Page 1

Biblioteca Sarmiento

CUESTIONARIO

1. Indica quen creou os Premios Nobel e cal foi a razón que lle fixo tomar tal decisión. 2. Quen recibiu este premio con menos e con máis idade? 3.

Nalgunha ocasión o premio recaeu en varios membros da mesma familia, sabes que familia foi e en que campo profesional se movían os membros premiados?

4. Que político europeo impediu a recepción de 3 premios Nobel?

IES de Curtis


Biblioteca Sarmiento

5.

Onde se premios?

entregan

estes

6.

Foron entregados, dende a súa inauguración, todos os anos de xeito ininterrumpido? Razoa a túa resposta.

7.

Cando se entregaron os primeiros Premios Nobel e a quen corresponderon? Quen foi a primeira muller galardoada e que a fixo merecedora do premio?

8.

Quen foi o primeiro latinoamericano premiado e por que se lle deu o Nobel da Paz

9. No 1954 outórgase o premio ao ACNUR. Cal é o labor desta institución? Volveu recibir ese mesmo premio?

IES de Curtis


Biblioteca Sarmiento

10. Cando recibe o premio Martin Luther King e por que? 11. No 1965 o premio recae sobre UNICEF: explica que fi n al i da de pe rs e gue e s ta institución. Indica, ademais, cando e para que nace. 12. No 1977 resulta premiada AMNISTÍA INTERNACIONAL. Debes expoñer cal é o labor dos seus integrantes. 13. Busca información sobre Teresa de Calcuta e expona aquí. 14. C o n t r a que loitou activamente o Nobel arxentino Pérez Esquivel?

IES de Curtis


Biblioteca Sarmiento

15. Que dirixente tibetano foi galardonado a remates dos anos 80? Cal cres que foi a causa de que fose elixido como merecedor do premio?

16. Xa na década dos 90 premiase a labor da guatemalteca Rigoberta Menchú. Explica que importante labor realizou. 17. No 1993, Nelson Mandela ve premiada a súa loita contra o APARTHEID nada menos que co Nobel da Paz. Que é o APARTHEID e como marcou a vida deste líder político?

IES de Curtis


Biblioteca Sarmiento

18. A remates do século XX premiase o labor de Médicos Sen Fronteiras: a onde viaxa esta organización e con que fin?

19. No 2003 resulta galardonada unha coñecida activista iraniana: indica quen é e que accións levadas adiante por ela resultan tremendamente valentes no mundo árabe.

20. Hai un par de anos, o premio recaeu sobre AL GORE e o IPCC: explica en que consiste a súa tarefa.

IES de Curtis


Biblioteca Sarmiento

21. Barack Obama recolleu o ano pasado o Nobel da Paz. Por que se lle deu? Nos medios de comunicación apareceron moitas críticas a esta elección, por que cres que a decisión despertou tanta polémica?

22. No ano que acaba de rematar (2010) déuselle o Premio Nobel da Paz a Liu Xiaobo. Explica quen é e por que foi elixida esta persoa como merecedora desta distinción. 23. Este último premio foi tamén moi polémico e provocou opinións encontradas entre diferentes países. Por que cres que sucedeu isto?

IES de Curtis

PREMIOS NOBEL DA PAZ - CUESTIONARIO  

PREMIOS NOBEL DA PAZ - CUESTIONARIO

PREMIOS NOBEL DA PAZ - CUESTIONARIO  

PREMIOS NOBEL DA PAZ - CUESTIONARIO

Advertisement