__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

kirkebladet.nu

TIM - STADIL - VEDERSØ

KIRKEBLAD Nr. III - 10. årgang Juni - Juli - August 2021

Indhold:

Guds menighed syng! ............. side Skal vi mødes igen? ................. side Konfirmationer 2021 .............. side

2 3 4

Bibelfortælling for de små ..... side Tak ........................................... side Navne og adresser .................. side

5 6 7


Det kirkelige afsavn skal ses i en rimelig proportion sammenlignet med de dramatiske konsekvenser, som har ramt mange mennesker.

N0 1 :

Når vi synger salmer i kirken, er det ikke kun for os selv vi synger og til glæde for vores eget lille trygge fællesskab indendøre.

Guds menighed syng! Den salme, som står på førstepladsen i vores salmebog med N0.: 1 - er ganske velvalgt den der hedder: »Guds menighed syng!«

Vi synger for alt både i livet og døden - og vi synger for evigheden. Vi synger for troen, håbet og kærligheden. Mens vi synger for os selv, synger vi også for alt og for alle andre - i sorg og glæde, i gode og onde dage.

Det er længe siden, vi har kunnet slå op i salmebogen i kirken og synge med på salmerne. Svært har det været for dem, der kom til kirke, at man havde fået lås for munden og ikke måtte synge med.

Nu, hvor vi må synge igen, skal vi finde tone og stemme frem sammen med vores organist, vore kirkesangere og hinandens stemmer, så det kan høres vidt omkring.

Selv om kirkesangerne sang fint og godt på vores andres vegne, så er det slet ikke det samme. Salmesangen er ikke et underholdende musikalsk indslag i gudstjenesten. Menighedens salmesang er en meget vigtig, selvstændig og bærende del af hele gudstjenesten. Det er et særkende for salmesangen i Danmark.

Mens vi synger, kunne vi måske tænke på, at vi også synger en tak for dem, der har stået det hele igennem uden at kny i forreste række med pleje og omsorg for de syge.

Synge for alle dem der nu sørger for, at det hele virker, og vi forbilledligt velorganiset kan blive vaccineret på rad og en der er også mange andre ting, som række. har været svære i den tid, vi har været igennem med restriktioner og nedlukning af Og synge en tak for alle ansvarlige i embedsværket, som pludselig vågnede op til uhørte samfundet. krav om krisestyring af noget, som ingen havAt vi ikke har kunnet synge salmer i kirken de forudset omfanget af og alvoren i, før det er måske en lille ting, som måtte være til ramte os med fuld kraft. De har været vågne at holde ud, når man tænker på de mange dag og nat i over et år. mennesker, som har været ramt hårdt på deres sundhed eller liv; arbejde eller virk- Vi vil også synge for dem, der helst vil brokke sig og finde fem fejl. ».. engle synge med.. « somhed. Installation Moesgård Museum

M

Kirkebladet udgives af Tim - Stadil - Vedersø Menighedsråd. Udkommer 4 gange om året: Redaktion: C. U. Terp, Trine Knak. Layout og tryk: C. U. Terp, Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing Foto: CUT (hvor ikke andet er angivet)

2

Forsiden: Måge over brænding


Skal vi mødes i Præstegården igen? Vi blev afbrudt i noget af det, vi havde gang i.

FILMAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN 9. juni - kl. 19:30 Tony Lipp er dørmand på en natklub i New York. Don Shirly er jazzpianist i samme klub. De bliver begge arbejdsløse i en periode, og så udtænker Don Shirly en plan for alternativt arbejde, indtil de kan vende tilbage til klubben i New York. Don (sort) hyrer Tony (hvid) til at være hans manager, chauffør og livvagt på en jazz-tourne til sydsstaterne. Hvid mand tjener for sort mand - i Sydstaterne! Explosiv cocktail.

STUDIEKREDSEN

Poesi, lyrik, digt, vers & rim

16. juni - kl. 19:30

Vi mangler at få rundet vores studiekreds af efter den lange afbrydelse og inden, det bliver sommerferietid. Vi har nogle texter i omløb. Tag dem med, så læser vi for hinanden og hygger os med the og kage. (og lidt kaffe)

3


Konfirmationer 2021 Det er blevet besluttet, at den oprindeligt planlagte konfirmationsdag d. 9. maj skulle flyttes til et senere tidspunkt. Konfirmationerne forløber derfor på denne måde: Der er konfirmation i Tim Kirke

d. 27. 6. kl. 10:30

Ved denne gudstjeneste konfirmeres • Daniel Schweistrup Vej

Der er ligeledes konfirmation i Tim Kirke d. 22. 8. kl. 10 Denne gudstjeneste varetages af sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard Konfirmanderne er: • Amanda Reneé Lassen • Cecilie Schou Thomsen • Jeppe Møller Rudebeck • Johannes Flye • Jonas Smedegaard Graversen • Kathrine Kristensen • Magnus Dorcheus Ramskov Pedersen • Mathilde Kaarsberg Fredsgaard • Nicole Majlund Christensen • Peder Skytte Stougaard • Rasmus Bernhard Madsen • Sofie Nielsen • Victoria Gamborg-Pedersen • Mikkel Frisch Damgaard

INDSKRIVNING til nyt konfirmandhold 2021 - 2022 TIM kirke d. 31. 8. - kl. 19:30 v. sognepræst Jesper W. Andersen 4


Bibelfortælling

17 for de

små

- og de store, som måske kan læse højt (fortsat fra sidste kirkeblad)

terne ønsker at rejse, og det giver Farao også lov til. Men straks fortryder han alligevel og tvinger israelitterne til at fortsætte i slaveriet. Sådan går det frem og tilbage mange gange, men den 10. gang lykkes det for Moses at føre israelitterne ud af slaveriet, tilbage til friheden. Det bliver en lang ørkenvandring, der tager 40 år.

Kære allesammen! - små og store læsere, hvor I nu måtte være. Denne bibelfortælling bliver den sidste her fra min skrivepult. Hvis jeg skulle have vakt jeres interesse for de bibelske fortællinger, så må I prøve at hjælpe hinanden videre - små og store. Vi var kommet dertil, hvor israelitterne - hele Jakobs slægt - var flyttet til Egypten. Her sørgede deres slægtning, Josef, for dem, så de overlevede de svære år under hungersnøden. Men da hungersnøden var forbi, blev israelitterne boende i Egypten. De havde det egentlig godt.

Den dag, da israelitterne slap ud af Egypten fejres endnu den dag i dag som jødernes påskefest. Vi fejrer også vores påske i den kristne kirke. Den er meget i familie med den gamle påske fra Egypten, men Jesus forandrer den. Han gør den helt ny. Vores påske handler om Jesus, der opstår fra de døde. Det er også en befrielse.

Mange år gik. Josef, alle hans brødre og alle dem, der i sin tid var migreret til Egypten, de var nu døde. Der var også kommet nye konger på Egyptens trone, og de brød sig slet ikke om israelitterne. De ville helst af med dem, men på den anden side kunne de også udnyttes som arbejdskraft - og til sidst var israelitterne endt som slaver. Nu ville de hjem igen til deres gamle land. Hvem kunne nu redde dem?

Men undervejs på ørkenvandringen slår Moses og israelitterne lejr ved Sinai bjerg. Her kalder Gud Moses op på bjerget. Gud vil slutte en pagt - en aftale - med israelitterne. De skal overholde Guds lov og til gengæld vil Gud være deres Gud og gøre dem til et stort folk, når de vender tilbage til deres gamle land.

Det kunne en mand ved navn Moses. Gud havde også set, hvor slemt det var gået for Hans folk, og Han ønskede ikke, at de skulle lide mere. De skulle slippe ud af Egypten, blive et frit folk igen og vende tilbage til deres gamle hjemland, hvor Jakob oprindeligt havde levet. Moses siger til kong Farao, at israelit-

5

Den lov er de 10 bud. De gælder også i den kristne kirke. Budene handler om fællesskab og tro mellem Gud og os, og de handler om, hvordan vi ikke må ødelægge livet for hinanden. .. ikke stjæle, ikke lyve, ikke slå ihjel ......... Tro på Gud og ikke tro om os selv, at vi er guder i denne verden.


Til afsked

Tak

Det er ikke så længe siden. Den 1. marts 2016 blev jeg udnævnt til sognepræst i Tim, Stadil og Vedersø. Jeg var i fremskreden alder, 64 år, så der kunne ikke herske tvivl om, at dette måtte være mit sidste embede. Seks år var der tilbage i kalenderen inden min sidste anvendelsesdag. Det blev så til fem år og syv måneder inden jeg nu takker af og går på pension med udgangen af juli måned. Det er fem måneder før tid, inden mit livs stregkode viser halvfjerds år, men jeg fandt den rigtige pensionistbolig til overtagelse første juli - og så måtte det blive sådan. Tiden sammen med jer gik hurtigt, fordi jeg har befundet mig godt. Jeg blev taget vel imod og har haft de friest tænkelige forhold at arbejde under. Ærgerligt er det dog, at så mange ting, vi glædede os til af møder og arrangementer, blev slået i stykker af indskrænkninger og nedlukninger. Men nu ser det ud til at lette, så I skulle kunne vende tilbage til et fritvoksende kirkeliv og meget andet spændende sammen med min efterfølger. Det ønsker jeg jer al mulig lykke til. I er dejlige sogne, som bør påkalde sig stor kvalificeret opmærksomhed. Det er et godt sted at være præst og dejligt at holde gudstjenester i jeres tre kirker. Mine sidste gudstjenester bliver d. 4. 7. Nu vil jeg til sidst sige jer tak for, at I gav mig så dejlige år. Jeg fik lov til at afslutte mine 41 præsteår på toppen. Men først og fremmest tak for alt det, I betroede mig at tage vare på som jeres sognepræst. Christian Ulrich Terp

VACANCE Embedet er vacant fra 4. 7. indtil ny præst er udpeget. Under vacancen vil Tim, Stadil og Vedersø blive betjent af andre præster. Kontaktpræst er Inge-Dorthe Kaasgaard i Torsted tlf. 97 33 33 09 - e-mail idk@km.dk

HØSTGUDSTJENESTE Årets høstgudstjeneste afholdes d. 26. 9. kl.10:30 _____ Sted oplyses senere 6


NAVNE OG ADRESSER Sognepræsten Sognepræst Christian Ulrich Terp Høbrovej 3, 6980 Tim Tlf.: 97 33 36 58 e-mail: cut@km.dk Mandag er fridag Under sognepræstens ferier og andet fravær passes embedet af sognepræst IngeDorthe Kaasgaard, Torstedvej 38, Torsted, tlf.: 97 33 33 09 e-mail: idk@km.dk Organist: Olav Rex Christensen e-mail: olavrexchristensen@gmail.com Kirkesangere: Inger Kold tlf. 23 42 96 86 Maria Holmstrøm tlf. 23 83 43 84

Menighedsrådet Formand Maria Bentzen Mælkevejen 6 - Vedersø 40 74 56 81 Næstformand Jens Ulrik Tarpgaard Tarpvej 13 - Vedersø 21 42 13 83 Kasserer Erik Brink Andersen Hovedgaden 4 - Tim 21 94 52 20 Kirkeværgerne Tim Kirke Martin Boel Kjær - 20 68 53 02 Stadil Kirke Anny Linnet - 29 47 01 74 Vedersø Kirke Viola Jørgensen - 40 46 13 94 Øvrige medlemmer

Mobilepay: 78774 TIM PLEJEHJEM Gudstjeneste: 30. juni - 28. juli 25. august Gudstjenesten begynder kl. 14.30 - med efterfølgende kaffe og kage

Hjemmeside www.tsv-kirker.dk

Kirkepersonale Tim kirke Tim kirkevej 19, 6980 Tim Graver og ringer: Trine Vestergaard Knak tlf.: 51 64 07 61 timgraverkontor@mail.dk (mandag fri) Stadil kirke Stadilvej 31, Stadil, 6980 Tim Graver og ringer: Kirsten Byskov Kristensen tlf.: 60 21 14 89 stadilgr.knt@gmail.com (mandag fri) Vedersø kirke Vesterhavsvej 70, Vedersø, 6990 Ulfborg Graver og ringer: Peder Therkelsen tlf.: 97 33 15 01 graverhuset@mvb.net (mandag fri)

Agnes Halkjær Nielsen Knud Peder Nielsen Pernille Kjær

KIRKEBIL Hvis nogen har brug for at køre med til kirke eller til et arrangement i sognene, kan man: i Tim ringe til Margit Kjær Kristensen, tlf. 9733 1633 i Stadil ringe til Jørgen Olesen, tlf. 9733 1149 i Vedersø henvende sig til Kirsten Jørgensen på tlf. 4238 0128

11 7


148

GUDSTJENESTER TIM

STADIL

VEDERSØ

6. 6.

1. s. e. Trinitatis

10:30

0

0

13. 6.

2. s. e. Trinitatis

0

9

10:30

20. 6.

3. s. e. Trinitatis

0

9 IDK

0

27. 6.

4. s. e. Trinitatis

10:30

0

0

4. 7.

5. s. e. Trinitatis

11:30

8:30

10

11. 7.

6. s. e. Trinitatis

0

0

9 MDK

18. 7.

7. s. e. Trinitatis

0

19 MDK

0

25. 7.

8. s. e. Trinitatis

10:30 MDK

0

0

1. 8.

9. s. e. Trinitatis

0

10:30 MDK

9 BMM

0

10:30 BMM

15. 8. 11. s. e. Trinitatis

10:30 BMM

9 BMM

0

22. 8. 12. s. e. Trinitatis

10 - Konfirmation v. Inge-Dorthe Kaasgaard

29. 8. 13. s. e. Trinitatis

0

31. 8.

19:30 - Konfirmandindskrivning v. Jesper W. Andersen

8. 8. 10. s. e. Trinitatis

Tirsdag

5. 9. 14. s. e. Trinitatis

10:30 IDK

0

0

9 IDK

0

Forklaringer til gudstjenesteliste: IDK = Inge-Dorthe Kaasgaard - MDK= Margrethe Dahlerup Koch BMM=Birgit Morsing Madsen AG = Altergang - KK = Kirkekaffe

Andet Torsted 9

Profile for cuterp

Kirkeblad III - 06 - 07 - 08  

Kirkeblad III - 06 - 07 - 08  

Profile for cuterp
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded