Page 1

Curierul Curierul

pag. 20

I ZILE

Cotidian independent al judeþului Argeº

S-o bage la puºcãrie 20 de ani!

ºi-a e r a c i i e m e f Soþul ã s a c b u s i i i p îngropat co sprã a ã s p a e d e p cere o

Curierul zilei le ureazã La mulþi ani tuturor celor care poartã numele de Mihail ºi Gavriil.

Cititori, aveþi cuvîntul! Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs. Social pag. 11

Superconcurs organizat de BRD - Groupe Société Générale ºi Curierul zilei!

Premii de 42.000.000 lei! ãnunte Nu rataþi! Am 10 na gi în pa

Un argeºean de 38 de ani, din Albota, sat Mareº, a fost adus la Urgenþa Spitalului Judeþean duminicã noaptea, într-o baltã de sînge, dupã ce a fost victima unei agresiuni. Bãrbatul a fost oprit pe traseu de alþi participanþi la trafic, dupã o ºicanã între ºoferi.

pag. 11

Pedepsit a pentru cã u tc semnaliza farurile

Premierul Tãriceanu vrea sã înceapã de astãzi negocierile cu cadrele didactice

Anul XII Nr. 3421 Marþi, 8 noiembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

VERDICT DIN ÎNCHISOARE PENTRU MAMA CRIMINALÃ:

Unii profesori fac ore ºi pe timpul grevei

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei)

pag. 20

„Nu-i putem opri sã nu facã sex!“ Referitor la cele apãrute pînã acum în presã, directorul Direcþiei Generale de

Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Argeº, Adrian Macovei, considerã

Cel mai frumos copil din Argeº

ARDAF ºi-a mãrit capitalul social

„Exclud varianta aranjamentului!“

Doi fraþi se judecã de 4 ani

În ciuda zvonurilor vehiculate în ultima perioadã, Ardaf îºi continuã politica de consolidare a poziþiei pe piaþa asigurãrilor, unde deþine un loc fruntaº.

Viorel Ilinca spune cã FC Argeº joacã foarte prost acasã ºi cã de-asta a pierdut cu Pandurii. Directorul general al SC FC 2005 SA Argeº nu este de acord cu demisia lui Cîrþu.

Ioana P. ºi Stan N. sînt doi fraþi care se judecã pentru averea pãrinþilor, care au murit. Partajul succesoral nu se mai terminã, fiindcã nici unul nu cedeazã.

pag. 9

Social

cã nu le poate face faþã copiilor din centru, pentru cã sînt prea mulþi. pag. 3

Pagina 4

Curs valutar: 1 euro - 3,6901

Sport

Pagina 5

Procesul zilei

Pagina 7

1 USD - 3,1211 Gramul de aur - 45,9107

NARG

Directorul Adrian Macovei, despre „Cazul Priboieni“:

ªofer de maxi-taxi lovit cu parul


Politic - Social

PNL îºi bagã coada la Consiliul Concurenþei „Situaþia politicã generatã de rãzboiul între cele douã Palate, Cotroceni ºi Victoria, începe sã capete proporþii îngrijorãtoare. Tensiunile din cadrul Alianþei ºi orgoliile celor douã partide care alcãtuiesc actuala Putere ameninþã instituþiile statului“, susþine deputatul PSD de Argeº Mihai Tãnãsescu. Z.C. Fostul ministru de Finanþe în cadrul guvernãrii trecute este de pãrere cã, în încercarea de a rãspunde cu aceeaºi monedã în duelul cu preºedintele Bãsescu, premierul Tãriceanu a solicitat începerea procedurilor pentru schimbarea ºefilor mai multor instituþii ale statului, printre care se numãrã ºi Consiliul Concurenþei. „Argumentele preºedintelui PNL pentru schimbarea

conducerii Consiliului Concurenþei sînt cel puþin hilare: dacã preºedintele Bãsescu l-a incriminat din cauza telefonului dat procurorului general Ilie Botoº, atunci premierul Tãriceanu trebuie sã se rãzbune ºi sã-i solicite schimbãri la vîrf în instituþia amintitã. O logicã politicã cel puþin bizarã, în condiþiile în care UE a evidenþiat prin ultimul Raport de þarã progresele înregistrate de România

în domeniul concurenþei. Nu putem cataloga demersul premierului decît ca pe un gest politic inutil. În aceste momente, cînd discutãm despre prioritãþile României pentru anul urmãtor ºi încercãm resuscitarea bugetului propus de Guvern pentru anul 2006, PSD constatã cã, de fapt, preocupãrile celor douã partide reprezentative aflate la guvernare se îndreaptã cãtre consolidarea poziþiei în cadrul Alianþei. Nu avem timp ºi nici nevoie de jocuri politice! Cererea PNL de schimbare a conducerii Consiliului Concurenþei este nefondatã ºi constituie o nouã încercare de influenþã politicã“, a mai spus

vicepreºedintele PSD Mihai Tãnãsescu. ■

- Viaþa politicã în Capitalã -

„Pe PSD ne-am bazat mai mult decît pe actuala Coaliþie“ Senatorul UDMR Puskas Balint apreciazã cã va fi greu ca proiectul Legii minoritãþilor sã fie adoptat în Camerã din cauza modului în care funcþioneazã Coaliþia ºi propune conducerii centrale a Uniunii ca votarea schim-

bãrii preºedinþilor celor douã Camere sã fie condiþionatã de adoptarea acestei legi. Puskas a declarat, luni, într-o conferinþã de presã, cã Uniunea nu prea are pe cine sã se bazeze în actuala Coaliþie de guvernãmînt.

„Guvernul trebuie sã se gîndeascã cum va aplica reformele“

„Marko Bela sã negocieze cu sindicaliºtii“

Dupã încetarea acordului cu Fondul Monetar Internaþional (FMI), Guvernul trebuie sã se gîndeascã cum va pune în aplicare procesul de reformã pentru îndeplinirea cerinþelor Uniunii Europene, a declarat, luni, adjunctul ºefului Delegaþiei Comisiei Europene la Bucureºti, Onno Simons.

- Viaþa politicã în Piteºti -

Marþi, 8 noiembrie 2005

Prefecþii, bãgaþi în ºedinþã Ministrul Administraþiei ºi Internelor, Vasile Blaga, susþine astãzi o videoconferinþã cu prefecþii. Vor fi purtate discuþii pe marginea unor subiecte delicate cum ar fi: stadiul refacerii infrastructurii judeþene ºi al recon-

strucþiei locuinþelor distruse ca urmare a inundaþiilor din vara acestui an. În Argeº, situaþia reconstrucþiei caselor afectate de inundaþii este urmãtoarea: la 30 de case, din cele 59 distruse în totalitate, se lucreazã la su-

prastructurã, iar 5 sînt în stadiu de realizare a fundaþiilor. Pentru celelalte familii rãmase farã locuinþã s-a gãsit soluþia modulelor în care acestea vor locui temporar pînã la refacerea caselor.

■ Sindicatele îi cer prefectului sã vinã la dialog

cãrile sindicaliºtilor din învãþãmînt, care în aceste zile refuzã sã mai meargã la ore.

jat al primãriei, care acþioneazã ca interfaþã între administraþia publicã localã, comunitate ºi instituþii extralocale, orientat în special spre gîndirea strategicã ºi identificarea oportunitãþilor de dezvoltare. Pentru implementarea acestui concept este nevoie ca reprezentanþii Prefecturii sã identifice cel puþin 20 de primãrii din judeþ care doresc sã se implice în acest proiect prin înfiinþarea, prin hotãrîre de

Sindicaliºtii argeºeni i-au cerut prefectului sã organizeze joi, 10 noiembrie, o ºedinþã de dialog social, în cadrul cãreia vor fi analizate revendicãrile confederaþiilor sindicale reprezentative, susþinute cu ocazia acþiunilor de protest de sãptãmîna trecutã, dar ºi revendi-

■ Atenþie, primãriile ar putea face angajãri! Compartimentul de Integrare Europeanã din cadrul Prefecturii intenþioneazã sã implementeze ºi în Argeº modelul de succes al „promotorului local“. „Promotorul local“ este, de fapt, un anga-

VIP în urcare

Ilie Cristea, preºedinte PPCD Argeº, care, în afara criticilor privind timpii de la noile semafoare de pe Dumbravei, nu s-a mai evidenþiat pe scena politicã.

VIP în coborîre Trustul de presã

Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

■ Grevele vor falimenta guvernarea portocalie Partidul Social Democrat îºi exprimã solidaritatea faþã de categoriile profesionale care intenþioneazã sau au declanºat deja acþiuni sindicale de protest. Înþelegînd pe deplin motivele care stau la baza acestor acþiuni, PSD considerã cã actualul Guvern nu ia nici o mãsurã pentru a veni în ajutorul salariaþilor. Angajaþii metroului bucureºtean au protestat, profesorii au intrat în grevã, iar funcþionarii publici ameninþã ºi ei cã vor declanºa

acþiuni sindicale. Toate acestea dovedesc din nou falimentul politicilor guvernamentale. Partidul Social Democrat îºi exprimã dezamãgirea faþã de modul în care actualul Executiv înþelege sã administreze resursele bugetare, reuºind sã nemulþumeascã pe toatã lumea. Premierul Cãlin Popescu Tãriceanu nu ia în seamã, din pãcate, nici mãcar avertismentele unora dintre miniºtrii sãi, demisia ministrului Educaþiei fiind cel mai serios exemplu. PSD constatã acum, mai mult decît oricînd, instabilitatea politicã ºi socialã din þarã, instabilitate pe care Coaliþia de guvernare a ridicat-o la rang de politicã guvernamentalã. În aceste condiþii, PSD someazã Guvernul ºi Coaliþia sã adopte rapid mãsurile necesare pentru a stopa impasul economic ºi social în care ne aflãm, astfel încît þara sã nu fie blocatã tocmai acum, în pragul iernii. ■ Z.C.

Liderii Alianþei au stabilit, luni, în ºedinþa Consiliului Naþional de Conducere, sã propunã conducerii Coaliþiei ca ministrul de stat Marko Bela sã fie cooptat în echipa Guvernului de negociere cu sindicaliºtii din Educaþie, a declarat, la finalul întrunirii CNC, liberalul Eugen Nicolãescu. El a spus cã liderii PNL-PD au luat aceastã decizie pe motiv cã Marko Bela este ministrul de stat care coordoneazã, printre altele, domeniul Educaþiei.

Succesorul lui Mircea Miclea este din Cluj PD a nominalizat succesorul lui Mircea Miclea pentru postul de ministru al Educaþiei ºi Cercetãrii. Mihail Hîrdãu este profesor la Universitatea Tehnicã din Cluj, membru PD din ’96 ºi în prezent este prefect de Cluj. Propunerea democraþilor va fi înmînatã premierului Tãriceanu. Dacã va accepta propunerea, Hîrdãu va trebui validat ºi de preºedinte. B.L.

Consiliul Judeþean Argeº ureazã tuturor argeºenilor care poartã numele Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil cele mai sincere urãri de sãnãtate, liniºte sufleteascã, împliniri ºi voie bunã. Fie ca sãrbãtoarea Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil sã vã aducã bucurie, pace ºi binecuvîntare alãturi de cei dragi!

La Mulþi Ani! Preºedinte CJ Argeº, Constantin Nicolescu

- Din judeþ adunate -

&

Iulian Nicolae, director AJOFM Argeº, care s-a implicat în recalificarea a peste 1.000 de ºomeri ºi în crearea a peste 1.500 de noi locuri de muncã pentru ºomeri.

consiliu local, a postului de agent de dezvoltare localã sau promotor local. De asemenea, Prefectura va iniþia demersuri cãtre AJOFM în vederea salarizãrii agenþilor de dezvoltare localã din primãriile implicate pe o perioadã de un an.

„PSD a fost mult mai de încredere decît actuala Coaliþie. Dacã noi cu PSD ne-am înþeles asupra unei legi sau asupra unei alte probleme, ei s-au þinut de cuvînt“, a afirmat senatorul UDMR, secretar al Senatului.

Curtea de Argeº

■ PSD hiberneazã de astã-varã Organizaþia localã a Partidului Social Democrat din Curtea de Argeº pare cã se aflã într-o continuã hibernare, care, culmea, a început din varã, ºi nu acum, o datã cu venirea timpului rece, aºa cum era normal. De ceva vreme, partidul nu a mai schiþat nici un gest pe scena politicã localã, în centrul atenþiei fiind membrii Alianþei D.A. ºi cei ai PRM. În consiliul local, acelaºi grup de consilieri locali pesediºti se conformeazã ºi nu se remarcã prin nimic deosebit, însuºindu-ºi soarta de a se afla în

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Cãlin Popescu (ºef depart.), Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef

opoziþie atît la cîrma þãrii, cît ºi în Curtea de Argeº. R.C.

fost redat în folosinþã cu fonduri de 4 miliarde lei. A.Z.

Topoloveni

Corbi

■ 3.200 miliarde datorii la cãldurã Topoloveniul are datorii la Termoficare de 3.200 miliarde lei. Din aceastã cauzã, locuitorii au fost debranºaþi de la reþeaua de cãldurã. A.Z.

Berevoieºti

■ 5 miliarde pentru înlãturarea efectelor inundaþiilor În urma inundaþiilor din aceastã varã s-a folosit un miliard de lei pentru asigurarea canalului de regularizare ºi alimentarea cu apã a comunei. De asemenea, DJ 732 B a

depart.), Marius Duinea. (e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc

Cãminul Cultural Stãneºti, proiectat de Casa Regalã ºi lãsat mult timp în paraginã, a fost renovat ºi pus în valoare. Pentru

reparaþiile fãcute s-au cheltuit 100 milioane lei. De asemenea, în Corbi au început lucrãrile pentru podul ce leagã satul Stoeneºti de satul Poduri, lucrãri în valoare de 5 miliarde lei. Finalizarea acestui pod va fi la sfîrºitul anului viitor. A.Z.

Comunele Cãlineºti ºi Rãteºti, verificate de Prefecturã În aceastã sãptãmînã continuã controalele tematice la primãriile Cãlineºti ºi Rãteºti. La Rãteºti, comisia de control urmãreºte modul în care reprezentanþii autoritãþii locale au realizat mãsurile dispuse cu ocazia controlului tematic din luna martie. Z.C.

CULEGERE: Gabriela Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Leonard Comãnescu, Gabi Tinculescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina Dumitru, Rodica Melnicu,

Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

Mozãceni

■ 28 miliarde de la SAPARD La Mozãceni s-au primit fonduri de 28 miliarde de la SAPARD pentru alimentarea cu apã a comunei. În proiectele de viitor se aflã finisarea Grãdiniþei Nr. 9 ºi ªcoala de la Mozãceni. A.Z.

■ Pod mai trainic ºi mai frumos Podul de pe Drumul Naþional 154 care face legãtura între Albota ºi Moºoaia ºi trece peste rîul Teleormãnel a fost redat circulaþiei. Acest pod a fost avariat în urma calamitãþilor din aceastã varã. A.Z.

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


Poliþia în acþiune

■ Dosare penale pentru hoþii de lemne Poliþiºtii din Meriºani, împreunã cu pãdurarii Ocolului Silvic Curtea de Argeº, i-au prins, în urma unei acþiuni, pe Gheorghe Niþoiu, de 65 ani, Alexandra Niþoiu, de 70 ani, ºi Nicolae Paraulea, de 52 ani, care au furat din pãdurea O.S. 14 arbori de diferite esenþe. Romicã Rebeca, de 52 ani, din Davideºti, a tãiat din pãdurea Ocolului Silvic Mihãieºti 1,7 mc lemne esenþã de fag. Aurel Luca, de 46 ani, Elena Rizescu, de 45 ani, ambii din Vultureºti, au fost prinºi dupã ce au tãiat de pe proprietatea lui Gheorghe

Neacºu 7 carpeni. La rîndul lui, Aurel Iordan, de 18 ani, din Þiþeºti, a tãiat din pãdurea Ocolului Silvic Mihãieºti 2 fagi. Marian Bobeanu, de 38 ani, din Bogaþi, a furat 1,5 mc de lemne de stejar din pãdurea primãriei din localitate. În toate cazurile, materialul lemnos a fost confiscat, iar vinovaþii s-au ales cu dosare penale. Acelaºi lucru s-a întîmplat ºi în cazul lui Paul Sãraru, de 60 ani, din BeleþiNegreºti, care a tãiat fãrã aprobare 16 mc de lemn din pãdurea personalã.

Bogdan Marinete, mort în accident la Braºov Controversatul om de afaceri Bogdan Marinete, din Piteºti, ºi-a pierdut viaþa în week-end, în urma unui accident petrecut la Braºov. Bãrbatul a pierdut controlul maºinii pe care o închiriase, în momentul în care cobora o pantã, ºi s-a lovit de o stîncã. În urmã cu 5 ani, Bogdan Marinete a fost arestat preventiv dupã ce s-a stabilit cã a pãgubit statul cu zeci de miliarde de lei prin neplata taxelor ºi impozitelor prevãzute de comerþul cu produse petroliere. A fost trimis în judecatã ºi eliberat în timpul procesului, pe motiv cã nu suportã detenþia din cauza unor afecþiuni psihice. Judecãtorii Tribunalului Argeº l-au condamnat la 18 ani închisoare, iar Marinete declarase apel, dosarul urmînd sã fie finalizat la Curtea de Apel Piteºti. A.P.

Directorul Adrian Macovei, despre „Cazul Priboieni“:

„Nu-i putem opri sã nu facã sex!“

■ Transporta ilegal lemne

■ „Dacã se întîmplã, se întîmplã“

Poliþiºtii din Topoloveni ºi subofiþerii posturilor arondate l-au prins pe Ion Enache, de 38 ani, din Beleþi-Negreºti, care transporta 40 metri steri de lemne, fãrã a avea acte de provenienþã. ªoferul a fost amendat cu 1.000 RON, iar materialul lemnos a fost confiscat.

Luna trecutã, Curierul zilei aducea în primplan cazuri de exploatare prin muncã a copiilor instituþionalizaþi la Centrul de Plasament Priboieni. Protecþia Copilului a demarat o anchetã, asistenþi sociali deplasîndu-se la Priboieni pentru a vorbi cu copiii. De asemenea, în aceastã sãptãmînã este aºteptat rezultatul anchetei întreprinse de Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului Bucureºti. Pînã unaalta, directorul Centrului de la Priboieni a fost suspendat din funcþie pe perioada verificãrilor. Referitor la cele apãrute pînã acum în presã, ieri am stat de vorbã cu directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi - Aºa este Protecþia Copilului Argeº, Adrian ºi avem dovadã Macovei. R.S. Foto: I.T. declaraþiile educatori-

■ A furat douã boxe Poliþiºtii din Mioveni au fost sesizaþi de agenþii de pazã de la Uzina Dacia cã Laurenþiu Martin, de 23 ani, din Cîmpulung, a fost prins dupã ce a furat douã boxe din incinta uzinei. Pe numele vinovatului s-a întocmit dosar penal pentru furt, autorul fiind cercetat în libertate.

■ ªoferi anchetaþi dosar penal s-a ales ºi Claudiu Victor Drãgoi, de 26 ani, din Bucureºti, surprins la Curtea de Argeº conducînd sub influenþa alcoolului un Peugeot.

■ Scandal la discotecã Sîmbãtã noaptea, din cauza consumului de alcool, la discoteca din Bãiculeºti-sat Zigoneni s-a iscat un conflict între Ionuþ Necºoi, de 20 ani, Gheorghe Din, de 24 ani, toþi din Bãiculeºti, ºi Gheorghe Haiducu, de 24 ani, din Curtea de Argeº. Cei trei s-au lovit reciproc cu sticle ºi cu bîte. În cauzã s-a întocmit dosar penal.

■ Cercetaþi pentru furt Petre Lãzãroiu, de 63 ani, ºi Gheorghe Lãzãroiu, de 53 ani, ambii din Valea Mare Pravãþ, sînt cercetaþi pentru furt calificat. Cei doi au fost surprinºi dupã ce au furat din cariera de piatrã Mateiaº o þeavã de forare în greutate de 430 kg, bun aparþinînd Holcim SA.

■ Vindeau electronice fãrã acte În urma unei acþiuni a judiciariºtilor din Curtea de Argeº, Leonard Duduveicã, de 20 ani, Leonard Ene, de 21 ani, Robert Ene, de 14 ani, ºi Robert Rusen, de 25 ani, toþi din comuna Armãneºti-Ialo-

miþa, toþi fãrã ocupaþie, au fost surprinºi în timp ce vindeau bunuri ºi aparate foto fãrã a avea acte de provenienþã. Poliþiºtii au confiscat 4 aparate foto ºi i-au amendat pe ialomiþeni cu cîte 25 RON.

■ Conducea bãut În timpul unei acþiuni de supraveghere a traficului rutier, poliþiºtii din Curtea de Argeº au surprins un ºofer care consumase alcool. Rãzvan Popescu, de 24 ani, din Curtea de Argeº, care conducea o Dacia Logan, a fost testat cu etilotestul, constatîn-du-se cã are o alcoolemie de 0,62 mg/l în aerul expirat. I s-au recoltat probe de sînge ºi i s-a întocmit dosar penal. A.P.

Fîl, fîl, fîl, a venit barza!

Au crezut cã vor avea fatã

Ancheta dispusã de dvs. la Priboieni a dus la concluzia cã Cum s-a acolo totul e în desfãºurat ordine. ªi, oricum, nu avem cum sã-i ancheta? - Copii care þ i n e m p e t o þ i î n f r î u . D a c ã S-a stat de muncesc sînt, dar vorbã cu muncesc pentru cã se-ntîmplã sã facã sex, toþi copiii? aºa vor ei ºi pe se-ntîmplã. Sînt mulþi ºi nu Cu bani. Nimeni nu poþi sã stai dupã fiecare. toþi, nu, i-a obligat, nimeni pentru cã, nu i-a forþat. din cei 70 instituþionalizaþi, doar Aþi spus cã cei care au dat 40 sînt în centru ºi unii sînt ºi la declaraþii presei ºi care au ºcoalã în afara localitãþii. S-a denunþat cã sînt puºi la muncã mers acolo în mai multe rînduri sînt copii problemã ai Centrului ºi s-a discutat cu copiii. Nimeni de la Priboieni. nu i-a învãþat cum sã dea declaraþii,

Medic sibian rãnit pe autostradã La km 60 al autostrãzii PiteºtiBucureºti, un Opel Corsa s-a fãcut zob dupã ce ºoferul a pierdut controlul volanului ºi a ajuns cu maºina în cîmp. Toþi pasagerii maºinii au scãpat cu viaþã, ºoferul, medic la Sibiu, suferind rãni mai grave. R.S. Foto: I.T.

faþã a maºinii s-a rupt, iar medicul nu a mai putut redresa volanul. „Am nimerit într-o zonã fãrã glisierã, am ieºit în afara ºoselei, pe cîmp, ºi ne-am dat peste cap de trei-patru ori“, a povestit Arpad. Rãniþii au primit primul ajutor de la un echipaj al ambulanþei de la Gãieºti, acesta

Se face sex în Centrul de Plasament Priboieni? - Nu. Fata despre care dvs. aþi scris nu se culcase cu acel bãiat în centru, ci în cãminul în care stãtea bãiatul. ªi, oricum, nu avem cum sã-i þinem pe toþi în frîu. Dacã se-ntîmplã sã facã sex, se-ntîmplã. Sînt mulþi ºi nu poþi sã stai dupã fiecare. Dar se exagereazã. Printre copiii instituþionalizaþi sînt foarte mulþi copii care creeazã probleme. Care e situaþia acum la Priboieni? - Directorul Preoteasa a fost suspendat din funcþie. Sãptãmîna aceasta voi mai face o vizitã acolo. Cu Monica Boboc ce se va întîmpla? - Deocamdatã nu pot sã spun nimic, pentru cã aºteptãm rezultatul anchetei de la Bucureºti. Personal, cred cã totul a fost o înscenare ºi o reglare a unor probleme mai vechi. Cum adicã? Simplu. Pînã-n ’98, centrele de plasament erau în subordinea

Ministerului Învãþãmîntului. Dupã, centrele au trecut sub protecþia Direcþiei pentru Protecþia Copilului. Aºa cã directorul de la Priboieni din acea vreme, Stanciu, a fost înlocuit. Eu am numit-o director interimar pe Monica Boboc, care s-a aflat Personal, cred cã totul a fost la conducere o înscenare ºi o reglare a în perioada unor probleme mai vechi februarie -

luînd ulterior legãtura cu Serviciul de Ambulanþã Argeº, întrucît medicul ºi-a exprimat dorinþa de a fi dus la Spitalul Judeþean Argeº. Mai grav fusese rãnit Arpad, avînd dureri mari în zona coloanei cervicale. El ºi logodnica au fost preluaþi de echipajul Ambulanþei de la Piteºti ºi aduºi la Urgenþa Spitalului Judeþean. Asistentul ºi ºoferul de pe salvarea de la Gãieºti au spus cã pasagerii au avut mare noroc cã au scãpat cu viaþã, deoarece maºina se fãcuse praf. ■

martie ’99. Dupã aceea s-a organizat concurs, care a fost cîºtigat de Preoteasa, cel care acum e suspendat. Deci s-a vrut reglarea unor probleme deatunci. Soþul Monicãi Boboc, Marian Boboc, este preºedintele Organizaþiei PNL Priboieni ºi e prieten foarte bun cu primarul de-acolo. Nu e greu de înþeles de ce tot acest tam-tam. ■

Cazuri ºi necazuri la spital

■ Sugar rãnit la cap, luat acasã de pãrinþi Un copil de 5 luni, din Piteºti, a primit îngrijiri la Urgenþa Spitalului de Pediatrie dupã ce a fost victima unui accident rutier. Se pare cã mama micuþului se afla într-o maºinã ºi þinea copilul în braþe în momentul producerii accidentului. Copilul s-a izbit cu

capul de bord. În ciuda faptului cã P.A. a suferit o ranã la cap, pãrinþii au refuzat internarea acestuia ºi l-au luat acasã. În mod normal, micuþul ar fi trebuit sã rãmînã în spital 24 de ore, pentru evitarea unor complicaþii care ar putea sã aparã. I.I.

S-a rupt o roatã

■ A vrut sã traverseze ºi a ajuns la spital

Arpad Urszuly, de 32 de ani, medic la UPU SMURD de la Spitalul de Urgenþã Sibiu ºi profesor de fizioterapie la Facultatea de Medicinã din Sibiu, venea ieri de la Bucureºti. Medicul conducea un Opel Corsa ºi era însoþit de logodnicã ºi de sora lui. La km 60 al autostrãzii, roata din dreapta-

Un bãiat de 14 ani, din ªtefãneºti, a ajuns la Urgenþa Spitalului de Pediatrie dupã ce a încercat sã traverseze fãrã sã fie atent. C.C. s-a ales cu mai multe rãni la cap, mîini ºi picioare, fiind lovit de o maºinã. Tînãrul a rãmas internat în secþia Chirurgie a spitalului, pentru a fi supus mai multor investigaþii medicale. I.I.

■ Cãruþã lovitã de un Peugeot

Cinci agenþi de pazã au furat benzinã Poliþiºtii de la TF, coordonaþi de comisarul ºef Alexandru Doroftei, au organizat în noaptea de duminicã spre luni o acþiune în zona Rafinãrie Bradu, privind furturile de produse petroliere, dar ºi modul în care agenþii de pazã îºi fac datoria. Au fost prinºi în

flagrant Marian Olteanu, de 20 ani, din Hîrseºti, Ion Stanciu, de 38 ani, din Optaºi-Olt, Dorel Bocanu, de 20 ani, din Costeºti, Marius Licaciu, de 21 ani, din Costeºti, ºi Valentin Nãstase, de 21 ani, din Costeºti, toþi agenþi de pazã ai firmei bucureºtene M-B Security, care se aflau în

timpul serviciului ºi care au furat dintr-un vagon CFR 150 litri de benzinã. Produsul petrolier a fost încãrcat de cei cinci agenþi de pazã în bidoane de cîte 30 de litri, benzina fiind recuperatã. Pe numele acestora s-a întocmit dosar penal pentru A.P. furt calificat.

Piteºteanul Dãnuþ Manea, de 19 ani, muncitor la SC Drim Daniel SRL ºi ºofer de cîteva luni, a avut duminicã un accident. El conducea un Peugeot 405 dinspre Rociu spre Suseni. Într-o curbã la dreapta, din cauza vitezei ºi a lipsei de experienþã, a intrat pe contrasens ºi a lovit o cãruþã în care se afla Marin Dumitrana, de 47 ani, din Suseni. În urma impactului, cãruþaºul a fost lovit uºor. A.P.

■ Pensionar accidentat Constantin Vasiliu, de 78 ani, din Miroºi, a fost rãnit grav, duminicã dupã-amiazã, în urma unui accident petrecut în comunã. Pensionarul a fost lovit de o autoutilitarã Mercedes, condusã de Liviu Dogaru, de 21 ani, din Costeºti, care nu s-a asigurat în momentul în care a efectuat manevra de mers înapoi, lovindu-l pe Vasiliu, care era în spatele maºinii ºi voia sã traverseze neregulamentar. A.P.

Curierul zilei - pag. 3

Elena Alexandru, de 28 de ani, din Piteºti, a sperat pînã-n ultima clipã cã va avea o fatã. La fel ºi soþul. Examenul ecografic arãtase ºi el cã fãtul este de sex masculin. Ieri, Elena a nãscut un bãieþel sãnãtos, de 2,900 kg. A venit pe lume prin cezarianã, iar pãrinþii sînt în culmea fericirii, uitînd cã ºi-au dorit o fatã. Sperã ca ºi acest vis sã se realizeze, dar peste 2 - 3 ani. Mama a avut o sarcinã uºoarã ºi o mîncat foarte multe fructe. R.S. Foto: I.T.

lor care au spus cã respectivii copii/tineri le-au creat probleme, înjurau, furau etc.

ce sã scrie. Au spus ce au ºtiut.

Marþi, 8 noiembrie 2005

Piteºteanul Marius Emanuel Braniºte, de 26 ani, s-a ales cu dosar penal dupã ce a fost depistat de poliþiºti conducînd un Cielo, deºi avea permisul suspendat. Tot cu

Taximetrist amendat cu 250 milioane lei vechi Poliþiºtii Biroului Rutier Piteºti au continuat acþiunea de control pentru depistarea taximetriºtilor care lucreazã în ilegalitate. Agentul ºef adjunct Daniel Dobre a reuºit duminicã seara sã aplice cea mai mare sancþiune prevãzutã de lege pentru cazurile de piraterie. A fost depistat piteºteanul Iulian Adrian Dogaru, de 24 ani, care se afla în staþia de taxiuri de la Teatru, la volanul unui Cielo. ªoferul a prezentat la control o autorizaþie de efectuare transport public, emisã pentru un alt autoturism. Culmea este cã acest taximetrist, ca ºi celãlalt amendat sîmbãtã cu 50 milioane lei vechi, lucreazã la aceeaºi firmã. Dogaru a fost sancþionat contravenþional cu 250 milioane lei vechi ºi, dupã cum spune agentul ºef adjunct Daniel Dobre, ºoferul n-a vrut sã semneze procesul verbal. A.P.

Fapt divers


Social

✍ Se întîmplã la Curtea de Argeº ✍ Se întîmplã la Curtea de Argeº

Din ce în ce mai mulþi argeºeni reclamã:

„Nu primim la timp banii pentru nou-nãscuþi!“ În urma mai multor sesizãri primite la redacþia noastrã de la mãmicile sau tãticii care sînt în postnatal, am încercat sã lãmurim o veche problemã, ºi anume de ce indemnizaþiile pentru creºterea copiilor nu ajung la timp. Pãrinþii micuþilor de pînã la doi ani aveau aceeaºi problemã. „De trei luni n-am mai primit banii“. „Copilul meu mãnîncã de patru - cinci ori pe zi, nu o datã la douã - trei luni“. La întrebarea „De ce nu ne vin indemnizaþiile la timp?“ ne-a rãspuns directoarea L.N. adjunctã a Casei de Pensii, Carmen Iliescu.

Marþi, 8 noiembrie 2005

Angajatorul poartã vina Din ce am aflat, se pare cã angajatorii sînt de vinã cã pãrinþii aflaþi în postnatal nu-ºi primesc banii la timp. Doamna Carmen Iliescu ne-a explicat: „Angajatorii trebuie sã-ºi depunã documentaþia la Casa de Pensii pînã la 25 ale ficãrei luni. Ei îºi recupereazã banii în urmãtoarele zece zile“. Cu alte cuvinte, angajatorul se sacrificã doar în prima lunã de platã a indemnizaþiei, urmînd ca în 30 de zile suma sã fie recuperatã. La o statisticã fãcutã de Casa de Pensii, se pare cã numãrul angajatorilor care plãtesc indemnizaþii pentru creºterea copilului a crescut, numai în luna iulie numãrul lor ajungînd de la 250 la 350. „Motivul întîrzierii plãþii indemnizaþiei este depunerea cu prea mare întîrziere a documentelor de cãtre angajator“, a precizat Carmen Iliescu. Dintr-o verificare a documentelor, se pare cã cea mai veche documentaþie depusã tocmai acum ar fi trebuit sã fie plãtitã în luna februarie a acestui an.

Aºadar, mãmicile ºi tãticii care vor sta acasã cu copilul pînã va împlini doi ani trebuie sã ºtie cã vina pentru neprimirea banilor aparþine angajatorului, care, din lipsã de timp sau din alte motive, nu depune documentele la timp.

Condiþii pentru primirea indemnizaþiei Dacã vreþi sã aveþi un copil ºi sã fiþi ajutaþi de stat cu bani ca sã-l creºteþi mai uºor timp de doi ani, trebuie sã aveþi minimum zece luni lucrate cu carte de muncã la un angajator sau sã vã operaþi singuri în cartea de muncã timp de minimum zece luni. Iar ca sã ºtiþi dacã angajatorul a încasat banii ºi nu vi i-a virat la timp, puteþi sã verificaþi lucrul acesta la Casa de Pensii. Doamna Carmen Iliescu a mai þinut sã menþioneze un lucru: „Angajatorii mari, cei care au un numãr mare de plãþi de fãcut, nu întîrzie niciodatã cu depunerea documentelor, în schimb, angajatorii mici, care au de fãcut o platã, douã pe lunã, depun actele întotdeauna tîrziu“. ■

■ Dispar semafoarele din oraº

■ Materiale noi pentru Centrul Europa

De cîþiva ani, la Curtea de Argeº, în centrul municipiului se aflã cîteva semafoare amplasate... cam degeaba. Acestea au funcþionat foarte puþin, iar de ani buni stau degeaba. Ele au fost achiziþionate, se pare, de la Electroargeº cu ani în urmã, înainte de Revoluþie, cam prin 1988, printr-o compensare. Cu puþin efort din partea Primãriei Curtea de Argeº, aceste semafoare inutile vor dispãrea din peisajul local, o datã cu amplasarea în intersecþiile actuale a sensurilor giratorii. Poliþia Municipalã Curtea de Argeº îºi face datoria ºi anunþã primãria asupra acestor probleme, iar primãria are obligaþia sã ia mãsuri în funcþie de buget ºi de fondurile disponibile.

Sãptãmîna trecutã, Centrul Europa din cadrul Primãriei Curtea de Argeº a primit materiale noi în vederea informãrii tinerilor asupra Uniunii Europene. Acest centru a organizat o serie de activitãþi ºi concursuri în care au fost implicaþi sute de tineri, iar dupã modelul acestuia s-a dorit formarea unui centru ºi la Piteºti, cu cîteva luni în urmã. Materialele primite de la Uniunea Europeanã vor fi distribuite în cele ºase centre deschise în ºcolile din Curtea de Argeº, unde centrul a fãcut cîte un punct de informare a tinerilor.

■ Poliþiºtii din mediul ■ Argeºenii, rugaþi rural se pregãtesc la sã se califice Curtea de Argeº Cu toate cã în baza de date a Sãptãmînal, lucrãtori ai posturilor de poliþie din mediul rural vin la Curtea de Argeº, unde sînt pregãtiþi de lucrãtorii Biroului Rutier, pentru eventualele accidente care s-ar putea produce pe raza localitãþilor pe care le reprezintã. La fiecare post de poliþie din cele 20 de comune arondate Curþii de Argeº, un lucrãtor a fost desemnat pentru a se ocupa de incidentele rutiere ºi de acest sector. În cazul unui accident, acesta se deplaseazã la faþa locului, iar dacã incidentul nu este grav, întocmeºte un proces-verbal. În cazurile grave, acesta anunþã ºi Biroul Rutier de la Curtea de Argeº, pînã la sosirea echipajului din municipiu suplinindu-i pe lucrãtori. De cîte ori au timp liber, lucrãtorii desemnaþi din mediul rural vin la Curtea de Argeº pentru adevãrate cursuri de pregãtire.

Agenþiei Locale pentru Ocuparea Forþei de Muncã din Curtea

Grupaj realizat de R.C.

■ Funcþionarii publici s-au jucat de-a greva

tru coafor, manichiurist, frizer, montator tîmplãrie aluminiu, vînzãtor, ospãtar, bucãtar, dulgher, zidar, instalator ori brutar. Cursurile sînt gratuite, iar transportul este decontat.

O altã categorie de bugetari care s-a aflat ieri în grevã, de data aceasta japonezã, alãturi de profesori, a reprezentat-o funcþionarii publici. Nici mãcar liderul de sindicat Mariana Negoi nu a purtat tradiþionala

■ Doar zece profesori nu au intrat în grevã Ieri, la Curtea de Argeº, ºcolile au fost goale. Majoritatea profesorilor din cadrul SIP Curtea de Argeº au fost de acord cu greva generalã, aºa cã au ºi trecut la fapte. Au existat totuºi zece profesori care nu au intrat în grevã ºi ºi-au fãcut orele dupã un orar stabilit special. În rest, 1.551 de sindicaliºti au participat la grevã, dupã ce au declarat cã sînt de acord, în prealabil, într-un referendum fãcut de SIP. Liderul sindicaliºtilor de Argeº existã multe persoane fãrã un loc de muncã sau aflate în somaj, reprezentanþii agenþiei se roagã, pur ºi simplu, de aceºtia sã vinã la cursurile de calificare, acestea fiind gratuite. La terminarea cursului, absolvenþii primesc automat ºi un loc de muncã în domeniul în care s-au calificat. ALOFM Curtea de Argeº vrea sã organizeze cursuri de calificare pen-

Alaltãieri-searã, paznicul de la Biobaza din Curtea de Argeº a fost atacat de trei necunoscuþi, care i-au cerut sã elibereze un animal care, chipurile, ar fi fost al lui Florin Mohanu. Bãtut, paznicul abia a scãpat, iar primarul Gheorghe Nicuþ a anunþat poliþia, declarînd cã nu îi mai întelege pe argeºeni: unii vor sã le luãm cîinii de pe stradã, iar alþii vãd cã nu ne lasã sã ne Zilele acestea, ºeful Compartimentului Transporturi din facem treaba!“ Flocadrul Primãriei Curtea de Argeº, Nicolae Pãunescu, a rin Mohanu a fost avertizat doi taximetristi, pentru cã nu aveau toate actele amendat de polinecesare desfãºurãrii unei activitãþi legale. Marin Neacºu ºi þiºti cu douã Gheorghe Vasiliu au primit avertismente, cu specificaþia cã la milioane de lei, urmãtoarea abatere vor primi amendã contravenþionalã de 50 de iar paznicul a milioane de lei vechi. Pînã acum, 14 taximetriºti care îºi trecut cu bine desfãºoarã activitatea pe raza municipiului Curtea de Argeº au peste ºocul pe care l-a avut cu douã seri primit amenzi de la reprezentanþii Compartimentului în urmã. Transporturi al Primãrei Curtea de Argeº.

