensen die het nodig hebben. Vergeet niet dat u een fiscaal attest ontvangt voor giften vanaf 30 euro op jaarbasis.

Duo-legaat, duo-voordeel Regelmatig wordt het Rode Kruis opgenomen als erfgenaam in een testament. Daar zijn we erg dankbaar voor, want het is niet makkelijk om zo’n beslissing te nemen. Een legaat is voor onze organisatie een financiÍle opsteker en kan echt het verschil maken voor mensen in nood. Met een duo-legaat, waarbij u een deel van de erfenis aan uw erfgenamen nalaat en het andere deel aan het Rode Kruis-Heusden-Zolder, verlaagt de fiscus uw successierechten aanzienlijk. Daardoor houdt u meer over om aan uw erfgenamen te verdelen, want u betaalt minder belastingen! Bespreek het met uw notaris.

Voor bedrijven Ook als bedrijf kunt u het Rode Kruis steunen. Te denken valt aan een structurele bijdrage voor het op weg houden van onze ambulances om zo het ziekenvervoer betaal baar te houden; het sponsoren van een aangepaste vakantie voor een gehandicapte of chronisch zieke; het meewerken aan teambuilding voor vrijwilligers. Zo zijn er tal van projecten waar u als bedrijf ons bij kunt helpen. Daar staat tegenover dat het Rode Kruis bijvoorbeeld EHBO-cursussen in uw bedrijf kan aanbieden. Nieuwsgierig naar wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Bel ons! Tel.: 011 57 15 35.


V.U. Dr. Mathieu Kelchtermans, Rode Kruisstraat 1, Heusden-Zolder Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke organisatie die via het Belgische Rode Kruis deel uitmaakt van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.

Brochure Rode Kruis  
Brochure Rode Kruis  
Advertisement