Page 1

UD2: INTERNET. GOOGLE DRIVE. BLOGGER.

UD2: INTERNET. GOOGLE DRIVE. BLOGGER.

1.


UD2: INTERNET. GOOGLE DRIVE. BLOGGER.

Catalina Cutitaru 4t B Toni Soler Informàtica 1

Activitat 1.

1. Explica breument aquests protocols.

POP3:(Post Office Protocol): Es un protocol de red que s'utilitzen clients locals de correu electrònic per obtenir missatges de correus almacenats en un servidor remot.

IMAP:(protocol d'accés als missatges d'Internet): és un protocol informàtic, basat en TCP/IP que permet als usuaris llegir els seus correus electrònics en el servidor i tan sols descarregar missatges i fitxers adjunts en la màquina local quan sigui necessari

POP:(Post Office Protocol): és un protocol que s'utilitza per recollir el correu electrònic. Es tracta d'un protocol força senzill que permet poques interaccions amb el servidor de correu, normalment el correu és recuperat i esborrat del servidor.

Activitat 4. 4. Formularis amb Google Drive

2.


UD2: INTERNET. GOOGLE DRIVE. BLOGGER.

3.


UD2: INTERNET. GOOGLE DRIVE. BLOGGER.

Activitat 6. 6. Característiques dels NAVEGADORS

1. Què és un navegador? A més d'obrir pàgines web, es poden obrir altres documents? Quins? És un programa que permet navegar per Internet, i visitar pàgines web a nivell mundial. Sí, alguns documents PDF, carpetes, webs desades, imatges... 2. Llegeix el següent article i realitza una PETITA descripció des cadascun dels navegadors. Només cal que indiqueu les seves caracterísitques diferenciadores. Internet Explorer 10 Es el buscador més utilitzat, la ultima versió ha millorat molt el seu rendiment, és el que menys tarda en iniciar-se pero el que mes tarda en carregar una pàgina.De tots els navegadors és el que majors problemes té, el que fa que moltes pàgines no es vegin correctament, sobretot en versions anteriors a Internet Explorer 9. Google Chrome Es el més senzill d'utilitzar, es el navegador que mes recursos consum, tant amb una pestanya oberta com moltes, es pot editar el seu fons. Mozilla Firefox Te una gran quantitat d'extensions i pluguins de les que pot disposar, necessita pocs CPU i compleix amb tots els estàndards web per a qualsevol sistema operatiu. Opera Browser És el menys utilitzat, és molt poc intuitiu i te poques extensions. És el navegador més ràpid, pero el menys eficaç.

4.


UD2: INTERNET. GOOGLE DRIVE. BLOGGER.

3.

Segons la teva opinió, quin és el millor? Per què?

Per la meva opinió el millor es el google chrome perquè es el m´ñes utilitzo i el k mes facil el trobo. Activitat 6.1. 6.1 Organitza't els marcadors de Google

5.


UD2: INTERNET. GOOGLE DRIVE. BLOGGER.

Activitat 7. 7. Cercadors i cerques avanรงades

6.

Catalina tema 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you