__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

kirkebladet.nu

TIM - STADIL - VEDERSØ

KIRKEBLAD Nr. II - 10. årgang Marts - April - Maj 2021

Indhold:

Drømmepigen........................... 2 Meddelelser............................... 3 2021 - måtte det blive bedre!........4 Bibelfortælling for de små.......... 5

Konfirmander 2021....................6 Efterlysning · Nyt embedssegl ....6 Navne og adresser...................... 7 Gudstjenestelisten.....................8


DRØMMEPIGEN Hvad mon hun tænker på? Pigen på altanen. Det ser ud, som om hun er langt væk. I en drøm.

Billedet er fra 1889 og malet af den norske kunstner, forfatter og journalist Christian Krogh. Han havde studeret maleri bl.a. i Paris og hørte til den realistiske kunstretning, som voksede frem omkring forrige århundredskifte. Industrialiseringen er for alvor slået igennem og gør verden til det, som vi nu kalder for - moderne.

Hun er vel omkring de 12 år. Ikke nogen lille pige mere. Hun skal vel snart konfirmeres, - og hvad så? Hun står på en tærskel i mere end én forstand. Er så småt ved at vende sig bort fra hjemmets tryghed for at tage afsked med den fortrolige barndomsverden. En stor verden presser sig på. Man skal bare tage et skridt ud i den - og så er der ingen vej tilbage.

Krogh skildrede overvejende hverdagslivet, norske tidsbilleder i sit maleri, ofte med fokus på sociale forhold. Alle mennesker har været i denne situation, stillet overfor ungdomslivets valg. Hun havde måske ikke ret meget at vælge imellem i modsætning til unge mennesker i dag. Nu kan ungdommen vælge mange ting og udvikle sig i mange retninger livet igennem. At vælge mellem mange ting kan også være svært.

Hendes blik er fjernt rettet ud i verden, ud over byen. Hun læner sig lidt tungt, tankefuldt i en vemodig stemning op mod hjemmets dørkarm. Hun har måske slet ikke lyst til at bryde op fra det trygge og kendte for at opsøge det nye og fremmede. På den anden side er der ingen vej udenom.

Men på et tidspunkt senere i livet kan spørgsmålet melde sig igen. Nu fra en anden vinkel. Hvad blev jeg til i alt det, jeg valgte? Kunne eller skulle jeg have valgt noget andet?

Hendes blik er ikke i fokus. Hun ved ikke hvad hun vil, og hun har svært ved at finde et holdepunkt i det, der venter hende - om kort tid i et voksent liv.

Så kan man måske godt gense sig selv som en ung pige eller ung dreng, der står ved en skillevej. Tænker og drømmer! Ser ud over et livs erindringer og erfaringer. Bliver fjern i blikket. Drømmer igen!

Det er sommer. Træer og haver lyser hende venligt i møde i nabolaget. I baggrunden tegner sig konturerne af fabrikker, værksteder - industrielle virksomheder. Er det et arbejdsliv på fabrik, som hun er forudbestemt til - eller har hun en drøm om noget andet?

Det er ungdommens drømme, der er liv i. Gamles drømme er i bedste fald visdom vis-drøm.

Kirkebladet udgives af Tim - Stadil - Vedersø Menighedsråd. Udkommer 4 gange om året: Redaktion: C. U. Terp, korrektur Trine Knak. Layout og tryk: C. U. Terp, Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing Foto: CUT (hvor ikke andet er angivet)

2

Forside: ”Altanen i Grønnegate” Maleri af Christian Krogh, Kunstmuseet Lillehammer


Tre Vestjyske Kirker

Ny formand I forbindelse med det seneste menighedsrådsvalg og den efterfølgende konstituering har vi fået ny menighedsrådsformand. Det er Maria Bentzen fra Vedersø. Vi ønsker velkommen til - og god arbejdslyst i rådet.

af Jon Høgh Køb den fine bog i vore tre kirkers våbenhuse eller hos sognepræsten. Bogen koster 30 kr. Bogen ligger også til elektronisk gennemsyn på hjemmesiden. Men rigtige bøger er nu engang det bedste.

I DISSE TIDER

TAK!

.... hvor verden endnu ikke er blevet så normal, at vi kan færdes frit imellem hinanden, - giver det ingen mening at tilrettelægge program for møder og arrangementer, som må aflyses straks efter at kirkebladet er udkommet.

