__MAIN_TEXT__

Page 1

. carezidesc articole - studiu biblic - poezii - interviu - noutati - copii - marturi

EDITIA N째4 IANUARIE 2013

Cuvinte

EBEN EZER

PAGINA12

UN NOU

INCEPUT PAGINA 006

&

DIAMANTE

NESLEFUITE

PAGINA 008

&

LUCRAREA LUI MELHISEDEC

PAGINA 009

PUNCT SI DE LA CAPat A MAI TRECUT UN AN DIN VIATA... PAGINA 004


http://bisericafiladelfia.Fr


003

CUPRINS CUVINTE CARE ZIDESC

006 008 009 013 017 018

015 022

articole Un nou început Diamante neslefuite Lucrarea lui Melhisedec Caracter si ungere Femeia împlinind voia lui Dumnezeu... Eben Ezer

studiu Biblic Darnicia o virtutie crestina Vi sa nascut un Mântuitor

botez 011

Marturia unui tânar

poezii

010 021

020

014

023 024 025 026 026

Pe calea de credinta Si a fost Isus copil

evenimente Evenimente interne

interviu CRACIUN - Între traditii si Lumina

copii Nasterea Domnului Isus Hristos... Ce înseamna... ? Banda desinata Întrebari si raspunsuri Cauta si vei gasi

PUNCT SI DE LA CAPat A MAI TRECUT UN AN DIN VIATA... PAGINA 004


MESAJUL BISERICII PENTRU TOTI

CUVÂNT ÎNAINTE

D

ragi cititori după o pauză de șase luni, revista bisericii noastre „Cuvinte care Zidesc” a cunoscut o schimbare radicală și are o nouă formă însă cu același conținut, care este destinat ca până acum ,să zidescă și să formeze inimi pentru Hristos ,Domnul nostru. În întâlnirile noastre de studiu si sinteză a lucrării în care suntem implicați, colegiul de redacție a decis, că este imperativ necesar și benefic de o schimbare de design și formă a publicației! Prin aceasta nădăjduim că această nouă formă, acest nou început să aducă o dorință mult mai mare de lecturare și să atragă cât mai multe categorii de cititori. Pe această cale dorim să mulțumim fratelui Andrei Preda, care pentru slava lui Dumnezeu a pus în practică darul cu care a fost înzestrat și folosindu-se de experiența sa în media, am reușit să dăm o nouă identitate atât revistei cât și site-ul bisericii, oferindu-ne posibilitatea de a o publica online pe site-ul :

http://bisericafiladelfia.fr Așteptăm cu interes opiniile , sugestiile dumneavoastră referitoare atât la noul format cat și la conținutul acesteia prin email la : revista@bisericafiladelfia.fr sau m.lucian@bisericafiladelfia.fr opinii care ne-ar ajuta să venim în întâmpinarea dorințelor și așteptărilor pe care le aveți. Vom continua să tratăm subiecte cât mai importante și sperăm ca materialele publicate să întărescă convingerile dumneavoastră cu privire la calea credinței și să atingă inima acelui care o lecturează.

C I R E F S I L B ADE I R L I E F BIS LA FI

Design by Cloud Code http://cloudicode.com for Biserica Filadelfia

Echipa Revistei REDACTOR SEF: Matei Lucian email : m.lucian@bisericafiladelfia.fr

Editori Anca Marian mariananca@hotmail.com Persida Constanta lorelaip@yahoo.com

Design & Media

Doresc să subliniez că noi nu ne adresăm nu numai celor familiarizați cu lumea spirituală ci și celor ce caută, adevărul , liniștea și pacea DESIGN : CLOUD ICODE printre noi. email : contact@cloudicode.com Nu în cele din urmă, doresc tuturor, ca anul acesta să fie plin plin de speranță și nădejde, să fie plin de pace și bucurie iar fericirea și îndurarea lui Dumnezeu să vă însoțească zi de zi! Dumnezeu să vă binecuvinteze planurile care sunt după voia Sa și să le ducă la îndeplinire. Copyright © 2012 Lightstock.com, All rights reserved. Copyright © 2012 iStockphoto LP Copyright © 2033-2012 Shutterstock, Inc BANDA DESENATA Redactor Șef Jesusandkidz.com and Wondervista.com are copyright © Matei Lucian 2010 and trademarks™ of Wondervista Entertainment

Copyrights imagini

Cu legături frățești!


BISERICA FILADELFIA

A C A I FA IC CAP D A

PUNCT SI DE LA

A

mai trecut un an din viața ta, un an în care ai trăit multe experiențe cu Domnul, experiențe frumoase și pline de semnificații. Experiența creștină nu este una stagnantă, monotonă sau fără sens, ci ea este plină de trăiri, emoții, bucurii și împliniri, pe de-o parte, iar de celaltă parte ne întâlnim cu fel de fel de crize, fie ele financiare, materiale și chiar spirituale! Să ști că dacă nu ai urcat sigur ai coborât iar dacă nu ai crescut sigur ai dat înapoi! Așa este viața, cu urcușuri și coborâșuri. Îmi aduc aminte cand am început anul 2012 că l-am intâmpinat cu entuziasm și cu speranța că el va fi unul mai bun decât cel care a trecut și cred că fiecare dintre noi am făcut o mulțime de planuri , proiecte însă și multe multe promisiuniuni inaintea Domnului. . Am pornit cu o altă imagine a acelui creștin autentic care î-L caută pe Dumnezeu și am făcut noi legăminte, juruinți, am luat decizii și atitudini noi. Am înțeles că viața creștină este o mișcare spre o anumită țintă, o călătorie cu o anumită destinație .Scopul călătoriei noastre este o asemănare cu Hristos, este reflectarea vieții Sale caracterizată prin dragoste și umilință, de curaj și control de sine, de sfințenie și curăție sau cu alte cuvinte o creștere și o maturitată spirituală. De fiecare dată, atunci când suntem la cumpăna dintre ani, ne facem un bilanț. Ne gândim la trecutul nostru apropiat, î-l analizăm minuțios și medităm cu bucurie la succesele și

realizările noastre, la biruința pe care am avut-o în numele Domnului Isus, însă tot în urmă privind, constatăm anumite insuccese, căderi și înfrângeri pe care le-am întâlnit în umblarea noastră pe calea credinței. De multe ori mi-am pus întrebarea ; „Oare este bine să privesc în urmă”?„Oare nu este bine să privesc înainte așa cum mă învață cuvântul și să dau totul uitării”? Da, este bine să-ți faci analiza vieții pentru că însuși cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă prin profetul Ieremia 2:23„ Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut” Privind în urmă dai piept cu realitatea, cu tine însuți. Dumnezeu ne mai dă o șansă, să ne revizuim viața! Privește în urmă și nu ezita să te oprești ăn locurile unde pașii tăi au călcat; Oprește-te și mergi pe cele mai înfundate străzi din viața ta, deschide-ți fiecare filă a sufletului tău și verifică-ți fiecare colț al inimii și vezi dacă, acolo-i Dumnezeu! Cântărește bine fiecare moment al călătoriei tale, apoi acceptă să fi un lut în mâna Creatorului tău. Vei fi modelat după chipul și asemănarea Lui și va pune standardele Lui în viața ta. „Pune-un punct și ia-o de la capăt ” Să spunem și noi ca și David „ zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic” Dumnezeu să ne ajute ca adevărul Său să fie în adâncul inimii noastre, să lase El ungerea Sa peste noi și să formeze un caracter sfânt și curat! Matei L.


ARTICOLE

006

UN NOU

INCEPUT UN VECHI PROVERB SPUNE CĂ “TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII”. IATĂ UN TIMP PRIELNICPENTRUANEFACEOEVALUAREASUPRAVIEŢIISPIRITUALE,AMODULUI CUM AM TRĂIT ŞI SLUJIT PE DUMNEZEU, CE REALIZĂRI SAU SCADENŢE AVEM.

S

e mai fac astfel de evaluări de fiecare: an nou, în care ne luăm noi angajamente, promisiuni, şi în adevăr dorim să fim mai buni, mai sfinţi, biserica să fie mai duhovnicească. Insă prea des în cursul anului, întâlneşti tot mai mult creştini, fie de propria lor viaţa, fie de relaţia dintre fraţi sau de biserică în care sunt membri şi este tot mai rece, etc. Sunt multe cauzele şi problemele, însă voi trata doar una singură, care persistă de la an la an, şi care dacă ar fi rezolvată de fiecare dintre noi, foarte multe alte probleme s-ar rezolva de la sine, şi anume: DRAGOSTEA!


ARTICOLE

007

M

ulţi afirmă şi recunosc că nu mai este dragoste în fraţi, o sesizăm cu toţii, o dorim cu toţii, aşteptăm să fim înconjuraţi de oameni cu dragoste, mergem la biserică şi vrem să primim dragostea celorlalţi, însă adevărata problemă constă în faptul că, sunt tot mai puţini cei ce o oferă. Iar principala cauză suntem noi! Sigur, putem spune că avem dragoste, şi avem. De exemplu, dragoste pentru părinţi, dragoste pentru copii, fraţi de corp, prieteni apropiaţi, răspundem cu dragoste celor care “merită” sau celor pentru care avem un interes anume, oferim dragoste celor care la rândul lor ne-au făcut un bine. Însă această dragoste este una pur firească, care nu mulţumeşte şi împlineşte voia Domnului. În Matei 5:47 Domnul Isus spunea că “dacă îmbrăţişăm cu dragoste doar pe fraţii noştri, ce lucru neobişnuit faceţi”, oare păgânii nu fac la fel? Apostolul Pavel spunea în Romani 5:8 că Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Apostolul Ioan 3:16 spunea că: “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viaţa veşnică”. Iată că adevărata dragostea este cea care oferă, şi nu doar aşteaptă să primească. Dacă spunem că avem dragoste, ce oferim?! şi cui oferim?! Dragostea adevărată ne face capabili să iubim pe Dumnezeu, pe fraţi, până şi pe duşmani, până într-acolo încât, dacă este nevoie, te face capabil să îţi dai şi viaţa pentru Dumnezeu şi oameni. Această dragoste nu este o moştenire genetică, să o fi moştenit la naştere! Această dragoste o primim doar de la Dumnezeu. Nu este firească, ci dumnezeiască! Nu se bazează pe sentimente, ci este natura lui Dumnezeu, căci “Dumnezeu este dragoste”! Apostolul Pavel spunea în Romani 5:5 că această dragoste a lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aceasta este voia şi lucrarea mântuitoare a Domnului Isus, că noi cei care suntem răi să putem fi după voia lui Dumnezeu, şi nu vom putea altfel, decât dacă vom avea dragoste. Ioan 13:24 Domnul Isus spunea: “va dau o poruncă nouă: să va iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii”. Dar de ce este atunci atâta răceală între fraţi? Sunt membrii ai aceleiaşi biserici şi nu se pot saluta între ei, alţii nu se pot suferi, se bârfesc, găseşti atâta dispreţ, insulte, arătări cu degetul, etc. Aceasta deoarece, cu privire la dragoste, oamenii se împart diferit între ei, în funcţie de viaţa pe care o trăiesc, şi nu pe care o propovăduiesc. Astfel sunt patru moduri diferite ale dragostei în care se găsesc oamenii: cei care au dragoste - Fil. 1:8; 1 Tes. 1:3 celor care li se răceşte dragostea - Mat 24:12 cei care nu au dragoste - Rom. 1:31 cei care părăsesc dragostea - Apoc. 2:4. 1. Mulţumim lui Dumnezeu că am cunoscut mulţi fraţi şi surori cu o dragoste adevărată, care, ceea ce îţi vorbesc în faţa, vorbesc şi în spatele tău sau lipsa ta, se comportă cu dragoste chiar dacă eşti într-o clasă inferioară social, material sau profesional, te fac să te simţi bine în preajma lor.

