Page 1

DOCUMENTO COLABORATIVO _______________________

1º)-NOME // CURSO:

2º)-TÍTULO DA PRÁCTICA: 3º)-FERRAMENTAS E PLATAFORMAS WEB EMPREGADAS: (Adxunta os enlaces correspondentes) 4º)-PLATAFORMA UTILIZADA PARA A PUBLICACIÓN DAS PRÁCTICAS: (Adxunta captura de pantalla de dimensión 400x300 e o enlace correspondente. Para o tratamento das imaxes, debes utilizar o programa Gimp ou o programa PhotoScape. Adxunta enlace á dirección Web da descarga do editor de imaxes empregado)

5º)-FAI UNHA BREVE ACLARACIÓN DOS PROBLEMAS ATOPADOS NA SÚA REALIZACIÓN ASÍ, TAMÉN, UNHA VALORACIÓN DA AXUDA RECIBIDA NAS AULAS VIRTUAIS MOODLE PARA A CONSECUCIÓN DAS TAREFAS: a).-PENSAS QUE O LABOR DA PROFESORA FOI ADECUADO CARA AO DESENVOLVEMENTO DAS PRÁCTICAS?. b).-O MATERIAL EXPOSTO NAS AULAS MOODLE, É ADECUADO PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS?

6º)-VALORACIÓN DA PRÁCTICA, CARA A CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS DO TEMA TRATADO NA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS.

NOTA: O texto debidamente cumprimentado, ten que ser subido a aula virtual de matemáticas na tarefa de subida dun só archivo, na vosa aula Moodle do IES A Sangriña. Os grupos de traballo que son administradores de aulas moodle de matevirtual.es, non poden subir o texto das tarefas na súa aula o teñen que facer obrigatoriamente no Moodle da


sangriña. UN SAÚDO DA PROFE: Nieves Lomba Martínez

DOCUMENTO COLABORATIVO  

Documento de evaluación de las prácticas de Matemáticas