Det er almindelig god skik og brug i Vestjylland, at man ikke fremhæver nogen frem for andre, når det gælder udførelsen af frivilligt arbejde - for eks. i et menighedsråd. Det er noget, vi gør i fællesskab og på lige fod. Sådan er det!

Derfor mangler disse annoncer i dette kirkeblad, som derfor også er skrumpet ind.

M

en! - ingen gode regler uden en lille beskeden undtagelse. Jette Rømer har været med i 4 år som kasserer og de seneste 8 år som formand. Det har været en flot, solid og kompetent indsats, Jette har ydet.

Men når vi er klar igen offentliggøres det på hjemmesiden. Følg med her:

www.tsv-kirker.dk På hjemmesiden omtales seneste nyheder og restriktionernes betydning for kirkelivet og alt det andet, vi gerne ville.

Som formand er der altid lidt ekstra, man skal tage sig af, forberede, huske både det ene og det andet, - føre vedtagelser ud i livet, plus alt det løse. Så det er vel i orden, alligevel, at sige Jette en lille særlig tak for indsatsen i menighedsrådet.

3


2021 - måtte det blive bedre .....!

A

M

ldrig har vi vel - ikke i min tid i hvert fald - ønsket os så brændende at lægge et gammelt år bag os. Aldrig har vi ønsket os så megen positiv forandring af et nyt år, som vi gør det nu med 2021.

en så kom der for øvrigt også i år en 3. nytårstale. Det var direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, som på DR3 holdt en tv-tale til unge mennesker om nytåret og ungdommens forhold til de mange restriktioner. De mange begrænsninger griber hårdt ind i netop unge menneskers behov for at være sammen, være tæt på hinanden. Smittetallene var i stigning hen over juletiden, særligt blandt unge mennesker. Derfor en tale til dem.

Jeg havde egentlig tænkt på at skrive et nytårsbrev til jer. Men der er jo både Dronningens nytårstale og Statsministerens nytårstale, og den talerrække syntes jeg ikke, at jeg ville gribe forstyrrende ind i. Navnlig ikke i år, hvor Majestætens tale sluttede med nogle meget overvældende og bevægende ord. Det susede lige direkte ind i alle stuer og efterlod os i en lykkelig stilhed af forbavselse. Netop som vi troede, at Dronningen ville slutte talen med de velkendte ord: ”Gud bevare Danmark!” - så sagde Majestæten lige inden og som det næstsidste: ”Gud bevare jer allesammen!” Dronningen løftede blikket, så på os allesammen tværs igennem al elektronikken, og sagde ”du” til os.

Talen blev tegnsprogstolket af en ung pige, - Caroline Seiler. Det var en helt fantastisk tale. Søren Brostøm holdt selvfølgelig den pæne, faderligt forstående og formanende tale, som han nu engang måtte gøre det som ansvarlig for sundheden i Danmark. Carolines tegnsprogstolkning blev gengivet med undertekster. Helt forrygende tegnsprogstolkede hun talen i et meget frit oversat og lidt mere ungdommeligt sprog. Det var både vittigt og ungdommeligt frækt - på den gode måde. Det gik lige ind. Det var lige før, man selv fik lyst til at være ung igen.

Hvad var det, der skete i det øjeblik? Hvad betød det, når der kom et: ”Gud bevare jer allesammen!” før den traditionelle sætning: ”Gud bevare Danmark!” Hvad betød det? Det betød: Jer allesammen først - og så Danmark Menneske først - og sådan dansker ..... dybest set beslægtet med Grundtvigs berømte statement: Menneske først - og kristen så. Det var en omsorgsfuld hilsen, en bøn og et håb om, at 2021 måtte vende den lammende krise til noget bedre end det, 2020 havde båret med sig.

Man må håbe, at mange unge så og hørte det - og tog budskabet til sig, så det ikke kun var deres bedsteforældre, som morede sig over noget af det sjoveste og mest pædagogisk vittige fjernsyn i lange tider. Her er et link, hvis der er nogen, som ikke så og hørte talen i nytåret: https://www.dr.dk/drtv/se/dr3s-nytaarstale2020-med-soeren-brostroem_229777 Nå men! Det var så det nytår. Færdig med 2020! Lad os komme videre! Hvad ønsker vi os af det nye år? To stik! Forår, sommer, håndtryk og knus - til dem vi holder af.