De patru zile, salvamontiºtii de la Nucºoara îl cautã pe Ion Gatej (35 ani), care a dispãrut în pãdure. Acesta lucra la pãdure ºi nu a mai ieºit de cîteva zile. O echipa de salvamontiºti, alãturi de prieteni ºi colegi de muncã ai acestuia, îl cautã neîncetat. Pe o vreme rece ca aceasta ºi fãrã hranã sînt slabe ºansele de supravieþuire. Surse neoficiale spun cã nu este exclusã o posibilã sinucidere ºi cã bãrbatul ar mai fi avut o tentativã cu ceva vreme în urmã.

■ O crizã de beþie l-a trimis la nebuni Zilele trecute, Ion Bosomoiu, din Cicãneºti, a ajuns la Spitalul din Curtea de Argeº, suferind de psihozã etanolicã. Mai pe înþelesul omului de rînd, bãrbatul era beat criþã, aºa cã a fost trimis la Psihiatrie la Piteºti. Noaptea, dupã ce a fãcut scandal, a spart diferite obiecte din casã ºi a ameninþat cã îºi omoarã familia. Bãrbatul a fost dus cu salvarea la Spitalul Municipal.

■ Avertismente ºi amenzi pentru taximetriºti

■ Creºterea este de ºapte milioane de euro ■ Societatea este pe locul patru în clasamentul asigurãrilor din þarã

Curierul zilei - pag. 4

■ Muncitor dispãrut în pãdure de patru zile

■ Paznicul Biobazei, bãtut mãr în timpul rondului de noapte

Ardaf ºi-a mãrit capitalul social În ciuda zvonurilor vehiculate în ultima perioadã, Ardaf îºi continuã politica de consolidare a poziþiei pe piaþa asigurãrilor, unde deþine un loc fruntaº. Datoritã investiþiilor imobiliare fãcute în acest an într-o mulþime de oraºe importante, acþionarul majoritar al Ardaf, SC Tender SA, a convocat o adunare generalã în care a fost aprobatã majorarea capitalului social al societãþii cu circa ºapte milioane de euro. I.I. Foto: D.Þ.

din cadrul SIP Curtea de Argeº, Luminiþa Negrilã, a declarat: „Sîntem în grevã. Profesorii s-au grupat în pichete ºi nu s-au fãcut ore decît în cazul celor zece profesori care au refuzat greva. Elevii au vãzut asearã la televizor care este situaþia, aºa cã nu s-au prezentat la ºcoalã. Cît despre întîlnirea colegilor lor cu premierul, s-a vãzut clar cã a fost una de punere în temã, de iniþiere sau informare, însã nici vorba de o ofertã concretã din partea Guvernului. Cel mai sigur, miercuri vom primi o ofertã, aºa cã la negocieri vom vedea ce o sã se întîmple mai departe. Pînã atunci, sîntem în grevã“.

banderolã la mînã, care sã ateste cã este în grevã. Întrebatã de ziariºti de ce nu poartã banderolã, a declarat cã nu a avut timp sã îºi cumpere material din care sã ºi-o facã. Aºadar, greva funcþionarilor publici a fost, cel puþin la Curtea de Argeº, o glumã nesãratã.

Preþuri la fel de mici la RCA ºi anul viitor Directorul Ardaf-Muntenia, Georgel Soare, a declarat în cadrul unei conferinþe de presã faptul cã Ardaf a plãtit cãtre Allianz-Þiriac Asigurãri 25 de miliarde lei, ceea ce reprezintã despãgubiri ca urmare a acþiunilor în regres pentru un numãr de dosare de daune auto. Ardaf are de recuperat de la alte societãþi de asigurãri 18 miliarde lei. La asigurãrile de rãspundere civilã auto, Ardaf va pãstra ºi anul viitor aceleaºi preþuri, mai mici cu 10% decît cele recomandate de Comisia de Supraveghere a Asigu-

■ Partea de nord a oraºului, fãrã apã Ieri, partea de nord a municipiului nu avea apã potabilã. Societatea responsabilã cu astfel de lucrãri, Aquaterm SA, lucra de zor la o avarie depistatã undeva chiar la intrarea în curtea mãnãstirii. Directorul Aquaterm, Ion Bolovan, declara ieri: „La noapte vom lucra continuu pentru a rezolva avaria. De altfel, într-o jumãtate de orã sperãm sã gãsim locul unde a izbucnit ºi, în cel mai scurt timp, sã remediem situaþia. „Blocurile ANL au rãmas fãrã apã, iar în partea de nord a oraºului ºi zilele trecute a fost o presiune destul de micã.

rãrilor, astfel încît sã satisfacã nevoile gerea cã în clienþilor sãi. În ultimul numãr al c o n t i n u a r e revistei de asigurãri ºi pensii „Primm“ clienþii vor se spune cã, practic, rezultatele apela cu societãþii în primul semestru al acestui a c e e a º i an sînt comparabile cu realizãrile încredere la întregului an 2004. În acest moment, Ardaf. ■ Ardaf se încadreazã în limitele normale ale celor doi indicatori - solvabilitate ºi lichiditate - constituindu-se în continuare într-unul dintre cei mai puternici ºi stabili asiguratori de pe piaþa româneascã, fiind pe locul 4 în clasamentul asigurãrilor din România. Încasãrile pe plan naþional ale Ardaf au depãºit 1.800 de miliarde lei, dintre care 55% reprezintã daune deja plãtite. De curînd, Sucursala Muntenia a societãþii de asigurãri a împlinit un deceniu de la înfiinþare, iar directorul acesteia, Georgel Directorul Ardaf-Muntenia, Georgel Soare Soare, are convin-


„Briliantul - un anonim!“

Victor Piþurcã a convocat 22 de jucãtori pentru amicalul de sîmbãtã, cu Coasta de Fildeº de la Le Mans - Franþa. Printre ei se numãrã ºi foºtii alb-violeþi Dani Coman (Rapid), Nicolae Dicã (Steaua) ºi Adrian Mutu (Juventus). Restul lotului este format din Lobonþ, Stoican, Raþ, Tamaº, Iencsi, Goian, Neºu, Chivu, Bãdoi, Lazãr, Paraschiv, Boºtinã, Nicoliþã, Cociº, Munteanu, Roºu, Tilincã, Mazilu, Niculae. Meciul va începe la ora 19,00.

S-au stabilit sferturile Cupei Ieri, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorþi a sferturilor de finalã ale Cupei României Samsung la fotbal. Sorþii au stabilit urmãtoarele meciuri ● Petrolul Ploieºti (B2) - Poli Timiºoara ● Rapid - Poli Iaºi ● Oþelul - FC Naþional ● Jiul Petroºani - Farul Constanþa. Partidele urmeazã sã se desfãºoare pe 7 decembrie, de la ora 13.00, pe terenuri neutre. În cazul în care dupã 90 de minute de joc scorul este egal, se va proceda la prelungiri (2 reprize a cîte 15 minute fiecare), iar dacã egalitatea persistã, se vor executa lovituri de departajare. S.M.

Noi centrãm, ei dau cu capul

■ Sorin Cîrþu, spunînd ce a discutat cu Vintilã dupã meci: „Am vorbit cu el ºi îºi cerea scuze ca un copil de ºcoalã!“ ■ Viorel Ilinca, excluzînd varianta unui blat cu Pandurii „Sîntem bolnavi de suspiciune!“ ■ Sorinaccio, explicînd cine este Vintilã: „Acel portar experimentat de acum cîþiva ani a ajuns acum bufonul echipei!“ ■ ªeicul, despre meciurile de acasã ale Argeºului: „Am tremurat cu Sportul, Vasluiul ºi cu Timiºoara. Jucãm foarte prost acasã!“ ■ Cîrþu, povestind ce a pãþit dupã ce a vrut sã aducã un portar în varã: „Cînd am ajuns la o înþelegere cu un portar, acei bani promiºi s-au evaporat!“

Viorel Ilinca spune cã FC Argeº joacã foarte prost acasã ºi cã de-asta a pierdut cu Pandurii:

■ Directorul general al SC FC 2005 SA Argeº nu este de acord cu demisia lui Cîrþu Viorel Ilinca, directorul general al SC FC 2005 SA Argeº, a confirmat ieri o discuþie avutã cu Sorin Cîrþu, în cursul cãreia olteanul a spus la un moment dat cã e dispus sã cearã rezilierea contractului. Întrebat ºi despre varianta unui blat cu Pandurii, ªeicul exclude aceastã posibilitate, explicînd cã FC Argeº joacã foarte prost acasã în acest tur de campionat. Silviu Mihai Domnule Ilinca, sînteþi de acord cu demisia dlui Cîrþu? - Personal... nu sînt de acord cu demisia. Cred cã a spus asta la supãrare. Nouã ne-a spus-o duminicã, la douã zile dupã meci. - Cînd, ieri? Poate ºi el ca antrenor are o serie de nemulþumiri, ca ºi eu de altfel. Cea mai mare nemulþumire a mea este treaba cu banii. Foarte greu ne descurcãm. Ca antrenor altfel simte el jucãtorii cînd situaþia este stabilã ºi cînd

plãteºti banii la timp. Asta îl supãrã foarte tare pe el ca antrenor. Eu însã nu o sã fiu de acord cu demisia. Aþi discutat cu dînsul? - Dupã meci am discutat. A spus cã poate o sã solicite reziliere contractului sãu. A spus asta într-o dis-

cuþie cu jucãtorii, iar eu am spus cã nu e cazul sã vorbim acolo, la nervi... Dumneavoastrã cum vã explicaþi înfrîngerea? - Este foarte greu de explicat înfrîngerea cu Pandurii. Dar ar trebui sã ne obiºnuim toþi cu chestia asta. E ceva de normalitate, sînt lucruri care se întîmplã: Clujul bate Steaua, Bistriþa bate pe Steaua, Dinamo nu cîºtigã cu Jiul... Asta este încã o dovadã cã meciurile se joacã numai în teren. E adevãrat cã nimeni nu gîndea cã nu putem bate Pandurii. Toþi au fost încrezãtori, chiar ºi jucãtorii au mers pe siguranþã, tratînd jocul cu superficialitate...

Noi am jucat mult mai prost acasã în campionatul ãsta.

- ... Sîntem bolnavi de suspiciune. Pentru ce? Pentru bani. Noi n-avem bani, ºi ei au bani. În schimb, n-aveau puncte, iar noi stãteam bine din acest punct de vedere... - Trebuie exclusã din start aceastã supoziþie! Ce-ar fi putut oferi Tîrgu Jiul? Dai un joc ºi iei bani? Este exclus. Sîntem bolnavi de suspiciune. Problema este alta: noi am jucat mult mai prost acasã în campionatul ãsta. În plus, apar greºeli impardonabile, ca ale lui Vintilã. ªi mai sînt ºi alþi factori... De exemplu, cineva, om de fotbal, mi-a atras atenþia cã pe final am avut un 11 m la Prepeliþã... Dar, oricum, jucãm foarte prost acasã. Cu Vasluiul, cu Sportul, cu Timiºoara am tremurat, ºi totul a culminat cu greºeala lui Vintilã acum. ■

ªi totuºi au venit banii

Acþionarii vor hotãrî

„Neþoiu nu poate de unul singur“

Era nevoie ºi de mijlocaº, ºi de atacant

Viorel Ilinca ne-a confirmat ieri cã jucãtorii lui FC Argeº ºi-au primit o parte din datoriile pe care clubul le avea faþã de ei. „S-a dat o parte din bani. Banii au venit oficial, deci speculaþiile cu Pandurii sînt nefondate. Ne-am strãduit ºi pînã la urmã am gãsit aceºti bani“, spunea ªeicul.

Rezilierea contractului lui Sorin Cîrþu cu SC FC 2005 SA depinde în acest moment de acþionarii societãþii. „Nu ºtiu dacã se va lua sau nu în discuþie acest lucru. Nu pot discuta eu de asta... Acþionarii pot discuta demisia lui Cîrþu“, preciza directorul general executiv al firmei.

La meciul cu Pandurii, Viorel Ilinca l-a avut lîngã el în tribune pe Gigi Neþoiu, vicepreºedinte la Dinamo ºi posibil investitor la FC Argeº. Despre aceastã ultimã variantã, ªeicul a declarat: „Sînt mai apropiat de Neþoiu, dar nu discut eu de banii lui. El trebuie sã spunã cu ce vine. Dacã va veni, el nu va putea susþine pe altcineva. Cu altcineva sã vinã...“

Comentînd declaraþiile lui Sorin Cîrþu, care a vorbit despre negocierile cu un portar înaintea sezonului, Ilinca a spus: „Aveam programatã în buget ºi o sumã pentru transferuri. Dar nu s-au gãsit banii. Aveam nevoie de un portar, de un mijlocaº ºi de un atacant. Dar pînã la urmã, am convenit sã plecãm la drum cu ce am avut“

ªtiinþa, uitã-te, ora ta se-apropie! ■ Dacia Mioveni - CS Otopeni 2-0(1-0) Dacia îºi continuã parcursul spre podiumul seriei a doua a diviziei B. Cu cele 22 de puncte acumulate, elevii lui Iordan Eftimie au urcat pe locul patru în clasament, dupã victoria cu 2-0 obþinutã în faþa echipei CS Otopeni apropiindu-se M.D. la doar patru puncte de lidera U Craiova.

Argeºenii nu au avut nici un fel de probleme cu trupa lui Marian Panã, care la startul sezonului declarase cã va lupta pentru promovare. Cu ajutorul a trei fotbaliºti trimiºi de FC Argeº, Dacia a condus tot timpul ostilitãþile în teren.

Ciofrîngeniul rãmîne lider

Bara lui Chelu a fost un marcaj sînt tot argeºenii, prin semnal de alarmã pentru Giani Marinescu, care îl defensiva bucureºtenilor, care surprinde pe goalkeeperul a cedat pentru prima oarã în oaspeþilor cu o execuþie de ultimul minut al primei reprize excepþie. Ultimul fluier al cînd ºutul lui Bogdan centralului Bratu conStancu, din interiorul semneazã victoria Aproape careului, l-a lãsat meritatã a Daciei fãrã reacþie pe ºi nemulþutoate atacurile Florentin Rãmirea micuþei Otopeniului s-au dulescu. Dupã galerii a oaspeoprit la 20 de metri pauzã, oaspeþii þilor, care cer d e poarta argeºenilor, schimbã redemisia angistrul tactic, trenorului Macare au dispus dar fãrã nici un rian Panã. Penapãrarea avansatã tru Dacia au folos. Aproape pe douã linii. jucat Ilie, Ha toate atacurile painã, Marincãu, Otopeniului s-au ªerban, Adi Ionescu, oprit la 20 de metri de poarta argeºenilor, care au Iulicã Vladu, Nilã (min. 55 dispus apãrarea avansatã Marinescu), Crivac (min. 90 pe douã linii. Cei care Roºu), Craioveanu (min. 88 puncteazã atît la impresia Drãghici), Chelu ºi Bogdan artisticã, dar ºi pe tabela de Stancu.

Urmãriþi de selecþioner

Dacia i-a avut de la FC Argeº în teren pe Marincãu, Crivac ºi Adi Ionescu

Disputa de la Mioveni a fost urmãritã ºi de Costel Panã, antrenorul lotului naþional Under 19, care a þinut sã-i vadã pe argeºenii Cristi Tãnase ºi Bogdan Stancu. Primul dintre aceºtia nu a fost inclus în lot de antrenorul Iordan Eftimie, pentru cã înainte cu o zi evoluase pentru FC Argeº contra Pandurilor. Selecþionerul a fost încîntat însã de evoluþia lui Bogdan Stancu, care a reuºit sã ºi marcheze. M.D.

Volei

Înfrîngere fãrã drept de apel Argeº Volei Club a suferit acum douã zile o înfrîngere previzibilã în faþa campioanei României, Universitatea Bacãu. Elevele Elenãi Bontaº au pierdut cu 0-3 disputa cu moldovencele, de pe propriul teren. Dupã acest eºec, piteºtencele se situeazã pe locul 7, cu 7 puncte. Pentru echipa argeºeanã au jucat Dochia, Alexandru, ªtefãnicã, Vasilescu, Mãieruþ ºi Ciobanu.

Handbal

Au pierdut în Capitalã Handbaliºtii de la CS H&V Piteºti au pierdut cu 25 - 27 meciul din Capitalã, cu HC Muntenia. La gazde a evoluat ºi Cezar Drãgãniþã, jucãtor care se apropie de 50 de ani, campion mondial cu echipa României acum 20 de ani. Pentru piteºteni, aceastã înfrîngere constituie al doilea eºec consecutiv în deplasare. M.D.

Curierul zilei - pag. 5

Acum cîteva zile s-a disputat etapa a XIV-a a diviziei D de fotbal. Iatã care sînt rezultatele acestei runde: ● Progresul Recea Rapid Piteºti 0-3 ● Internaþional - Petrolul Bascov 3-0 ● Naomi Boteni - Olimpia Suseni 2-0 ● Alpas Ciofrîngeni - DLR Piteºti 5-2 ● Progresul Topoloveni Dacia Mioveni III 2-1 ● Jandarmii Piteºti - AS Rucãr 0-3 ● AS Bradu - Steaua Stîlpeni 3-0 ● Petrolul Bascov - Viitorul Rãdeºti 5-1 ● Unirea Costeºti Muscelul 6-0 ● Victoria Buzoieºti - Rapid Davideºti 4-1. În clasament conduce Alpas Ciofrîngeni, cu 40 de puncte. M.D.

S-a vorit chiar de un posibil aranjament...

Marþi, 8 noiembrie 2005

■ ªtefan Gherghel, cel mai titrat înotãtor argeºean, despre conducãtorii sãi de la federaþie: „Actuala conducere este un mare zero!“

Presa italianã a considerat cã Adrian Mutu a fost unul dintre jucãtorii cu cea mai slabã evoluþie în partida pe care Juventus a cîºtigat-o, scor 3-0, în faþa formaþiei Livorno, în ultima etapã din Serie A. Cotidianul Il Giornale ºi agenþia Datasport i-au acordat nota 5 internaþionalului român, la fel ca ºi fundaºului Giorgio Chiellini, doar mijlocaºul Mauro German Camoranesi, care a primit nota 4, fiind considerat mai slab decît cei doi. „A fost un anonim pe teren. Nu a intrat în ritmul partidei ºi nu a înþeles cum sã-ºi foloseascã talentul“, a scris Il Giornale.

Sport

Dani Coman, Dicã ºi Mutu, la naþionalã


ALPHA BANK ROMANIA a lansat de curînd creditele pentru nevoi personale Alpha 4All. Produsul se adreseazã acelora care nu vor sã mai aºtepte pentru a avea ceea ce îºi doresc. Acest tip de credit rãspunde celor mai moderne ºi mai flexibile soluþii în domeniu, astfel încît, dacã o persoanã are nevoie urgentã de bani, poate obþine o sumã de pînã la 5.000 de euro (echivalent lei), în maximum 24 de ore.

Puteþi obþine credit maxim 50.000 euro

Pot beneficia de acest credit atît salariaþii, cît ºi patronii sau pensionarii. Banca ia în considerare veniturile personale sau ale familiei, incluzînd aici salarii, chirii, dividende, diurne, drepturi de autor, venituri aferente profesiunilor liberale, rente, arende etc. Venitul net lunar pentru o persoanã trebuie sã fie mai mare de 100 de euro, echivalent în lei sau în dolari, iar în cazul unei familii, acesta trebuie sã fie minim 200 de euro. Creditul trebuie rambursat înainte ca debitorul sã împlineascã vîrsta de 65 de ani. „Am pregãtit un produs avantajos ºi flexibil pentru clienþii noºtri. Acest tip de credit include o asigurare de viaþã fãrã costuri suplimentare, o dobîndã variabilã, posibilitatea de a plãti comisionul de administrare de la început, prin includerea lui în suma împru-

mutatã. Rata creditului este egalã pe toata perioada împrumutului, pentru a permite clienþilor noºtri o eºalonare clarã a cheltuielilor din bugetul personal sau al familiei. Produsul Alpha 4All se înscrie în seria ofertelor flexibile ºi inteligente pe care banca le-a scos pe piaþã în acest an“, a precizat vicepreºedintele executiv al bãncii, Sergiu Oprescu.

Banii pot fi primiþi ºi pe CARD Clienþii care aleg produsul Alpha 4All pot utiliza, pentru plata ratelor lunare, Alpha Click - serviciul de Internet Banking, economisind astfel timp ºi bani în relaþia lor cu banca. De asemenea, clienþii pot primi suma de bani împrumutatã pe un AlphaCard Visa, ceea ce le permite sã foloseacã suma oricînd ºi oriunde în lume, pentru plãþi directe, pe Internet, sau retrageri de numerar de la bancomat.

Alpha Bank Romania aparþine celui mai mare grup financiar privat elen, Alpha Bank Group, care are o experienþã bancarã de peste 130 de ani ºi o prezenþã importantã în þãri precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Cipru, Serbia, Bulgaria, Albania ºi FYROM.

Doi fraþi se judecã de 4 ani ru-mea pãmîntul dã lîngã Ioana P. ºi Stan N. sînt doi fraþi care se gîrlã? Acolo io nu fac bucate. judecã pentru averea pãrinþilor, care au Dã ce nu-l ia ea?“. murit. Partajul succesoral nu se mai terminã, Preºedintele: „Martorii au fiindcã nici unul nu cedeazã, deºi un expert declarat cã fînarul a fost a evaluat ºi împãrþit atît bunurile imobiliare, construit de pãrinþii dvs. ºi cît ºi terenurile arabile. L.N. reconstruit cu banii dvs. ºi ai Judecãtor: „Bunurile care se pare cã nu se pot împãrþi ºi sînt disputate în continuare sînt douã terenuri arabile, care însumeazã 14 mii de metri pãtraþi, ºi un fînar care, din spusele ambelor pãrþi,

este reconstruit pe banii lor, în 1964, dupã inundaþii“. Preºedinte: „Aþi fãcut recurs. Ce obiecþii aveþi?“. Stan N.: „Terenul arabil s-a împãrþit necorect. Da’ dã ce? Dã ce mi-a lãsat mie so-

✍ Radarul Curierului

pîrîtei, în ‘64, dupã inundaþii“. Stan N.: „Nu, nu. Fînarul l-am fãcut io“. Ioana P.: „Minte!“. Preºedinte: „Doamnã avocat, calmaþi-vã clienta“. Stan N.: „Banii mei, dom’

preºedinte! Banii mei sînt în fînarul ãla, cã i-am fãcut ºi marchizã. Am bonuri doveditoare“. Preºedinte: „Adicã chitanþe, facturi...“. Stan N.: „Cum spuneþi dumneavoastrã...“. Avocata Ioanei: „Clienta mea are ºi ea facturi care dateazã din ‘64 - ‘65 ºi 71’, cînd s-a fãcut marchiza“. Stan N.: „E false, dom’ preºedinte!“. Preºedinte: „Liniºte, cã vã amendez! Continuaþi“. Avocata Ioanei: „Clienta mea cere ca fînarul sã fie dãrîmat ºi sã se împartã tot ce rezultã din dãrîmarea lui“. Preºedinte: „Rãmînem în pronunþare“. Stan N.: „Fînaru’ mieu sã-l dãrîme asta?“. Preºedinte: „Li-niº-te! Rãmîne în pronunþare, am spus!“. ■

■ Antifurt clasic Portbagajul de Dacie se deschide foarte uºor de cãtre hoþii cu experienþã, iar alarmele nu sînt nici ele prea eficiente. Tot mai bun este un cîine de pazã, care sã ciuleascã urechile cînd aude paºi suspecþi. Poþi sã laºi maºina fãrã grijã în seama lui.

■ Citiþi ºi nu furaþi! ■ Eºti un p., dacã intri La intrarea în municipiu, dinspre Craiova, scrie pe deal un fel de suduialã prescurtatã, care a rãmas din numele oraºului: În loc de Piteºti, cel care intrã în oraº poate citi doar P. EªTI. Ce o fi însemnînd P ? Prost sau perspicace?

La intrarea în pãdurea Trivale, un panou explicã oamenilor de ce trebuie sã aibã grijã de pãdure, în limba de lemn, comunistã: „Conservarea ºi gospodãrirea raþionalã a fondului forestier în interesul întregii societãþi este o îndatorire a tuturor cetãþenilor þãrii“. Astfel de panouri trebuie puse în locurile unde Pulitzer se furã pe rupte, cã sigur îi vor impresiona pe hoþi.

Marþi, 8 noiembrie 2005

Produsul Alpha 4All este un credit pentru nevoi nespecificate, plafonul maxim fiind de 50.000 de euro sau echivalent în dolari ori în lei. Sumele pot fi împrumutate pe o perioadã între 6 luni ºi 15 ani, în funcþie de alegerea clientului ºi de posibilitãþile de rambursare ale acestuia. Clienþii pot împrumuta pînã la 5.000 de euro (echivalent lei), pe o perioadã de maximum 5 ani, fãrã girant sau ipotecã. Un împrumut între 5.001-10.000 de euro se poate acorda pe o perioadã de maximum 10 ani, clienþii avînd posiblitatea de a garanta acest împrumut fie printr-un girant/codebitor, fie printr-un gaj pe autoturism sau alte garanþii, precum ipotecã, depozit colateral, certificate de depozit etc. Pentru sumele între 10.001 ºi 50.000 de euro sau echivalent în lei ori USD, durata creditãrii este de 15 ani, iar împrumutul se garanteazã cu o ipotecã pe un imobil proprietate a debitorului.

Beneficiarii: ºi patroni, ºi pensionari

✍ Procesul zilei la tribunal

Fapt divers - Publicitate

ALPHA BANK ROMANIA a lansat creditele pentru nevoi personale Alpha 4All

Curierul zilei - pag. 7


Agenda zilei - Publicitate

Horoscop

Minerva

Vãrsãtorii sã aibã rãbdare Caracteristica zilei

✍ Calendar Soarele rãsare la 7.03 ºi apune la 16.56. Ortodox: (cruce roºie) Soborul Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil. S-a întîmplat pe 8 noiembrie

1476 - ªtefan cel Mare pune stãpînire pe Tîrgoviºte. În locul lui Laiotã Basarab, care fuge spre Dunãre, este uns domn Vlad Þepeº. S-au nãscut pe 8 noiembrie

1928 - Scriitorul Dumitru Micu. 1929 - Scriitorul Ion Brad. Maxima zilei: „Contemplarea e un lux, acþiunea o necesitate“. (Bergson)

Marþi, 8 noiembrie 2005

✍ Librãria Diverta ● Lumea filmului, Dic þionar de cineaºti, Cristina Corciovescu, Bujor Rîpeanu, Editura Curtea Veche, 54.00 lei. ● Doamna ºi licornul , Tracy Chevalier, Editura Polirom, 19.50 lei. ● Fericirea obligatorie , Norman Manea, Editura Polirom, 17.00 lei. ● Copilul furat, Ian Mc Ewan, Editura Polirom, 23.00 lei. I.Z.

✍ Haihui pe Net www.lovetest.com

Curierul zilei - pag. 8

vã citeºte în astre

Cuadratura Soarelui cu Marte nu aduce, în ge neral, lucruri prea bu ne. Aspectul acesta ofe rã predispoziþii pentru

conflicte ºi confruntãri, schimbãri profunde ºi de esenþã în toate domeniile, deseori trauma tizante.

O situaþie tensionatã dureazã deja de prea mult timp pentru a o mai suporta, ca atare Dr Constantina Zoanã, ºef este momentul sã vã secþie ORL, Spitalul Pediatrie - 18 noiembrie demonstraþi înþelep-

ciunea ºi sã-i puneþi capãt. Nu printr-un conflict ºi mai mare, ci prin împãcare, explicaþii paºnice sau eventual o renunþare. Nu are rost sã mai continuaþi aceastã stare neplãcutã la nesfîrºit.

Eraþi obsedat de o idee ºi nu vã stãtea gîndul decît acolo, pentru cã aveaþi impresia cã nu-i gãsiþi soluþii. Azi veþi gãsi calea cea mai bunã pentru a rezolva problema ºi, astfel, vi se ia o piatrã grea de pe inimã. Vã

puteþi elibera de acel stres sau de inhibiþiile care vã macinã ºi totul începe sã se amelioreze ºi sã se înseni- Anci Ionescu - director neze. Cu puþin efort, Rel. Contractuale CJAS 23 noiembrie nimic nu e prea greu.

Intuiþia dvs. nu greºeºte cînd e vorba de caracterul uman. Aveþi reþineri faþã de o anumitã persoanã, ce nu vã inspirã

deloc încredere, ºi veþi fi foarte mulþumit cînd veþi descoperi cã nu v-aþi înºelat ºi cã, într-adevãr, persoana respectivã chiar era aºa cum o simþeaþi.

Vasile Costescu primar Mioveni - 6 ianuarie

Timpul are o greutate cu totul specialã pentru dvs. acum. Ori un eveniment mult aºteptat, de la care aproape cã v-aþi luat orice gînd, ajunge finalmente la un apogeu aducãtor de liniºte, ori Succesul sentimental este asigurat, în cazul în care vreþi sã vã încercaþi talentele de Dr Daniel Ionescu - cuceritor. Cel drag 13 martie vã învãluie în ºi mai Relaþiile de serviciu nu sînt dintre cele mai bune, pentru cã un colaborator - cãruia îi place sã dea ordine ºi sã o facã pe ºeful - vã criticã ºi are mereu ceva de comentat la ceea

Marian Drãguºin manager New Planet 19 mai

Aveþi niºte sentimente ciudate vizavi de o persoanã din anturaj: ori o iubire tainicã pe care nu aveþi curaj

Încearcã aceste teste. Vezi ce îþi rezervã viitorul în cazul relaþiei pe care abia ai început-o sau în care eºti implicat de ceva timp. I.Z.

A sosit momentul unor echilibrãri financiare: achitaþi datorii, intraþi în posesia unor bani pe care i-aþi aºteptat multã vreme, ca atare puteþi sã vã ocupaþi de acele

✍ Servicii utile

Vi se poate face o propunere interesantã – de job, de cîºtig, de afaceri, de colaborare – dar vã prinde într-un moment oa-

● Deranjamente posturi telefonice 921 ● Deranjamente posturi telex 925 ● Deranjamente distribuþie energie electricã 929 ● Reclamaþii gaze 928 ● Centrala termoficare 214793 ● Apã-Canal 625050 ● Poliþie 955 ● Jandarmerie 956 ● Pompieri 981 ● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean 287150; 287250 ● Spitalul de Pediatrie 220800 ● Spitalul Militar 218090 ● Serviciul telefonic internaþional 971 ● Serviciul telefonic interurban 991 ● Informaþii rutiere 9391 ● Oficiul pentru Protecþia Consumatorului 222960 ● Garda de Mediu 212860 ● Informaþii meteo 633525 ● Ora exactã 958 ● Informaþii Primãrie 984 ● Protecþia Civilã 982 ● Dispecerat 214851.

Paula Breazu manager Belle Conf&Breeze 29 iunie

dimpotrivã, eraþi foarte aproape de realizarea unui vis, dar apare o piedicã ºi mai grea, care vã supune unei încercãri. Aveþi rãbdare!

Ion Mihãilescu membru PSD AG - 1 februarie

multã dragoste, relaþia fiind la un punct de maxim. Vã oferiþi unul altuia gesturi de afecþiune dintre cele mai intense: declaraþii de dragoste aprinse, cadouri. ce faceþi. Veþi fi jignit de atitudinea sa prea durã, care nu lasã loc de dialog. Oricît aþi vrea sã-i intraþi în voie, mereu vã pune un obstacol în faþã.

Simona Bucura consilier judeþean 2 aprilie

sã o exprimaþi, ori niºte temeri ascunse faþã de intenþiile unui colaborator în care nu aveþi încredere. Cînd aveþi o asemenea greutate pe suflet, nu vã puteþi manifesta în voie. afaceri care implicã restabilirea unui nivel mai calm al finanþelor proprii. Cu bani în buzunar, normal sã vã fie bine.

- CE VEDEM ASTÃ ZI LA TELEVIZOR TVR 1 7,00 Jurnalul TVR 8,00 Isabel, în cãutarea iubirii (s) 8,55 Cãlãtorii culinare 9,30 Teleshopping 10,00 Sãnãtate pentru toþi! (r) 11,00 Iartã-mã! (r) 12,30 Nocturne (r) 13,30 Desene animate 14,00 Jurnalul TVR 14,30 Teleshopping 15,00 Alege viaþa! 15,30 Legendele automobilismului 16,00 Kronika 16,55 Baschet masculin 19,00 Jurnalul TVR 20,15 Prim-plan 21,00 Totul pentru Celtics (co., SUA, 1996)

Filmul zilei Floriniþa Ciorãscu preºedinte Tribunal 3 iunie

recum nepotrivit. Ori nu aveþi curaj sã vã implicaþi în aceastã direcþie nouã, ori aveþi alte treburi în desfãºurare, ce nu vã permit sã vã ocupaþi ºi de altceva.

Atmosfera din grupul în care vã aflaþi este foarte optimistã, poate ºi datoritã sãrbãtorii de azi, ce vã permite o destindere. Ieºiþi undeva cu prietenii, celebraþi acasã cu familia sau daþi tele-

foane celor sãrbãtoriþi. Veºtile sînt fericite, deci aveþi toate motivele sã vã bucuraþi din plin de auspi- Sevastian Tudor director Teatrul Al. cii norocoase.

O zi excelentã, plinã de noutate ºi acþiune, în care orice faceþi este de succes. Începeþi ceva nou, o cale ce vã Carmen Sãndulescu inspector învãþãmînt duce spre reuºitã în preºcolari - 16 septembrie

tot ce vã propuneþi, ca atare nu þineþi cont nici cã e sãrbãtoare, nici cã e marþi, ci concentraþi-vã serios asupra momentului de început, la care vã gîndeaþi.

E posibil sã vã simþiþi dezavantajat într-o situaþie conflictualã, dar, cu spiritul dvs. justiþiar înnãscut, nu vã veþi lãsa doborît cu una - cu douã. Veþi lupta pentru dreptul care vi se cuvine, pînã în pînzele albe, pentru cã nu suportaþi

ca alþii sã cîºtige ceva dîndu-vã pe dvs. la o parte. Dacã ºtiþi cã adevãrul este la dvs., luptaþi-vã pentru Dr ªtefania Bucur a vã impune punctul ºef secþie Oncologie, Sp. Judeþean - 10 octombrie de vedere.

Totul pentru Celtics Un instructor de sport (Daniel Stern) ºi un instalator (Dan Aykroyd), amîndoi fani înfocaþi ai echipei de baschet Boston

9,00 Rebelii (r) 10,00 Tonomatul DP 2 11,40 Pasiuni (s) 12,40 Inspectorul Linley (r) 13,30 Teleshopping 14,00 Desene animate 14,30 Încurcãturile lui Zack (s) 15,00 Împreunã în Europa 16,00 Tribuna partidelor parlamentare 16,35 Jurnalul TVR 17,00 Rebelii (s) 18,00 Jurnalul Euronews 18,30 Mãrturii 19,00 Moºtenitoarea (s) 20,00 Trãsniþii din Queens (s) 20,30 Scotland Yard 21,00 Lumea de aproape 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Jurnalul Euronews

Celtics, gãsesc o modalitate de a-ºi ajuta formaþia favoritã. Într-o searã, ameþiþi de alcool, cei doi nu foarte inteligenþi prieteni îl rãpesc pe cel mai bun jucãtor al echipei adverse (Damon Wayans). În film apare într-un rol episodic Larry Bird, fost jucãtor la Celtics.

TVR 1 ora 21.00

Davila - 20 august

22,50 Circul Soarelui 23,00 Jurnalul TVR 23,30 Memorialul durerii 0,30 Spionii (s) 1,30 Generaþia contra (r) 2,20 Jurnalul TVR 3,30 Cãlãtorii culinare 4,00 Iubiri rãzleþe (dragoste, SUA, 1996)

TVR 27,00 Maria Bonita (s) 7,55 Teleshopping 8,30 CeZar ºi tipar

22,15 Suspecþii (poliþist, Italia, 2004) 0,05 Stargate: Atlantis (s) 1,00 Auto Club (r) 1,30 Trãsniþii din Queens (r)

ANTENA 1 6,30 În gura presei 7,00 Observator 8,00 Canalul de ºtiri 10,00 În gura presei (r) 10,30 Concurs interactiv 12,15 Dãdaca (s)

13,00 Observator 13,45 Întîmplãri hazlii 14,15 Lege ºi ordine (s) 15,30 Vivere - A trãi cu pasiune (s) 16,00 Observator 16,45 Anastasia (s) 17,45 9595 - te învaþã ce sã faci 19,00 Observator 20,15 Din dragoste 22,00 Secretul Mariei (s) 23,00 Observator 0,00 Dad Savage (thriller, M. Britanie, 1991) 2,00 Concurs interactiv 3,00 Observator (r) 4,00 Vivere - A trãi cu pasiune 4,30 Anastasia (r) 5,30 9595 - te învaþã ce sã faci (r)

PRIMA TV 7,00 Teleshopping 7,30 Orizonturi europene (r) 8,00 Sport cu Florentina 8,05 Teleshopping 8,40 Cãlãtorii în lumi paralele (s) 9,40 Sunset Beach (s) 10,40 Oamenii vorbesc (r) 11,30 Tele RON 12,30 Teleshopping 13,00 Garito 14,10 Teleshopping 14,45 Garito 16,05 Dragoste ºi putere (s) 16,45 Oamenii vorbesc 17,25 Trãsniþi în NATO (r) 18,00 Focus 19,00 Camera de rîs 19,30 Da sau nu 20,00 Film artistic 22,00 Trãsniþi în NATO (s) 22,30 Focus Plus 23,15 Da sau nu (r) 0,00 Cãlãtorii în lumi paralele (r) 1,00 Focus (r) 2,00 Guinness O

PRO TV 7,00 ªtirile PRO TV 9,10 Omul care aduce cartea 9,15 Tînãr ºi neliniºtit (r) 10,15 Doctorul de suflete (s) 11,15 Dispãruþi fãrã urmã (r) 12,15 La Bloc (r) 13,00 ªtirile PRO TV 13,45 Zîmbete într-o pastilã 14,00 Film artistic

16,00 Tînãr ºi neliniºtit (s) 17,00 ªtirile PRO TV 17,45 Teo 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Film artistic 22,15 La Bloc (s) 23,00 ªtirile PRO TV 23,45 Walker, poliþist texan (s) 0,50 Omul care aduce cartea (r) 1,00 ªtirile PRO TV (r) 2,00 Film artistic 4,30 Zîmbete într-o pastilã 5,00 Doctorul de suflete

HBO 9,20 Starsky ºi Hutch (co., SUA, 2004) 11,00 Moº Crãciun (co., SUA, 2002) 12,45 Ce zi fericitã! (co., Danemarca, ‘04) 14,25 Marea aventurã a porcuºorului (animaþie, SUA, 2003) 15,40 Casa din Umbria (dramã, M. Britanie/Italia, 2003) 17,25 Fiica preºedintelui (dragoste, SUA, ‘04) 19,15 HBO Special 19,20 Starsky ºi Hutch (r) 21,00 Sub pãmînt srl (s) 21,50 HBO Special 22,00 Deadwood (s) 22,55 La graniþã (dramã, SUA, 2003) 1,00 HBO Special 2,50 Veronica Guerin (biogr., SUA, 2003) 4,30 El Mariachi (acþiune, Mexic/SUA, 1992)

ACASÃ 8,00 Trupul dorit (r) 9,15 De 3 X femeie (r) 11,00 Amazoana (s) 12,00 Valentina, grãsuþa frumoasã (s) 14,00 Legãturi de familie (s) 15,15 Micuþul Frijolito (s) 17,20 Reþeta de Acasã 17,30 Poveºtiri adevãrate 18,25 Vremea de Acasã 18,30 Inocenþã furatã (s) 20,30 Lacrimi de iubire (s) 21,30 Trupul dorit (s) 22,30 De 3 X femeie 0,00 Poveºtiri adevãrate (r) 1,00 Lacrimi de iubire (r) 2,00 De 3 X femeie (r) 3,15 Legãturi de familie (r) 4,15 Amazoana (r)

mea


Concurs - Fapt divers

Cel mai frumos copil din Argeº ediþia a VIII-a

Ioana Alicia Ureche Are ºase luni, este nãscutã în zodia Taur, îi place muzica ºi este campioanã la TRASUL DE PÃR. Este hotãrîtã sã cîºtige.

i-vã Înscrieþ ºi voi acum! Anca Maria Stan

Denisa Mihaela Florea

Are ºase ani, este nãscutã în zodia Capricornului ºi este fotomodel de la patru ani. Îi place sã cînte ºi sã danseze, dar îi plac ºi desenele animate ºi telenovelele româneºti.

Adrian Marian Safta

Are 10 luni ºi o personalitate foarte puternicã. Este vioaie ºi vrea tot timpul sã se joace. În concurs va fi susþinutã de toþi cei care o cunosc ºi o iubesc.

Are un an ºi ºapte luni ºi îi place sã fie în centrul atenþiei. Iubeºte muzica ºi nu este pretenþios la mîncare. Nu refuzã nimic. Marþi, 8 noiembrie 2005

Talon de concurs

Cel mai frumos copil este: ................................ (numele favoritului)

Numele meu este: ................................

Nr.

3

(numele dvs.)

REGULAME NT:

Eduard Pavel Are doi ani ºi douã luni ºi vrea sã cîºtige concursul. Îi plac desenele animate, jucãriile din pluº ºi muzica.

Regina Piteºtiului 2003 devine majorã

Are patru ani ºi trei luni, este o fire foarte veselã, iubitoare, comunicativã, isteþ ºi foarte ascultãtor. Adorã desenele animate, plimbãrile prin pãdure, muzica, moda ºi tortul de ciocolatã glazurat cu kiwi ºi banane. Are o mulþime de prieteni.

Pe ea ar fi vrut-o publicul

Caravana la Haiducu

Ea a fost aleasã Miss

Liceenii de la Odobescu au vrut reginã blondã

Liceul Alexandru Odobescu ºi-a ales, duminicã seara, regina. Balul s-a þinut în discoteca Blue Night ºi sute de elevi au fost prezenþi la spectacol. C.V. Foto: D.Þ. Cele ºapte concurente la Miss Boboc au trebuit sã facã faþã probelor de culturã generalã, originalitate, dans ori interpretare. Între probe, atmosfera a fost întreþinutã de trupa de dans Start X ºi de Loredana Calotescu. Cîºtigãtoarea titlului de Miss Boboc a fost aleasã Alexandra Dumitrache, pe locul doi ºi, respectiv, trei, clasîndu-se Andreea Ilinca ºi Andreea Dinu. Titlul de Miss Popularitate a fost cîºtigat

de Melisa Neculae. Publicul nu a fost de acord cu juriul în ceea ce o priveºte pe cîºtigãtoare. Cei mai mulþi dintre liceeni au vãzut-o pe primul loc pe Andreea Ilinca, o blondã ce a ocupat locul II. În momentul în care a fost anunþatã cîºtigãtoarea, toatã sala a întîmpinat decizia cu scandãri „Hoþii! Hoþii!“. Seara s-a încheiat cu un recital susþinut de trupa Activ, care a primit pentru reprezentaþie 800 de euro. ■

Curierul zilei - pag. 9

■ Azi, recital Cristina Turcu-Preda ■ Joi 10 noiembrie, Cristina Turcu-Preda ■ Vineri 11 noiembrie, searã bãnãþeanã cu îndrãgitul solist de la Timiºoara - Nicu Novac ■ Sîmbãtã 12 noiembrie, searã maramureºeanã, cu îndrãgitul solist Ionuþ Sidãu.

Gabriel Iulian Caciuc

ARG

Diana Predica - Regina Piteºtiului 2003 - va împlini, pe 17 noiembrie, 18 ani. Ea îºi va serba ziua la Alcadibo, alãturi de 40 de invitaþi. Cel mai frumos cadou pe care ºi-l doreºte este o maºinã roºie decapotabilã. Sperã sã ia numai note mari, ca sã-ºi mulþumeascã pãrinþii ºi sã-i ofere cadoul mult visat. Deoarece nu are încã permis de conducere, ea se pregãteºte sã înceapã cursurile pentru ºcoala de ºoferi. Vrea sã intre în posesia carnetului înainte de Sãrbãtori. A.R.

■ Pentru a vã înscrie copilul, nepotul sau strãnepotul în concurs, sînteþi aºteptaþi la redacþie cu o fotografie cît mai recentã a micuþului ■ Avem nevoie de nume, vîrstã, hobby-uri ºi alte amãnunte, pentru a-i putea realiza portretul ■ Fotografiile pot fi trimise ºi prin poºtã, urmînd a fi publicate în ordinea sosirii lor ■ Cîºtigãtorul va fi desemnat pe baza taloanelor trimise de cititori ºi va fi încoronat de Regina de anul trecut, Alina Maria Teodorescu, în preajma sãrbãtorilor de iarnã.


Social - Cultural

✍ Noutãþi

În planul lui Dumnezeu, Biserica creºtinã are mai multe trepte ºi douã pãrþi distincte: Biserica desãvîrºitã, idealã sau triumfãtoare, alcãtuitã din sfinþi ºi îngeri, ºi Biserica luptãtoare, transformatoare sau vieþuitoare, formatã din slujitorii ºi credincioºii ei laolaltã. Omul, creat dupã chipul ºi asemãnarea Domnului, are o singurã viaþã, în douã manifestãri - cea biologicã ºi cea sufleteascã. Prima se supune transformãrilor naturale, iar cea de-a doua tinde spre perfecþiune, în vederea moºtenirii eternitãþii. Legãtura sigurã, liantul inextricabil dintre Biserica triumfãtoare ºi cea pe cale de desãvîrºire o reprezintã îngerii, iar dintre aceºtia, cei mai cunoscuþi de credincioºi sînt Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil. A.ª.

culturale

■ Conform tradiþiei, astãzi se aduc ofrande morþilor În calendarul popular, de sãrbãtoarea Arhanghelilor Mihail ºi Gavriil, se spune cã în trecut se aduceau ofrande pentru morþi ºi se aprindeau lumînãri atît pentru defuncþi, cît ºi pentru cei vii. În mentalitatea poporului, Arhanghelul Mihail are rol de cãlãuzã a sufletului mortului spre celãlalt tãrîm. Se spune cã acela care lucreazã azi se va chinui grozav în ceasul morþii, pînã la ieºirea sufletului.

Azi, Biserica de pretutindeni celebreazã doi Arhangheli

La mulþi ani pentru Mihail ºi Gavriil! ■ Misiunea ºi rangul lor în ierarhia cereascã ºi în lucrarea de mîntuire a oamenilor îi fac sã fie cei mai cunoscuþi îngeri de cãtre credincioºi

Gavriil - vestitorul întrupãrii Domnului Sfîntul Arhanghel Gavriil, pe care îl sãrbãtorim tot astãzi, este conducãtorul încercat al oºtilor cereºti ºi realizatorul unor porunci dumnezeieºti de mare importanþã pentru sufletele noastre. Lui i s-a încredinþat vestea copleºitoare pentru îngeri, cu atît mai mult pentru oameni: întruparea lui Dumnezeu. Încã din Vechiul Testament, numele sãu este amintit de proorocul Daniil. Gavriil Arhanghelul este conducãtorul unor destine ale popoarelor ºi tîlcuitor al unor vedenii cereºti. El prevesteºte cu 500 de ani înainte venirea lui Hristos, luminînd mintea profetului Daniil. Demascã nelegiuirile poporului biblic ºi aratã cã numai pocãinþa lor ºi fãgãduinþa lui Dumnezeu vor duce la ridicarea unui Conducãtor puternic pentru salvarea din robie. În acest sens, anunþã naºterea lui Samson din credincioasa Manoe, se face interpretul cãtre Dumnezeu al rugãciunilor Sfinþilor Pãrinþi ai Maicii Domnului - Ioachim ºi Ana, se aratã lui Zaharia - preotul ºi soþiei lui, Elisabeta, întãrindu-le nãdejdea cã vor avea urmaºi în Sfîntul Ioan Botezãtorul, iar dupã aceea, se prezintã Sfintei Fecioare ca sol al Dumnezeirii, aducîndu-i vestea copleºitoare

■ Tezaurele monetare vor fi expuse la Cîmpulung

„ Arhanghelul Gavriil este sfeºnicul Împãratului Slavei ºi, la Judecata de Apoi, va veni pe norii cerului, lîngã Acela care a fost Dumnezeu - întrupat, Împãratul cerului ºi al pãmîntului, nemitarnic, Drept Judecãtor Iisus Hristos“.

Pe 17 noiembrie, la Muzeul Municipal din Cîmpulung-Muscel se va deschide o expoziþie intitulatã „Tezaure monetare din patrimoniul muzeului“. Vor fi expuse monede preþioase de bronz, argint ºi aur din mai multe epoci istorice.

Marþi, 8 noiembrie 2005

■ Se pregãteºte Toamna musceleanã În perioada 24 - 26 noiembrie, la Cîmpulung-Muscel se va pãstra, ca în fiecare an, tradiþia, prin organizarea „Toamnei muscelene“, un program complex de manifestãri artistice. La Casa de Culturã Tudor Muºatescu, vor avea loc spectacole ºi se vor deschide expoziþii de artã plasticã. I.I.

„Omul care a vãzut moartea“ - la teatru Miercuri, la Casa Sindicatelor va avea loc o piesã de teatru în care vor juca 40 de mari actori ai Teatrului „Constantin Tãnase“, din Bucureºti. Piesa se numeºte „Omul care a vãzut moartea“. Spectacolul va începe la ora 19 ºi îi va Arhangheavea printre protagoniºti pe Stela Popescu, lii sînt cei Alexandru Arºinel, Nae Lãzãrescu, Vasile Muraru, mai aproCristina Stamate, Ortansa Stãnescu ºi Paula piaþi Rãdulescu. Biletele vor fi puse în vînzare la Casa Sindicatelor. Elevii, studenþii ºi pensionarii vor plãti jumãtate din preþul unui bilet. A.R.

Mihail - conducãtorul cetelor cereºti

CΪTIGAÞI CU ºi Premiul I - 2 x 500 lei Pe card Premiul II - 2 x 400 lei BRD Maestro Premiul III - 1 x 300 lei Întrebare: Care este punctajul minim pe cardul de Fidelitate pentru care primeºti automat premii? Rãspuns:__________________________

Curierul zilei - pag. 10

a naºterii lui Mesia. Arhanghelul Gavriil conduce acþiunea dumnezeiascã de a proteja Sfînta Familie, anunþînd-o - în vis ori în realitate - de punerile la cale sau urmãririle Pruncului Iisus de cãtre Irod sau de ostaºii sãi. Sfinþii Pãrinþi susþin cã Gavriil a stat alãturi de Mîntuitorul încã de la naºtere, L-a însoþit în toate împrejurãrile vieþii pãmînteºti, s-a minunat de faptele ºi semnele Lui, a fost prezent cu ocazia pogorîrii în iad, a stat pe piatra de la uºa mormîntului, dupã învierea Mîntuitorului, înspãimîntîndu-i pe ostaºii romani, a vorbit purtãtoarelor de mir ºi s-a înãlþat, cu Iisus Hristos, la slava pentru care a fost creat. Arhanghelul Gavriil este mesagerul pãcii în lume ºi al bunei-voiri între toþi oamenii. El s-a învrednicit de înalta cinste de a participa la ridicarea omului cãzut în pãcat la demnitatea de fiu al lui Dumnezeu prin har. Este sfeºnicul Împãratului Slavei, care ne-a adus vestea mîntuirii ºi care, la Judecata de Apoi, va veni pe norii cerului, lîngã Acela care a fost Dumnezeu - întrupat, Fiul desãvîrºit al Tatãlui, singur mijlocitor între Dumnezeu ºi om, Împãrat al cerului ºi al pãmîntului, nemitarnic ºi Drept Judecãtor Iisus Hristos.

Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerile la sorþi, care vor avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis, în data de 2 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1-30 noiembrie, ºi în 29 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1 decembrie - 27 decembrie 2005. Premiile se vor acorda dupã fiecare tragere la sorþi. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele. Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþiile din 3 decembrie ºi 30 decembrie ale ziarului.

hanghel luminat, satana întunecat. Atunci, Arhanghelul Mihail a strîns oºtile cereºti ºi le-a zis: „... sã stãm bine ºi sã luãm aminte noi cei ce sîntem zidiþi“. Aceasta a fost prima adunare a îngerilor. Dupã aceea, cînd moºii noºtri Adam ºi Eva, încercaþi ºi ispitiþi de diavolul, balaurul vieþii noastre, au greºit, ei au fost izgoniþi temporar din Rai, iar Arhanghelul Mihail s-a coborît ºi, în chip de foc mistuitor, s-a pus pazã Grãdinii Edenului. Tot Mihail a fost martor luminat al organizãrii Universului, pãzind viaþa semãnatã de Duhul Sfînt, Cel sã-ncheie ce Se purta pe numaidecît cãdeasupra sãtoria, pe motiv cã trebuie reperatã onoarea familiei. ªi mai pretinde socrul studiu cel isteþ ca iubãreþii sã toc- asupra animãluþumeascã mai nainte ºi un con- lui ãla mic ºi negru, de-i zice tract prenupþial, în care sã purice. ªi-atîta ºi-a dat siscrie negru pe alb cã, dacã linþa sã-i dezvolte IQ-ul, cã aTom o lasã cu ochii-n soare pe tunci cînd îi poruncea „Sãri!“, Katie aºa cum a fãcut cu Ni- puricele vezi bine cã se procole, musai sã scoatã 5 mi- pulsa numaidecît. Da’ pe urlioane de biºtari americani mã ºi-a adus aminte þicnitul din buzunar. Cu aºa sumã, sã cã e savant ºi-a pus-o de un experiment cu creatura. Aºa tot stai cu picioarele în sus! cã a luat foarfecele ºi i-a tãiat ■ ªtiaþi cã nu ºtiþi? insectei toate picioarele. ªi, Zice cã un savant nebun ca dupã ce-a ologit-o, iarãºi i-a toate geniile fãcea odatã un zis: „Sari!“. ªi ca sã vezi ches-

de chemarea noastrã spre mîntuire ºi prezenþi în procesul transformãrii fiecãrui om într-o fiinþã desãvîrºitã, slujitor sfînt al Celui Preaînalt. Mihail Arhanghelul este conducãtorul încercat al cetelor cereºti. El ºi-a arãtat dragostea desãvîrºitã faþã de Ziditor cînd Lucifer, dimpreunã cu ascultãtorii sãi, „a cãzut ca un fulger din cer“ (Luca, X, 18), devenind, din ar-

✍ Capra

vecinului

■ Contract prenupþial între ginere ºi socru Ce-a ajuns ºi cãsãtoria astãzi! Cã poþi sã te-nsori sau sã te mãriþi mai ceva decît þi-ai schimba - pardon de tupeu (al lor, nu al nostru)! - boxerii ori bikinii. Aºa ºi cu Tom al lui Cruise care, alergînd-o el de vreo cîteva ori prin dormitor pe Katie Holmes, a lãsat-o cu burta la gurã. Acu’, tatãl greºitei nu vrea sã scape din mînã gîsca fãcãtoare de ouã de aur, aºa cã a pus picioru-n prag cu ambîþ ºi i-a cerut lui Tomiþã armãsarul

apelor (Facere, XVIII, 5, 9). În continuare, îl gãsim alãturi de Lot din cetatea Sodomei ºi Gomorei, ferindu-l de pieirea cea prin foc ºi pucioasã. Conduce poporul evreu spre Þara Fãgãduinþei, în numele lui Dumnezeu, protejeazã mormîntul lui Moise, pe care satana dorea sã-l zeifice, opreºte blestemele lui Varlaam - vrãjitorul, fãcîndu-l profet al venirii lui Mesia, se reco-

mandã lui Iisus Navi chiar „Arhanghelul puterilor Domnului“, întãreºte pe Ghedeon - judecãtorul, dã putere lui Samson ºi executã pedeapsa nelegiuirii. La sfîrºitul lumii, Mihail va suna din trîmbiþã pentru Judecata de Apoi ºi cu sabia de foc a dreptãþii va despãrþi într-o clipitã pe drepþi de pãcãtoºi, aºa cum desparte pãstorul oile de capre (Matei, XXV, 32). ■

„La sfîrºitul lumii, Arhanghelul Mihail va suna din trîmbiþã, pentru Judecata de Apoi, ºi cu sabia de foc a dreptãþii va despãrþi într-o clipitã pe drepþi de pãcãtoºi, aºa cum desparte pãstorul oile de capre“. tie! Puricele n-a mai vrut sã se miºte din loc. Tacticos, geniul ºtiinþei ºi-a notat în jurnalul lui de laborator: „În urma unor îndelungi ºi obiective experimentãri, am constatat urmãtoarele: Cã dacã îi tai unui purice picioarele, acesta surzeºte pe loc“. Aºa ºi cu savanþii noºtri contemporani, care tocmai ne-au informat cã: 1. Inima unui creve-

te este... în cap 2. Dacã strãnuþi prea tare riºti, sã-þi rupi vreo coastã 3. Fizic, este imposibil ca porcul sã se uite la cer 4. Un crocodil nu poate sã scoatã limba 5. În 80 de ani, din 200.000 de struþi, s-a observat cã nici unul mãcar nu ºi-a bãgat capul în nisip. Concluzia? Unde-i minte multã, ºi prostie! Kiron


Societãþile comerciale pe acþiuni ºi în comanditã pe acþiuni au obligaþia de a majora capitalul social la echivalentul în lei a 25 mii de euro. Termenul-limitã pînã la data la care se poate face majorarea de capital este de 26.10.2006. Dupã aceastã datã, societatea se dizolvã. C.V.

Cadrele didactice din învãþãmîntul preuniversitar ºi cel universitar au intrat de ieri în grevã pe termen nelimitat. Liderii sindicatelor din învãþãmînt au anunþat cã protestele nu vor înceta pînã cînd toate revendicãrile nu le vor fi rezolvate. Pe perioada grevei, în ºcoli ºi în universitãþi nu se vor þine cursuri, însã profesorii care nu sînt membri de sindicat sau care pur ºi simplu considerã cã este necesar sã continue activitatea de predare o vor face, fãrã a pune, însã, note. Aproximativ 9.000 de profesori argeºeni au intrat de ieri în grevã. „Acþiunea de protest a dascãlilor nu se va întrerupe pe durata negocierilor, care vor începe în cursul acestei sãptãmîni, între Guvern ºi sindicate“, a spus Adrian Voica. B.L. Foto: V.M.

O liniºte nefireascã a cuprins ieri ºcolile din întreg judeþul. Majoritatea au fost complet goale, afiºînd un aer ce îþi aminteºte mai mult de un muzeu decît de o unitate

Anunþat pentru azi la Bucureºti, mitingul confederaþiilor sindicale nu va avea loc. „Pentru cã au intrat în grevã colegii din învãþãmînt ºi se preconizeazã ca ºi funcþionarii publici sã facã la fel, s-a amînat, probabil pentru douã sãptãmîni“, ne-a spus liderul BNS, Nicolae Pavelescu. C.P.

Revendicãrile profesorilor: ■ acordarea unui procent de 6% din PIB pentru învãþãmînt ■ discutarea Legii salarizãrii cu sindicatele ■ menþinerea titularizãrii ■ acordarea tichetelor de masã ºi a fondului de carte ■ amendarea ordonanþei care a suspendat fondul de premiere cu 2% ■ Legea descentralizãrii în învãþãmînt sã intre în vigoare dupã acordarea a 6% din PIB ºi sã fie discutatã cu sindicatele.

Unii profesori fac ore ºi pe timpul grevei ■ Premierul Tãriceanu vrea sã înceapã de astãzi negocierile cu cadrele didactice ºcolarã, obiºnuitã cu gãlãgia ºi mai tot timpul plinã de elevi ºi de profesori. Colegiul I.C. Brãtianu, din Piteºti, era, ieri dimineaþã, pustiu. În sãlile de curs... nimeni. Pe coridoare... liniºte deplinã. Doar în cancelarie, douã profesoare, lideri de sindicat din liceu, întocmeau lista de revendicãri. Atmosferã asemãnãtoare ºi la celãlalt colegiu de renume din oraº, Zinca Golescu. Cîþiva profesori din comitetul de grevã, prezenþi în cancelarie, condica

nesemnatã de nici un dascãl, directorul, alãturi de colegii sãi. Douã eleve asigurau serviciul pe ºcoalã, pentru cã unii profesori au þinut cu tot dinadinsul sã-ºi facã orele afiºate pe un orar special. La etajul I, într-o singurã clasã, ieri la ora 11.00, clasa a XII-a C fãcea ora de matematicã. Profesorul Teodor Nicolau nu este membru de sindicat. Din cei 94 de profesori ai colegiului, 13 dintre ei, care nu sînt membri de sindicat, au mers ieri la cursuri.

Protesteazã peste 95% dintre profesori Liderul SIPA Muntenia, Adrian Voica, s-a declarat mulþumit de cum au decurs evenimentele în prima zi de grevã, cînd peste 95% dintre

Dacã nu s-au fãcut cursuri, elevii s-au plimbat prin Centru

O mie de ºomeri au fost recalificaþi

1. biberoane 0 - 3 luni, 4 - 5 bucãþi (preferabil mici, 150 ml) 2. suzete 2 bucãþi 3. sterilizator pentru biberoane

4. pompiþã de nas, din cauciuc roz (dintr-o bucatã) 5. cutie cu ºerveþele umede Pampers (pentru ºters) 6. cîntar

■ Florina Marinescu, din Mioveni, doreºte sã afle dacã ºi studenþii au intrat în grevã: „Am un bãiat student la Universitatea de Stat ºi-mi tot spune cã nu se duce la facultate, c-au intrat în grevã ºi studenþii. E adevãrat? Vã rog lãmuriþi-mã!“. R: Protestele profesorilor din învãþãmîntul preuniversitar i-au sensibilizat pe majoritatea studenþilor, determinîndu-i sã se alãture lor. Ieri, USR-ul a trimis un comunicat de presã prin care se oficializa solidaritatea cu dascãlii. ■ O doamnã din Piteºti a fost impresionatã de situaþia Floricãi ªerban, din Glîmboc, care locuieºte în condiþii greu de suportat ºi despre a cãrei suferinþã s-a scris în ziarul nostru, ºi a dorit sã afle cum o poate ajuta pe femeia aceasta amãrîtã. R: Donaþiile dvs. le puteþi trimite la sediul „Oameni care ajutã oameni“ sau puteþi merge la domiciliul femeii, comuna Bascov, sat Glîmboc nr. 26. ■ Andrei Caicea, din Sãmara, Poiana Lacului, acuzã

Nici studenþii nu intrã la cursuri În consens cu protestele profesorilor, studenþii Universitãþii de Stat din Piteºti au intrat în grevã generalã pe termen nelimitat. Astfel, ei nu se vor mai prezenta la cursuri, iar profesorii nu vor pune absenþe, potrivit lui Gheorghe Secarã, rectorul UPIT. Studenþii piteºteni cer mãrirea burselor de studiu, reduceri de 50% la taxa de cãmin, o mai bunã dotare a laboratoarelor, cît ºi decontarea abonamentelor pe transportul local Publitrans. E.ª. profesori au refuzat sã intre la cursuri. „Chiar acum m-au sunat colegii de sindicat din Capitalã, care m-au anunþat cã premierul Tãriceanu doreºte sã înceapã ne-

gocierile chiar de mîine (nn.r. de astãzi). La Mioveni, nu se fac ore, la liceul Ion Barbu la fel, la Brãtianu, de asemenea“, a replicat Adrian Voica. ■

Cheltuielile cu un nou-nãscut, între 10 ºi 30 de milioane lei A venit ziua în care mult aºteptatul copil ºi-a fãcut apariþia. Bucurie mare ºi în acelaºi timp o la fel de mare responsabilitate. Dar din punct de vedere financiar, sînteþi pregãtiþi? V-aþi gîndit cam la ce sumã se ridicã primele cumpãrãturi pentru un nou-nãscut? Noi am întocmit o listã conþinînd lucrurile indispensabile pentru creºterea bebeluºului. R.S.

Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs.

7. pansamente sterile din tifon, pentru urechi (NU beþiºoare!) 8. walkie-talkie (aparat pentru supravegheat la distanþã) 9. cutie de pîine, din plastic (pentru pãstrarea biberoanelor) 10.unghierã + forfecuþã cu vîrfuri rotunjite 11. tifon (metraj) pentru ºters la guriþã 12. pampers New Born 13. perie pentru spãlat biberoane 14. dero pentru sugari (de la farmacie). NU balsam! 15. supozitoare cu paracetamol; cu glicerinã 16. Bonisan (sirop anticolici) 17. Baby drink (ceai anticolici)

18. lapte praf Milumil 1 19. ceainic pentru fiert apã (ceai, lapte) 20. oalã pentru fiert apã (bãiþã) - eventual tãrîþe 21. cãdiþã cu suport pentru baie 22. ºampon pentru bebeluºi + gel (ulei de masaj) 23. cãmãºuþe (4-5 bucãþi) pentru nou-nãscuþi 24. pantalonaºi (4-5 bucãþi) pentru nou-nãscuþi 25. salopete (preferabil cu botoºei) 2-3-4 bucãþi 26. cãciuliþe fãrã ºiret (fesuleþe) 27. pãtuþ cu masã de înfãºat 28. pãturicã + pernuþã (cît mai platã) 29. un costumaº gros. ■

În funcþie de calitate, preþul total al acestor produse variazã între 10 ºi 30 de milioane lei.

niºte consãteni de agresiune fizicã. R: Stimate domn, înainte de a veni la redacþia noastrã, trebuie sã mergeþi sã depuneþi o plîngere la Poliþia din Poiana Lacului. ■ Cristi Ionescu, din strada Exerciþiu, este nemulþumit cã în intersecþia mare de lîngã ªcoala 2, Banatului, unele automobile circulã ºi cînd semaforul aratã verde pentru pietoni: „M-am sãturat de aceastã situaþie. Adicã eu, ca pieton, ºi cînd e verde pentru mine sã dau prioritate maºinilor? Rog cu mult respect ca, prin intermediul ziarului Curierul zilei, sã se sesizeze ºi poliþia, pentru a se lua mãsuri“. ■ Ieri, pînã la ora 15.00, la agenþia de micã publicitate se strînseserã 481 anunþuri. Cetãþeni din tot judeþul au venit sã dea anunþuri de vînzãri, închirieri ºi angajãri. ■ Tot pînã la ora 15.00, am primit pe adresa de e-mail a ziarului 53 de mesaje de la cititori, cãrora le vom rãspunde în cadrul acestei rubrici. E.ª.

✍ Se vorbeºte, se citeºte ■ Liber ºi fãrã obligaþii Sorinaccio s-a sãturat de „paradoxuri“ - aºa cum numeºte el situaþia în care echipa joacã bine, cîºtigã ºi totuºi plata salariilor restante nu e un subiect de discuþie prioritar. Unii cred, însã, cã vrea sã fie mai vizibil, pentru a intra în cãrþi la Dinamo, unde viitorul lui Andone e analizat dupã fiecare meci. Cîrþu neagã ºi îl apãrã pe Andone, dar de obicei, ce se zvoneºte se ºi întîmplã.

■ Isteþi, dar atît Lumea s-a strîns sîmbãtã la Cîrcotaºi ca la urs, deºi unii au fost dezamãgiþi la ultima venire a lor în Piteºti, mai ales ziariºtii. Huidu, care este absolvent de economie, nu-i prea înghite pe Pendiuc într-o discuþie cu bebeluºa blondã de la Cîrcotaºi: - Duduiþã dragã, nu te mai bãga aºa în mine ºi nu mã mai privi cu ochii ãia de canibalã, cã mã vede nevastã-mea ºi mã pune sã spãl vasele toatã luna! Oi fi eu Leu ºi sensibil la sexul frumos ºi blond, dar nevasta... tot nevastã rãmîne! Cã mata eºti cam bebeluºã...

colegii de breaslã, pe care îi criticã, se vede treaba, ºi cu ceva rea-voinþã. Iar cu membrii presei care vin la lansãrile lor se poartã cam mîrlãneºte ºi nu-i lasã sã-ºi facã treaba bine.

■ Semafoare pentru oameni cunoscuþi Auzim cã primarul i-a dat peste nas liderului local þãrãnist (sau cum s-o mai chema acum acel partid, parcã pepe-cumva), Cristea, care i-a cerut sã schimbe timpii de la noile semafoare de pe Dumbravei. Pendiuc s-a fãcut cã nu ºtie cine e acest Cristea. Mai bine ne-ar arãta domnul primar cum parcurge acel traseu semaforizat cu Skoda Primãriei fãrã nervi ºi fãrã încurcãturi. VIP

Cînd dialogul îl inventãm noi

Curierul zilei - pag. 11

Rata ºomajului pe octombrie a fost în Argeº de 5,2%, neschimbatã faþã de septembrie ºi cu 1,7% mai micã decît pe octombrie 2004. Numãrul de ºomeri înregistraþi este de 14.214 persoane, din care 7.186 neidemnizaþi. 46,9% din ºomeri sînt femei. În aceastã lunã, s-au pus la dispoziþia ºomerilor 1.567 locuri de muncã nou create, din care 1.164 pentru muncitori. AJOFM are în acest moment la dispoziþie 12,2 miliarde destinate acordãrii de credite pentru crearea de locuri de muncã ºi cu o dobîndã micã. S-au organizat 13 noi cursuri, cu 241 participanþi. De la începutul anului, s-au ºcolarizat 1.049 de persoane. S-au fãcut 27 controale la angajatori ºi s-au dat amenzi de 8.000 RON, pentru necomunicarea posturilor vacante, ºi s-au stabilit penalitãþi de 2.064 RON, pentru cei care au luat credite de la AJOFM ºi nu au respectat condiþiile de creditare. C.P.

Femeile de serviciu de la Brãtianu nu au fãcut curat dupã elevi, dar au mãturat frunzele de pe alei

✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!!

Marþi, 8 noiembrie 2005

Sînt dascãli care i-au chemat pe elevi la ºcoalã

Mitingul confederaþiilor sindicale, amînat

Social

Societãþile sînt nevoite sã-ºi majoreze capitalul


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 230.000 - 370.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 225.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION. Tel. 220049, 0722 702 864.

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie

NON-STOP

CASA DE AMANET KORA Str. Victoriei nr. 38

■ bijuterii ■ electronice ■ electrocasnice ■ terenuri ■ spaþii comerciale ■ autoturisme Tel. 223455. ■ VÎND lapte praf Lactovit. Tel. 645002; 0724465241. ■ VÎND lustrã de bronz cu 5 braþe, abajur de cristal, 1 milion. Tel. 216089. ■ VÎND uºã stejar, preþ negociabil. Tel. 280612.

VÎNZÃRI ELECTRONICE

VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGRE- ALBE, NOI, GRECIA. PREÞ Anunþuri la redacþie AVANTAJOS.TEL. 0722919686. VÎND Xerox copiator profesional (C.311020050021) Konica 3135, impecabil, 8.500.000. VÎND covor oltenesc ºi covor persan Tel. 0745185670. (C.301020050004) cu 3 traverse de la începutul secolului trecut în stare excepþionalã. Tel. PENTRU birou - copiator Konica 1312A4; ca nou jumãtate preþ ; Copiator 0742966016. (C.311020050055) A3- A4 Minolta CSPRO 2050. 216379. VÎND centralã electricã, 24kw. Tel. (C.011120050021) 0721248071. (C.241020050021) VÎND urgent orgã Yamaha, 5 tipuri, VÎND 4 scaune, frigider Arctic mare ºi camerã video JVC, nouã, camerã mijlociu; oglindã veneþianã, masã sufragerie, bucãtãrie, birou calculator digitalã Canon. Tel. 0248/632784, ºi birou elev, minibliotecã cu 0724040434. servantã, dormezã, comodã VÎND MP3 player cu cãºti Samsung. multifuncþionalã, cuier hol. Tel. Tel. 0740995538. (C.031120050034) 222178, 0788724044. VÎND tv. color Foton; videorecorder (C.070720050020) Mitsubishi; magnetofon Tesla B115. VÎND canapea ºi fotolii, toate Tel. 0720226935. (C.041120050032) extensibile, imitaþie piele, preþ 14 VÎND mobil Samsung X600 camerã milioane, negociabil. Tel. 212391. foto, în garanþie. Preþ avantajos. Tel. (C.301020050018) 0727777622. (C.071120050026) VÎND deºeuri de fag VÎND dublu deck. Tel. (pentru foc). 4 0741539725. milioane/camion. Tel. 267410. (C.311020050008) VÎND calculator AMDXP 2000+256 VÎND boiler italian 100 l, sobe pe gaze, RAM, DD Ram, placã video G Force, arzãtoare de la sobele de teracotã. TV Tuner DVD, floppy, HDD, mouse optic. Tel. 0744363289. 0744963635. (C.011120050023) VÎND ladã frigorificã 5 sertare Arctic. 631864, dupã ora 20,00. (C.021120050001)

VÎND vitrinã frigorificã nouã. 0724233008. (C.031120050042) VÎND lemne foc. Tel. 0722752997. (C.1249858) CEDEZ acte S.R.L. Tel. 0724969994. (C.031120054802) VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI Anunþuri la redacþie

VÎND Dacia 1300 ºi piese Moskvici 1500 noi. Tel . 0740297829. VÎND frigider Arctic mijlociu; masã (C.251020050019) bucãtãrie. Tel. 217857. VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; (C.021120050037) Cumpãr orice tip Dacia, eventual VÎND mobilier stil Ludovic al-XVI-lea, avariate. Ofer radiere. Tel. dulap cu oglindã, oglindã hol, consolã lustrã, preþ negociabil. Detalii la C.P. 0741249769. (C.190920050114) 19, O.P. 6 Piteºti. (C.031120050018) VÎND sufragerie Styl Regence cireºmahon- esenþã naturalã, perfect întreþinutã; birou calculator modern; televizor color. Tel. 0722658547; 642624. (C.041120050026)

VÎND Berlinã 1986, albastru. Negociabil. Tel. 0744546649. (C.011120050009)

VÎND congelator ºi frigider Arctic. Tel. DACIA Camionetã obloane 288067. (C.071120050062) suprastructurã, 1998, stare bunã. VÎND hainã lungã de astrahan - 0745351913; 0788552554. Timiºoara, mãrimea 48. Preþ (C.311020050058) negociabil. Tel. 284366. VÎND Oltcit 11 R, 1991, taxe la zi, (C.071120050060) proprietar, stare bunã, preþ VÎND bicicletã medicinalã convenabil. Tel. 0746844074. elipticã, stare (C.271020050002) excepþionalã, 3 milioane. BREAK 1995, casetofon, bord CN, preþ Tel. 611206. 53 milioane, negociabil. Tel. 264139. VÎND 10 cutii stupi noi. Tel. 0745035288; (C.271020050003) 0724937087. (C.071120050006)

Tel. 0248/ 214150.

(C.011120050011)

VÎND Dacia camionetã 5 locuri Diesel, VÎND Dacia 1300, 1979, preþ 13 aprilie 2005, negociabil. 0745944730. milioane, negociabil. 0788497499; 0724915279. (C.031120050035) (C.021120050034) VÎND Nova, an 1998, îmbunãtãþiri, VÎND VINDROVER; remorcã transport proprietar. Tel. 0746348828. persoane; Fox tocat coceni. 0721936955. (C.0311200500001) (C.1249824) VÎND Nova GT, 1997, jante aluminiu, alarmã, motor nou, panou SupeRNova, geamuri ionizate, spoilere, RAR 2007, 78 milioane negociabil. 0742025424. (C.011120050002)

SOLENZA Scala, 2003, proprietar pe carte. Preþ negociabil. 0744688771; 0740186106. (C.011120050003) VÎND Dacia 1310, an 1989, proprietar, taxele la zi. 25 milioane, negociabil. Tel. 288781; 0727798302. (C.011120050034) SUPERNOVA Rapsodie 2002 (10-a), prim proprietar, albastru, cauciucuri noi. 0723258300. (C.011120050057) VÎND Dacia Berlinã 1998, geamuri ionizate, albã, proprietar. 68 milioane. Tel. 0723260569. (C.1249836) PENTRU cunoscãtori combinã Class Senator, heder 5m, avantajos. 216379. (C.011120050023) VÎND uergent break, 1984, superîmbunãtãþit, proprietar, negociabil. Tel. 0745556737. (C.031120050003) VÎND Nova 1998, albã. 0722862770. (C.031120050023)

Tel.

VÎND Logan Ambiance, 2005, îmbunãtãþiri. Preþ negociabil. Tel. 0722321856; 0744439766. (C.041120050018) VÎND Break, 1999 sau schimb cu Dacia mai veche. 0746319451. (C.061120052478) VÎND Dacia pick-up Diesel, 2003, acoperitã, 45.000 km, alarmã, închidere. Tel. 0723188892. (C.021120050073) OCAZIE! Dacia papuk, 2000, tracþiune faþã. Preþ excelent. Tel. 0722360765. (C.021120050035) VÎND Logan pe motorinã sau benzinã cu ridicare imediatã. 0724522788. (C.021120050017) VÎND Dacia, 1997 sau schimb cu Dacia mai veche. 0745553839. (C.061120052479)

0745176224. (C.021120050036)

VÎND Dacia fabricaþie 1991, motor 1400, cutie 5 trepte, radiatã. Tel. 0722952581. (C.1249846) DACIA 1310, fabricaþie 1998, proprietar. Tel. 0740197428; 288388. (C.021120050010) VÎND SupeRNova Confort 2002- 04, roºie, 34.000 km, negociabil. Tel. 0726717663. (C.021120050012) VÎND SupeRNova Confort 2001, þinutã în garaj, metalizatã, unic proprietar, negociabil. Exclus intermediari. 0740270117. (C.021120050005)

0,3 - 0,7% zi, negociabile.

Tel. 213649; 0727792967.

0722786262. (C.071120050054)

VÎND ARO 243, an 1996, motor PROPRIETAR! Vînd Oltcit Club, 1994, Braºov, R.K. total 2004. 60 milioane. negociabil. Tel. 0744753559. Tel. 0746973689. (C.071120050035) (C.061120050039) VÎND Dacia Nova, 1998, unic VÎND Break, 1997, bord CN, casetofon proprietar, vopsea originalã, roºu Daewoo, proprietar negociabil. imperial. Preþ negociabil. 0744263205. 0747572351. (C.061120050030) (C.071120050065) VÎND Dacia 1310 berlinã, VÎND Dacia berlinã, 2001 injecþie, VÎND Dacia 1310, 1998, 52.000 km, 70 preþ negociabil. Tel. închidere, alarmã, casetofon, 106 milioane negociabil. 0744640113. 215360; 0721865472. milioane negociabil, probã ºi service. (C.071120050036) (C.031120050002) 0740078237. (C.061120050043) VÎND Solenza Scala, 2004 (III-a), fullVÎND Dacia 1410, 1997, opþional GPL, DACIA camionetã izotermã, 2000, options. Preþ negociabil. Tel. preþ negociabil. Tel. 0741010508. GPL, bord CN, stare foarte bunã. 0723016317. (C.071120050056) 0745993240. (C.061120050036) (C.031120050003) SUPERNOVA Confort 2001, albastru VÎND urgent Nova GT, GPL omologat, LOGAN Ambition, 6.100 catifea, alarmã, închidere centralizatã, albã, decembrie 1997, 60 milioane km reali, ABS, CD Sony, Tel. 0745424421. casetofon, stare impecabilã, 41.000 negociabil. 2004- 12, stare (C.071120050058) km, preþ negociabil. 0744321031. ireproºabilã, unic (C.061120050046) VÎND Dacia martie 2003,129 milioane, proprietar, 8.000 euro, proprietar. 0726057552. negociabil. 0744480740; DACIA camionetã izotermã, 1998, unic 0248/221327. proprietar. 0726340935. (C.071120050011) (C.041120050009) (C.061120050037) DACIA 1997 gri ºobolan, GPL, proprietar, preþ negociabil. Tel. VÎND SupeRNova Clima, 2002, bine VÎND Dacia, 1996, albã, proprietar, 56 0740776327. (C.071120050021) întreþinutã, unic proprietar, milioane negociabil. 0744491918. VÎND SupeRNova 2003 Confort, 138 negociabil. 0721058737. (C.061120050028) milioane. Tel. 0726057552. (C.071120050001) SOLENZA Scala 2004, 183 (C.071120050012) milioane. Tel. 0721201087. VÎND Nova roºie, (C.061120050029) VÎND Dacia Nova, fabr. 1997, preþ 68 proprietar, 1999, GPL, preþ milioane, negociabil. Tel. 0726964470, negociabil. Tel. VÎND urgent camionetã, pik-up, 0741530653. (C.071120050004) 0727755750. acoperitã, an 1999, proprietar, 88 (C.071120050096) milioane negociabil. 0723142431. VÎND Solenza 2004 în garanþie. Tel. 0721160216. (C.071120050056) S.C. A.T.I.M. SRL organizeazã licitaþie (C.061120052524) VÎND SupeRNOva 2002 RapsodieVÎND SupeRNova, 2001, CD Sony, 112 pentru vînzare W PASSAT 1997, în noiembrie. Tel. 0721278596. fiecare luni începînd cu 7.XI. 2005. Tel. milioane negociabil. Tel. 0746852365. (C.071120050057) (C.061120052515) 0746946373. (C.4759092) VÎND Nova GTi, 2000- 07. Tel. VÎND SupeRNova 2001, multiple PROPRIETAR! Vînd Dacia Berlinã, 0721278596. (C.071120050058) îmbunãtãþiri, preþ avantajos. Tel. 2001, stare impecabilã, 40.000 km reali, 110 milioane negociabil. Exclus VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1990, 0726330327. (C.021120050029) intermediari. Tel. 0745077579. gri nichel, preþ 35 milioane, PROPRIETAR vînd Logan Varianta 2, (C.071120050012) negociabil. Tel. 0747280525. gri perlã, 5.000 km. 0741168576. VÎND Dacia break, an 1996 decembrie, (C.071120050031) (C.031120050021) 35.000 km, preþ 37 milioane, VÎND Dacia Solenza Confort, 2005, negociabil. Tel. 215010; 0744153490; VÎND caroserie Dacia 1310, motor 1300- 1400, c.v. 4- 5 trepte. CUMPÃR garanþie. Preþ negociabil. Tel. 0723037100. (C.071120050001) orice tip Dacia pentru piese, eventual 0724731284. (C.061120050017) VÎND Dacia 1990, stare bunã, preþ avariate (Aro 10, 243, 244, TV). VÎND VÎND camionetã Dacia 1307, 5 locuri, negociabil. Tel. 0740225347; orice piesã din dezmembrare, ofer Diesel, suprastructurã fibrã sticlã 0348806624. (C.071120050004) radiere. 0742436045; 279798. 2003. 0745660325. (C.071120050057) VÎND Dacia Berlinã, 2001, unic (C.071120050046) VÎND TV dubã, 1997, servo-total, stare proprietar, 90 milioane negociabil. CUMPÃR orice tip Dacia pentru foarte bunã, revizie 2007. 0742154950. 0746142356. (C.071120050040) piese, eventual avariate (Aro 10, 243, (C.031120050030) VÎND Dacia 1300, 1979, 13,5 milioane 244, TV). VÎND orice piesã din VÎND Logan Diesel o km, roºu negociabil. Tel. 0723099936. dezmembrare, ofer radiere. VÎND passion, preþ negociabil. Tel. (C.071120050031) caroserie Dacia 1310 Tel. 0740216240. (C.031120050032) 0742436045; 279798. VÎND Dacia 1999, geamuri negre, GPL, SUPERNOVA 2002 diamant, alarmã, închidere, 90 milioane (C.071120050047) proprietar, impecabilã. Tel. negociabil. 0723992327. VÎND TRACTOR U650+ disc, 0745063173. (C.031120050046) negociabil. 0248/695471; 0726114591. (C.071120050035) VÎND Dacia papuck 4X4 Diesel, nouã. VÎND bãri Dacia, recondiþionate; (C.071120050018)

VÎND Dacia 1310, albã, originalã, cu injecþie, C.L: 1600 cmc, geamuri ionizate, octombrie 2000, preþ negociabil. Tel. 0742018706. Tel. 230387. (C.041120050001) (C.021120050031) VÎND Dacia Nova, 1998, gri diamant, un singur proprietar pe carte, preþ VÎND urgent Dacia 1307- 5 negociabil. Tel. 0743936259. locuri, acoperitã, 2002, (C.041120050015) injecþie, 139.000.000. Tel.

Repar bãri de maºinã orice tip. Tel. VÎND Nova 1998, proprietar, multiple îmbunãtãþiri, preþ negociabil. Tel. 0743439841. (C.071120050006) VÎND Dacia 1300, 1971, model 1995, 0729022793. (C.071120050003)

bord CN, geamuri color. Preþ 22 VÎND pickup diesel. Tel. 0723970880. milioane. Tel. 233128; 0743181356. (C.071120050004) VÎND SupeRNova 2002, dotatã (C.071120050027) VÎND Dacia Nova GTi fabricaþie 2000 complet taxi. Tel. 0723863415. VÎND SupeRNova 2001, albastru. Preþ august, roºu toreador, stare foarte 140 milioane, negociabil. Tel. bunã, preþ 103.000.000, negociabil. (C.041120050037) 072723194. (C.071120050038) Tel. 0746228971. (C.071120050016) VÎND Break 2001, alb, 88 VÎND Dacia 1310, an 1998, bord CN, VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 2001, milioane fix. Tel. RAR 2006. Tel. 218737; 0727605173. unic proprietar, preþ negociabil. Tel. 0747110306. (C.071120050039) 0744452142. (C.071120050001) (C.041120050010) VÎND SupeRNova Rapsodie 2002, VÎND Dacia 1310, an fabr. 1990, preþ 30 VÎND Dacia 1310, an 1998, GPL albastru. 130.000.000, negociabil. Tel. milioane, negociabil. Tel. 0744370633. Lovatto omologatã, îmbunãtãþiri, 215892; 0727334344. (C.071120050003) geamuri ionizate, panouri feþe, preþ (C.071120050022) negociabil. Tel. 0724308611; 251293. VÎND Logan Diesel Preferance, 0 km, VÎND Dacia berlinã, noiembrie 2001, 27.800 km, albastru catifea, (C.041120050062) gri perlã. 0740209896. înmatriculatã RAR 2002, unic VÎND camionetã 2 locuri platformã, (C.071120050053) proprietar. Tel. 0746226628. tracþiune faþã, 1999. Tel. 0744429767. VÎND Dacia Nova, 1999, GPL, VÎND Dacia Break, an 1998. Tel. (C.041120050073) negociabil. Tel. 0722452678; 672037. 0742397701. (C.1249877) VÎND Berlinã injecþie, noiembrie 2000, (C.071120050014) stare foarte bunã, 93 milioane VÎND Break, 1997, GPL, proprietar, 55 CAMIONETÃ 1996, tracþiune faþã, 5 trepte, 69.000.000. Tel. 236303; negociabil. Tel. 276205; 0741104061. milioane. Tel. 0727344145; 0723051467. (C.071120050020) (C.041120050004) 0722401839. (C.071120050025) VÎND Tractor 445 DT, c.i., înmatriculat. VÎND Dacia 1991, motor 1400, c.v. 5 OCAZIE! LOGAN 2004, 0729032451. (C.071120050001) trepte, preþ 22 milioane, negociabil. albastru metal, jante, 2x VÎND Dacia berlinã 1310, fabricaþie Tel. 0742053644. (C.071120050081) airbag, servo, CD Player, port-bagaj schiuri, 6.800 DACIA Break, 1993, motor 1400, 5 1991, stare foarte bunã. 0743200529. euro. 0744516276; trepte, GPL, taxe plãtite, preþ (C.071120050002) 0723795800; 264734. negociabil. Tel. 0723066248. VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL. (C.041120050007) Tel. 0745187445. (C.071120050015) (C.071120050073) VÎND Nova GT, GPL 1999, 95 milioane DACIA Break, 1990, motor 1400, 5 negociabil. 0745940007; 0746649324. trepte, RAR 2007, proprietar, 35 milioane negociabil. 0722463476. (C.061120050018) (C.071120050074) VÎND Tractor DT 445, plug, disc. 200 milioane. 636877; 0742060294. VÎND Dacia 1300, în stare de funcþionare, 17,5 milioane. (C.071120050010) 0720629556. (C.071120050086) NOVA, 1998, unic proprietar, 71 milioane negociabil. 0723142072. VÎND Dacia SupeRNova (C.061120050021) Rapsodie, 2002, metalizatã, impecabilã, VÎND Dacia 1310 berlinã, 1998, bord 125 milioane. 0742018197; CN, metalizat, 66,5 milioane 0740034860. negociabil. 0723009934. (C.071120050097) (C.061120050018)

VÎND camionetã 5 locuri tracþiune faþã, an 1998, preþ 83 milioane, negociabil. Tel. 0747487088. (C.071120050006) VÎND SupeRNova fabricaþie 2002, culoare verde metalizat. Tel. 0740906706. (C.071120050017)

VÎND SupeRNova an 2002 7-a, albastru-catifea, un singur proprietar. 134 milioane, discutabil. Tel. 0726156817. (C.071120050070) BREAK, decembrie 1998, 5 trepte, 1400 cmc, stare impecabilã. Tel. 0723570255. VÎND Dacia berlinã 1310, an decembrie ‘98, 30.000 km, unic proprietar. Tel. 262442; 0741182792. VÎND Logan, 2005, alb, neînmatriculat, 6.000 euro. 0722418106. VÎND SupeRNova 2002 VIII-a, unic proprietar, 22.000 km reali, carte, service. Tel. 0744997333. VÎND Dacia 1310, 1986, bleu, preþ 1800 RON negociabil. 0747024457.

VÎND Dacia Diesel 1304, an 2003. Tel. 0788100182.

Anunþuri la telefon ■ VÎND Dacia 1310, preþ 17 milioane. Tel. 252715. ■ VÎND SupeRNova 2002, 33.000 km, proprietar, stare impecabilã. Tel. 0724281422. ■ DACIA 1310, motor 1400, 5 trepte, 1986, 16 milioane. Tel. 275861. ■ VÎND Berlinã, negru metalizat, GPL, unic proprietar. Tel. 0745781501. ■ DACIA 1310, 1998, unic proprietar. 0723475500. ■ VÎND Dacia 1998, bleo metal, bord CN, casetofon, unic proprietar, 62 milioane negociabil. Tel. 0722469547. ■ VÎND Logan Diesel, 0 km, preþ de facturã. Tel. 0723889819. ■ VÎND Dacia 1988, 5 trepte, unic proprietar, 25 milioane, negociabil; Dacia 1988, necesitã reparaþii 14 milioane, negociabil. Tel. 0720904983-. ■ VÎND Logan, an 2005, bleo-metalizat; Nova 1998, GPL omologat, proprietar. 88 milioane, neg. Tel. 0741700592; 0746942328. ■ DACIA, 1999, gri ºobolan, negociabil. Tel. 0720041988. ■ UNIC proprietar Dacia 1999, gri carbon, vopsea originalã, 87 milioane, negociabil. Tel. 0743213824. ■ NOVA 1998, 46.000 km; vînd congelator Arctic 5 sertare, covor 12 mp, bicicletã copil 7- 14 ani. Tel. 211066, 0741122060. ■ BREAK, 1997 octombrie, gri carbon, bord CN, vopsea originalã, 65 mil. neg. 0723191579. ■ SUPERNOVA 2002, 118 milioane. Tel. 0723415215. ■ VÎND camionetã platformã acoperitã, 1993, 42 ,5 milioane. Tel. 0740597737. ■ BREAK 1995, 41 milioane, negociabil. Tel. 298097; 0745576624. ■ URGENT, Dacia, 1991, 28 milioane. Tel. 0727126018. ■ VÎND Dacia break, 1993, preþ negociabil. Tel. 0720374403, 275197. ■ VÎND SupeRNova Clima 2002, 50.000 km, jante AL, stare impecabilã. Tel. 0745013188. ■ DACIA 1310, 1995, unic proprietar, stare bunã. Tel. 0722717186. ■ VÎND Dacia 1304, carosatã, GPL, injecþie, închidere, alarmã, 165 miliaone, negociabil. Tel. 0742027972. ■ DACIA 1310, 1996, unic proprietar. Tel. 641353 dupã 16,30. ■ VÎND Dacia 1310, an 1985, alb 13, 4 trepte, 27 milioane. Tel. 642615. ■ VÎND urgent Dacia Nova 1998, geamuri ionizate, 70 milioane, neg. Tel. 0741640665. ■ DACIA 1310, 1985, acte la zi,13 milioane negociabil. Tel. 643441. ■ DACIA 1310, 1998, albã, stare ireproºabilã, 67 milioane. Tel. 630457; 0745077578. Exclus intermediari. ■ VÎND Berlinã, 1996. Tel. 0744135045. ■ VÎND ARO 320, 4X4, 1998, km 30.000. Tel. 0740451973. ■ VÎND urgent camionetã 5 locuri, 1995, stare impecabilã, 60 milioane negociabil. Tel. 0742487952. ■ VÎND Nova GTI, an 1999. Tel. 0746101546; 281469. ■ VÎND Dacia, an 1987, motor 1400, c.v. 5. Preþ negociabil. Tel. 267250. ■ VÎND Nova 1997, albastru metalizat, preþ 68 milioane, neg. Tel. 218182; 0721675887. ■ VÎND Dacia 1310, c.v. 5 trepte, verificare 2007, an 1992, 35 milioane. Tel. 253658; 0744524307. ■ VÎND Logan Laureatte 6.000 km, gri nichel. 7.900 euro, negociabil; camionetã 5 locuri, 1999, gri metal, 84 milioane, neg. Tel. 0741473060; 0741994760. ■ VÎND Dacia 1310, motor 1400, c.v. 5, an 1990. Tel. 0742651255. ■ LOGAN Ambiance, 0 km, preþ facturã. Tel. 0741155428. ■ SOLENZA 2004, garanþie, negociabil. Tel. 0722708126. ■ VÎND motor Cobra. Tel. 296262, dupã ora 19,00. ■ DACIA Nova, 1999, GPL omologat, îmbunãtãþiri. Tel. 0741230177. ■ PROPRIETAR! Vînd SupeRNova 2002, climã, impecabilã. 0726384881. ■ VÎND SupeRNova 2002 metalizat, neradiatã. Tel. 643249; 0726176273. ■ VÎND Dacia 1310, an 1997, gri metalizat, unic proprietar. Tel. 0726053295. ■ DACIA Berlinã, 1999, gri nichel, 82 milioane negociabil. 0722479955.

STRÃINE Anunþuri la redacþie

VÎND Dacia camionetã platformã 1997, tracþiune faþã, proprietar, 85 milioane, VÎND Espero, an 1996, km reali, fullnegociabil. Tel. 0745819166. options, lot coreean, proprietar. Tel. (C.071120050019) 0740002151. (C.061120052505) VÎND Dacia an 1981, model 1996, preþ EXECUTÃM polish auto, profesional. 17 milioane, negociabil. Tel. 0745351913; 0788552554. 0723864434, 0348808929. (C.1249891) (C.121020050011)

VÎND Dacia, an 1997 noiembrie. Tel. VÎND Dacia berlinã, 1997, albastru metalizat, unic proprietar. Preþ 218565. (C.311020050002) negociabil. Tel. 0747775311. VÎND plug PP3. 0744963004; (C.031120050004) 0744176515. (C.311020050077) VÎND Dacia 1307 Diesel, an 2004, unic VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1988, proprietar, multiple îmbunãtãþiri, preþ VÎND Dacia 1310, 2002, impecabilã. VÎND Berlinã, 1998, vopsea originalã. VÎND Nova 1998, alarmã, GPL, preþ 60 FOPRD Focus Vagon, 1.8 TDi, 2002, RAR 2007, preþ 26.500.000. Tel. negociabil. Negociabil. Tel. Tel. 0723815181; Exclus intermediari. Negociabil. Preþ negociabil. Tel. 0727832255. milioane, negociabil. Tel. 0745356664. full-options. 0723147151. (C.031120050035) 0745187577. (C.281020050002) (C.071120050004) 0743041560. (C.061120050038) (C.071120050005) 0788375737. (C.031120050025)

Curierul zilei - pag. 13

VÎND Dacia 1310, 1992. Preþ Tel. 0745065904. VÎND drujbã Stil. Tel. 641531. VÎND Logan Laureat 2005, preþ negociabil. (C.071120050009) negociabil. Tel. 0722723719, (C.061120050011) BERLINÃ 2002, albastru VÎND chioºc termopan. 0745222963. 0742274888. (C.301020050046) metalizat, unic proprietar, BERLINÃ 1996, bleo harwich, bord geamuri ionizate, 17.000 64 milioane negociabil. Anunþuri la telefon CN, km reali, preþ negociabil. 0722332212. (C.011120050010) Tel. 0744107533. ■ VÎND maºinã spãlat Automatic, stare bunã. 1,5 DACIA 1980, albastrã, 22 milioane, (C.071120050030) milioane. Tel. 250190. negociabil. Tel. 0722332212. (C.021120050004) ■ VÎND ºemineu Zeppter, electric, stare perfectã. (C.011120050011) Tel. 271072. ■ VÎND frigider Arctic mijlociu, 1.800.000 ºi maºinã VÎND SupeRNova Confort galbenã, III- VÎND Break, 1991, 30 milioane Tel. 0746139432. de cusut electricã. Tel. 252079, 0741068183. a 2003, 4.200 euro, negociabil. negociabil. (C.071120050038) ■ VÎND hainã piele damã, mãrimea 44-46, 2 0788735135. (C.311020050007) milioane, neg; pickup. Tel. 0726934299. ■ VÎND congelator. Tel. 271024. ■ VÎND þiglã, popi pentru cofrag ºi lãzi metalice, negociabil. Tel. 0744896025. ■ VÎND congelator Arctic, 5 sertare, 2 butoaie lemn, 250 litri. Tel. 0348801664. ■ VÎND maºinã de cusut Singer, stare perfectã funcþionare. Convenabil. Tel. 0245/652368. ■ VÎND costum naþional de damã. Tel. 290287.

VÎND Logan, 2005 septembrie, 3 ani garanþie, full, fãrã AC, 7.000 euro negociabil. 0740180596. (C.071120050006)

PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa Piteºti Str. Crinului nr. 13 Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul BIJUTERII AUR ■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã VÎND Solenza 2004 noiembrie, în Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). 14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. ■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã garanþie, unic proprietar. 0726196434. ■ pietre preþioase, ceasuri de (C.071120050016) COMISION de la 0,3%/zi, negociabil. firmã, monede de aur. VÎND urgent SupeRNova 2002, VÎND Dacia camionetã papuk, 5 locuri, ALTE FACILITÃÞI Preþuri foarte bune. Comisioane - echipatã complet taxi. Tel. 1997, negociabil. Tel. 0745164053.

VÎND Dacia Berlinã, 1999, 75 milioane. VÎND Nova GT 1998, 5.800 km. Preþ Tel. 0745035325. (C.061120050010) negociabil. Tel. 0724447208; 286697. CAMIONETÃ Dacia 2000- 10, obloane, (C.1249845)

VÎND abricht complet echipat. Tel. acoperitã, impecabilã. 0745351913; 0745349577. (C.041120050002) 0788552554. (C.311020050057) VÎND lapte praf Lactovit. 50.000 VÎND SupeRNova Rapsodie, roºu lei/cutia. Tel. 0743672413. imperial, 127 milioane, negociabil. Tel. (C.041120050008) 0747310611. (C.071120050051)

AMANET AVANTAJOS CASÃ DE AMANET

Marþi, 8 noiembrie 2005

VÎND boiler baie inox, 2,5 mm, 100 l. Tel. 0743784716 dupã ora 20,00. (C.031120050010)

Anunþuri la telefon ■ VÎND urgent orgã. Preþ 1.000 euro. Tel. 271701; 0724729292. ■ VÎND Pentium II, 400 MHZ, HDD 8,4, GB, 8 MB, 128 RAM, CD-ROM. Tel. 0740304522; 0723368955. ■ VÎND Pentium II, 400 Mhz, Hdd 20, 122 RAM, CD ROM, monitor. 0723841732. ■ VÎND Pentium III, preþ 5 milioane. Tel. 0724781769.

VÎND Dacia berlinã, 1989, stare foarte bunã, unic proprietar, Panasonic 6 boxe, alarmã Wiper, 27,5 milioane negociabil. Tel. 0741666568. (C.061120050048)

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate Marþi, 8 noiembrie 2005 Curierul zilei - pag. 14

GOLF4 Combi TDi 101 CP, 2002, full-options. 9.900 euro. 0722477937. (C.281020050032)

VÎND Audi A8 an 2002, 3,3 TDI, Quatro, extra-full. 26.000 euro. Tel. 0722237012. (C.281020050023)

VÎND Matiz 2003, gri metalizat, full options. Tel. 0744313463. (C.061120050047) OCAZIE! Vînd Tico, 1998, unic proprietar, 50.000 km, nerulat taxi, garaj, 3.100 euro negociabil. 0741666568. (C.061120050049)

VÎND Opel Astra fabricaþie 2002, motor TDi, 55.000 km, 7.500 euro. Tel. 0788466993. (C.1249784) VÎND Ford Scorpio, 1990, proprietar, VÎND Opel Vectra DTi limuzinã, 2001, impecabil. Accept variante. Tel. extra full, nevigaþie, piele, Xenon, 0722308394. (C.021120050031) 10.650 euro, recent adus. Tel. VÎND Ford Tranzit, 3,5 tone, 2001, 0723149749. (C.1249785) foarte avantajos. 0722360765. VÎND Audi A4, TDI, 2000, (C.021120050034) full-options. Preþ 11.000 VÎND Cielo, 1996, toate dotãrile, euro, negociabil. 0744781632, 0744318904. 46.000 km. Tel. 0721322617. (C.301020050010) (C.021120050007)

VÎND Fiat Punto 2002, motor 1200 cmc, 6 Airbaguri, geamuri- oglinzi electrice, AC, închidere centralizatã, linie Balupunkt, 6 boxe, servo, servo city, 49.000 km reali carte service, adus de 3 zile, negru, 6.300 euro, negociabil. 0744958387. (C.071120050023) PEUGEOT 206, 2 uºi, 2001, benzinã, 1.2 motor, recent adus, impecabil, 6.200 euro. 0721303836. (C.071120050024)

VECTRA 1,8 16 V, 1997, aer condiþionat, etc. 5.800 euro, negociabil. Tel. 0744756212. (C.071120050002)

VÎND Matiz, full options, 2003, preþ VÎND licenþã + autoturism taxi. Tel. VÎND jante import Germania R15, noi. Tel. 0722324873. (C.071120050007) negociabil. Tel. 0722723719, 0723552984. (C.021120050018) 0742084824. (C.301020050043) VW Golf II Diesel, P.F. Tel. VÎND Ford Scorpio 1986, 65 milioane, negociabil. Tel. 0723382528. 0721163205. (C.021120050010) VÎND /Preluare leasing/ (C.031120050030) Variante auto Renault VÎND Audi A6, 1,9 TDi, Kangoo, 1,9D, 2004, VÎND Ford Mondeo Ghia extra full, 14.999. Tel. 30.000 km, impecabil. Tournir, an 1995, 16 valve, 0745034111. 0744484265. full fãrã piele, impecabil, (C.021120050020) (C.301020050094) neînmatriculabil, recent importat Germania. Ieftin! FIAT Brava, 2002, 1,9 JTD, 105 CP, VÎND Mercedes C200, CDI, 07-2001, Tel. 0721579204; 0721693811. 4,5%, climã, geamuri faþã +oglinzi înmatriculat iunie 2005, full-options, (C.031120050031) electrice, airbag ºofer, unic proprietar, 14.200 euro. Tel. 0746210012. 7.000 euro, negociabil. Tel. (C.021120050023) VÎND Citroen Visa, 1985, Diesel, motor 0724298424. (C.301020050039) VÎND Ford Mondeo fabricaþie 1998, 1800, 30 milioane. 0747215982. VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. break, 1,8 TD. Tel. 0744683209. (C.031120050002) Accept varinate. 0745428575. (C.021120050004) VÎND urgent! VW Caddy, 2003, 1.9 (C.311020050001) Diesel, 6.500 euro negociabil, URGENT VW Golf 4 VÎND VW Golf IV Variant, 2002. Tel. impecabil. 0722438121. Variant, 2002, roºu, 0746150323. (C.311020050004) (C.031120050002) proprietar, înmatriculat, PROPRIETAR vînd Opel Astrra 2003 107.000 km, impecabil, VÎND Mercedes 124, 200 Combi, 1.7 TDI, full options, gri metal, 9.700 euro. 0743 884 553. Diesel 1988, impecabil, 9.700 euro, negociabil. 0741168576. (C.021120050037) pentru piese, sau (C.311020050009) dezmembrez. Tel. VÎND BMW 2000 benzinã. 9.500 euro. 0744582032. VÎND Skoda Octavia 2004, garanþie (C.031120050026) iulie 2006. 10.100 euro, negociabil. VARIANTE. Tel. 640611; 0740207928. (C.021120050047) Tel. 0743083900. (C.311020050006) OPEL Astra 2001, gri, VÎND VW Passat 1,9, 1997, sau schimb CIELO 1999, full, plus alarmã, preþ scurt, recent adus, taxe Tel. 0744353987. cu Solenza, SupeRNova + diferenþã. negociabil. plãtite, 7.600 euro. 0747047853; 0721893353; 279142. (C.301020050047) 0721328125. (C.311020050017) (C.031120050048) VÎND Golf II Diesel, 4 uºi, stare foarte VÎND/ SCHIMB OPEL Ascona 1987 bunã, 2.550 euro, negociabil. Tel. VÎND BMW 525 Diesel, 2002, adus în Diesel1,6, proprietar. Tel. 0746111844; 0248255426. þarã de 3 luni, absolut impecabil, jante, 0724318879; 667586. (C.021120050020) magazie, navigaþie mare color, (C.311020050028) VÎÃND Tico daewoo, culoare alb, scaune, AC, oglinzi electrice, DSC etc, VÎND VW Bora 1,9 TDi, negociabil. Tel. consum mic. Preþ 16.700 euro uºor capacitate cilindru 796 cmc, an 0722388210. (C.011120050075) negociabil. Tel. 0722434967. fabricaþie 1998, AC, acsetofon, (C.031120050019) VW LT35, an 2001, 2,5 TDI, 109 CP, maºinã nerulatã taxi, preþ 2.400 euro, impecabilã. 0747553709. OPEL Astra 2002, albastru, negociabil. Tel. 0248/214348, (C.011120050068) full, jenþi, taxe plãtite 0788311292, 0744753536. carte-service, 96.000 km. VÎND Mazda 686, îmbunãtãþiri, (C.021120050063) 0721328125. caroserie nouã, unic proprietar, taxe (C.031120050049) la zi, preþ negociabil. Tel. 0744508682, VÎND BMW 520i, fabricaþie 1990, piele, 0348806489 dupã 21,00. MP3, negociabil, accept variante. Tel. VÎND Opel Astra Combi 1,7 Diesel, (C.311020050024) 0727607951. (C.1249856) full-electric, jante aliaj, recent adusã. OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, VÎND Matiz, 2003, albastru, proprietar, Preþ 8.500 euro. Tel. 0724085555. impecabil, RAR recent. VARIANTE. AC, închidere, geamuri ionizate, bãri (C.031120050012) 0723585442. (C.261020050009) vopsite. Preþ negociabil. 0740576193. VÎND/ SCHIMB Renault VÎND Cielo Executive 2005, full- (C.061120052482) Megane Break DTI, an options, geamuri ionizate, 7.000 km. 2000 decembrie, motor VÎND Cielo, 1997, gri, GLE, full0745649284. (C.071120050004) 1900, full-options. Preþ options, GPL omologat, unic 7.850 euro, negociabil. PROPRIETAR! Vînd proprietar. Preþ negociabil. Tel. Accept variante cu Cielo, Mercedes E200CDI, 0744319064. (C.061120052483) Solenza+ diferenþã. Tel. fabricaþie 2000, motor 0740187989. 2200 cmc, jante 18“, VÎND Peugeot 405, 1990, stare (C.031120054792) cauciucuri noi, MP3 impecabilã, motor 1600, 2.950 euro Player, stare foarte bunã, negociabil. Tel. 0722974759. VÎND Ford Focus Turnir albastru, 1,8 în þarã din 2005. Preþ TDI, 2001, full, jenþi, 8.200 euro, (C.071120050040) negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0740072261. 0742033806. VÎND Skoda Octavia TDi, (C.031120054783) (C.011120050010) 2003- 12, proprietar, cu VÎND Cielo 1996, full-options, verde, preluare contract leasing, 3.900 euro. Tel. 0741058872. VÎND Renault Laguna, an 1994, adus 47.000 km, full options, (C.031120054797) în þarã 2002, preþ 4.700 euro, albastru catifea; solicit negociabil. Impecabilã; Fiat Punto 11.000 euro, iar ratele NUBIRA 2, 2001, full options, Cabrio 1994, full, adus în þarã 2002, rãmîn a fi achitate de proprietar, 7.100 euro, negociabil. Tel. proprietar. Preþ 4.500 euro. Tel. proprietar pînã la sfîrºitul 253235; 0723550975. 0742156063. (C.011120050005) contractului leasing. Tel. (C.031120054801) 0724060999. VÎND Golf IV Break, 2001, 1,9 TDI, 4 VÎND BMW 316 i, an 2000, full, variante (C.031120050009) airbag, AC, full-electric, recent adus, Cielo. 0744689626. (C.031120054803) 8.000 euro. 0741216260. VÎND Matiz ianuarie 2005 cu preluare VÎND Audi A4, 2003, limuzinã, negru, (C.021120050083) leasing. Preþ 2.900 euro, negociabil. Tel. dublu climatronic, computer bord, 116 PASSAT 2002 limuzinã, 0746867212, 0248/641176. CP, 14.800 euro negociabil. 0723397181. (C.031120050017) argintiu, climatronic, full (C.041120050081) electric,recent adus. Tel. VÎND Mercedes Sprinter 311 CDI, VÎND Renault Clio, 2003, motor 1.2, recent adusã, impecabilã. Preþ 13.500 0722275782. 16V, preþ 7.900 euro negociabil. Tel. euro. (C.011120050010) Tel. 0722550224. 0743794304. (C.061120052484) (C.031120050018) VÎND VW Bora limuzinã, an VÎND VW Passat, 1990, 4.300 euro. VÎND Cielo 1996- 10, bej caºmir 2000, 116 CP, 6 viteze, metalizat, unic proprietar, þinut garaj, Tel. 0744759351. (C.061120052485) full-options, recent în þarã. 80.000 km reali, 5.500 euro. Tel. VÎND Renault 19, motor 1,7i, fabricaþie Tel. 0744100708. 0722658547. (C.041120050025) (C.011120050026) 1989, albastru metalizat, stare foarte VÎND Passat Limuzinã, bunã, îmbunãtãþiri. Preþ 2.400 euro, negru metal, 2001, recent VÎND Ford Sierra, 1990, excelent. Preþ negociabil. Tel. 0745155901; adus Germania, negociabil. Tel. 0745176066; 250145. 0788253180. (C.071120050031) climatronic etc., 11.800 (C.011120050027) euro. Tel. 0745025519. VÎND Opel Vectra 1995, albastru, 1,6 VÎND Renault Clio, 1993, Diesel, 5% (C.031120050011) benzinã, stare perfectã. 4.800 euro, mediu, alarmã, închidere, casetofon, preþ negociabil. Tel. 0742143156. negociabil. Tel. 0747414391; 646168. VÎND Nubira, an 1999, (C.071120050029) (C.011120050048) stare foarte bunã. Tel. 0747197157. VÎND Renault 19 Diesel, motor nou, RENAULT Clio Symbol aprilie 2004, (C.061120052509) RAR 2007, 2.700 euro. Tel. benzinã, unic proprietar. Tel. 0745185425; 0723281626. 0744774225. (C.021120050035) VÎND Golf III, 1993, 1800 i, stare (C.011120050078) impecabilã, 2 uºi, linie audio VÎND Mercedes124 Diesel, GOLF 4 Caravan argintiu, profesionalã +magazie CD-uri. 1988, full options, 2002, AC, full electric, 0745987987. (C.041120050023) recarosat 2003, 5.500 pilot computer, recent euro, negociabil. Tel. CIELO GLE/AC, 1999, full-electric, adus. Tel. 0722275782. 0744958387. proprietar, jante aluminiu. 4.600 euro. (C.011120050009) (C.071120050022) 0723218130. (C.041120050008)

VÎND urgent Renault Fidji Symbol, august 2005, negru metalizat, fulloptions, 8.300 euro negoiciabil sau schimb cu SupeRNova + diferenþã. Tel. 0723596186; 0744699635. (C.041120050038)

FORD Focus Combi, 2002, gri metal, AC, ABS, oglinzi electrice, carkit Nokia, recent adus, taxe achitate, preþ negociabil. 0740552375. (C.041120050005)

CIELO Coreea, 1995, full-options, PASSAT TDi, climatronic, 2002, vopsea originalã, jante magneziu, argintiu, recent adus, 12.100 euro. unic proprietar, 4.850 euro. 0723592752. (C.061120050020) 0722891945. (C.061120052511) VÎND VW Passat limuzinã, 2002, 1.9 VÎND Opel Kadett. Preþ 400 euro. Tel. TDI, full-options, climatronic, recent 0726989507. (C.041120050041) adus, 11.850 euro fix. 0744358881. VÎND Hyundai Getz, 2003, garanþie 1 (C.061120050040) an, AC, servo, ABS, airbag, gri ALFA Romeo, 1999, cmc 2500, CP metalizat, 6.800 euro. 0746173555. 166, full, piele, 11.700 euro negociabil. (C.041120050071) 0743598375. (C.061120050031) VW Passat Variant 2003, roºu, VÎND super avantajos climatronic, ABS, ESP, multivolan, Citroen C5, 2002, 55.000 scaune încãlzite, computer bord, pilot km. Tel. 0724468296. automat, trapã electricã, geamuri (C.061120050013) electrice, oglinzi electrice ºi încãlzite, proiectoare, parbriz cu senzori pentru OPEL Astra Caravan, 1995, benzinã, 2 ploaie, închidere centralã, 2 chei airbag, închidere, alarmã. 0727722182. telecomandã, 118.000 km, carte (C.061120050023) service, 12.400 euro. 0745094554. VÎND Espero, 1997, 1800 (C.071120050010) cmc, full, proprietar. Tel. MICROBUZ Renault Trafic 1,9 TDCI, 0722684116; 0740301222. 102 CP, 2003, lung, A.C, 5%, condiþii (C.061120050033) deosebite, facturã, posibil variante. 10.500 euro. 0744327316. VÎND Mercedes 124, 2500 (C.071120050014) Diesel, 1992, full. Tel. 0722684116; 0740301222. VÎND Renault Cangoo, (C.061120050034) 2001, îmbunãtãþiri. Tel. 0722207472. VÎND VW Passat 2002, negru, full(C.071120050036) options, recent adus, 11.950 euro. Tel. 0740172719. (C.061120050005) OPEL Astra Caravan 1997- iulie, motor VÎND Cielo, 1996, full, 4.300 euro Ecotec 16 V 1.6, dublu airbag faþã, negociabil. 0723124950; 0248/651869. geamuri electrice, ABS, calculator (C.061120050027) bord, AC, proiectoare, casetofon cu boxe original, stare foarte bunã, 5.300 FORD Mondeo 2001, 2000 cmc, 116 CP, bej metal, euro. 0745094554. (C.071120050008) AC, 4 geamuri, parbriz ºi VÎND Cielo GLE/AC, 1996, 4.300 euro oglinzi încãlzite, scaun negociabil. Tel. 0723560633. electric, radio CD, jante (C.071120050020) magneziu, pilot automat, 9.650 euro negociabil. VÎND Mercedes Sprinter 308 CDi, 0723368751; 0788187720. 2001, mediu înalt, 3,5 t, închidere+ (C.061120050037) alarmã Viper, nerulat în þarã, alb, perfectã stare, preþ 11.000 euro. Tel. VÎND Peugeot 406 HDI, 2001, full, 0744485801. (C.071120050041) climatronic, jenþi, computer. 9.400 VÎND VW Bora, 2002, 1.9 cmc, Diesel, full-options, 9.600 euro negociabil ºi Opel Astra 2001, 2.000 cmc, diesel, full options, 8.100 euro, negociabil. Recent aduse. Tel. 0724828658. (C.071120050051)

VÎND Cielo fabricaþie 1997 înscris 1999, linie Sony+ CD, jante, închidere, geamuri electrice, roºu, 4.400 euro, negociabil. Tel. 0745527455. (C.071120050034)

euro. sau schimb cu auto mai ieftin + diferenþã. Tel. 0723697709. (C.071120050008) VÎND VW Passat limuzinã 2002, recent adus 1,9 TDI, climatronic, computer, pilot automat. 12.300 euro. sau schimb cu auto mai ieftin + diferenþã. Tel. 0723697709. (C.071120050009) VÎND Cielo Executive 2004, metalizat, GPL; Citroen 2001. Tel. 0724531958. (C.071120050040)

OPEL Vectra, 2001, full, fãrã piele, stare funcþionare foarte bunã. Preþ negociabil. Eventual schimb auto mai ieftin. Tel. 0744753562. VÎND Seat Cordoba Combi, fabricaþie (C.071120050001) 2001, recent adus în þarã, 1900 cmc, km 110.000, dotãri: climatronic, pilot VÎND Skoda Fabia, albã, 2001. Preþ Tel. 0726231616. automat, computer bord, alarmã, negociabil. închidere centralizatã, proiectoare, (C.071120050021) toate taxele achitate inclusiv carte, PEUGEOT 406 HDI argintiu, 2003, full, negociabil. Tel. 0724017600. limuzinã, 51.000 km, carte-service. 10.800 euro. Tel. 0740076308. (C.071120050061) (C.071120050033) VÎND Audi A4, 1.9 TDi, 130 C.P., 2003, c.i., full options. Tel. 0745755627. PLECÃRI sãptãmînal Germania, Olanda, Belgia, pentru cumpãrãri (C.071120050002) autoturisme. 0722673497; VÎND Cielo, an 1999, impecabil. Tel. 0788662601. (C.071120050026) 0723970880. (C.071120050005) VÎND Peugeot 306, HDi, Diesel, 2002, 8.000 euro negociabil. 0720544919. VÎND Ford Mondeo break (C.071120050036) 2001, motor 2000 TDi, preþ 8.350 euro, negociabil. Tel. VÎND Cielo, 1995, full, GPL, 0746008186. negociabil. Tel. 0744322028. (C.071120050065) (C.071120050015) OCAZIE! Vînd Golf IV limuzinã, recent adus, 1.9 SDi, albastru indigo, 2003, full, impecabil. Preþ atractiv. Accept variante. Tel. 0740665363. (C.071120050067)

VÎND Renault Megane 2001, full, VÎND garsonierã confort II, balcon, albastru metal, preþ 7.500 euro, parter, Rãzboieni. Tel. 250222; negociabil. Accept variante ºi cu 0723189391. (C.011120050014) teren. Tel. 0723445920. Agenþia Imobiliarã EXPERT

VÎND urgent Espero 1996 Coreea, vopsea originalã, full electric, proprietar. Meritã vãzut! 0723992486.

CRAIOVEI - gars., et.5, liberã, 685 mil. COMISARIAT, ap. 2 c, et.3, cf.2, 760 mil. PRUNDU, ap. 2, parter, cf.1/sd, 980 mil.

VÎND Daewoo Espero, an 1996, vopsea originalã, full-options. Tel. 0744314857.

TEILOR, ap. 3 c, PS-uri, et.3, amenajat, 49.500 E.

VÎND urgent Opel Astra 1,7 TD, consum 4,5% an, linie audio Sony cu MP3, jante magneziu, cauciucuri noi, negociabil. Tel. 0744363289.

Tel. 221166.

FORD Mondeo TD, deosebit, 150.000 km, jante Al, garaj, unic proprietar. Meritã vãzut! 0744653981.

Anunþuri la telefon ■ PROPRIETAR! Vînd Espero, full, CD MP3, 3.600 euro. Tel. 0721862201. ■ VÎND urgent Cielo GLE, an 1995, GPL, 3.700 euro. Tel. 0745979241. ■ VÎND Cielo 1996, GPL, servo-direcþie. Preþ 3.700 euro. Tel. 0723691898. ■ VÎND Opel Kadett, 1.6 injecþie, 1988, albastru indigo, 5 trepte, stare perfectã, 1.800 euro negociabil. 0722855784; 0745784224. ■ VÎND Ford Focus Combi, A.C., recent adus, preþ 8.700 euro. Tel. 0727700652. ■ VÎND Golf IV, 2001, stare foarte bunã, 8.350 euro discutabil. Tel. 0744751801. ■ VÎND Citroen Xara, 33.000 km, impecabil, 11.500 euro negociabil. Tel. 0744383594. ■ VÎND Cielo ‘99, alb, GPL omologat, stare foarte bunã funcþionare, 4.900 euro discutabil. Tel. 0746115513. ■ VÎND Peugeot 406 break, 2000 cmc, 110 CP, 88.000 km, ianuarie 2003, full-options, recent adusã, 9.900 euro. 0721330913. ■ VÎND Opel Astra Caravan, full-options, recent adus, înmatriculat, an 2002, albastru. 8.500 euro, neg. Tel. 0743298138; 0743032623. ■ VÎND Seat Leon, full options ºi Peugeot Partner. Tel. 0721021967. ■ VÎND Cielo 1996, GPL, servo-direcþie. Preþ 3.700 euro. Tel. 0723691898. ■ VÎND VW Bora TDi, 1900 cmc, 2001, 130 C.P., ABS, ESP, ASR, pilot automat, recent adusã, full electric, volan de piele ºi scaune reglabile pe înãlþime, 10.900 euro, negociabil. Tel. 0742516125, 0743877393. ■ VÎND Opel Astra 2001, 7.650 euro, neg. Tel. 210469. ■ VÎND Skoda Fabia, 1.4 MPI, 83.000 km, martie 2002, full, unic proprietar, 8.200 euro negociabil. Tel. 0722855766. ■ VÎND Cielo, an 1996, full-options. Tel. 0745863540; 644620. ■ VÎND Matiz, an 2000. Sau schimb cu SupeRNova. 2001-2003. Tel. 0746082240. ■ VÎND Fiat Uno 4 uºi, an 1986, 1100 cmc, benzinã, c.i. 600 euro. Tel. 0722137079. ■ VÎND Skoda Octavia 2002, full options, jante magneziu, 10.700 euro. Tel. 223537, 0723240958, 0741205138. ■ VÎND Cielo 1995, GPL omologat, full options, MP3 ºi boxe JVC, geamuri ionizate, 4.700 euro. Tel. 0740152187.

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE

I.C. BRÃTIANU, ap. 4 c, et.3, 51.000 E.

VÎND/ SCHIMB garsonierã confort I, cu teren. Tel. 0742674895. (C.1249859)

VÎND garsonierã confort I, Craiovei, îmbunãtãþiri. Tel. 0740151471; 0723306814. (C.031120050006) VÎND garsonierã Gãvana, intermediar, 665 milioane. 0746284806. (C.031120050030)

etaj Tel.

Gãvana III, cf.I/D, et.3/4, balc., 650 mil. 2 cam., Nord, cf.2, et.1/4, balc., liber, 760 mil. 2 cam., Ultracentral, cf.I/D, et.3, balc., 31.000 euro. 3 cam., Banat, cf.I/D, centralã pe scarã, 37500 euro. 4 cam., T. Vladimirescu, (U-ri), cf.I/D, et.1, 3 balc., 1,550 mld. Tel. 220338/0740303007.

GARSONIERÃ confort sporit Mioveni Robea. Exclus agenþiile. 253235; 0723550975. (C.031120054799) VÎND garsonierã în bloc de apartamente, cf. I., etaj 2, Craiovei. Tel. 0745372683. (C.031120050026) VÎND urgent garsonierã transformatã 2 camere, suprafaþã utilã 55 mp, Quri, Gãvana III, centralã, termopan, et. 4. Tel. 0744864245; 0745090632. (C.041120050007)

VÎND garsonierã confort I, Craiovei, parter. Tel. 648059, 0721379040. (C.041120050035)

CADASTRU CARTE FUNCIARÃ ● mãsurãtori de precizie ● consultanþã ºi consiliere la terenuri ºi apartamente. Tel. 222406, 0724046868.

MERITà VÃZUTÃ!GARSONIERà Gãvana III, fond nou, 730.000.000. Tel. 0744345868, 280739. (C.281020050060) URGENT! Vînd garsonierã, Gãvana III, cf. I., dec., liberã, etaj 3/4, 630 milioane negociabil. 272910. (C.061120050035) CaSSa MIOVENI Vînd gars., cf.I, boiler, parchet camerã, preþ 35.000 lei. Vînd ap. 2 cam., uºã masivã, gresie + faianþã, preþ 48.000 lei. Vînd ap. 3 cam., Robea, centralã, gresie + faianþã, preþ 65.000 lei. Vînd teren Mioveni,intravilan, stradal, 1.300 mp, preþ 30 euro/mp. Tel. 260899; 0742046078.

VÎND garsonierã Rãzboieni. Tel. (C.071120050026)

cu balcon, 0743630189.

PROPRIETAR! Vînd garsonierã, Mioveni, contorizatã, îmbunãtãþitã, gresie, faianþã, instalaþie sanitarã ULTRACENTRAL, garsonierã etaj 3. nouã, balcon închis. Tel. 0742931826; Preþ 21.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0742266273. (C.071120050101) 0745.061510. GARSONIERÃ Prundu Depou, confort CRAIOVEI, garsonierã conf. I, sd, et. I, etaj intermediar, termopan. 8/9, liberã, preþ 65.000 RON. Curierul, 0722207447; 252755. tel. 223114, 0745.061510. (C.071120050012) VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D2, 2/ VÎND BMW 325, TDS, 1995, VÎND garsonierã Gãvana 4. Tel. 0742882748. (C.281020050003) climatronic, înmatriculat 2005 III, contorizatã, parter, România, 7.900 euro. 0745322969. VÎND garsonierã Mioveni, etaj III. Tel. pretabil firmã. Tel. 290481. 260970. (C.111020050072) (C.071120050070)

Anunþuri la redacþie

VÎND garsonierã transformatã, GARSONIERà cf. I., Gãvana III, p/4, pretabil cabinet -birou, gresie, faianþã, g+f, balcon construit + beci, centralã, balcon termopan, contorizatã. Negociabil. 0742821697. deschidere stradalã, Traian. 645674. VÎND VW LT 35 marfã 2001. Tel. VÎND Golf IV, 2000, full-options, 7.800 (C.071120050068) 0724357581. (C.1249884) euro. Tel. 0722703021. Gars., Gãvana III, cf.I/D, et.2/4, liberã, 630 mil. VÎND URGENT Fiat Tempra, 1993, (C.071120050064) Gars., Tudor Vladimirescu, cf.I/D, et. 2/4, termopan, 760 mil. benzinã fãrã plumb, 1.372 cmc, full PROPRIETAR! Vînd Cielo, 2002 ºi Anunþuri la redacþie 2 cam., Trivale, termopan, parchet, 665 mil. options, preþ negociabil. Tel. Matiz, 2003. Tel. 0740543205. 2 cam., Prundu, cf.I/D, et. 3, 2 balc., contorizat, STEFÃNEªTI 2 camere, bloc greci, 0248/632784, 0724040434. (C.071120050068) 920 mil. etaj I, confort I/decomandat, spaþios. VÎND BMW Ursuleþ. Preþ negociabil. VÎND Opel Astra Caravan TDI, 2001, 2 cam., cf.II, 2/4, contorizat, g+f, 750 mil. Preþ 65.000 RON. Curierul, tel. 223114, motor 2000, distribuþie lanþ, roºuTel. 0740820217. (C.041120050034) Tel. 212011; 0746236837. 0724.337333. ferarii, extra-full, adusã recent. Tel. SUPER-OFERTÃ! VW BORA VÎND garsonierã, Gãvana II, ULTRACENTRAL, 2 camere, 0741180050. (C.071120050018) Combi, 2000, 1.9 TDI, 116 îmbunãtãþitã. Tel. 0788379850. decomandat, et. 3/3, preþ 34.000 euro, VÎND Peugeot 206, 2002, 1400i, 2 uºi, CP, 6+1 viteze, discutabil. Curierul, tel. 223114, full, toate taxele plãtite, Germania. (C.271020050002) climatronic, jante aliaj, 0744265545. VÎND garsonierã, cf. II., îmbunãtãþiri, 0740779517. (C.071120050098) albastru metalizat, 8.600 euro; AUDI A4, 2002, VÎND VW Golf TDI limuzinã, an 2000, Gãvana II. Tel. 0723216378. GÃVANA III, apartament 2 camere, confort I/sd, 52 mp utili, etaj I/IV, bine Combi, negru, super fulltrapã electricã, A.C. Variante. Tel. (C.011120050004) extra, 13.300 euro. VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D1, et. întreþinut, contorizat, uºã metalicã, 0741180050. (C.071120050019) 0744516276; 0723795800; liberã. Tel. 0723831083. preþ 30.500 euro. Curierul, tel. 223114, VÎND Opel Vectra, TDi, 1995. Tel. I, 0745.061510. 264734. (C.041120050006) (C.311020050011) 0742476034. (C.071120050103) NEGRU VODÃ, 2 camere cf. I, etaj 3, genial VÎND Opel Tigra, 1.4, 1997, AC, full- VW Passat break, 1.9 TDI, motor stradal, termopan, gresie, faianþã, options, jante magneziu. 0746868626. cilindree 1986, an 1996, 117.000 km parchet, instalaþii noi, centralã pe Gars. Gãvana, cf. I, D, et, int. 660 mil. reali. Negociabil. 0723322180. (C.041120050018) scarã. Preþ 29.500 euro, negociabil. 2 cam. Nord, cf. II, Sd, et. int. 750 mil. (C.071120050028) Curierul, tel. 223114, 0745.061510. VÎND Matiz avariat sau orice piese din 2 cam. parter, Exerciþiu, 35.000 euro. dezmembrare. Tel. 0727336813. VÎND Tico alb, 1998. Tel. 0723896980. OFERTA ROMENCOS (C.071120050001) 3 cam, Gãvana III, et int. cf. I, D, 1250 mld. (C.041120050003) ☞ 2C. NORD, CF.I/D, ET. INTERMEDIAR, 850 MIL. VÎND Peugeot 306 Combi, 2001, fullTel. 211901; 0744491907. ☞ 2C. ODOBESCU, CF. II, IMBUNATATIRI, 710 VÎND Renault 19 D, 1991, options. Preþ 7.850 euro. 0722808696. MIL. cu motor rezervã, 4.000 (C.071120050002) GARSONIERà Craiovei, et. 9/9, izolat, euro, negociabil. ☞ 2C. GAVANA III, CF. I, DE LUX, 1.150 MLD, liberã, parchet, zugrãvitã. VÎND VW Golf II, 2 uºi, Diesel, 1600 NEG. 0740504086. 0722586282; 0745530356. cmc, 85 milioane. Tel. 0724438836. (C.041120050084) ℡211532. (C.071120050006) (C.021120050079) VÎND Audi A4, 2.5 TDi, Quatro Avant, S4 line, 2000, 6+1 trepte, full-extra, 12.900 euro sau schimb cu BMW. 0745322969. (C.071120050071)

Apartamente 2 camere


VÎND urgent apartament 2 camere, termopan, îmbunãtãþit, preþ negociabil. Tel. 263991; 0746516435. (C.071120050002)

APARTAMENT 2 camere, 1/4, confort ULTRACENTRAL stradal, 2 camere I, decomandat, Popa ªapcã. Preþ etaj I, centralã, termopan total, avantajos. Tel. 0745317746; parchet laminat, gresie, faianþã, 0250/751795. (C.011120050003) pretabil birouri. Preþ 47.000 euro. APARTAMENT 2 camere, parter, lîngã Curierul, tel. 223114, 0745.061510. Garã Sud, Tel. 644049; 0721826797 CALEA BASCOV apartament 2 între orele 16,00-18,00. Fãrã camere cf. I, etaj 1, termopane, intermediari. (C.011120050011) centralã proprie, gresie, faianþã, FRAÞII GOLEªTI - gars. cf I/d, et. intermediar, S=45 parchet laminat, instalaþii schimbate, mp, îmb., 31.000 E uºã metalicã, totul nou, 31.000 euro. TRIVALE - 2 cam., cf.2, et.1/4, parchet, 650 mil. Curierul, tel. 223114, 0727.332633. POPA-ªAPCÃ, apartament 2 camere, etaj 2/4, decomandat, 2 balcoane, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765. VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, parter. Tel. 0744491907. (C.031120050029) VÎND apartament 2 camere, preþ negociabil. Tel. 0742783061. (C.061120052507) VÎND apartament 2 camere, 3/4, lîngã Spitalul Militar, gresie, faianþã, centralã, termopane, glafuri marmurã, contorizat, uºi stejar, modificãri interioare, instalaþii noi, jaluzele verticale. Tel. 0721078220. (C.261020050045)

EXRECIÞIU - 2 cam., cf.1/d, et.2/4, fond nou, 35.000 E. GÃVANA - 3 cam., cf.1/d, et.1, 2 balc., îmbunãtãþiri, 31.000 E. NEGRU VODÃ - 3 cam., cf.1/d, et.7, spaþios, 880 mil. Tel. 221725.

VÎND urgent apartament 2 camere, decomandat, 2 balcoane, etaj 4/4, Fabrica de Bere. Tel. 0723585400. (C.011120050078)

NEGRU Vodã, Universitatea Brâncoveanu, 2 camere, confort I, semidecomandat, de lux, parter/4, 32.500 euro. 0740228117; 0740493291; (C.021120050070)

VÎND apartament 2 camere, PROPRIETAR, 2 camere, Trivale, decomandat, parter, T.Vladimirescu, confort I, et. 2, Bl. 21. Tel. 219145; pretabil cabinet, spaþiu comercial. Tel. 0727885535. (C.021120050003) 0723640460. (C.191020050013) VÎND apartament 2 VÎND apartament 2 camere, sd., str. camere, decomandat, et. Parcului, bloc P8/A/20, Topoloveni, 3, fãrã balcon, Rãzboieni, 450 milioane negociabil. 0747700258. 640.000.000, negociabil. (C.031120050001) 0722666024. APARTAMENT 2 camere, conf. I, (C.021120050004) semidecomandat, Calea Bascovului, Ceair, preþ fãrã concurenþã. Tel. VÎND apartament 2 camere, 0722715677, 611985. îmbunãtãþit, Banat. Preþ negociabil. (C.231020050097) Tel. 0747403874. (C.021120050017) APARTAMENT 2 camere, VÎND apartament 2 camere, confort II, superîmbunãtãþit, cf.I, etaj 2, zona a-II-a, N. Bãlcescu, 740 milioane. Topoloveni. 0248/666294; Tel. 272704; 0348/409334. 0742112599; 0721327701. (C.021120050054) (C.241020050021) VÎND apartament 2 camere, Trivale, VÎND 2 camere, central, preþ foarte confort I, negociabil. Tel. 0740250520. bun. Tel. 0720918372. (C.021120050013) (C.071120050053)

VÎND apartament 2 camere, decomandat, zona Nord, str. Fãgãraº, bl. D2, et. 3/4, preþ 1.150.000.000. Tel. 632995. (C.241020050007)

3 cam., Trivale, et. 1/4, îmb., termopan, 70.000 RON.

2 cam., Negru Vodã, cf.I/D, centralã, termopan, 1,050 mld. 3 cam., Nord, cf.I/D, contorizat, balcon închis, 23.000 euro. 3 cam., Trivale, cf.I, etj. interm., 2 balc., termopan, 1,270 mld. 3 cam., Negru Vodã, cf.I, etj. interm., centralã, termopan, 35.000 euro. 4 cam., Prundu, cf.I/D, 2/4, 2 balc., contorizat, 1,400 mld. Tel. 212011; 0724020610.

2 cam., Banat, cf.I/D, liber, 102.000 RON. 2 cam., Popa ªapcã, cf.I/D, et. int., fond nou, liber. 3 cam., Exerciþiu, cf.I/D, et. int., fond nou, 2 balc.

Tel. 222743/223900. 0721911999.

PROPRIETAR VÎND apartament 2 camere, semidecomandat, parter, Calea Bucureºti, centralã, 1 miliard negociabil. 0744536959. (C.021120050046) VÎND apartament 2 camere, etaj 1, Prundu. Tel. 0788311692. (C.071120050037)

VÎND apartament 2 camere, VÎND apartament 2 camere, mobilat, decomandat, Prundu. Tel. balcon 7 metri, Nord, et. 3/4. Preþ 0720450184. (C.031120050002) negociabil. Tel. 0745674728. VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, (C.1249814) decomandat, etaj 3, 650 milioane VÎND/SCHIMB urgent apartament 2 negociabil. Tel. 0724462936; camere, confort I, decomandat, 0746470901. (C.031120050003) Rãzboieni, cãrãmidã, vedere excelentã, 3/4, bine întreþinut, liber, APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, negociabil, cu teren. 0724636632, exclus intermediarii, 33.000 euro, negociabil. Tel. 0788101817; 223839. (C.071120050058) 0788724044, 222178. VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, 4/ 4, Mioveni+ centralã. (C.140920050176) 0745174112. (C.271020050002) VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, centralã, termopane, Negru Vodã, 1.150.000.000 negociabil. Tel. 0745420810. (C.271020050003)

VÎND apartament 2 camere, confort I, semidecomandat, îmbunãtãþiri, Craiovei. Tel. 0747952083; 251747. Preþ 840 milioane, negociabil. (C.011120050013) ULTRACENTRAL, 2 camere, et. 6/7, 44.000 euro, negociabil. 0742799867. (C.311020050007) VÎND apatament 2 camere, confort I, Fabriica de bere. 0743640007. (C.311020050014)

0720225616. (C.041120050017) IMOB EXPERT str. Egalitãþii nr. 1 2 c, Banat, preþ firmã, mobilat, 1 mld. 2 c, Banat, et.2, mobilat, utilat nou, 990 mil.

Ap. 2c, Prundu, cf. I, Sd, curat, spaþios, pretabil spaþiu comercial, 950 mil.

3 c, Banat, et.2/sd, et.1, 980 mil.

Tel. 211434; 0724703910; 0745067271.

VÎND apartament 2 camere, Banat, garaj, îmbunãtãþiri, preþ negociabil. 0747892089. (C.311020050146)

VÎND/ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, confort II, Rãzboieni. Tel. 0746965675. (C.311020050128)

VÎND apartament 2 camere, confort II, Rãzboieni. Tel. 0740574035. (C.071120050017) Vînd 2 cam. Craiovei, et. 1/4, îmbunãtãþit, 0722423995. Vînd 2 cam. cf. 2, Gãvana et. 2/4. Preþ 770 mil. 0722423995. Vînd 2 cam. cf. 2, Trivale, îmbunãtãþit, 0721143188. Vînd 3 cam. Tudor Vladimirescu, et. 3/4, balc. 0722423995.

VÎND apartament 2 camere, confort II, et. 1, termopan, gresie, faianþã, uºã metalicã, Exerciþiu. Tel. 0722469908. Preþ 880 milioane, negociabil. (C.071120050008) VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, stradal, etaj 1/4, cf. I/ dec., intabulare, contorizat, 32.000 euro. Tel. 0740100694 dupã 19,00. (C.071120050095)

VÎND apartament 2 camere, confort II, Banat, îmbunãtãþit, parter. Tel. 0724306263. (C.1249872) VÎND urgent apartament 2 camere, cf. I., sd., de lux, parter, balcon, zona pieþei Gãvana III, 1.130.000.000. Tel. 283768; 0740056956. (C.1249878) VÎND apartament 2 camere, etaj 2, nedecomandat, balcon închis, îmbunãtãþiri, ªtefãneºti. Tel. 628741 sau 0740483086. VÎND APARTAMENT 2 CAMERE LÎNGÃ PIAÞA PRUNDU, ET.2, PREÞ NEGOCIABIL. TEL. 0745187474. EXCLUS AGENÞIILE. VÎND apartament 2 camere, cf. I, sd, parter, contorizat, balcon închis, Prundu (lîngã Autobazã), 30.500 euro negociabil. 0747024457.

Apartamente 3 camere Anunþuri la redacþie VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, decomandat, 1/4, centralã, 120.000 RON. Tel. 0742156835, 0744338483. (C.301020050012) VÎND apartament 3 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, centralã, 52.000 euro, Popa ªapcã. Tel. 210613, 218601, 0745667194. (C.111020050027)

2 c, Exerciþiu, cf.1/d, et.1, stradal, 35.500 E.

Tel. 218916, 0720202830.

VÎND apartament 2 camere, Nord, confort II, termopan. 760.000.000. Tel. 0720225650. (C.071120050040) 2 CAMERE, semidecomandat, 2/4, Gãvana. Tel. 0746939268. (C.041120050006) VÎND apartament 2 camere, cf. I, dec., vedere 3 pãrþi, centralã, etaj 2/4, Gãvana III. 0747197157. (C.061120052508)

VÎND apartament 3 camere, ªtefãneºti, bl. 14. Tel. 0740254570. (C.O-P.) PARTICULAR 3 camere, conf. I, semidecomandat, 9/10, complex I, Trivale. Tel. 0723626839. (C.301020050029) APARTAMENT 3 camere, 3/4, Banat, confort I, îmbunãtãþit. 0726371379. (C.031120050034) VÎND apartament 3 camere, confort I, semidecomandat, Craiovei, îmbunãtãþit, 1/4, 39.000 euro. Tel. 0741294951. (C.011120050052)

VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, bloc 1, sc B, ap 6. Tel. 0788755473. (C.021120050002) VÎND apartament 3 camere, cf. I., dec., Dacia, etaj 4, 40.000 euro. Tel. 0788454321; 216396. (C.021120050033)

Cadastru, intermedieri imobiliare. Tel. 0248266212; 0740057221. APARTAMENT 3 camere, etaj 4, Craiovei -Odobescu, 1.100.000.000. Tel. 0720288780. (C.041120050055)

APARTAMENT 3 camere, confort I, etaj 1, îmbunãtãþiri, centralã termicã, VÎND apartament 3 camere, confort I, balcon închis, liber, zona centru Nord L- uri, et. 4, îmbunãtãþiri. Tel. piaþã Rãzboieni. Tel. 0744338483. 0743028712. (C.021120050009) (C.041120050056)

VÎND apartament 3 camere, 3 balcoane, confort I, Trivale. Tel. 0742397701. (C.1249876)

CASE Anunþuri la redacþie

VÎND apartament 3 camere, Exerciþiu, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã. Tel. VALEA-URSULUI, vilã P+2, de roºu, parter finisat, teren 3.000 mp, utilitãþi, 0722608620, 0723277066. preþ 95.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

Apartamente 4 camere

Anunþuri la redacþie

BULEVARDUL N. BÃLCESCU, casã 2 camere ºi dependinþe, 50 mp construiþi, interior renovat, teren 180 mp, toate utilitãþile, preþ 39.500 euro. Curierul, tel. 223114, 0727332633.

VÎND apartament 4 camere, Prundu, PRUNDU-BÃNÃNÃI vilã P+1, parter cf. I., etaj 1/4, preþ negociabil. Tel. finisat, etaj semifinisat, locuibilã, 648423. (C.241020050002) utilitãþi, 1.600 mp teren. Preþ 62.000 ULTRACENTRAL, 4 camere, et. 1, euro. Curierul, tel. 223114, 0724337333. terasã, 60.000 euro. 216118, VÎND apartament 3 ULTRACENTRAL 3 camere, 0746119765. (C.301020050044) camere, confort I, fond GOLEªTI, casã P+M, 4 camere, decomandat, 2 balcoane, 2 nou, parter înalt, proiect grupuri sanitare, 4/8, preþ APARTAMENT 4 camere, vizavi bucãtãrie, baie, hol, teren 900 mp, preþ balcon, Prundu- Depou, 55.000 euro. Exclus Argeºana, 3/4, 37.500 euro. 25.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 33.000 euro. Tel. agenþii. Tel. 0723666585. 0740072298; 282198. 223114, 0744265545. 0743884553 sau schimb (C.041120050039) (C.021120050069) cu garsonierã + diferenþã. GÃVANA, poziþie (C.031120050006) deosebitã, lîngã pãdure, APARTAMENT 3 camere, Mioveni, VÎND apartament 4 camere, zona Bere, vilã D+P+E+M, teren 1.600 contorizat, îmbunãtãþit, Robiplast, mobilat lux, et. 2/4, 50.000 euro, mp, posibilitate locuit 2 VÎND apartament 3 camere, confort I, 652.000.000. 0348408485; 0740093494. (ne)negociabil. Fãrã agenþii. Tel. familii, 6 camere, 2 bãi, 3 decomandat, centralã, termopan, 2 0724432635. (C.011120050021) (C.041120050015) bucãtãrii, apã curentã, balcoane, etaj intermediar, Gãvana II, gaze, pomi fructiferi, preþ VÎND apartament 3 camere, cf. I., VÎND apartament 4 camere, Tache 1.040.000.000 negociabil. 222844 150.000 euro, discutabil Dacia, etaj 2. Tel. 218134; 0745002112. Ionescu, parter. Tel. 0726348243. sau variante schimb cu Kriss. (C.021120050024) (C.1249885) (C.071120050016) casã mai micã sau VÎND apartament 3 camere, Fabrica de POPA ªAPCÃ, 2 apartamente a 3 apartament +diferenþã. VÎND apartament 4 Bere sau schimb cu teren în Piteºti. camere, parter, pretabil firmã, chirie Curierul, tel. 223114, camere, Rolast, multiple 0744265545. îmbunãtãþiri, 45.000 euro, Tel. 211652; 0723942037. 600 euro sau vînzare 90.000 euro, negociabil. Tel. discutabil. Curierul, tel. 223114, (C.031120050002) 0720547409. ªTEFÃNEªTI -pasarelã, casã, 160 mp, 0744265545. VÎND apartament 3 camere, N. (C.011120050028) garaj dublu, construcþie modernã, POPA ªAPCÃ, 3 camere, decomandat, Bãlcescu, BL. L4, sc. B, et. 10, ap. 43. teren 800 mp. Preþ 57.000 euro. VÎND apartament 4 camere, Rãzboieni, etaj 3/3, vedere pe douã parþi, 2 Curierul, tel. 223114, 0727332633. Tel. 0741473948. (C.031120050023) grupuri sanitare, parchet, uºi pipera, parter. Tel. 0747475081. (C.1249870) TRIVALE, zonã vile, S+P+E+M, teren VÎND apartament 3 camere, vedere preþ 39.000 euro, negociabil. Curierul VÎND apartament 4 camere, Mioveni, 500 mp, nefinisatã, construcþie mixtã, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, zilei, tel. 223114, 0721300765. preþ 650 milioane. Tel. 0745066567. cãrãmidã acoperitã þiglã, toate 1.250.000.000. Tel. 0747556676. VÎND apartament 3 camere Exerciþiu, (C.031120050016) utilitãþile, inclusiv canalizare la 40 de (C.071120050021) stradal, etaj 3/4, contorizat, termopan, ULTRACENTRAL, 4 camere, etaj II, m, preþ 78.000 euro, negociabil. preþ 50.000 euro. Tel. 0745873021. vedere spre centru, 3 balcoane, fãrã Curierul, tel. 223114, 0744265545. VÎND apartament 3 (C.041120050039) îmbunãtãþiri. Preþ 57.000 euro. VÎND teren 3.500 mp cu casã din camere, Exerciþiu -Matei cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere Basarb, etaj 4/4, complet OFERTÃ UNICÃ! APARTAMENT de Curierul, tel. 223114, 0724337333. 50 m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua mobilat ºi utilat lux, 3 camere, 3 balcoane, Popa VÎND apartament 4 Curtea de Argeº. 0741572706. (termopan, centralã, ªapcã, etaj 3/4 . Negociabil. 216259; camere, 3 balcoane, gresie, faianþã plus electro (C.071020050029) 0744998839. (C.071120050015) îmbunãtãþit, et. 1, Fortuna. casnice). 0722393292. VÎND casã cu utilitãþi+ teren 2.500 mp 58.000 euro, negociabil. VÎND apartament 3 camere, conf. I, (C.071120050005) în com. Bãlileºti, sat Poeniþa- Argeº. Tel. 0744165898. decomandat, lîngã cinema Lumina, Tel. 294059. (C.171020050002) (C.1249787) VÎND apartament 3 camere, Gãvana II, 42.000 euro sau schimb cu cf. I., sd., etaj 1/4, stare foarte bunã. apartament 2 camere plus diferenþã. VÎND urgent apartament 4 camere, VÎND casã P+1, teren 1.000 mp, Valea Mare, ªtefãneºti-blocuri. 1,9 miliarde. Preþ 1.280.000.000. Tel. 0744422749. Tel. 0721010168. (C.071120050006) bloc cãrãmidã, etaj 2/4, complet Tel. 0747315810. (C.281020050012) (C.031120054810) BASCOV, apartament 3 camere, conf. îmbunãtãþit/ dotat, mobilat/ nemobilat, VÎND vilã P+1+M, VÎND apartament 3 camere, confort I, I, decomandat, et. 4/5, preþ negociabil. lîngã Universitatea Brâncoveanu. suprafaþã locuibilã 200 Tel. 274287. Accept credit bancar. Preþ 53.000/ 2/4, Bascov, stradal, multiple mp/nivel, 1500 mp teren, 50.000 euro. Exclus intermediarii. Tel. 197.000 euro, platou îmbunãtãþiri. Preþ 36.500 euro GÃVANA III, apartament 3 camere, etaj 0248/633581; 0727727920. (C.1249868) Prundu. 0723358203. negociabil. 0740002151; 270386 pînã IV/IV, acoperit cu tablã, confort I, (C.241020050006) decomandat, 2 balcoane, 2 bãi, VÎND apartament 4 camere, 16,00. (C.061120052504) parchet, preþ 125.000 RON, negociabil. T.Vladimirescu, etaj 1. Tel. VÎND vilã Gãvana III, platou pãdure, VÎND apartament 3 camere, Curierul, tel. 223114, 0721300765. 0740574035. (C.071120050016) teren 500 mp, finisatã total, utilitãþi. decomandat, 2 grupuri sanitare, APARTAMENT 3 camere, cf. I., dec., VÎND apartament 4 camere, confort I, Preþ 110.000 euro. Variante îmbunãtãþiri, Rãzboieni. Preþ Gãvana III, 2/4, termopan, 1,250 decomandat, etaj 1/4, Negru Vodã. apartament Gãvana sau Trivale plus negociabil. Tel. 644972; 0722412778. miliarde negociabil. 222844; 38.000 euro, Capital. Tel. 0723623912. diferenþã. 0745010612. (C.041120050035) (C.261020050035) 0740772085- KRISS. (C.071120050048) (C.1249874)

MESAJE ÎNDOLIATE Colectivul LAU este alãturi de ºefa laboratorului, Niþulescu Daniela, în greaua suferinþã cauzatã de pierderea mamei, prof. NIÞULESCU FLORENÞA. Sincere condoleanþe! (C.071120050006) Pe data de 4.11.2005 s-a stins din viaþã buna mea cuscrã OSIAC MARIA, care mi-a fost ca o mamã. Nu o voi uita niciodatã ºi nici sufletul ei bun. Sã aibã Dumnezeu grijã de ea cum a avut ea grijã de mine. Felicia Alecu. (C.071120050022) Familia profesor Florea Guþã deplînge încetarea din viaþã, fulgerãtoare ºi prematurã, a distinsei vecine, profesoara FLORENÞA NIÞULESCU, om deosebit ºi stimat. Sincere condoleanþe familiei ºi Dumnezeu s-o odihneascã în pace! (C.071120050004) Asociaþia de proprietari „Prundu B9D“ regretã dispariþia prematurã din viaþã a domnului VLADU ION, fost administrator al asociaþiei, ºi transmite sincere condoleanþe familiei îndoliate. (C.071120050056) Colegii de la Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copiilor Argeº sînt alãturi de familia Laviniei Balaº în greaua pierdere pricinuitã de decesul fiicei sale, BALAª IRINA MIHALA GABRIELA. Dumnezeu s-o odihneascã în pace! (C.071120050085) Colegii din S.C. Termoficare 2000 deplîng trecerea în nefiinþã a celui care a lucrat alãturi de noi, domnul RADU ªERBÃNESCU. La ceasul marii ºi dureroasei despãrþiri sîntem alãturi de soþia lui, Venera, încercînd sã o ajutãm sã suporte aceastã grea loviturã a vieþii. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.071120050021)

A mai trecut în eternitate un OM, RADU ªERBÃNESCU. Ne-a fost coleg ºi prieten. ªi pe aceastã cale transmitem familiei ªerbãnescu, soþiei Venera ºi copiilor profund îndureraþi ºi consternaþi, condoleanþele noastre. Virgil, Neluº, Mãiþã, Georgicã, Marian, Titi, Lentzy, Florena, Lenuþa, Lizica, Flori, Adriana, Vivi. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.071120050012) Asociaþia de Proprietari „Speranþa B5b Prundu“ este alãturi de familia îndureratã a administratorului VLADU ION, încetat din viaþã, secerat de o boalã necruþãtoare, la numai 56 ani. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.071120050027) Marian, Tanþa, Florin, Mariana regretã dispariþia celei ce a fost CIUREZU VICTORIA. Nu te vom uita niciodatã! Dumnezeu s-o odihneascã în pace! (C.071120050062) Sincere condoleanþe colegei noastre Daniela Niþulescu la despãrþirea fulgerãtoare de mama sa. S.C. Apã Canal 2000 S.A. (C.071120050046) Cu adîncã durere în suflet anunþ pierderea celei mai bune mame din lume, OSIAC MARIA, pe data de 4.11.2005. Lacrimile ºi durerea ce o simt nu înseamnã nimic pe lîngã ce ai fost tu pentru mine. Înmormîntarea va avea loc pe data de 10.11.2005, la Cimitirul Sf. Gheorghe. Fiica Neli ºi nepoþii Bobi ºi Cristian. (C.071120050017) Familia Lungu este alãturi de familia ªerbãnescu în aceste momente pline de durere, ca urmare a trecerii în nefiinþã a celui care a fost tatã ºi soþ, RADU ªERBÃNESCU. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Sincere condoleanþe familiei îndoliate! Copiii, Dan, Mãdãlina ºi Marius, împreunã cu cumnatele ºi cumnaþii anunþã moartea fulgerãtoare a lui VLADU ION, rãpus de o boalã necruþãtoare. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Copiii Ana, Luminiþa, Marius ºi nepotul Alexandru deplîng trecerea în nefiinþã a celei ce a fost CIUREZU VICTORIA, ca mamã ºi bunicã. Îi vom pãstra veºnic vie amintirea. Cu profundã durere în suflet, familia Marinete Cristinel, Varvara ºi Andrei anunþã dispariþia fulgerãtoare într-un tragic accident, la o vîrstã fragedã, de 37 ani, a nepotului BOGDAN MARINETE RIZEA, care aduc omagiu ºi condoleanþe soþiei sale, cît ºi pãrinþilor, Marinete Mircea- Elena ºi Alin. Nu te vom uita niciodatã! Dumnezeu sã te odihneascã în pace! (C.071120050009) Colectivul Administraþiei Pieþelor Municipiului Piteºti este alãturi de colega dna Sîrbu Laurenþia în pierderea cumnatei sale NIÞU GENA. (C.071120050017) Conducerea unitãþii S.C. Termoficare 2000 S.A. Piteºti este alãturi de salariata ªerbãnescu Venera, din cadrul Biroului Contabilitate, în greaua suferinþã pricinuitã de decesul soþului, ªERBÃNESCU RADU, salariat al S.C. Termoficare 2000 S.A. Sincere condoleanþe!

COMEMORÃRI S-au împlinit 5 ani de cînd bunul nostru frate, NELU ªERBAN (KEMPES), a plecat mult prea devreme de lîngã noi. Dumnezeu sã te odihneascã în pace! Surorile, Dida Balaci ºi Rica Albu. (C.071120050071) Cu durere în suflet, amintim cã au trecut 11 ani de cînd a plecat dintre noi scumpul nostru soþ ºi tatã, dr. VIOREL TUFEANU. Rog pe cei ce l-au cunoscut sã pãstreze o clipã de aducere aminte. Cuvintele sînt de prisos sã spunem cã ne e dor de tine/Sã-þi spunem cã dacã erai cu noi/Era totul mai bine/. Flori ºi lacrimi pe scumpul tãu mormînt. Cu durere, familia. (C.071120050029)

Cei cinci ani care au trecut au întãrit mai mult suferinþa ºi dorul de tine, NECULA VASILE. Singurãtatea este ucigãtoare, mai ales cã ai fost persoana care ai stat tot timpul în preajma noastrã ºi ne-ai vegheat toate clipele de bucurie ºi tristeþe. Lacrimi ºi flori pe mormîntul tãu rece. Mara, Adriana, Iulian ºi Iuliana- Alina. (C.071120050008) Bãiatul mamei, TUÞÃ DUMITRESCU MARIN VILY/Durerea mea este ascunsã/În inima ºi sufletul meu/Iar lacrimile picãturi de rouã/Ce-mi curg mereu/Pe florile proaspete ce le presar la mormîntul tãu/. Mama. O viaþã pe care toþi ar trebui sã o considerãm o clipã atît este de vremelnicã, dar dacã ea are o strãlucire aparte lasã urme luminoase în sufletul ºi mintea noastrã. Acum, la trecerea unui an de cînd traiectoria acestei clipe s-a încheiat pentru soþul meu, col. dr. BOGDAN STÃNESCU, din amintirile orînduite în timp rememorez cu tristeþe ºi duioºie fragmente ce ne demonstreazã în plus nouã, familiei, prietenilor sau celor care i-au fost aproape ºi l-au apreciat ºi iubit cã locul lui a fost sus, pe scara valorilor adevãrate. Nobleþea sufleteascã ºi comportamentalã rãmîne adînc imprimantã pe cartea de vizitã a existenþei sale, iar infinitele clipe ale eternitãþii cred cã îl vor situa foarte aproape de Bunul Dumnezeu pentru odihna veºnicã. (C.071120050011) De 3 ani nu mai eºti cu noi sã-þi urãm „La mulþi ani!“ ºi sã te sãrbãtorim, dar prezenþa ta o simþim la tot pasul. Dumnezeu sã te odihneascã în pace, frumosul ºi iubitul nostru soþ, tatã ºi bunic ALBU MIHAI. Soþia, copiii ºi nepoþii. (C.071120050069)

Curierul zilei - pag. 15

VÎND apartament 2 camere, cf. II., Trivale, parter, pretabil spaþiu comercial sau sediu firmã. 0723161225; 0741131874. (C.311020050018)

VÎND apartament 2 camere, de lux, decomandat, etaj 3/4, Gãvana III. Preþ negociabil. Tel. 0724433482. (C.071120050054)

VÎND 2 apartamente a cîte 2 camere, etaj 4, finisate ultramodern, termopan, centralã, gresie, faianþã, uºi metalice, Teilor - zonã deosebitã. Preþ 33.000 euro negociabil. Tel. 0723334655. VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, (C.031120050027) bl. B2, contorizat, preþ 950 milioane, VÎND urgent apartament 2 camere, negociabil. Tel. 0740309895. Craiovei, confort I, parter/ 4, balcon (C.261020050002) închis, preþ 1.020.000.000. TEl. VÎND apartament 3 camere, ultra250447; 0727418217. (C.1249861) îmbunãtãþit, et. intermediar, + boxã + VÎND apartament 2 camere, parter, în garaj, Gãvana III, Q-uri. Tel. faþa Depoului CFR. 211514. 0788329309. (C.281020050017) (C.031120050021) VÎND apartament 3 camere în Mioveni, VÎND apartament lux, mobilat, zona Robea, etaj 2. Preþ negociabil. centralPiaþa Traian, semidecomandat. 0720918372; Tel. 0745575315. (C.271020050014)

Ap. 2c, Craiovei cf. I, Sd, 2/4, bine întreþinut 950 mil.

Ap. 3c, T. Vladimirescu, cf. I, D, 3/4, spaþios, amenajat, 1,200 mld. neg.

NORD, 3 cam dec, etaj 4/10, 920 mil ( 2 rate ) TUDOR.V, 3 cam 2 balc, liber, 32000euro Inchiriez spatiu Gara 70mp, 15 euro/mp Tel. 21 44 88.

Agenþia imobiliarã MINI - TUR ªtefãneºti

Marþi, 8 noiembrie 2005

VÎND apartament conf. III, Trivale, toate îmbunãtãþirile, parchet, termopan, contorizat, 65.000 RON. Tel. 0745876829.

2 cam., cf.II, îmb., termopan, 75.000 RON.

APARTAMENT 2 camere, confort I, VÎND apartament 3 camere, semidecomandat, parter, Nord. Tel. decomandat, etaj 2/4, Exerciþiu 0740135492. (C.041120050003) (Bibescu Vodã), centralã, termopane, PROPRIETAR, vînd urgent aer condiþionat, gresie, faianþã. Tel. apartament 2 camere, Topoloveni. 0726717646. (C.021120050004) Preþ atractiv. 0744294590. (C.041120050015) VÎND apartament 3 camere, cf. I., dec., fond SUPER-Ofertã! Trivale, 2 camere, cf. nou, etaj 3/4, zona II., etaj 1, 650 milioane. 0741461507. Craiovei. Negociabil. Fãrã (C.071120050023) intermediari. Tel. NORD 2 cam imb, conf II, 750mil 0744484219; 0745310874. (C.021120050028) TRIVALE, 2 cam conf II, etaj 1/4, 650 mil

Micã publicitate

T. VLADIMIRESCU, apartament 2 camere, et. 4/4, acoperit cu tablã, decomandat, mobilat ºi utilat complet, 2 balcoane, preþ 100.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0724337333.


Micã publicitate

CASÃ „de roºu“, P+M, Tg. Sãptãmînal, lîngã vilele Genicom, 550 mp, 40.000 euro, deschidere 37 m. 0740220870. (C.271020050031)

ALBOTA, 7.500 mp, douã deschideri de 35m ºi 100 m, la 600 m de strada principalã. Preþ 1,2 euro/mp, Curierul, tel. 223114, 0727.552633.

VÎND teren 600 mp intravilan, Geamãna - varianta autostradã Slatina Piteºti, utilitãþi în apropiere, cadastru. Preþ 25 euro. Tel. 0742158483. VÎND casã zona Transfãgãrãºan, 1.000 AUTOSTRADÃ, 20.700 mp, km 88, preþ (C.311020050129) mp teren, utilitãþi. Tel. 0745613023. 3 euro/mp, discutabil. Curierul, tel. PARCELE 1.000-600 mp în (C.311020050003) 223114, 0744265545. viitor cartier vile, Bascov, liziera pãdurii, 100 m de ªTEFÃNEªTI-SERVICE, 1.000 mp, FIRMà CADASTRU AUTORIZATà strada principalã. 18-20 electricitate, apã, gaze. Preþ 23 executã RAPID documentaþii euro. 0745634176. euro/mp. Curierul, tel. 223114, cadastrale - carte funciarã (C.051020050018) 0724337333. Spaþii comerciale, terenuri - minim!

Garsonierã - 90 RON Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON Tel. 610093, 0744 815510.

VALEA URSULUI, zona Unitatea Militarã, teren 1250 mp, deschidere 15,5 m, utilitãþi. Preþ 10 euro/mp. Curierul zilei, tel 223114, 0745.061510.

1.300 mp CASÃ cu 5.000 mp, com. Mozãceni- BUDEASA-PLAJÃ, Deal, Argeº, 270.000.000, negociabil. parcelabili, deschidere 37 m. Preþ 11 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0720216931. (C.301020050049) VÎND casã Geamãna sau schimb cu 0724337333. garsonierã, diferenþã. 0745339577; CRAIOVEI, dupã Petrom, stradal, 279771. (C.311020050005) 10.000 mp, douã deschideri. Preþ 30 VÎND vilã 5 camere, Trivale, cu utilitãþi, euro/mp. Curierul, tel. 223114, preþ acceptabil. 0747863100. 0745.061510. (C.311020050007) BALOTEªTI, 1.000 mp, deschidere 14 m, utilitãþi, preþ 19 euro/mp. Curierul, CASÃ de lux, P+1+M, tel. 223114, 0744265545. finisaje ºi arhitecturã ªTEFÃNEªTI, dupã pasarelã, parcele deosebite, la 5 km de 500 - 1.000 mp, posibilitãþi utilitãþi. Piteºti, vis-a-vis de autostrada Piteºti Preþ 18 euro/mp. Curierul, tel. 223114, Bucureºti + 1.000 mp teren, 0727.332633. deschidere dublã, pãdure în TRIVALE, platou Cîmpului, 500 mp, spate, toate utilitãþile. deschidere 25 m, preþ 32 euro/mp, Pentru detalii vizitaþi negociabil. Curierul, tel. 223114, http://anuntulmeu z1.ro. Tel. 0744265545. 0722608907; 0788455476. (C.011120050015) BASCOV, stradal, teren 1.400 mp, deschidere 17 m la DN, apã, gaze, curent, 20 euro/mp, neg. Curierul, tel. 223114, 0727332633.

VÎND casã 4 încãperi +1.000 mp, Hîrtieºti- la ºoseaua principalã. Tel. 0744480034; 0788248703. (C.011120050025)

Marþi, 8 noiembrie 2005

VILÃ P+1, anexe noi, Slobozia-Argeº, 1.000 mp teren, 1.500.000.000. Variante. 0744257080; 0720264906. (C.011120050058)

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ

apã, gaze, asfalt, 15.000 euro neg. 0741972278.

CARTE FUNCIARÃ ªI EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente.

GÃVANA - ZAMFIREªTI 1500 mp, 2 deschideri, 25.000 euro, 0742336656.

Preþuri minime! Urgenþe!

LÃBUªEªTI, 2000 mp, D = 22 m, utilitãþi. 15.000 euro, neg. 0741972278.

Tel. 624683; 0722270879; 0742547515. VÎND casã cãrãmidã Bradu, 1.000 mp teren. Tel. 0723128002. (C.021120050002) VÎND/ SCHIMB casã nouã, 4 camere, P+M, hol 9 m, Cotmeana, ºoseaua Piteºti- Vîlcea, nr. 3, negociabil. 280826; 0720746725. (C.031120050004) VÎND casã bãtrîneascã, com. Miceºti, sat Purcãreni. Tel. 0726145800. (C.031120054804) VÎND casã Vãcarea, com. Mihãeºti, 1.000 mp teren. Tel. 0741656064; 565545. (C.031120050002)

Curierul zilei - pag. 16

VÎND casã la cheie + teren 120 mp, sat Geamãna, 400 m de Tîrg. Preþ 2 miliarde, negociabil. Tel. 0720737805.

TERENURI Anunþuri la redacþie

CARTE FUNCIARÃ

CADASTRU Nu se percepe TVA!

Program 8,00 - 20,00, inclusiv sîmbãta. Tel. 280813, 0744273422.

VÎND 8.000 mp teren, spre Metro, 5 km Piteºti, 4 euro/mp, toate utilitãþile. Tel. 0722608907; 0788455476; 661422. (C.011120050017)

VÎND teren 10.000 mp, ºoseaua Piteºti-Cîmpulung, la 20 km de Piteºti. Preþ 6 euro/mp, negociabil. Tel. 0724586266. (C.021120050023)

Gãvana, S=620 mp, utilitãþi, preþ 55 E/mp.

VÎND 1.164 mp Piteºti, 32 euro/ mp, negociabil. Tel. 0745233959. (C.071120050002) 1.000 mp teren str. Cîmpului, 13,5 m deschidere, toate utilitãþile în curte, 43 euro/ mp. 0747776678; 216439. (C.031120050028)

VÎND teren 300 mp în str. Teilor, preþ 47.000 euro. Tel. 0747293339, 0723561045. (C.041120050082) VÎND 500 mp teren, intrare Geamãna, stradal, toate utilitãþile, negociabil. Tel. 0742261684. (C.071120050011) VÎND 4.500 mp teren Geamãna, intravilan, preþ negociabil. Tel. 0747063589. (C.041120050017)

VÎND

Bascov, 2000 mp, d=50m, preþ 10 euro/mp.

Tel. 220974, 0741068200.

VÎND teren Poiana Lacului, 3.000 mp, utilitãþi. Plantaþie pruni. Tel. 0744864245; 293961. (C.041120050008)

VÎND parcele 500 mp, lîngã Slava, avantajos. 0744434839, 0744484572. (C.251020050042) VÎND teren lîngã Tg. Sãptãmînal, intravilan 1.500 mp, deschidere 11 m. Preþ 28 euro/mp. Tel. 0722351031. (C.071120050032) VÎND 500 mp Tancodrom, intravilan, P.V.Z. aprobat, construcþie P+1+M, D15 m, 38 euro/ mp. 0740220870. (C.031120050014) VÎND 1.600 mp Cîmpului adiacent, 50 m D, 40 euro/ mp. Tel. 0723676124. (C.031120050016) VÎND 500 mp intravilan, 17 mD, zona Tg. Sãptãmînal, 16 euro/ mp. 0746947786. (C.031120050007)

VÎND 750 mp poziþie excelentã, zona Tg. Sãptãmînal, 20 m de strada principalã, 25 euro/ mp. 0740220870. VÎND teren 8.500 mp teren cu Pini (C.031120050008) (eventual parcele), Smeura, vizavi de ultimul rînd de vile. Tel. 0745042099. TEREN 250 mp, toate utilitãþile, 160 milioane, ªtefãneºti- Primãrie. (C.311020050011) ROMENCOS0744812555. PARCELE 500-1.000 mp, (C.021120050081) intravilan ªtefãneºti pasarelã, 20-18 euro/mp. MARACINENI 5000mp, 27m des, Tel. 0742521954. 7euro/mp-0721/233482 (C.311020050084) GAVANA 1935mp, 2 des, 45euro/mp-

VÎND 3.400 mp intravilan, Lupuieni ULTRACENTRAL, 1.000 mp, Bãbana, 11 km Piteºti, utilitãþi, zonã deschidere 17 m, stradal, toate superbã, la liziera pãdurii, stradal, 4 Tel. 0721248091. utilitãþile. Preþ 300 euro/mp. Curierul, euro/mp. tel. 223114, 0724337333. (C.311020050017)

0745/899611 CASA RATESTI 300mil-0723/839347 VILA in STEFANESTI 40000$-0721/233482 Inchiriez spatiu CENTRU Tel. 21 44 88.

Bascov, S=1100 mp, D=30 m, împrejmuit, preþ 22 E/mp. Trivale, S=500 mp, utilitãþi, preþ 35 E/mp. Baloteºti, S=1000 mp, utilitãþi, preþ 30 E/mp.

SPAÞII Anunþuri la redacþie

ÎNCHIRIEZ vilã de lux, complet mobilatã ºi utilatã, Varianta Craiovei Prundu. Tel. 0744578023, 0723586266. (C.301020050017)

OFER spre închiriere spaþiu comercial 80 mp, Gãvana III, vitrinã 6 m, preþ 10 euro/mp. Curierul, tel. 223114, ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, 0727332633. nemobilat, central. Tel. 219861. VÎND spaþiu comercial 40 mp, Fr. (C.1249795) Goleºti, semistradal, pretabil birouri. ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, 3/4, Preþ 90.000 RON. Curierul, tel. 223114, centralã termicã, Exerciþiu. 0727332633. OFER spre închiriere 0745141522. spaþiu 70 mp, str. Egalitãþii, preþ 1.000 0248/284141; euro. Curierul, tel. 223114, (C.311020050023) OFER spre închiriere apartament de 0721.300765. OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, lux, Gãvana III. Tel. 0722957875. format din 2 apartamente a 3 camere, (C.011120050033) central, parter, 600 euro. Curierul, tel. 223114, 0744265545. OFER spre închiriere spaþiu 200 mp, ultracentral, preþ 20 euro/mp, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. OFER spre închiriere apartament spaþiu comercial, neamenajat, lîngã Piaþa Ceair, stradal. 0729182082 (10,00 -18,00). (C.301020050001)

PRIMESC studente în gazdã Craiovei. Tel. 0744963633. (C.011120050022) Ap. 3 cam., Fraþii Goleºti, de lux, 400 euro, de închiriat. Vilã Trivale, 1.200 euro, de închiriat. Halã 700 - 1.500 mp la 30 km de Piteºti, de închiriat. Casã de vînzare Geamãna + teren 1.170mp.

Tel. 211958; 0722545327; OFER spre închiriere spaþiu central 0721365826; 0746769794. 150 mp. 0722226564. (C.071120050035) OFER /Închiriere apartament Gãvana OFER spre închiriere spaþiu la parter III, termopan, mobilat, utilat. 200 euro. A5 Exerciþiu. 0723656685, Tel. 0743048386. (C.021120050030) 07426939411. (C.071120050019) ÎNCHIRIEZ o camerã, Calea Bucureºti

CEDET spaþiu comercial cu pentru o elevã sau salariatã. Tel. construcþie proprie, Piaþa Vasile 0720946385 pînã la ora 15,00. VÎND 1.800 mp teren împrejmuit, toate Milea. 0722264195. (C.071120050002) (C.021120050006) utilitãþile, Piteºti, str. George Ulieru. ÎNCHIRIEZ clãdire ultracentral, P+2, OFER închiriere vilã Teilor, deosebitã, Tel. 0745016489; 211741. bancã, asiguri, reprezentanþã firmã, utilatã, centralã ºi mobilatã. climatizare, încãlzire. 0744300600. 0722241833. (C.021120050025) (C.071120050038) (C.311020050134) OFER închiriere vilã nouã, mobilatã, VÎND teren 2.000 mp, comuna Cocu, stradal, deschidere 35 mp, preþ OFER spre închiriere spaþiu comercial garaj, prelungirea Craiovei. Tel. negociabil. Tel. 0742413332. Calea Bucureºti, stradal. 215360; 0742064685. (C.031120050002) 0721865472. (C.011120050015) OFER spre închiriere apartament 2 (C.071120050046) SPAÞIU central, 360 mp+ terasã, vad camere, Prundu, 5 milioane. Tel. VÎND teren 5.000 mp, comuna foarte bun (intersecþia str. Dumbravei0788499592. (C.031120050015) Cruciºoara, deschidere 50 mp, str. Trivale), preþ 10 euro/ mp. Tel. Spaþiu Centru, S=70 mp, stradal, preþ 700 E. stradal, preþ negociabil. Tel. 0723221162; 0726745441. 2 cam., Centru, nemobilat, preþ 4 mil. 0742413332. (C.071120050047) (C.011120050017) Vilã Teilor, mobilatã, utilatã, preþ 600 E. VÎND teren arabil 2.100 mp, Mioveni, CAUT sã închiriez spaþiu în Costeºti, Vilã Trivale, mobilatã, utilatã, centralã, preþ zona ªipot. 3.000 RON, negociabil. Topoloveni, 20-30 mp. 0741168576. 700 E. (C.021120050045) 2 cam., Fraþii Goleºti, mobilat, centralã, preþ Tel. 0742301328. (C.071120050018) Tel. 610300, 0788154584.

VÎND teren intravilan 1.450 mp, sat Gãleºeºti, comuna Budeasa, VÎND teren 11 km Piteºti, comuna ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 33 mp în deschidere 28 m. Tel. 0746141828. Slãtioare, 20.000 mp, toate utilitãþile, zona Piaþa Ceair. 0721328016; (C.071120050004) stradal, preþ avantajos. Tel. 217122. (C.021120050051) 0742413332. (C.071120050048) VÎND teren 2.313 mp, Ofer spre închiriere stradal, Mãrãcineni, 65 m spaþiu ultracentral, RIM deschidere, ideal Peco. 300 mp/nivel, parcare TOPOGRAFIE CADASTRU Tel. 0745187771. executã lucrãri de (C.041120050043) proprie, finisaje

VÎND teren 350 mp, Tg. Sãptãmînal, deschidere 25; 40 euro/mp. Tel. ªTEFÃNEªTI zona Primãrie, teren 640611; 0740207928. VÎND teren 634 mp, Nord, toate 1.000 mp, deschidere 15 m, utilitãþi, (C.021120050046) utilitãþile. Tel. 0720205354; 694019; preþ 15 euro/mp.Curierul zilei, tel. TEREN 1.200 mp Tancodrom sau 2 610439. (C.1249866) 223114, 0727.332633. parcele 600 mp. 0788667527. POIENILE VÎLSANULUI. DOBROGOSTEA, teren 1.800 mp, (C.021120050056) stradal, intravilan, douã deschideri a 700 mp teren, PLATOU Prundu, 1.500 mp, D - 30 m, 20 m, parcelabil, utilitãþi în apropiere, parcelabil, utilitãþi aproape, 30 euro/ 20 euro/mp, ºi cabanã preþ 9 euro/mp, discutabil.Curierul mp. 218941. (C.021120050027) 120 mp, construcþie. zilei, tel. 223114, 0721.300765. Tel. 211051, 0745030877. VÎND teren 10.000 mp, Smeura. 14 VÎND 3.000 mp, Platou Trivale, 94 m euro/mp. Tel. 0746490761; deschidere, parcelabil. 0726119464. 0741168687. (C.021120050058) VÎND teren Budeasa Micã (C.201020050001) 5.000 mp, utilitãþi: apã, Valea Ursului, 500 mp, d=15m, 10.000 euro. 500 mp teren, zonã excepþionalã, Tg. telefon, cablu, energie, ieºire stradal ºi pãdure. Sãptãmînal, toate utilitãþile. Gãvana, 622 mp, d=13m, utilitãi, preþ 55 E/mp. Tel. 236327; 0720561090. 0721871287. (C.311020050007) ªtefãneºti,500 mp, d=25m, t. utilitãþile, preþ (C.041120050010) VÎND teren Geamãna, 1.900 mp. Tel. 11.000 euro. 0740600565. (C.211020050011) VÎND 1.000 mp teren zona Gãvana III,

CÃLINEªTI, casã bãtrîneascã la DN Piteºti -Bucureºti, toate utilitãþile, teren 1.050 mp, intabulat, 260 milioane. 0720068302, 651348. TEREN com. Bascov, 1.400 mp, stradal, toate utilitãþile. 0745056315; (C.061120052494) 0721695512. (C.311020050033) VÎND casã bãtrîneascã, VÎND teren Piteºti, 850 mp, toate teren 400 mp, toate utilitãþile, dupã Slava- Mãrãcineni. utilitãþile, 980 milioane, Tel. 0744335530. (C.271020050024) ªtefãneºti -Viiºoara, stradal. Tel. 0722523133. SUPER-Ofertã! Teren (C.071120050004) Trivale, adiacent Cîmpului, intravilan, parcele între OFERTÃ UNICÃ! 500-1.000 mp, cu PERSOANÃ fizicã, deschidere 35 m la 500 m VÎND/SCHIMB vilã D+P+M între 34-26 euro/mp. Cu Gãvana zonã deosebitãutilitãþi drum acces. lîngã pãdure, 0740219307. superamenajatã, utilitãþi, (C.251020050004) teren 1.600 mp cu livadã, VÎND teren 2.000 mp, str. Toma 2 apartamente, apartament ºi garsonierã Cîndescu. Tel. 021/3402933; sau apartament ºi teren 0745526117. (C.311020050022) plus diferenþã. Tel. VÎND teren 1.600 mp, 0788639451, 0743182416. Piscani-Matriþerie, utilitãþi. (C.061120052520) 4,5 euro/mp. 0741694339. (C.311020050063) VÎND casã parter + etaj construcþie 2003, Stîlpeni. Accept ºi variante sau VÎND teren 3.000 mp, sat. Ciumeºti. schimb cu apartament Piteºti. Tel. Tel. 0745760574. (C.311020050004) 0742595368; 291135. VÎND 1.100 mp intravilan, Valea Mare, (C.071120050055) ªtefãneºti. Tel. 0726348243. VÎND casã spate Tîrg Sãptãmînal finisatã interior, 500 mp teren. (C.1249821) 0745250359. (C.071120050029)

VÎND teren Goleºþi, lîngã Muzeu, intravilan 3.100 mp- parcelabil, deschidere 100 m. Preþ 6 euro/mp, negociabil. Tel. 0722548000. (C.071120050052)

Popas Turistic Cãlineºti. 0721236050. Bascov, 600,p, 2.800mp, 2.300mp, 1.100mp. 0788366704. Schitului, 4.200mp, 800+500mp, 1.275mp. 0788366704. Craiovei, 14.300mp, 4.200mp, 917mp. 0788366704. Pãdure Moºoaia 1,5ha. 0721236050. ªtefãneºti, 3.770mp, 6.000mp, 850mp. 0788366704. Gîrlei (Fabrica de Bere), 1.900 mp. 0721236050. Varianta Slatina, 11.500 mp, D=270ml. 0721236050. Drãganu, 2.200mp, 3.850 mp. 0788366704. ªtefãneºti - sat 1.100 mp, D=23ml. 0788366704. Drumul Morii, 5.600 mp, 1.000mp, 4.000mp. 0788366704. Tel. 224131.

VÎND teren 2.600 mp, Calea Dragãºani-Trivale, deschidere 22 m, TEREN Curtea de Argeº, ultracentral, stradal, utilitãþi, preþ 25 euro/mp.Tel 350 mp, toate utilitãþile. 0747553709. 0745873021. (C.041120050038) (C.011120050069) VÎND/ SCHIMB teren 5.600 mp, VÎND teren 5.000 mp, intrare Albota. deschidere 19 m, ºoseaua PiteºtiCîmpulung, stradal. Accept ºi variante Tel. 0747642837. (C.021120050028) CUMPÃR teren între 500-700 mp, cu apartament Piteºti. Tel. împrejurimile Piteºtiului. Tel. VÎND 2.500 mp teren, spre 0742595368; 291135. Metro, 5 km Piteºti, 10 0741018262. (C.071120050022) (C.071120050054) euro/mp, toate utilitãþile. VÎND teren 2,5 ha la drum judeþean Tel. 0722608907; VÎND teren Valea Ursului 8 euro/ mp, Cãteasca, la 6 km de Metro. Preþ 1 0788455476; 661422. toate utilitãþile. Tel. 0740226455 dupã euro/mp. Posibilitãþi gaze, curent. Tel. (C.011120050016) 16,00. (C.071120050059) 0788336972. (C.071120050014) VÎND teren Piteºti str. VÎND terenuri ªtefãneºti 1.700 mp; Plopilor 500 mp, 42 euro/ Gãvana 870 mp; Podul Viilor 500 mp. mp, negociabil. Tel. 0722350511. (C.071120050032) 0348802453. (C.071120050001) Prundu - Platou, S=500 mp, utilitãþi, preþ 37 E/mp. Rapid! Ieftin!

4.500 mp intravilan ºi 5.000 mp BASCOV, teren 2.309 mp, deschidere extravilan, la Rãcari lîngã Bucureºti. 27 m, apã, gaze, electricitate, la 1,5 km Variante. 0744257080; 0720264906. de centru, preþ 17 euro/mp neg. (C.011120050057) Curierul, tel. 223114, 0745.061510. VÎND teren 2.400 mp, comuna CALEA Cîmpulung, 1.800 mp, Moºoaia, sat Þîrdeºti. Tel. 294046. împrejmuit, deschidere 15 m, apã, (C.011120050038) gaze, curent, cablu, telefon, preþ 25 VÎND teren Bascov, stradal, zonã vile, euro/mp, discutabil. Curierul, tel. toate utilitãþile, împrejmuit, 750 mp, 25 223114, 0744265545. euro/mp negociabil. Tel. 0722641340. BASCOV LUNCÃ teren 800 mp, (C.021120050020) deschidere 60 m la drum lateral, VÎND teren intravilan 3.900 posibilitãþi utilitãþi, 2800 euro. mp centurã Bascov. Tel. Curierul, tel. 223114, 0727332633. 0724763565. PRUNDU MIC, 500 mp, D = 24 m, canalizare, (C.021120050012)

întocmeºte lucrãri de

VÎND teren 1000 mp, str. Dobrogeanu Gherea, cu toate utilitãþile, preþ 18 euro/ mp. 0746010732. (C.031120050008)

CARTE FUNCIARÃ terenuri, clãdiri, apartamente.

PREÞURI MINIME!

deosebite. Tel. 0743077077.

Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856.

CEDEZ spaþiu închiriat amenajat restaurant -bar. Tel. 0720539554. VÎND/ SCHIMB teren str. Plopilor, (C.031120050047) toate utilitãþile, contra apartament 2 ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 350 mp, camere. Tel. 0724802206. toate utilitãþile, pretabil depozit, en(C.071120050099) gros, Exerciþiu. 0722235907. VÎND teren 1.000 mp Mãrãcineni. Tel. (C.031120054809) 0742220375. (C.071120050053) VÎND spaþiu Gãvana III, vad foarte bun. 0788601086. VÎND teren zona Bãnãnãi. Tel. Super-ofertã! (C.041120050021) 0746234080. (C.071120050027)

200 E. Tel. 610300, 0788154584.

PRIMESC un bãiat în gazdã. Tel. 0722558060. (C.071120050032) CAUT sã închiriez camerã la casã. Tel. 0720194492. (C.031120050043) PRIMESC o fatã în gazdã, Gãvana III. Tel. 0745056440; 0720061197. (C.031120050006) OFER spre închiriere apartament 2 camere sau 3 camere, et. I, ultracentral, 200- 250 euro, pentru firmã ºi locuit. Tel. 222178; 0788724044, 0788101817. (C.070720050022)

ÎNCHIRIEZ vilã 3 camere, perioada Crãciunului ºi Anului Nou. Tel. 0726906249. (C.O.P.)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, CAUT sã închiriez spaþiu preferabil Craiovei, 200 euro. Tel. 0724090675. zona Trivale. 0720803829. (C.031120050020) (C.041120050008) OFER spre închiriere 2 camere, Tel. 0723391193. OFER/ ÎNCHIRIEZ spaþiu Mioveni, 80 Banatului. mp, amenajat, pretabil activitãþi (C.031120050034) comerciale sau financiar- bancare. OFER/Închiriere apartament 2 camere, str. Petre Ispirescu. Tel. 0744571369. VÎND teren 1000 mp, zona Zãvoi 0723260999. (C.071120050005) (C.041120050012) lux, mobilat, utilat, centralã, ªtefãneºti. Tel. 0744850045; 266872. ÎÎNCHIRIEZ spaþiu. 0745054106; ultracentral. 0720662318. VÎND teren zona Baloteºti, 30 euro/ (C.071120050013) 0788776194. (C.071120050002) (C.281020050012) mp. Tel. 0744571369. VÎND teren Hinþeºti Smeura, poziþie CEDEZ spaþiu comercial Complex (C.041120050013) 150 mp spaþii depozitare, lîngã pãdure, 4000 mp, 15 euro. Tel. John. Tel. 0722920247. URGENT 3.300 mp (C.061120050012) 266212, 0740057221. (C.1249887) 450 mp. spaþii depozitare intravilan Geamãna, 15 m VÎND teren ªtefãneºti lîngã Brãtieni VÎND/ÎNCHIRIEZ locaþie autostradã deschidere, toate sau producþie ºi 120 mp utilitãþile, 10 euro/ mp. Izvorani ºi 3 parcele a cîte 1400 mp, 25 km 94, 11.000 mp afaltaþi, 800 mp halã, 400 mp birouri. Utilitãþi. Tel. 0740050735. euro/ mp. 0740057221. (C.1249888) spaþii birouri. 0788334204; 0788336972. (C.041120050075) VÎND 2.500 mp teren cu pãdure 3 km (C.071120050012) Relaþii, tel. 0721770483. VÎND 1.375 mp, Gãvana III, str. Cornul Vînãtorului, utilitãþi, parcelabil, OFER spre închiriere spaþiu comercial Episcop Grigorie Leu ( ultima terasã), zonã superbã. Tel. 0744314857. ultracentral 35 mp, Victoriei. Tel. OFER/ închiriere apartament 3 camere, ultraîmbunãtãþit, mobilat, preþ 55 euro/ mp, negociabil. Tel. (C.071120050019) 0745016489. (C.071120050037) termopane, centralã, Cîmpineanu, 350 281258. (C.041120050027) OFER închiriere spaþiu pretabil euro. 0722527047; 0723906181. VÎND teren ªtefãneºti PROPRIETAR! Vînd teren Trivale diverse activitãþi. 0724047001; (C.031120050006) 2.200 mp, 35 m 0724047002. (C.071120050043) deschidere, utilitãþi, platou, 550 mp, utilitãþi, 36 euro/mp. OFER spre închiriere apartament 2 parcelabil, preþ 13 euro/ Tel. 0788232869. (C.061120050019) camere, Calea Bucureºti, mobilat, C.T. mp. Tel. 624722; 0723321718. (C.071120050001) BASCOV 1.700 mp, Autostradã 6.000 0724001463. mp ; Pini -Trivale, 3.800 mp; SmeuraAnunþuri la redacþie OFER spre închiriere garsonierã. Tel. pruni, 5.000 mp. 0788232869- JOHN. 0744379123. (C.031120050023) PROPRIETAR vînd urgent OFER spre închiriere vilã P+1, Trivale, (C.061120050020) 1.300 mp teren intravilan, complet mobilatã ºi utilatã, 2 OFER spre închirere apartament 3 VÎND teren 1.100 mp, sere Bascov, deschidere 89 m, platou dormitoare, salon, dependinþe. Preþ camere, confort I, mobilat, Exerciþiu, euro. Tel. 0744420589. Cîmpului, Trivale, 23 deschidere 36/30 m, posibilitãþi 650 euro/lunã. Curierul, tel. 223114, 250 (C.041120050007) euro/mp. Tel. 0788262546. utilitãþi. Preþul 12 euro/mp negociabil. 0745.061510. Tel. 212304; 0722155677. OFER spre închiriere apartament 2 ÎNCHIIREZ convenabil garsonierã, (C.061120050022) VÎND teren 4.800 mp, zona camere, nemobilat, zona Garã, pretabil spaþiu, Gãvana III. Tel. Tancodrom, douã VÎND teren 2.000 mp, parcelabil, stradal, et. 2, pretabil birouri, condiþii 0727833043. (C.041120050001) deschideri. Tel. foarte bune, preþ 130 euro. Curierul, ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, zona Gãvana II, toate utilitãþile, poziþie 0721700337. ICIL, centralã termicã, contorizat, tel. 223114, 0727332633. superbã, preþ 50 euro/mp negociabil. mobilat, 3 milioane. Tel. 253443; 0740644599. (C.061120050025) OFER închiriere garsonierã VÎND teren Cãlineºti- 11.100 mp la 17 0744656435. (C.041120050031) ultracentral, parter, sediu-firmã. 250 km Piteºti, posibilitãþi gaze, luminã, 1.300 mp, Gãvana III, str. euro. Tel. 0722437712. OFER spre închiriere apartament 3 pretabil construcþie case, ateliere, Grigorie Leu, toate camere, Popa ªapcã. 250 euro. Tel. (C.231020050099) zonã liniºtitã- 0744283847. utilitãþile. 0720049475; OFER spre închiriere 40 mp, vad 0722264985. (C.071120050044) 0741998640. CAUÞI paradisul? L-ai gãsit! Loturi comercial, Exerciþiu- Piaþa Traian. Tel. OFER închiriere apartament 2 camere, (C.061120050026) 1.100-1.200 mp. Preþ 50 euro/ mp. Tel. 0744860702. (C.251020050052) cf. I., dec., mobilat, utilat, Fraþii Tel. 0744427136. VÎND 1,3 ha teren Geamãna, 0742547880. OFER spre închiriere apartament 2 Goleºti. neparcelat 4 euro/mp, parcelat 6 MÃRÃCINENI, 2.500 mp, deschidere camere, Fr. Goleºti, modern, mobilat, (C.071120050007) euro/mp. Tel. 0747398821. 14 m, utilitãþi, 16 euro/mp. Tel. termen un an, pentru cetãþeni strãini. PRIMESC în gazdã 2 fete. Tel. Tel. 0740033654. (C.301020050033) 0721379898. 0741528701. (C.1249882) (C.061120052519) VÎND 10.350 mp teren arabil la Meriºani-Capul Piscului, lîngã benzinãrie, cu ieºire la ºosea 24 m. Preþ negociabil. 284167. (C.071120050057)

ÎNCHIRIERI


OFER spre închiriere apartament 3 camere, mobilat, centralã, aer condiþionat, etc., Er. Grigorescu, 550 euro/lunã. Tel. 0745351577. OFER spre închiriere apartament 2 camere, decomandat, nemobilat, parter, Trivale Complex I. Chiria 150 euro, negociabil, anticipat 3 luni. Tel. 275496; 0722767910. (C.041120050026)

ÎNCHIRIEZ vilã (5 camere, 2 bãi), situatã în str. Crinului nr. 14, preferabil firmã (birouri). Tel. 219186; 0743614847. (C.041120050023) OFER spre închiriere garsonierã, mobilatã, Prundu. Exclus intermediari. Tel. 0745262634. (C.041120050033) Gars., Prundu, mobilatã recent, 130 euro.

■ OFER spre închiriere camerã nemobilatã, cf. I, la bloc, Trivale. Tel. 276815. ■ PRIMESC în gazdã. Tel. 0726377941. ■ PRIMESC fete în gazdã. Tel. 643793. ■ PRIMESC în gazdã o fatã. Tel. 272574. ■ PRIMESC în gazdã doi bãieþi. Tel. 250537. ■ PRIMESC în gazdã o fatã. Tel. 0741786687. ■ OFER spre închiriere apartament 3 camere, Popa ªapcã, etaj 1, nemobilat, 135 euro. Tel. 0747901169. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, Gãvana II, et. II. preþ 150 euro, lunar. Tel. 0745071988. ■ ÎNCHIRIEZ garsonierã, Fraþii Goleºti, mobilatã/ utilatã. Tel. 0726157191. ■ OFER spre închiriere garsonierã Mioveni. Tel. 0788504005. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere de lux, ultracentral. Tel. 0722872899. ■ PRIMESC în gazdã o fatã, str. Mihai Viteazu. Tel. 626296. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat. Tel. 0722995019.

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie

Tel. 220338/0788272710.

SCHIMB garsonierã T. Vladimirescu, conf. I, decomandat, etaj 1/4, termopane, parchet, gresie, faianþã, cu apartament 2 camere, T. Vladimirescu, conf. I, decomandat, parter, etaj I sau II, ofer diferenþã. Curierul, tel. 223114, 0721.300765.

OFER spre închiriere garsonierã confort sporit, zona Robea, semimobilatã, contorizatã, avans 6 luni. Tel. 0722894691. (C.041120050066)

SCHIMB urgent apartament 2 camere, Trivale, confort II, îmbunãtãþit, cu apartament confort I, fãrã îmbunãtãþiri, tot în cartierul Trivale. Tel. 0724274385. (C.1249763)

2 cam., Fraþii Goleºti, cf.I/D, mobilat, 200 euro. 3 cam., Exerciþiu, mobilat, utilat, 250 euro. 2 cam., Mãrãºeºti, cf.I/SD, mobilat, 140 euro. Gars., Ultracentralã, mobilatã, 150 euro/anticipat.

OFER spre închiriere garsonierã. Tel. SCHIMB teren intravilan 3.900 mp 655653; 0722812360. centurã Bascov cu apartament + (C.041120050069) diferenþã. Tel. 0724763565. OFER spre închiriere apartament 2 (C.021120050013) camere Trivale, semimobilat, termen SCHIMB apartament 3 lung, începînd cu 1-decembrie, plata camere, semidecomandat, anticipat 6 luni (4.000.000 et. intermediar, lei/lunã).0745986270. îmbunãtãþit, Craiovei, cu (C.061120050023) apartament 3 camere, decomandat, Craiovei sau Ofer spre închiriere vilã, în centru, mobilatã, Fr. Goleºti. Ofer diferenþã. utilatã, 500 euro, 219329; 0723735785. Tel. 0723365472. Ofer spre închiriere vilã, Teilor, mobilatã, utilatã, (C.031120050033) 600 euro, 219329 0723735785. Ofer spre închiriere vilã, Gãvana, mobilatã, utilatã, 900 euro, 219329; 0742700403. Ofer spre închiriere vilã str. Cuza Vodã, mobilatã, utilatã, 900 euro, 219329, 0742700403.

OFER /închiriere apartament 4 camere, central, stradal, vedere 2 pãrþi, posibilitate firmã, cabinet. Tel. 0743829744; 0721490409. (C.071120050029) OFER spre închiriere spaþiu 500 mp, Miceºti. 0745136877; 0727882292. (C.071120050021)

Anunþuri la redacþie NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 1996-2005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098)

CUMPÃR apartament 2- 3 camere, cf. PRIMESC fete în gazdã, Popa ªapcã, I, etaj I-III, Exerciþiu, Teilor, Popa condiþii deosebite. Tel. 217111. ªapcã, Trivale, fond nou. Curierul, tel. (C.071120050013) 223114. OFER spre închiriere apartament 2 camere, semidecomandat, zonã CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. 0723216162. centralã, mobilat, utilat, contorizat. 0740350860; 150 euro, trei luni anticipat. 644532, (C.241020050017) dupã ora 17,00. (C.071120050015) CUMPÃR teren agricol zona OFER spre închiriere apartament 2 Mãrãcineni- ªtefãneºti- Cãlineºti. Tel. camere, liber, Negru Vodã, fãrã 0741168552. (C.311020050041) intermediari, seriozitate, termen lung, CUMPÃR apartament 2 camere, 150 euro. Tel. 0722744475. confort I. Tel. 0744431439. (C.071120050016) (C.171020050029) ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Rãzboieni. Tel. 0747475081. CUMPÃR Dacii pentru dezmembrãri. Tel. 0740884095. (C.1249830) (C.1249871) PRIMESC fete în gazdã. Tel. 0724707725. (C.1249875)

CUMPÃR calorifere fontã. 0740884095. (C.1249832)

Tel.

CUMPÃR acþiuni Romextera. Tel. 0744269858. (C.021120050013)

ÎNCHIRIEZ camerã la vilã , pentru CUMPÃR urgent baracã metalicã. cupul sau douã fete, Calea Drãgãºani. 0742593405; 631484 -seara. Tel. 275757; 0742428503. (C.021120050007) CAUT sã închiriez apartament 2 camere, mobilat ºi utilat complet, CUMPÃR lemne foc 20 -100 ms. 0248/279798. zonele Gãvana, Trivale sau Prundu. 0742436045; (C.071120050045) Tel. 0723978617. ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, CUMPÃR apartament 2 camere, Teilor, Dacia, Banatului, exclus intermediarii. Rãzboieni. Tel. 0740490781. 0744626310.

Anunþuri la telefon

CUMPÃR apartament 2 camere, cf. I sau semidecomandat., etaj 1-3 numai ■ PRIMESC în gazdã 2 fete, la bloc, Bascov. Tel. Gãvana III. Ofer 30.000-32.000 euro. 0721278767. Tel. 0722641340. (C.021120050019)

612047; ISO 9001, întocmesc, implementez documnentaþie, asigur certificare. Tel. TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. 0745365032. (C.071120050068) 0744190020. (C.4759063) S.C. EXECUTÃ acoperiºuri, ºarpante,

GLET, lavabilã, gresie, faianþã, rigips (tavane, tavan casetat, pereþi, scafe, etc), instalaþii sanitare, electrice, parchet, ºapã, zidãrie, tencuieli, pavele, centrale termice. 0741998640; CUMPÃR Dacia 1999-2003. Tel. 253789. (C.301020050063) 0723815183. (C.061120050019) OFER transport ieftin, 4 tone. 212799; 0744324696. CUMPÃR spaþiu sau teren pretabil 0722290833; spaþiu, zonã centralã sau (C.101020050071) semicentralã. 0741018262. CONTABIL autorizat, evidenþã (C.071120050020) completã, legislaþie. 253799; 0726380634. (C.101020050042)

fose, pavaje, amenajãri exterioare, construcþii la roºu. 0740035332. (C.031120050016) EXECUT acoperiºuri case, amenajãri interioare, gresie, faianþã. Tel. 0724850873; 0724706399. (C.031120050033) PARCHETAR. (C.031120054791)

0722834575.

ELECTRICIAN autorizat. 265799; 0721257164. (C.031120050010)

Anunþuri la telefon SPÃLÃM mochete, canapele, maºinã ZUGRÃVELI, faianþãri. 0721797684. specialã. 0745326212. ■ CUMPÃR sobã Vesta fabricaþie veche, stare (C.311020050030) (C.041120050043)

bunã, bine cãptuºitã. Tel. 0788251805. CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, S.C. EXECUTÃ zugrãveli, zidãrii, ºape, ■ CUMPÃR Matiz 2000- 2002, exclus intermediari. canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. placat gresie, faianþã, polistireni, Tel. 0746667640.

0742622977. (C.150820050027)

rigips, pavele, parchet laminat. Tel. REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, 0744658592. (C.041120050018) calculatoare la domiciliu. 0742622977. AMENAJÃRI interioare ºi exterioare, Anunþuri la redacþie (C.150820050028) placãri cu termosistem, tencuieli, PROFESOARÃ meditez limba românã, CURÃÞENIE completã. Domicilii, ºape, etc. Preþuri avantajoase. englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri firme. 0744756212; 255378. 0721805238. (C.041120050072) pentru examene; angajãri; pregãtiri în (C.4713301) vederea plecãrii în strãinãtate, EVIDENÞÃ contabilã completã. TRANSPORT persoane Italia, Grecia, traduceri orice nivel, avantajos. Convenabil. 641909. Spania. Asigur trecerea. 0726354847, 287270. (C.251020050012) 0724510170. (C.1249862) (C.281020050017) Oferim servicii de: baby sitter, îngrijire EVIDENÞÃ contabilã completã, TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. bãtrîni, curãþenie, menaj, convenabil. Tel. 216535, 0745169136. Avantajos. 0722751746. supraveghere lecþii copii. Tel. (C.684497) (C.061120050007) 0248/610201; 0720662290. TRADUCERI notariale - 25 limbi, MASAJ. www.bona.go.ro. (C.071020050030) 0720460521. apostile Haga - supralegalizãri, prin PREGÃTESC LIMBA ENGLEZÃ Romconect Internaþional. Bdul N. (C.061120050007) PENTRU PLECÃRI; ANGAJÃRI; Bãlcescu, bl. L 6, sc. F. 0788711041; TRANSPORT persoane Spania. Tel. INTENSIV, PERIOADE SCURTE. TEL. www.romconect.ro (C.290720050001) 0741125574. (C.071120050019) 222178; 0788724044. FIRMÃ executã lucrãri hidroizolaþie; SERVICII complete contabilitate, (C.200720050034) construcþii, preþuri avantajoase. consultanþã. 0741273260. REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini 0740819433, 0248/217805. (C.071120050057) spãlat, aragazuri. 282313; (C.011120050008) 0722468649. (C.021120050089) electronice, INSTALAÞII Electrice proiectare, REPARAÞII execuþie reparaþii, inclusiv colaborare. electrocasnice, instalaþii electrice, etc. LICENÞIATÃ meditez 0745558510. (C.071120050025) Tel. 0723371652. (C.311020050046) germanã, englezã, românã, traduceri. Tel. TRANSPORT camionetã Dacia. S.C. Cristine executã hidroizolaþii, 0726966795, 216808. 0745351913; 0788642877. monteazã gresie, faianþã, interfoane. (C.051020050004) (C.121020050012) Tel. 0747839872. (C.071120050008) TRANSPORT orice cu camionetã ZUGRÃVELI, faianþãri, rigipsãri. PROFESOR experienþã Dacia. 0742552554; 0788552554. 0727269358. (C.071120050061) meditez individual (C.121020050013) matematicã - fizicã. Tel. EXECUTÃM tencuieli, faianþãri, CONTABILITATE completã în 642934; 0747966883. parchet, preþuri (C.021120050017) program specializat. Asistenþã fiscalã. zugrãveli, promoþionale. Tel. 0729244540. Tel. 0729330550. (C.1249889) MEDITAÞII matematicã, evaluare (C.1249869) gratuitã. Tel. 0744578010. TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, scaune (Cristi). 281747, 0721262348. EXECUTÃM amenajãri interioare, (C.021120050049) (C.071120050014) gresie, faianþã, zugrãvit, rigips, foarte PROPRIETAR, caut Tel. 0740056917. REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi avantajos. tencuitori, vopsit, gresie, frigorifice. Garanþie. 0742552554; (C.1249879) rigips. Tel. 0744179622, 0788552554. (C.121020050014) 216848. (C.1249864) EVIDENÞÃ contabilã completã, legislaþie. Tel. 0721176736; 280381. MARÞI 08 Noiembrie 2005, Anunþuri la redacþie (C.4759199) ora 9,00, cu prilejul hramului Sf. Biserici de ÞIN evidenþã contabilã primarã. Tel. PIERDUT carte identitate, eliberatã lemn (de la Depou Prundu) 0720303809. (C.281020050010) Poliþia Piteºti, pe numele Mitrache Gh. de Sfinþii Arhangheli Mihail TRANSPORT marfã 15 tone. Iuliana. Se declarã nulã. (C.4759099) ºi Gavril vã rugãm sã fiþi 0721909420. (C.241020050022) alãturi de noi cu ocazia PIERDUT carnet asigurat, Aldea Livia CABINET reflexoterapie, masaj, Daniela. Se declarã nul. (C.4714130) acestui mare eveniment. 100.000 lei/ ºedinþa. 0745680705. Sfânta Slujbã religioasã va PIERDUT legitimaþie serviciu, marcã (C.241020050026) fi oficiatã de un sobor de preoþi. (C.041120050014) HIDROIZOLAÞII. 0724919100. 17659, pe numele Iordache Auricã, eliberatã SC Alprom SA. Se declarã (C.241020050079) PROFESOARÃ, meditez francezã ºi nulã. (C.4759098) ZUGRAV. 0721758547. românã. Tel. 0744681257. (C.210920050046) (C.071120050091) TAPIÞERIE capitonãri uºi. CAUT femeie pentru menaj, 3 0741068183; 252079. Anunþuri la redacþie zile/sãptãmînã, 8 ore /zi. Tel. (C.130920050090) 0724541871; 0722432627. CABINET, masaj, reflexoterapie. Tel. MAREA, renumita (C.071120050022) Ghicitoare ANIªOARA, 0726259069. (C.261020050065) STUDENTÃ ofer meditaþii la limba ªtrandului nr. 41A, anunþã francezã ºi ajut ºcolarii mici la TRANSPORT PERSOANE GERMANIA, cã noiembrie este o lunã ITALIA, FRANÞA, PORTUGALIA, pregãtirea temelor. Tel. 0724292637. bunã pentru desfacerea SPANIA, AVANTAJOS, INCLUSIV (C.071120050013) farmecelor, dezlegarea VAUCER. 0729192638. cununiilor, impotenþã, MEDITAÞII la francezã ºi (C.271020050031) scoaterea argintului viu, limba românã, sistem ZUGRAV. 637472. (C.180520050009) împãcare, dezlegarea intensiv, pentru cãsãtoriilor, împreunarea REPARAÞII televizoare domiciliu, bacalaureat ºi facultate. familiilor, beþie, epilepsie. garanþie. 275718; 0742270537. Traduceri în ºi din Are talismane de spor în francezã. Tel. 0723978617. (C.201020050027) afaceri, de licori TRANSPORT persoane cu autocarul vindecarea impotenþei , MEDITEZ englezã, francezã, orice Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete tratarea beþiei, are nivel, la domiciliul elevului. Traduceri. avion orice destinaþie. Tel. 218100; tratamente speciale 0740178161. 0722626985. (C.311020050026) pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã EXECUT balcoane sculptate, stil boli ce nu pot fi Anunþuri la telefon Rucãr. 0744983172. (C.011120050006) probleme, tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna ■ MEDITEZ elevi francezã-englezã, cls. II-XII. Tel. PUN ºi raºchetez parchet orice tip, ofer calitate. 0745336371. Aniºoara, toatã 250277; 0743247800. încrederea, rezultatele ■ CAUT femeie serioasã pentru îngrijire bolnavã. (C.011120050009) garantate pe loc. 637054; Tel. 0727952195. STUDENT kinetoterapie, ofer masaj la 0722715445. domiciliul clientului. 0741472924. (C.120820050007) (C.071120050017)

SERVICII

PIERDERI

DIVERSE

PRESTÃRI SERVICII

Anunþuri la redacþie

ELECTRICIAN autorizat. 637545; 0723061806. (C.021120050010) REPAR tv color, domiciliu. 0766690461. (C.021120050008)

REPARAÞII MAªINI SPÃLAT AUTOMATE-COCIOABÃ. TEL: 645543; TRANSPORT camionetã. 0744702125. (C.021120050032) 0723321716. (C.4759079) EXECUTÃ ZUGRÃVELI, ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips, parchet, S.C. TERMOSISTEM, lambriu, instalaþii, termoizolaþii, FAIANÞÃRI, RIGIPS. PREÞURI acoperiºuri, tencuieli , ºape tîmplãrie, TENCUIELI, 0747283663; jaluzele, tavane casetate, proiecte AVANTAJOASE. design modern cu/ fãrã materiale, 0747297180. (C.021120050017) construcþii civile. 0740253715, TRANSPORT 3 tone, 18 mc (mobilã). 281031, 0788698144. 0721163205. (C.021120050009) (C.041120050009) DORESC colaborare: resurse umane, REPAR maºini SPÃLAT RUFE. juridic, înfiinþãri 255074; 0744216744. societãþi. (C.031120050003) (C.071120050003)

ºi

modificãri 0740255785.

INEGALABILA Vrãjitoare Florica, nepoata mamei Omida, venitã dupã o lunã de zile, aducînd cu ea foarte multe plante miraculoase, din Israel. Ea poate rezolva în foarte multe cazuri legate de: epilepsie, impotenþã, alcoolism, de despãrþire în cãsnice. Ceea ce medicii nu pot rezolva, ea vã poate ajuta. Apelaþi cu încredere la dna Florica. Str. Argendava, bloc A3, sc. A, ap. 6, Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.011120050006)

Aici se oferã senzaþii tari! MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.311020050049)

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.311020050050)

BRUNETÃ simpaticã, educatã, ofer clipe plãcute generoºilor manieraþi. 0747402156. (C.241020050066)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.011120050052)

FATÃ drãguþã ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.281020050031)

TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0747964209. (C.011120050053)

TÎNÃR, atletic, seducãtor, corp ce aºteaptã sã fie atins, ofer reale clipe fierbinþi ºi plãcere îndelungatã doamnelor. 0746076890. (C.281020050053)

TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.311020050037)

SÎNT roºcatã cu ochi albaºtri, pãr lung, mãsuri de fotomodel. Vã ofer clipe de amor. Tel. 0721541118. (C.131020050066) ROªCATÃ, ochii albaºtri, ofer senzaþii tari. Tel. 0727108182. (C.131020050068)

TÎNÃRÃ sexi, ofer clipe de neuitat. Tel. 0747254730. (C.1249808) O FAMILIE din Braºov, mulþumeºte dnei Florica, nepoata mamei Omida, care prin puterile ei de magie albã mi-a ajutat copilul de epilepsie. Voi apela ºi în continuare indiferent ce problemã voi avea. Adresaþi-vã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi nu veþi regreta! Tel. 0740359533; 643828. (C.011120050008)

TÎNÃR 27, caut doamnã pentru prietenie. 0723873774. (C.021120050057) SÎNT blondã, atrãgãtoare ºi sexi. Ofer clipe de amor. Tel. 0742829401. (C.031120050004) TÎNÃRÃ supersexi ofer senzaþia sexului total. 0722894783. (C.031120050005)

FELICITÃRI Anunþuri la redacþie Cu ocazia zilei onomastice, tati îi ureazã lui Gabriel Dumitrache, din Mioveni, „La mulþi ani!“, multã sãnãtate ºi împlinirea tuturor dorinþelor. (C.1249881)

SPECIALISTÃ deschiderea zodiei; cãrþii destinului, leg ºi dezleg farmece. 646270. (C.021120050023) VRÃJITOAREA Dragomir Maria lecuieºte boli de picioare, piele, scoate argintul viu, împreuneazã cununii, scoate rãul din casã, rezolvã firme în faliment, rezolvã ºi oamenii în divorþ. Garantat. Comuna Mãrãcineni, blocuri 300 m mai sus pe partea stîngã, firmã la poartã. Tel. 278412. (C.071120050013) MARIAN din Piteºti mulþumeºte doamnei Rodica, pentru cã i-a adus prietena din Israel. Ea poate rezolva foarte multe cazuri cu plantele ei miraculoase ºi cu puterile ei de magie albã. Rezultatul garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Plopilor nr. 8. tel. 287568. (C.261020050006)

La zi onomasticã, nepoþica Bianca, soþul Gheorghe ºi copiii Alina ºi Ciprian ureazã Adrianei Mihaela Pleºan sã aibã parte de multã sãnãtate, noroc, fericire ºi împlinirea tuturor dorinþelor. Te iubim ºi-þi urãm un cãlduros „La mulþi ani!“. Cu ocazia zilei onomastice, Claudia îi ureazã Mãdãlinei Mihaela Stãnculescu multã sãnãtate, fericire, împlinirea tuturor dorinþelor ºi, cel mai important - sã aibã multã putere ºi încredere în Dumnezeu ºi în cei care o iubesc.

MATRIMONIALE Anunþuri la redacþie DOMN fãrã obligaþii, caut doamnã 6065 ani. Detalii O.P. 6, C.P. 40. (C.070720050017) AGENÞIE matrimonialã „Diana“. Seriozitate ºi profesionalism. Tel. 283493, 0741022160. (C.301020050022) 30/1,40/47 ºaten caut fatã pentru relaþie serioasã, cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel. 0746174721.. (C.1249867) DOAMNÃ, licenþiatã, pensionarã, cu stare materialã bunã, prezentabilã, doresc cunoºtinþã domn pensionar prefer din cadrul armatei. Detalii la C.P. 19; O.P. 6, Piteºti. (C.031120050012) 30, 1,40/47/ºaten, caut fatã pentru relaþie serioasã, cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel. 0746174721. (C.1249867)

La zi sfîntã, urãm dragului nostru fiu ºi nepot Gabriel Enãchescu multã sãnãtate, îndeplinirea tuturor dorinþelor ºi succes la ºcoalã. Bunul Dumnezeu sã-þi cãlãuzeascã drumul în viaþã. La mulþi ani! îþi urãm noi: mami, tati, Cristina, Adrian, George, Neniþu, Florina ºi bunicii. Te iubim mult. Sã ne bucuri mereu cu zîmbetul ºi bunãtatea ta, cu care reuºeºti sã ne alungi tristeþea ºi grijile pricinuite de aceastã viaþã tumultuoasã.

ANIMALE Anunþuri la redacþie CRESCÃTOR, vînd femelã ciobãnesc german pãrinþii cu pedigree, 3 luni. 0744620392. (C.071120050007) OFER coker american 3 ani, cu pedigree. Tel. 0722412769. (C.021120050015) VÎND 150 capre, 60 iezi ºi 94 oi. Tel. 0747405497. (C.041120050066)

Anunþuri la telefon ■ OFER iubitorilor de animale cãþeluº de rasã, 1 lunã. Tel. 0740178161. ■ VÎND cãþei pekinezi o lunã ºi jumãtate, 3 bãieþi. Tel. 648571.

La zi onomasticã, îþi dorim multã sãnãtate, fericire alãturi de cei dragi. „La mulþi ani!“ pentru cumnata noastrã Savu Gabriela, din partea cumnatei Cristina ºi a nepoþilor Cosmin ºi Laurenþiu.

Curierul zilei - pag. 17

■ PRIMESC în gazdã 2 eleve, Craiovei Doja. Tel. 643108; 611623. CUMPÃR Dacia,1307, 1304 ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi. Tel. etc. ofer preþ bun, 0720731740. deplasare domiciliu, plata ■ PRIMESC o tînãrã în gazdã, Nord, singurã în pe loc, seriozitate. camerã. Tel. 636334. 0745176224. ■ PRIMESC fatã în gazdã, Popa ªapcã. Tel. (C.021120050038) 216096. ■ CAUT colegã de camerã la gazdã, Banat. Tel. CUMPÃR teren sau casã 0745043383. bãtrîneascã Piteºti, ■ OFER spre închiriere o camerã mobilatã. Tel. împrejurimi, exclus 635572. intermediarii; sau ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi, Nord. apartament fond nou. 632329. 0743884553. ■ PRIMESC în gazdã un bãiat. Tel. 0746392724. (C.021120050039) ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, centru, utilat. Tel. 0721244323. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, Gãvana III, CUMPÃR 500 mp Trivale centralã, termopan, 200 euro negociabil. Tel. Calea Drãgãºani. Tel. 0721916643. 0745169316. ■ PRIMESC bãieþi în gazdã. Tel. 646987. (C.021120050041) ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, Prundu, et. 1/ 4, nemobilat. Tel. 0747551174. CUMPÃR teren pretabil construcþii în ■ PRIMESC o fatã în gazdã. Tel. 0745935390. ■ PRIMESC în gazdã o fatã, zona Brîncoveanu. Piteºti. Exclus agenþiile. Tel. 0743735642. (C.031120050029) Tel. 630462.

TRANSPORT 1-5 tone. 0743307757. (C.4714104)

Marþi, 8 noiembrie 2005

ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial, str. Dumbravei, P+E-120 mp. 0723562686. (C.061120050004)

CUMPÃRÃRI

PARTICULAR, cumpãr teren 500- 600 mp sau casã cãrãmidã zonele: Exerciþiu, Teilor, Mãrãºeºti, Banat, Stadionului. Exclus agenþii. Tel. 213473, 0723864464. (C.041120050001)

Micã publicitate

PRIMESC în gazdã lîngã Poliþia Rãzboieni. Tel. 0746885529; 0248250296; 0721942035 dupã ora 18,00. (C.1249883)


Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã! ªOFER B,C,D;E, atestate, experienþã, vechime tir, solicit angajare. 0722802929. FAC menaj luni, miercuri, vineri dimineaþa. Tel. 611008. ªOFER categ. B, C, D, E, solicit angajare în domeniu. Tel. 273678; 0746288385. ªOFER transport internaþional-atestat, solicit angajare. Rog seriozitate. Tel. 648033; 630110. SOLICIT angajare ºofer categoriile B,C,D,E. Tel. 0743079510. Rog seriozitate. TÎNÃRÃ, 30 ani, solicit angajare ca vînzãtoare sau barman-ospãtar, experinþã în domeniu 8 ani. Tel. 0724150146. TÎNÃR, prezenþã agreabilã, program flexibil, limba englezã nivel mediu, abilitãþi comunicare, solicit angajare în domeniul hotelier, relaþii cu publicul. Tel. 0727407589. ABSOLVENTÃ 2005 a Facultãþii de Drept, solicit angajare în Drept Juridic. Tel. 0742743416; 254814.

Marþi, 8 noiembrie 2005

DOAMNÃ serioasã, fãrã obligaþii, solicit angajare ca menajerã. Tel. 0746849800. La zi de dublã aniversare (zi de naºtere ºi onomaticã) transmitem domnului dr. Mihai Toma ºi fiului sãu Mihai Toma cele mai sincere urãri de sãnãtate, bucurii, împliniri pe toate planurile ºi fericire alãturi de cei dragi. „La mulþi ani!“. Finii Mihai, Adriana, Cosmin Petrescu ºi familiile Ionescu ºi col. Petrescu. Cu ocazia zilei onomastice, familia Ochea ureazã copiilor lor Mihai ºi Mihaela Ochea un sincer „La mulþi ani!“, împlinirea tuturor dorinþelor, multã sãnãtate, numai bucurii ºi realizãri. Neli Ochea.

Pentru Mihai Bãdescu, cel mai bun tatã ºi soþ din lume, la zi onomasticã, soþia ºi fiica îi ureazã tot binele din lume, sãnãtate ºi sã se bucure de cei dragi. Pentru Camelia Mihaela Arsene, Mihaela Militaru ºi Mihaela Burcea, colectivul S.C. Rodipet le ureazã multã sãnãtate, sã fie fericite alãturi de cei dragi ºi succes în viaþã. De ziua numelui, adresãm domnului director Gabriel Irimia cele mai sincere urãri de bine, multã sãnãtate, împlinirea tuturor dorinþelor, alãturi de cei dragi. „La mulþi ani!“. Vã iubim! Cadrele didactice din ªcoala Nr. 5 Piteºti.

Ana Iepan din Costeºti ureazã dnei dr. Mãlãncioiu Gabriela de la Spitalul de Pediatrie Costeºti ºi dnei Bãdescu Gabriela multã sãnãtate, fericire ºi „La mulþi ani! La zi onomasticã, pentru Mihai, sãnãtate, ani ºi bani. Mioara ºi Nicolae Bãnaº.

Curierul zilei - pag. 18

La zi sfîntã, urãm razei noastre de soare Alexandru Gabriel Curtean multã sãnãtate, sã creºti mare ºi voinic ºi toate visele sã þi se împlineascã. Te iubim mult! Mami, tati ºi bunicile. Pentru Gabriela Ilie ºi Gabriela Muscã, sincere urãri de sãnãtate la Zi Sfîntã. Ioana. La zi aniversarã, cele mai bune gînduri pentru dna prof. Gabriela Radu, prof. de limba englezã la ªcoala Nr. 15. Vã urãm sãnãtate, fericire ºi numai împliniri. La mulþi ani! Viorica ºi Irina Zanfir.

De ziua numelui sfînt ce-l porþi, dragã Gabriela Oprescu, îþi dorim þie ºi fiului tãu Gãbiþã multã sãnãtate, fericire, realizãri pe toate planurile, sã fii iubitã ºi sã te bucuri de el în fiecare zi. „La mulþi ani ºi mulþi bani!“ Leo ºi Adi.

COMBINATUL de carne AMAG cautã parterneri pentru francizã. 0724541871; 0722432627. (C.071120050023)

La zi onomasticã, Adriana Pleºan ureazã colegilor Gabriela Floarea, Mihai Pãun ºi drei Claudia Mihaela Lupu, sãnãtate, noroc, fericire ºi „La mulþi ani!“

VÎND chioºc termopan. 0744166382. (C.071120050003)

De ziua sfîntului nume, naºii Adriana ºi Gheorghe Pleºan ureazã finilor Mihaela Sima, Gabriela Guºtere ºi Gabriel Popescu tot binele din lume, sãnãtate ºi „La mulþi ani!“ Pentru Mihaela Negoiþã, la zi onomasticã, multã sãnãtate, fericire ºi noroc. Ioana, Camelia ºi Mioara. EªTI fericirea vieþii mele, eºti tot ce iubesc mai mult „La mulþi ani!“, cu ocazia zilei Sfinte, pentru Mihaela Marghiolu. Soþul, Marius.

VÎND 15 t grîu panificaþie. Tel. 0744218626. (C.1249873)

ANGAJÃRI Anunþuri la redacþie S.C. ANGAJEAZÃ FAIANÞARI, ZUGRAVI, RIGIPSARI, INSTALARORI, MUNCITORI. TEL. 0740253715; 281031; 0788698144 (C.041120050010) S.C. ANGAJEAZÃ zugravi, faianþari, zidari, lucrãtori rigips, instalatori, necalificaþi. 253789; 0741998640. (C.301020050062) VENIT suplimentar, 0745376274; (C.041120050002)

part- time. 0744768645.

SOCIETATE Asigurãri angajeazã agenþi cu maºina proprie, 400 USD, 14 zile lucrãtoare. 0729204338. (C.061020050011)

ANGAJEZ muncitori necalificaþi, zidari, dulgheri, fierari, tencuitori, faianþari. Salariu atractiv. Tel. PENTRU Gabriela Dima, la zi 0745782998. (C.271020050018) onomasticã, îþi doresc sãnãtate, ani ºi ANGAJEZ coafeze. Tel. 216260; bani, iar Dumnezeu sã te þinã aceeaºi. 0740187191. (C.4759157) Ioana Pîrvu. LABORATOR patiserie angajeazã La zi aniversarã, Neli personal cu sau fãrã experienþã. Ochea ureazã domnilor 0722322661. (C.281020050002) Mihai Anton ºi Mihai ANGAJEZ operatoare videochat ºi Hurduc multã sãnãtate ºi phonechat. Preferabil experienþã. Tel. numai realizãri. 0740208801. (C.121020050001)

Anunþuri la telefon ■ Mami, dacã aº ºtii sã scriu þi-aº compune o poezie, iar pe fiecare rînd aº scrie „te iubesc“, dar nu ºtiu. În schimb, îþi ofer un trandafir galben, iar pe petalele lui scrie: „mami, de ziua ta, eu îþi dãruiesc inima mea“. Al tãu fiu, Alex Rusu. ■ La mulþi ani pentru soþul meu Mihai, pentru Mihaela Neacºu, Mihaela Chiriþã ºi Mihai Badea de la S.C. Lactag S.A. ºi pentru finii mei Gabriela ºi Mihai. Mihaela Meraru, Costeºti.

MICI AFACERI

ANGAJÃM lãcãtuº mecanic; croitori. 266015. (C.271020050010) ANGAJÃM muncitori necalificaþi. 215671. (C.181020050025) ANGAJEZºef(ã) salã; ajutor bucãtar; pizzer. 0724323981. (C.011120050005) Selectãm personal. Baby sitter, îngrijire bãtrîni; curãþenie, menaj, supraveghere lecþii copii. Tel. 0248/610201; 0720662290. www.bona.go.ro. (C.071020050031)

CAUT muncitori construcþii, zidari, necalificaþi, pãdure, tîmplari, sudori, pentru muncã în Cehia. Tel. 0745782978. (C.M.P.)

SOCIETATE angajeazã 10 faianþari cu ANGAJEZ barman cu experienþã. experienþã pentru Bucureºti. salariu 0723221161. (C.031120050017) motivant. Tel. 213705; 0742145180. ANGAJEZ ºoferi Taxi. Tel. (C.071120050070) 0746199627. (C.031120050002) BAR „Hilton“ angajeazã ospãtãriþe. E posibil! 500 USD/ lunã, studii medii superioare. Stãnescu. 0213112576; S.C. ANGAJEAZà ajutor bucãtar 0724377174. (C.061120052489) 0745069741; (fatã). Salariu atractiv + bonuri masã. ANGAJEZ personal spãlãtorie auto. 0724225047; 0744882418. (C.031120050003) 0745376274. (C.071120050071) 0722327871. (C.021120050016) DEPOZIT materiale construcþii SELECTÃM cadre didactice, medicale, TRANS Alprom Piteºti angajeazã conducãtor auto experimentat pentru economice, tehnice, 1000 USD/ lunã. angajeazã muncitori necalificaþi. Tel. 0722595939; 648289. (C.031120054806) transport forestier ºi secretarã. Tel. 0723244103; 0721327545; 0741131254. 207210. (C.021120050036) FIRMà din Bucureºti angajeazã (C.071120050063) personal producþie, calificat ºi ANGAJEZ personal cafe-bar- biliard. ANGAJEZ ºofer profesionist, vînzãtori 0722226624. (C.021120050028) necalificat, pentru secþie tîmplãrie ºi vînzãtoare fast-food. 0745222963. lemn masiv, PAL, MDF. Asigurãm ANGAJÃM zidari ºi muncitori ANGAJÃM lucrãtor spãlãtorie. Tel. cazare, masã, transport. CV la necalificaþi, oferim 6- 8 milioane, net/ 610143, 0723777408. (C.1249886) lunã. 615004; 0740060896. 021/3261699 ºi la office@solarisinc.ro. S.C. Producãtoare argint cautã Relaþii (C.031120050024) 0721216085 (Marius personal (inclusiv elevi, studenþi) Gheorghiþoi). (C.O.P.) S.C. ANGAJEAZà muncitori calificaþi pentru distribuirevînzareºi necalificaþi execuþie mobilier PAL comercializare, eventual part- time. S.C. Italy Construcþii S.R.L. angajeazã melaminat. Tel. 0740139481, 223375. Cîºtig avantajos. 0721837616; electrician ºi personal calificat pentru (C.041120050004) zugrãveli ºi termoizolaþii, carte de 0720252659. (C.031120050014) ANGAJEZ bone, menajere ºi ANGAJEZ doamnã/ domniºoarã muncã. Tel. 0788206082; 215254. meditatori. 0746152477. cunoscãtoare a lb. germane, englezã, (C.1249863) (C.041120050068) cunoºtinþe P.C. 287000. ANGAJEZ bãieþi ºi fete la magazin ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 0745062905. (C.021120050009) alimentar în Bascov. Tel. 0723368751; (C.041120050009) ANGAJEZ inginer, zidari, dulgheri. 0788187720. (C.061120052502) ANGAJEZ vînzãtoare magazin textil, 223614. (C.031120050042) Gãvana lîngã piaþã. 0744883838. (C.041120050004) Hotel YAKY angajeazã: SERVICE auto ANGAJEAZà tinichigiu, electrician auto. 0721509311. (C.041120050007) ANGAJEZ cofetari ºi patiser. Program 7,00-15,00. Tel. 0745091971. (C.061120050006) SOCIETATE angajeazã zugravi. Tel. 0726747875. (C.061120050009) AGENÞIA ROMÂNO-ELVEÞIANÃ

RIVIERA

SELECÞIONEAZÃ

dansatoare pentru contract de muncã ☞ Elveþia, salariu 1800 USD ☞ Italia, salariu 1.200 euro ☞ Japonia, salariu 1000 USD. Tel. 0248/212994; 0788129327;

RUGÃM SERIOZITATE!

plecare. Tel. 0341-416849, 0341- ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 0744231741. (C.071120050015) VÎND fast-food la cheie, complet utilat, 416848. (C.4727459) vad excepþional. 150 milioane. Tel. ANGAJEZ croitoreasã, condiþii NIGHT Club angajeazã ospãtãriþe. 0788328575. (C.4759059) avantajoase. Salariu minim 5 0724381621; 0723502820. FOTOVIDEOFILMÃRI. 646495; milioane. 0723181051; 0743492374. (C.071120050002) (C.311020050031) 0744572762. (C.021120050034) ANGAJÃM urgent zidari, dulgheri, OFER împrumut avantajos. Garanþii. S.C. Din Mãrãcineni angajeazã salarii atractive. 0722478490. muncitoare necalificate. Tel. 610400. Tel. 0722952581. (C.1249847) (C.071120050003) VÎND moarã, brutãrie, vilã, spaþii (C.271020050005) S.C. ANGAJEAZÃ vînzãtoare magazin depozitare, desfacere garantatã. Jud. S.C. OMEGA PLUS S.R.L. alimentar Gãvana III. 281327; Olt. Tel. 0744651108. SELECÞIONEAZÃ PENTRU 0348407107; 0744615678. (C.031120050001) CONTRACTE ÎN JAPONIA: (C.071120050022) VÎND douã vitrine frigorifice. Tel. -0720223529. (C.281020050011)

VÎND maºinã de sifoane ºi societate SRL, cu acte la zi + casã de marcat. 0740066227. (C.071120050039) VÎND vitrinã frigorificã orizontalã Maxigel, geam curb, lungime 2,5 m. Tel. 0744693648 sau 633089. (C.4759096)

■ tinere dansatoare ºi cîntãreþe, cu sau fãrã exp., cu vîrste între 18 ºi 30 de ani; ■ tineri dansatori ºi cîntãreþi, cu sau fãrã exp., cu vîrste între 18 ºi 30 de ani; ■ grup instrumentiºti cu vîrsta cuprinsã între 18 ºi 30 ani. Salarii avantajoase.

ANGAJEZ bãieþi 0722137079; (C.071120050054)

spãlãtorie. 0726288708.

ANGAJEZ persoanã serioasã, pentru 0726276710; (C.071120050026)

pensionarã, sifonãrie. 273931.

Rel., la tel. 0745/991036; 0248/251619 sau la sediul firmei din str. Craiovei, nr. 58, Piteºti.

ANGAJEZ manipulant (permis conducere). 0744348688. ANGAJÃM fete prezentabile, (C.071120050049) ÎNCHIRIEZ cabinet stomatologic, 2 aptitudini dans pentru animaþie night- ANGAJEZ ospãtãriþe pentru bar de scaune, Gãvana III. 0740092934. club. Asigurãm cazare, salarizare. Tel. noapte. Tel. 0741913172; 0747486495. 0744936304. (C.4759145) (C.071120050009) (C.071120050080) FOTO-Videofilmãri 0740093743; (C.071120050007)

profesionale. 0724937087.

ANGAJÃM tinere fete sau cupluri pentru video chat, cerinþe: cunoºtinþe medii limba englezã, salarizare deosebitã. Relaþii la tel. 0747577393. OFER împrumut, garanþii auto. (C.281020050007) 0747048998; 0740137307. SOCIETATE Comercialã angajeazã muncitori calificaþi ºi necalificaþi (C.041120050020) OFER împrumut. 0720803829. pentru prelucrarea lemnului. Tel. 0740057185. (C.011120050007) (C.041120050007) cadre didactice VÎND urgent Night Club. 0742329722. SELECTÃM medicale, economice, tehnice, 1.000 (C.061120050003) USD/ lunã. 0723244103; 0722595939; VÎND ifrom. Tel. 0788334204; 0721327545; 0741131254; 0788336972. (C.071120050013) radiance@calivita.com. ASOCIAT VÎND 50% MOARÃ MÃLAI ªI (C.311020050010) URUIALÃ, COM. SÃPATA, SAT GÃINUªA. TEL. 617073. S.C. ANGAJEAZÃ agent vînzãri livratori (patiserie). 0745016265. (C.071120050039) (C.311020050039) VÎND cuptor de patiserie clasic, pe gaze, cu 2 tobe. 0741530683. S.C. Rodipet angajeazã gestionarivînzãtori (chiar ºi pensionari). 216601. (C.071120050090) (C.311020050002) VÎND 2 vitrine frigorifice ºi linie tehnologicã pentru fabricare hîrtie ANGAJEZ vînzãtoare magazin Pasaj. 0742411720; 0721773793. igienicã. 0744599625. Tel. (C.071120050084) (C.061120052488) VÎND foarte convenabil vitrinã frigorificã orizontalã Necdany, lungime 2 m. Tel. 0744693648 sau 633089. (C.4759096)

ANGAJEZ barman -ospãtar (fete), Eroilor, 2B. 0721646357. (C.071120050045) S.C. ANGAJEAZÃ ºoferi 0724318716. (C.041120050014)

taxi.

COMPANIE austriacã renume internaþional, punct de lucru în Piteºti, angajeazã barmani ºi picoliþe. Condiþii de lucru occidentale. Cerinþe: bacalureat. Aºtept urgent C.V.-urile cu poza prin fax sau email: wettpunkt@pcnet.ro. Informaþii la tel./fax: 021/2125132. (C.071120050007) S.C. ANGAJEAZÃ zidari, faianþari. 0741016848. (C.031120054807) S.C. ANGAJEAZÃ muncitor construcþii posesor permis categoria B. 0727454935. (C.1249860)

ANGAJÃM

VÎNZÃTOARE MAG. ALIMENTAR. Salariu net 5.000.000 lei.

Tel. 285850; 0722344594.

SC FRIESLAND ROMÂNIA SA angajeazã

ANGAJEZ urgent faianþari. RESTAURANT select angajeazã 0744650225; 0726150786. Anunþuri la redacþie ospãtãriþe, femeie serviciu. Salariu (C.061120050011) FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. motivant, carte de muncã. Tel. modelatori covrigi. 0788684630; 0721308511; ANGAJEZ (C.4713301) 0747647109. (C.061120050004) 0744513434. (C.4759126) FANNA Veneto Gherãeºti produce ºi S.C. angajeazã agent distribuþie, ºofer comercializeazã Mori de grîu, Mori de COMPANIE de pazã angajeazã ºef categ. C ºi manipulant. 0788406788. porumb de capacitate micã, la preþuri zonã cu experienþã în domeniu în (C.4759097) oraºul Piteºti. Relaþii la tel. fãrã concurenþã. Plata în rate pe maxim 3 ani. Tel. 0744536745. 0740269696; 0726269696. (C.4759131) S.C. angajeazã vînzãtor comercial ºi (C.4727445) URGENT personal cu contract de barman -ospãtar cu experienþã. ACTIVITATE ultra-profitabilã. Drãghici muncã în strãinãtate, comision la 0721222211. (C.061120050039)

0744618940. (C.031120054800)

SELECTÃM personal pentru muncã de teren, în vederea angajãrii. Venit 600 RON. Tel. 0248/254818; 0723614108. (C.061120052513)

■ ■

S.C. ANGAJEAZÃ urgent faianþar, zugravi ºi lucrãtori rigips. Salariu Atractiv. 0724001420. (C.071120050010) ANGAJEZ femeie pentru curãþenie, program 4 ore, preferabil Gãvana. 0743144446. (C.071120050001) URGENT angajez coafezã. 0720151847. (C.071120050003) CAZINO, angajeazã personal. 215699; 0740138071. (C.071120050017) SC Angajeazã montator confecþioner tîmplãrie aluminiu ºi PVC, experienþã. 0744484265. (C.071120050049)

domiciliu stabil în Piteºti

Tel. 251600.

S.C. ANGAJEAZÃ:

CV-urile se primesc la tel./fax 0248/289321 pînã la data de 10.11.2005.

■ personal

calificat - cofetar ■ conducãtori auto.

Grup industrial independent specializat în Grup industrial independent specializat în proiectarea, producþia ºi distribuþia de sisteme de climatizare pentru industria constructoare de automobile, cãutãm pentru angajare :

■ patiser

Tel.: 0788373887; 0788373888.

ªef schimb producþie Descrierea postului:

SC DELTA INVEST SRL ANGAJEAZÃ: 1. INGINERI, absolvenþi ai Facultãþii TCM ºi Electrotehnicã. 2. ABSOLVENÞI LICEU industrial. 3. ªOFER transport marfã. Aºteptãm CV-urile dvs. la tel./fax 0248264518. SC STANDARD CLASS angajeazã:

■ inginer instalaþii/construcþii ■ inginer economist ■ inginer asigurarea calitãþii ■ ingineri absolvenþi 2005. ■ instalator TS. Tel./fax 610149, sau str Sf Vineri nr. 47. S.C. AGRESIONE S.R.L. PITEªTI - distribuitor cosmetice detergenþi -

ANGAJEAZÃ: ■ AGENT VÎNZÃRI cosmetice, detergenþi (posesor permis cat. B) ■ MUNCITORI DEPOZIT. Relaþii, la tel. 218975 sau la adresa noastrã din Piteºti, Calea Cîmpulung nr. 5 C.

- Organizeazã, conduce ºi controleazã activitatea de producþie, fiind responsabil pentru realizãrile privind calitatea, cantitatea, termenele de livrare, costuri; - Coordoneazã activitatea echipei de muncitori de pe schimbul sãu; - Asigurã faptul cã procesul de producþie urmãreºte specificaþiile; - Intocmeºte rapoarte legate de activitatea de producþie ºi comunicã acestea superiorilor sãi; - Responsabil de punerea în practicã a uneltelor VALEO: implicarea personalului, calitate si protecþia muncii.

Cerinþe:

- studii superioare tehnice (inginer); - preferabil experienþã într-o activitate de producþie; - Interesat de industria constructoare auto; - cunoºtinte despre management schimb si calitate; - cunoºtinte de operare PC (MS Office); - cunoºtinþe limba engleza sau franceza (mediu); - bunã capacitate:de comunicare, de organizare a schimbului, de management, de planificare, de observare, autoritate, tact, responsabilitate. Dacã sunteþi interesaþi ºi îndepliniþi cerinþele specificate, vã invitãm sã ne trimiteþi un CV însoþit de o scrisoare de intenþie la: VALEO CCDepartamentul Resurse Umane, Fax: 0248 - 50 46 50 sau e-mail: nicolas.arroum@valeo.com

ANGAJÃM

S.C. EVRIKA,

CONTABIL(Ã),

agenþie imobiliarã ºi de turism, ANGAJEAZÃ

normã întreagã sau jumãtate de normã. Tel. 224333.

asistent manager.

Societate comercialã ANGAJEAZÃ

Agenþie imobiliarã ANGAJEAZÃ

VÎNZÃTOARE

Agenþi imobiliari

Rel., la tel. 0721698341.

pentru magazin menaj.

cu sau fãrã experienþã. SALARIZARE DEOSEBITÃ.

Tel. 290432.

Tel. 222844; 0740772085.

Firmã de consultanþã RECRUTEAZÃ în vederea angajãrii:

AGENT VÎNZÃRI. Cerinþe: Beneficii: ● experienþã min. 1 an în vînzãri ● motivante, bazate pe performanþã ● studii superioare în management ºi/sau ● training la nivel internaþional ● mediu de lucru motivant marketing ● abilitãþi de negociere ºi comunicare ● telefon mobil, maºina firmei ● disponibilitate la program prelungit ºi deplasãri ● posibilitatea dezvoltãrii profesionale în cadrul ● abilitate în utilizarea calculatorului. firmei.

Aºteptãm Scrisoare de intenþie ºi CV, la fax 220575. NUMAI CANDIDAÞII ELIGIBILI VOR FI CONTACTAÞI.

ANGAJEZ ºofer TIR pentru internaþional pentru relaþiile România -Turcia, România -Grecia. 0788217408. (C.071120050042) S.C. Cristian Travel Agency angajeazã agent (-ã) de turism, cunoscãtor limbã strãinã, PC, preferabil absolvenþi Facultatea de Turism. 0723519313; 0743182743.

MANIPULANT,

bucãtari ospãtari.

Societate comercialã cu sediul în Piteºti

ANGAJEAZÃ: ■ TEHNOLOG

PATISERIE

studii superioare ● domiciliul stabil în Piteºti ● de preferinþã nefumãtor (nefumãtoare). ■ LUCRÃTOR PANIFICAÞIE (calificat ºi necalificat) ■ LUCRÃTOR

PATISERIE (calificat ºi necalificat) ■ MANIPULANT maºinã pîine. Informaþii suplimentare, la tel. 217401; 0788428506. Pentru probele de lucru este obligatorie fiºa de angajare.


Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001 Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Andrei David Ionescu, din Piteºti, are 9 ani ºi s-a nãscut cu tetraparezã spasticã. Aceastã boalã duce la imobilizare totalã în timp. Este programat pentru operaþie în Franþa pe 15 noiembrie ºi, pînã atunci, pãrinþii lui trebuie sã plãteascã 29.000 euro la clinicã. Operaþia costã 2.000 de euro, iar recuperarea pentru 65 de zile, cît va sta în continuare la clinicã, ajunge la 27.000 de euro. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Ajutaþi-l pe Andrei! ■ Peste cîteva sãptãmîni, el va pleca la o clinicã din Franþa, pentru operaþie ■ Are nevoie de 29.000 de euro cît va sta în continuare la clinicã, ajunge la 27.000 de euro. Situaþia lui Andrei a fost prezentatã sîmbãtã la OTV, la emisiunea Oameni care ajutã oameni . Telespectatorii au fost foarte receptivi la suferinþa lui ºi a rezei. Medicii l-au chemat în pãrinþilor lui, dar octombrie, cînd apelurile pe teledon i-au fãcut niºte primite pînã în acest teste speciale ale rat într-o perioadã e p o i f a v u n ã c a moment nu sînt D mersului. Acest , i suficiente pentru a n a i e tip de analize se arte scurtã, de cîteva luni, în tr o f strînge suma de care face doar în ºase . c o l e d a c º i m a e t are el nevoie. Dacã u p i a clinici din lume. el nu se va m nu va fi operat înAndrei a venit la tr-o perioadã foarte scurtã, de sediul nostru însoþit cîteva luni, în trei ani el nu se pãrinþii lui trebuie sã de mama lui, chiar a doua zi va mai putea miºca deloc. plãteascã 29.000 euro la dupã ce s-a întors din Franþa. Dacã doriþi sã-l ajutaþi pe clinicã. Operaþia costã 2.000 El învaþã la ªcoala 12 din Andrei, vã aºteptãm la sediul de euro, iar recuperarea Trivale ºi este în clasa a doua. nostru. obligatorie pentru 65 de zile, Andrei nu concepe sã fie

Andrei David Ionescu, din Piteºti, are 9 ani. Pînã acum, viaþa lui s-a împãrþit între ºcoalã ºi spital. S-a nãscut cu tetraparezã spasticã ºi, dupã cum se ºtie, aceastã boalã duce la imobilizare totalã în timp. Mama lui, Mãdãlina, a fost peste tot cu el la recuperãri ºi tratamente. Andrei a fãcut progrese mari, poate merge, dar numai ajutat de cineva. Dacã nu ar fi fãcut tratament, acum ar fi fost deja în cãrucior. Pãrinþii lui au cunoscut o familie de francezi, care s-au apropiat de Andrei ºi au promis cã-l vor ajuta. Copilul a fost în Franþa în luna mai, la o clinicã specializatã în tratarea tetrapa-

● Oferta de azi ● Oferta de azi ■ Cautã menajerã Doamna Silvia ª. are 65 de ani ºi este din Piteºti. A suferit un accident de curînd (a cãzut pe scãri) ºi acum are probleme cu coloana. Nu poate sã se mai miºte ºi nu se mai descurcã singurã. Are nevoie de sprijinul unei femei care sã o ajute la menaj. Singura condiþie pe care o pune este ca doamna care va vrea sã meargã la dumneaei sã fie cinstitã ºi, bineînþeles, sã-i placã sã facã menajul. Oferã mîncare, cazare ºi salariu. Dacã sînteþi interesate de aceastã ofertã, veniþi la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie.

● Problemele zilei ● Problemele zilei

Vor un loc de muncã ● Ioana Stan din Morãreºti are nevoie de sprijin, deoarece la 53 de ani a fost aruncatã în stradã de fiu ºi norã. Nu are unde sã se ducã ºi nu are nici un venit. Vrea sã lucreze ca menajerã, sã îngrijeascã de un bãtrîn sau de o bãtrînã, dar care sã-i ofere cazare. Pentru mai multe informaþii, veniþi la sediul nostru.

● Mariana Ionescu are 66 de ani ºi este din Piteºti. A venit de foarte multe ori la noi pentru a-ºi gãsi un loc de muncã. Vrea sã îngrijeascã un

bãtrîn sau, dacã se poate, chiar sã se cãsãtoreascã, fiindcã doreºte sã aibã un loc stabil unde sã locuiascã.

● Florin Grijulescu are 56 de ani ºi locuieºte în Piteºti. A venit la sediul nostru pentru cã are nevoie de serviciu. Este pensionat, dar nu-i ajung banii, deoarece soþia lui suferã de cardiopatie ischemicã ºi are nevoie de un tratament lunar de 2.000.000 de lei. Pensia lui Florin este de 2.800.000, iar ce le rãmîne din ea nu le ajunge pentru mare lucru. Vrea sã munceascã în orice domeniu ºi are putere de muncã. Aºadar, dacã aveþi nevoie de o persoanã serioasã ºi dornicã sã munceascã, vã aºteptãm la sediul nostru pentru mai multe informaþii.

Pentru 25 milioane datorie la întreþinere,

Ar putea ajunge în stradã

■ Le trebuie medicamente ● Doamna Elena Ionescu are 59 de ani, este din Piteºti ºi suferã de spondilozã. Are nevoie de medicamentele Melaxicam, Ansilan ºi Silimarinã pentru mama dumneaei, care are semiparezã. Dacã puteþi ajuta aceste doamne, veniþi la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. ● Cornel Luþu are 43 de ani ºi este din ªerbãneºti. Anul trecut a fost operat la coloanã, pentru cã avea hernie de disc. A venit la sediul nostru fiindcã are nevoie de medicamente. Nu mai suportã durerile ºi nu are bani pentru a-ºi cumpãra tratamentul. Dacã îl puteþi ajuta cu calmantele Ketonal ºi Nurofen, veniþi la sediul nostru.

Numai mamã sã nu fii!

Un copil a fost operat la inimã, pe celãlalt l-a luat soþul În urmã cu ceva timp, v-am dat o veste bunã în ceea ce-l priveºte pe Ionuþ Bîrta, bãiatul de 2 ani, din Piteºti, care trebuia sã fie operat de urgenþã la inimã. Ionuþ a fost operat la Institutul Inimii din Cluj ºi se simte foarte bine. Ieri a venit la sediul nostru mama lui, Mihaela, care ne-a spus cã nu este fericitã. Ne-am speriat. Am crezut cã Ionuþ a pãþit ceva, dar ne-a liniºtit, în sensul cã bãiatul este în afara oricãrui pericol. În schimb, Mihaela nea povestit chinul pe care l-a îndurat alãturi de soþul ei. La puþin timp dupã ce au venit pe lune cei doi copii, comportamentul soþului s-a schimbat foarte mult. Se purta foarte rece cu toatã familia, iar pe Mihaela nu o mai suporta prin preajmã. Înainte ca Ionuþ sã fie dus la operaþie, Mihaela a fost alungatã de soþ ºi chiar bãtutã. Cu sufletul sfîºiat de durere, a mers mai departe, adicã a continuat sã lupte pentru fiul ei. A mers cu el la Institutul Inimii ºi a încercat din tot sufletul ca bãiatul sã nu simtã nimic ºi sã nu-i arate cã este supãratã ºi suferã. S-a rugat la Dumnezeu sã-i dea putere, sã o întãreascã sã meargã mai departe. Dupã patru zile de la operaþie, perioadã în care medicii îi spuneau cã trebuie doar sã se roage, Ionuþ a dat semne cã se simte bine ºi cã este în afara oricãrui pericol. Mihaela nu a putut sã se mai întoarcã cu el acasã, deoarece soþul nu o mai primea. A venit în Piteºti, la familia ei, dar cel

mai rãu este cã nu o are ºi pe fetiþã lîngã ea. Aceasta a rãmas acolo, dar, dupã ce se terminã divorþul, o sã vinã la mama ei. Pînã atunci, Mihaela trebuie sã-ºi gãseascã o locuinþã ºi un serviciu. Nu vrea sã þinã copiii despãrþiþi, îi vrea pe amîndoi lîngã ea, încercînd sã le ofere tot ce-ºi doresc. Ionuþ este un copil care are nevoie de o alimentaþie bunã ºi de liniºte. Dacã puteþi sã o ajutaþi pe Mihaela ºi în aceastã grea încercare, vã aºteptãm la sediul nostru.

10.311 cazuri rezolvate ■ 321 în curs de rezolvare ■ din 10.632 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 19

Doina Tamaº, din ªtefãneºti, are o fatã pe care o creºte singurã de 19 ani, de cînd a divorþat. Fata, Laura, are 21 de ani. Nici pentru ea viaþa nu a fost uºoarã. Nu a avut noroc în dragoste. În urmã cu doi ani, a cunoscut un tînãr, de care s-a îndrãgostit, ºi a crezut cã va fi fericitã toatã viaþa. Laura a rãmas însãrcinatã ºi, dupã ce a nãscut o fetiþã, s-a despãrþit de iubitul ei, pentru cã nu s-au mai înþeles. Acum este la mama ei, în ªtefãneºti, ºi stau toate trei într-o

garsonierã. Doina este foarte bolnavã, are probleme cu coloana ºi trebuie sã urmeze un tratament scump, dar nu are bani. Are nevoie de Xanax, Nitrazepam, Tilcotil, Tramadol ºi Norflaxam. Fetiþa Laurei, Silvia, are 6 luni, dar, din lipsa banilor, nu o poate hrãni bine ºi se îmbolnãveºte foarte repede. Trãiesc toate dintr-o pensie de 1.650.000 de lei ºi au ajuns sã aibã datorii la întreþinere de aproximativ 25.000.000 de lei. Cel mai grav este cã trebuie sã plãteascã urgent jumãtate de sumã, adicã aproximativ 12.500.000 de lei vechi, pentru a nu fi evacuate. Dacã puteþi ajuta aceste femei pentru a nu rãmîne pe strãzi, veniþi la sediul nostru.

despãrþit de ºcoalã ºi de colegi. κi doreºte sã alerge, sã se plimbe, sã sarã, altfel spus, sã fie un copil normal. Nu mai e mult ºi poate acest vis i se va împlini. Este programat pentru operaþie pe 15 noiembrie ºi, pînã atunci,

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Marþi, 8 noiembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Spune ce te doare!

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers

Verdict din închisoare pentru mama criminalã

S-o bage 20 de ani la puºcãrie! ■ Dãnuþ Dumitru a dat divorþ de Mãdãlina a doua oarã ■ Bãrbatul aflat în închisoare spune cã nu vrea sã-ºi mai vadã nevasta ■ Dupã ce va fi eliberat, vrea sã creascã singur fetele Dupã cele douã descoperiri ºocante de la Bradu, viaþa Mãdãlinei Dumitru, de 24 de ani, femeia bãnuitã cã a dat naºtere la doi copii din flori ºi i-a îngropat sub casa moºtenitã de la strãbunicã, pare sã se complice ºi mai mult. Hulitã de toatã lumea ºi cu nervii la pãmînt, tînãra este pãrãsitã ºi de soþ, acesta, aflat în puºcãrie, introducînd ieri acþiune de divorþ. Pentru cã nu mai are nimic de pierdut în legãturã cu viaþa de familie ºi e hotãrît sã ia totul de la capãt, Dãnuþ Dumitru, de 27 de ani, soþul Mãdãlinei, ne-a spus ieri ce are pe suflet. Nu aºteaptã decît sã-ºi ispãºeascã pedeapsa, sã iasã din gîndeam penitenciar ºi sã-ºi creascã cele cã este vorba douã fetiþe. de vreun vecin,

Marþi, 8 noiembrie 2005

A.P. Foto: C.T.

„Nu-mi venea sã cred ce aflasem“ Cînd ai aflat de acuzaþiile care-i sînt aduse soþiei? - Sîmbãta trecutã, de la televizor. Eram la GAZ ºi un coleg m-a întrebat dacã îl cunosc pe Florea Dumitru, din Bradu. Mã

apoi, dupã 5 minute, l-am vãzut pe tata dînd interviu. Atunci am aflat de primul copil. Cum ai reacþionat ? - Am ieºit la raport ºi le-am cerut ºefilor sã nu mai lucrez la GAZ. Aºa cã am fost lãsat sã stau în camerã. Mã gîndeam la ce s-a întîmplat ºi nu-mi venea sã cred. Cum a fost relaþia ta cu Mãdãlina?

ªi-a lãsat copilul în spital pentru cã era urît O puºtoaicã de 14 ani, de etnie rromã, le-a pus în mare dificultate pe cadrele medicale de la Maternitatea din Curtea de Argeº. Garofiþa B. a nãscut la sfîrºitul lunii octombrie, prin cezarianã, un bãieþel. Singurele care au ºtiut cã Garofiþa urma sã devinã mamã au fost o mãtuºã ºi mama ei. Cea din urmã, de frica soþului, adicã tatãl fetei, a trimis-o pe Garofiþa la o mãtuºã. Pînã i-a venit sorocul, fata a stat la Bãiculeºti. În ultima zi din octombrie, Garofiþa a nãscut. Singurul document pe care fata l-a avut la ea a fost un certificat de naºtere. La cîteva zile mama ºi mãtuºa au venit sã o

- Ne înþelegeam, deºi ea era foarte încãpãþînatã. Am fãcut doi copii. Cînd am fost arestat, fata cea micã avea numai 10 luni. Este adevãrat cã pãrinþii tãi n-au fost de acord cu aceastã cãsãtorie? - Da. Dar eu o iubeam, de asta am luat-o de nevastã!

„Azi am bãgat divorþ pentru a doua oarã“ ªtiai cã, dupã ce ai fost arestat, a dat fata cea micã spre adopþie? - Am bãnuit cînd am vãzut cã pãrinþii nu mi-o aduc s-o vãd. Veneau cu cea mare ºi le-am cerut sã aducã fata acasã, s-o creascã.

Filmat în timp ce dãdea mitã

NARG

Curierul zilei - pag. 20

Oamenii legii au aflat cã bãrbatul este magazioner la Cãi Ferate Costeºti ºi, în complicitate cu cei doi mecanici de locomotivã ai trenului mãrfar 94.908, ambii angajaþi ai Secþiei marfã Craiova, au furat dintr-un vagon cisternã 244 kg de motorinã, produs petrolier încãrcat în film de poliester. În urma cercetãrilor, mecanicii de locomotivã au fost acuzaþi de delapidare, iar Florian Grigore s-a ales cu dosar penal pentru complicitate la delapidare. În mo-

mentul în care poliþiºtii au mers cu dosarul la procurorul Cãtãlin Arsene, din cadrul Parchetului de pe lîngã Judecãtoria Costeºti, magistratul a stat de vorbã ºi cu Grigore.

- Cred cã da. Mã gîndeam la fetiþele pe care le am cu ea, sã aibã lîngã ele mama naturalã. Acum nu mai pot s-o iert.

Zvonul cã Mãdãlina Dumitru a fugit sîmbãtã seara din casa socrilor n-a fost confirmat de anchetatori ºi se pare cã aceasta a fost soluþia ca sã numai dea ochii cu nimeni. Tinerei i s-a oferit varianta internãrii, pentru a sta o perioadã liniºtitã, dar a refuzat, pe motiv cã vrea sã fie alãturi de fetiþele ei. Poliþiºtii nu pot lua încã mãsuri ºi se aºteaptã sosirea rezultatelor analizelor efectuate la Bucureºti, în baza cãrora se va stabili clar dacã Mãdãlina este mama celor doi copii îngropaþi sub casã.

ia pe Garofiþa acasã, dar fãrã copil. Mioara, mama minorei, a spus cã nu are cum sã ia nou-nãscutul acasã, pentru cã soþul ei nu ºtie. Garofiþa a explicat ºi ea de ce nu vrea copilul: „Cã nu este un copil frumos“. Fata a refuzat ca la plecare sã-ºi ia bebeluºul ºi nu a putut fi convinsã sub nici o formã, aºa cã medicii ºi asistentele au anunþat Poliþia ºi Protecþia Copilului. Mama, care e ºi analfabetã, a plecat din Spitalul Curtea de Argeº pentru a ajunge la Cîmpulung. Garofiþa trebuie mai întîi sã-ºi facã buletin ca sã-ºi poatã declara copilul. Între timp, se pare cã puºtoaica a revenit la sentimente mai bune, a trecut pe la spital ºi a spus cã vrea sã-ºi ia copilul. Acum micuþul este tot la spital, în grija personalului medical. R.S.

Sãptãmîna trecutã, în timpul unei acþiuni efectuate de poliþiºtii Serviciului TF, Florian Grigore, de 36 de ani, din Costeºti, a fost prins în timp ce fura motorinã. Acþiunea poliþiºtilor s-a efectuat pe calea feratã Costeºti-Piteºti, iar hoþul a fost descoperit în A.P. staþia Suseni.

Mãdãlina e fetele. Eu nu cred cã uþ Dumitru a avut parte d În ultima sãptãmînã, Dãn pãrinþii mei au ºtiut te-a vizitat? n e t i n e P a l e d r o l e artea c consiliere psihologicã din p dinainte, cã-mi spuneau. - Sînt aici nþã Colibaºi ºi a fost ciarului de maximã sigura ªi ei au fost puºi în faþa de 4 ani ºi 3 i º au spus cã totul va trece faptului împlinit. luni. N-a veîncurajat de colegi, care ip m i t t deþinut care de mul n u e t s E . i u l e l e l i p nit decît la îno c u c i f va De cel de-al doilea u în sistem fãrã pazã, care n ceput, primele lucreazã ºi a fost clasificat copil cum ai aflat? . i e i þ n oada dete 5-6 luni, apoi a ridicat probleme pe peri - Tot de la televizor. n-a mai dat Duminicã a venit tata la mine ºi nici un semn de viaþã, cît n-a mai Te desparþi de ea? mi-a spus totul. vorbit cu pãrinþii mei. Nici n-a - Da. Astãzi (n.r. - ieri) am La ce te-ai gîndit? scris. bãgat divorþ. Pentru a doua oarã! - Nici nu mai ºtiu. Cînd s-a ªtiai cã a mai fost încurcatã ºi Prima datã am fãcut acþiune gãsit primul copil, n-am mîncat prin 2003, cînd am auzit cã vreo douã zile ºi nici n-am putut cu alþi bãrbaþi? umblã cu alþii. Dupã vreo douã sã dorm. Am ajuns la concluzia - Da. Am auzit. Dacã nu se întîmpla necazul termene, i-am spus judecãtorului cã nu este o mamã care sã le dea cu cei doi copii gãsiþi îngropaþi, cã renunþ la acþiune. Mã gîn- educaþie copiilor ei. N-o mai deam la copii. o iertai? vreau lîngã mine! Pentru mine,

300 de euro sã scape „curat“ În timpul discuþiei, magazionerul se pare cã a adus vorba, în faþa procurorului, de niºte bani. ªi magistratul l-a lãsat sã înþeleagã cã ar putea rezolva problema ºi a stabilit o a doua întîlnire, vineri dimineaþa. Pînã atunci, a luat legãtura cu superiorii ºi poliþiºtii ºi s-a pus la punct flagrantul, în biroul magistratului fiind montate camere de filmat. Grigore a fost surprins pe peliculã în momentul în care încerca sã-i ofere procurorului 300 de euro. În baza probelor, a primit mandat de arestare preventivã pentru 29 de zile, sub acuzaþia de dare de mitã. ■

Cînd ai vãzut-o pe Mãdãlina ultima oarã? - Acum douã sãptãmîni, cînd a venit în vizitã cu pãrinþii mei. Ce þi-a spus? - Cã vinde pãmîntul ºi casa.

„Sã nu mai aud de ea!“ Ai auzit cã vrea sã plece în Italia? - Da. Eu n-am lãsat-o. I-am spus sã stea acasã, sã-ºi creascã

persoana ei nu mai conteazã, nu mai existã. Vreau ca fetele sã rãmînã la mine, sã le cresc eu. Ies de aici ºi mã angajez, muncesc numai pentru ele. ªi eu am fãcut o greºealã ºi acum plãtesc. Dar aºa ceva este de neiertat. Dacã analizele confirmã cã sînt copiii Mãdãlinei, ce pedeapsã crezi cã meritã ea? - Sã fiu judecãtor, i-aº da 15-20 ani de puºcãrie! Nu vreau sã mai aud de ea! ■

Pedepsit pentru cã a semnalizat cu farurile

ªofer de maxi-taxi lovit cu parul Un argeºean, de 38 de ani, din Albota, sat Mareº, a fost adus la Urgenþa Spitalului Judeþean duminicã noaptea, într-o baltã de sînge, dupã ce a fost victima unei agresiuni. Bãrbatul a fost oprit pe traseu de alþi participanþi la trafic, dupã o ºicanã între ºoferi. A.P. Foto: C.T.

Supãraþi cã li s-a atras atenþia Gheorghe Voica, salariat al firmei Maxi - Castelly, spune cã necazul a pornit din zona semafoarelor de pe strada Maternitãþii. Omul era la volanul unui maxi - taxi care circula pe ruta Rãzboieni Bascov ºi avea în maºinã trei cãlãtori, dintre care un copil. A oprit la semafor, în faþa sa

fiind o Skoda Octavia în care se aflau doi bãrbaþi. Voica spune cã a semnalizat de douã ori din faruri, în momentul în care semaforul avea culoarea verde, iar cei din autoturism nu plecaserã. „Au demarat ºi m-au aºteptat în zona Poliþiei Rutiere. M-au înjurat ºi m-au ameninþat! I-am lãsat în pace ºi mi-am vãzut de drum. În zona cofetãriei Magic

m-au oprit în trafic. S-au repezit la maºinã, au deschis uºa din dreptul meu, m-au scos din maºinã ºi m-au lovit cu un par. Apoi m-au lãsat în stradã ºi au plecat!“ Plin de sînge, omul ºi-a anunþat ºefii cu privire la incidentul cãruia i-a cãzut victimã. În scurt timp, în zonã au ajuns mai multe maºini ale aceleiaºi firme, iar Gheorghe Voica a fost adus la spital de colegi.

Gheorghe Badea, de 50 de ani, operator chimist la Arpechim Piteºti, a ajuns la spital, în urma unui accident de muncã. Bãrbatul spãla cu apã pardoseala din hala granulare ºi a alunecat pe o tablã. Aceasta s-a deplasat, iar Badea a cãzut cu piciorul drept într-un canal, suferind o fracturã. Operatorului chimist i s-au acordat îngrijiri medicale, iar cercetarea accidentului se face de o comisie desemnatã de A.P. conducerea societãþii.

Lovit în cap cu un scaun Ion Deaconu, de 57 de ani, din Vultureºti, a ajuns duminicã noaptea la spital, dupã ce a fost victima unei agresiuni. Medicii de gardã au constatat cã bãrbatul era lovit foarte rãu la cap ºi, în plus, era destul de ameþit de alcool. Bãrbatul a spus doar cã fost lovit cu un scaun în cap ºi n-a comentat în ce conjuncturã s-a petrecut

altercaþia. Faptul cã Ion Deaconu a fost victima unei agresiuni îl confirmã ºi poliþiºtii. Se pare cã rãnitul a fost lovit chiar de ginere, pe fondul unei altercaþii în familie. Deaconu a rãmas în staþionar pînã ieri dimineaþã, iar poliþiºtii aºteaptã sã vadã dacã va depune plîngere ºi de cîte zile de îngrijiri medicale are nevoie pentru recuperare.

A.P. Foto: C.T.

A înghiþit o cartelã de telefon Dintr-o simplã joacã pornitã de la un pariu, un piteºtean a ajuns la Spitalul Judeþean. Bogdan I., de 28 de ani, a înghiþit o cartelã Connex, dupã ce a fãcut pariu cu un prieten cum cã el poate sã þinã cartela între dinþi într-o anumitã poziþie. A înghiþit-o ºi, cum senzaþia nu a fost deloc plãcutã, tînãrul a venit în grabã la spital pentru un consult ORL. Medicul i-a spus bãiatului sã nu-ºi facã griji cã-ºi va recupera cartela. Aceasta va putea fi eliminatã pe cale naturalã, prin fecale. Dupã control, Bogdan a plecat acasã, urmînd sã revinã la medic pentru un alt consult. R.S.

Familiile Rujan sînt alãturi de familia Balaº Sorin ºi Lavinia în greaua încercare pricinuitã de trecerea în nefiinþã a fiicei lor Irina Gabriela Mihaela. Sincere condoleanþe ºi Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

ªoferul este aºteptat la poliþie Imediat dupã agresiune, au fost anunþaþi poliþiºtii Secþiei 1, un echipaj venind la faþa locului pentru a vedea ce s-a întîmplat. Poliþiºtii au aflat cã proprietara Skodei Octavia de culoare gri metalizat este Adriana Gardin, de 23 de ani, din Poiana Lacului. Autoturismul a fost dat în consemn la Circulaþie, iar poliþiºtii bãnuiesc cine s-a aflat la volan. Ieri s-a luat legãtura cu presupusul ºofer, pentru a veni la sediul poliþiei, însã acesta a spus cã se simte rãu ºi cã se va prezenta pentru discuþii astãzi. Rãmîne de vãzut dacã Gheorghe Voica va depune plîngere ºi urmeazã ca poliþiºtii sã ia mãsurile legale care se impun. ■

Accident de muncã la Arpechim

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã Chiar sub ochii cãlãtorilor din maxi-taxi, Voica a primit o corecþie zdravãnã

e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

8.11.2005  

ZILEI de 42.000.000 lei! Un argeºean de 38 de ani, din Albota, sat Mareº, a fost adus la Urgenþa Spitalului Judeþean duminicã noaptea, într-...

8.11.2005  

ZILEI de 42.000.000 lei! Un argeºean de 38 de ani, din Albota, sat Mareº, a fost adus la Urgenþa Spitalului Judeþean duminicã noaptea, într-...

Advertisement