Să umple Dumnezeu inimile noastre cu o astfel de dragoste, pentru a ne ridica şi sprijini unii pe alţii, iar nu a ne strivi. 2. Celor care li se răceşte dragostea îi recunoşti căci sunt retraşi, închişi în universul lor, dau răspunsuri evazive, sau sunt egoişti, mândri. Domnul Isus preciza căci cauza acestei răceli apare datorită înmulţirii fărădelegilor, fie personale, atunci când din egoism sau mândrie nu mai ţinem cont de fraţii noştri şi facem ce este rău, fie se răceşte dragostea din pricina fărădelegilor altora. Câţi nu au, din păcate, suficiente motive de plângere atunci când sunt minţiţi sau înşelaţi, dispreţuiţi sau chiar furaţi, pentru că fac o greşeală şi când sunt osândiţi de cei ce păcătuiesc la fel, sau într-un mod diferit, când sunt daţi ca exemplu “aşa nu”; şi multe astfel de motive îi determină pe mulţi fraţi să li se răcească dragostea. Psalmistul David vorbea şi el de astfel de situaţii, în care dezamăgirea venită din partea “fraţilor” te poate influenţa în rău, Ps. 55:12-14. 3.Cei care nu au dragoste, reprezintă o extremă periculoasă în care cad unii oameni religioşi. Au despre ei o părere foarte bună, din pricina activităţii religioase pe care o desfăşoară. Pilda Domnului Isus cu fariseul şi vameşul care s-au înfăţişat împreună la templu este foarte grăitoare, mustrarea dată fariseilor religioşi, care spălau paharul doar pe dinafară, însă pe dinlăuntru erau plini de răutate. Aceste exemple se regăsesc şi azi, când vor să-ţi scoată paiul din ochi, atunci când ei au o bârnă. 4. În Apoc. 2:1-7 găsim prezentată biserica din Efes, o biserică matură în gândire şi cunoştinţă, cu multe fapte bune, având răbdare, care a şi suferit pentru numele lui Isus, însă care avea o problemă la care Domnul Isus trage un serios semnal de alarmă, Apoc 2:5, şi anume: au părăsit dragostea! Dacă cei cărora li s-a răcit dragostea găsesc o scuză, că aceasta este din vina altora ( îndreptăţită sau nu), cei care părăsesc dragostea nu au nici o scuză! Poţi pierde ceva, din neveghere sau influenţă străină, dar când părăseşti ceva, o faci cu bună ştiinţă. Iar în cazul nostru, fie părăseşti dragostea lui Dumnezeu pentru o altă dragoste, cum ar fi dragostea pentru lumea aceasta. Apostolul Pavel a avut un tovarăş de slujbă care l-a părăsit pentru o astfel de dragoste; este vorba de Dima. Fie părăseşti dragostea de Dumnezeu pentru un alt dumnezeu. Domnul Isus a spus în Matei 6:24 “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va uri pe unul şi va iubi pe celălalt...” Să luăm în serios această problemă întrucât lipsa dragostei este catastrofală. Apostolul Pavel spunea în 1 Cor 13 că fără dragoste nu suntem nimic şi totul este egal cu zero. Însă dacă avem dragoste, Domnul să ne ajute să stăruim tot mai mult în ea. Dacă simţi că ai multe argumente... poţi să ai un nou început în care să oferi iertare. Să ne aducem aminte de avertismentul Domnului Isus din Apoc 2:5 “adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.” (care ţi-au adus mântuirea). Este un nou început, cel puţin de an şcolar. Este un timp potrivit să ne rugăm Domnului să avem un nou început în vieţile noastre, în care să fim gata să “oferim”, să ridicăm, să iertăm, să îmbărbătăm. Marian Briceag

DACĂ NE VOM FACE O

AUTOEVALUARE SINCERĂ ÎN PRIVINŢA ACEASTA, ÎN

CARE CATEGORIE DIN CELE PATRU NE VOM REGĂSI?


ARTICOLE

008

DIAMANTE

NESLEFUITE Într-o lume in care timpul conteaza si in care fiecare secunda este importanta, as dori sa ne oprim putin din timpul pretios, pentru micutii ingerasi, sunt copiii nostrii, daruri ceresti.

P

ornind de la ideea „copilul e diamantul neslefuit din rucsacul nostru”, ne punem intrebare ce sa facem cu el? Ce nevoi are? Cum trebuie slefuit? In aceste randuri doresc sa pregatesc sculele necesare ca diamantul tau sa primeasca o fata frumoasa, chiar cea mai frumoasa! In primul rand sa intram in atelierul Tatalui ceresc , instrumentul principal este Biblia. Ca si parinte nu uita ca si tu esti rob credincios Marelui Mester Isus Hristos. De multe ori iti pui intrebarea care este varsta la care copilul tau trebuie sa invete despre bine si rau, a face si a nu face, a asculta, a implini si cel mai important lucru: care este varsta si timpul care intelege cine este Dumnezeu? Cine este Isus? Ce a facut El pentru noi? Dar cata importanta are el, copilul, in ochii Lui? Pana la varsta de sapte ani copilul isi formeaza caracterul,iar maiapoitoatacopilaria,adolescenta,tinereteasiviataintreagavafio continuacrestereininvataturapecare aprimit-oinprimiianideviata. In cartea Proverbe 22:6 gasim cea mai importanta si vitala porunca pentru noi in privinta asta: „Invata pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, si cand va imbatrani nu se va abate de la ea.” Primulresponsabilincrestereaspiritualaacopilului,estitucaparinte. Trebuie sa ai grija sa-l inveti Cuvantul lui Dumnezeu! De la ce varsta? Copilul tau are nevoie de mancare buna ca sa creasca inca din prima zi. Nu uita! Tot din prima zi are nevoie de Creatorul sau, de un Prieten bun inca de la varsta cand vrea sa isi faca prieteni in anturajul din afara caminului. Copilul are nevoie de Isus, iar tu parinte drag, trebuie sa ii faci cunostinta cu El. Isus n-a tinut cont de varsta sau de marime cand i-a chemat si a zis: ”Lasati copilasii sa vina la Mine, si nu-i opriti; caci Imparatia lui Dumnezeu este a unora ca ei” Luca 18:16 Isus este cheia pentru o viata mai buna, pentru o crestere sanatoasa; un Vegheator pentru momentele cand nu iti dai seama ca cel rau pandeste. Cand esti cu el sau cand nu il ai sub privire, cand negura seriiselasavreisafiepazit,nu?Dacaraspunsulesteda,atunciarata-iL pe Isus, slefuirea incepe cu atat mai repede cu cat ii spui despre Isus. Copilul are incredere deplina in tine, profita de aceasta unealta si nu lasa sa treaca timpul! Atmosfera pe care o da unitatea familiei, in partasiadesearadinjurulCuvantului,iivaramaneinmemorietoataviata. In paralel cu atelierul din casa ta, mai exista inca unul foarte important pentru diamantul tau: timpul petrecut

la programul de rugaciune si serviciu divin din cadrul intalnirilor in casa de rugaciune si scoala duminicala. Parintii impreuna cu invatatorii de la grupele de copii, ofera copilului posibilitatea de a-si imbogati cunostintele si de a se hrani din Cuvantul lui Dumnezeu intr-un limbaj adecvat varstei lui. Aicielinvata„slefuireafina”,invatamultelucruridespreMesterul sau ,despre istoria, dragostea, dreptatea, bunatatea Sa; si multe alte lucruri despre pretul lui in ochii Domnului. Atelierul acesta il ajuta sa vada ca sunt si alte diamante ca si el la fel de importante, la fel de dragi si ca nimic din lumea de afara nu merita sa-i strice frumusetea.

Acest diamant pe care il slefuiesti si il indrepti dupa cum iti da Dumnezeu calauzire si intelepciune, are sa faca fata ispitelor ce i-i se pun in fata in cel din urma atelier despre care vreau sa vorbesc: scoala si gradinita laica. Aici primeste invatatura pentru cresterea si dezvoltarea lui intelectuala dar si multe doctrine si obiceiuri care poate ti-i se par banale, dar care se inradacineaza in mintea lui, indemnul meu este sa veghezi in fiecare zi si sa slefuiesti , ca nu cumva ceva murdar sa impiedice stralucirea lui, iar in loc de diamant sa ajunga un carbune pentru focul care va arde in ziua de apoi. Cu blandete si intelepciune de la Dumnezeu, invatal adevarul si arata-i totdeauna calea cea dreapta, ajuta-l sa-si faca obiceiuri bune si sa le pastreze. Incearca sa fi disponibil ori de cate ori are curiozitatea sa invete ceva, daca tu nu vei fi, se vor gasi altii din afara, care nu au aceeasi invatatura ca si tine. In incheiere, as dori sa iti spun , drag mester: nu lasa sa treaca timpul! Operatia de slefuire se face cu gingasie si migala. Fiecare etapa a vietii este foarte importanta, nu lasa sa iti scape vreuna, ca nu cumva fata lui sa nu straluceasca iar Marele Mester sa iti ceara socoteala! Staruieste in rugaciune si in cunoasterea Scripturii, iar atunci cand Isus va veni, va duce diamantul tau inaintea Tatalui, iar tie iti va zice: „ Bine, rob bun si credincios; ai fost credincios in putine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intra in bucuria stapanului tau!” Matei 25:21.

Mihai Popescu


ARTICOLE

009

LUCRAREA LUI

Fie că în mijlocul nostru să fie mulţi preoţi după rânduiala lui Melhisedec!

MELHISEDEC

„TU EŞTI PREOT ÎN VEAC, DUPĂ RÂNDUIALA LUI MELHISEDEC”

M

elhisedec a fost un om amintit în Scriptură, fără a ne fi prezentat detaliat, ramânând necunoscut nouă, dar un om care îl cunoştea pe Dumnezeu în mod profund – care l-a întâlnit pe Avraam, când Avraam s-a întors dintr-un război, şi l-a binecuvântat cu mâncare şi cu un cuvânt de la Dumnezeu, Geneza 14:14-20. Avraam era obosit şi se afla în pericol de a se mândri după ce fusese aşa de victorios în luptă. Era totodată în pericolul de a râvni avuţiile împaratului Sodomei, pe care le capturase în război. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Melhisedec cu hrană care i-a întarit trupul obosit şi cu un cuvânt care i-a salvat sufletul de la pângarirea cu mîndrie şi cu lăcomie, astfel încât Avraam să înţeleagă că Dumnezeu binecuvintează, şi nu capturarea bogăţiilor împăratului Sodomei. Melhisedec i-a spus lui Avraam: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului şi al pamântului. Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrăjmăşii tăi în mâinile tale!” Nu i-a ţinut o predică lungă cu multe puncte principale. Nu. El i-a spus doar o propoziţie, dar aceasta a fost un cuvânt profetic ce a răspuns exact nevoii lui Avraam. Prin acea singură propoziţie, el i-a amintit lui Avraam că, atâta timp cât Dumnezeu a fost Acela care îi dăduse victoria, nu trebuia să-şi însuşească vreun merit el însusi. Melhisedec i-a amintit de asemenea lui Avraam că, atâta timp cât Dumnezeul lui deţinea cerurile şi pamântul, nu era deloc necesar că el să ia din prăzile războiului, aşa cum fac în mod normal vingatorii. Când Avraam l-a întâlnit pe împaratul Sodomei, îndată după aceea, aceste cuvinte ale lui Melhisedec i-au răsunat în minte. El i-a spus împaratului Sodomei că, atâta timp cât Dumnezeu sau este Stapânitorul cerului şi al pamântului, el nu va luă nici măcar un fir de aţă din pradă de război, Geneza 14:22-24. Acum Isus a fost numit de Dumnezeu drept mare preot după rînduiala lui Melhisedec. Şi noi suntem acum chemaţi să fim preoţi potrivit aceleiaşi rânduieli, şi să împlinim această lucrare-Melhisedec. Gânditi-vă cum Melhisedec, fără niciun fast, sau publicitate a apărut liniştit şi i-a dat lui Avraam exact ceea ce el avea nevoie: hrană pentru nevoile lui trupeşti şi cuvântul plin de înţelepciune, că să-l salveze pe Avraam de mândrie şi de lăcomie. După satisfacerea nevoilor lui Avraam, el a dispărut la fel de liniştit cum a venit. Aceasta este lucrarea pe care noi toţi trebuie s-o râvnim: să-i binecuvântam în linişte pe cei aflaţi în nevoie şi apoi să dispărem, fără să căutăm vreo onoare, apreciere, mulţumiri sau publicitate pentru noi însine. Oamenii vin la adunările bisericii obosiţi şi epuizaţi în urma bătăliilor din lumea în care trăiesc şi muncesc. Cât de minunat este să împlineşti în biserică exemplul lăsat Melhisedec, aşa încât credincioşii să fie aprovizionaţi cu alimente şi hrană spirituală care să-i poată întari. Ce mare binecuvântare să fii totodată capabil să-i ajuţi în moduri practice pe fraţii şi semenii tăi, când au nevoie, astfela încât să le putem face viaţa mai uşoară. Este trist când fraţii au gânduri înalte despre ei însisi. Ce minunat este să poţi avea cuvântul potrivit, un cuvânt profet-

ic, insuflat de Duhul Sfânt, pentru fraţi şi surori în fiecare adunare. Dacă este să vorbim în acest fel, trebuie să fim preoţi care aduc jertfe lui Dumnezeu în ascuns şi care menţin legătura cu Dumnezeu permanent, cu o conştiinţa curată. La Dumnezeu nu este părtinire. El doreşte ca fiecare persoană din adunarea credincioşilor să fie asemeni unui preot după rânduiala lui Melhisedec, care să vorbească liniştit sub călăuzirea Duhului Domnului, în smerenie, Faptele Apostolilor 2:17-18; 1 Corinteni 14:31. Dacă eşti dispus să pui tot ce ai pe altarul jertfei, dacă tânjesti să vorbeşti sub călăuzirea Duhului Domnului şi să rosteşti cuvinte profetice, dacă eşti interesat de binele fraţilor tăi şi al surorilor tale, şi dacă nu ai nicio dorinţa pentru propria reputaţie sau slavă, atunci Dumnezeu poate pune în gura ta un cuvînt care va împlini nevoile fraţilor şi surorilor la fiecare întâlnire, chiar dacă e să fie şi numai o singură propoziţie sau cuvânt. În preoţia lui Melhisedec nimeni nu este un frate special, o persoană nemaipomenită. Nu căuta să fii cunoscut datorită darurilor pe care le ai. Căuta să fii nimeni.

Fii anonim dacă doreşti într-adevăr o slujire-Melhisedec. Nu lasă să fie niciun gând în tine că tu eşti fratele care a adus anumite suflete la Hristos, că tu eşti fratele care se roagă pentru săraci ori bolnavi, sau că tu eşti fratele care conduce întâlnirea, sau care face acest lucru, ori pe celălalt. Fii mulţumit să fii un frate obişnuit, fără niciun nume, titlu, onoare sau reputaţie. Binecuvânteaza-i pe ceilalţi şi apoi retrage-te în taină. Căuta să fii necunoscut. Haideţi să ne bucurăm că suntem egali cu toţii, chiar dacă lucrările şi darurile noastre pot fi diferite. Isus le-a spus odată ucenicilor Săi să nu se bucure că demonii le erau supuşi în Numele Lui. Cu alte cuvinte, să nu se bucure de lucrarea lor, adică de ceea ce puteau face sau de ceea ce au făcut. Ei trebuiau să se bucure în schimb de ceea ce Dumnezeu făcuse pentru ei, scriindu-le numele în Cartea Vieţii Luca 10:20. O asemenea atitudine se afla în centrul tuturor lucrărilor Noului Legământ. O caracteristică a naturii lui Dumnezeu este aceea că El urăşte afişarea şi publicitatea. Despre Dumnezeu este scris în cartea Isaia că: „Într-adevăr, Tu eşti un Dumnezeu care te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule!”, Isaia 45:15. Dumnezeu doreşte să ne facă şi pe noi asemenea Lui, să fim părtaşi naturii Lui care iubeşte să facă lucruri fără să fie observat, şi fără să dorească vreun merit pentru ceea ce a făcut. Dumnezeu doreşte să facă o lucrare atât de puternică în noi încât şi noi să putem învata cum să-i binecuvântam pe alţii şi apoi să dispărem aşa cum a făcut Melhisedec. El doreşte să ne elibereze de dorinţele păcătoase de a căuta onoare şi a merit de la oameni, pentru ceea ce am făcut. Fie că în mijlocul nostru să fie mulţi preoţi după rânduiala lui Melhisedec! Nicu Stirb


POEZII

010

ZIE

E PO

Pe calea de

CREDINTA Pe calea de credinţă Isus când obsesc, La poala crucii tale Acolo poposesc!

Pe calea cea îngusta Când spinii mă înpung, În cerul tău Isuse Acolo vreau s-ajung!

Şi în iubirea-Ţi mare Acolo mă ascund Că tu esti Dumnezeul Adevarat si bun.

Şi pe această cale De chin şi de dureri, O singură lumină Aceasta-i; fratii mei!

Şi strânşi cu toti in rugă Nimic nu ne răpun Îţi mulţumesc Isuse Că viaţa ne-oîncununi!

MIHAI POPESCU

Copyright © 2012 Lightstock.com

*

*Simbolul acesta introduce o poezie.

Îl veti gasi în timpul Serviciului Divin când o poezie va fi recitata. Simbolul este o coala de hartie cu scris pe ea.

Altădată, poporul lui Israel după ce Dumnezeu a fost de partea lor, după ce s-au uitat inapoi şi au văzut toate relizările şi binecuvantările, bineînţeles nemeritate, au înălţat un altar şi i-au pis numele Eben Ezer afirmând, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Cred că este rândul nostru să facem acest fapt şi cred că toate generaţiile au acestă datorie, în orice caz, noi vrem acum la sfârşit de an să spunem din toată inima Domnului cu mulţumire şi cu reverenţă că până aici El ne-a ajutat şi El care are gânduri de pace să ne dea un viitor şi o nădejde şi în continuare şi credem că, dacă Dumnezeu va mai păstra lumea aceasta , şi în anul care vine vom putea mulţumi Domnului pentru purtarea de grijă ! Domnul să vă binecuvînteze “ ! NELU OLARI

Oamenii care au umblat cu Dumnezeu au lăsat în urma lor pietre de “aducere aminte”. Pietre care au continuat să vorbească fără cuvinte, dar, cu putere, generaţiilor ce au urmat. Acestea stau ca mărturie amintindu-ne că Dumnezeu a răspuns si a venit în ajutorul celor ce L-au chemat. El ne provoacă să privim atent urma paşilor noştri şi vom descoperi multe “pietre de ajutor” pe care piciorul nostru a putut călca sigur!

“ A C I A I R E ELFA D A C

Simon Vlasin

CU UN STROP DE APA CAZUT ÎNTR-UN OCEAN SE ASEAMANA VIATA OMULUI PE PAMÂNT ÎN COMPARATIE CU ETERNITATEA CE NE ASTEAPTA DUPA MOARTE VIOREL BUIA


MARTURIE

)

MARTURIA UNUI

TÂNAR

S

e spune că viaţa este aşa cum ţi-o faci tu! Ei bine, eu mă consideram prea tânăr ca să-mi fac griji în această privinţă, însă, de-a lungul timpului, acest fapt s-a adeverit şi în viaţa mea şi am învăţat că fiecare decizie pe care o iau în viaţă, fiecare faptă aduce după sine consecinţe bune sau rele depinde de alegerea făcută. Am auzit de nenumărate ori vorbinduse despre Dumnzeu şi de nenumărate ori am fost îndemnat să mă apropii de Dumnezeu, să-L cunosc să-mi predau viaţa Lui şi să devin copilul Său Ştiam că pentru mântuirea mea se rugau multe persoane din familie şi mai ales mama mea care mă îndemna mereu la pocăinţă. Însă eu credeam că am toată viaţa înainte şi am timp destul şi am ales un alt mod de a-mi petrece viaţa. Am ales lumea. Încă de timpuriu am început să fumez, la început a fost doar o distracţie cu prietenii dar incet, incet, ţigara a pus stăpânire pe mine si am devenit dependent mai ales că prietenii mei fumau şi ei chiar foloseau băuturi alcoolice şi cea mai mare parte din timpul meu o petreceam cu ei prin cluburi sau diferite locuri care nu erau după Voia Lui Dumnezeu. Şi azi aşa, mâine aşa, până când acest stil de viaţă a început să mă definească. La un moment dat am început să fiu conştient că nu sunt pe calea cea bună dar nu prea credeam că pentru mine este vreo cale de salvare mai ales că am încercat să renunţ la unele lucruri chiar şi la ţigări, deoarece fumatul îmi afecta şi sănătatea şi devenise neplăcut, dar imi era foarte greu şi am renunţat. Uneori, de dragul mamei mele care era foarte necăjită de starea mea, o însoţeam la Biserică însă după vreo cinsprezece minute de stat mă plictiseam şi plecam acasă fără ştirea ei iar la sfârşit, deoarece locuaim foarte aproape de Biserică, mă întorceam înapoi şi o aşteptam în curte.

„ Mihai, cu tine as vrea sa cânt în corul de îngeri al Lui Dumnzeu într o zi...

BISERICA FILADELFIA


MARTURIE

012

ealizez acum, cu mare părere de rău, cât greu i-am pricinuit dar mulţumesc Lui Dumnezeu că într-o zi mi-a deschis ochii şi mi-a adus lumina. În urmă cu vreo doi ani, sora mea a insistat să vin la Paris în vacanţă. Am acceptat deoarece nu o văzusem de mult timp şi eu lucram în Germania la patru sute de kilometrii de graniţa cu Franţa. Am venit cu gândul că voi sta câteva zile şi apoi mă voi întoarce în România. Când am ajuns aici, neavând nici un prieten am început să mă plictisesc şi mi-am plănuit plecarea, însă Dumnezeu, care mă cunoştea încă din pântecele mamei, avea cu mine alte planuri. În decurs de câteva zile mi-a dat un loc de muncă şi la scurt timp, patronul mi-a facut acte. Dumnezeu a lucrat în acest fel pentru ca eu să găsesc un motiv pentru a rămâne aici şi să mă îndepărtez de anturajul pe care î–l aveam în România. Neavând nici un prieten aici, am început să merg la Biserică împreună cu sora mea deoarece prietenii pe care îi avea ea erau la Biserică şi erau singurii cunoscuţi şi în scurtă vreme au devenit şi prietenii mei. Acesta a fost al doilea plan al Lui Dumnezeu şi anume sămi găsească prieteni din Biserică şi să-mi schimbe anturajul. Zi de zi Dumnezeu mi-a purat de grijă aici şi prin acesta a lucrat la inima mea. Uneori imi vorbea prin fapte alte ori prin oameni chiar mama unui prieten, o soră din Biserică de aici a început să-mi vorbească despre importanţa Mântuirii îndemnându-mă să mă botez. Am început să înţeleg că Isus a venit să ridice păcatele lumii iar eu făceam parte dintre cei păcătoşi care aveau nevoie de salvare. În fiecare zi, Dumnezeu prelucra lutul inimii mele ca să-i dea o nouă formă şi o nouă valoare până când, inima mea a fost schimbată în intregime şi atunci am putut să văd şi să înţeleg golul pe care îl aveam în viaţă fără Dumnzeu. Atunci am luat hotărîrea şi asemeni fiului risipitor am decis să las lumea şi să mă întorc acasă. Dumnezeu m-a primit cu mare

bucurie deoarece am învăţat că atunci când un păcătos se întoarce e bucurie în cer şi aşa în data de 18 noiembrie 2012 eu și încă alte 26 de persoane am încheiat legâmânt cu Domnul, devenind copilul Său. Botezul în apă reprezintă ”mărturia unui cuget curat înaintea Lui Dumnezeu prin învierea Lui Isus Hristos” (1Petru 3:21), este un simbol care simbolizează îngroparea omului vechi și învierea la o viață nouă alături de Hristos. Am înțeles că acestă mărturie este personală și trebuie făcută la o vârstă majoră deoarece se face pe baza credinței în Isus. Botezul este mărturia publică prin care credinciosul declară că se angajează să-L slujească pe Dumnezeu toată viața însă frumusețea și marea bucurie vine din partea Domnului care în fața acestei declarații promite celor care I se predau și Îl slujesc, viață veșnică. Ştiu că viaţa nu va fi uşoară, ştiu că vor fi multe piedici şi lupte însă ştiu că Tatăl meu din Cer, care din dragoste pentru mine s-a făcut om şi a murit pe cruce, El va fi acolo să mă poarte pe braţul Său şi să-mi dea biruinţă, pentru că El locuieşte cu cel zdrobit şi cu inima smerită şi ascultă rugăciunile, eu sunt dovada, deoarece El a ascultat rugăciunile mamei mele şi m-a adus la mântuire. Fii risipitori ca şi mine mai sunt încă mulţi, dar ştiu că încă mai este loc la Cruce şi Dumnzeu încă mai are îndurare şi har pentru omenire. Viaţa e scurtă, e ca un fir de nisip în bătaia vântului, nu ştim câtă vreme vom mai trăi însă acum când mi-am schimbat traiectoria ştiu sigur care este ţinta mea : CERUL Un prieten drag care a plecat la Domnul imi spunea mereu: „ Mihai, cu tine aş vrea să cânt în corul de îngeri al Lui Dumnzeu într-o zi” . El a plecat insă eu am uitat rapid dorinţa lui şi m-am pierdut prin lume...azi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat acestă şansă ca în ziua glorioasă, când va veni pe nori să-şi ia copiii Acasă, voi fi şi acolo ...azi sunt copilul Său!

CANDIDATII PENTRU BOTEZUL ÎN APA

B

Evenimentul “BOTEZUL IN APA” A avut loc pe data de 18 noiembrie 2012. Pentru vizionarea evenimentului vizitati site-ul nostru sau scanati codul QR

otezul în apă reprezintă ”mărturia unui cuget curat înaintea Lui Dumnezeu prin învierea Lui Isus Hristos...

Copyright © 2012 Lightstock.com

R


ARTICOLE

013

CARACTER ȘI

UNGERE

Desigur că avem nevoie atât de ungere cât și de caracter în lucrul Domnului. Dumnezeu vrea ca noi fiecare să terminăm bine alergarea. Este o luptă aprigă care se dă și în care suntem fiecare dintre noi ostași. Dacă cineva este biruitor in urmatoarele patru domenii în care diavolul atacă, are multe șanse să termine bine alergarea. Primul domeniu - în care toți sunt provocați și mulți cad, este cel al mândriei, păcatul originar prin care a căzut și Lucifer. Mândria este înșelătoare, în sensul în care, cei care o au nu își dau seama de aceasta. Ea capătă diferite forme, unele foarte subtile, de la aroganța crasă, la asumare, doar aparent justificată, a unor merite. Marele adevărul este că orice am face oricine am fi noi nu avem nici un merit ! Nota distinctivă a creștinismului autentic este, fără excepție, smerenia. Al doilea domeniu - în care foarte mulți cad este cel al imoralității sexuale. Voia lui Dumnezeu pentru noi, și porunca Lui, de asemenea, este să fim sfinți, iar aceasta nu se poate negocia. Diavolul știe aceasta și atunci încearcă toate modalitățile să-i facă pe oameni să cadă, folosindu-se de natura păcătoasă.

Dacă diavolul nu reușește să distrugă caracterul cuiva, cu primele două provocări, atunci va încerca cu o a treia metodă foarte subtilă, aceea a înșelătoriei, respectiv a orbirii față de învățăturile și practicile false. Din ce în ce mai mulți și mai mulți creștini sunt înșelați în a crede și accepta tot felul de învățături și practici importante, de la oameni care vin cu învățături false și a căror caracter este nepotrivit, îndoielnic. De aceea, este foarte important să fim înrădăcinați în Cuvânt și să acceptăm să răspundem întrebărilor care ni se adresează, să clarificăm incertitudinile. În urmă, dacă nici una dintre metodele de mai sus nu funcționează, mai există o provocare la care am putea fi supuși, aceasta fiind - renunțarea. Fiecare om trece prin perioade mai grele, prin încercări, prin pustiu. Atunci este momentul când parcă cineva îți șoptește să renunți, oricum nu ai șanse, sau nu ești destul de bun, etc. Este nevoie de o decizie fermă, de dedicare, prin care să ne hotărâm că nu vom renunța niciodată, în nici o circumstanță. El nu a renunțat și nu renunță la noi! Astfel dar, să fim smeriți, să ne sfințim viețile în sângele Mielului și să rămânem tari în Cuvânt, fără a privi sau a da înapoi. Daniel Socaciu

« DUMNEZEU DOREŞTE DE LA NOI FIECARE MAI ÎNTÂI SFINŢENIE, APOI SLUJIRE …SLUJIRE CARE CRED EU CĂ TREBUIE FĂCUTĂ CU TOATĂ PASIUNEA ŞI DĂRUIREA. AŞADAR, PENTRU MINE PERSONAL, A SLUJI ÎN BISERICĂ ESTE UN HAR DEOSEBIT PRIMIT DE LA DUMNEZEU ! » LIDIA GOLDEA


INTERVIU

014

CRĂCIUNUL

ÎNTRE TRADIŢIE ŞI LUMINĂ INTERVIU CU NELU MURESAN

TRĂIM ÎNTR-O LUME ÎN CARE TRADIŢIA ÎNLOCUIEŞTE TOT MAI MULT LUMINA ŞI ADEVĂRUL CREŞTIN, FAPT EVIDENŢIAT MAI ALES CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR, ŞI CUM NE APROPIEM CU PAŞI REPEZI DE ZIUA ÎN CARE VOM CELEBRA NAŞTEREA DOMNULUI, AM SCHIMBAT CÂTEVA GÎNDURI, PE ACESTĂ TEMĂ, CU FRATELE PĂSTOR, NELU MUREŞAN, PENTRU A ÎNTELEGE MAI BINE CARE TREBUIE SĂ FIE POZIŢIA NOASTRĂ CA ŞI CREŞTINI FAŢĂ DE TRADIŢIILE PE CARE LE IMPUNE LUMEA CU OCAZIA SARBATORII NAŞTERII DOMNULUI. 1.Pornind de la faptul ca noi oamenii consideram Craciunul o mare sarbatoare, ce înseama acest termen “ sarbatoare “ în viziunea Lui Dumnezeu ? NELU MUREŞAN : În conformitate cu adevărurile Sfintelor scripturi, sărbătoarea înseamnă intrarea în prezenţa lui Dumnezeu. Este foarte important de remarcat faptul că toate sărbătorile din Israel erau poruncite de Dumnezeu şi erau numite ,,sărbătorile Domnului”. Iată, spre exemplu, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Levitic 23:2: ,,Iată sărbătorile Domnului, pe care le veţi vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele”. Cu alte cuvinte, adevărata sărbătoare este celebrarea împreună cu Dumnezeu, este cinstirea numelui lui Dumnezeu, este un ospăţ împreună şi pentru slava lui Dumnezeu şi nicidecum a omului. Dumnezeu este Cel sărbătorit. Omul este doar invitatul lui Dumnezeu. Tocmai de aici derivă cinstea extraordinară pe care i-o acordă Dumnezeu omului. Aceea de a fi invitatul Lui. Cea mai mare sărbătoare pe care o poate experimenta omul este întâlnirea lui cu Dumnezeu. Aceasta este primisiunea cea mai mare dintre toate promisiunile Bibliei. Vă amintiţi că Filip ucenicul Domnului a avut această dorinţă: să-L vadă pe Tatăl şi aceasta îi va fi de ajuns. Biblia ne spune că această dorinţă va fi împlinită la finele istoriei când toţi cei ce au crezut în Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Îl vor vedea pe Tatăl faţă în faţă. Toate sărbătorile vechi testamentale din istoria lui Israel sunt o prefigurare a acestei mari sărbători. Fiecare sărbătoare din istoria poporului lui Dumnezeu are menirea să-l aducă pe credincios într-un anumit fel sau la un anumit nivel în prezenţa lui Dumnezeu. Da, adevărata sărbătoare este celebrarea întâlnirii creaturii cu Creatorul ei.

2. Pentru majoritatea oamenilor, Craciunul reprezinta o cina în familie, brad împodobit, cadouri...ce semnificatie trebuie sa aiba aceasta sarbatoare pentru crestini ? N. M : Sper că nu te voi dezamăgi cu răspunsul meu la această întrebare. Crăciunul nu este în esenţă o sărbătoare creştină! Sărbătoarea aceasta este mai degrabă o sărbătoare păgână îmbrăcată în haine creştine. Cum adică? Imaginează-ţi că ziua în care se naşte Mântuitorul nu putea fi 25 decembrie, o zi geroasă de iarnă, din moment ce păstorii erau afară în câmp cu oile! Sigur trebuia să fie undeva mult mai devreme. Astăzi se ştie că sărbătoarea Crăciunului este grefată pe sărbătoarea păgână Saturnalia închinată lui Saturn. De asemenea se ştie de zeiţa Venus care în scrierile babiloniene mai vechi de era creştină, apărea în anumite desene ţinând în braţe pe fiul ei zeul Tamuz. Nu vreau să intru în detalii referitoare la bradul de iarnă care are a face cu fertilitatea legată de unele zeităţi păgâne şi nu cu binecuvântările Domnului. Aşadar Crăciunul este un fel de sărbătoare păgână ,,încreştinată”. Ar trebui să ne dea de gândit faptul că singura sărbătoare poruncită de Domnul Isus Cristos Bisericii Lui a fost Cina Domnului deoarece această sărbătoare vorbeşte despre celebrarea istoriei mântuirii noastre prin credinţa în jertfa Lui.

Şi, pentru că aşa cum am arătat mai sus, sărbătoarea este celebrarea întâlnirii omului cu Dumnezeu, Cina Domnului este cea mai expresivă întâlnire a omului cu Dumnezeu prin crucea Domnului Isus Cristos. Având în vedere aceste considerente, cred că dacă Biserica a acceptat să celebreze Crăciunul, deşi i-a schimbat denumirea în Naşterea Domnului, trebuie să fie foarte atentă la felul în care se raportează la acest eveniment. Să nu uităm că, în esenţă, atunci când vorbim de Naşterea Mântuitorului, vorbim de Dumnezeul făcut om, vorbim de dezbrăcarea de Sine a lui Dumnezeu cu scopul de a deveni om. Om ca mine şi om ca tine cu scopul de a ne îndumnezei! Vorbim de sărbătorirea unirii lui Dumnezeu cu omul prin îmbrăcarea hainelor ţărânii din care tocmai El ne-a plămădit!

3.

Într-o lume îngropata în negurile traditionalismului cum am putea noi, ca si crestini sa raspândim adevarata însemnatate si de ce nu, lumina acestei sarbatori ? N. M : Nu cred că putem vorbi despre ,,lumina” acestei sărbători ci mai degrabă despre lumina pe care noi ca şi creştini o răspândim prin comportamentul nostru nu doar cu ocazia acestor sărbători ci prin trăirea noastră în fiecare zi din an. Dacă decidem să sărbătorim în acea perioadă din an Naşterea Mântuitorului, atunci trebuie să înţelegem că El este sărbătoritu şi nu noi! Că El este Cinstitul şi nu noi! Că El trebuie să fie glorificat şi slăvit, nu noi!

4.

De ce mergem cu colindul ?

N. M : Aş sublinia două aspecte legate de colind. În primul rând, aspectul cultural. Colindul este un obicei românesc nu unul creştinesc. Probabil că am preluat acest obicei fie de la îngerii cae au adus păstorilor vestea cea bună a naşterii Mântuitorului fie de la păstorii care după ce au fost informaţi de îngeri au mers să verifice veste. Sau, poate chiar de la magii care au făcut o cale lungă pentru a I se închina Fiului de Dumnezeu născut de curând. În al doilea rând, aş sublinia aspectul conţinutului colindelor care trebuie să fie cristocentric. Din păcate, colindul a ajuns un mod de a ne cânta unii altora şi de a ne încânta unii pe alţii, şi, din păcate, a-L încânta mai puţin pe Cel care ne-a încântat prin intrarea Lui în lume cu scopul de a nimicii lucrările celui rău şi de a-Şi împărţi domnia cu noi, după ce a acceptat să ia asupra Lui păcatul nostru, să fie zdrobit de Însuşi Tatăl în locul nostru şi să moară în locul nostru. Probabil, dacă am înţelege întreaga poveste a Mântuitorului, ne-am lua propria cruce în spate şi L-am urma chiar şi de sărbătorile de iarnă acceptând ocara Lui şi renunţând la mofturile noastre.

5.

Considerati ca, vreun obicei contemporan, impregnat de dimensiunea comerciala ( brazii, mos craciun, cadourile) ar fi in conformitate cu ceea ce ne învata Biblia ?


Copyright © 2012 Lightstock.com

C I R F E L S I B LADE I R I E F IS B ARTICOLE

015

N. M : Nu este un secret faptul că cele mai mari vânzări au loc tocmai acum, de sărbătorile de iarnă. Comercianţii au ştiut exploata la maxim această ocazie profitând de setea omului după mai mult.

6.

Cunoscând, cel putin în linii mari Biserica Filadelfia din Paris, un gând personal, un sfat sau îndemn pentru noi cu privire la acesta sarbatoare. N. M : Încercaţi să vă concenraţi atenţia pe Cristos nu pe voi! Încercaţi să priviţi la Cel care S-a născut nu cu scopul de a înroşi calendarele noastre cu sărbători în cinstea omului ci cu scopul de a muri pentru om! El, Isus Cristos, S-a născut să moasră pentru noi! Acesta este mesajul acestor sărbători! Acesta este mesajul Evangheliei, vestea bună că ni s-a născut un Mântuitor, Unul care, în sfârşit, să ne scape de condamnarea veşnică. De aceea cred că în locul bradului ar trebui să privim la cruce, locul unde Dumnezeu a realizat marea sărbătoare: întâlnirea omului cu Dumnezeu!

Interviu realizat de Persida C.onsdanda

DĂRNICIA

O VIRTUTE CREŞTINĂ !

U

na din realitățile experienței noastre umane o reprezintă faptul că noi oamenii, ne naştem cu pumnii strânşi dar plecăm cu mâinile goale . Fiecare dintre noi odată veniți pe lume încearcăm să strângem cât mai mult uitând că vom pleca la fel de goi precum am venit şi că singura comoară pe care o vom putea-o duce cu noi va fi ceea ce am strâns pentru cer. Încă din fragedă copilărie apare sentimentul acesta firesc de a deţine, de a stăpâni. De exemplu un copil va ști destul de timpuriu că jucăriile pe care le folosește sunt: ,,păpușa mea” sau ,,mașinuța mea”. Pe măsură ce creşte, vedem în copii, nişte micii stăpâni de jucării. De aici pleacă, de fapt, ,,marile conflicte”.


STUDIU BIBLIC

016

P

e măsură ce persoana crește, acest sentiment al proprietății se acutizează cu atât mai mult, cu cât dobândind statutul de adult bunurile vin ca rezultat al propriei munci. Dacă acestui sentiment îi este dat frâu liber, atunci,,micul proprietar” devine un egoist feroce. Tocmai de aici deducem importanța majoră de a ne educa de mici în spiritul dărniciei. Dărnicia reprezintă unul din princiipile de bază ale caracterului unui creştin, prin această virtute apare şi dovada atenţiei şi a dragostei pentru semenii noştrii după cum era şi porunca dată de Isus atat în Matei 19 :19 cât şi în Marcu 12 :31 « să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi … » Dărnicia este o latură a slujirii, care este călăuzită de Duhul Sfânt pentru acoperirea nevoilor existente în cadrul unei comunităţi creştine. Atât în Noul cât şi în vechiul Testament, dărnicia oamenilor lui Dumnezeu a fost manifestată în mod direct catre nevoile celor din comunitatea lor şi apoi pe plan secundar către nevoile celor din afară. Aş putea afirma cu toată convingerea că dărnicia reprezintă chiar o datorie pe care o avem unii faţă de alţii şi noi toţi faţă de Cristos, un credincios care nu se manifestă şi prin dărnicie cţnd vede nevoile celor din jur şi are posibilitate să ajute la acoperirea acestora fiind indiferent faţă de ele, omul acesta nu se poate numi creştin. Luaţi un exemplu. Avem întâmplarea cu tânărul bogat care a venit la El şi pe care, ne spune Scriptura, Isus l-a iubit. Acesta era un om sincer interesat de lucrurile spirituale. El L-a întrebat pe Isus: ,,Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Şi Isus a început să-l înveţe. El a spus: ,,Ei bine, ştii ce spune Legea, să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta, să nu preacurveşti, să te închini Domnului”... toate aceste lucruri. El a repetat cele zece porunci. Tânărul a răspuns, şi putem fi siguri că a făcut-o cu cea mai mare sinceritate şi seriozitate: ,,Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grija din tinereţea mea.” În acest moment Domnul nostru i-a spus: ,,Da, dar îti mai lipseşte un lucru. Vinde tot ce ai, dă la săraci şi apoi vino şi urmează-Mă.” Ni se spune că tânărul a plecat plin de întristare, căci avea multe avuţii. Cunoaştem această întâmplare şi totuşi suntem conştienţi în acelaşi timp că Isus a spus aceste cuvinte tanarului bogat. El nu le-a spus lui Petru, lui Iacov, lui Ioan sau celorlalti. Le-a spus acelui om pentru că, e evident acest lucru, dragostea pentru avere era cea care îl împiedica să devină un ucenic. Astfel,îin cazul lui era necesar să renunţe la acele lucruri pe care le-a adunat. A fost o porunca foarte clară. Scriptura ne vorbeşte

despre două feluri de dărnicie. Dărnicia din prisosul deţinut, adică din ceea ce avem prea mult şi dărnicia prin sacrificiu, dărnicie făcută din cele necesare traiului dovedind astfel o dedicare şi o încredere totală în Dumnezeu. Iată un exemplu de înțelegere a dărniciei și sacrificiului: un băiețaș se întoarce de la Școala duminicală și se așează în jurul mesei împreună cu părinții. La un moment dat băiatul cere părintelui să-i clarifice câteva noțiuni de la Școala duminicală. „Care e diferența dintre dărnicie și sacrificiu?“ a întrebat băiatul. „A dărui”, a explicat tatăl „înseamnă să dai celor lipsiți din ceea ce ai și-ți prisosește. A face un sacrificiu înseamnă a renunța în favoarea celorlalți, la ceea ce ai și îți este necesar”. Câteva minute mai târziu părintele observă că porția de carne din farfuria copilului era neatinsă, și a cerut insistent băiețașului să-şi mănânce porția de carne. După terminarea mesei copilul a luat farfuria și a mers afară unde, legat de lanț, stătea câinele familiei. S-a aplecat spre câine, i-a întins un os și i-a șoptit: „Dragă Azorel, astăzi aveam de gând să fac un sacrificiu, însă tata nu m-a lăsat să fac decât o dărnicie.” Dărnicia poate fi manifestată sub diferite forme, ea poate consta în bunuri materiale , imbrăcăminte, încălţăminte,, diferite alimente chiar bani dar şi în ajutorul individual sau în alte lucruri depinde de nevoia comunităţii. De cele mai multe ori însă suntem învinşi de egoismul acesta firec şi lumesc încercând să strangem cât mai mult pemtru noi. . Astfel se face că suntem deranjaţi atunci când citim porunci ca aceasta sau când Hristos ne spune, aşa cum a facut-o atât de clar, ,,oricine dintre voi, care nu se leapadă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu”. Atunci când dăruim, avem în față un Dumnezeu care are obiceiul de a dărui.Un Dumnezeu care nu doar dăruiește totul, ci Se dăruiește pe Sine! Dărnicia este de asemenea o latură a închinării. În Noul Testament predomină ideea dărniciei care este legată de o inimă dedicată lui Dumnezeu fiind gata să slujească semenilor săi şi implicit nevoilor lor, dărnicia, spre deosebire de zeciuială, care este o lege mozaică şi reprezintă clar a zecea parte din câştig, nu are limite. Pe vremea Domnului Isus se practica zeciuiala dar si dărnicia fapt descris foarte clar în Marcu 12 : 41 – 44 . Astfel dărnicia devine absolut necesară în viaţa unui creştin adevărat acesta fiind împletită cu postul şi rugăciunea reprezintă o închinare înaintea Lui Dumnezeu. Mulţi Psalmi vorbesc în cei mai aleşi termeni despre bogăţii, sugerând că omul evlavios va prospera.

Psalmul 25, versetele 12 si 13: ,,Cine este omul, care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă. El va locui în fericire... » Psalmul 112, versetele 1-3: ,,Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci.” Psalmul 144:13: ,,Grânarele noastre sunt pline, şi gem de tot felul de merinde; turmele ni se înmulţesc cu miile, cu zecile de mii, în câmpiile noastre...” Macedonienii au fost daţi ca exemplu de dărnicie nu dăruind pentru că li s-a cerut ci pentru că s-au oferit singuri. Secretul dărniciei bogate stă în convingerea că noi înşine trebuie să fim dăruiţi în întregime Lui Dumnezeu iar o dată cu noi, bunurile noastre. Aşa este arătată în Biblie dărnicia : ca har şi părtăşie. Aşa să o privim şi noi, o optică sănătoasă rezultă o dărnicie îmbelşugată, o dărnicie îmbelşugată este o îmbogăţire sigură mai ales când e făcută cu bucurie şi dăruire de sine. Şi cine işi poate dori ceva şai şult pe luşe decât moştenirea cerului împreună cu Isus ?

N

e naştem cu pumnii strânşi dar plecăm cu mâinile goale ...

Ilie Coman


ARTICOLE

017

FEMEIA, ÎMPLININD VOIA LUI DUMNEZEU ÎN VIATA SA

Copyright © 2012 Lightstock.com

,

S

tudiind Cuvantul lui Dumnezeu, vom observa ca acesta nu ne lasa in necunostinta cu privire la rolul nostru ca femei in familie, biserica si societate. Putem lua din Biblie modele de femei care ne pot ajuta in alegerea voii lui Dumnezeu, potrivit cu Cuvantul Sau.

C

uvantul lui Dumnezeu este clar si detailat pentru orice intrebare pe care oricare dintre noi o avem cu privire la pozitia noastra. Dumnezeu ne-a creat cu un scop , cu un rol si doreste ca fiecare dintre noi sa intelegem voia Lui pentru viata noastra. Ca si femei ne regasim in viata multor femei din Biblie. Acestea sunt pentru noi un model real cu privire la ce trebuie sa facem si ce nu trebuie sa facem. De obicei femeile din Biblie sunt identificate ca fiica, sotie, mama, bunica, iar daca privim in zilele noastre vedem ca lumea le identifica pe femei in acelas mod : fiica, sotie, mama, bunica, sau dupa profesia si pozitia lor in societate. Ceea ce trebuie sa stim noi femeile este ca e important modul in care ne vede Dumnezeu si de asemenea, relatia pe care o avem cu El. Daca cunoastem si intelegem planul lui Dumnezeu pentru noi, daca dorim sa facem voia Lui, acestea ne vor face fericite si ne vor ajuta sa ne gasim identitatea in Hristos. Haideti sa privim in Biblie si sa facem o retrospectiva asupra vietii catorva femei. Vom vedea la acestea cateva caracteristici care ar trebui sa ne insufleteasca si pe noi, iar apoi vom privi cum s-au comportat ele in diferite imprejurari, astfel cautand sa le urmam exemplul. Ne vom uita la Rebeca, ca si fiica, apoi vom privi spre Sara ca si sotie, mai apoi Eunice si Lois ca si mama si bunica, si nu in ultimul rand vom aminti pe Debora si Estera, doua femei pe care Dumnezeu le-a folosit in pozitia in care se aflau ca sa dea odihna si pace poporului in mijlocul caruia Dumnezeu le-a ridicat sa conduca. Rebeca este fata lui Betuel, baiatul Milcai, ruda cu Avraam. Gasim relatarea evenimentelor legate de Rebeca in Geneza, capitolul 24 ; cum Avraam trimite pe robul Sau in Mesopotamia in cetatea lui Nahor, ca sa gaseasca o fata pentru fiul sau Isaac. Robul se roaga in drumul lui si cere binecuvantarea Domnului, ca sa o gaseasca pe aceea pe care Dumnezeu a randuit-o pentru fiul stapanului sau. Cand se duce spre Mesopotamia, in calatoria lui, robul o intalneste pe Rebeca care vine sa scoata apa de la fantana. Textul biblic o prezinta pe Rebeca fiind o fata foarte frumoasa si harnica. Ea era fecioara si se afla intr-o relatie buna cu familia ei; era inteleapta si a stiut sa spuna familiei ei ce a auzit si ce i s-a intamplat la fantana. Cand parintii fetei au aflat care era scopul venirii robului lui Avraam, ei au intrebat pe Rebeca daca vrea sa mearga cu acel om, si ea a raspuns « Da vreau » . Rebeca a inteles planul lui Dumnezeu, pentru ca a cunoscut de la parintii ei cine este Domnul Dumnezeul lui Avraam, si astfel se duce sa-i fie sotie lui Isaac. Rebeca e pentru noi un model de harnicie si supunere fata de Cuvantul Domnului. Ne vom opri asupra textului din Geneza, capitolul 12. Aici o intalnim pe Sara, nevasta lui Avram. Dumnezeu ii spune lui Avram sa iasa din tara sa si din rudenia sa si sa mearga in tara pe care i-o va arata El. Sara intelege ca aceasta chemare facuta de Dumnezeu lui Avram este in aceeasi masura si pentru ea si astfel isi urmeaza sotul in ascultare si supunere. Prin aceasta, ea Il urmeaza de fapt pe Domnul si chemarea Lui. Cand acceptam ca toate lucrurile vin din partea lui Dumnezeu, cand avem un duh bland si linistit, asteptand ca Dumnezeu sa lucreze in viata noastra si a familiei noastre, întelegem ca supunerea fata de sotii nostri este de fapt un act de ascultare si supunere fata de Dumnezeu. In capitolul 2 al epistolei lui Pavel catre Timotei le intalnim pe Eunice si Lois, mama si respectiv bunica lui Timotei. Biblia spune ca acestea aveau o credinta neprefacuta. Eunice stie sa transmita aceasta credinta mai departe lui Timotei. Vedem aceasta prin faptul ca el ajunge sa fie un adevarat colaborator al luI Pavel. Nici un lu-

cru nu e mai binecuvantat pentru copiii nostrii decat sa le indreptam atentia spre Cuvantul lui Dumnezeu. Sa folosim deci evanghelia ca singura sursa de intelepciune si fericire. Domnul Isus vorbeste copiilor nostri prin Cuvantul Sau. De aceea noi trebuie sa le prezentam acest Cuvant, iar cand Domnul hotaraste sa le vorbeasca ei sa inteleaga vocea Domnului. Astfel citim despre Ana si Samuel. Ana l-a dedicat Domnului pe Samuel, asa cum a facut si Eunice si a lasat ca Scriptura sa fie hrana sufletului. Timotei a auzit Cuvântul Domnului de la mama lui si de la bunica sa Lois. Ce exemplu minunat avem in aceasta mama si bunica, care au avut ca scop al vietii lor cresterea copilului, respectiv al nepotului in frica de Dumnezeu ! Chiar daca lucram mult, ca si mame, si suntem deseori obosite, sa nu lasam ca pavara vietii sa ne copleseasca si sa ne gandim la copii nostri ca au mai multa nevoie de hrana si de imbracaminte decat de Cuvantul lui Domnului. El ne va da si celelalte lucruri daca ne punem increderea in El. El ne va invata cum sa ne planificam si timpul ca sa ne ocupam si de indatoririle familiale, dar sa nu neglijem studierea Scripturii. Sa mai amintim pe Debora si Estera, aceste doua femei care s-au identificat cu poporul lor, iar Dumnezeu le-a folosit in pozitia in care se aflau ca sa dea odihna, bucurie si binecuvantare poporului in mijlocul caruia Dumnezeu le-a ridicat in acea vreme. Desigur ca Dumnezeu are un plan cu fiecare in parte. Indiferent in ce pozitie sociala ne-am afla, indiferent de pozitia noastra familiala, fie ca suntem fiice, sotii, mame, Dumnezeu ne-a chemat sa ne foloseasca in masura in care dorim sa cunoastem care este planul Lui cu privire la noi. Atunci când cunoastem pe Dumnezeu, vom aplica ceea ce cunoastem cu privire la El in rolul pe care ni l-a incredintat si in pozitia in care ne-a asezat. Dumnezeu sa ne dea intelepciune si sa ne ajute sa veghem asupra caselor noastre, asupra copiilor nostri si asupra familiilor noastre, iar bucuria noastra sa fie deplina pentru ca am inteles rolul nostru ca si femei si identitatea noastra in Domnul Isus, precum si care este puterea si nadejdea vietii noastre. Cuvantul Domnului ne spune in 1Petru 3:5 ca aceste femei sfinte ‘nadajduiau in Dumnezeu’ si erau supuse barbatilor lor – se pare ca secretul reusitei lor consta in sintagma ‘nadajduiau in ajutorul Domnului’ pentru ca doar o sotie ce isi pune speranta in ajutorul lui Dumnezeu poate sa se supuna sotului ei. Multe dintre problemele noastre isi au originea in faptul ca ne bazam pe autoritati nedemne de incredere : cultura (‘toti fac asa’), traditie (‘dintotdeauna au procedat asa’), ratiune (‘mi s-a parut logic’) sau emotii (‘asa am simtit’). Avem nevoie de un standard perfect care sa ne indrume intotdeauna spre directia buna si corecta. Numai Cuvantul lui Dumnezeu implineste aceasta cerinta. Cea mai importanta decizie pe care o putem lua astazi este sa stabilim care este si care va fi autoritatea suprema pentru vietile noastre. Sa alegem Biblia drept autoritate finala, indiferent de cultura, traditie, ratiune sau emotii. Este hrana spiritual ape care trebuie sa o avem pentru a ne implini rolul de femei dupa voia lui Dumnezeu. Femeia inteleapta este (potrivit Proverbe 14:1a ‘Femeia inteleapta isi zideste casa’) cea care isi concentreaza toate eforturile in casa ei, in familia ei – si este cea mai mare realizare a unei femei – este scopul pentru care a fost creata. Maria Benegui


ARTICOLE

018

E B E N

Î

EZER

ncă de la începuturi, omul a fost încadrat de Dum- nerespectării legilor Lui Dumnezeu cu privire la chivot. nezeu în timp şi spaţiu trasând pentru fiecare Ceea ce nu au conştientizat ei era faptul că prezenţa suflet în parte un anumit teritoriu şi o anumită chivotului aduce mari responsabilităţi. Stiau ei ca chidurată a vieţii. Pe de altă parte, omul, niciodată mulţumitor, votul trebuia sa stea in cortul intalnirii, in Locul Prea a încercat să – şi delimiteze propria existenţă prin anumite Sfant , in spatele perdelei. (Exod 26:33 si Exod 40 :21) frontiere, obiecte, semne, folosind într-un mod autoritar Ştiau că în prezenţa chivotului putea să intre doar afirmaţia: „ până aici e al meu” , „aici stapânesc eu” , „aici marele preot, doar o singură dată pe an în ziua ispăşirii, decid eu”, făcându-se astfel singur stăpân pe viaţa sa. şi chiar şi atunci   fumul tămâii trebuia să acopere chivotul În fiecare zi, prin trăirea noastră, lăsăm in urmă fapte, , în aşa fel încât preotul   să nu moară   ...Levetic 16:12,13. gesturi, amintiri, amprente, urme , vorbe, vrute sau nevrute Şi totuşi nu au ţinut cont de acesta incercare vor râmâne însă nişte pietre de aducere aminte când să găsească alte soluţii de prim ajutor care pentru cei care vor veni mi care probabil, vor influenţa s-au dovedit a fi nişte soluţii de compromis. în bine sau în rău vieţile celorlalţi. De cele mai multe ori aceasta este mi Proorocul Ieremia spune în De atunci încoace Eben-Ezer avea logica zilelor noatre  :  «  se poate şi aşa  », capitolul doi în partea a doua să rămână în memoria unui popor însă Dumnezeu nu acceptă în nici un caz a versetului 23: „Priveşte- ţi urma o piatră de ajutor , un loc unde soluţii de compromis.Deşi îl aveau cu ei întristarea a fost schimbată în pe Samuel, ei continuau să trăiască în paşilor în vale şi vezi ce ai făcut... bucurie... ” Fie că ne place sau nu urmele păcat şi în rătăcire însă, după 20 de ani noatre rămân iar într-o zi de pe au realizat că sunt departe de Dumnezeu înălţimea veşniciilor ni se va spune : „priveşte –ţi urmele si acesta este cauza falimentului lor. Însă prin Samuel se va de cinste sau de ruşine” . schimba pentru totdeauna această faimă a Eben-Ezerului, şi Eben-Ezer  a fost locul unde o naţiune întreagă a fost de la faliment avea să ajungă o   piatră de ajutor. 1Sam.7:12.  înfrântă.  Eben-Ezer a fost locul falimentului   spiritual al De atunci încoace Eben-Ezer avea să rămână în poporului Israel, pentru că de acolo pentru prima dată în memoria unui popor o piatră de ajutor , un loc unde înistoria lor au pierdut chivotul Domnului. Eben-Ezer , a fost tristarea a fost schimbată în bucurie, un loc unde falişi locul unde poporul s-a adunat ca să lupte ...1Sam 4:11, mentul a fost schimbat  în succes. Samuel nu aduce şi a devenit locul unde poporul a pierdut în faţa filistenilor. soluţii compromiţătoare ci le spune unica soluţie Eben-Ezer  a fost locul unde cei doi preoţi fii ai lui Eli au murit. valabilă “Daca din toata inima voastra va intoarceti la Eben-Ezer este locul unde chivotul a fost luat de Domnul, scoateti din mijlocul vostru dumnezeii straini filisteni .”Filisteni au luat chivotul Lui Dumnezeu , şi l-au si Astarteile, indreptati-va inima spre Domnul si sludus din Eben-Ezer la Asdod””.1Samuel 5   :1. Pana aici Eben- jiti-I numai Lui; si El va va izbavi din mana filistenilor. Ezer a fost un loc de faliment. Toate aceste necazuri au foat In urma acestor evenimente şi a trezirii care a avut loc în urmarea faptului că poporul Israel l-a pierdut pe Dum- Poporul Israel, Samuel a numit acestă piatră « piatră de ajunezeu, iar când îl pierem pe Dumnezeu pierdem totul. tor » exclamând totodată :  « până aici Domnul ne-a ajutat »!  Eben Ezer a ajuns un loc al falimentului datorită


ARTICOLE

019

PIATRA DE

A J U TO R

... sta la dreapta lui Dumnezeu si mijloceste pentru noi!

(Romani 8.31-34.)

C

âteva lucruri s-au petrecut până la acestă afirmaţie.

• « atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul » 1Samuel cap.7 vs.2. Acesta a fost primul pas al pocăinţei şi al trezirii : recunoaşterea lipsei Lui Dumnezeu. • Cap.7 vs.3 spune : « Întoarceţi- vă la Domnul » acesta constituind al doilea pas. Israel a schimbat direcţia de mers, lepădându-se de idoli şi dumnezeii străini. • Au început o viaţă nouă de slujind numai Lui Dumnezeu. După acestă întoarcere totală Dumnezeu l-a ascultat pe Samuel când a intervenit pentru popor acceptând mielul adus ca jertfă, deşi Samuel nu era preot, acestă jertfă fiind umbra adevăratei jertfe care urma să fie adusă la Golgota pentru ispăşirea întregii omeniri. ,,El este jertfa  de ispasire pentru pacatele noastre; si nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale intregii lumi.” (1Ioan.2:2) . Si cine va putea sta împotriva noastră când Dumnezeu se ridică să-şi apere poporul ? « Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră  » ? Azi hotărârea iţi aparţine ţie, oricare ai fi, cititorule ! Piatra de ajutor, Isus, este tot aici şi are aceeaşi putere, depinde doar de tine dacă alegi slujirea dumnezeilor lumii acesteia sau slujirea Dumnezeului celui viu, El, care n-a crutat nici chiar pe Fiul Sau, ci L-a dat pentru noi toti,

cum nu ne va da fara plata, impreuna cu El, toate lucrurile? Cine va ridica para impotriva alesilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteste neprihaniti! Cine-i va osandi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a si inviat, sta la dreapta lui Dumnezeu si mijloceste pentru noi! (Romani 8.31-34.) Decizia pe care o iei azi va constitui viitorul tău pentru veşnicie. Într-o zi tot ceea ce ai lăsat în urmă, fapte, vorbe, gânduri, vor demonstra cum ai privit tu acestă piatră de ajutor, care este temelia oricărui creştin adevărat : “Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatra încercată, o piatră de preţ, piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă”. (Isa.28:16) Acestă Temelie va rămâne pentru veşnicie loc de scăpare şi de adăpost pentru cel ce alergă la Domnul. Unde alergi tu? Încotro îţi îndrepţi inima? Spre soluţii compromiţătoare care te vor duce la pierzare sau spre Legea Lui Dumnezeu care, cu siguranţă îţi va aduce mântuirea! Este pentru tine Eben Ezer o piatră de ajutor? David s-a bizuit pe Domnul toată viaţa lui şi iată ce răspuns are la acestă întrebare: „Pe Dumnezeu se intemeiaza ajutorul si slava mea; in Dumnezeu este stanca puterii mele, locul meu de adapost. (Ps.62:7)” Psalmistul Asaf zice în Psalmul 73 : « Carnea si inima pot sa mi se prapadeasca: fiindca Dumnezeu va fi pururi stanca inimii mele si partea mea de mostenire. »  În marea zi a înâlnirii cu Eben Ezer ce vei spune tu ? Grigore Creta


EVENIMENTE

020

V

EVENIMENTE

ara este şi anotimpul căsătoriilor, astfel că tinerii hotărâţi să păşească pe acest drum şi-au organizat nunta, fie în ţară, fie în Paris, momente care ne-au

INTERNE

umplut inimile de bucurie, din bucuria lor. Lună de lună, noi născuţi au fost purtaţi pe braţe de părinţi şi aduşi pentru binecuvântare în casa Domnului. Momente nepreţuite pentru fiecare familie în parte şi pentru întreaga noastră adunare.

Privim cu nostalgie, dar cu plăcere la evenimentele care s-au desfășurat în comunitatea noastră de-a lungul ultimelor luni. Toate acestea au fost motive de bucurie, lăuda și mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa. În perioada lunilor de vară, majoritatea fraților și surorilor s-au bucurat de puțină odihnă, în vacanța specifică acestei perioade a anului. Astfel o mare parte dintre noi au petrecut anotimpul cald alături de famiile din România.

Toamna lungă şi caldă, ne-a adus momente de părtăşie cu musafiri dragi la adunare, cu invatarura specifică, pe teme de interes, atât pentru tineri cât şi pentru familii, pentru o viaţă de creştere şi aprofundare spirituală în Hristos. Ne-am bucurat de prezenţa fratelui pastor Nelu Muresan care a susţinut o serie de învăţături pentru familie, atât într-un cadru restrâns, cât şi în adunare, împărtăşind atât celor căsătoriţi cât şi adolescenţilor , învăţătură din Scriptură şi aplicaţii, pentru o viaţă minunată alături de partenerul de viaţă, sau pregătirea pentru acest pas al căsătoriei, împlinind voia lui Dumnezeu.

Am avut plăcerea să îl avem mai multe zile musa-

fir pe fratele pastor Iosif Anca, alături de care am aprofundat cunoştinţe despre viaţa de familie, relaţiile în cuplu, relaţiile cu copiii, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Seri minunate în rugăciuni şi învăţătură, alături de fratele Catalin Şireag, au fost momente deosebite pentru adunarea noastră. Am împărtăşit învăţături simple şi clare, la fel de actuale şi azi, ca odinioara, despre importanţa unei relaţii autentice cu Mântuitorul nostru, despre puterea şi minunile lui Dumnezeu care lucrează şi azi, ca în vechime, cu cei care sunt gata să trăiască în sfinţenie şi să îşi pună viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu, despre cum putem trăi în armonie în familie, în relaţia de cuplu, importanţa şi răspunderea pe care o au părinţii în creşterea şi educarea copiilor, în voia lui Dumnezeu. Musafir drag şi seri binecuvântate în părtăşie am petrecut şi cu fratele pastor Nelu Brie, învăţând despre seriozitatea în atitudine şi caracter, în cele două rânduri când ne-a vizitat. Copyright © 2012 Lightstock.com

Cum « toamnă se numără bobocii », în ultima lună de toamnă, am sărbătorit şi oficierea unui botez nou testamental în biserica noastră. Astfel bobocii credinţei, cei mai tineri fraţi şi surori în Hristos, care au încheiat legământ cu Mântuitorul, în apa botezului, au fost într-un număr frumos. La bucuria lor am luat parte şi noi, alături de îngerii din cer, care se bucură de intoarcea păcătoşilor la Domnul. Un eveniment special a fost acela al prezentării unui CD cu muzică creştină, al sorei noastre Ani Ursachi, asistată de grupul Domini, muncă şi creaţie proprie, sub călăuzirea lui Dumnezeu .


POEZII

021

Este un har şi o bucurie ca preocupările, hobiurile şi plăcerile noastre să fie acele lucruri care îi aduc laudă şi onoare Dumnezeului nostru. Anul şcolar a reînceput şi la Şcoala Duminicală, unde am început intens pregătirile şi munca, atât pentru studierea Scripturii cât şi pentru concursul « Talantul în negoţ » de anul viitor, încurajaţi de rezultatele de excepţie obţinute în primul an de participare (un locul I la nivel european, şi altele importante). În luna Decembrie ne vom bucura alături de toţi copiii din şcoală duminicală care

M

ulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul Lui de biruinţă în Hristos.” 2 Corinteni

vor prezenta un program deosebit de naşterea Mântuitorului. Anca Marian

*

ZIE

E PO

Si a fost Isus copil

Și a fost Isus copil Fără leagăn, fără slavă Și-n ființa Lui firavă Au pătruns fiori de ger. Și a fost Isus copil, Ca să aibă toți copiii Tată-n cer. Și a fost Isus sărac Se uitau cu milă bacii Cum l-ardeau pe față macii Cel mai trist dintre copii. Și a fost Isus sărac Ca să aibă toți săracii Bogății.

Și a fost Isus flămând Și plângea din albul pânzii, Cum plâng miei-n zori, plăpânzi, Cu-a lor ochi înrouraiți Și a fost Isus flămând Ca să fie toți flămânzii Săturați Și a fost Isus un miel Ce-l pândeau pe-afară leii . ..și din culmile Iudeii Și-n pustiul arzător... Și a fost Isus un miel Ca să aibă-n El toți mieii Un păstor.

Și a fost un rob, Isus Sus, slujind Împărăția Jos, la Iosif și Maria Lumii-ntregi s-a dat răpus Ca să avem și noi robia Și-nfierea lui Isus Costache Ioanid

*Simbolul acesta introduce o poezie.

Îl veti gasi în timpul Serviciului Divin când o poezie va fi recitata. Simbolul este o coala de hartie cu scris pe ea.


STUDIU BIBLIC

Copyright © 2012 Lightstock.com

022

)

VI S A NASCUT UN >

-

MANTUITOR

S

ărbătoarea Naşterii Domnului Isus este una dintre cele mai frumoase şi pline de semnificaţie, evenimente creştine sarbătorite pe parcursul unui an. Despre această sărbătoare se pot spune multe însă, orice cuvânt mi se pare de prisos în faţa marelui adevăr al Mantuirii, adevăr simbolizat de această sărbătoare, în faţa minunii prin care Isus Cristos a adus lumii speranţa şi lumina si totodată posibilitatea recuperării Edenului pierdut , deoarece acestă speranţă a fost pierdută atunci când, din pricina păcatului originar, omul a fost izgonit din Grădină. Dar iată că într-o zi, în unul din cele mai umile locuri ale Israelului, într-o iesle in Bethleem , datorită dragostei imense pe care o are faţă de umanitate, Dumnezeu decide să trimită lumii o nouă speranţă, acordându-ne astfel o nouă şansă la Mântuire. « Nu vă temeţi , căci iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul : căci astăzi, în Cetattea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul . Şi acesta este semnul pentru voi : veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într – o iesle . » Când Isus Fiul Lui Dumnezeu s-a întruchipat , Dumnezeu a trecut prăpastia dintre Creator şi făptura mâinilor Sale, Dumnezeu s-a făcut om, Cuvântul s-a făcut trup şi cuvintele plin de har şi de adevăr trebuiesc înţelese ca evenimentul în urma căruia Dumnezeu, se face neam cu lumea. Isus i-a asupra Sa făptura noatrsă omenească, carnea noastră şi sângele nostru şi se face neam cu noi, trece

L

umina acestei sărbători trebuie întipărită adânc în inimile şi în sufletele noastre, a celor ce cred şi au avut parte de Harul Măreţ

de partea noastră, intră în rasa noastră preia istoria noastă şi determină destinul nostru .Naşterea lui Isus este bucurie şi speranţă evenimentul care aduce lumii speranţă şi lumină. Isus s-a născut, aceasta este în adevăr sărbătoarea care trebuie sărbătorită şi celebrată. Lumina acestei sărbători trebuie întipărită adânc în inimile şi în sufletele noastre, a celor ce cred şi au avut parte de Harul Măreţ de a li se descoperi planul Mântuirii, pentru ca apoi, să fie purtată cu demnitate prin intunericul lumii acesteia şi să strălucească şi să încălzească pe cei pierduţi aducându-le pacea şi bucuria Mântuirii, la fel cum odinioară, vestea Naşterii ne-a bucurat şi ne-a fericit pe noi. Pruncul să se nască şi în inimile noastre, să ne întărim şi să ne bucurăm la gândul că, avem un Mântuitor care a lucrat în cercul umanităţii a luat asupra Sa firea noastră si ne-a reprezentat pe fiecare dintre noi prin moartea Sa pe Cruce. El, nu moare pentru noi ca unul din afară ci moare ca unul din interior, ca unul de al nostru, ca unul care este mai presus de noi, este Fiul Lui Dumnezeu adevarat şi desăvârşit. Naşterea Lui Isus să fie pentru noi toti o provocare la a da altora speranţă, de a trăi o viaţă nouă , de a fi oamenii care trăisesc lumina şi adevarul Dumnezeului Celui Prea Înalt , care din omenire ne cheamă să ne Dumnezeim ! Sărbători fericite ! » Ioan Brie


COPII

NASTEREA

DOMNULUI ISUS HRISTOS

Î

n luna a șasea, un înger pe nume Gavril, a fost trimis de Dumnezeu la o fecioară, logodită cu un bărbat pe nume Iosif ; numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat în casă și i-a zis: „Plecaciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!”

M

aria s-a tulburat şi s-a întrebat singură ce putea să însemne

leea, din cetatea Nazaret, intro cetate din Iudeea, numită Betleem,

acesta. Apoi îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat

findca era din seminţia şi casa lui David. Ajuns acolo, a bătut la fie-

îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămânea însărcinată,

care uşă, să vadă dacă este loc într-o casă, dar în nicio casă nu era

şi vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele Isus”. Maria i-a zis:

loc. Au găsit doar un grajd unde au înnoptat. Când au ajuns acolo,

„Cum se poate lucrul acesta findcă eu nu ştiu de bărbat?” Îngerul

s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria, şi a născut un

i-a rapuns:”Duhul sfânt se va pogorâ peste tine. Fiul pe care-l vei

fiu, l-a înfăşat în scutece şi l-a culcat într-o iesle. În ţinutul acela,

naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta,

afară pe câmp, erau nişte păstori care stăteau de strajă împrejurul

care nu a putut să aibă copil şi iată că acum este în a şasea lună”.

turmei lor. Un înger al Domnului, le-a apărut în faţa lor şi a zis: „Nu

Maria a zis: „Iată roaba Domnului, facă–mi-se după cuvintele tale”.

vă temeţi că vă aduc o veste bună, astăzi în cetatea lui David vi s-a

Şi îngerul a plecat.

născut un Mântuitor, Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L veţi

În zilele acelea Maria a plecat într-o cetate din Iuda, la Elisabeta.

cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat

I-a urat acesteia de bine iar Elisabeta s-a bucurat, saltandu-i prun-

într-o iesle.” Împreună cu îngerul s-a unit o oaste cerească care a

cul de bucurie. Maria a vorbit cu Elisabeta şi a început să îl laude

zis: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ

pe Dumnezeu pentru toate cele ce vor urma să se întâmple. Într-o

între oamenii plăcuţii Lui.” După ce au plecat îngerii, păstorii au

noapte un înger al Domnului a venit în vis la Iosif şi i-a pus ce o să

zis unul către altul „haideţi să mergem să-l vedem”. Au mers şi au

se întâmple cu Maria, logodnica lui.

văzut un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle, s-au închi-

nat şi apoi s-au dus lăudând şi slăvind.

În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cesar August ca

să se înscrie toată lumea în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din Gali-


COPII

024

După ce s-a născut Isus, nişte magi au văzut steaua şi au

un alt drum. Într-o noapte, Dumnezeu a apărut în vis la Iosif şi I-a

vrut să îl vadă. Au mers în faţa lui Irod şi l-au întrebat unde îl pot

zis „Scoală-te, ia pe prunc şi pe mama lui, că Irod are de gând să-l

găsi, că vroiau să i se închine. Când a auzit Irod aceste lucruri s-a

omare”. Irod când şi-a dat seamă că a fost înşelat de magi, a dat o

tulburat, împreună cu tot Ierusalimul. A adunat pe toţi preoţii şi a

poruncă, că toţi copiii de la 2 ani în jos, de parte bărbătească, să

întrebat unde trebuia să se nască Isus Hristosul. În Bethleemul din

fie omorâţi în vremea în care trebuia Isus să se nască. După ce Irod

Iudeea au raspus ei. Irod a chemat în ascuns pe magi, şi le-a cerut

a murit, Dumnezeu a apărut în vis la Iosif şi I-a zis „că cei ce căutau

să vină să îi spună după ce au găsit pe prunc, să meargă şi el să i

să omoare pruncul au murit”. Iosif s-a întors la Ierusalim.

se închine. După ce-au plecat de la Irod, magii au văzut steaua, au

În zilele acelea, Isus a fost adus la templu şi când Simeon l-a

intrat în casă şi au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. Dumnezeu,

văzut, s-a bucurat şi a slăvit pe Domnul, şi a făcut şi o rugăciune.

în vis, a spus la magi să nu mai meargă la Irod, şi să se întoarcă pe

Alex POP

?

Copyright © 2012 Lightstock.com

Ce inseamna pentru mine nasterea Pruncului ISUS RASPUNSURI “ Pentru mine personal, naşterea Domnului Isus înseamnă mântu-

cure că pentru ei Dumnezeu a dat să se nască pe pământ unicul Său

irea mea, salvarea mea şi bucuria de a sărbători în

fiu, pe Isus. Ei se adună să păcătuiască şi uită că Isus a murit pen-

fiecare an naşterea Lui. “

tru păcatele noastre. Pentru mine, Naşterea Domnului este o nouă

Denis ARAMA (grupa 12-13 ani, Scoala Duminicala)

şansă, care mi-a dat-o Dumnezeu, prin unicul Său fiu, Isus,că să-mi

“ Pentru mine, sărbătoarea aceasta îmi reaminteşte că Domnul nos-

fie păcatele iertate şi să pot să mă îndrept pe calea cea bună. “

tru Isus Hristos care este Mântuitorul nostru, a venit din ceruri un-

Diana MAIDANCIUC (grupa 12-13 ani, Scoala Duminicala)

de-I era slava şi cinstea, ca să se nască într-o lume rece şi rea. Că a

Naşterea Domnului, are multe semnificaţi. Pentru unii naşterea

aceptat să vină să se jertfească pentru păcatele noastre a tuturora.

Domnului îi Crăciunul. Momentul în care vine moş Crăciun şi se

Ca să fie umilit şi răstignit pentru păcatele noastre. Este un mo-

adună toţi împreună măcar de s-ar aduna să se roage şi să se bu-

ment al anului unde ne veselim de naşterea Lui, cantadu-i colinde

cure, că pentru ei Dumnezeu a dat să se nască pe pământ unicul

şi laude. Moment în care ne adunăm la biserică să Îl lăudam, să-i

Său fiu pe Isus. Ei se adună să păcătuiască şi uită că Isus a murit

mulţumim că a venit pe lume. În timp ce în lume, naşterea Dom-

pentru păcatele noastre. Pentru mine Naşterea Domnului este o

nului , numită ,,Crăciun” este din ce în ce mai mult o sărbătoare

nouă şansă care mi-a dat-o Dumnezeu, prin unicul Său fiu, Isus,că

comercială, unde magazinele pot să îşi facă un ban (dacă putem

să-mi fie păcatele iertate şi să pot să mă îndrept pe calea cea bună.“

zice aşa), căci oameni merg să cumpere cadouri pentru familie şi

brad. Foarte mulţi din oamenii acestei lumi nici n-au habar pentru

“ Pentru mine înseamnă un mare cadou de la Dumnezeu, şi ca să ne

ce este vacanţă, pentru ce este sărbătoare ?! Dar noi, copiii Dom-

pocăim, pentru că vine ziua când Domnul va veni. “

nului, ştim că în momentul acela de 24/25 decembrie simbolizează

naşterea Domnului nostru Isus Hristos, care este pentru noi o mare

“Pentru mine înseamnă că o venit Salvatorul la noi şi ne-a salvat.”

Diana MAIDANCIUC (grupa 12-13 ani, Scoala Duminicala)

bucurie. “

Andres POP (grupa 10-11 ani, Scoala Duminicala)

Maria CRACIUN (grupa 12-13 ani, Scoala Duminicala)

Lydie Basa (grupa 12-13 ani, Scoala Duminicala)

“Pentru mine înseamnă că s-a născut un Mântuitor care o să ne

“ Naşterea Domnului, are multe semnificaţi. Pentru unii naşterea

înveţe cum o să ajungem sus în ceruri. Şi să ne pregătească să ajun-

Domnului îi Crăciunul. Momentul în care vine moş Crăciun şi se

gem în cer.”

adună toţi împreună, măcar de s-ar aduna să se roage şi să se bu-

Alex POP (grupa 12-13 ani, Scoala Duminicala)


COPII

025

Dumnezeu a trimis un Inger la o tanara pe nume Maria.Ingerul ia spus cA va avea un copil Si cA copilul VA fi Fiul lui Dumnezeu. Ingerul a spus ca toti care se vor Increderein el vor fi iertati de pacatele lor. Maria a fost foarte fericita

Chiar Inainte DE NASTE Maria Si Iosif, SOTUL Mariei, a trebuit sA meargA la Betleem. Dar Betleem a fost aglomerat INCAT singurul loc In care s-au gAsit sA doarmA a fost Intr-un grajd pentru animale.

In noaptea aceea, pruncul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost nAscut.

Un Inger a apArut la pAstori.Ingerul le-a spus cA Fiul lui Dumnezeu a fost nAscut In noaptea aceea. El le-a spus cA vor gAsi copilul Intr-o iesle din Betleem.

PASTORII s-au dus la Betleem pentru a vedea PRUNCUL, ISUS.


?? COPII

026

ÎNTREBARI SI

RASPUNSURI ... ? ? ? ?

1.) Îngerul ia spus Mariei că bebelușul ei este Fiul lui __________________ 2.) Cine era sotul Mariei ? ______________ 3.) În ce oras a fost pruncul Isus nascut ? ____________ 4.) Cui sa prezentat Îngerul dupa nasterea pruncului Isus ? ______________ 5.) Unde a spus Îngerul ca vor gasi pe pruncul Isus ? ______________________

CAUTA SI VEI GASI

CAUTA CUVINTELE ÎNSCRISE PE LISTA DIN DREAPTA.

CUVINTELE CHEIE, SUNT ÎN ROMÂNA SI FRANCEZA

JOCUL POATE FI JUCAT ONLINE LA www.bisericafiladelfia.fr/ cauta-si-vei-gasi sau scanati codul QR de jos cu ajutorul mobilului

STIATI CA ... Știați că… Psalmul 118 este capitolul care se află exact la mijlocul

a unor învățături considerate divine) cu Biblia, în timp ce Isus ne-a

Bibliei? Acesta are un mesaj special…

învățat că datinile religioase desfințează Biblia? (Marcu 7) Știați că… credința nu este ceva magic, indefinit, care lovește în

Știați că … poporul creștin nu trebuie împărțit între preoți și laici,

mod întamplător doar unele persoane, ci este mult mai concretă,

pentru că această distincție a fost făcută doar în secolele suc-

legată strâns de ascultarea Cuvântultui lui Dumnezeu? (Romani

cesive? Cuvântul lui Dumnezeu consideră toți creștinii adevărați

10:17) …si că fără credință este imposibil să fim plăcuți Domnu-

preoți, persoane care oferă viața și laudele lor lui Dumnezeu.

lui? (Evrei 11:6)

(Romani 12:1-2; 1 Petru 2:9; Apocalipsa 1:6) Știați că… Noul Testament conține tot ce trebuie ca să trăiești Știați că… unele religii pun la același nivel datina (transmisie orală

RASPUNSURI 1. Dumnezeu 2. Iosif 3. Betleem 4. Pastorilor 5. Într-o iesle, în Betleem

creștinismul? (2 Timotei 3:14-17)


R E S I E B LAD R I E F IS B

PUTETI REGASASI REVISTA ONLINE DISPONIBILA PE TOATE PLATFORMELE

http://bisericafiladelfia.fr/cuvinte-care-zidesc


BISERICA FILADELFIA )

)

“ Eu vin curând. PAstreazA ce aI ca nimeni sA nu-Ti, ia cununa.” )

Apocalipsa 3:11

facebook.com/BisericaFiladelfiaParis

twitter.com/filadelfiaparis

youtube.com/user/filadelfiabiserica

BISERICA FILADELFIA PARIS - © Prin sectiunea termeni si conditii vrem sã vã facem cunoscute regulile si conditiile impuse de noi pt tine. “Noi” fiind site-ul bisericafiladelfia.fr prin administratori si tu, ca vizitator si utilizator al acestui site.Administratia acestui site mentioneazã cã nu are nici un beneficiu material pentru ceea ce face,urmând ca rãsplata sã fie în cer. Acest site este construit si sustinut fãrã nici un interes financiar.Este permisã distribuirea oricãrui material de pe acest site cu conditia sã fie gratuitã si spre Slava lui Dumnezeu. Dacã aveti nelãmuriri în privinta site-ului, sau pentru orice sugestie sau informatie, ne puteti contacta la adresa mentionatã sau folosind formularul alãturat.

Profile for Biserica Filadelfia

Cuvinte care zidesc n°4  

Dragi cititori după o pauză de șase luni, revista bisericii noastre„Cuvinte care Zidesc” a cunoscut o schimbare radicală și areo nouă formă...

Cuvinte care zidesc n°4  

Dragi cititori după o pauză de șase luni, revista bisericii noastre„Cuvinte care Zidesc” a cunoscut o schimbare radicală și areo nouă formă...

Advertisement