4


Bibelfortælling

16 for de

små

- og de store, som måske kan læse højt (fortsat fra sidste kirkeblad)

Ja, det er selvfølgelig deres egen bror, Josef, de møder, da de kommer til det egyptiske landbrugsministerie for at købe korn.

denne gang er der ingen vej udenom. De må have Benjamin med. Da de kommer til Egypten anden gang, bliver de budt med hjem til Josef privat, hvor han holder stor middag for dem. Han glæder sig over at møde sin lillebror Benjamin - men han giver sig stadig ikke til kende.

Josef genkender sine brødre med det samme. De genkender ikke ham, og han giver sig ikke til kende. Han er nu en af Egyptens mest magtfulde mænd. Brødrene havde solgt ham til slaveri. De troede vel, at Josef var død og borte for længe siden.

Dagen efter læsser brødrene deres korn på kamelerne og gør karavanen rejseklar. Hvad brødrene ikke ved er, at Josef i al hemmelighed har lagt sit eget sølvbæger i Benjamins kornsæk. Så rejser de hjemad.

Nu forhandler de så med Josef om at købe korn. Det kan de godt få lov til, og de afslutter handlen hurtigt. Men det undrer brødrene, at egypteren spørger dem meget indgående om, hvor de kommer fra, om deres far lever endnu, og om de er alle de sønner, deres far har.

De er ikke kommet ret langt, før de bliver indhentet af politiet. Der er sket et tyveri! Der er stjålet et sølvbæger. Brødrene bliver anholdt og ført tilbage til Josefs hus. Her finder man bægeret i Benjamins sæk.

De svarer på spørgsmålene, men siger så også, at de engang havde en bror mere, men han er død nu. Deres far har dog i sin alderdom fået endnu en søn, Benjamin, som er blevet hans øjesten og trøst efter, at Josef var død. Deres far, Jakob, holder nu så meget af Benjamin, at han ikke turde lade ham rejse med på den lange rejse til Egypten. Der måtte ikke ske ham noget.

Nu kan Josef ikke skjule sig for sine brødre længere. Han fortæller dem, hvem han er. Brødrene bliver skrækslagne, fordi de forventer, at Josef nu vil straffe dem for det, de gjorde imod ham engang. Men Josef tilgiver dem og forsoner sig med dem. Sikke en lettelse! Og Josef siger til dem, at de skal rejse hjem og hente deres gamle far. De kan lige så godt flytte til Egypten allesammen i stedet for at rejse frem og tilbage én gang hvert år. Hungersnøden skulle jo vare i 7 år.

Josef siger til sine brødre, at hvis de kommer tilbage igen næste år for at købe korn, så skal de tage deres lillebror Benjamin med. Ellers kan de ikke få lov til at købe korn. Han taler strengt til dem for ikke at komme til at afsløre, at han har genkendt sine brødre.

Sådan kom alle israelitter til at bo som fremmede i Egypten. Mange år gik. Til sidst blev israelitterne slaver, fordi en ny Farao ikke brød sig om de fremmede. Her begynder en ny stor historie - om Moses, flugten fra Egypten og meget mere.

Så rejste brødrene hjem igen, og de vidste stadig ikke, hvem det var, de havde købt korn af. Der går et år. Der er stadig hungersnød i Israel. De må af sted igen for at købe korn, og

(fortsætter i næste kirkeblad)

5


KONFIRMANDER

2021

• Amanda Reneé Lassen • Cecilie Schou Thomsen • Daniel Schweistrup Vej • Jeppe Møller Rudebeck • Johannes Flye • Jonas Smedegaard Graversen • Kathrine Kristensen • Magnus Dorscheus Ramskov Pedersen • Mathilde Kaarsberg Fredsgaard • Nicole Majlung Christensen • Peder Skytte Stougaard • Rasmus Bernhard Madsen • Sofie Nielsen • Victoria Gamborg-Pedersen • Mikkel Frisch Damgaard Konfirmationsdagen offentliggøres på et senere tidspunkt i dagspressen og på menighedens hjemmeside: www.tsv-kirker.dk

Efterlysning

Nyt embedssegl

Vi søger pårørende til

Metha Jensen (1902 – 1989) og Jens Marinus Jensen (1895 – 1982) Oplysninger eller kontaktinformationer på pårørende modtages med tak. Med venlig hilsen Trine V. Knak, Tim kirkegård. Tlf. 51 64 07 61, TimGraverkontor@mail.dk

6

Vi har fået et nyt segl. Det tidligere var ved at være slidt, og det var lidt neutralt folkekirkeligt. Nu, hvor vi er kommet tættere på hinanden i sognene, efter at vi er blevet ét menighedsråd, skulle det være noget mere lokalt, som afspejlede sig i vores segl. Valget faldt på noget af det ældste, vi har i pastoratet. Det blev “Gudslammet” et af emblemerne fra gyldenaltret i Stadil Kirke. Det ser sådan ud:


NAVNE OG ADRESSER Sognepræsten Sognepræst Christian Ulrich Terp Høbrovej 3, 6980 Tim Tlf.: 97 33 36 58 e-mail: cut@km.dk Mandag er fridag Under sognepræstens ferier og andet fravær passes embedet af sognepræst IngeDorthe Kaasgaard, Torstedvej 38, Torsted, tlf.: 97 33 33 09 e-mail: idk@km.dk Organist: Olav Rex Christensen e-mail: olavrexchristensen@gmail.com Kirkesangere: Pernille Kamp tlf. 28 12 60 71

Menighedsrådet Formand Maria Bentzen Mælkevejen 6 - Vedersø 40 74 56 81 Næstformand Jens Ulrik Tarpgaard Tarpvej 13 - Vedersø 21 42 13 83 Kasserer Erik Brink Andersen Hovedgaden 4 - Tim 21 94 52 20 Kirkeværgerne Tim Kirke Martin Boel Kjær - 20 68 53 02 Stadil Kirke Anny Linnet - 29 47 01 74

Inger Kold tlf. 23 42 96 86

Vedersø Kirke Viola Jørgensen - 40 46 13 94

Maria Holmstrøm tlf. 23 83 43 84

Øvrige medlemmer

Mobilepay: 78774

Agnes Halkjær Nielsen Knud Peder Nielsen Pernille Kjær Majken Almskou

TIM PLEJEHJEM Gudstjenester på Tim Plejehjem aftales fra gang til gang - under hensyn til de til enhver tid gældende restriktioner på plejehjemmet

Hjemmeside www.tsv-kirker.dk

Kirkepersonale Tim kirke Tim kirkevej 19, 6980 Tim Graver og ringer: Trine Vestergaard Knak tlf.: 51 64 07 61 timgraverkontor@mail.dk (mandag fri) Stadil kirke Stadilvej 31, Stadil, 6980 Tim Graver og ringer: Kirsten Byskov Kristensen tlf.: 60 21 14 89 stadilgr.knt@gmail.com (mandag fri) Vedersø kirke Vesterhavsvej 70, Vedersø, 6990 Ulfborg Graver og ringer: Peder Therkelsen tlf.: 97 33 15 01 graverhuset@mvb.net (mandag fri)

KIRKEBIL Hvis nogen har brug for at køre med til kirke eller til et arrangement i sognene, kan man: i Tim ringe til Margit Kjær Kristensen, 9733 1633 i Stadil ringe til Jørgen Olesen, 9733 1149 i Vedersø henvende sig til Kirsten Jørgensen på tlf.: 4238 0128

7


ID-nr.: 46879

148

GUDSTJENESTER

TIM STADIL VEDERSØ Andet

7. 3.

3. s. i fasten

10:30

9

0

14. 3.

Midfaste

0

10:30

9

21. 3.

Mariæ Beb.

9 JWA

0

10:30 JWA

28. 3.

Palmesøndag

10:30

9

0

1. 4.

Skærtorsdag

19

0

0

2. 4.

Langfredag

0

0

10:30

4. 4.

Påskedag

11:30

8:30

10

5. 4.

2. Påskedag

0

10:30

0

TSV HTØ

11. 4.

1. s. e. Påske

10:30

0

14

Hover 9

18. 4.

2. s. e. Påske

9 IDK

0

0

25. 4.

3. s. e. Påske

0

10:30

9

30. 4.

St. Bededag

0

0

10:30 NN

2. 5.

4. s. e. Påske

9

10:30

0

9. 5.

5. s. e. Påske

10

9

0

13. 5.

Kristi Him.fart

0

0

10:30

16. 5.

6. s. e. Påske

9 IDK

0

0

11:30

10

8:30

23. 5.

Pinsedag

24. 5.

2. Pinsedag

30. 5.

Trinitatis

6 .6. 1. s. e. Trinitatis

10 - Fællesgudstjeneste Torsted Kirke / præstegård 10:30

9

10:30

0

0

HTØ TSV 9 Torsted

Forklaringer til gudstjenesteliste: IDK = Inge-Dorthe Kaasgaard · JWA = Jesper Wiborg Andersen AG = Altergang · KK = Kirkekaffe

Profile for cuterp

Kirkebladet II 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded