Page 1

Curierul

PROF. DR. ION DUMITRU, coordonatorul clinicii DIASAN, este invitat în aceastã searã la OTV, începînd cu ora 21,00, în emisiunea DAN DIACONESCU DIRECT. Tema: „Crima din Primãverii“.

În perioada 5 - 19 septembrie, Uzina Dacia-Renault a fabricat un lot de 3.015 Loganuri, din care 300 au ajuns la export. Conducerea uzinei a observat mici defecþiuni la scaunul ºoferului, scaune care au fost produse de o firmã care colaboreazã cu uzina. Constantin Stroe îi asigurã pe proprietarii acestui lot de Loganuri cã vor primi înºtiinþãri prin care sînt invitaþi sã li se remedieze defecþiunea. Conducerea uzi-nei asigurã proprietarii cã a fost vorba de o eroare umanã, ale cãrei costuri vor fi suportate de firma producãtoare de scaune auto. L.N.

Cotidian independent al judeþului Argeº

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei) Anul XII Nr. 3429 Joi, 17 noiembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

DOI PITEªTENI AU FURAT DINTR-UN SUPERMARKET DIN CURTEA DE ARGEª

Prinºi în flagrant ■ Zilele trecute, doi bãrbaþi din Piteºti au fost reþinuþi de angajaþii unei societãþi în timp ce tatonau terenul pentru a intra în incinta supermarketului Quark, cu gîndul de a sustrage bãuturi alcoolice ■ Prejudiciul nu a fost mare, însã hoþii se învãþaserã, aºa cã veneau mereu ■ În ziua cînd au fost prinºi, se pregãteau sã dea a treia loviturã.

Ajutaþi-o sã-ºi continue studiile! pag. 19

pag. 20

Gicã Popescu vine azi la Piteºti Principalul contracandidat al lui Mircea Sandu la ºefia FRF, Gicã Popescu, se va întîlni astãzi, în Piteºti, cu reprezentanþii fotbalului argeºean în Adunarea Generalã a FRF. La ora 12,30, la Hotelul Muntenia vor fi pre-

zenþi oficialii lui FC Argeº, ai Daciei Mioveni, ai fotbalului în salã ºi ai AJF Argeº. Întîlnirea de azi face parte din turneul lui Popescu prin þarã, în încercarea de a convinge alegãtorii sã-l voteze pe el ºi programul sãu la alegerile de la federaþie, de pe 21 noiembrie. S.M.

Nicolescu a fãcut cãrþile pentru Neþoiu

Rãsturnare de situaþie în caz ul dinamovistulu i acuzat de ucidere din culpã

■ Primul pas pentru dinamovizarea lui FC Argeº s-a înfãptuit ■ Vicepreºedintele „cîinilor“ vrea controlul la FC Argeº, însã banii ar putea veni de fapt de la Dinamo, pentru transferurile lui Prepeliþã ºi Chiþa pag. 5

Pericol de infectare cu SIDA

Rubricã destinatã tuturor argeºenilor care au probleme ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. pag. 10

Mîine, profesorii vor ieºi din nou în stradã Victorie în amical

România a învins asearã, într-un amical, cu 3-0 (1-0) naþionala Nigeriei. Partida s-a

Curs valutar: 1 euro - 3,6422

„Am udat brazii cu sînge din carne de vitã“

desfãºurat în Ghencea, pentru tricolori marcînd Daniel Niculae (16), Fl. Petre (50) ºi L. Roºu

pag. 2

pag. 20

Fotbalistul Iordache poate primi cinci ani de închisoare

S-au gãsit cabinete stomatologice fãrã instrumente de sterilizare. pag. 9

Cititori, aveþi cuvîntul!!!

Cel mai frumos copil din Argeº În curînd va avea loc prima selecþie pag. 7

ADUCEÞI TALOANE! Astãzi, gratuit,

Dialog studenþesc brâncovenesc Superconcurs organizat de BRD - Groupe Société Générale ºi Curierul zilei!

Premii de 42.000.000 lei! Nu rataþi! Amãnunte în pagina 10

(90). Adversarii românilor au venit cu o echipã încropitã, fãrã mulþi fotbaliºti de bazã, ºi au sosit în România doar cu cîteva ore înainte de meci. S.M.

1 USD - 3,1167 Gramul de aur - 47,1130

NARG

Înºtiinþãri pentru remedierea defecþiunilor

I ZILE

pag. 11

1 To op p3 30 00 0 10 0 argeºeni în T


Politic - Social

Mîine, profesorii vor ieºi din nou în stradã Greva profesorilor continuã cel puþin pînã la sfîrºitul acestei sãptãmîni. Tribunalul Bucureºti a amînat ieri luarea unei decizii în privinþa legalitãþii grevei, dupã ce sindicaliºtii din învãþãmînt au depus, la rîndul lor, o contestaþie. „Acþionarea în instanþã pe care a fãcut-o ministerul este ilegalã, deoarece aceasta a fost semnatã de actualul ministru înainte de a fi numit oficial în funcþie. Instanþa a amînat luarea unei decizii pînã vineri“, a spus Adrian Voica, liderul Sindicatului din Învãþãmîntul Preuniversitar Argeº. Cele 4 federaþii sindicale din învãþãmînt au anunþat organizarea, pentru mîine, a unui mare miting de protest în Piaþa Revoluþiei din Bucureºti, la care sînt aºteptate peste 10.000 de cadre didactice din toatã þara. B.L.

Creºterile salariale pun în pericol þinta de inflaþie Evenimentele din ultimele sãptãmîni au determinat Banca Naþionalã sã includã politica salarialã printre vulnerabilitãþile privind atingerea þintei de inflaþie pentru anul viitor, a declarat, ieri, guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu. „Evenimentele din ultimele sãptãmîni ne-au arãtat cã politica salarialã poate

fi una dintre vulnerabilitãþile privind atingerea obiectivului de inflaþie, alãturi de calendarul de aliniere a preþurilor administrate. O presiune salarialã în creºtere nu o vãd compensatã, personal, decît prin întîrzierea ridicãrii restricþiilor neortodoxe adoptate de Banca Naþionalã“, a afirmat Isãrescu. Cadrele didactice se aflã în cea de-a doua sãptãmînã de grevã generalã, iar negocierile cu Executivul sînt în impas. Guvernul a fost de acord

Joi, 17 noiembrie 2005

Funcþionarii publici vor salarii mai mari Urmînd exemplul profesorilor, funcþionarii publici din întreaga þarã au ieºit ºi ei în stradã, nemulþumiþi, în primul rînd, de salariile mici. Astfel, Alianþa Federativã a Sindicatelor Func-

Decizia instanþei privind greva profesorilor, amînatã pentru vineri Secþia de conflicte de muncã a Tribunalului Bucureºti a amînat pentru vineri decizia legatã de legalitatea grevei din învãþãmînt, dupã ce reprezentanþii profesorilor au invocat nulitatea cererii pe care Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a adresat-o magistraþilor ºi care este semnatã de noul ministru. Instanþa a amînat pentru vineri luarea unei decizii, timp în care potrivit lui Aurel Cornea profesorii vor continua greva generalã. La termenul de miercuri, de la Secþia de conflicte de muncã a Tribunalului BucuStatutului funcþionarului public, precum ºi aprobarea unor mãsuri eficiente de combatere a birocraþiei ºi în ceea ce priveºte activitatea de relaþii cu publicul. Sindicaliºtii au hotãrît ca, pe durata negocierilor, greva sã fie suspendatã. B.L.

reºti, au asistat cîteva sute de cadre didactice, membre ale celor patru federaþii sindicale din Educaþie. MEC a solicitat instanþei sã constate ilegalitatea grevei declanºate în 7 noiembrie de Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmînt, Federaþia Sindicatelor Independente din Învãþãmînt „Spiru Haret“, Federaþia Educaþiei Naþionale ºi Federaþia Naþionalã Sindicalã „Alma Mater“. Cadrele didactice se aflã în cea de-a doua sãptãmînã de grevã generalã, ele oprind lucrul în 7 noiembrie. Profesorii au negociat în mai multe rînduri cu Guvernul, în acest conflict intervenind chiar ºi preºedintele Traian Bãsescu, fãrã ca sindicatele sã obþinã însã tot ceea ce au cerut.

Tãriceanu: Greva profesorilor are explicaþii politice Premierul Cãlin Popescu Tãriceanu a declarat, marþi searã, dupã ºedinþa conducerii

Pendiuc, la Bucureºti Tudor Pendiuc a participat ieri, la Bucureºti, la seminarul cu tema „Fondurile structurale ºi autoritãþile locale“, organizat de Ministerul Integrãrii Europene. S-au discutat despre cofinanþare ºi prefinanþare, accesarea fondurilor structurale. Printre cei prezenþi s-au aflat Anca Boiagiu, Jonathan Scheele, ºeful delegaþiei Comisiei Europene, Quintan Mark Quayle, ambasadorul Marii Britanii în România. C.V.

- Viaþa politicã în Piteºti -

■ Daciana cere bani de la Guvern pentru învãþãmîntul argeºean În calitate de deputat de Argeº, Daciana Sîrbu i-a cerut ministrului Educaþiei, Mihai Hãrdãu, sã aloce bani pentru construirea a douã sãli de clasã la o ºcoalã din comuna Mãlureni. Solicitarea deputatului a fost fãcutã ca urmare a informaþiilor primite la cabinetul parlamentar ºi pe baza documentelor tran-

■ Cota unicã a destabilizat economia naþionalã Parlamentarii PSD au cerut retragerea de urgenþã a proiectului de buget pentru anul 2006. Într-un comunicat de presã se aratã cã „PSD nu va vota bugetul propus de actualul Guvern, un buget al ratãrii economice, un buget care, în loc sã rezolve problemele sociale actuale, genereazã ample miºcãri sindicale ºi nemulþumire în rîndul populaþiei“.

■ Alianþa minte populaþia Conducerea PSD Argeº considerã cã proiectul de buget dovedeºte cã actuala putere minte din nou cetãþenii, bazînTrustul de presã

Curierul zilei Publishing & Advertising

Curierul zilei - pag. 2

þionarilor Publici SED LEX, prin comitetul ei director, a hotãrît ca azi sã înceapã o serie de negocieri cu reprezentanþii Guvernului. Protestatarii doresc salarii mai mari, schimbarea

sã majoreze bugetul pentru anul viitor destinat Educaþiei cu o sumã echivalentã cu 1,1% din PIB, fondurile avînd însã ca destinaþie finanþarea proiectelor de investiþii, nu acoperirea revendicãrilor salariale.

PNL, cã greva profesorilor are explicaþii de ordin politic ºi cã trebuie introdusã în lege incompatibilitatea între calitatea de parlamentar ºi cea de lider sindical. „Toþi colegii mei (n.r. din conducerea PNL) au constatat cã, în momentul de faþã, în negocierile cu sindicatele, în faþa angajamentului ferm al Guvernului de a aloca 5 la sutã din PIB pentru învãþãmînt, ies la suprafaþã, de fapt, adevãratele motivaþii ale grevei. Aceastã grevã nu avea nimic cu finanþarea învãþãmîntului, ci mai degrabã cu salariile profesorilor“, a spus premierul. El susþine cã Guvernul a fãcut maximum posibil pentru acordarea creºterilor salariale în învãþãmînt, inclusiv pentru plata unor sume restante din perioada 2001-2004. „În acest context, sigur cã este foarte greu de înþeles care sînt motivele reale pentru care greva continuã ºi cu toþii gãsesc mai degrabã explicaþii de ordin politic“, a mai spus Tãriceanu, referindu-se la colegii din PNL. Tãriceanu a subliniat cã unii dintre membrii Parlamentului „se gîndesc foarte serios“ sã introducã modificãri legislative pentru a elimina asemenea incompatibilitãþi, „cînd liderii sindicali sînt ºi membri în Parlament“. ■ (Mediafax)

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

smise de primar. „Educaþia reprezintã o prioritate, ºi tocmai de aceea statul, prin instituþiile abilitate, trebuie sã vegheze pentru ca toþi elevii sã beneficieze de condiþii de studiu ireproºabile. Problema învãþãmîntului de la sate este spinoasã ºi de actualitate. Aº dori sã vã semnalez o situaþie specialã din localitatea

Mãlureni, judeþul Argeº. În satul Pãuleasca, cãtunul Tufanu, învaþã în clasele I-IV circa 70 de elevi ºi 20 de preºcolari, în douã sãli de 24 mp, respectiv, 4 mp. Avînd în vedere aceastã situaþie, se impune de urgenþã construirea a cel puþin douã sãli de clasã“, i-a transmis Daciana ministrului Hãrdãu.

du-se pe indicatori economici nerealiºti. „PSD nu poate aºtepta un an pentru ca minciuna actualului Guvern sã fie doveditã. Creºterea economicã din 2006 va fi cu mult sub prognozele actualului Guvern, ca urmare a politicilor fiscale haotice ºi ineficiente. În aceste condiþii, foarte multe domenii, pentru care nu sau gãsit rezolvãri acum, vor rãmîne la jumãtatea anului viitori fãrã fonduri. Situaþia dezastruoasã se prefigureazã încã de acum. Cele 5 procente promise învãþãmîntului nu sînt nici mãcar pe hîrtie, deºi în urmã cu un an guvernanþii portocalii au promis 6 procente. Sãnãtatea are cel mai mic buget din ultimii 5 ani, deºi în campania electoralã actuala putere a fãcut promisiuni mincinoase. Pensionarii vor trece cu greu de aceastã

iarnã a scumpirilor. Agricultorii vor munci anul viitor pentru a umple gãurile din buget, fiind nevoiþi sã dea statului mai mulþi bani decît vor cîºtiga. Anul 2006 va fi anul taxelor ºi impozitelor, care vor fi din ce în ce mai numeroase ºi mai mari. Singura promisiune a actualei puteri, care a devenit realitate, a fost introducerea cotei unice de 16%, cea mai mare greºealã pe care a fãcut-o Alianþa, o mãsurã care a destabilizat economia naþionalã“.

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

■ Vicepremierul Gheorghe Copos ºi-a îndeplinit promisiunile faþã de exportatori Ministrul de stat Gheorghe Copos semnaleazã concretizarea a douã obiective importante din cele pe care ºi le-a asumat: capitalizarea Eximbank ºi suplimentarea surselor alocate programului de investiþii destinat întreprinderilor mici ºi mijlocii.

■ 200 miliarde pentru exportatori În privinþa acestor reuºite, senatorul argeºean a declarat: „Sînt bucuros cã putem sã ameliorãm situaþia exportatorilor ºi cã am reuºit sã ne respectãm promisiunea. În privinþa celui de-al doilea subiect, privind redistribuirea unei sume de 200

de miliarde de lei pentru programul de investiþii destinat IMM, trebuie sã spun cã este o decizie de bun augur pentru întreprinzãtori. Dacã vor ºti sã foloseascã aceºti bani, vor simþi imediat beneficiile revitalizãrii proiectelor pe care le desfãºoarã“. În perioada martieaprilie 2005, Gheorghe Copos a condus un grup de lucru pentru examinarea problemelor cu care se confruntã exportatorii ºi a elaborat o serie de mãsuri destinate acestora. Direcþiile de acþiune s-au referit la majorarea capitalului Eximbank cu suma de 100 de milioane de euro, la redistribuirea cãtre Eximbank a sumelor neutilizate din fondurile bugetare constituite la ministere pentru susþinerea activitãþilor de export ºi la modificarea legislaþiei falimentului.

■ Alianþa joacã la cacealma în problema educaþiei În urma unei evaluãri a situaþiei din sistemul de educaþie, PSD a constatat cã soluþia ºi propunerile fãcute de Guvern, inclusiv cu implicarea preºedintelui þãrii, reprezintã o cacealma. Cei 5% promiºi pentru bugetul învãþãmîntului în anul 2006 sînt doar pe hîrtie, ei nu sînt bugetaþi. „Dupã o sãptãmînã ºi ceva de grevã, dascãlii ºi elevii continuã sã fie trataþi cu aceeaºi minciunã portocalie, cu care au fost pãcãliþi de la începutul anului. Sînt bani promiºi, dar sînt bani teoretici ºi reprezintã o nouã confirmare a manierei mincinoase în care puterea de acum înþelege sã guverneze“, declarã conducerea PSD Argeº. Z.C.

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Cãlin Popescu (ºef depart.), Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef

depart.), Marius Duinea. (e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc

CULEGERE: Gabriela Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

- Viaþa politicã în Capitalã ■ ªereº: În linii mari, creºterea tarifului la gaze naturale a fost stabilitã Creºterea tarifelor la gaze naturale pentru 2006 a fost stabilitã ºi va þine cont de majorarea preþului gazelor din import cu 25 de dolari pe mia de metri cubi ºi cea a importurilor, estimatã la 40 de dolari pe mia de metri cubi. Întrebat, ieri, într-o conferinþã de presã, dacã au fost fixate tarifele la gaze naturale în 2006, ministrul Economiei ºi Comerþului, Codruþ ªereº, a rãspuns afirmativ ºi a precizat cã vor mai fi efectuate „mici ajustãri“ faþã de politica stabilitã, în funcþie de evoluþia preþurilor gazelor naturale importate.

■ România ºi Republica Moldova cer sprijinul UE pentru proiecte energetice Premierii României ºi Republicii Moldova vor trimite Comisiei Europene o scrisoare comunã prin care vor solicita fonduri pentru realizarea proiectelor privind interconectarea reþelelor de distribuþie a electricitãþii între cele douã þãri ºi construirea unei conducte prin care Federaþia Rusã sã livreze României cantitãþi suplimentare de gaze naturale. Procedura a fost anunþatã, ieri, de premierul Cãlin Popescu Tãriceanu, la finalul întrevederii cu omologul sãu moldovean, Vasile Tarlev.

■ Quayle cere Guvernului „sã joace“ ca o echipã unitã ºi sã evite un autogol Ambasadorul Marii Britanii la Bucureºti, Quinton Quayle, a comparat Guvernul român cu o echipã de fotbal care trebuie sã fie unitã pentru a evita riscul unui autogol, adicã al amînãrii aderãrii la Uniunea Europeanã cu un an. Seminarul organizat de MIE, miercuri, la Bucureºti, ºi-a propus sã ofere reprezentanþilor autoritãþilor locale o privire de ansamblu asupra pregãtirii României pentru accesarea fondurilor structurale în vederea înþelegerii calendarului ºi a surselor de cofinanþare pentru viitoarele proiecte. (Mediafax)

- Din judeþ adunate Mioarele

Davideºti

■ S-a finalizat drumul comunal

■ Cãmin cultural pe post de discotecã

Drumul comunal din Mioarele a fost finalizat. Costul lucrãrilor a fost de 4 miliarde, cu venituri din facturile primãriei ºi ale CJ Argeº.

Cãminul cultural din Davideºti a fost închiriat, iar aceastã incintã þine acum loc de discotecã. Astfel, lunar, bugetul primãriei creºte cu 7 milioane, bani luaþi pe chirie. ªcolile din Davideºti au cîºtigat douã proiecte, cu temele „ªcoala pentru toþi“ ºi „Reabilitarea tarafurilor lãutãreºti“, aceasta din urmã fiind destinat rromilor din comunã. Proiectele costã între 1.000 ºi 7.000 de dolari ºi sînt finanþate de o societate nonguvernamentalã. Din punct de vedere administrativ, la Primãria Davideºti s-au primit 112 cereri pe Legea 247/2005 privind retrocedarea terenurilor. Pînã acum s-au soluþionat 18 cereri, iar data limitã de primire este 1 decembrie. A.Z.

■ Satul Costineºti are apã la discreþie În satul Costineºti s-a finalizat proiectul de alimentare cu apã. Cele 200 milioane necesare au provenit de la Fondul Dezvoltãrii Regionale.

■ 20 miliarde lei pentru alimentarea cu apã De doi ani, sãtenii din comuna Mioarele aºteaptã alimentarea cu apã. Proiectul va lua contur la începutul anului viitor, iar lucrãrile vor costa 20 miliarde lei.

VIP în urcare

&

Dr Aura Copciag, ºefa Inspecþiei Sanitare de Stat, pentru modul în care a coordonat ºi finalizat controalele la cabinetele stomatologice, brutãriile, centrele de panificaþie ºi cantinele din judeþ.

Vasile Costescu, primar Mioveni, pentru cã lipsa cãldurii în oraº a transformat în bîlci o ºedinþã extraordinarã de consiliu local, din care n-au lipsit învinuirile la adresa edilului.

VIP în coborîre

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Leonard Comãnescu, Gabi Tinculescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina Dumitru, Rodica Melnicu,

Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

&

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


Minor cercetat pentru furtul unui mobil

■ Furt de plãci de azbociment Eduard Mihai Preda, de 17 ani, din Poienarii de Muscel, a furat din curtea unui localnic plãci de azbociment în valoare de 150 RON. Paguba a fost recuperatã, iar minorul este cercetat pentru furt.

■ Hoþ prins în flagrant Agenþii Secþiei 2 Poliþie l-au prins în flagrant pe piteºteanul Nicolae Daniel Iancu, de 35 de ani, în timp ce fura dintr-un magazin din Prundu produse în valoare de 100 RON. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal, hoþul fiind cercetat în libertate. Paguba a fost recuperatã.

■ A sustras o drujbã Marian Budrea, de 21 de ani, din Schitu Goleºti, a ajuns pe mîna poliþiei dupã ce a furat o drujbã în valoare de 940 RON din curtea unui vecin. Drujba a fost recuperatã ºi predatã proprietarului, iar Budrea este cercetat pentru furt calificat.

Poliþiºtii Secþiei 1 au identificat autorul furtului unui telefon mobil, dintr-o Dacia parcatã pe strada Mihai Eminescu, faptã comisã pe 13 noiembrie 2005. S-a stabilit cã hoþul este Athos ªanu, de 14 ani, din Bascov. Din cercetãri a reieºit cã puºtiul era însoþit de mai multe persoane de etnie rromã, care au distras atenþia ºoferului, copilul reuºind sã ia telefonul lãsat pe scaunul din dreapta faþã. Minorul este cercetat în libertate pentru furt calificat. A.P.

Scandalul de la Spitalul Costeºti continuã cu noi acuzaþii:

O dã afarã din spital c-am fost la ziar! În numãrul de ieri al Curierului aþi putut citi despre scandalul izbucnit la Spitalul Costeºti, între familia unei gravide ºi directorul spitalului. Mariana Emilia Matei, de 18 ani, din Recea, a fost ope-

■ Adolescenþi cercetaþi Poliþiºtii au stabilit în urma cercetãrilor cã Vasile Ilie Munteanu, de 18 ani, ºi David Pincã, de 16 ani, ambii din Hîrtieºti, au furat din cantonul aparþinînd Ocolului Silvic Mihãieºti o combinã muzicalã. Paguba de 900 RON a fost recuA.P. peratã, iar adolescenþii sînt cercetaþi pentru furt.

■ Acoperiº în flãcãri

strucþiei pe o suprafaþã de 100 mp, 2 mc de scîndurã, 3 tone de fîn ºi 3 butii de fructe aflate la fermentat. Pompierii ºi poliþiºtii au stabilit în urma verificãrilor cã incendiul a izbucnit din cauza unei þigãri aruncate la întîmplare, iar paguba a fost evaluatã la 300 milioane lei vechi. A.P.

Mihaela Cal, cumnata tinerei mame

■ Apartament distrus, tînãr intoxicat cu fum Cu puþin înainte de miezul nopþii, pompierii ºi poliþiºtii din Mioveni au fost chemaþi la blocul M6 din oraº, unde un apartament a luat foc. Locuinþa aparþinea lui Gavrilã Cioc, iar din interior a fost scos fiul proprietarului, Ciprian Gabriel Cioc, care a fost transportat la Spitalul Judeþean ºi diagnosticat cu intoxicaþie cu fum. Tînãrul locuia singur, iar din cauza restanþelor la gaze fusese debranºat de la reþea. Concluzia pompierilor - incendiul a izbucnit de la un fier de cãlcat uitat în prizã. Focul a distrus mobilierul din dormitor, îmbrãcãmintea, 4 ferestre, 2 uºi ºi o combinã muzicalã. A.P.

Bãrbaþi prinºi la prostituate timp ce fãcea sex cu Georgeta Tãnãnãu, de 21 de ani, din Bucureºti. Bãrbatul a fost amendat cu 200 RON. Tot atît are de plãtit ºi Gheorghe Mioaga, de 36 de ani, din Cuca, depistat în zona Tîrgului Sãptãmînal - Craiovei, într-o Dacie, în timp ce fãcea sex cu Elena Pãtraºcu, de

✍ Cazuri ºi necazuri la spital Ciobãnescul Nero i-a sfîºiat mîinile stãpînei Încercînd sã-ºi lege cîinele în lanþ, o argeºeancã a sfîrºit prin a ajunge la spital cu mîinile fãcute franjuri. Floarea Barbu, de 60 de ani, din Uda, þine în curte un ciobãnesc de mai bine de ºapte ani. Botezat Nero, cîinele nu a fãcut niciodatã probleme, pînã luni seara, cînd

„Am salvat douã vieþi ºi ce primesc în schimb?“ Contactat pentru lãmuriri, dr. chirurg Dan Popescu a spus: „Nu e nimic ieºit din comun cã mama este externatã. Noile dispoziþii cer ca pacienþii care-ºi revin repede sã fie externaþi. Ce dacã ea a fost operatã de curînd? Eu, ca medic, decid cã trebuie sã plece acasã, pentru cã starea

33 de ani, din Tufeni - Olt. La rîndul lor, cele douã prostituate, dar ºi alte patru depistate în zona Podul Viilor Depozitelor - Craiovei, respectiv Ionela Aurelia Andrei, de 19 ani, din Curtea de Argeº, Elena Mircea, de 36 de ani, din Piteºti, Maria Ciriþel, de 29 de ani, din Adunaþii Copãceni (Giurgiu), ºi Luiza Elena Nica, de 20 de ani, din ªtefãneºti, au fost sancþionate cu cîte 200 RON. A.P.

Tînãrul intoxicat ºi-a revenit din comã

stãpîna a vrut sã-l punã pe lanþ. Nero ºi-a înfipt colþii în mîinile femeii, aceasta fiind scãpatã de fiicã. În aceeaºi searã, bãtrîna a ajuns la Spitalul Judeþean ºi a fost internatã în secþia Chirurgie Plasticã. Femeia a fost rãzbunatã de familie, care i-a dat cîinelui sã mãnînce otravã. Bãtrîna ne-a spus cã patrupedul nu a murit, dar cã nici nu se simte bine. Floarea a mai zis cã trebuia sã se interneze în Spitalul Judeþean la Cardiologie. R.S. Foto: I.T.

Mãicuþã accidentatã în prima zi a postului

Tînãrul de 26 de ani, din Sighetul Marmaþiei, adus de salvare marþi dimineaþã la Urgenþa Spitalului Judeþean, ºi-a revenit. Ion Iurea lucreazã la firma de construcþii Domus, ºi marþi de dimineaþã colegii l-au gãsit inconºtient într-o casã în construcþie de la autostradã. Bãiatul era în stare gravã, în comã, ºi, dupã intubare, a fost internat în secþia Reanimare. La 24 de ore de la incident, Iurea ºi-a revenit complet ºi a putut povesti ce s-a întîmplat atunci: „Luni seara am intrat în tura de pazã ºi, pentru cã mi-era frig, am dat drumul la agregatul pe care-l aveam în camerã. Cînd eram pe scãri, mi-am pierdut conºtienþa ºi am cãzut. De aici nu mai ºtiu nimic. Probabil am ameþit, cã am fumat în camerã“. Tînãrul a povestit cã a venit la Piteºti în urmã cu o lunã ºi cã iniþial a vrut sã plece la muncã peste hotare. Iurea nu vrea sã se întoarcã acasã, pentru cã, la firma piteºteanã, patronii i-au fãcut carte de muncã. R.S. Foto: I.T.

Chirurgie Plasticã, unde ieri dimineaþã a fost ºi operatã. Toate degetele afectate i-au fost refãcute, iar pentru recuperare, mãicuþa va avea nevoie de mai multe zile. De pe patul spitalului, Emilia V. ne-a zis: „Asta a fost, m-am rãnit în prima zi a postului. A fost numai voia lui Dumnezeu. M-am rãnit, dar Dumnezeu mã va vindeca“. R.S. Foto: I.T.

■ Cel acuzat considerã cã a fost denigrat de familia tinerei de sãnãtate îi permite. Copilul l-am oprit pentru cã trebuie sã mai ia în greutate ºi sã i se facã vaccinuri“. Întrebat dacã a vorbit cu rudele pacientei, medicul a afirmat: „Sã stau de vorbã cu niºte oameni care m-au denigrat? Nici nu vreau sã mai aud de ei! M-am sãturat de þiganii de la Recea! Am salvat douã vieþi ºi ce primesc în schimb? Un mulþumesc n-au putut sã zicã, au venit la ziar sã mã denigreze, de parcã le-aº fi fãcut un rãu“. Chiar dacã medicul i-a spus mamei cã poate sã plece acasã, familia acesteia a refuzat sã o ia pe Mariana din spital: „Noi nu o luãm acasã, sã se îmbolnãveascã, sã facã vreo infecþie ºi apoi noi sã fim traºi la rãspundere dacã i se întîmplã ceva. E operatã, copilul nu poate fi luat acasã, deci ºi ea sã stea în spital!“, a mai spus Mihaela Cal. ■

✍ Fîl, fîl, fîl, a venit barza! La un pas sã piardã sarcina Pînã în momentul în care s-a vãzut mãmicã, Nicoleta Gabi Bratu, de 26 de ani, din Budeasa, a trecut prin mari emoþii. Cînd era însãrcinatã în douã luni, tînãra era sã piardã copilul din cauza unui

efort. Pînã-n luna a noua, viitoarea mamã a fost sub tratament. Ieri, Nicoleta a nãscut prin cezarianã o fetiþã de 3 kg, care va fi botezatã Dara ªtefania. Tatãl, Silviu, ºi-a dorit bãiat, dar acum este fericit cã are o fatã sãnãtoasã. Drept cadou, soþul i-a dãruit Nicoletei un buchet mare de flori ºi un cãþeluº R.S. Foto: I.T. de pluº.

Curierul zilei - pag. 3

Emilia V., de 31 de ani, una dintre mãicuþele de la mãnãstirea Robaia - Muºãteºti, s-a accidentat marþi dupã-amiazã, în timp ce tãia lemne cu un ferãstrãu. Din neatenþie, mãicuþa ºi-a tãiat trei degete de la mîna stîngã. Primul ajutor l-a primit de la o altã mãicuþã, care a profesat în trecut medicina. Dupã ce degetele i-au fost pansate, mãicuþa a fost trimisã la Spitalul Judeþean, cu maºina mãnãstirii. Tînãra accidentatã a fost internatã în secþia

■ Familia susþine cã medicul se rãzbunã pentru faptul cã acest caz a apãrut în presã

„O dã afarã din spital cã am fost la ziar. Aºa i-a zis fratelui meu. E normal?“, întreabã rudele tinerei mame. „Nu e nimic ieºit din comun cã mama este externatã. Noile dispoziþii cer ca pacienþii care-ºi revin repede sã fie externaþi. Eu, ca medic, decid cã trebuie sã plece acasã, pentru cã starea de sãnãtate îi permite“, rãspunde medicul.

Nici în post nu se saturã! Jandarmii piteºteni au continuat acþiunile pentru combaterea prostituþiei, în plasa lor cãzînd atît femei, cît ºi bãrbaþi care au plãtit pentru plãceri sexuale. Într-o dubiþã de culoare albã, jandarmii l-au gãsit pe Ion Sorin Zãbavã, de 35 de ani, din Boteni, în

operatã de o zi ºi cîteva ore, iar copilul sã rãmînã în spital?! Cine sã-l alãpteze pe copil?“, a spus Mihaela Cal.

■ La douã zile dupã cezarianã, pacienta a fost externatã

Joi, 17 noiembrie 2005

Pompierii militari din Costeºti ºi Piteºti au intervenit marþi seara în jurul orei 21,15 la stingerea unui incendiu izbucnit în gospodãria lui Stoica Iliescu, din Rociu - sat Gliganu de Sus. Din cauza unui coº de fum deteriorat, a ars acoperiºul casei, pe o suprafaþã de 30 mp. A.P.

La aproximativ o orã de la sesizarea primului incendiu, pompierii din Piteºti au fost chemaþi la Morãreºti - sat Luminile, la gospodãria lui Alexandru Vînãtoru, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la fînar. Focul a fost stins în lipsa proprietarului, dar a distrus acoperiºul con-

ratã luni noaptea de cezarianã, de cãtre chirurgul Dan Popescu, directorul spitalului. Familia tinerei îl acuzã pe medic de insultã ºi a spus cã acesta nu a reacþionat urît atunci cînd i s-au dat bani, pe care soacra fetei a pretins cã i-a dat la indicaþia unei asistente. Chirurgul neagã R.S. Foto: I.T. acest lucru.

Ieri, dupã ce sesizarea a apãrut în Curierul, la redacþia noastrã a venit cumnata tinerei mame, Mihaela Cal, nemulþumitã cã medicul a semnat externarea Marianei, fãrã însã a fi de acord ºi cu externarea nou-nãscutului, un bãieþel de 3,100 kg. „O dã afarã din spital cã am fost la ziar! Aºa i-a zis fratelui meu (n.r. - tatãl copilului)). E normal aºa ceva, sã-i dai drumul ma mei acasã,

Sãriþi, arde!

■ A luat foc fînarul

Au fãcut scandal la Judecãtorie Doi bãrbaþi din Priboieni, tatã ºi fiu, au fost amendaþi marþi de jandarmii argeºeni, dupã ce au fãcut scandal la Judecãtoria Topoloveni. Gheorghe ºi Constantin Ureche, de 59, respectiv, 29 ani, au fost sancþionaþi cu cîte 300 RON pentru tulburarea liniºtii publice, înjurãturi ºi ameninþãri cu acte de violenþã în Judecãtorie. Jandarmii l-au avertizat ºi pe Dan Marian Moldoveanu, de 33 ani, din Stîlpeni, care a jignit martorii în timpul unui proces la Judecãtoria Cîmpulung. A.P.

Fapt divers

✍ Poliþia în acþiune


Rezultatele la divizia judeþeanã Seria Centru, etapa a XIII-a Dinamo Budeasa - Proremat Piteºti 4-3 ■ Inter Budeasa - Albeºtii de Argeº 0-5 ■ AS Albota - Flacãra Leordeni 1-1 ■ Juventus Piteºti - Vulturii Priboieni 8-3 ■ Forestierul Cocu - Vulturul Cãlineºti 3-2 ■ Valea Iaºului - Lunca Corbului 3-1 ■ Hidro Piteºti - Voinþa Budeasa 3-2 ■ Juventus Mãrãcineni Viitorul Budeasa 6-3. În clasament conduce Juventus Mãrãcineni, cu 31 de puncte.

Nicolescu a fãcut cãrþile pentru Neþoiu ■ Vicepreºedintele „cîinilor“ vrea controlul la FC Argeº, însã banii ar putea veni de fapt de la Dinamo pentru transferurile lui Prepeliþã ºi Chiþa Constantin Nicolescu, Gabriel Chiþu, Paul Schiaucu, Cornel Penscu ºi Viorel Ilinca s-au întîlnit marþi searã la PIC, pentru a discuta soarta fotbalului argeºean. ªedinþa nu a durat prea mult, pentru cã s-a pus repede punctul pe „i“ ºi lucrurile au fost clare pentru toatã lumea. S.M.

Seria Nord, etapa a XII-a Sporting Mihãieºti - Dinamo Coºeºti 3-0 ■ Schitu Goleºti - AS Cetãþeni 2-1 ■ Viitorul Coºeºti - Albeºtii de Muscel 0-3 ■ Valea Mare AS Retevoieºti 3-0 ■ AS Stoeneºti - Petrolul Hîrtieºti 6-1 ■ AS Stîlpeni II - AS Miceºti 1-6 ■ AS Dragoslavele - Fulgerul Lereºti 1-2. În clasament conduce Sporting Mihãieºti, cu 28 de puncte.

Seria Sud, etapa a XII-a Speranþa Costeºti - Progresul Rîca 3-0 ■ AS Izvoru - AS Oarja 1-1 ■ Viitorul Bîrla Petrolul Strîmbeni 1-0 ■ AS Popeºti - Rafinorul Arpechim 2-3 ■ Unirea ªerbãneºti Tun Slobozia 0-1 ■ Speranþa Cornãþel - Energia Stolnici 5-0 ■ Spider Rociu - Voinþa Negraºi 2-0. În clasament conduce Spider Rociu, cu 33 de puncte.

Bronz la 48 de ani!

firmei în care deþin 51% în acest moment. Cu alte cuvinte, banii publici ai argeºenilor investiþi de CL ºi CJ vor ajunge pe mîna lui Neþoiu, în cazul în care acesta va prelua clubul.

Acesta este comunicatul emis ieri: Acþionarii SC FC 2005 SA Argeº, întruniþi în ºedinþã extraordinarã în data de 15 noiembrie 2005, au hotãrât sã asigure suport financiar echipei FC Argeº pânã la gãsirea unui investitor, acest lucru însemnînd achitarea tuturor necesitãþilor generate de activitatea competiþionalã. În al doilea rând, s-a decis cedarea a 51% din acþiuni cãtre un investitor, persoanã juridicã. Acesta, în schimbul pachetului majoritar, ar urma sã investeascã aproximativ un milion de euro, constituit ca aport la capitalul social al SC FC 2005 SA Argeº. Ofertele pot fi depuse pînã la data de 1 decembrie 2005, la sediul clubului FC Argeº din strada Armand Cãlinescu nr. 15. Preºedinte, Gabriel Chiþu.

■ CINE garanteazã cã Neþoiu nu transferã toatã echipa la Dinamo? Dacã ºtiþi rãspunsul la aceste întrebãri, sunaþi astãzi la redacþie la nr. de tel. 222276 sau 215950 ºi spuneþi-vã pãrerea despre Neþoiu ºi despre o posibilã preluare a clubului de cãtre el.

Scandalul între fostul director al Sãlii Sporturilor ºi ºeful DJS s-a mutat la tribunal

Alin Dinu îi cere lui Achimescu 400 de milioane daune morale Rãzboiul dintre Alin Dinu, fostul ºef de la Sala Sporturilor, ºi Laurenþiu Achimescu, directorul Direcþiei Judeþene de Sport Argeº, continuã în justiþie. Dupã ce conducãtorul sportului argeºean l-a dat afarã de la salã ºi s-au bãlãcãrit prin presã, Dinu l-a dat acum în judecatã pe Achimescu ºi solicitã de la acesta o importantã sumã de bani M.D. drept daune morale.

tractul de muncã: „Pe 24 octombrie, prin decizia 109, articolul 283, aliniatul 1, litera a din Codul Muncii, Achimescu mi-a desfãcut contractul de muncã. În aceeaºi zi, printr-o decizie scrisã, tot el mi-a propus postul de ºef Complex Bascov, post care în realitate nu exista. Am refuzat aceastã ofertã. Tot pe 24 octombrie, Achimescu a revocat decizia 109 ºi a dat alta, prin care m-a încadrat la abateri disciplinare. Pe perioada concediului medical, pe postul meu a

lui contractul de muncã. În conformitate cu Ordonanþa 63 din 29 iunie 2005, postul meu a fost blocat. Ca sã-l reangajeze pe Viºan, a gãsit o portiþã. L-a detaºat de la SRL-ul unde e patron la Sala Sporturilor, unitate de stat“, afirmã cel care se judecã cu directorul DJS.

,,Achimescu este o marionetã!“ Alin Dinu spune cã Laurenþiu Achimescu este incapabil sã conducã sportul argeºean: „Cel care conduce sportul este Florea Viºan. Toatã lumea ºtie cã el este omul prefectului, iar Achimescu executã ce spune Viºan. Acest om este o marionetã. Florea Viºan spune cã vorbeºte în numele prefectului, însã eu nu cred cã a primit acest drept. Am informaþii cã va da afarã de la salã ºase angajaþi, care nu au vrut sã dea declaraþii scrise împotriva mea. Ce vinã au ei cã au lucrat cu mine cînd am fost director?“

Acuzat de slab management, dar cu salariu de merit AJF Argeº a dictat cea mai mare Fostul ºef al Sãlii Sporturilor spune cã Achimescu l-a dat afarã la ordinul ministrului Florian Gheorghe: „Cînd l-am întrebat de ce mi-a desfãcut contractul de muncã, el mi-a rãspuns cã a acþionat la ordinul ministrului, ministru de care eu am auzit numai din ziare cum cã ar fi violator. Paradoxul este cã am fost acuzat de slab management. Mã întreb ºi eu: dacã este aºa, de ce Achimescu mi-a mai dat salariu de merit în luna octombrie, printr-o decizie semnatã de el. Oricum, eu am avut salariu de merit de zece ani încoace. Am fãcut ceva la Sala Sporturilor, care a gãzduit competiþii internaþionale. Consider cã, dacã aceastã salã nu avea anumite standarde, nu era acceptatã pentru asemenea meciuri“. ■

Scandalul dintre cei doi a început în august: „La 1 Alin Dinu, iulie 2005 am intrat în fostul concediu de odihnã. Pe 1 director de august, cînd am revenit la la Sala Sporturilor muncã, Achimescu, care fusese numit de puþin timp, m-a suspendat din funcþie, pe motiv cã ar avea o sesizare de la prefecturã pentru slab management. Pe 5 august am intrat în concediu medical ºi am revenit pe 24 octombrie. Între fost angajat Viºan Florea, 1 ºi 4 august, cît am fost cãruia, în momentul cînd eu am suspendat, mi s-a fãcut un venit la serviciu, i-a desfãcut ºi inventar la care mi-a gãsit lipsã o pereche de cizme de cauciuc, douã halate de muncitor, trei Împotriva lui Achimescu, Alin Dinu a deschis douã procese. Unul, pentru acel sape ºi douã cazmale pe care nu inventar, iar cel de-al doilea, pentru desfacerea ilegalã a contractului de muncã. am vrut sã le plãtesc deoarece Primul termen va fi pe 5 decembrie. „Am convenit împreunã cu avocatul meu, sînt materiale consumabile. Dan Panþoiu, sã cer daune morale de 400 milioane de lei. Eu m-am Preþul acestora mi l-a reactua- îmbolnãvit dupã ce el m-a suspendat din funcþie. I-am promis lui lizat ºi a ajuns la o sumã destul Achimescu cã, atunci cînd voi reveni la Sala Sporturilor, pe el nu îl voi mai gãsi la conducerea DJS. Oricum nu face nimic. De patru de mare“, spune Alin Dinu. luni nu a fãcut un act. Salariaþii nici nu-i cunosc scrisul. Mã întreb ºi eu dacã chiar ºtie sã scrie. Primeºte lunar 24 de Viºan, angajat ºi nu face nimic. De ce nu a pus ºef la salã un fost pe un post blocat milioane sportiv de performanþã, care nu are din ce trãi, ºi a pus un ºef Imediat dupã ce a terminat de cîrciumã? Care sînt interesele acestui om de stã pe un concediul medical, ºefului Sãlii salariu de 4-5 milioane, cînd el este patron de local?“, se Laurenþiu Achimescu, directorul DJS Argeº Sporturilor i s-a desfãcut con- întreabã fostul ºef al complexului Sãlii Sporturilor. ■

Douã procese împotriva ºefului DJS

pedeapsã pentru un fotbalist bãtãuº

Doi ani suspendare pentru cã i-a spart capul arbitrului! Comisia de Disciplinã a AJF Argeº a judecat incidentele care au avut loc la sfîrºitul sãptãmînii trecute ºi i-a sancþionat drastic pe acei jucãtori care au provocat scandaluri ºi i-au bãtut pe arbitri. M.D. ■ La partida Tun Slobozia Speranþa Cornãþel, unul dintre spectatori l-a scuipat pe faþã pe central. Tun Slobozia a primit o etapã de suspendare a terenului ºi o amendã de un milion de lei. Jucãtorul gazdelor, Gabriel Popescu, a primit douã etape de suspendare pentru cã a înjurat arbitrul. ■ Speranþa Costeºti nu s-a prezentat la meciul de la Voinþa Negraºi, a pierdut meciul cu 3-0 la masa verde ºi a fost amendatã cu un milion

Badea ºi preºedintele Safta l-au luat la pumni ºi la picioare pe asistentul Cristi Gorgoi. ■ Jocul de Cupa României Sporting Mihãieºti - AS Rucãr a fost un mãcel în toatã regula. Centralul Silviu Preoteasa a oprit meciul în minutul 65, dupã ce a dictat un 11 m pentru oaspeþi, ºi apoi a început mãcelul: mai mulþi fotbaliºti de la Mihãieºti, ajutaþi de unii spectatori, l-au fugãrit pe cavalerul fluierului, l-au prins ºi l-au bãtut, Iulian Vasile lovindu-l cu pumnul în figurã, iar Mihai Ion, coleg cu primul, i-a tras un picior în cap cînd acesta era jos. Fluieraºul s-a ales cu capul spart ºi a fost dus de urgenþã la spital, pentru a primi îngrijiri medicale. Comisia a decis: ● 6 etape de suspendare a terenului echipei Sporting ● amendã de 5 milioane ● fotbalistul Mihai Ion, suspendat 2 ani ● Iulian Vasile - un an ● vicepreºedintele clubului, Bogdan Liviu, suspendat 3 luni pentru instigare la violenþã ● delegatul Floricã Tãnase, suspendat patru luni. ■

Arbitri bãtuþi, scuipaþi ºi înjuraþi

Amenzi de milioane Cazul meciului Energia Stolnici - Spider Rociu, întrerupt în minutul 75, dupã ce arbitrul Iulian Cãlin a fost lovit cu pumnul de jucãtorul gazdelor Bogdan Badea, a fost ºi el judecat. Comisia a decis: ● suspendarea terenului 6 etape ● amendarea gazdelor cu 5 milioane de lei ● Jucãtorii Bogdan ºi Rãzvan Badea, suspendaþi un an ● preºedintele Safta, suspendat 6 luni. Sancþiunile au fost date ºi pentru cã, dupã meci, fraþii

Curierul zilei - pag. 5

Sîmbãtã a avut loc la Rm. Vîlcea Cupa României la culturism ºi fitness, competiþie la care au participat 12 cluburi ºi peste 70 de sportivi. Argeºul a fost reprezentat de Vasile Gherghina (65 kg), Daniel Racoveanu ºi Mircea Sibiceanu (87,5 kg), sportiv în vîrstã de 48 de ani. Acesta, deºi a concurat cu adversari de pînã la 27 de ani, a reuºit sã cîºtige medalia de bronz. Cei trei sportivi legitimaþi la Redis Buftea au fãcut aceastã deplasare pe cheltuialã proprie, deºi au reprezentat Piteºtiul. M.D.

persoanã juridicã, ºi nu fizicã ºi sã investeascã în cel mai scurt timp 1 milion de euro. Mai trebuie spus cã autoritãþile locale, Consiliul Local ºi cel Judeþan vor fi nevoite în acest caz sã predea controlul

■ DE CE nu sînt rugaþi actualii acþionari sã susþinã în continuare fotbalul?

Joi, 17 noiembrie 2005

Astfel, preºedintele Consiliului Judeþan Argeº, Constantin Nicolescu, susþinut de Viorel Ilinca, a propus sã se scoatã 51% din SC FC 2005 SA Argeº la vînzare. Adicã sã se predea controlul. Cãtre cine? Oficial nu s-a spus, însã pe la colþuri a început sã se discute ceva despre Gigi Neþoiu. Adicã sã devenim oficial satelitul lui Dinamo! Cei prezenþi nu prea au avut multe de comentat, din moment ce propunerea a venit din partea lui Nicolescu, astfel cã s-a pus ºi pe hîrtie un comunicat prin care s-au oficiat cele discutate. Acþionarii lui FC Argeº au hotãrît totodatã ca viitorul majoritar al societãþii sã fie

■ DE CE se þine neapãrat ca Neþoiu sã vinã la FC Argeº?

Sport

Primul pas pentru dinamovizarea lui FC Argeº s-a înfãptuit


Cel mai frumos copil din Argeº

Concurs - Publicitate

Clasament

Rareº Augustin Miu............372 David Leancã.......................310 Alexia Costache..................250 Andra Cumpenaºu..............210 David Sîrboiu.......................125 Andrada Ghiþã .......................63 ediþia a VIII-a Anca Maria Stan....................58 Diana Amalia Bianca Sãndulescu...............57 Maria Nicoleta Dumitrache.......53 Iris Stoica Simona Iordache...................48 Are 4 ani, merge Iulian Caciuc..........................42 cu drag la Beatrice Iordache..................41 grãdiniþã ºi este Robert Vãtafu.........................38 pasionatã de Bogdan Udup.........................36 colorat, poveºti ºi Alexandra Morlova................31 desene animate. Iulius Andrei Pãiuº................30 Darius Popa Schuur..............28 Alisia Ioana Drotianu.............28 Denisa Cãlinescu..................28 Ioana Alicia Ureche...............23 ªtefania Tudor.......................20 Alexandru Curtean................20 Denis Rizea............................18 Robert Ivãnescu....................18 Cãtãlin Deaconu....................14 Simona Elena Tudose...........12 Maria Alexandra Stãncuþu......8 Maria Iulia Tinca......................5 Alberto Antonio Bianca Maria Stancu...............5

Emil Andrei Anca Este nãscut în zodia Balanþã ºi are o personalitate puternicã. Este pasionat de calculatoare. κi doreºte sã devinã un manechin renumit.

11 (numele dvs.)

Numele meu este: ................................

N r.

(numele favoritului)

Cel mai frumos copil este: ................................

Andreea Claudia Dumitraºcu Are un an ºi o lunã, este foarte rãsfãþatã ºi o mîncãcioasã. Îi place foarte mult sã deseneze.

Joi, 17 noiembrie 2005

Talon de concurs

Diaconu

Are 3 ani , este nãscut în zodia Fecioarei, pe meleagurile Spaniei. Îi plac la nebunie motocicletele ºi desenele animate.

ARG

Curierul zilei - pag. 7


Agenda zilei - Publicitate

Horoscop

Minerva

Iubire platonicã pentru Peºti Caracteristica zilei

✍ Calendar Soarele rãsare la 7.14 ºi apune la 16.46. S-a întîmplat pe 17 noiembrie

Trigonul planetelor Venus ºi Marte fa vorizeazã stabilita tea afectivã ºi re venirea la valorile

tradiþionale. S-ar putea sã vã regãsiþi prietenii de altã datã ºi sã reînno daþi vechi legãturi.

Vã eliberaþi de un sentiment apãsãtor, care a nãscut incertitudini, îndoieli ºi gelozii inutile. Aveþi o discuþie sincerã ºi deschisã cu persoanã iubitã ºi, din dialog, puteþi descoperi adevãrul. Nu

vã acuzaþi unul pe altul pentru fapte pe care nu leaþi fãcut, pentru cã la mijlocul neînþelegerilor este Mujea - director doar o percepþie eronatã a Gelu Apã - Canal, realitãþii. 20 noiembrie

Dragostea ºi interesul se pot combina azi în aceeaºi relaþie. Ori legaþi o prietenie profitabila cu un colaborator de serviciu sau de afaceri, ori iubiþi pe

cineva ºi pentru unele avantaje materiale pentru viitor. Nu puteþi iubi pur ºi simplu, ci pentru cã aveþi ºi unele motive: stabilitate, statut social, siguranþã materialã, imagine etc.

Se anunþã niºte schimbãri pozitive în viaþa sentimentalã sau de familie. Unii pot afla cã urmeazã sã devinã pãrinþi, alþii intenþioneazã sã aducã transformãri în cãminul actual sau sã se

mute în casã nouã, în curînd. Ceea ce pregãtiþi acum vã va aduce o stare de confort aStoian fectiv ºi emoþional de Aurel comisar-ºef Garda Financiarã, care aveaþi mare nevoie. 13 ianuarie

1869 - Este organizatã în Franþa prima cursã de biciclete, în lungime de 140 km, de la Paris la Rouen, fiind cîºtigatã de britanicul James Moore. S-au nãscut pe 17 noiembrie

Joi, 17 noiembrie 2005

1903 - Scriitorul Nicolae Deleanu. 1942 - Martin Scorsese, regizor american de cinema, printre ale cãrei pelicule se numãrã „Taxi Driver“ ºi „Taurul furios“. Maxima zilei: „Amorul propriu este un animal curios. Poate somnola sub cele mai puternice lovituri, trezindu-se rãnit de moarte de o simplã zgîrieturã“. (Alberto Moravia)

Cristian Boureanu deputat PNL Argeº, 15 decembrie

Aveþi curajul sã începeþi ceva nou astãzi, pentru cã poate fi o ºansã bunã de a ajunge la reuºitã. Aveþi ºi energia, ºi

încrederea necesare succesului, ca atare tot ce începeþi azi va fi de bun augur. Fie cã începeþi o relaþie nouã, fie luaþi o decizie mãreaþã de schimbare.

Simþiþi ceva ciudat pentru o persoanã care vã atrage, dar nu aveþi curajul sã vã exprimaþi – deocamdatã - sentimentele. Poate fi o iubire platonicã, o relaþie incipientã care naºte emoþii intense.

Vã place ceea ce simþiþi, mai ales cã primiþi ºi un rãspuns pozitiv din partea celuilalt, ceea ce poate Mihaela Olteanu - dir. adjunct aprinde ºi mai mult Colegiul I.C. Brãtianu, sentimentele. 22 februarie

Puneþi punct unei mai vechi neînþelegeri cu un coleg, fiind mai deschis cãtre dialog ºi explicaþii. Nu vã mai încãpãtînaþi sã pãstraþi

distanþa cu orice preþ, pentru ca fiecare doreºte, de fapt, reluarea relaþiei. Mãcar unul sã întindã mîna spre împãcare, lãsînd orgoliile la o parte, deoarece existã ºansa aceasta.

Ion Mihãilescu membru PSD Ag., 1 februarie

Ortodox: Sfîntul Grigorie Taumaturgul; Cuvioºii Lazãr Zugravu ºi Zaharia.

✍ Haihui pe Net www.reuters.com Unul din liderii internaþionali din domeniul ofertei de ºtiri financiare ºi cotidiene. Aici este locul în care te pui la curent cu evoluþia situaþiei internaþionale sau cu noile tendinþe de pe piaþa IT. De asemenea, poþi verifica evoluþia preþului acþiunilor la toate marile burse mondiale. Nici domeniile ºtiintific, sport sau divertisment nu sînt uitate, gãsind aici tot ce trebuie pentru a fi o persoanã bine I.Z. informatã.

Emil Nicolae dir. Salubritate, 26 martie

Calmul caracteristic vã este dat peste cap de apariþia unei persoane tinere cam agitate. Nu este neapãrat pus pe ceartã, ci pare mai mult o energie ce vã mai scoate din ale dvs.

ºi vã mai animã puþin. Nu-i place sã vã vadã delãsãtor în faþa unor provocãri interesante, ci încearcã sã vã dinamizeze.

Aveþi mari rezerve cu privire la deplasarea pe care ar trebui sã o faceþi ºi încercaþi sã o amînaþi pe altãdatã Ilie Cristea - preºedinte ori sã renunþaþi PPCD Argeº, 1 iunie complet la ea. Ceva

vã face sã priviþi cu teamã cãlãtoria, neavînd nici un chef sã plecaþi la drum acum. Ceva nu vã inspirã încredere ºi aþi prefera sã rãmîneti acasã. Aceeaºi rezervã o resimþiþi ºi faþã de musafiri.

Treceþi printr-o situaþie riscantã, ce vã dã peste cap toatã liniºtea interioarã. O emoþie negativã extremã, o crizã de nervi, un incident neplãcut în relaþia cu un coleg sau un frate vã face sã

reacþionaþi oarecum violent: neînþelegeri, ceartã, conflict, poate chiar cu risc de rãnire fizicã. Ceva nu iese asa cum aþi fi dorit, din cauza grabei.

✍ Librãria Diverta

Curierul zilei - pag. 8

vã citeºte în astre

● De la Stalin la Saddam. Secerete bio grafice. Ed. Orizonturi, Vladimir Alexe, 24,90 lei ● Apocalipsa, Stephen King, Ed. Nemira, 89,50 lei ● Liturna în Anzi , Mario Vargas Llosa, Ed. Humanitas, 26,00 lei ● La strada. Frag mente de viaþã între realitate ºi ficþiune, Daniela Marin, Ed. Ta, 9,05 lei. I.Z.

Tudor Pendiuc primar, 5 august

Sînteþi dezinteresat de tot ce se petrece în jurul dvs., aveþi mai multã preocupare doar pentru propria persoanã, dar distanþa cu care-i priviþi

Vã simþiþi neputincios în faþa unei încercãri, dar ajunge doar sã cereþi ajutor de la un prieten, pentru ca acesta sã vã fie aproape. Cînd singur nu gãsiþi ieºirea din impas, gîndiþi-vã ori la cei care au

Marilena Baraþã preºedinta Trustului de Presã Curierul zilei, 22 octombrie

Aveþi curajul sã începeþi ceva nou astãzi, pentru cã poate fi o ºansã bunã de a ajunge la reuºitã. Aveþi ºi energia, ºi încrederea necesare

Dumitru Dicu director Spitalul de Pediatrie, 10 mai

Dr. Dan Manu - ºef SML Argeº, 7 iulie

pe ceilalþi i-ar putea face pe aceºtia sã vã acuze de indiferenþã ºi insensibilitate. Nu este deloc aºa, ci pur ºi simplu sînt momente cînd trebuie sã puneþi mai mult preþ pe propria persoanã. trecut prin situaþii similare – un fel de grup de suport care vã poate sfãtui cel mai bine ori la prietenii sau fraþii care vã pot susþine moral.

Dr. Alexandru Matrozi ºef Contagioase Adulþi, 17 septembrie

succesului, ca atare, tot ce începeþi azi va fi de bun augur. Fie cã începeþi o relaþie nouã, fie luaþi o decizie mareaþã de schimbare, poate cumva îndrãzneaþã, fie cã porniþi un proiect nou la serviciu, veti ajunge cu bine la ce v-aþi propus.

- CE VEDEM ASTÃ ZI LA TELEVIZOR TVR 1 7,00 Jurnalul TVR 7,55 Euro-dispecer 8,00 Isabel, în cãutarea iubirii (s) 8,55 Cãlãtorii culinare 9,30 Teleshopping 10,00 Interes general (r) 11,00 Mic, da’ voinic! (r) 11,30 Ochiul magic (r) 12,30 Profesioniºtii (r) 13,30 Desene animate 14,00 Jurnalul TVR 14,30 Teleshopping 15,00 ...Sed lex! 15,30 Akzente 17,00 Universuri paralele 18,00 Paradisuri terestre 18,50 Tragerile Joker ºi Loto 5/40 19,00 Jurnalul TVR 20,15 Prim-plan 21,00 Unchiul meu (comedie, coprod., 1958) 23,15 Jurnalul TVR 23,45 Strict secret 0,45 Brigada Omucideri (s) 1,35 Interes general (r) 2,25 Jurnalul TVR (r) 3,35 Cãlãtorii culinare (r)

TVR 27,00 Maria Bonita (s) 7,00 Maria Bonita (s) 7,55 Teleshopping 8,30 CeZar ºi tipar 9,00 Rebelii (r) 10,00 Tonomatul DP 2 11,40 Pasiuni (s) 12,40 Verdict: crimã! (s) 13,30 Teleshopping 14,00 Desene animate 14,30 Aventurile lui Shirley Holmes (s) 15,00 Împreunã în Europa 16,00 Jurnalul TVR 16,30 Tribuna partidelor parlamentare 17,00 Moºtenitoarea (s) 18,00 Jurnalul Euronews 18,15 Euro-dicþionar 18,30 Cronica unei veri 19,05 A fost odatã hoþ (s) 20,00 Trãsniþii din Queens (s) 20,30 Civilizaþii antice 21,00 Bugetul meu 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Jurnalul Euronews 22,15 Danielle Steel: Pasiuni (dramã,

SUA, 1993) 0,10 Martorul tãcut (s) 1,05 Box

ANTENA 1 6,30 În gura presei 7,00 Observator 8,00 Canalul de ºtiri 10,00 În gura presei (r) 10,30 Concurs interactiv 12,15 Dãdaca (s) 13,00 Observator 13,45 Revanºa staturilor (r) 15,15 Vivere - A trãi cu pasiune (s) 16,00 Observator 16,45 Anastasia (s) 17,45 9595 - te învaþã ce sã faci 19,00 Observator 20,30 Asasinul din vis (thriller, SUA, ‘00) 22,30 Fantezie periculoasã (thriller, SUA, 2000) 0,30 Observator (r) 1,30 Concurs interactiv

PRIMA TV 7,30 Levintza prezintã (r) 8,00 Sport cu Florentina 8,05 Teleshopping 8,40 Cãlãtorii în lumi paralele (s) 9,40 Sunset Beach (s) 10,40 Oamenii vorbesc (r) 11,30 Tele RON 12,30 Teleshopping 13,00 Garito 14,10 Teleshopping 14,45 Garito 16,05 Dragoste ºi putere (s) 16,45 Oamenii vorbesc 17,25 Trãsniþi în NATO (r) 18,00 Focus 19,00 Camera de rîs 19,30 Da sau nu 20,00 Mereu prieteni 21,30 Farsele lui Jugaru 22,00 Trãsniþi în NATO (s) 22,30 Focus Plus 23,30 Da sau nu (r) 0,00 Cãlãtorii în lumi paralele (r) 1,00 Focus (r) 2,00 Guinness - Lumea recordurilor O

PRO TV 7,00 ªtirile PRO TV 9,10 Omul care aduce cartea

9,15 Tînãr ºi neliniºtit (r) 10,15 Doctorul de suflete (s) 11,15 Stilul Oana Cuzino (r) 11,45 Te vezi la ªtirile PRO TV (r) 12,15 La Bloc (r) 13,00 ªtirile PRO TV 13,45 Eu, tu ºi Ovidiu (comedie, România, 1977) 16,00 Tînãr ºi neliniºtit (s) 17,00 ªtirile PRO TV 17,45 Teo 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Academia de Poliþie (comedie, SUA, 1984)

15,00 Moº Crãciun cautã Crãciuniþã (comedie, SUA, 2002) 16,40 Familia Rugrat în vacanþã (animaþie, SUA, 2003) 18,00 Kate ºi Leopold (dragoste, SUA, 2001) 20,00 În spatele uºii roºii (dramã, SUA, 2002) 21,40 Gothika (thriller, SUA, 2003) 23,15 HBO Special: Kill Bill 23,20 Deadwood (s) 0,20 HBO Special: Kill Bill 0,25 Donnie Brasco (dramã, SUA, 1997) 2,30 Punctul pe „i“ (thriller, coprod., ‘03)

Filmul zilei

Academia de Poliþie Porþile Academiei de Poliþie sînt deschise pentru toþi, iar un grup de tineri decide sã urmeze cursurile ei. Noii cadeþi sînt mai mult decît inutili: Mahoney (Steve Guttenberg) a ales sã vinã aici doar pentru a nu fi închis, Moses (Bubba Smith) are ca unicã pasiune cultivarea florilor, iar Larvell Jones (Michael Winslow) este capabil sã imite orice zgomot. 22,15 La Bloc (s) 23,00 ªtirile PRO TV 23,45 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (s) 0,25 Omul care aduce cartea (r) 0,30 ªtirile PRO TV (r) 1,30 Eu, tu ºi Ovidiu (r)

HBO 8,00 Micuþul Bell 2 (aventuri, Olanda, 2003) 9,50 Cinema, cinema, cinema 10,20 Pierduþi în America (comedie, SUA, 1985) 11,50 Grãdini înfricoºãtoare (dramã, Franþa, 2003) 13,25 Premiile Academiei Europene de Film 2004

PRO TV, ora 20.15 ACASÃ 6,00 Micuþul Frijolito (r) 8,00 Trupul dorit (r) 9,15 De 3 X femeie (r) 11,00 Amazoana (s) 12,00 Înger rebel (s) 14,00 Legãturi de familie (s) 15,15 Micuþul Frijolito (s) 16,15 Bandiþii (s) 17,20 Reþeta de Acasã 17,30 Poveºtiri adevãrate 18,25 Vremea de Acasã 18,30 Împotriva destinului (s) 19,30 Inocenþã furatã (s) 20,30 Lacrimi de iubire (s) 21,30 Trupul dorit (s) 22,30 Lori 0,00 Poveºtiri adevãrate (r)


Inspectorii DSP au dat amenzi de 160 de milioane lei În perioada 1 - 14 noiembrie, inspectorii de la Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº au controlat 35 de brutãrii ºi ateliere de panificaþie. S-au dat amenzi în valoare totalã de 160 de milioane lei ºi s-au emis trei decizii de suspendare a acvititãþii la SC Europan Prod SRL - Brutãrie Domneºti, SC Hexe Top Ten SRL - Brutãrie Cîmpulung ºi SC Denisa Com SRL - atelier de panificaþie ºi patiserie Piteºti. ªefa Inspecþiei Sanitare de Stat, dr Aura Copciag, ne-a declarat cã brutãriile aveau pereþii mucegãiþi, iar suprafeþele de lucru erau neîntreþinute igienic. I.I.

S-au gãsit cabinete stomatologice fãrã instrumente sterilizate

Pericol de infectare cu SIDA!

Ca urmare a emisiunilor televizate în care cabinetele stomatologice au fost incriminate cã ar putea transmite virusul HIV, inspectorii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Argeº au controlat modul în care se face sterilizarea instrumentelor medicale în 35 de cabinete stomatologice. ªefa Inspecþiei Sanitare de Stat, dr Aura Copciag, ne-a spus cã au fost date ºase amenzi în valoare totalã de 40 de milioane lei, fiindcã în anumite cabinete nu s-a putut face dovada sterilizãrii instrumentelor. Fiolele care se pun în sterilizator nu au fost pãstrate de personalul din cabinete. I.I.

✍ Procesul zilei la Tribunal

Hoþul s-a supãrat cã l-a bãtut proprietarul În urmã cu douã sãptãmîni, Marin Barbu a fost audiat de judecãtori. Atunci, deþinutul spunea cã a furat din locuinþe ºi cã a ajuns dupã gratii pentru cã ultima datã a fost prins de proprietarii apartamentului în care instrase prin efracþie. Acum, Marin Barbu este nemulþumit cã a fost lovit de unul dintre proprietari ºi - culmea! s-a contrazis cu Nicolae G., martorul din acest dosar. L.N.

bu a izbit-o puternic pe Angelica ºi ea a cãzut la pãmînt. Apoi ne-am luptat cu el sã-l imobilizãm“. Marin Barbu: „De ce nu spune cã m-a bãtut?“. Preºedintele: „Liniºte! Spuneþi mai departe“. Nicolae G.: „Pãi, ce sã mai spun? Ne-am îmbrîncit ºi ne-am luptat cu el. Normal cã voia sã fugã. Se smulgea din mîinile noastre, ziceai cã e la rugby“. Preºedintele: „Florin Vîlcea l-a lovit?“. Marin Barbu: „Da, m-a lovit, m-a bãtut de...“. Preºedintele: „Am spus liniºte!“. Nicolae G.: „L-a lovit de douã ori cu piciorul. Domne, era normal. Cineva îi intrase în casã. Altul în locul lui l-ar fi omorît“. Marin Barbu: „Cum adicã?“.

Preºedintele: „Aþi fost martor. Ce s-a întîmplat?“.

ne-a întîmpinat hoþul, cel din faþa mea“.

Preºedintele: „Liniºte, am spus!“.

Nicolae G.: „Eu ºi soþii Vîlcea ne întîlnisem în oraº. M-au invitat pe la ei ºi n-am refuzat, pentru cã sîntem rude. Am ajuns la locuinþa lor ºi, cînd am intrat,

Preºedintele: „În ce ordine aþi intrat în casã?“.

Pe lîngã faptul cã hoþul acuzã victima cã l-a bãtut, mai vrea ºi sã fie eliberat.

Nicolae G.: „A intrat prima Angelica Vîlcea, apoi Florin, soþul ei, ºi eu ultimul. Marin Bar-

Fapt divers - Publicitate

Brutãriile aveau pereþii mucegãiþi

✍ Capra vecinului ■ Care crapã mai întîi

■ „Vibratoarili e ceva de slãbit?“ Pentru ãl cu confort antîia la mansardã, bîlciul ãsta al deºertãciunilor în care ne-mbulzim ºi ne dãm coate la comedia vieþii musai cã e o ciºmea de învãþãturã pe gratis, baºca fãrã teve A. Nu importã meseria în care te trudeºti sã-þi cîºtigi mãlaiul jurnalier, dacã ai simþul umorului se cheamã cã te-ai scos ºi poþi sã rîzi ºi tu de nebunia altora. Aºa ºi cu judecãtorii dintr-un tîrguºor moldovinesc chemaþi sã diriguiascã o-mpãrþealã de bunuri între un el ºi o ea, dezvorþaþi la ambîþ ºi sado-maso ca bonus în excedent. ªi

cicã ãºtia aveau de fãcut jumi-juma niºte unelte d’ãlea de le zice erotice, cu care se-alintaserã ei pe vremea cînd cazanul sexual duduia ºi dãdea sã sarã de pe pirostrii. Auzi ce era de-mpãrþit: niscaiva cãtuºe, ceva vibratoare, o biciuºcã pentru momentele de cãlãrire la trap ºi alte jucãrioare ce fãceau sarea ºi piperu mariajului lor. Sã se pãruiascã vezi bine creºtinii pe ele ºi mai multe nu! ªi-auzi cã ãi de veniserã sã caºte gura la panaramã nu prea se bungheau ei cum e cu obectele ãlea. Cã o bãtrînã chiar s-antors cãtre o suratã ºi i-a rãcnit în ureche: „Ce e alea vibratoare, maicã? De alea pentru slãbit?“. Kiron

Joi, 17 noiembrie 2005

Aoleo, neamule, ce-ajunserãm! Cã vezi bine cã ne-aleargã din spate blestemul Cismarului de-l împodobirãm cu gloanþe mai acu’ 16 ani, ca pe-un pom de Crãciun. Uitã-te ºi benocleazã-te bine, fã ochii de melc sã gineºti ãl trai de ni-l urã Bãsescu ºi cu ai lui, cînd dãdurãm în gropi ºi intrarãm în Sãptãmîna orbului. Ce zici de grevele ãstea care ne-ncãierarã ºi înflorirã în toate sectoarili economice, precum rîia pe caprã? ªi crezi cã dintre Putere ºi Opoziþie se-aratã vreunul a fi cal breaz? Auzi cã Geoanã a ºi dat comandã sã-i facã un costum de ceremonii d’ãlea de le zice funerare ºi, din cinci în cinci minute, se mai ridicã pe vîrful pantofilor cu scîrþ ºi se chiorãºte în ograda Alianþei, care cicã stã sã crape. Sã nu rateze momentul, nu de-alta! Iar politicianul Cioc-Boc, ãl cu defuncþia, iese la gard ºi-i aruncã lui Mircicã printre dinþi: „Ba pe-a mã-tii!“. Pãlmaºul de rînd se scarpinã-n frezã ºi-l doare-n cot de cine-o crãpa mai întîi. Colivã, colaci ºi varzã fiartã sã fie! Cã aºa-i la pomanã... Ne-s pa?

Concert în memoria rockerului sinucigaº

ARG

Curierul zilei - pag. 9

Vineri seara, la Casa Studentului, începînd cu ora 20.00, va avea loc o nouã ediþie a concertului rock Masters of rock. Spectacolul este organizat în memoria chitaristului Cristi Moldoveanu, zis Cap, fost membru al trupelor Capela ºi Meda. El a ales sã renunþe la viaþã, spînzurîndu-se în Expo-Parc, în urmã cu aproximativ douã luni. Producãtorul este, ca la fiecare ediþie, Cristi Matiaº, prezentator Liviu Roºu, iar de lumini ºi sunet este responsabil Cristi Grasu, din Rîmnicu Vîlcea. Motto-ul concertului este „7 trupe pentru Cap“, iar cei pe care îi veþi putea asculta sînt membrii trupelor Meda, Tentaþii, Acustica, Retro, Mavicris, Quasar (Vîlcea) ºi Natural (Braºov). Manifestarea are loc în cadrul proiectului „Toamna Bobocilor“, organizat de Casa Studentului. A.R.


Social - Cultural

✍ Noutãþi

culturale

■ Se lanseazã cartea Întrutotul cu totul Pe 24 noiembrie, la ora 17, la Biblioteca Judeþeanã Dinicu Golescu - Argeº, scriitorul bucureºtean Adrian Georgescu îºi va lansa cartea Întrutotul cu totul. Este cel de-al ºaselea volum publicat de acest scriitor, care este foarte apreciat de criticii de specialitate.

La margine de judeþ, departe de civilizaþie

Elevii de la þarã poartã uniformã

■ Maestrul Virgil Ogãºanu, aplaudat la scenã deschisã, de piteºteni În cea de-a doua zi a Festivalului Naþional al Teatrelor de Studio, care se desfãºoarã la Teatrul Al. Davila, din Piteºti, din nou Sala 125 a devenit neîncãpãtoare pentru iubitorii teatrului. Aceºtia au avut parte de o reprezentaþie de zile mari a Teatrului Nottara, din Bucureºti. Maestrul Virgil Ogãºanu a prezentat piesa Iona, de Marin Sorescu, în regia artisticã a Monei Gavrilã. Pentru modul excepþional în care a intrat în pielea personajului, Virgil Ogãºanu a fost aplaudat la scenã deschisã de cãtre public, format în majoritate din tineri.

Joi, 17 noiembrie 2005

■ Actorii vi-l aduc pe... Omul de zãpadã Astãzi, în cadrul Festivalului Naþional al Teatrelor de Studio, în foaierul Teatrului Al. Davila, va fi lecturatã piesa The distance from here, de Neil La Bute, în regia lui Robert Bãlan. La ora 18, în Sala Mare, actorii Teatrului Anton Pann, din Rîmnicu Vîlcea, vã vor prezenta piesa Omul de zãpadã, de Lia Bugnar, în regia lui Adrian Roman. I.I.

Nu se face grevã Greva din învãþãmînt nu i-a interesat prea mult pe profesorii din ºcoalã. „În prima zi, am fãcut ºi noi ca toþi ceilalþi colegi din þarã. Am venit la ºcoalã, dar nu am fãcut ore. Ne-am dat seama cã ar fi o greºalã sã

10 calculatoare noi au ajuns în ºcoalã Venitã de pe meleaguri dîmboviþene, în urmã cu mulþi ani, ºi stabilitã în comunã, Florica Alexe, directoarea ºcolii generale ªtefan cel Mare, vorbeºte cu mîndrie despre unitatea pe care o conduce: „Aceastã clãdire nouã a fost construitã integral cu fonduri de la Banca Mondialã, peste 3 miliarde lei. ªi primãria ne-a ajutat, cu mobilã ºi mochetã pentru cancelarie. Împreunã cu comitetul de pãrinþi, am hotãrît ca ºi elevii mari, nu numai cei de la clasele I-IV, sã poarte uniformã“. ªcoala din ªtefan cel Mare are laboratoare moderne de biologie, chimie, fizicã, informaticã, precum ºi o salã de sport improvizatã, deocamdatã. Pe lîngã cele patru calculatoare din laboratorul de informaticã, ºcoala a mai primit încã 10 noi, pentru elevi. ªcoala va avea, în curînd, acces la Internet. Manualele, rare prin alte pãrþi, nu lipsesc aici, ca de altfel nici combustibilul pentru iarnã. ■

„Sîntem la capãtul lumii, dar nu sîntem ultimii oameni“, ne-a spus primarul din ªtefan cel Mare ºi foarte repede ne-am convins cã are dreptate. Aflat la al doilea mandat, Paul Niculescu are cu ce se lãuda: o ºcoalã generalã cum rar se poate vedea în mediul rural, un cãmin cultural nou, un dispensar modern ºi chiar canalizare în centrul comunei. ªcoala, dotatã aproape dupã ultimele cerinþe, a fost datã în folosinþã în urmã cu un an ºi are 12 clase, în care învaþã cam 300 de elevi. Toate cele 23 de cadre didactice sînt calificate. Dintre acestea, doar doi profesori fac naveta, drumul fiindu-le decontat integral. De altfel, primãria le-a pus la dispoziþie un apartament în centrul comunei, unde sã locuiascã atunci cînd timpul nu le permite sã ajungã acasã, în Piteºti. Pentru cã au nevoie de bani, profesorii de aici nu îºi permit ªcoala a primit zece calculatoare noi ºi în curînd se va conecta ºi la Internet sã facã grevã. B.L. Foto: I.T.

✍ Se vorbeºte, se citeºte

Cantina Alprom, amendatã cu 20 de milioane lei Inspectorii din cadrul Inspecþiei Sanitare de Stat de la Direcþia de Sãnãtate Publicã Argeº au efectuat, în ultimele douã sãptãmîni, controale în 14 cantine, inclusiv în cele din cadrul unitãþilor de învãþãmînt, urmãrindu-se condiþiile igienico - sanitare. ªefa Inspecþiei Sanitare de Stat, dr Aura Copciag, ne-a spus cã a amendat cu 20 de milioane lei cantina Alprom, ce aparþine SC Alp MarketComp SRL, pentru lipsa substanþelor dezinfectante ºi fiindcã nu se efectuau corespunzãtor spãlarea ºi dezinfectarea suprafeþelor de lucru.

■ Nu toate muºtele fac miere În judeþ au apãrut aºa-ziºii „propovãduitori“ ai Domnului pe pãmînt. Se zvoneºte cã, dacã te atinge un individ din acesta, devii instantaneu preot, arhiereu, Traian Bãsescu sau Mona Muscã. „Norocul“ acesta îl poþi avea doar dacã te încadrezi în urmãtorul ºablon: dacã eºti o persoanã slabã de înger, fãrã prea multã învãþãturã ºi care crede cã toate muºtele fac miere.

I.I.

CΪTIGAÞI CU ºi

■ Ãla se duce de parcã vine

Premii de 4.200 RON (42.000.000 ROL) Premiul I - 2 x 500 lei Premiul II - 2 x 400 lei Premiul III - 1 x 300 lei

Pe card BRD Maestro

Întrebare: Se poate plãti automat rata la credit BRD dintr-un card BRD? Rãspuns:__________________________ Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerile la sorþi, care vor avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis, în data de 2 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1-30 noiembrie, ºi în 29 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1 decembrie - 27 decembrie 2005. Premiile se vor acorda dupã fiecare tragere la sorþi. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

Curierul zilei - pag. 10

continuãm. Ar fi fost rãu ºi pentru noi, care pierdem bani tocmai acum, de Sãrbãtori, dar ºi pentru elevi. De comun acord cu pãrinþii elevilor, am hotãrît sã continuãm cursurile. Sîntem, însã, alãturi de colegii noºtri din þarã, care cer condiþii mai bune“, a spus Florica Alexe, directoarea ºcolii.

Ra Curie idul ºase rului în co argeº mune ene

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele. Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþiile din 3 decembrie ºi 30 decembrie ale ziarului.

Un piteºtean ºi-a cumpãrat o pereche de ochelari de la un vînzãtor ambulant ce vinde ochelari undeva pe o micã tarabã din zona Autogãrii Sud. Cînd ºi-a pus noii „ochi“ sã ºtie dacã vede mai bine cu ei, a exclamat nedumerit: „Cu ochelarii ãºtia

ameþesc de mã apucã damblaua, gîndindu-mã cã am dat o grãmadã de bani pe ei! Spre exemplu, eu vãd prin ei un individ care se duce de parcã vine...“.

■ Eminescu Anonimus e argeºean Avem în Argeº o sumedenie de cenacluri literare pe cît de diferite, pe atît de asemãnãtoare. Ceea ce le diferenþiazã sînt locul ºi ora desfãºurãrii programului lor, în rest aceleaºi figuri de scriitori provinciali. De luni pînã sîmbãtã, dacã iei la puricat locurile de desfãºurare a ºedinþelor scriitoriceºti, ai surpriza sã-i întîlneºti pe aceºti scriitoraºi la toate. ªi, sã fie treaba treabã, dacã nu ai fost atent ºi ai pierdut o strofã din poezia scrisã de unul care se crede Eminescu, dar e Anonimus, o poþi auzi ºi mîine, ºi poimîine, ºi rãspoimîine, dar în alte locaþii. VIP

BRD - Groupe Société Générale a lansat un card de credit cu perioada de graþie extinsã Începînd cu luna noiembrie a.c., BRD - Groupe Société Générale comercializeazã un nou produs destinat persoanelor fizice cardul de credit Vivere. Emis sub sigla MasterCard ºi denominat în lei, cardul Vivere le oferã clienþilor accesul la o linie de credit de pînã la 20.000 RON, putînd fi utilizat atît în þarã, cît ºi în strãinãtate. Pentru a beneficia la maximum de avantajele acestui card pe perioada sãrbãtorilor de iarnã, BRD le propune

clienþilor sãi o ofertã specialã: pînã la 100 de zile de credit fãrã dobîndã pentru sumele rambursate pînã la 28 februarie 2006, indiferent dacã reprezintã plãþi la comercianþi sau retrageri la ATM. În plus, pînã la aceastã datã, posesorii cardului Vivere nu sînt nevoiþi sã ramburseze ni-

✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!! Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs. ■ Mihaela Stan, din Rãzboieni, ne-a sunat ºi ne-a spus cã, la angroul de pe centurã, vînzãtorii furã la cîntar. „Nu e corect. Sînt banii noºtri. În plus, mã mir de ce mi se stricã zacusca. Acu’ aflu cã în loc de cinci kile de vinete, bag numa’ patru. Sã vinã, domne, OPC-ul sã-i ia la bani mãrunþi!“. ■ Ion Gheorghe, din Lunca Corbului, ne-a sunat sã ne întrebe dacã ar fi bine sã-l dea în judecatã pe primarul satului. „Domne, de cîte ori mã duc la primãrie, niciodatã nu are timp sã stea de vorbã cu mine. Vreau sã mã ajute sã-mi iau ºi eu grîul de la asociaþie“. L-am îndrumat pe domnul Ion Gheorghe sã-l

caute pe inginerul asociaþiei, ca sã-ºi poatã primi grîul. ■ Simona Marin, din Valea Mare, a vrut sã-i mulþumeascã ortopedului Gabriel Copciag pentru cã a operat-o ºi i-a salvat picioarele. „Cred cã numai Dumnezeu îl poate rãsplãti. Transmiteþi-i voi sãnãtate din partea mea. Cînd oi lua pensia, mã duc la control, da’ pînã atunci mai e!“. ■ Marian F., din Trivale, este nemulþumit de faptul cã autobuzele nu circulã dupã programul afiºat pe tablierele din staþii. „Pe tablã scrie cã vine la 8 ºi 5 ºi autobuzu’ vine la 8 ºi 15 sau chiar mai tîrziu. Lipsa de punctualitate ne caracterizeazã. Mare pãcat!“. L.N.

„Am udat brazii cu sînge din carne de vitã“ O piteºteancã paralizatã plînge în permanenþã cã administratorul blocului în care locuieºte a hotãrît sã defriºeze cei cîþiva brazi ºi un tei pe care i-a plantat tatãl ei cînd ea era mic copil. Alexandrina Ursache, din Gãvana II, spune cã familia ei s-a ocupat de aceºti arbori sã creascã aproape 40 de ani. Mama ei, Paula (foto), a susþinut-o, adãugînd cã, în urmã cu cîþiva ani, fiindu-i fricã sã nu se usuce respectivii arbori, i-a udat cu sîngele pe care îl lua de la carnea de animale pe care o cumpãra din abatoare. Runceanu Gheorghe, administratorul învinuit, neagã toate acuzaþiile ºi precizeazã: „Niºte locatari ai asociaþiei s-au plîns cã brazii sînt foarte înalþi, au aproape 3 metri

ºi crengile lor le intrã pe ferestre ºi, mai rãu, din cauza lor se formeazã igrasie în apartamente. Aºa cã am strîns semnãturi ºi am fãcut o sesizare la ADP, în numele locatarilor, iar cei de la ADP ne-au aprobat plîngerea ºi au tãiat respectivul tei ºi un brãduleþ mai mic. Noi nu vrem sã se taie acei brazi de care spune femeia, ci sã se mai curãþe de crengi“. E.ª. Foto: C.T.

Expansiune continuã a activitãþii ºi a reþelei; profitabilitate susþinutã Bucureºti, 14 noiembrie 2005. Rezultatele BRD - Groupe Société Générale au continuat evoluþia pozitivã în cursul celui de-al treilea trimestru din 2005. Volumul total al creditelor acordate clientelei se ridicã la 8,8 miliarde RON (88.000 miliarde lei vechi), la 30 septembrie 2005, în creºtere cu 38%, în raport cu aceeaºi perioadã a anului 2004. Creºterea creditelor pentru persoane fizice a fost de 96%, în timp ce creºterea aferentã persoanelor juridice a fost de 14%. La sfîrºitul celui de-al treilea trimestru 2005, creditele pentru persoane fizice reprezentau 42% din totalul creditelor acordate de bancã. Depozitele clientelei, la sfîrºitul lunii septembrie 2005, depãºesc 14,3 miliarde RON (143.000 miliarde lei vechi), în creºtere cu 90%, comparativ cu septembrie 2004. Produsul net bancar a crescut cu 30%, la sfîrºitul celui de-al treilea trimestru, comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut,

ajungînd la 984 milioane RON (9.840 miliarde lei vechi). Rezultatul brut din exploatare (fãrã impactul provizioanelor) pentru primele 9 luni ale anului este de 559 milioane RON (5.590 miliarde lei vechi). Coeficientul de exploatare (cheltuieli generale / venit net bancar) este de 43%, în scãdere cu 4 puncte faþã de aceeaºi perioadã din 2004. Pe fondul unui cost scãzut al riscului, profitul net pe primele 9 luni ajuns la 448 mili-

mic din creditul utilizat. Dupã încheierea perioadei promoþionale, clienþii beneficiazã de o perioadã de graþie de pînã la 55 de zile, pentru plãþile efectuate cu cardul Vivere la comercianþi. În plus, cardul oferã acces la un pachet gratuit de asistenþã ºi asigurare pentru cãlãtoriile în strãinãtate, precum ºi o asigurare de viaþã, invaliditate ºi incapacitate de muncã.

BRD - Groupe Société Générale îºi îmbunãtãþeºte sistemul informatic

BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare bancã privatã din România, cu active ce depãºesc 4,1 miliarde EUR. Banca are peste 1,7 milioane clienþi ºi opereazã o reþea de peste 260 de unitãþi. BRD a emis peste 1,15 milioane de carduri ºi deþine un parc de peste 500 de ATM-uri. P

oane RON (4.480 miliarde lei vechi). Potrivit Preºedintelui BRD, Patrick Gelin: „Activitatea în cel de-al treilea trimestru a rãmas la cote ridicate. BRD a continuat sã-ºi extindã baza de clienþi ºi reþeaua, adãugînd 21 de noi unitãþi, în cursul ultimului trimestru. În ultima parte a anului, mediul ar putea fi mai puþin favorabil, þinînd cont de recentele reglementãri ale BNR ºi de politica sa privind dobînzile“.

BRD - Groupe Société Générale avea, la sfîrºitul lunii septembrie 2005, mai mult de 500 ATM-uri ºi aproximativ 1.700.000 clienþi activi, persoane fizice ºi juridice. Raportul trimestrial al BRD Groupe Société Générale este disponibil pentru public ºi investitori pe site-ul web al bãncii : www.brd.ro. Copii ale raportului trimestrial pot fi obþinute, la cerere, ºi la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureºti. Direcþia Comunicare a P BRD - Groupe Société Générale

Bucureºti, 15 noiembrie 2005. În vederea implementãrii unor soluþii informatice destinate îmbunãtãþirii serviciilor pentru clienþi, sistemul de ATM-uri ºi POS-uri al BRD - Groupe Société Générale va fi oprit vineri, 18/11/2005, între orele 0.00 si 7.00, precum ºi sîmbãtã, 19/11/2005, între orele 0.00 ºi 8.00. În urma acestei operaþiuni, clienþii vor avea posibilitatea de a efectua toate operaþiunile bancare printr-un cont curent unic, cãruia îi

va fi ataºat cardul. De asemenea, clientul va primi gratuit, la adresa de corespondenþã, un extras de cont lunar, care va cuprinde toate operaþiunile sale. BRD Groupe Société Générale este cea mai mare bancã privatã din România, cu active ce depãºesc 5,2 miliarde EUR. Banca are peste 1,7 milioane clienþi ºi opereazã o reþea de peste 260 de unitãþi. BRD a emis peste 1,15 milioane de carduri ºi deþine un parc de peste 500 de ATM-uri. P


10 argeºeni în Top 300

1

Fraþii Cornel ºi Ilie Penescu locul 129

■ producþie, comerþ, distribuþie, transport, construcþii ■ avere 23-25 milioane dolari ■ doar într-o zi din decembrie 2004, magazinul PIC a vîndut produse de 200 de mii de dolari. ■ la anul, vor deschide un magazin PIC la Craiova, care va fi dublu ca suprafaþã.

Cel mai bogat argeºean umblã fãrã bani în buzunar 100 de ani de muncã pentru o maºinã de lux

2

Avere de 23-25 milioane dolari

„M-am obiºnuit sã fiu pe primul loc. ªi anul trecut s-a întîmplat la fel. Cred cã sistemul de evaluare al celor de la Capital este corect. Pot sã vã spun cã ducem o viaþã obiºnuitã ºi eu, ºi soþia mea, sîntem oameni normali, nu plini de ifose ca alþii. Soþia este cea care gãteºte. Avem, însã, ºi o menajerã, care ne ajutã la curãþenie. Pot sã zic cã de multe ori se întîmplã sã nu am nici un ban în buzunar. Dacã mã atacã cineva nu are ce sã-mi ia“, a spus Cornel Penescu.

Bill Gates are de 115 ori mai mulþi bani decît cei 10 argeºeni Cel mai bogat român este fostul mare tenisman Ion Þiriac, cu o avere de un miliard de dolari, urmat, pe locul doi ºi respectiv trei, de Iosif Constantin Drãgan, 850 milioane dolari, ºi Sorin Ovidiu Vîntu 750 milioane dolari. Cel mai bogat pãmîntean este William Gates III, pãrintele Microsoft, cu o avere de 46,5 miliarde dolari, de 115 ori mai mult decît averile cumulate ale celor 10 argeºeni.

Adrian Mutu locul 286

8

Valentin Viºoiu locul 199

Avere de 11 - 12 milioane dolari

Un argeºean care cîºtigã pe lunã salariul minim pe economie ar putea sã strîngã averea cumulatã a celor 11 argeºeni, adicã 400 de milioane de dolari, în... 333.333 de ani!

3 4 5 6 ■ producþie, construcþii, turism, piaþã de capital, servicii ■ 59 ani, cãsãtorit, 2 copii ■ patron Star, Comefin Costeºti, Subansamble Auto

Avere de 230 - 240 milioane dolari

■ confecþii, construcþii, imobiliare ■ 47 ani ■ fost profesor de sport ■ reprezentantul fir mei Ford

George Copos locul 12

Argeºenii din Top 300 au în total 400 milioane de dolari

Averile celor mai bogaþi argeºeni apãruþi în Top 300 Capital însumeazã 163 milioane de dolari. Dacã îl punem, însã, la socotealã ºi pe senatorul de Argeº George Copos, atunci am ajunge la fabuloasa sumã de 400 milioane de dolari. Deºi nu se aflã încã în Top 300, Nicolae Oiþã, patron Lactag, este un candidat sigur pentru ediþia de anul viitor a topului. Conform revistei Capital, Nicolae Oiþã are o avere de 6 milioane de dolari. Banii tuturor argeºenilor din Top adunaþi la un loc nu egaleazã averea lui Gigi Becali, estimatã la aproximativ 450 milioane dolari.

Avere de 9-10 milioane dolari

Sorin Cîrstea locul 275 ■ agriculturã, zootehnie, imobiliare ■ 40 ani, cãsãtorit ■ 8-9 milioane dolari ■ a debutat în afaceri în ‘90, cu tranzacþii comerciale ■ în ‘93, a înfiinþat, alãturi de Cãtãlin Ene, firma Marco

9

■ industrie, comerþ, hoteluri ■ 52 ani, cãsãtorit, 1 copil ■ pentru urmãtorii 4 ani a planificat investiþii de 170 milioane euro ■ cea mai puternicã firmã este Ana Imep, din Piteºti, a cãrei cifrã de afaceri atinge 60 milioane euro.

Locul 48 - Gheorghe Dolofan ■ auto ■ 52 ani ■ avere 60 - 65 milioane dolari ■ patron Euro Invest, Dalsh Import-Export, din Piteºti, care se ocupã de comerþul cu maºini de spãlat, ºi Moberflex, ce produce burete pentru articole de mobilier ■ a achiziþionat o suprafaþã de 16 mii metri pãtraþi, lîngã hotelul Marriott.

10

Curierul zilei - pag. 11

„Am avut peste 500 de hectare de grîu ºi ovãz, la care am obþinut o producþie foarte bunã. În plus, moara noastrã poate sã prelucreze acum peste 150 de tone pe zi“, a declarat tatãl, Florea Tolea, pentru revista Capital. În 2004, s-a produs o schimbare în conducerea firmei, patronul Florea Tolea a decis cã este momentul sã-ºi ia mai multe week-end-uri libere ºi sã lase afacerile ºi pe mîna fiului, Dan Tolea (foto).

Avere 7-8 milioane dolari

Ovidiu Baciu locul 227

Gheorghe Badea locul 251

■ procesare produse agricole, comerþ, turism, construcþii ■ agricultura i-a adus profituri mari în 2004 ■ a investit 5 milioane de euro în construirea a douã hoteluri

Cluburi la care a jucat:

În 333 de mii de ani, se strîng 400 milioane de dolari

Ovidiu Baciu: „Nu este real locul pe care îl ocup. Sînt mulþi oameni politici cu averi mult mai mari, care nu apar, ºi aº putea da multe exemple. Nu sînt declarate o groazã de lucruri“.

Dan Tolea ºi familia locul 265

7

■ fotbalist ■ 26 ani, cãsãtorit, 1 copil ■ ºi-a început urcuºul cînd s-a transferat de la Dinamo la Inter Milano, unde a încasat, în 6 luni, 600 de mii de dolari

■ agriculturã, zootehnie, imobiliare ■ 40 ani ■ avere de 8-9 milioane dolari ■ s-a apucat de afaceri dupã ce a terminat Facultatea de Utilaj - Tehnologie, în ‘91 ■ patron Marco

Verona (2,2 milioane dolari, în 2 ani); Parma (1,4 milioane dolari - un an); Chelsea (3 milioane dolari - un an); Juventus (1,2 milioane dolari pe an).

■ construcþii ■ 37 ani, cãsãtorit, un copil ■ avere de 14 - 15 milioane dolari ■ patron Conarg, plus mai multe show-room-uri, hale industriale ºi hipermarketul Cora Militari.

Avere de 9-10 milioane dolari

Cãtãlin Ene locul 276

Joi, 17 noiembrie 2005

De curînd, fraþii Penescu, cei mai bogaþi argeºeni, au cumpãrat o maºinã de lux Mercedes, model ML 500, în valoare de 125.000 euro. Cu banii pe care îi au cei doi ºi-ar putea cumpãra 166 de maºini de lux marca Mercedes. Un român care cîºtigã salariul minim pe economie ºi-ar putea lua o astfel de maºinã în 104 ani, cu condiþia sã nu cheltuiascã nici mãcar un leu din salariu, pentru alte nevoi.

Social

Revista Capital, care a apãrut ieri pe piaþã, prezintã topul celor mai bogaþi 300 de români. Între aceºtia existã ºi 10 argeºeni, cel mai bine plasaþi fiind fraþii Penescu, cu o avere estimatã între 23 ºi 25 milioane de dolari. George Copos, ºi el argeºean dacã luãm în calcul cã e senator de Argeº ºi cã fabrica Ana Imep, care îi aduce cele mai mari profituri (60 milioane euro), se aflã la Piteºti, are o avere de 240 milioane de dolari ºi se aflã pe locul 12 în top. Iatã, în continuare, din ce fac bani cei zece argeºeni aflaþi în Capital Top 300 cei mai bogaþi români.


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 230.000 - 370.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 225.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION. Tel. 220049, 0722 702 864.

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGRE- ALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021)

CASA DE AMANET KORA Str. Victoriei nr. 38

■ bijuterii ■ electronice ■ electrocasnice ■ terenuri ■ spaþii comerciale ■ autoturisme Tel. 223455. VÎND pat de centru, stejar masiv +noptiere. Preþ negociabil. 0743437998. (C.161120050009) VÎND chioºc termopan, 10 milioane ºi ladã frigorificã, 3 milioane. 0744166382. (C.161120050036) VÎND maºinã dejantat (vulcanizat). Tel. 0723430530. (C.161120050029)

COMISION de la 0,3%/zi, negociabil.

ALTE FACILITÃÞI Tel. 0248/ 214150.

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI Anunþuri la redacþie

631894.

VÎND mobilã -camerã tineret din furnil stejar combinat cu lemn natural, nouã, la un preþ convenabil. Tel. 635911. (C.151120050013) VÎND disc 1,8 purtat, cultivator 4 rînduri ºi piese schimb Renault Trafic. 0744382379. (C.141120050004) S.C. vinde casã de marcat T1000, cîntar electronic ºi rafturi. 0724584046. (C.141120050011) VÎND 20.000 bucãþi cãrãmidã, preþ 0,4 RON/bucata, Vultureºti. Tel. 291177. (C.141120050017) VÎND boiler pe gaze Bosch. Tel. 216622. (C.141120050013) VÎND Biotron. (C.141120050001)

Tel.

216622.

VÎND Lapte Lactovit. Tel. 0740568366. (C.1249953) VÎND motocultor cu remorcã, tracþiune 4X4. Tel. 0745183362; 253839. (C.151120050047)

VÎND ladã pentru mezeluri orizontalã, impecabilã. 0788207341; 0788207342. (C.151120050069) VÎND ficus Benjamin matur (15 ani), exemplar deosebit, ideal pentru decor în firmã, birou, vilã. Tel. 0248/642750; mobil: 0741117209. (C.161120050013)

VÎND Nova echipatã taxi ºi Dacia platformã. Tel. 0745603347. (C.101120050008)

78 milioane VÎND Raba, tip Pepsi, radiatã, toate DACIA 1307, bine întreþinutã, achitate. 0744257080. garanþie, GPL, preþ negociabil. Tel. 0745560097. taxele (C.151120050004) 0744606926. (C.141120050018) VÎND Dacia 1998, 58 milioane VÎND Dacia Break, 1998, proprietar, VÎND Dacia Break, 1998, 6.000 km negociabil. Tel. 0745560097. 67 milioane negociabil. Tel. reali, bej metal, insonorizat, unic 0727341728. (C.141120050002) (C.131120050012) proprietar, 91 milioane negociabil. VÎND Logan 1.6 Preferance, multiple VÎND SupeRNova Clima 2002, 0721084331. (C.161120050051) Tel. 0745313315. VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1990, îmbunãtãþiri. Preþ negociabil. Tel. proprietar. (C.141120050022) 0743708619. (C.131120050014) proprietar. Preþ 32 milioane negociabil. Tel. 0741160076. PROPRIETAR UNIC! Vînd SupeRNova VÎND Dacia SupeRNova (C.1249943) Confort 2001, impecabilã. Tel. Clima, 2001, metalizatã. 0727317514. (C.131120050015) VÎND SupeRNova, metalizatã, an Tel. 0723661063. (C.141120050004) 2002. Tel. 0744284375. (C.1249946) VÎND Dacia SupeRNova Clima, 2001, stare impecabilã, preþ negociabil. VÎND SupeRNova, Confort, an 2002, VÎND Dacia berlinã, 2001 octombrie, 0722552212. (C.131120050006) roºu imperial. Tel. 0788321684. bleo. Tel. 0722546651. (C.1249947) PROPRIETAR! Vînd Dacia (C.141120050014) VÎND Dacia break, an 1997, preþ 1997, stare foarte bunã, VÎND Logan Preferance, 0 km, negociabil. Tel. 0724903739. 53.500.000 negociabil. facturat 10-11-2005. Preþ facturã. (C.1249950) 0745078307. 260993. (C.141120050006) (C.131120050009) VÎND SupeRNova Clima, an 2001, PROPRIETAR vînd Solenza, martie DACIA 1310, fabricaþie 1996, bleu 2005, garanþie, 17.000 km, roºie, 230 roºu imperial. Tel. 0745402061. hardwish, bord CN, torosuri, 61 milioane, negociabil. Tel. 0722337926, (C.1249958) VÎND Dacia 1310, gri metal, bine milioane negociabil. 0722332212. 0747090906. (C.161120050050) întreþintã, preþ negociabil. (C.151120050005) URGENT SupeRNova 2002, echipatã VÎND Berlinã, 1995, stare bunã complet taxi, 125.000.000 negociabil. 0721911437. (C.141120050002) VÎND Dacia Berlinã, 1999, 75 milioane. funcþionare, 49 milioane negociabil. 0723242367. (C.161120050011) Tel. 0745035325. (C.141120050007) 0744438539. (C.131120050050) VÎND Dacia 1300, an 1986, model VÎND camionetã Ford Escort 1.4 i, 1996, 19 milioane. 0742422740. VÎND SupeRNova Confort 2002- 04, roºie, 34.000 km, negociabil. Tel. 1998, 3.600 euro. Tel. 642120; (C.161120050014) 0726717663. (C.141120050007) 0744324886. (C.131120050031) VÎND Logan Ambition. Tel. VÎND Dacia 1310, 1992. Preþ NOVA 1999, roºie, stare foarte bunã, 0742064673. (C.141120050007) negociabil. Tel. 0745065904. preþ 80.000.000 . 0740030293. LOGAN Ambition, 6.100 (C.141120050008) (C.131120050032) km reali, ABS, CD Sony, VÎND Dacia albã, 1998. Tel. PROPRIETAR vînd break 1990, motor 2004- 12, stare 0724496381. (C.131120050023) 1400, c.v. 5 trepte, acte la zi, stare ireproºabilã, unic perfectã de funcþionare, 32.000.000, SupeRNova Rapsodie 2002, roºu proprietar, 7.800 euro, negociabil. 0722463476. negociabil. 0744480740. imperial, impcabilã. Meritã vãzutã! (C.141120050003) (C.151120050011) Negociabil. 0741389948. (C.131120050033) VÎND camionetã Diesel, fabricaþie VÎND Dacia, 1997 , preþ 53 milioane, 2004, acoperitã, preþ 176 milioane. VÎND Nova, 1998, gri diamant, ieftin ºi negociabil. Tel. 0745553839. Tel. 0741352590. (C.141120050004) negociabil. Tel. 0743936259. (C.151120050012) (C.131120050043) CAMIONETÃ Dacia , fabricaþie 2005DACIA 1310, 1980, preþ 18 milioane, 05, unic proprietar, Diesel, preþ 0727819288. SC vinde autoturism negociabil. Tel. 0745553839. negociabil. (C.151120050013) (C.141120050005) Dacia Break, VÎND Logan pe motorinã sau benzinã, VÎND Dacia 1300, model 1994, stare foarte bunã, din magazin, cu ridicare imediatã. mecanicã+ cauciucuri noi, preþ 25 albastru, 60 mii km, preþ 0724522788. (C.161120050017) milioane, negociabil. Tel. 0744318316. închidere, alarmã, negociabil. (C.131120050011)

VÎND 2 camionete, fabricaþie 19982000, stare foarte bunã. 0745351913; CALCULATOARE IEFTIN. VÎND Dacia martie 2003, 127 milioane, 0788552554. (C.101120050009) 0746792998. (C.091120050028) unic proprietar. 0726057552. SC vinde autoutilitarã Dacia, VÎND monitor CRT 17“ ADI Microscan (C.131120050054) stare foarte bunã, albã, carosatã, 5V, stare foarte bunã. Preþ avantajos. VÎND Tractor 445 DT, c.i., original, an fabricaþie 2000, Tel. 210098. (C.131120050030) înmatriculat. 0729032451. tracþiune spate, 44.000 km. VÎND mini camerã video Panasonic (C.141120050064) digitalã, sigilatã, 500 USD. Tel. VÎND Solenza Scala 2004, full Preþ 116 milioane, negociabil. 0744520656. (C.161120050013) options, verde cameleon, preþ Relaþii, la tel. 0744368991. VÎND staþie profesionalã Peavey negociabil. Tel. 0723016317. VÎND Logan Preferance, 2004- 10, 2+500W, orgã Roland E86. Tel. (C.141120050074) unic proprietar, stare ireproºabilã. 0745235920. (C.141120050012) VÎND SupeRNova 2001, taxe la zi, Tel. 0744701490. (C.101120050014) VÎND orgã Yamaha PSR 620 cu ireproºabilã. 120 milioane, dischetã, clapã mare, 5 octave, stare negociabil. Tel. 0745132847. DACIA camionetã papuk, 5 locuri, 1997, 75 milioane negociabil. excepþionalã plus mixer cu putere (C.141120050055) 0745164053; 0744225379. 300W+ 4 boxe 300W. 0747520567. VÎND Dacia fabricaþie 1997. Tel. (C.111120050005) (C.141120050004) 0723170664. (C.141120050059) VÎND Pentium III, 866 Mhz, placã VÎND Dacia, 1997, unic proprietar, video 32 MB, CD -ROM, Flopy disc, VÎND Dacia Berlinã, 2001, roºu RAR 2007. Tel. 0744264244. Flopy disc digital. Preþ 8.000.000 lei. imperial, unic proprietar, negociabil. (C.111120050025) 0744452142. (C.131120050014) Tel. 0721963782. (C.1249945) DACIA Nova GT, GPL omologat, VÎND calculatoare, procesor Duron, 1 VÎND Dacia 1310, 2002, impecabilã. fabricaþie 1999. Preþ negociabil. GHz, 128 MB RAM, HDD 20 Gb, preþ 4 Exclus intermediari. Negociabil. 0727326303. (C.111120050019) milioane. 0745048578. 0743041560. (C.141120050030) VÎND Break, 1997, bord CN, jante, 65 (C.141120050002) VÎND Dacia 1310, 1990, preþ 25 milioane negociabil. 0722803062. VÎND boxe pentru nunþi+ putere. Tel. milioane, negociabil. Tel. 0729024980. (C.131120050063) 0740568366. (C.1249955) (C.141120050083) VÎND Dacia 1989, acte la zi, 22 VÎND licenþe Windows, facturã VÎND Dacia 1310, 1997, alarmã, milioane negociabil. Tel. 0746040957. fiscalã, 250 RON. Rog seriozitate. casetofon, stare ireproºabilã, (C.141120050032) 0740385543. (C.161120050004) negociabil. 0745433886. DACIA Break, 1999, gri metal, VÎND telefon Panasonic digital, (C.081120050034) întreþinutã, 87 milioane negociabil. portabil, nou, 2.500.000, (preþ 0745096087. (C.151120050035) magazin- 4.000.000). Tel. 0726934318. VÎND Dacia 1300, 1979, 13,5 milioane negociabil. Tel. 0723099936. VÎND Dacia 1310, 1990. Tel. (C.161120050053) 0722246746. (C.141120050003) (C.071120050031) VÎND abonament Orange, 7$, 250 VÎND Raba + remorcã, stare foarte VÎND Dacia 1999, geamuri negre, minute incluse. Tel. 0744473379. GPL, alarmã, închidere, 90 milioane bunã. 0788497736. (C.151120050002) VÎND camera video Panasonic M 3000 negociabil. 0723992327. TRACTOR 445 ºi remorcã 5 tone. plus accesorii. Tel 0740194098 120 milioane, negociabil. (C.071120050035) 263671; 0745134771. Relaþii, tel. 0744368991. VÎND Logan, 2005 septembrie, 3 ani (C.151120050004) Anunþuri la telefon garanþie, full, fãrã AC, 7.000 euro CAMIONETÃ 2004- 12, GPL, cu DACIA 1410, 1998, GPL omologat, 0740180596. suprastructurã, TVA deductibil. Tel. unic proprietar, gri metalizat. ■ VÎND video recorder Panasonic ºi 14 casete negociabil. 0746214379. (C.131120050044) 0745011963. (C.151120050039) (C.071120050006) video. Tel. 0743828500.

VÎND Dacia 1985, perfectã stare (C.141120050006) funcþionare. Tel. 0721238377. VÎND Dacia camionetã pik-up, (C.141120050013) structurã aluminiu, instalaþie gaz, VÎND Aro camionetã, motor Braºov. 1993. Tel. 0724576929; 0742851720. Tel. 0743545046. (C.141120050036) (C.161120050014)

Curierul zilei - pag. 13

VÎND televizor, aragaz, frigider, covoare, perdele, mobilã, din apartament liber. Tel. 277112; 0744551010. (C.151120050062)

DACIA break 1999- 09, carburator, gri metalizat, 48.000 km, radio casetofon, unic proprietar, impecabilã, negociabil. 0724572199; 627884. (C.101120050017)

Joi, 17 noiembrie 2005

VÎND societate comercialã, SRL. Tel. ■ VÎND acte SRL. Tel. 0726222385. DACIA camionetã izotermã, 1998, ■ VÎND convector gaze, în garanþie. Tel. proprietar. 0726340935. Variante. 0740030616. (C.081120050051) 0743151649. (C.131120050062) VÎND boiler italian 100 l, sobe pe ■ VÎND sufragerie 3 piese, 8 milioane ºi pui gaze, arzãtoare de la sobele de magnolie mov. 637194. DACIA 1310, 1980. Tel. 0726348151. teracotã. 0744963633. ■ VÎND cherestea uscatã, cãpriori ºi scîndurã, preþ (C.141120050040) (C.011120050023) excepþional. Tel. 0741968116. SOLENZA Scala 38.000 CONGELATOR; maºinã cusut Ileana; ■ VÎND convenabil 2 dulapuri suspendate, hotã km, 2003- 12, 198 sobã teracotã verde. Tel. 271024. electricã ºi cizme nr. 38. Tel. 636428. milioane. Tel. Tel. ■ VÎND frigider Arctic, înalt, impecabil, nregociabil. (C.141120050002) 0747271160. 0723953632. VÎND boiler inox, 200 litri pe lemn. Tel. (C.141120050052) 265221. (C.151120050016) FORD Mondeo TDDi, 2001- 11, full VÎND þuicã prunã veche, zona options. Tel. 0744328806. Domneºti. Tel. 0747775289. (C.141120050034) (C.101120050030) Anunþuri la redacþie VÎND berlinã fabricaþie 1990, 20 VÎND centralã termicã Junkers milioane. Tel. 0720802457. Bosch, 20 kw, pe lemne, nouã, în VÎND boxe, staþie, mixer (C.141120050046) garanþie. 0722326470. pretabil discotecã sau (C.101120050043) muzicanþi, preþ foarte bun. VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL. Tel. 0723380599. Tel. 0745187445. (C.071120050015) VÎND plug 5 brazde, disc 4,4 m, (C.141120050008) cereale -soia, orzoaicã toamnã/ VÎND Dacia 1310 berlinã, primãvarã, ovãz. 0248/694147. PENTIUM III 500 MHz/ 128 RAM, 6,4 preþ negociabil. Tel. (C.101120050006) HDD, sunet, CD, boxe, monitor 15“ 215360; 0721865472. VÎND vitrinã sufragerie, stare bunã. SVGA, 4.200.000 negociabil. (C.031120050002) Tel. 0348407363; 0721218669. 0746792998. (C.091120050027) (C.151120050002) VÎND Sony Ericsson T 630, camerã VÎND SupeRNova 2003 Confort, 135 Tel. 0726057552. Tel. 0747158411. milioane. VÎND vitrinã mobilã MD+ un corp MD. foto. (C.131120050053) (C.151120050050) 210584. (C.151120050001) VÎND mobilã sufragerie. Tel. 223084. (C.151120050002)

VÎND Dacia 2003, preþ negociabil. Tel. VÎND Solenza taxi, 2003. Tel. 0747934464; 285218. Variante. 0723504078. (C.141120050007) (C.131120050045) VÎND urgent ºi convenabil camionetã Dacia, suprastructurã izotermã, an VÎND SupeRNova, 2001, 1996, c.v. 5 trepte, tracþiune spate, proprietar. Tel. revizie 10/2006, acte la zi. 0729033222. 0744322409. (C.141120050007) ■ pietre preþioase, ceasuri de (C.131120050037) CUMPÃR orice tip Dacia pentru firmã, monede de aur. VÎND camionetã 2 locuri, platformã, piese, eventual avariate (Aro 10, 243, Preþuri foarte bune. Comisioane - VÎND Dacia, 1997, preþ 60 milioane. anul 1997, preþ negociabil. 244, TV). VÎND orice piesã din 0,3 - 0,5% zi, negociabile. Tel. 0723420486. (C.131120050047) 0743291398. (C.141120050018) dezmembrare, ofer radiere. VÎND Tel. 213649; 0727792967. NOVA 1998, albã, 65 VÎND tractor U650. Tel. 0746626098. caroserie Dacia 1310 Tel. VÎND Logan 2005, 6.000 euro. milioane. Tel. 0745351664. (C.141120050012) 0742436045; 279798. Variante SupeRNova, Cielo. Tel. (C.131120050038) (C.071120050047) VÎND SupeRNova Rapsodie 2002, preþ 0745045242. (C.1249942) negociabil. Tel. 0727231954. VÎND SupeRNova, noiembrie 2002, LOGAN Ambiance 2005, gri VÎND Dacia Nova albã, 1998, (C.141120050003) perlã. Tel. 0745952627, proprietar, foarte avantajos. Tel. preþ negociabil. Tel. 0740055196. SOLENZA, 2003, garanþie a-II-a 2006, 640050. (C.141120050095) (C.131120050048) 0722834580. (C.141120050009) 30.000 km, 5.000 euro. 0723723794. VÎND Dacia 1985, model 2001, 5 VÎND Break, 1992, reparaþie 2000, (C.141120050013) VÎND Dacia break, an 1998, albã, bord proprietar, RAR, asigurare, revizie, trepte. Preþ negociabil. Tel. CN, casetofon+ boxe, impecabilã, casetofon, 27.500.000 negociabil. Tel. SUPERNOVA galbenã, taxi, 2002, 0722356352. (C.151120050020) unic proprietar, preþ negociabil. Tel. 0723640601; 0744506580. stare de funcþionare perfectã, uºor 633611, 0727379651. VÎND Logan Preferance 0 km, 15 (C.131120050039) avariatã, unic proprietar, 57 milioane milioane sub preþ facturã, accept (C.141120050108) negociabil. 251916; 0743513288. variante auto. 640650, 0746544616; VÎND Dacia 1310, 1995, unic (C.141120050014) VÎND Dacia 1310, injecþie, fabricaþie proprietar, bord CN, preþ negociabil. 0721226836. (C.151120050023) 2002, stare foarte bunã, 55.000 km, Tel. 0248/656254; 0720043888. LOGAN 2004 octombrie, multiple unic proprietar, negociabil. Tel. VÎND Dacia 1310, 1988, 20 milioane (C.131120050049) îmbunãtãþiri, tunning exterior, unic negociabil. Tel. 275658. 0744473357. (C.1249941) proprietar. 0745568343. VÎND Break, 1997, proprietar, 55 (C.151120050005) (C.141120050005) VÎND Dacia Break, 1991, model 1996, milioane negociabil. Tel. 0727344145; 1400, 5 trepte, cauciucuri noi, acte la VÎND Dacia Nova, decembrie 1999, 0722401839. (C.141120050003) PROPRIETAR! Vînd SupeRNova zi, 35 milioane. 0746040957. geamuri fumurii, închidere, alarmã, 2002, Solenza 2004, impecabile. Tel. DACIA 1300, an fabricaþie 1986, stare bunã de funcþionare, preþ (C.141120050031) 0722211621. (C.141120050016) albastru, 26 milioane negociabil. VÎND SupeRNova Confort 2001, þinutã informativ 85 milioane. Tel. 0727357001. (C.151120050004) VÎND Dacia 1300, fabricaþie 1981, în garaj, metalizatã, unic proprietar, 0740138953. (C.151120050025) stare bunã funcþionare. Tel. negociabil. Exclus intermediari. VÎND urgent Dacia Nova 0742018694. (C.141120050016) VÎND urgent Dacia Break, 1998, acte la zi, roºie, 0740270117. (C.141120050008) an 1998, stare perfectã, VÎND SupeRNova, 2002, stare geamuri ionizate, 72 preþ negociabil. VÎND Dacia 1310, 1997, proprietar, 70 perfectã,124 milioane. Tel. milioane negociabil. Tel. 0723570255; 0743093472. milioane, negociabil. Tel. 0727803467. 0743052532. (C.141120050018) 0741640665. (C.151120050009) (C.141120050110) (C.141120050014) VÎND Dacia 1307 Diesel, an 2004, unic DACIA break 1998, preþ negociabil, proprietar, multiple îmbunãtãþiri, preþ VÎND Dacia Berlinã, 1998, proprietar, gri metal. Tel. 0741023535; Tel. 0723815181; geamuri ionizate, 68 milioane. Tel. SOLENZA august 2004 Confort. Tel. negociabil. 0743104674. (C.151120050056) 0744439352; 252289. 0788375737. (C.141120050010) 0723260569. (C.1249959) (C.151120050060) VÎND Dacia 1307, Diesel, la 0 km. Tel. VÎND convenabil Dacia 1998, unic VÎND urgent SupeRNova, fabricaþie 0744318642. (C.091120050035) 0745060018. 2002 august. Tel. 0746113414. VÎND Logan Ambiance, 2005 august. proprietar. Negociabil. Tel. 0741652584. (C.141120050020) VÎND SupeRNova 2002 Rapsodie- (C.1249962) (C.151120050011) noiembrie. Tel. 0721278596. REMORCÃ platformã pentru VÎND camion Saviem, impecabil, 52 (C.131120050066) milioane. 0745560097. VÎND Dacia Break, 2004, îmbunãtãþiri. transport autovehicule, fabricaþie VÎND Dacia 1898, motor 1400, (C.131120050010) Tel. 0722391503. (C.151120050007) 1996, sarcinã utilã 2000 kg. Preþ 1.500 proprietar. Tel. 0746040938. VÎND Dacia 1304, 1999, tracþiune 4x4, euro negociabil. Tel. 0788166408. VÎND Nova GT, albã, 1998, (C.131120050058) GPL omologat, stare ireproºabilã, 82 (C.141120050021) închidere, alarmã, VÎND Dacia 1310, 1983, verde, 16 milioane negociabil. Tel. 0721616001. VÎND urgent Dacia 1997, proprietar, casetofon, jante magneziu, milioane. Tel. 0744683712. (C.131120050082) bord CN, 60 milioane negociabil. geamuri negre, cauciucuri (C.141120050011) 0743821775. noi, eleron, preparatã NOVA, 1998, unic proprietar, 69 279348; sport, 3.000 euro milioane negociabil. 0723592752. (C.141120050002) NOVA 1999, unic negociabil, proprietar. (C.131120050079) DACIA Nova, 1996, model nou, 57 proprietar, 85 milioane 0740778107. negociabil. Tel. VÎND Dacia 1307, 1999, 95 milioane. milioane negociabil. Tel. 0746040957. (C.151120050034) (C.141120050033) 0742209882; 0745169309. Tel. 0724085555. (C.151120050001) (C.151120050019) VÎND SuperNova 2001, multiple VÎND Dacia Break, 1994, proprietar, VÎND Berlinã 2002, metalizatã, unic VÎND SupeRNova, noiembrie 2001, îmbunãtãþiri, tunning, preþ avantajos. 45 milioane negociabil. 0724045201; proprietar. Preþ 0745157477. (C.151120050001) alarmã, huse de piele, 123 milioane Tel. 0726330327. (C.151120050007) 118.000.000 negociabil. uergent break, 1984, negociabil. 217778; 0741118093. VÎND tractor U650, plug ºi remorcã, VÎND Tel. 0744107533; (C.091120050014) proprietar, stare funcþionare. 0742926792. superîmbunãtãþit, 0721457397. negociabil. Tel. 0745556737. VÎND Break 2001, alb, 88 milioane fix. (C.151120050019) (C.141120050017) (C.151120050001) Tel. 0747110306. (C.101120050005) VÎND Break, 1999, impecabil,

BIJUTERII AUR

VÎND icoanã foarte veche, pe polei aurit. Tel. 667107. (C.161120050004) VÎND Dacia Berlinã 2000, griVÎND urgent maºinã spãlat automatã metalizat, alarmã, închidere, geamuri Diamant 400, stare foarte bunã. Tel. fumurii, MP3 Sony, proiectoare Logan. 95.000.000 negociabil. VÎND 4 scaune, frigider Arctic mare ºi 626674. 0741186065. (C.141120050010) mijlociu; oglindã veneþianã, masã VÎND rulotã Burstner de lux, 4 sufragerie, bucãtãrie, birou persoane, bucãtãrie completã, VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; calculator ºi birou elev, minibliotecã toaletã, încãlzire, înmatriculatã. Preþ Cumpãr orice tip Dacia, eventual Ofer radiere. Tel. cu servantã, dormezã, comodã 5.000 euro. 0744961508; 0745296162. avariate. 0741249769. (C.190920050114) multifuncþionalã, cuier hol. Tel. (C.161120050051) 222178, 0788724044. VÎND urgent etuvã, sterilizator, VÎND Solenza 2004 în garanþie. Tel. colposcop, alte instrumente plus 0721160216. (C.131120050065) (C.070720050020) mobilier cabinet medical. Tel. VÎND Dacia berlinã, 1997, proprietar, VÎND masã calculator, 0744313966. (C.161120050018) sufragerie, bucãtãrie; stare foarte bunã. Tel. 0745945879. VÎND mobilã stil vienez ºi hainã nurcã birou student; cuier hol; (C.141120050019) scurtã noi. Tel. 0720048748, 640635. frigider mare ºi mijlociu; VÎND/ SCHIMB berlinã 1998, comodã multifuncþionalã; proprietar, cu SupeRNova+ diferenþã. minibibliotecã; scaune. Anunþuri la telefon Tel. 0727747561. (C.141120050030) Tel. 222178; 0788724044. ■ VÎND hamace, 60 lei/ bucatã. Tel. 287189. (C.021120050036) VÎND Dacia Nova 1998, unic ■ VÎND ladã frigorificã Arctic, stare foarte bunã. proprietar. Tel. 0744519121. VÎND lemne foc. Tel. 0722752997. 251837. (C.141120050022) ■ VÎND borhot din prune, mere. Tel. 266096. (C.1249858) ■ VÎND mere en-gros, minim 10 kg. Tel. 266096. VÎND Dacia Nova, 1999, VÎND þuicã. Tel. 0742196171. ■ VÎND maºinã de spãlat cu storcãtor ºi piese de impecabilã, singur (C.081120050020) schimb. Tel. 642089. proprietar, full, 9.000 km. VÎND þuicã de prunã. Tel. 0723660416- ■ VÎND maºinã de cusut ºi congelator. Tel. 271024. Tel. 0745662126; 285591. ■ VÎND canapea imitaþie piele, 2 locuri, extensibilã. Piteºti. (C.141120050075) (C.141120050027) Tel. 626782; 0724156817. VÎND 10 cutii stupi noi. Tel. ■ VÎND lapte praf Lactovit. Tel. 273942. 0724937087. (C.071120050006) ■ VÎND lapte praf Lactovit, 50.000 lei. Tel. VÎND SupeRNova 2002, preþ 117 milioane, negociabil. Tel. 0723415215. VÎND congelator ºi frigider Arctic. Tel. 0723384182. ■ VÎND calorifer din oþel, tip 22, 600x1200 mm. Tel. 288067. (C.071120050062) (C.141120050029)

VÎNZÃRI ELECTRONICE

CASÃ DE AMANET

VÎND caroserie Dacia 1310, motor 1300- 1400, c.v. 4- 5 trepte. CUMPÃR PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa orice tip Dacia pentru piese, eventual Piteºti Str. Crinului nr. 13 Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul avariate (Aro 10, 243, 244, TV). VÎND orice piesã din dezmembrare, ofer ■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). radiere. 0742436045; 279798. ■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã 14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. (C.071120050046)

NON-STOP AMANET AVANTAJOS

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

SUPERNOVA Rapsodie, fabricaþie 2002, unic proprietar. Tel. 0746662118, 0724453843. (C.151120050063) DACIA 1997 metalizatã GPL, proprietar, preþ 69 milioane, negociabil, negociabil. Tel. 0740776327. (C.151120050067) VÎND Aro 10-11-9, 4 uºi, motor Peugeot, motorinã, 5 trepte. Tel. 0744371442. (C.5192636)

VÎND SupeRNova 2002, impecabilã. Tel. 0740906706. (C.151120050090) VÎND Dacia 1995, Mioveni, 48.000.000. Tel. 0740487137. (C.151120050072) VÎND berlinã 1998, proprietar, 63 milioane, negociabil. Tel. 0727832255. (C.151120050078)

PROPRIETAR, vînd SupeRNova 2002 CIELO, 1999. Preþ negociabil. Tel. Confort, impecabilã, 3.700 euro. Tel. 0744353987. (C.131120050061) 0748811188. (C.161120050034) VÎND Opel Vectra 1995, albastru, 1,6 VÎND SupeRNova 2002 Rapsodie, benzinã, stare perfectã. 4.800 euro, unic proprietar, îmbunãtãþitã, negociabil. Tel. 0747414391; 646168. impecabilã. Tel. 0721269337. (C.111120050008) (C.161120050015) VÎND Skoda Octavia TDi, VÎND remorcã transport maºini, 2003, 2003- 12, proprietar, cu 2.300 euro. Tel. 0741585240. preluare contract leasing, 47.000 km, full options, VÎND Logan Laureate, noiembrie albastru catifea; solicit 2004. Tel. 0744361332. 11.000 euro, iar ratele VÎND Dacia 1310, 1986, preþ rãmîn a fi achitate de negociabil. 0747024457. proprietar pînã la sfîrºitul contractului leasing. Tel. VÎND Dacia berlinã 1310, 0724060999. an decembrie ‘98, 30.000 (C.031120050009) km, unic proprietar. Tel. 262442; 0741182792. MATIZ 2004, 27.000 km, alarmã, închidere, VÎND camionetã tracþiune faþã, unic casetofon, 180 milioane, proprietar, stare bunã, 1997, acte la zi, negociabil. Tel. închisã cu fibrã de sticlã, preþ 0747271160. negociabil, 60 milioane lei. Tel (C.141120050051) 0743456246

VÎND Fiat Ritmo 60L, cu îmbunãtãþiri, an 1986, stare funcþionare bunã. Preþ atractiv. Tel. 0744172273. (C.131120050042) VÎND Dacia papuk, 1997. Tel. VÎND Solenza Europa, roºu, iulie 0720048748. 2004, garanþie, 4.700 km, unic proprietar. Preþ 178 milioane. 222548; Anunþuri la telefon 0723765993. (C.161120050011) VÎND urgent camionetã acoperitã, 1997. Tel. 0745696565. (C.161120050012) VÎND Dacia Solenza Confort, 2004, galbenã. Preþ avantajos. Tel. 0742045212. (C.161120050017) VÎND Berlinã, 1998, GPL Lovatto, gri metal, multiple îmbunãtãþiri. 0723367716. (C.161120050032) VÎND/SCHIMB Logan benzinã, 0 km, 10 milioane sub facturã. 0722574239. (C.161120050003) VÎND camionetã 5 locuri benzinã, 2004, stare perfectã. 0722574239. (C.161120050004) VÎND SupeRNova 2002, impecabilã, 124 milioane. Tel. 0740034860; 0742018197. (C.161120050024)

Joi, 17 noiembrie 2005

VÎND camionetã 5 locuri, Diesel, 0 km, 10 milioane sub facturã. 0722574239. (C.161120050005) VÎND Dacia 1310, 1984, model 2001, proprietar, 27 milioane. 0788763253. (C.161120050025) DACIA 1304 pik-up, 2 locuri, 1996, unic proprietar. 0747873921; 0744961392. (C.161120050045) VÎND camionetã Dacia 1992. Tel. 0723430530. (C.161120050028) VÎND Break, 1992, parte faþã model 1998, 34 milioane. 651376. (C.161120050021) VÎND Logan, full-options, garanþie extinsã 3 ani, fabricaþie septembrie 2004, 27.000 km, albastru metalizat, 7.300 euro. Tel. 0744520656. (C.161120050012) VÎND Dacia 1310, an de fabricaþie 1996, unic proprietar. Relaþii la: 0745057961. (C.161120050026) VÎND Logan Preferance 1.6, gri, 2005. Tel. 0743127576. (C.161120050007) VÎND Dacia roºie 1310, radiatã, an 1977, în stare foarte bunã de funcþionare. Meritã vãzutã! Preþ 22 milioane, negociabil. Tel. 0722313269. (C.161120050008) VÎND Dacia 1980, 14 milioane negociabil. Bloc C1, Sc E, etaj 3, ap 16, Rãzboieni. Tel. 0744839520. (C.161120050062) VÎND înscriere Logan Diesel, preþ facturã. Tel. 0723889819. (C.161120050053) VÎND Dacia Break, 1993, stare foarte bunã. Tel. 657181. (C.161120050063) VÎND Dacia 1310, 1996, 33.000 km, negociabil. 250277; 0745150288. (C.161120050064)

Curierul zilei - pag. 14

NARG

VÎND Dacia Break, 1998, bord CN, stare foarte bunã, preþ 80 milioane negociabil. Tel. 0722191604. (C.161120050066)

■ BERLINÃ 2004, gri metal, 28.000 km, negociabil. Tel. 0742180073. ■ DACIA bine întreþinutã 1978, 20 milioane, negociabil. Tel. 271556. ■ NOVA GPL, 1997, proprietar, 69 milioane. Tel. 0723312542 ■ VÎND Dacia berlinã 2003, îmbunãtãþiri. Tel. 645105, 0740219305. ■ VÎND Dacia 1997, gri diamant, bord CN, preþ negociabil. Tel. 0743220324; 644298. ■ VÎND camionetã platformã, tracþiune spate, an 1998, stare foarte bunã. Tel. 0726053173. ■ VÎND Dacia berlinã 2002, 17.000 km reali, geamuri ionizate, taxe la zi. Tel. 0744107533; 643720. ■ VÎND break 2000, gri metal, alarmã, închidere, trapã, torosuri, geamuri ionizate, 29.000 km reali, negociabil. Tel. 212215, 0766571541. ■ VÎND Nova 1998, albã, stare bunã. Tel. 631046. ■ VÎND Tv motor Braºov,1992. Tel. 0744422558. ■ VÎND Logan 0 km, benzinã/ motorinã. Tel. 0741053094. ■ DACIA 1998, bord CN, stare bunã. Tel. 0741068201. ■ DACIA 1310, GPL, c.v. 5 trepte, stare foarte bunã, 1987, preþ 30 milioane. 0721185148. ■ SOLENZA Confort, stare perfectã. Tel. 0746372966. ■ URGENT camionetã Dacia, 1998, stare bunã, negociabil. Tel. 0745970519. ■ VÎND SupeRNova galbenã. Tel. 0721210659. ■ VÎND SupeRNova Clima 2001, roºu imperial. Tel. 0722720298. ■ VÎND Oltcit 11 RM, 1989, impecabil, RAR 2007, 10 milioane, negociabil. Tel. 0744996552. ■ DACIA berlinã, 1994, bord CN, proprietar, 34 milioane. 0747293365. ■ VÎND Berlinã 1997. Tel. 633682. ■ VÎND SupeRNova Clima 2001. Tel. 0744351418. ■ VÎND Nova GT, decembrie 1998, impecabilã, alarmã, proiectoare, 82 milioane negociabil. Tel. 0724069938. ■ VÎND Dacia Berlinã, 1999, gri nichel, 80 milioane. Tel. 0722479955. ■ VÎND Dacia 1300, stare bunã de funcþionare, proprietar. Tel. 0720393909. ■ BREAK, 1988, perfectã la tablã, necesitã mici reparaþii mecanicã, 17 miliioane negociabil. Tel. 0727886754. ■ VÎND Dacia SuperNova, 2002. Tel. 0723263181. ■ VÎND Dacia 1300, 1978, caroserie 1992, 5 trepte, bord CN, unic proprietar. Tel. 630355. ■ DACIA 1998, octombrie ºi Break, 2000 noiembrie, îmbunãtãþiri. Tel. 645594; 0722452596. ■ SUPERNOVA 2002, bleo catifea, neradiatã. Tel. 273412; 0722327825. ■ VÎND Dacia Nova, an 1998, preþ negociabil. Tel. 0742486926. ■ VÎND Dacia 1310, 1989, asigurare, verificare, 17 milioane, negociabil. Tel. 0742813997. ■ CAMIONETÃ, 1996, tracþiune faþã, 5 trepte, impecabilã, 70 milioane. Tel. 0723051467. ■ UNIC Proprietar! Dacia Solenza Clima. Tel. 0788202461. ■ BREAK, 1992, acte la zi, 28 milioane, negociabil. Tel. 0743086858. ■ BREAK 2003 august, unic proprietar, bine întreþinut, alarã, casetofon, 117 milioane. Tel. 0727393376. ■ VÎND Nova GT, GPL omologat, casetofon Daewoo, 1997, 50 mil. neg. Tel. 0726826121; 264799. ■ VÎND caroserie Dacia ºi caroserie break, piese c.v. 5 trepte noi; CUMPÃR Dacia pentru piese. Tel. 0722569467.

STRÃINE Anunþuri la redacþie

VÎND Dacia 1990, proprietar. Preþ negociabil. 0348806624; 0740225347. URGENT! Renault Clio, 2000, Franþa, ABS, 4 airbaguri. Tel. 0720042740. (C.161120050067) (C.131120050097) CEDEZ contract Solenza taxi, noiembrie 2003, preþ atractiv. VÎND Opel Astra 1,7 DTi, 0742025429. (C.161120050039) 2002, full, preþ negociabil. Tel. 0723380599. VÎND camionetã 5 locuri, 1998, (C.141120050007) tracþiune faþã, 79 milioane negociabil, unic proprietar. Tel. 0747487088. VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. (C.1249975) Accept varinate. 0745428575. VÎND Dacia berlinã, omologatã 2002. (C.311020050001) Tel. 0740185488. (C.1249976) VÎND VW Golf IV Variant, 2002. Tel. PROPRIETAR! Vînd Solenza Confort 0746150323. (C.311020050004) 2004, roºie. Tel. 0723696124. PROPRIETAR vînd Opel Astrra 2003 (C.161120050001) Combi, 1.7 TDI, full options, gri metal, VÎND Dacia 1300, 1984, 15 milioane 9.700 euro, negociabil. 0741168576. negociabil. Tel. 610395. (C.311020050009) (C.161120050068) VÎND Citroen Xsara, 2004, 26.000 km, VÎND SupeRNova 2001, culoare Diesel, 90 CP, full-options, garanþie 5 argintie. Tel. 0740214586; luni, 11.000 euro negociabil. Tel. 0741192449. (C.161120050069) 0744139670. (C.141120050018)

VÎND VW Passat limuzinã, 2002, 1.9 TDI, full-options, climatronic, recent adus, 11.850 euro fix. 0744358881. (C.141120050044) OPEL Astra Caravan 1997- iulie, motor Ecotec 16 V 1.6, dublu airbag faþã, geamuri electrice, ABS, calculator bord, AC, proiectoare, casetofon cu boxe original, stare foarte bunã. 0745094554. (C.141120050045) VÎND VW Golf 4 Variant an 2001, 6 luni în þarã, opþiuni: AC, geamuri electrice faþã- spate, 4 Airbag- uri, preþ 8.300 euro, negociabil. Tel. 0722520572. (C.141120050039) VÎND Peugeot 405, 1990, stare impecabilã, motor 1600, 2.950 euro negociabil. Tel. 0722974759. (C.071120050040) CIELO Executive fabricaþie 2000, full options, proprietar, impecabil, 5.700 euro. Tel. 0744140607 dupã ora 13,00. (C.141120050061) PASSAT TDi, climatronic, 2002, argintiu, recent adus, 12.100 euro. 0722891945. (C.141120050023) VÎND Ford Sierra 1,8 Diesel, 1987, impecabil. Accept variante schimb. Preþ 90 milioane, negociabil. Tel. 0745132847. (C.141120050054) VÎND Renault Laguna 1,9 DCi, 10.300 euro. Tel. 0722227305. (C.141120050077) VÎND Daewoo Nubira 2, 2002, A.C., albastru metalizat, full-electric, ABS, etc. Preþ negociabil. 0722680907; 0788689457. (C.151120050049) OPEL Astra Caravan 1995, 1,7 TD, ABS, jante aliaj, dublu airbag, alarmã, închidere centralizatã, MP3 player + radio Kenwood, motor rezervã, negociabil. Tel. 0723207101, 223835. (C.131120050013) SUPER-OFERTÃ! AUDI A4, 2002, Combi, negru, super full-extra, 12.900 euro. 0744516276; 0723795800; 264734. (C.041120050006) VÎND Kia Schuma 2000, 1,6, 16 V, 77.000 km, full options, 9.500 euro. Tel. 0744958387. (C.141120050090) PROPRIETAR! Vînd Mercedes E200CDI argintiu, fabricaþie 2000, motor 2200 cmc, jante 18“, cauciucuri noi, MP3 Player, stare foarte bunã, în þarã din 2005. Preþ 13.400 euro negociabil. Tel. 0742033806. (C.141120050082)

FORD Focus Combi, 2002, gri metal, AC, ABS, oglinzi electrice, carkit Nokia, recent adus, taxe achitate, negociabil. 0742941438. (C.081120050039) VÎND Opel Astra Caravan TDi, 1997, 5.500 euro, negociabil. Tel. 0745054152. (C.141120050094) VÎND Cielo GLE/AC, 1996, 4.300 euro negociabil. Tel. 0723560633. (C.071120050020) PEUGEOT 406 HDI argintiu, 2003, full, limuzinã, 51.000 km, carte-service. 10.800 euro. Tel. 0740076308. (C.071120050033) PLECÃRI sãptãmînal Germania, Olanda, Belgia, pentru cumpãrãri autoturisme. 0722395383; 0788662602. (C.131120050012) VÎND Renault Scenic, 2002, fullelectric, climatronic, benzinã. Preþ negociabil. 0741125572. (C.141120050099) VÎND BMW 1981, instalaþie gaz, 25 milioane. Tel. 0740306091. (C.151120050029) VÎND Ford Mondeo, 1995, proprietar, dotãri, ABS, AIRBAG, alarmã, închidere, casetofon, geamuri electrice, jante magneziu. Tel. 0722437702. (C.081120050081)

AUDI A4 Avant, 1.9 TDi, 116 CP, 2001, cliomatronic, linie audio, full-electric, VÎND VW Passat 1,9 TDi, full options, 5 jante aliaj, recent adus, taxe 8.000 euro, negociabil. Tel. achitate, 10.600 euro negociabil. 0744303023. (C.141120050093) Accept variante. 0722547092. (C.131120050006) SKODA Octavia albastru metal, fabricaþie 1998, full SUPEROCAZIE! Skoda options, preþþ 6.850 euro, Octavia 1,9 TDi 1998, benzinã, motor 1.8. Tel. 6.990 euro, uºor 0723325018. negociabil. Tel. (C.141120050086) 0788744050; 0727278327. (C.141120050009) FIAT Punto 2002, motor 1200 cmc, full options, VÎND Cielo GLE, 1999, albastru 49.00 km, 6.300 euro, metalizat, full-options. Variante negociabil. 0744958387. schimb Dacia + diferenþã. Preþ 5.300 (C.141120050088) euro negociabil. Tel. 0722289868. (C.151120050015) VÎND Mercedes124 Diesel, 1988, full options, FORD Mondeo, 1993, unic recarosat 2003, 5.500 proprietar, stare euro, negociabil. Tel. impecabilã. Tel. 0744958387. 0745169309. (C.141120050089) (C.151120050020)

SUPER-OFERTÃ! Vînd Opel Astra, 2001, îmbunãtãþiri, super preþ. 0741775555; 0744293417. (C.091120050052)

VÎND Seat Leon 1,9 Diesel, fabricaþie VÎND VW Bora 31-10-2003, negru 2002. Tel. 0723502272; 0744661305. metalizat, 116 CP, jante magneziu, 39.000 km reali, adus recent Italia, (C.111120050016) VÎND Opel Frontera 4X4 , an 2000, 12.000 euro negociabil. Tel. 0248/274676. AUDI A6, 1.9TDI, 2001, FULL, 14.000 preþ 10.800 euro, negociabil. Tel. 0721735330; (C.151120050012) E. 0745034111. (C.091120050014) 0724355675. (C.111120050018) EXECUTÃM polish auto, profesional. PROPRIETAR! Cielo, 1996, full- VW Bora 1,9 TDi, 2001, geamuri 0745351913; 0788552554. options, jante aluminiu, alarmã electrice, climã, etc, 9.750 euro. Tel. (C.101120050011) +închidere. 0724163000; 0742123023. 0745488781. (C.151120050003) VÎND Trabant Combi, înmatriculat, VÎND Renault Laguna, 1994, full (C.151120050001) options, stare excepþionalã. Tel. VÎND Espero 1998, full, jante, taxe la zi ºi Audi 100, înmatriculat, c.i., 0723513321. (C.101120050023) geamuri, GPL, impecabil, proprietar. an fabricaþie 1978. Tel. 0727935935 sau 271247 -seara. (C.151120050033) 0744498572. (C.141120050010) OPEL Vectra limuzinã, 06/2001, 2000 DTi, VÎND Cielo, 1996, motor coreean. Preþ VÎND Cielo, 1997, unic proprietar, 4.400 euro negociabil. Tel. climatronic, carte service. discutabil. Tel. 0724636632. 0745527455. (C.151120050014) 0722477937. (C.151120050010) (C.101120050006) VÎND Cielo Executive 2003, benzinã + VÎND Opel Astra, 1993, 1.6 benzinã, GPL, negociabil. 0723579044. 3.600 euro negociabil ºi piese VÎND Opel Astra Caravan 2001, 6.500 (C.131120050010) Peugeot 307, an 2000, 2000 HDI. Tel. euro. Tel. 0721916643. 0744918953. (C.151120050011) VÎND Matiz 2005 mai, (C.101120050006) proprietar, 11.000 km, preþ VÎND Skoda Fabia albã, 2001, stare PASSAT 2002 limuzinã, argintiu, 5.100 euro discutabil. Tel. 0726231616. climatronic, full electric,recent adus. perfectã. 0745463694. (C.151120050015) Tel. 0722275782. (C.101120050008) (C.131120050020) GOLF 4 Caravan argintiu, 2002, AC, VÎND Matiz 2003, unic proprietar. Tel. full electric, pilot computer, recent 640650; 0746544616; 0721226836. VÎND Ford Focus limuzinã adus. Tel. 0722275782. (C.151120050026) Ghia, argintiu, 1.8TDCI, (C.101120050009) septembrie 2003, toate VÎND Audi A6, TDi, 2001, taxele achitate, full-extra, VÎND VW Passat, 2002 Caravan, full, 14.000 euro. Tel. 10.900 euro negociabil. 0745034111. albastru metalizat, 1,9 TDi, 10.300 0722226632. (C.151120050007) euro, negociabil. Tel. 0746776725. (C.131120050016) (C.111120050010) VÎND Tico, 1999, unic OPEL Astra 1.4i, 1993, unic FORD Mondeo, februarie proprietar, impecabil, proprietar. Tel. 0742009203. 2002, 2.0 TDI Ghia, break, 2.400 euro negociabil. (C.111120050002) negru metalizat, full, 0723168712. TRANSPORT persoane în þarã ºi 10.000 euro negociabil. (C.151120050017) strãinãtate, navigaþie pentru 0722226632. cumpãrare auto. 0724245430. VÎND Daewoo Leganza 2001, gri (C.131120050017) (C.111120050015) metalizat, full, impecabilã. Tel. VÎND Cielo, HB, coreean, VÎND Ford Focus vagon, 2002, 1.8 0724248582. (C.1249958) viºiniu metalizat, jante, TDI, full-options, preþ negociabil. Tel. VÎND Renault Megane, an 1999, cc CD, instalaþie GPL, carte 0745187577. (C.111120050015) 1600, airbag ºofer, ABS, alarmã, nouã, RAR 2007. Preþ PEUGEOT Partner 2002, sarcinã utilã- închidere, AC, geamuri electrice, negociabil. 0744260056. 700 kg, 6.500 euro negociabil. servo, jante magneziu, casetofon (C.131120050018) 0745011963. (C.151120050038) original, gri metalizat. Meritã vãzutã! VÎND Peugeot 206, decapotabil, 2003, Tel. 0741689200; 635596. (C.1249961) VÎND BMW 520i, 1990, piele MP3, preþ taxe achitate, 9.000 euro. 0747387071. VÎND Peugeot 206, 2002 iunie, 1.9 negociabil, accept variante. Tel. 0727769737. (C.1249982) (C.111120050011) Diesel, full-options, negociabil. VÎND Opel Astra 1,t TDi, fabricaþie VW Passat TDi, 2003, full, impecabil, 0745132785. (C.131120050013) 2001, gri metal, AC, computer bord, recent adus, 12.850 euro. VÎND VW Golf 4, an fabr. linie audio. variante auto. Preþ 7.500 0726777665. (C.161120050006) 2002, climatronic, jenþi, euro. 0745296162. (C.161120050052) VÎND VW Golf 4 Variant, 2002, 1,9 TDi, recent adus, preþ 10.200 VÎND Daewoo Damas, 1999, 3.000 full, climatronic. Variante cu Cielo euro, negociabil. Tel. euro, negociabil. Variante. 1999-2005 sau Golf III. 0744617692. 0723445590. 0744438539. (C.161120050021) (C.111120050003) (C.151120050001)

OPEL Agila 1200, 2001- 12, 85.000 PROPRIETAR, Dacia 1310, 1997, gri, OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, AUDI 80, fabricaþie 1990, motor 1800 VÎND Opel Vectra, motorinã, TDi, km, primul proprietar, foarte VÎND Skoda Octavia 2004, garanþie Tel. 0742476034. avantajos. preþ negociabil. Tel. 0788644044; impecabil, RAR recent. VARIANTE. benzinã, stare foarte bunã. Tel. 1995. 0741946383. iulie 2006, 10.100 euro, negociabil. 0248/625105. (C.161120050033) (C.161120050018) 0723585442. (C.261020050009) Tel. 0743083900. (C.151120050011) 0722495344. (C.151120050051) (C.111120050004)

FORD Focus 1,8 TDCi, 2001, 115 CP, AC, geamuri electrice, etc., preþ 9.050 euro. Tel. 0745488781. (C.151120050003)


SC MG Piese Auto 2005 SRL Bdul Nicolae Bãlcescu, nr. 106 (în complex John).

er Sup

tã! r e Of

VÎND VW Golf II Diesel, stare foarte bunã. Tel. 0724747008. (C.141120050039)

■ RENAULT 19 Europa, gri metal, 1997, proprietar. Tel. 0788404472. ■ CIELO, 1998, full options, stare foarte bunã. Tel. 0743038200. ■ VÎND Opel Ascona, 1983, perfectã stare. 0248/283097, 0348420606. VÎND Peugeot 306, an ■ VÎND Leganza 2001, 68.000 km la bord, full 1999, AC, geamuri options, 280 milioane. Tel. 222247; 0726148829. electrice, full options, ■ VÎND Opel Vectra 1,6 injecþie, c.i., proprietar, preþ 6.150 euro, vopsea originalã, stare impecabilã, 3.800 euro, negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0722249358. 0741131834. ■ DAEWOO Racer, 1993. Tel. 0722889173. (C.151120050099) ■ VÎND VW Golf 2, diesel, 2.600 euro, negociabil. Tel. 0722221561. VÎND Peugeot 405 Diesel, preþ 60 ■ VÎND Megane, benzinã, unic proprietar, 11.500 milioane, stare bunã. 0740004994. km. Tel. 0743610035. ■ VÎND Tico dec. 1999, îmbunãtãþit, 2.700 euro. (C.161120050001) Tel. 0741220831. UNIC Proprietar! Vînd ■ VÎND Lada 2104 break, stare foarte bunã de Citroen Xara, în garanþie, funcþionare, 25 milioane, negociabil. Tel. 762263, 33.000 km, 10.500 euro 0744171055. negociabil. 0744383594. ■ OPEL Vectra, GPL, 3.300 euro negociabil. (C.161120050001) 0348409853. ■ OPEL Corsa, 2001, full, 6.200 euro negociabil. VÎND Audi A4, 2003, limuzinã, negru, Tel. 0723552991.

BMW 320 D, piele, scaune încãlzite, climatronic, închidere, 6 Airbag-uri, geamuri electrice, 12.500 euro. Variante. 0726000091. (C.151120050084)

VÎND VW Golf IV, 1.9 TDI, 2002. Preþ negociabil. 0723366531. (C.151120050007) VÎND Matiz avariat sau orice piese din dezmembrare. Tel. 0727336813. (C.131120050086)

VÎND Cielo, 1997, gri, GLE, fulloptions, GPL omologat, unic proprietar. Preþ negociabil. Tel. 0744319064. (C.131120050088) VÎND Matiz 2003, culoare albastrã, full-options, proprietar. Preþ negociabil. Tel. 0740576193. (C.131120050089) FORD Focus Turnier, 2002, 1.8 TDDi, 90 C.P., full, recent adus Germania. 0745141561. (C.151120050016) VÎND Mercedes C200, CDI, 07-2001, înmatriculat iunie 2005, full-options, 13.900 euro. Tel. 0746210012. (C.151120050017) VÎND Opel Astra Caravan, 1.7 DTi, fabricaþie 2000, 7.100 euro discutabil. 0726324032. (C.141120050030) AUDI A4, 131 C.P. Recent adus. Variante teren. Tel. 0743595172. (C.141120050001)

PROPRIETAR! Vînd Ford Mondeo limuzinã, 2001 decembrie, 2000 cmc, climatronic, full-options, 9.500 euro. Tel. 0722236060. (C.141120050011) VÎND Peugeot 206 Diesel, 6.900 euro negociabil. Tel. 0722162217. (C.141120050011) VÎND Opel Astra 1,7 DTI, 2002. Recent adus. Tel. 0743595172. (C.141120050002)

VÎND Renault Clio Sport, 2002 decembrie, full-options. Preþ negociabil. 0722949703. (C.141120050016) ESPERO, 1996, full-options, gri metal, 3.600 euro discutabil. 0723586266; 0744578023. (C.141120050008)

Anunþuri la redacþie GÃVANA III, garsonierã parter, transformatã în spaþiu, intrare din stradã, parchet laminat, gresie, termopane, preþ 86.000 RON. Curierul, tel. 223114. VÎND garsonierã Mioveni, etaj III. Tel. 260970. (C.111020050072) PROPRIETAR VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D1, liberã. Tel. 0745756668. (C.141120050012) VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D1, et. I, liberã. Tel. 0723831083. (C.311020050011) GARSONIERà Mioveni, central, uºã metalicã+ termopan, avantajos. Meritã vãzutã! 0746689005. (C.111120050009) VÎND garsonierã Rãzboieni, bloc D2, liberã, etaj 2, 430 milioane negociabil. 0722252060. (C.131120050075)

VÎND garsonierã confort I, Gãvana II, preþ 750 milioane. Tel. 0743157674. (C.091120050007) Vînd gars. Mioveni, centralã, termopan, uºã metalicã, gresie, faianþã, et. 3, 460 mil. neg. Ap. 2c, Mioveni îmbunãt. et. 1, 650 mil. Ap. 3c îmbunãt. dec. et. 4, 650 mil. neg. Ap. 4c, Mioveni, centralã, uºã metalicã, balcon închis, et. 1, 850 mil. Teren bdul Dacia, 1000 mp, preþ neg.

Tel. 0248/263806; 0743933958. VÎND Peugeot 206, 2004, Diesel, negru, CD, AC, airbag, ABS, full, 6.000 SUPER PREÞ! Ford Focus, 2001, 1.8 MERITÃ VÃZUTÃ!GARSONIERÃ Diesel, 90 CP, full-electric, jante, AC, km reali, 11.000 euro negociabil. Gãvana III, fond nou, 730.000.000. Tel. 0726109525. (C.161120050074) gri metal, impecabil, de o zi în þarã. 0744345868, 280739. VECTRA B, 2000, 16 V, 1997, (C.111120050009) 0745657984. (C.141120050021) proprietar pe carte, full-options, 5.500 VÎND Opel Astra Caravan, 1996, 1600 euro negociabil. Tel. 0741291249. VÎND garsonierã cu îmbunãtãþiri 500 cmc, full-options, benzinã, instalaþie milioane, negociabil. Aleea Negoiului (C.161120050005) GPL, 5.300 euro, discutabil. Tel. zona Nord. Tel. 241076, 0722997373. PROPRIETAR! Vînd Cielo, coreean, (C.1249904) 0745169594. (C.141120050002) 1995, full-options, jante aluminiu, FORD Focus Tournier, 2001, TD, 1.8, casetofon + CD MP3, alarmã Wiper. VÎND garsonierã, Gãvana III, lîngã full +jante, 8.200 euro negociabil. 0744189750. (C.161120050024) piaþã, bloc C6, confort I, p/4, pretabil 0740072261. (C.141120050005) cabinet medical. Tel. 0723088039. VÎND urgent Opel Astra 1,7 TD, VÎND Opel Vectra 2001, Diesel. Tel. consum 4,5% an, linie audio Sony cu (C.141120050006) 0723493687. (C.141120050009) MP3, jante magneziu, cauciucuri noi, VÎND garsonierã, cf. I., 2/4, stradal, Dacia (Spital CIELO 1996, full-options, verde negociabil. Tel. 0744363289. Pediatrie), 89.000 RON. cantemburg, preþ discutabil. Tel. VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, Tel. 0744100287. pilot automat, geamuri + oglinzi 0741078216. (C.14112005897) (C.151120050024) electrice, comenzi pe volan, 120.000 VÎND Peugeot 406 km, carte service, recent adusã, c.i., limuzinã, negru, full RAR 2007, 9.200 euro negociabil. GARSONIERÃ Craiovei, liberã, bl. 53, options, preþ 9.100 euro, et. 2, 710 milioane. Tel. 0741068200. 0722230929. negociabil. 0744328712. Casa ta. (C.091120050016) VÎND Daewoo Espero, 1500 cmc, an (C.141120050003) 1996, vopsea originalã, full-options, VÎND garsonierã, cf. I., îmbunãtãþitã, Craiovei, etaj 6/9. Tel. 278238. VÎND Matiz gri metal, fabricaþie 2005-. impecabil. Tel. 0744314857. Tel. 0740091762; 277525. VÎND Passat 2001- 12, 1,9 TDi, 131 (C.151120050014) (C.141120050013) C.P., gri metal, climatronic, computer, VÎND garsonierã Topoloveni, etaj 2, CIELO 1996, full options. Tel. geamuri + oglinzi electrice, senzori întreþinutã bine. Tel. ploaie. 0745150255. 0745863540. (C.141120050006) 0740778107. VÎND Espero, an 1996, km reali, full- VÎND VW Golf IV Variant,1.9 TDI, 2001, (C.151120050035) alb, 4 airbag, geamuri electrice, ESP, options, lot coreean, proprietar. Tel. AC, închidere centralizatã, 116.000 VÎND garsonierã cf. I., etaj 2, Craiovei, 0740002151. (C.141120050017) Km, 8.850 euro. Tel. 0743585144; 675 milioane negociabil. 0723124967 VW Passat TDi, climatronic, scaune 0248/610553. CAPITAL. (C.131120050018) încãlzite, oglinzi electrice, roþi aliaj, FORD Focus Ghia, oct. 2001, gri fabricaþie 1997, 7.950 euro negociabil. VÎND garsonierã fond nou, etaj 1, metal, AC, radio CD magazie 6 CD0741195033. (C.161120050052) centralã, termopan, lîngã Restaurant uri, jante aliaj. 0729888311. Adina, 460 milioane. 0723124967 MICROBUZ Renault Trafic 1,9 TDCI, VÎND Ford Orion Ghia, 1990, 1800 CAPITAL. (C.131120050019) 102 CP, 2003, lung, A.C, 5%, condiþii cmc, Diesel. 0745122442, deosebite, facturã, posibil variante. 0721231293. Gars., Gãvana III, fond nou, S=26mp, preþ 21.000 euro. 10.500 euro. 0744327316. Ap. 2 cam., Gãvana III, fond nou, S=40mp, preþ 30.000 euro. URGENT Opel Astra break, (C.071120050014) Ap. 2 cam., cf.I/D, Banat, et.1, preþ 32.000 euro. alb, 1997, benzinã, VÎND Ford Focus Combi, 1,8 TDi, AC, Ap. 3 cam., Nicolae Bãlcescu, et. int., cu îmb., preþ 58.000 impecabil, multiple dotãri, euro. 8.600 euro, negociabil. Accept 5.500 euro, uºor variante. 0727700652. Ap. 4 cam., Central, et.1, 3 balc. + boxã, preþ 58.000 euro. negociabil. 0727788516. (C.141120050006) Tel. 610300/0788154584. Numai oferte serioase. VÎND Golf IV, 2000, full-options, 7.500 VÎND garsonierã, conf. I, et. 1, euro. Tel. 0722703021. Mioveni, zona A-uri. Tel. 0721115117. (C.151120050082) Anunþuri la telefon (C.151120050008)

(C.141120050001)

OPEL Astra Elegance, full options, 2.000 cmc, negociabil. 0723181141; 0788181141. (C.151120050073)

■ CIELO, proprietar, 1996, alb. Tel. 0720597885. ■ VÎND Cielo, 1996, full, AC, geamuri electrice, închidere centralizatã, roºu catifea, 175 milioane negociabil; Vînd camionetã obloane lemn, 1996, 5 trepte, bord CN, 70 milioane negociabil. Tel. 0742640149; 293351.

VÎND garsonierã Rãzboieni. Tel. (C.071120050026)

cu balcon, 0724715034.

VÎND apartament 3 camere, contorizat total, preþ negociabil, Rãzboieni, negociabil. 0788174661. VÎND garsonierã confort redus, etaj 2, (C.011120050023) utilatã, Rãzboieni, 530 milioane OFERTA ROMENCOS negociabil. Tel. 0721257305; ☞ 2C. BANAT CF. I/D, FOND NOU, 0724067698. (C.151120050009) VÎND camerã în oraº ªtefãneºti. Tel. 0747243178. (C.151120050001)

IMBUNATATIT, 980 MIL. ☞ 2C. GAVANA II, CF. I, 900 MIL. ☞ 2C. GAVANA II, CF. II, ET. 2/4, 760 MIL. Tel. 211532.

VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, et. 2, îmbunãtãþit, 700.000.000. Tel. 0720782601. (C.111120050005) VÎND apartament 2 camere, confort I, Trivale, Complex II, super îmbunãtãþit. Tel. 274009. (C.111120050007) VÎND apartament 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, ªtefãneºti. Tel. 0746188158. (C.111120050029) VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, parter. Tel. 0744491907. (C.141120050045)

VÎND 2 apartamente a cîte 2 camere, etaj 4, finisate ultramodern, VÎND apartament 2 camere, sd., str. termopan, centralã, gresie, faianþã, Parcului, bloc P8/A/20, Topoloveni, uºi metalice, Teilor - zonã deosebitã. Apartament 2 camere, Gãvana II, cf. I, Sd, 900 mil. 450 milioane negociabil. 0747700258. Preþ 31.000 euro negociabil. Tel. Casã Geamãna + teren 1170 mp, preþ neg. (C.031120050001) 0723334655. (C.131120050020) Tel. 211958; 0721365826; VÎND apartament ºi garsonierã. CALEA- Bascov, Ceair, proprietar, 2 0722545327; 0746769794. 0720225616; 0720918372. camere, cf. I., sd., îmbunãtãþiri, preþ VÎND garsonierã transformatã, (C.141120050016) super, 870 milioane discutabil. Tel. pretabil cabinet -birou, gresie, 611985; 611895; 0722715677. VÎND apartament 2 faianþã, centralã, balcon termopan, (C.131120050005) camere, confort I, deschidere stradalã, Traian. 645674. decomandat, centralã, VÎND apartament 2 camere, confort (C.151120050006) termopane, Negru Vodã, redus, Rãzboieni, et. III, 530.000.000 1.150.000.000 negociabil. VÎND garsonierã Rãzboieni. Tel. negociabil. 0741453958. Tel. 0745420810. 0740842823. (C.141120050015) (C.141120050028) (C.271020050003) VÎND/ÎNCHIRIEZ apartament 2 APARTAMENT 2 camere, 1/4, confort camere, confort II, Rãzboieni. Tel. I, decomandat, Popa ªapcã. Preþ 0746965675. (C.151120050012) avantajos. Tel. 0745317746; VÎND apartament 2 camere, Mioveni, 0250/751795. (C.011120050003) 580 milioane. Tel. 0742025283. ● mãsurãtori de precizie ● consultanþã ºi consiliere VÎND apartament 2 camere, confort II, (C.151120050009) la terenuri ºi apartamente. parter, îmbunãtãþit, Banatului, 900 VÎND apartament 2 camere, confort I, Tel. 222406, 0724046868. milioane, negociabil. Tel. 0740128153. Mioveni. Tel. 0746622789. (C.161120050015) VÎND urgent garsonierã. Tel. (C.141120050028) 0348408850; 0745124334. (C.1249944) APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, VÎND apartament 2 camere, Mioveni, VÎND garsonierã îmbunãtãþitã, bloc exclus intermediarii, 33.000 euro, zona maxi-taxi, stradal, etaj 1, negociabil. Tel. 0788101817; îmbunãtãþit. Tel. 0740795229; 222247 Imep, et. 3. Tel. 0745676720. 0788724044, 222178. -TOPIC. (C.0757141) (C.1249945) (C.140920050176) VÎND apartament 2 camere, VÎND garsonierã, parchet, etaj 9/9, VÎND apartament 2 camere, Nord, ªtefãneºti. Tel. 266335. Craiovei. Tel. 0722586282. confort II, termopan. 760.000.000. Tel. (C.141120050047) (C.161120050015) 0720225650. (C.111120050014) GARSONIERÃ Craiovei, liberã, 700 2 CAMERE, semidecomandat, 2/4, VÎND apartament fond nou, zona Fabrica de Bere, bloc milioane. casa Ta. 0741068200. Gãvana. Tel. 0746939268. P16a, etaj 4/4, cu plafon (C.151120050021) (C.111120050012) revonat ºi proiect de Teilor PS-uri, gars., et.2/4, SU=45mp, VÎND urgent apartament 2 camere, cf. acoperiº, decomandat, 2 mobilatã+utilatã, 35.000 euro. I., sd., de lux, parter, balcon, zona balcoane, îmbunãtãþiri, Rãzboieni, 2 cam., cf.3, et.3/4, liber, 520 mil. pieþei Gãvana III, 1.130.000.000. Tel. suprafaþã 57 mp, preþ foarte avantajos, 30.500 283768; 0740056956. (C.1249878) Depou, 3 cam., cf.I/D, et.2/4, termopan integral, euro negociabil. Tel. SU=85mp, 35.000 euro. VÎND apartament 2 0723585400; 0248/282848; Fraþii Goleºti, 4 cam., cf.I/D, et. int., 2 balc., fond camere, Exerciþiu, stradal, 0248/285546. nou, 52.000 euro. etaj 1/4, cf. I/ dec., (C.131120050096) Gãvana III, 4 cam., cf.I/D, et.3/4, SU=90mp, intabulare, contorizat, termopan, 40.000 euro. 32.000 euro. Tel. VÎND 2 camere, Craiovei, liber, Tel. 221725. 0740100694 dupã 19,00. îmbunãtãþit, preþ 23.000 euro. Tel. (C.071120050095) 0740917236 Global. PROPRIETAR; GARSONIERÃ,confort (C.161120050040) I, Craiovei, 5/ 9, multiple îmbunãtãþiri, VÎND apartament 2 camere, confort II, preþ excepþional. 0724211226. Rãzboieni. Tel. 0740574035. VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, etaj 3/4. Tel. 0743549679. (C.151120050042) (C.071120050017) (C.141120050038) VÎND garsonierã bl. 7, Teilor- demisol, VÎND apartament 2 camere Banatului, 600 milioane. 0740751353. cf. I/sd, etaj II/IV, îmbunãtãþit, mobilat, VÎND apartament 2 camere, Trivale, (C.151120050068) liber. Preþ 1,2 miliarde negociabil. Tel. confort I, decomandat, foarte spaþios, 2 balcoane închise, contorizat, fond VÎND garsonierã ultracentralã, 0744591710 ºi 251155 dupã ora 16,00. nou, negociabil. Tel. 0724583399. confort I, semidecomandat, et. 3/ 6, (C.081120050053) (C.161120050044) VÎND apartament 2 camere, Spitalul fond nou, preþ 26.500 euro. Exclus agenþiile. 0721449567. Militar, îmbunãtãþiri, 3/4. Tel. 632975. (C.081120050084) (C.151120050095) Garsonierã cf. I, Gãvana III, preþ 660 mil.

Apartament 2 camere, Calea Bucureºti, cf. I, liber, 900 mil.

CADASTRU CARTE FUNCIARÃ

MESAJE ÎNDOLIATE

Agenþia Imobiliarã CASA MIX Gars., Rãzboieni, et.2, liberã 430 mil. neg. Tel. 219329; 0742700403. Gars., Prundu (Depou), et.1, semimobilatã, preþ neg. Tel. 219329; 0723735785.

2 cam., Prundu, cf.I/SD, curat, spaþios, balcon mare, închis, 980 mil. neg. 2 cam., Banat, cf.II, 1/4, termopan, centralã, 850 mil, neg.

Gars., Gãvana III, et. int. 670 mil. Tel. 219329; 0723735785.

3 cam., Exerciþiu, cf.I, et.3, finisaje de lux, liber, 45.000 euro.

Gars., Craiovei, cf.I/SD, et. int., 680 mil. Tel. 219329; 0723735785.

Tel. 211434; 0724703910; 0745067271.

VÎND garsonierã, Rãzboieni, cu balcon, contorizatã, parter, 415 milioane negociabil. Tel. 250222; 0723189391. (C.161120050003)

VÎND/ SCHIMB 2 camere, confort II îmbunãtãþit, 1/4, Trivale, 750.000.000. Tel. 0745960378; 276284. (C.081120050016)

VÎND garsonierã confort I, VÎND apartament 2 camere, confort III, Topoloveni, bloc P32, sc A, etaj 2, etaj 2, îmbunãtãþiri, Rãzboieni. Tel. apartament 15. Tel. 0742328063. 0721015410. (C.151120050023) (C.161120050019) VÎND urgent apartament 2 camere, cf. I., dec., etaj Gars., Craiovei, cf.I, et.4, contorizat, 700 mil. 6/10, Fabrica de Bere, Gars., Gãvana, cf.I/D, termopan, uºã metalicã, 30.500 euro negociabil. parchet laminat, 710 mil. Fãrã intermediari. 287826; 2 cam., Banat, cf.I/D, et.3, g+f, parchet, contorizat. 0724146885. 2 cam., Prundu, cf.I, et.2/4, contorizat, parchet, (C.151120050018) balcon închis, 1,020 mld. 2 cam., cf.II, g+f, balcon închis, 760 mil. Tel. 212011; 0746236837.

VÎND apartament îmbunãtãþit Rãzboieni. Tel. 0724894805. VÎND garsonierã spaþioasã, super (C.091120050028) îmbunãtãþitã, semi-utilatã, Depou, VÎND apartament 2 camere, parter, preþ 90.000 RON Exclus agenþii. Tel. Craiovei. Tel. 638094; 644820. 0724397903. (C.161120050040) (C.101120050020) VÎND garsonierã Mioveni -piaþã, cf. I., VÎND apartament 2 camere, preþ negociabil. Tel. 261611 dupã ora ultracentral, etaj 1, la cheie. 14,00; 0742874432. (C.161120050041) 0742025736. (C.151120050034) GARSONIERÃ cf. I., Gãvana III, p/4, g+f, balcon construit + beci, contorizatã. Negociabil. 0742821697. VÎND garsonierã Gãvana III, contorizatã, parter, pretabil firmã. Exclus intermediarii. Tel. 290481.

Apartamente 2 camere Anunþuri la redacþie

Vînd 2 cam., cf.I/SD, Gãvana 3, 960 mil. 0722423995. Vînd 2 cam., Craiovei, et.1/4, îmb., 1 mld. 0722423995. Vînd 3 cam., Gãvana 3, et.1/4, fond nou, Quri. 0721143188. Vînd gars., Gãvana 3, etaj int., 660 mil. 0722423995.

VÎND apartament 2 camere, decomandat, balcon 8 m, Bascov, etaj 5, preþ 800 milioane negociabil. 0721740691; 0724824526. (C.151120050028)

VÎND apartament conf. II, Trivale, bl. ªTEFÃNEªTI, apartament 2 camere, 77, parter, posibil magazin alimentar, VÎND garsonierã Mioveni, etaj 2. Tel. et. 2/4, preþ 50.000 RON, negociabil. 730 milioane, negociabil. Tel. 0746776725. (C.111120050008) Curierul, tel. 223114, 0744265545. 0747179923. (C.151120050002)

A plecat dintre noi un suflet drag, VIORICA FEODOR, ºi-n urmã a lãsat numai lacrimi ºi durere. Familia Brencea Gheorghe este alãturi de familia Feodor Feodor. Îþi vom pãstra veºnic o vie amintire în sufletele noastre. (C.161120050002) Asociaþia de proprietari Anda, cartier Trivale, bloc 70, sc B, este alãturi de familia Feraru, în greaua încercare pricinuitã de trecerea în nefiinþã a fiului lor, FERARU VICTOR ADRIAN la numai 14 ani. Sincere condoleanþe! (C.161120050024) Salariaþii SC Roxemi SRL sînt alãturi de familia Pîrvu Dumitru ºi Emilia în durerea pricinuitã de dispariþia fulgerãtoare a tatãlui, PÎRVU GHEORGHE. Sincere condoleanþe! (C.161120050004)

COMEMORÃRI 18 noiembrie 2005, zi tristã pentru mine, a trecut un an de la decesul celei mai dragi fiinþe- NINA NIÞULESCU, soþie. Cînd ai plecat ai luat cu tine totul: frumuseþe, înþelepciune, iubire, iertare, dar nu ºi amintirea ta. Iartã-mi tristeþea, NINA, dar încã îmi lipsesc vorba ta blîndã ºi caldã, mîngîierea ta, zîmbetul tãu pe care îl aveai chiar ºi atunci cînd îþi era greu. Tu nu mai eºti, dar pentru cei care te-au cunoscut, vei rãmîne o adevãratã doamnã, o prietenã, o soþie deosebitã. Iar iubirea mea pentru tine nu va pieri niciodatã. Dacã îngerii ar vorbi, mi-ar spune cã tu eºti bine ºi cã þi-ai gãsit odihna de care aveai nevoie. O lacrimã, o floare ºi un pios omagiu pentru cea care a fost NINA NIÞULESCU. Soþul, Costel. (C.151120050102)

Curierul zilei - pag. 15

VÎND BMW 320, 1988, gri metal, jante aluminiu, casetofon, stare impecabilã, 85 milioane. Accept variante. 0740621010. (C.141120050014)

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE

CALEA BUCUREªTI, 2 camere cf I, parter stradal, pretabil firmã, centralã proprie, termopan. Preþ 43.000 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0727.332633.

Joi, 17 noiembrie 2005

SUPER-OFERTÃ! VW Golf IV Combi, 2002, 1.9 TDI-PD, 116 CP, jante aliaj, Tel. 0248/283072; 0724396403. AC, full-electric, încãlzire scaune, stropitori faruri, 4 airbag, 9.400 euro VÎND camionetã Ford Escort 1.4 i, negociabil. 0744516276; 0723795800. 1998, 3.600 euro. Tel. 642120; (C.141120050049) 0744324886. (C.131120050030) VÎND VW Passat, an 2000, 1.9 TDi, PROPRIETAR! BMW 520D, negru, preþ negociabil. 0745570015. impecabil, model 2001, 13.400 euro. (C.141120050001) 0745150530. (C.131120050072) VÎND Peugeot 306, 2001. Accept VÎND Ford Scorpio, 1996, model variante. Tel. 0720544919. deosebit, stare ireproºabilã, (C.141120050004) proprietar, preþ negociabil. Variante auto. Tel. 0743859722. VÎND Opel Astra Berlinã, motor 2000 dublu climatronic, computer bord, Diesel, an 2001, full, 7.950 euro. Tel. 116 CP, 14.800 euro negociabil. (C.131120050035) Variante. 0723397181. VÎND Passat Combi, 2003, full- 0727710253. (C.141120050006) options. Tel. 0747158411. VÎND Opel Astra Combi 2003, gri (C.161120050018) (C.131120050028) metal, full-options. Tel. 0741168576. VÎND Renault Megane, 1.9 VÎND Renault Clio, 2003, motor 1.2, 16 (C.141120050016) DCi, 2002, recent adus, V. Tel. 0743794304. (C.151120050010) VÎND VW Passat, 2002, 1.9 TDi, fullfull, preþ 7.400 euro, negociabil. Tel. VÎND Renault Laguna, avantajos. Tel. options, 11.900 euro. 0745815323. 0744480553; 0788246993. (C.141120050019) 0741794577. (C.151120050006) (C.161120050030) VÎND Tico galben, 1999, 1.800 euro VÎND Cielo coreean, full-options, negociabil. Tel. 0723916140. 1996, stare impecabilã. Tel. VÎND dubã Fiat Ducatto Diesel, 2001. 0742025200. (C.141120050002) (C.151120050006) 0722574239. (C.161120050002) VÎND urgent! VW Caddy, 2003, 1.9 VÎND NissanTerano II, 1996, motor OCAZIE! Vînd Tico, 1998, Diesel, 6.500 euro negociabil, 2700 cmc, grena metalizat, 7.900 euro unic proprietar, 50.000 km, camionetã. 0722438121. negociabil. 0747077901. nerulat taxi, garaj, 3.100 (C.141120050003) euro negociabil. (C.161120050033) 0741666568. VÎND Audi 100, 1990, instalaþie GPL, VÎND Cielo, toate dotãrile plus GPL, (C.151120050007) 2.400 euro negociabil. Meritã vãzut! cutie automatã, fãrã ambreiaj, ideal pentru fete, 4.600 euro. Tel. 0742931826. (C.141120050023) VÎND Nubira, fabricaþie 2000, full0722542031. (C.161120050007) VÎND jante aliaj import options, 6.200 euro. Tel. 0745099313. VÎND Opel Tigra, 1996, full-options, Germania, 5 prezoane, (C.1249965) 6.000 euro. Tel. 0746868626. R15, absolut noi. VÎND VW LT 35 marfã, fabricaþie 2001. (C.161120050060) 0722324873; 0788324873. Tel. 0722717038; 0724357581. (C.141120050023) VÎND Peugeot 406 HDI, 2001, full, (C.1249967) climatronic, jenþi, computer, 9.400 VÎND Opel Vectra B, 1996, stare foarte VÎND Matiz 2004 septembrie, în euro sau schimb cu auto mai ieftin + bunã, 6.300 euro negociabil. Tel. garanþie 2 ani, MP 3 Player Pionner, diferenþã. Tel. 0723697709. 0722316649. (C.1249970) 4.800 euro negociabil. Tel. (C.161120050054) 218927. VÎND VW Passat, 1999, 1.9 TDi, NUBIRA II, fabricaþie noiembrie 2002, 0722634987; full-options, proprietar. Tel. (C.141120050035) climatronic, computer, pilot automat, 0745034409; 0724453843. (C.1249971) VÎND Matiz E /AC 2005, alarmã, geamuri electrice, 8.400 euro. schimb. 0723697709. CIELO 1996, full, alarmã, eleron, închidere, casetofon cu telecomandã, Variante cauciucuri noi, 4.350 euro negociabil. perfectã stare, unic proprietar, 5.400 (C.161120050055) euro. Tel. 0741266993; 645330 dupã VÎND Audi A4, 1996, full-options, 0723142072. (C.131120050080) 7.000 euro. Tel. 0726259069. VÎND Peugeot 306 Combi, 2001, full- ora 16,00. (C.141120050037) options. Preþ 7.850 euro. 0722808696. VÎND Cielo Executive, 2004, GPL, full, (C.161120050059) (C.131120050081) 35.500, metalizatã. Variante. VÎND Golf IV, an 2001, 2 VÎND Cielo, fabricaþie 1999. Tel. 0724531958. (C.141120050019) uºi, motor 1.4, 16 V, 0721127621. (C.131120050085) benzinã, aer condiþionat, VÎND Cielo 1996 decembrie, fullgeamuri electrice, oglinzi CIELO Coreea, 1995, full-options, options, GPL, stare foarte bunã. Tel. electrice, 70.000 km, preþ vopsea originalã, jante magneziu, 0723707069. (C.1249946) 7.300 euro. Tel. unic proprietar, 4.650 euro. VÎND Cielo Executive, full-options, 0724591741. (C.1249978) 0723592752. (C.131120050078) 2005, îmbunãtãþiri. 0745649284.

CaSSa MIOVENI Vînd urgent gars. liberã, contorizatã. Preþ 35.000 RON. Vînd urgent ap. 2 cam. liber. Preþ 55.000 RON. Vînd urgent ap. 3 cam. liber cu îmbunãtãþiri. Preþ 68.000 RON. Vînd urgent ap. 4 cam. liber cu centralã. Preþ 75.000 RON. Tel. 260899/0742046078.

Micã publicitate

PROPRIETAR! Opel Ascona, 1.6 Diesel, consum 5%, multiple îmbunãtãþiri. 0723586266; 0744578023. (C.141120050009)

Diagrame Tahograf


Micã publicitate

Biroul Notarial Ana Stan Piteºti, str. Teilor, bl. PS 36 (vizavi de Restaurantul Conti),

informeazã clienþii cã, începînd cu data de 15.11.2005, programul de lucru cu publicul este de luni pînã vineri, între orele 9,00 ºi 18,00.

Tel. 210744; 216937. VÎND urgent apartament 2 camere, parter, stradal, Exerciþiu, bl. B6, actualmente firmã (cabinet), preþ 1.250.000.000. Tel. 0744313966. (C.161120050016)

TRIVALE, apartament 3 camere, conf. I, et. 6/10, preþ 106.500 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

APARTAMENT 3 camere, Craiovei, termopan, 2 balcoane, parchet, 1.130.000.000. Casa Ta. 0741068200. (C.151120050020)

genial 3 cam. Dacia, cf. I, D, et. int. 39.500 euro. 3 cam. Gãvana III, cf. I, D, et. int. 1,253 mld.

întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ ªI EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente. Preþuri minime! Urgenþe!

Tel. 624683; 0722270879; 0742547515. VÎND apartament 2 camere, Fraþii Goleºti, decomandat, 4/8, multiple îmbunãtãþiri, preþ 1,7 miliarde negociabil. Tel. 0744621345. (C.141120050026) TRIVALE 2 camere, confort II, îmbunãtãþit, 760 milioane. Tel. 0729013313. (C.141120050004) VÎND apartament 2 camere, Nord, et. intermediar, preþ negociabil. 0740071930. (C.141120050020)

Joi, 17 noiembrie 2005

2 camere, sd., Gãvana II, etaj 4, zolaþie bunã, centralã, apã trasã separat, uºã metalicã, termopan, îmbunãtãþiri. 0726228484; 0348402985. (C.141120050004) VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, et. 3/ 6, Prundu Piaþã. Tel. 0742162858. (C.151120050032) VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, T. Vladimirescu, centralã, termopan, 1.020.000.000. Tel. 0720106740. (C.111120050001) IMOB EXPERT str. Egalitãþii nr. 1 2c, Banat, cf. II, P/4, balcon, 7 m, gresie ºi faianþã total, 900 mil. 2c, Trivale, cf. II, 2/4, cu hol între camere, balcon închis, hol mãrit 790 mil. Tel. 218916; 0720202830.

VÎND apartament 2 camere, confort I, semidecomandat, parter, 2 balcoane, cart. Gãvana, 1 miliard, negociabil. Tel. 0727320660. (C.151120050091) VÎND apartament 2 camere, et. II, contorizat, central- Teatru. Tel. 0744707518; 215031 dupã 17,00. (C.151120050089)

PROPRIETAR, vînd apartament 2 camere, confort I, decomandat, et. 1/ 7, superîmbunãtãþit, Aleea Petrochimiºtilor, bl. B 31, sc. F, ap. 2. Tel. 218410, 021/4253158, 0720596543. (C.1249926) VÎND apartament 2 camere, et. 4, Robea Mioveni. Tel. 0723991587. (C.161120050037) VÎND apartament 2 camere, Mioveni, etaj 3, lîngã Casa de Culturã, centralã, îmbunãtãþiri. Tel. 0744706501. (C.161120050031) VÎND apartament 2 camere, Craiovei, de lux, 880 milioane. 0788232869JOHN. (C.161120050027) VÎND apartament 2 camere, confort II, super îmbunãtãþit, zona Trivale. Preþ negociabil. Tel. 0742783061. (C.161120050058) VÎND apartament 2 camere, Mioveni, L-uri. 0722418787. BASCOV, confort I, sd., parter, centralã, îmbunãtãþiri, 1,3 miliarde sau schimb cu casã zone limitrofe. 0741068270.

Curierul zilei - pag. 16

VÎND apartament 2 camere, confort I, parter, Prundu. Tel. 0747024457.

Apartamente 3 camere Anunþuri la redacþie NORD E-uri, etaj I/IV, cf. I, sd, contorizat, bine întreþinut, liber, poziþie bunã. Preþ 36.000 euro neg. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. BIG-ROLAST, apartament 3 camere, conf. I, decomandat, etaj 3/4, 2 balcoane, 2 bãi, termopane, centralã, parchet, uºi stejar, pereþi izolaþi, liber, preþ 155.000 RON negociabil. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

Anunþuri la redacþie VARIANTA PRUNDU-CRAIOVEI, vilã, D+P+1, toate utilitãþile, stradalã, teren total 300 mp, deschidere la variantã 15 m, 2 livinguri, 4 dormitoare, baie, bucãtãrie, garaj, beci, pretabilã sediu firmã, 80.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0724337333.

OFER închiriere vilã nouã, mobilatã, garaj, prelungirea Craiovei. Tel. 0742064685. (C.151120050018)

Apartamente 4 camere

CARTE FUNCIARÃ

CADASTRU

Apartamente 5 camere

TERENURI

Lãbuºeºti, 3500 mp, D = 40 m, 6 euro/mp., 0741972278.

Anunþuri la redacþie

Lãbuºeºti 2000 mp, D = 22 m, 7,5 euro, 0741972278.

GÃVANA, jumãtate duplex, tencuit, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 dormitoare, CALEA BASCOV, teren 330 mp, 1,45 miliarde /euro sau schimb teren. deschidere 13,60 m, utilitãþi, preþ 300 euro/mp.Curierul zilei, tel. 223114, Tel. 0723216184. (C.151120050023) 0721300765. VÎND/ SCHIMB vilã P+1+M, Piteºti, str. TRIVALE-Gradina Zoologicã, 3750 Toma Contescu, vizavi Slava, toate mp, preþ 7 euro/mp. Curierul, tel. utilitãþile + centralã, 95.000 euro. Tel. 223114, 0724337333. 0723974397. (C.151120050018) EREMIA GRIGORESCU 433 mp, VÎND casã Suseni, 5.000 mp, cu apã, deschidere 15,5 m, posibilitate luminã, 5 camere, boltã de vie, livadã, extindere. Preþ 210 euro/mp neg. 12.000 euro negociabil. Tel. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. 0724649050. (C.131120050008) AUTOSTRADÃ Km 104, 6.800 mp, VÎND vilã de lux. 0746167400. deschidere 30 m. Preþ 4 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333. (C.151120050058)

Tel. 211901; 0744491907. GÃVANA, poziþie deosebitã, lîngã pãdure, vilã D+P+E+M, teren 1.600 VÎND apartament 3 camere, confort I, mp, posibilitate locuit 2 familii, 6 decomandat, 4/ 4, Exerciþiu, preþ camere, 2 bãi, 3 bucãtãrii, apã 36.000 euro. Tel. 0722547057. curentã, gaze, pomi fructiferi, preþ (C.151120050064) 150.000 euro, discutabil sau variante VÎND apartament 3 camere Exerciþiu, schimb cu casã mai micã sau stradal, fond nou, etaj 3/4, termopan apartament +diferenþã. Curierul, tel. integral, 50.000 euro. Tel. 223114, 0744265545. VÎND casã bãtrîneascã + anexe, D=14 0745873021. (C.151120050045) m, teren total 3.000 mp, Cerbu Deal. Vilã P+1 finisaje de lux, încãlzire în Tel. 0745015603. (C.1249957) VÎND apartament 3 pardosealã, teren 3266 mp, pãdure, VÎND urgent casã, Valea Ursului, sat camere, confort I, fond lac, Albota. nou, parter înalt, liber, Mica, toate utilitãþile, 45.000 euro Vilã P+1 finisaje moderne teren 900 Prundu- Depou, 33.000 negociabil. Tel. 0722444432; 636192. mp ªtefãneºti. euro. Tel. 0743884553. (C.141120050013) Schimb cu garsonierã, Vilã Plopilor d+p+e+m finisaj lux, VÎND urgent vilã de lux, P+1, 5 teren, apartament 2 teren 1000 mp. camere+ dependinþe, camere. (C.031120050006) Vilã zonã superbã Curtea de Argeº ultraîmbunãtãþitã, construcþie 2002, VÎND apartament 3 camere, confort I, 342 mp teren, Poiana Lacului -centru. Casã ªtefãneºti - centru, teren 170 VÎND apartament 3 camere, confort I, decomandat, 2 balcoane, centralã, Tel. 0723533293; 0722375847. mp. decomandat, 2/ 4, Gãvana III, termopan, Gãvana II, etaj intermediar, (C.141120050013) termopan, 1.250.000.000 negociabil. 1.000.000.000 Casã Hinþeºti, p+2, magazin la negociabil. Tel. Tel. 0726513108. (C.141120050031) poartã. 0788747519. (C.161120050045) Te-ai sãturat de alergat? VÎND apartament 3 camere, confort I, Autorizaþii, avize, avize de Tel. 224131 sau 0788366704. VÎND apartament 3 camere 2/4, Bascov, stradal, multiple construire, certificate de îmbunãtãþiri. Preþ 36.500 euro ultracentral, confort I/dec, 9/9, stare GÃVANA str. George Coºbuc, casã urbanism, acorduri de mediu, ireproºabilã. Preþ avantajos. 213649; negociabil. 0740002151; 270386 pînã veche 70 mp, teren 410 mp, utilitãþi. 0722277264; 0722543117. sesiuni, constituiri firme, 16,00. (C.141120050019) Preþ 48.000 euro neg. Curierul, tel. (C.161120050044) lichidãri firme, dizolvãri APARTAMENT 3 camere, Mioveni, 223114, 0727332633. firme, puncte de lucru. contorizat, îmbunãtãþit, Robiplast, VÎND apartament 3 camere, etaj 2, ªTEFÃNEªTI, casã (construcþie VALCOMAR BEST STAR 652.000.000. 0348408485; Mioveni, glet, lavabilã, parchet, nouã)P+M, teren 250 mp, 36.000 euro, Tel. 0788454321, 0248216396. 0740093494. (C.041120050015) faianþã, gresie, baie, termopane. Tel. discutabil, finisatã. Variante schimb. APARTAMENT 3 camere, etaj 4, 0744706501. (C.161120050030) Curierul, tel. 223114, 0721300765. VÎND casã cu anexe ºi teren 5.000 mp Craiovei -Odobescu, 1.100.000.000. APARTAMENT 3 camere, Gãvana T3, GOLEªTI, P+1+M, teren 1.000 mp, cu pomi fructiferi, comuna Uda. Preþ Tel. 0720288780. (C.041120050055) fond nou, 5/ 8. Tel. 282257 dupã 16,00. preþ 135.000 RON. Curierul, tel. convenabil. 0348800439. VÎND apartament 3 camere, 3 (C.161120050029) 223114, 0721300765. (C.141120050005) balcoane, confort I, Trivale. Tel. TRIVALE, vilã P+2, suprafaþã 200 mp VÎND/ SCHIMB 2 case, 7 camere, puþ, VÎND apartament 3 0742397701. (C.1249876) camere, cf. II., etaj 2/4, pe nivel, semifinisatã, utilitãþi, 1500 gard ciment la 35 km de Piteºti cu VÎND apartament 3 camere, confort I, gresie, faianþã, contorizat, mp teren, deschidere 27 m. Preþ apartament sau garsonierã confort I. 2 balcoane, contorizat, parchet, balcon închis,1 miliard. 180.000 euro. Curierul, tel. 223114, termopan, liber, 1.130.000.000. Casa Tel. 0741654874. (C.141120050019) Tel. 0747312263. 0745.061510. Ta 0741068200. (C.091120050015) ªTEFÃNEªTI! Vînd casã 3 camere ºi VÎND/ SCHIMB apartament 3 camere, BALOTEªTI, casã P+1, 44 mp/nivel, beci, grãdinã cu pomi ºi vie sau 3 cam., Dacia, cf.I/D, etj. interm., g+f, contorizat, balcon parter(garaj, bucãtãrie, cãmarã), etaj închis, 39.500 euro. cf. I/ d, Prundu, 4/4. Tel. 0744626559; (2 camere, hol, nefinisate), utilitãþi la variante apartament, garsonierã. 3 cam., Tudor Vladimirescu, cf.I/D, etj. interm., 3 balcoane, 0724071813. contorizat, 37.500 euro. 278266. poartã, teren 218 mp, preþ 120.000 0744637854; 3 cam., Negru Vodã, cf.I, et.2, centralã, termopan, parchet VÎND apartament 3 camere, Exerciþiu, RON. Curierul zilei, tel. 223114, (C.141120050022) laminat, 35.000 euro. 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã. Tel. 0721300765. 3 cam., Prundu, cf.I/D, etj. interm., g+f, parchet, 1,100 mld. Piteºti, S=860mp, D=18m, utilitãþi, preþ 18.500 3 cam., Trivale, cf.I, etj. interm., 2 balc., termopan, 0722608620, 0723277066. euro. contorizat, 1,270 mld. POIENILE-VÎLSANULUI, cabanã Tel. 212011; 0724020610. Mãrãcineni-stradal, S=13.000mp, D=125m, preþ 15 turisticã, parter, 120 mp, grup sanitar, euro/mp. bucãtãrie, camerã, living, preþ 70.000 Bascov, S=1.000mp, utilitãþi, preþ 22 euro/mp. VÎND apartament 3 lei. Curierul zilei, tel. 223114, 8 km Piteºti - stradal, S=2.100mp, preþ 6 euro/mp. camere, decomandat, 0721300765. ªtefãneºti - stradal, S=1.000mp, preþ 35 euro/mp. gresie, faianþã, parchet, centralã termicã, etaj 3, Tel. 610300/0788154584. FIRMà CADASTRU AUTORIZATà Anunþuri la redacþie Trivale, 1.400.000.000. Tel. executã RAPID documentaþii NORD apartament 4 camere VÎND casã ºi teren cu livadã, 3.400 271616; 0722364944. cadastrale - carte funciarã decomandat, etaj 5/10, bine întreþinut. (C.101120050016) mp, Topoloveni Crinteºti, 275 Spaþii comerciale, terenuri - minim! Preþ 105.000 RON. Curierul, tel. Garsonierã - 90 RON milioane, negociabil. Tel. 0743389410. VÎND apartament 3 camere, cartier 223114, 0745.061510. Ap. 2 cam. - 100 RON (C.1249947) Trivale. Tel. 0348409200; 0720326402. Ap. 3 cam. - 120 RON APARTAMENT 4 camere, vizavi VÎND casã, platou Prundu, (C.111120050035) Tel. 610093, 0744 815510. Argeºana, 3/4, 37.000 euro, P+E+ garaj, 1.150 mp, PARTICULAR vînd apartament 3 negociabil. 0740072298; 282198. finisatã exterior ºi parter VÎND vilã 5 camere, Trivale, cu camere, fond nou, Tudor (C.111120050007) parþial, 85.000 euro utilitãþi, preþ acceptabil. 0747863100. Vladimirescu, 4/8. Tel. 221412 dupã negociabil. 0722127943. (C.311020050007) 17,00; 0788206880. (C.111120050005) VÎND apartament 4 (C.141120050014) camere, 3 balcoane, VÎND teren 3.050 mp cu casã din PARTICULAR! Vînd apartament 3 îmbunãtãþit, et. 1, Fortuna. cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere VÎND 2 case ultracentral, teren- 400 camere, cf. I., sd., etaj 1/4, contorizare 58.000 euro, negociabil. 50 m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua apã, gaze, interfon, zona Nord. Tel. mp, amenajate, preþ 165.000 euro. Tel. Tel. 0744165898. Curtea de Argeº. 0741572706. 0742351924. (C.111120050025) 0729884131. Global. (C.1249787) (C.101120050001) VÎND apartament Fortuna, et. I, 3 (C.161120050036) balcoane, îmbunãtãþit, 58.000 euro, VÎND apartament 4 camere, CASà urgent, locuibilã, magazie, VÎND casã ªtefãneºti, str. Aleea negociabil. Tel. 0744165898. T.Vladimirescu, etaj 1. Tel. fînar, 3.000 mp, Stolnici- sat Fîlfani, 40 macilor, P+M, 150 mp construiþi+ 30 (C.1249934) km Piteºti, 190.000.000. Bonus 0740574035. (C.071120050016) pãmînt gratis 3,5 ha. 0248/651579; mp terasã, finisatã, 450 mp teren, VÎND apartament 3 camere, confort I, VÎND apartament 4 camere, Tache 0723042823. (C.081120050015) toate utilitãþile. Tel. 0723979287. parter, stradal, lîngã RCS Gãvana. Ionescu, parter. Tel. 0726348243. (C.151120050093) Tel. 0745086436. (C.1249928) VÎND casã 4 camere, teren 9.000 mp, (C.1249885) deschidere 32 m, apã ºi gaze la VÎND apartament 3 camere, cf. I., sd., SUPER-OFERTÃ! Vilã etaj 1/4, Gãvana II, 1.280.000.000 BANAT, apartament 4 camere, et. 1/ 4, poartã, DN Bucureºti -Piteºti. Preþ P+1+M, construcþie 2004, Tel. 0721360972; negociabil. Tel. 0744422749. multiple îmbunãtãþiri, 175.000 Ron. discutabil. Gãvana II, teren 600 mp, 0744682120. (C.081120050037) (C.141120050027) 0745218770. (C.101120050020) toate utilitãþile, super amenajatã, zonã APARTAMENT ultracentral, 2 VÎND apartament 4 camere, gresie, VALEA Mare. Vînd casã nouã, pitoreascã. Preþ 130.000 balcoane, 2 bãi, 53.000 euro. Exclus faianþã, contorizat, Mioveni-Robea, finisatã, teren 750 mp, preþ euro discutabil. Tel. agenþii. 0723666585. parter, pretabil firmã, 900 milioane negociabil. Relaþii la tel. 0723168715 0721811289. (C.151120050012) sau 0723221474. (C.101120050023) uºor negociabil. Tel. 0721439942; (C.161120050023) VÎND apartament confort I, 3 camere, 0742065959. (C.151120050008) PROPRIETAR! Vînd vilã în strada Banat, etaj 3/4, 40.000 euro. VÎND imobil stradal, Piteºti -Calea Gãvana III, zona Biserica VÎND apartament 4 Tel. 0723911413. (C.141120050029) Cîmpulung. Tel. 0723430530. nouã, lîngã blocuri, camere, parter, tavan demisol, parter, 1 etaj, 6 (C.161120050027) casetat, aer condiþionat, camere locuibile +garaj termopan, uºã metalicã, VÎND casã bãtrîneascã Cãlineºti, 440 mare, 2 balcoane mari 52.000 euro. Tel. mp, utilitãþi. Preþ negociabil. +terasã, tîmplãrie Gealan, 0723649446; 0744616943. 0720726993. (C.161120050038) acoperiº Lindab -Suedia. (C.1249968) Rapid! Ieftin! Construitã în 2004, sub VILà P+1, anexe noi, Slobozia-Argeº, Nu se percepe TVA! controlul Inspectoratului VÎND apartament 4 camere, Prundu, 1.000 mp teren, 1.500.000.000. Program 8,00 - 20,00, inclusiv sîmbãta. în construcþii Argeº, toate cf. I., etaj 1/4, preþ 35.000 euro. Tel. Variante. 0744257080; 0720264906. Tel. 280813, 0744273422. utilitãþile în imobil, 648423. (C.141120050020) (C.011120050058) inclusiv curent 380V, APARTAMENT 3 camere, cf. I., dec., VÎND urgent apartament 4 camere, 130.000 euro negociabil. VILà Craiovei, finisatã modern, Mioveni -zona maxi-taxi, Exclus agenþii imobiliare. zona Nord, etaj 2/4, superîmbunãtãþit. 110.000 euro. 0729884130- GLOBAL. superîmbunãtãþit, 700 milioane. Tel. 0726107762. Exclus intermediarii. Preþ 52.000 euro (C.161120050007) 0743240166. (C.151120050001) (C.151120050016) negociabil. Tel. 0248/633581; PARTICULAR! Apartament 3 camere, 0727727920. (C.1249940) VÎND vilã 10 camere, 4 cf. I., Dacia, 39.000 euro. 218134; VÎND casã + teren Gheorghe Doja. bãi, 3 bucãtãrii, Trivale. 0745002112. (C.141120050015) Tel. 275757, 0788262546, Tel. 255424; 0744363263. 0742428503. (C.091120050023) VÎND apartament 3 camere, decomandat, etaj 1, bloc P5, VÎND urgent vilã, Smîrdan, Topoloveni. Tel. 0727069496. VÎND casã, comuna S+D+P+E1+M. Accept variante ºi rate. (C.141120050005) Coºeºti, sat Cerbu. Tel. Anunþuri la redacþie Tel. 221412 dupã 16,00; 0788206880. 230561. VÎND apartament 3 camere, confort I, (C.111120050003) decomandat, 4/ 4, cu tablã, Prundu, VÎND apartament Teilor, etaj 4, 105 preþ 1.200.000.000 negociabil. Rog mp, finisaje ultramoderne, 63.000 VÎND casã utilitãþi, ºoseaua Naþionalã VÎND teren 2.000 mp, Bascov-Luncã, seriozitate. Tel. 0741272129, euro negociabil. Tel. 0723334655. Bascov. Preþ 53.500 euro. Tel. 270914; cu construcþie începutã. Tel. 0722629067. (C.131120050021) 0744514235. (C.141120050003) 0741143659. (C.111120050015)

VÎND apartament 3 camere, decomandat, complet utilat, 3/ 4, PROPRIETAR! Vînd apartament 2 liber, Exerciþiu. Tel. 0726371379. camere, decomandat, Rãzboieni, (C.141120050016) zona piaþã, fãrã balcon, îmbunãtãþit, PARTICULAR 3 camere, conf. I, 690 milioane negociabil. Tel. 643795; semidecomandat, 9/10, complex I, 0721918118. (C.141120050043) Trivale. Tel. 0723626839. VÎND apartament 2 camere, cf. I., dec., (C.301020050029) Gãvana III, uºi pipera, balcon 8 m, VÎND apartament 3 camere, centralã, marmurã hol, bucãtãrie, Rãzboieni, bloc 1, sc B, ap 6. Tel. gresie, faianþã, parchet. Tel. 0788755473. (C.021120050002) 0722469908. (C.141120050001) VÎND apartament 3 VÎND apartament 2 camere, bloc camere, cf. I., dec., fond cãrãmidã, 3/4, toate îmbunãtãþirile + nou, etaj 3/4, zona modificãri moderne, zona Spitalul Craiovei. Negociabil. Fãrã Militar. Preþ discutabil. Tel. intermediari. Tel. 0721078220. (C.141120050003) 0744484219; 0745310874. (C.021120050028)

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ

CASE

FR. GOLEªTI, 1.650 mp, stradal, deschidere 18,5 m, toate utilitãþile, 200 euro/mp, se accepta si rate. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

Zamfireºti, 1500 mp, parcelabil, 25.000 euro, 0742336656.

VÎND teren 1.000 mp, Gãvana III, deschidere 27 m, plan, toate utilitãþile, inclusiv canalizare, preþ negociabil. Tel. 0726002078. (C.161120050031) VÎND teren 500 mp, ªtefãneºtiPasarelã, deschidere 22 m, toate utilitãþile, viitor cartier vile, preþ negociabil. Tel. 0788183032. (C.161120050032) VÎND teren 300 mp, la urcare pe Craiovei, stradal, deschidere 13 m, 170 euro/mp. Tel. 0740220870. (C.161120050028)

VÎND parcele 500 mp, lîngã Slava, PRUNDU Abatorului, 500 mp, avantajos. 0744434839, 0744484572. deschidere 20 m, 30 euro/mp. (C.251020050042) Curierul, tel. 223114, 0724337333. VÎND 5.300 mp teren BASCOV -Scheau, teren 2.100 mp, platou gaze Trivale, 20 stradal, deschidere 17 m, gaze, euro/mp, 2 deschideri 47 m curent, apã, preþ 15 euro/mp. Curierul, ºi 112 m. Tel. 0724546394. tel. 223114, 0744265545. (C.081120050045) SUSENI, 12.500 mp, cu casã batrîneascã 2 camere, deschidere 30 2.000 mp, ªtefãneºti -Mitricel, gard, m, apã curentã, luminã, preþ 65.000 apã, gaze, curent. 0721781111; RON, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0747158411. (C.131120050029) 0744265545. TEREN 8.500 mp Autostradã la 1 km BÃNÃNEI, 6000 mp, deschidere 35 m, de METRO. 0744160373. stradal, toate utilitãþile, preþ 10 euro/ (C.141120050006) mp negociabil. Curierul zilei, tel. VÎND teren Dobrogostea 2.070 mp, 18, 223114, 0721300765. 30 m deschidere, 5 euro/ mp; Goleºti 1.000 mp, 44 m deschidere, 5 euro. AUTOSTRADÃ, zona de Tel. 0726128682. (C.141120050058) intrare pe stînga, 4.700 mp, deschidere 25,5m, cu VÎND 20.000 mp teren vizavi drum lateral pe toatã Restaurant Europa Albota, lungimea. Preþ 25 euro/mp. deschidere la stradã. Tel. Curierul, tel. 223114, 0721893143. (C.141120050002) 0745.061510. BALOTEªTI, pãdure 1.650 mp, deschidere 23 m, preþ 10.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0721300765. GEAMÃNA, strada principalã, poziþie deosebitã, 2.000 mp intravilan, deschidere 25 m, toate utilitãþile, împrejmuit, 20 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

Vînd teren Valea Mare, 2000 mp, D=20 m, stradal, utilitãþi, 25 euro/mp. Vînd teren ªtefãneºti, 4000 mp, stradal, 16,5 euro/mp. Vînd ap. 2 cam., Mioveni - centru, cf.1/d, et.1, stradal, îmb. 680 mil. Vînd ap. 2 cam., Prundu, cf.1/d, parter, pretabil spaþiu com., 950 mil. neg. Vînd teren Bradu, 1069 mp, D 20 m, 16 euro/mp, toate utilitãþile. Vînd teren Bascov, 1450 mp, D=16 m, 25 eurp/mp. Tel. 222247, 0727330817.

PRUNDU Abatorului, 3450 mp, intravilan, douã deschideri a 16 mp, VÎND teren 1.300 mp, toate utilitãþile, preþ 25 euro/mp, negociabil. Curierul Bascov -Brãileni. 290119; zilei, tel. 223114, 0721300765. 0742056084. (C.131120050004) ALBOTA, teren 3000 mp, deschidere 18 m, intravilan, preþ 2,9 euro/mp, VÎND terenuri ªtefãneºti 1.700 mp; negociabil. Curierul, tel. 223114, Gãvana 870 mp; Podul Viilor 500 mp. 0722350511. (C.071120050032) 0721300765. ALBOTA, teren 1.530 mp, desch. 11,06 m, apã curentã, luminã, preþ 5 euro/mp, discutabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0744265545.

VÎND teren 2.000 mp, comuna Cocu, stradal, deschidere 35 mp, preþ negociabil. Tel. 0742413332. (C.071120050046)

BRADU, teren 1.069 mp, douã deschideri 20 ºi 56 m, intravilan, toate utilitãþile, îngrãdit, preþ 55.000 RON. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

VÎND teren 5.000 mp, comuna Cruciºoara, deschidere 50 mp, stradal, preþ negociabil. Tel. 0742413332. (C.071120050047)

POIENILE-VÎLSANULUI, teren 700 VÎND 1.800 mp teren împrejmuit, toate mp, preþ 20 euro/mp. Curierul zilei, tel. utilitãþile, Piteºti, str. George Ulieru. 223114, 0721300765. Tel. 0745016489; 211741. CÃLINEªTI(Turculeºti), teren 11.100 (C.071120050038) mp, extravilan, la 800 m de ºoseaua VÎND teren 11 km Piteºti, comuna naþionalã, preþ 1,2 euro/mp. Curierul Slãtioare, 20.000 mp, toate utilitãþile, zilei, tel. 223114, 0721300765. stradal, preþ avantajos. Tel. TEREN com. Bascov, 1.400 mp, 0742413332. (C.071120050048) stradal, toate utilitãþile. 0745056315; VÎND la Valea Ursului 2 0721695512. (C.101120050004) parcele de 700 ºi 850 mp. VÎND 1.000 mp teren Smeura, 18 0723359469; 0788261942. euro/ mp, negociabil. Tel. (C.1249896) 0744389395. (C.141120050010) VÎND teren 1000 mp, zona Zãvoi VÎND teren intravilan 3.900 ªtefãneºti. Tel. 0744850045; 266872. mp centurã Bascov. Tel. (C.071120050013) 0724763565. VÎND cãmin de casã 3.000 mp, drum (C.021120050012) asfaltat, gaze, telefon, cablu TV, VÎND teren Prislop, 2.500 mp. Tel. preþul zonei discutabil. Leordeni (Ciulniþa). Tel. 0723770260. 0747069631. (C.1249983) VÎND teren vizavi de Slava, str. Toma (C.081120050020) Conþescu, toate utilitãþile, 1.080 mp, VÎND teren intravilan 8.900 mp, preþ 28 euro/ mp. nenegociabil. Tel. ªtefãneºti -pasarelã, utilitãþi, 18 0722715442. (C.141120050001) euro/mp. Tel. 0742521954. ªTEFÃNEªTI Izvorani 1.000 mp. Tel. (C.081120050011) 0721396645. (C.141120050032) VÎND 2.000 mp teren, deschidere 50 VÎND teren de casã Geamãna, toate m, parcelabil, Budeasa. 0723611014. utilitãþile. Tel. 0744328806. (C.081120050032) (C.141120050033) VÎND 1.000 mp teren lîngã Biserica VÎND teren intravilan stradal, Drãganu Dumbrãveºti, 1.950 mp, 20 m D, utilitãþile la poartã, cadastru, 800 m de ºoseaua naþionalã, 8 euro/ mp negociabil. Tel. 0741415557. (C.161120050010)

din Gãvana III. Tel. 0744364419. (C.101120050001) VÎND 1.600 mp str. Erbaºu, zonã vile, 800 m de Piteºti, utilitãþi, 23 euro/ mp negociabil. 0744314857. (C.141120050111) VÎND teren casã centru Brãdet- Argeº ºi pãdure fag Nucºoara. Tel. 0745204550. (C.151120050054)

TEREN Tancodrom 1.200 mp sau 2 VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi parcele de 600 mp. Tel. 0788667527. lemn salcîm- plop, exploatabil . Tel. (C.161120050001) 0742799273. (C.110820050012) VÎND teren 1.300 mp, Gãvana III, poziþie deosebitã, deschidere 25 m, RIM toate utilitãþile, 60 euro/mp. Tel. TOPOGRAFIE - CADASTRU 074647786. (C.141120050072) executã lucrãri de PROPRIETAR vînd teren 500 mp, Tancodrom, deschidere 15 m, PUZ aprobat construcþie P+1+M, 37 euro/mp. Tel. 0746947786. (C.161120050030)

CARTE FUNCIARÃ terenuri, clãdiri, apartamente.

PREÞURI MINIME! Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856.


VÎND 1.000 mp teren, deschidere 20, Mãrãcineni-Ciumeºti, 15 euro/mp. 278647. (C.141120050008) VÎND teren 2.200 mp pe care se gãsesc 2 ateliere a cîte 230 mp, Piteºti. 0726104381; 0720365062. (C.141120050009)

VÎND teren 1.600 mp, Piscani-Matriþerie, utilitãþi. 4,5 euro/mp. 0746521976. (C.071120050036)

OFER spre închiriere spaþiu central (Exerciþiu), pretabil firmã, cabinet, notariat. Tel. 0724397921. (C.161120050011)

VÎND teren 4.800 mp, zona Tancodrom, douã deschideri. Tel. 0721700337.

Anunþuri la redacþie

SPAÞII

OFER spre închiriere apartament 2 OFER spre închiriere vilã, zonã camere, Trivale, preferabil familie. centralã, toate utilitãþile, formatã din Tel. 0745164559. (C.161120050020) living, douã dormitoare, douã bãi. OFER spre închiriere garsonierã conf. Preþ 850 euro/lunã. Curierul zilei, tel. I, mobilatã, Gãvana. 630816; 223114, 0724.337333. 0742344339. (C.161120050022) Spaþiu comercial Craiovei, etaj I, 220 OFRE spre închiriere apartament mp, toate utilitãþile, grup sanitar, conf. I, 3 camere, Nord, nemobilat. pretabil orice fel de activitate, chirie Tel. 0723577856. (C.161120050015) 2.000 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, 0724.337333. Un loc de vis, pentru amintiri ce dureaza o OFER spre închiriere apartament 3 viata! Inchiriez, pentru camere, Popa ªapcã, et. 1, mobilat ºi Craciun si Revelion, vila la utilat, centralã termicã, preþ 10 AREF: sufragerie, 4 mil./lunã. Curierul, tel. 223114, dormitoare, buctarie, baie, 0744265545. centrala temica, apa calda OFER spre închiriere spaþiu 100 mp curenta. Telefon: 0726 906 249, 0740 158 220. etaj 1, finisat total, în construcþie (C.161120050029) nouã, Craiovei, stradal, toate utilitãþile. Preþ 6 euro/mp. Curierul DORESC sã închiriez spaþiu 6-9 mp, zilei, tel. 223114, 0745061510. Craiovei, Bibescu-Vodã. 0745677115. OFER spre închiriere spaþiu P+1, total (C.141120050019) sau parþial, 150 mp/nivel, stradal, Craiovei, pretabil spaþiu comercial OFER închiriere apartament 4 camere (show-room), 800 mp teren, preþ mobilat, central. Tel. 0723240946. discutabil. Curierul zilei, tel. 223114, (C.141120050035) 0721300765. OFER spre închiriere apartament 2 OFER spre închiriere vilã de LUX, complet utilatã ºi mobilatã,Trivale, cu garaj, teren 700 mp, preþ 700 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, 0727332633.

Spaþiu Centru, pretabil birouri, 200 euro. 4 cam., Depou, mobilat centralã, 300 euro.

CEDEZ spaþiu comercial Complex John. Tel. 0722920247. (C.161120050056)

2 cam., Craiovei mobilat, utilat, 140 euro.

1.300 mp, Gãvana III, str. Grigorie Leu, toate utilitãþile. 0720049475; 0741998640. (C.061120050026)

VÎND teren Dobrogostea, stradal, 1.000 mp, 10 euro/mp, împrejmuit, vecini buni. 0723488455; 0726196640. (C.161120050005)

Tel. 220099, 0729220022.

2 cam., Fraþii Goleºti, mobilat, termopan, 200 euro. Tel. 220338/0788272710.

ÎNCHIRIEZ casã 2 camere pentru birouri, str. Dumbravei, nr. 13. Tel. 0722360769. (C.091120050012)

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, OFER spre închiriere spaþiu central Craiovei, 200 euro. Tel. 0724090675. 150 mp. 0722226564. (C.141120050014) (C.111120050024) OFER spre închiriere apartament 2 VÎND spaþiu Gãvana III, 850 milioane. camere, nemobilat, Gãvana -Q-uri, 150 euro. Tel. 0722517514. Tel. 0745034111. (C.151120050008) (C.151120050026) OFER spre închiriere spaþiu + depozit -39 mp, stradal, în curs de amenajare, PRIMESC în gazdã, zona Nord. Tel. 253626. ieºire stradã (Materna III), lîngã 0745833324; Flanco, 1.000 euro lunar, anticipat 4 (C.131120050004) luni. 0722357932. (C.131120050001) OFER spre închiriere apartament 2 ÎNCHIRIEZ spaþiu ultracentral. camere, mobilat, ultracentral, pretabil firmã (birou), parter, B-dul Republicii, 0746167400. (C.151120050059) vizavi de Primãrie. Tel. 0722581664; OFER / închiriere spaþiu: dotãri bar0746115503. (C.151120050004) 74 mp, biliard- 32 mp, magazin alimentar32 mp, Mioveni. ÎNCHIRIEZ vilã (5 camere, 0747501870. (C.151120050017) 2 grupuri sanitare), situatã în str. Crinului nr. 14, VÎND construcþie metalicã, 20 mp, preferabil firmã (birouri). dotatã cu vitrine, pretabilã activitate Tel. 0743614847. comercialã. 0740002151. (C.151120050002) (C.141120050021)

VÎND teren intravilan, 1.500 mp, VÎND teren 13.000 mp, Smeura Piscani, 150 milioane fix. 0742025283. pruni,10 euro/mp. 0788310040 -JOHN. OFER spre închiriere spaþiu (C.151120050008) (C.161120050028) comercial Calea Bucureºti, stradal. VÎND teren str. ªtefan 215360; 0721865472. VÎND 12.500 mp, Chicoº (Tancodrom), 420 (C.151120050044) deschidere 57x230, mp, 50 euro/mp. Tel. ºoseaua Piteºti Slatina, 6 VÎND chioºc termopan, 6 mp. Tel. 0746261667; 266028. km Piteºti. 0740487912. 0740214586; 0741192449. (C.141120050011) (C.161120050036) (C.161120050070)

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.311020050050) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.311020050037) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0727472131. (C.081120050073) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.311020050049)

■ PRIMESC fete în gazdã. Tel. 643793. ■ PRIMESC în gazdã 2 bãieþi. Tel. 250537. ■ PRIMESC în gazdã un elev. Tel. 281935. ■ CAUT sã închiriez garsonierã/ apartament. Rog seriozitate. 07465526678. ■ CAUT colege de apartament, Prundu, 1.500.000 de persoanã. Tel. 0720125332. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat ºi utilat, de lux, 200 euro, Prundu -Depou. Tel. 0744967262. ■ PRIMESC 2 fete în gazdã. Tel. 288773. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi. Tel. 642545. ■ OFER spre închiriere garsonierã, Prundu, 120 euro. Tel. 0741766085. ■ OFER garsonierã Craiovei, semimobilatã, 100 euro. Tel. 0744960446. ■ PRIMESC în gazdã 2 eleve, Craiovei Doja. Tel. 643108; 611623. ■ ÎNCHIRIEZ camerã separatã într-un apartament cu 2 studenþi, 100 euro lunar plus utilitãþi. Tel. 253787. ■ PRIMESC eleve în gazdã. Tel. 284315. ■ PRIMESC în gazdã un bãiat. Tel. 0746669276. ■ PRIMESC un student în gazdã, Craiovei. Tel. 645775. ■ CAUT 2 colegi de apartament, Prundu. Tel. 0721539174. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, centru, utilat. Tel. 0721244323. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, centralã, Popa ªapcã. 0788714989. ■ PRIMESC în gazdã o persoanã. 624855 dupã 16,00. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete. Tel. 0348808370 dupã 17,00.

CUMPÃRÃRI Anunþuri la redacþie NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 1996-2005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098)

OFER spre închiriere spaþiu comercial ultracentral, în construcþie CUMPÃR apartament 2 camere, conf. P+3, parter ridicat. Tel. 222247; II, Trivale, Gãvana, Nord, etaj intermediar. Curierul, tel. 223114. 0740795229 -TOPIC. (C.0757141) acþiuni Romexterra. ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, CUMPÃR 0740350860; 0723216162. confort I, blocuri Mãrãcineni. Tel. Tel. (C.241020050017) 0746199545. (C.141120050026)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.091120050002) LARISA. Tel. (C.1249924)

0744883730.

BRUNETÃ, sexi, ofer senzaþii tari. Te aºtept. Tel. 0747254730. (C.1249925) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.111120050013) TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0747964209. (C.111120050014)

BRUNETÃ, sexy, ofer clipe de neuitat. Tel. 0747533608. (C.1249948) BRUNETÃ simpaticã, educatã, ofer clipe plãcute generoºilor manieraþi. 0747402156. (C.041120050014)

CUMPÃR Dacia,1307, 1304 etc. ofer preþ bun, deplasare domiciliu, plata pe loc, seriozitate. 0745176224. (C.021120050038)

PROFESOARÃ meditez limba românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri pentru examene; angajãri; pregãtiri în vederea plecãrii în strãinãtate, traduceri orice nivel, avantajos. 287270. (C.251020050012)

CUMPÃR teren sau casã bãtrîneascã Piteºti, împrejurimi, exclus intermediarii; sau apartament fond nou. 0743884553. (C.021120050039)

Oferim servicii de: baby sitter, îngrijire bãtrîni, curãþenie, menaj, supraveghere lecþii copii. Tel. 0248/610201; 0720662290. www.bona.go.ro. (C.071020050030)

CUMPÃR avantajos Dacia 1307 ºi 1304. Exclus intermediari. Tel. 0743884553. (C.021120050037) CUMPÃR garsonierã, cf. I., dec., zona Prundu, sau apartament 2 camere, sd., conf., II. 0248/645582; 0746487598. (C.101120050047) CUMPÃR apartament confort I, 2 camere, sau casã teren zona Piteºti. 0726330295. (C.111120050026)

CUMPÃR teren extravilan Bascov Luncã. Tel. 0724996471. (C.141120050002) CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. 0722628597. (C.151120050065)

REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. (C.021120050089) LICENÞIATÃ meditez germanã, englezã, românã, traduceri. Tel. 0726966795, 216808. (C.051020050004)

PROFESOARÃ meditez românã, francezã, spaniolã, 15 lei ºedinþa. 0727762556; 0744901400. (C.141120050084) PROFESOR matematicã acord meditaþii individual. Garantez rezultate deosebite. 648353; 0729205349. (C.081120050027) CAUT femeie pentru îngrijire copil un an, cu recomandãri. Tel. 0721367558. (C.081120050012)

CAUT persoanã pentru îngrijire bolnavã. Tel. 223909 dupã 15,00. (C.141120050014) ÎNGRIJESC copil la domiciliul meu. Condiþii bune. Tel. 615213. (C.161120050034) CAUT îngrijitioare pentru femeie cu handicap. Ofer cazare, masã, salariu. Tel. 0740800223. (C.161120050006) DOAMNÃ serioasã prestez menaj la familie serioasã, 3-4 zile /sãptãmînã. Tel. 0721774912. (C.161120050071) MEDITAÞII la francezã ºi limba românã, sistem intensiv, pentru bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din francezã. Tel. 0723978617.

Anunþuri la telefon ■ SUPRAVEGHEZ copil 4 ore pe zi, 16,00-20,00.

CUMPÃR teren pentru cavou în Tel. 0744351370. Cimitir Sf. Gheorghe. 0723177317; ■ ÎNGRIJESC copil. Tel. 0746849808; 632640. 615306. (C.161120050048)

■ CAUT studentã bunã pentru a oferi meditaþii

CUMPÃR apartament 3 camere, matematicã cls. 8. Tel. 0348807060. Piteºti. 0722418787. ■ DOAMNÃ serioasã, solicit angajare ca menajerã CUMPÃR acþiuni Romexterra Bank. sau pentru îngrijire copil. Tel. 632640; 0746849808. 0722697911; 0741160241. (C.161120050011)

Anunþuri la telefon

PRESTÃRI SERVICII

■ CUMPÃR de la proprietar Solenza sau Anunþuri la redacþie SupeRNova în stare bunã. Tel. 0720018534; 217518. REPARAÞII MAªINI SPÃLAT ■ CUMPÃR Dacia preferabil break, ofer maxim 15 AUTOMATE-COCIOABÃ. TEL: milioane. Tel. 0747776750.

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie

645543; 0723321716. (C.4759079)

REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 255074; 0744216744. (C.031120050003)

SCHIMB apartament 3 camere, et. 1, Popa ªapcã, cu teren în Piteºti. GLET, lavabilã, gresie, faianþã, rigips (tavane, tavan casetat, pereþi, scafe, Curierul, tel. 223114, 0744265545. etc), instalaþii sanitare, electrice, parchet, ºapã, zidãrie, tencuieli, pavele, centrale termice. 0741998640; Anunþuri la redacþie 253789. (C.301020050063) PREGÃTESC LIMBA ENGLEZÃ TRANSPORT 1-5 tone. 612047; PENTRU PLECÃRI; ANGAJÃRI; 0743307757. (C.4714104) INTENSIV, PERIOADE SCURTE. TEL. 222178; 0788724044. TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. 0744190020. (C.4759063) (C.200720050034)

SERVICII

Curierul zilei - pag. 17

PROPRIETAR! Vînd teren Prundu, deasupra parcului, 5.000 mp, parcelabil. 0724386790. (C.151120050008)

VÎND 21.500 mp, deschidere 110 ml x220, ºoseaua Piteºti-Slatina, 6 km Piteºti. 0740487912. (C.161120050023)

2 cam., Prundu, mobilat recent, 150 euro.

OFER spre închiriere spaþiu 500 mp, CEDEZ spaþiu complex John. Miceºti. 0745136877; 0727882292. 0727984153; 276040. (C.071120050021) (C.101120050005) OFER spre închiriere apartament 3 S.C. VINDE halã de producþie 800 mp; camere, Popa ªapcã. 250 euro. Tel. teren aferent 1.300 mp. 0788206880; 0722264985. (C.071120050044) 221412 dupã ora 18,00. ÎNCHIRIEZ vilã de lux, Varianta (C.111120050001) Craiovei -Prundu, complet mobilatã ºi OFER spre închiriere spaþiu utilatã. Tel. 0744578023; 0723586266. comercial ultracentral, 27 mp. (C.081120050038) 0722286155. (C.4770959) PRIMESC în gazdã bãieþi ºi fete, 2 milioane. Tel. 0745914662. Ofer spre închiriere (C.151120050012) spaþiu ultracentral 200

mp, pe nivel finisaje ºi dotãri deosebite.

SÎNT roºcatã cu ochi albaºtri, pãr lung, mãsuri de fotomodel. Vã ofer clipe de amor. Tel. 0721541118. (C.141120050098)

OFER închiriere garsonierã PRIMESC 2 bãieþi în gazdã. Tel. ultracentral, parter, sediu-firmã. 250 0722558060. (C.141120050003) euro. Tel. 0722437712. ÎNCHIRIEZ spaþiu 160 mp, 5 euro/mp, (C.231020050099) CUMPÃR apartament 2- 3 Slatina; VW LT 35, 1997. Tel. OFER spre închiriere 40 mp, vad camere, Prundu- Depou, 0744480553; 0788246993. comercial, Exerciþiu- Piaþa Traian. Tel. Complex II. Tel. (C.161120050031) 0744860702. (C.251020050052) 0744701484; 0722207447. CAUT colegã de apartament, cartier (C.141120050020) ÎNCHIRIEZ garsonierã mobilatã Mioveni. Tel. 0745603347. Trivale. Tel. 275131; 0722434731. (C.161120050020) CUMPÃR apartament 2 camere, cf. I., (C.261020050048) sd/ dec., zone semicentrale. Exclus PRIMESC în gazdã o salariatã, OFER spre închiriere apartament 2 intermediari. Plata imediat. Tel. camere, decomandat, mobilat Exerciþiu, 1.000.000/ lunã. Tel. 634995; 0724002270. complet, cartier Colentina -Bucureºti. 0742025760. (C.141120050048) (C.141120050037) Tel. 0724089698; 0248/265989. OFER spre închiriere (C.161120050022) CUMPÃR Cielo, Solenza, apartament 2 camere sau SuperNova, Dacia injecþie PRIMESC în gazdã o fatã cuminte, 3 camere, et. I, ºi pickup. Tel. singurã în camerã. 640244. ultracentral, 200- 250 0743884553. (C.161120050065) euro, pentru firmã ºi (C.021120050036) locuit. Tel. 222178; CAUT sã închiriez apartament 2 0788724044, 0788101817. camere, nemobilat, zona Craiovei. CUMPÃR uscãtorie parter bloc. (C.070720050022) 276590; 0723749996. Tel. 0744585247 dupã 17,00. (C.031120054790) CAUT sã închiriez garsonierã sau ÎNCHIRIEZ casã str. CUMPÃR lemne foc 20 -100 ms. apartament 2 camere, urgent. Tel. Mãrãºeºti. Tel. 0742436045; 0248/279798. 0743001824. (C.141120050066) 0744756699. (C.071120050045) PRIMESC fete în gazdã. CUMPÃR apartament 2 camere, Tel. 0724930267. confort I, zona Prundu, particular. (C.1249949) Anunþuri la telefon 253521. (C.091120050011)

VÎND 8.600 mp teren extravilan la 500 deschidere la Drumul Forestier, DEÞIN spaþiu amenajat parþial pentru m de Pasarela ªtefãneºti. Tel. 266517. 80.000.000/ ha. Tel. 662134. restaurant, bar, disco, caut partener, eventual închiriez, etc. 0788686301. (C.151120050029) (C.111120050002) (C.161120050013) VÎND un ha pãdure stejar, zona 760 mp, Valea Ursului (Unitatea Militarã), proiect casã, autorizaþie Cãlineºti. Tel. 0743939219. construcþie, utilitãþi. Preþ 11.000 euro. (C.151120050075) 0744812555. (C.111120050005) VÎND teren 1.500 mp, deschidere 20 VÎND teren 10.000 mp, situat în str. m, toate utilitãþile, zona Geamãna Zamfireºti (La Palan), 25 euro/mp, lîngã benzinãria Lukoil. Tel. 279051. negociabil. Tel. 0248/286959 dupã ora (C.161120050006) 18,00. (C.141120050011) VÎND teren 2.500 mp, lîngã Dacia VÎND 2 parcele, 600-775 Renault. Tel. 279051. mp, Bascov, la liziera (C.161120050007) pãdurii în viitor cartier VÎND teren intravilan vile, 100 m de la strada (livadã) în comuna principalã, 20 euro/mp. Cãteasca (lîngã blocuri), 0745634176. suprafaþã 1.000 mp, (C.051020050018) deschidere 35 m, posibilitate curent, gaze, VÎND 1.100 mp, intravilan, Valea Mare, cablu, 4 euro/ mp. Tel. ªtefãneºti. Tel. 0726348243. 0744863660. VÎND teren intravilan, 2.000 mp, 8 (C.161120050033) euro/mp, sat Purcãreni, comuna Miceºti. Tel. 0745074078; 234193. VÎND teren Prelungirea Craiovei, D = (C.151120050003) 17.50x L= 45.70 = 800 mp, 75.000 euro PROPRIETAR! Vînd teren Trivale - negociabil. 0742009203. Exclus platou Cîmpului, 550 mp, utilitãþi, 32 intermediari. (C.161120050035) euro/mp. 0788232869. VÎND 4.500 mp intravilan, (C.131120050019) deschidere (20x230), VÎND 1.000 mp teren, Trivale -platou ºoseaua Piteºti -Slatina, 6 staþia de gaze, 30 euro/mp. km Piteºti. Preþ negociabil. 0745463694. (C.131120050021) 0741992977. VÎND 1.400 mp teren, Cãlimãneºti. (C.161120050032) Tel. 0745662617. (C.131120050041)

camere, Trivale, contorizat, mobilat, la 2 salariate sau 2 tineri cãsãtoriþi. Exclus intermediari. Plata anticipat 3 luni. Tel. 0721528346. (C.141120050017)

Aici se oferã senzaþii tari!

Joi, 17 noiembrie 2005

VÎND parcelã 1.000 mp, deschidere 30 m ºi 2 parcele 600 mp, deschidere 25, Smeura. 0745960658. VÎND teren Cãlineºti- 11.100 mp la 17 (C.141120050004) km Piteºti, posibilitãþi gaze, luminã, VÎND teren intravilan, comuna pretabil construcþie case, ateliere, Cãlineºti, 2.600 mp, deschidere 20 m, zonã liniºtitã- 0744283847. acces utilitãþi. Preþ negociabil. 217239. VÎND teren 3.000 mp, Budeasa Mare, 0727328670; (C.141120050018) utilitãþi, construcþie birouri, trifazic 80 Anunþuri la redacþie KW, apã, platformã betonatã 600 mp. VÎND teren 2.025 mp, zona B-dul Posibil parcelare. Tel. 0723363500. Petrochimiºtilor, toate utilitãþile. OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, etaj 1, stradal, central, condiþii (C.081120050049) 0788495826. (C.141120050040) pretabil birouri VÎND 1 ha pãdure+ poianã, stradal, VÎND teren 100 mp central. Tel. deosebite, reprezentanþã. Preþ 700 euro. Curierul Budeasa, 1,9 euro/mp. 0747654863. 216622. (C.141120050012) zilei, tel. 223114, 0745061510. (C.091120050047) ALBOTA 750 mp,18 m deschidere, VÎND /ÎNCHIRIEZ halã 400 mp, teren VÎND parcele 500-1.000 mp, Bascov - 5.000 euro. 0721984236. 1000 mp, zona Autostradã, preþ Scheau, intravilan la liziera pãdurii, (C.141120050015) 100.000 euro, respectiv 2,5 euro/mp la 14-12 euro/mp. Tel. 0740219319. VÎND 1,3 ha teren Geamãna, parcelat închiriere. Curierul zilei. Tel. 223114, (C.101120050012) 6 euro/ mp, neparcelat 4 euro. Tel. 0745.061510. VÎND teren Albota 6.000 mp, 19 m 0747398821. (C.141120050001) OFER spre închiriere spaþiu de lux, deschidere, 4 euro/ mp, negociabil. Exerciþiu strdal, pretabil INTRAVILAN Poaiana Lacului- utilat, Tel. 0743893055. (C.111120050015) birouri, suprafaþã 60 mp, preþ 11 Cepari, cadastru, deschidere 46 m, VÎND teren stradal 5.500 mp, euro/mp. Curierul zilei. Tel. 223114, intravilan, Dobrogostea , 6,5 euro 9.000 mp, negociabil. 0249/481418; 0745.061510. nenegociabil. Tel. 0744362629. 0721862079. (C.141120050006) (C.141120050003) BALOTEªTI, 1.500 mp, D- 26 m, OFER spre închiriere spaþiu parter + pretabil depozitare, VÎND teren 500 mp ªtefãneºti - 14.000 euro. Casa Ta. 0741068200. subsol, producþie. Preþ 300 euro/lunã. blocuri, proiect casã, autorizaþie de (C.151120050022) zilei, tel. 223114, construcþie, canalizare. Tel. GÃVANA 622 mp, D- 13 m, toate Curierul 0724.337333. 0742700403. (C.151120050026) utilitãþile, 55 euro/ mp. 0741068200 OFER spre închiriere apartament Casa Ta. (C.151120050023) VÎND teren 10.000 mp în spaþiu comercial, neamenajat, lîngã spate la Metro, preþ VÎND teren parcele 500 mp, Trivale- Piaþa Ceair, stradal. 0729182082 negociabil. Tel. Calea Dragãºani, utilitãþi, 30 euro/mp, (10,00 -18,00). (C.301020050001) 0722222859. negociabil. Tel. 0745873021. OFER/ ÎNCHIRIERE spaþiu comercial (C.101120050010) (C.151120050043) Cãlineºti. 0741943612. SMEURA, 3.800 mp, apã, curent, 6 (C.141120050026) STEFANESTI 500mp toate utilitatile euro/ mp. 0726384881 Casa Ta. 17000euro-0721/233482 CEDEZ stand Complex John. (C.151120050024) CENTURA 2000mp , 70euro/mp0744518023. (C.141120050007) 0723/258366 BASCOV, 500 mp, D- 20 m, toate S.C. ÎNCHIRIEZà spaþii depozit utilitãþile, 13.000 euro. 0741068200 HAN cu2200 mp cu 80m des, 80000euroîncãlzite. 0721243175. 0745/899611 Casa Ta. (C.151120050025) (C.141120050078) TRIVALE 550mp, 32euro/mpVÎND teren 4.000 mp, parcelabil, 0788/232869 OFER pentru închiriere spaþiu Geamãna nr. 175. Tel. 0747989201. comercial central Mioveni. TEREN 1.500 mp Varianta Vamã - (C.151120050035) 0742755521; 262305. Slatina, vizavi de bisericã, deschidere VÎND un ha pãdure Vedea. Tel. (C.141120050091) 50 m, stradal. 221412 dupã 16,00; 0721865472; 215360. OFER spre închiriere spaþiu 0788206880. (C.111120050002) (C.151120050045) comercial ultracentral 35 mp, VÎND 2.000 mp teren cãmin de casã VÎND teren Platou Trivale, 1.600 mp, Victoriei. Tel. 0745016489. Zigoneni Argeº, facilitãþi, cadastru. 33/ 50, preþ 37 euro/ mp. 0723676124. (C.071120050037) Tel. 0741137714. (C.1249922) (C.151120050036) ÎNCHIRIEZ spaþiu ultracentral pretabi VÎND 1.300 mp Gãvana, Platoul Soarelui. Tel. 0745183368. TEREN intravilan 5.000 mp lîngã CET sediu firmã, 100 mp, negociabil, toate 0720700002. Petrochimie, pretabil construcþii utilitãþile. (C.1249930) industriale, preþ 3,8 euro/ mp, (C.141120050103) VÎND teren, 750 mp lîngã Tîrgul 0722292106. VÎND chioºc termopan, toate Sãptãmînal, ieºire la 2 strãzi, 45 negociabil. (C.151120050037) utilitãþile, piaþã. Tel. 0745376288. euro/mp. Tel. 0788497736. TEREN Albota, 500 mp, D- 30 m, apã, (C.1249952) (C.151120050037) VÎND urgent teren intravilan 1.000 mp, curent, 8.000 euro. 0726384881. Casa ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 70 mp, Fraþii Goleºti, lîngã Ford. 0726998776. Smeura, utilitãþi, preþ negociabil. Tel. Ta. (C.151120050019) 0744626773. (C.111120050020) VÎND pãdure Cãlineºti, 2,5 ha, 100 m (C.091120050013) VÎND teren foarte ieftin, zona Glîmboc, Valea Ursului, 5.500 mp, deschidere 12 m, 7 euro/mp negociabil. 290698; 0742691669. (C.091120050040)

ÎNCHIRIERI

OFER spre închiriere apartament 4 camere, decomandat, mobilat, parter, Tache Ionescu. Tel. 0721185383. (C.161120050004)

Micã publicitate

Parcele teren intravilan, utilitãþi, 500-780 mp, în viitor cartier vile, ªtefãneºti-pasarelã, 20 euro/mp negociabil. 0742521954. (C.311020050084)


Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã! CAUT post de contabilitate, evidenþã primarã ºi secretariat. Tel. 0722413571. SOLICIT angajare ºofer categoriile B,C,D,E. Tel. 0743079510. Rog seriozitate. ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips, parchet, lambriu, instalaþii, termoizolaþii, acoperiºuri, tencuieli , ºape tîmplãrie, jaluzele, tavane casetate, proiecte design modern cu/ fãrã materiale, construcþii civile. 0740253715, 281031, 0788698144; 0348/402868. (C.041120050009)

EXECUT lucrãri în construcþii, finisaje de la A la Z. 0727300750. (C.141120050006) ZUGRÃVELI, faianþãri, parchet. Convenabil. 220073; 0742584516. (C.141120050018) ZUGRÃVELI, faianþãri, calitate. 0724901057. (C.141120050001) EXECUTÃM zugrãveli, faianþãri, parchetãri, zidãrie. 0747906448. (C.141120050005) INSTALATOR, execut toatã gama instalaþii sanitare. 0747906448. (C.141120050006) MONTEZ ºi ºlefuiesc parchet clasic, melaminat. 0745358244. (C.141120050009)

MASAJ reflexogen la domiciliul 0744421870. OFER transport marfã 4 tone, ieftin. clientului. 212799; 0722517811; 0744389153. (C.141120050109) (C.241020050002) TRANSPORT marfã camionetã 0721059988. TRANSPORT marfã 15 tone. izotermã. (C.151120050038) 0721909420. (C.241020050022) mochete, canapele. CABINET reflexoterapie, masaj, SPÃLÃM 100.000 lei/ ºedinþa. 0745680705. 0745326212. (C.151120050039) (C.241020050026) TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, scaune (Cristi). 281747, 0721262348. canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. (C.151120050080) 0742622977. (C.150820050027) SOCIETATE Construcþii executã orice REPARAÞII CONFIGURAÞII , tip amenajãri interioare, exterioare, instalare, calculatoare la domiciliu. tîmplãrie PVC ºi Al, construcþii civile, 0742622977. (C.150820050028) model catalog. Preþuri avantajoase. 0747307650. TRADUCERI notariale - 25 limbi, 0745801223; apostile Haga - supralegalizãri, prin (C.161120050001) Romconect Internaþional. Bdul N. REFLEXOTERAPIE ºi masaj Bãlcescu, bl. L 6, sc. F. 0788711041; terapeutic la domiciliu. 0727831724; www.romconect.ro (C.290720050001) 0742266267. (C.161120050003) ZUGRAV. 0721758547. TRANSPORT rapid România -Spania. (C.210920050046) Convenabil. 260380 dupã 19,00; TRANSPORT persoane cu autocarul 0723569859; 0740650524. Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete avion orice destinaþie. Tel. 218100; 0722626985. (C.311020050026) Anunþuri la redacþie

Joi, 17 noiembrie 2005

PIERDERI

TAPIÞERIE capitonãri uºi. PIERDUT buletin identitate, carte 0741068183; 252079. alegãtor, permis de conducere categ. (C.130920050090) B, autorizaþie, legitimaþie, carnet ZUGRAV. 637472. (C.180520050009) sãnãtate, carnet CAR, toate pe MONTÃM parchet laminat, lambriu, numele Ciucã Valentina. Tel. gips-carton, tavane casetate. Tel. 0745137353. (C.141120050001) 0740293253; 0722797705. PIERDUT carnet asigurat, posesor (C.101120050001) Cosma Eugenia, Piteºti. Se declarã

VRÃJITOAREA Dragomir Maria lecuieºte boli de picioare, piele, scoate argintul viu, împreuneazã cununii, scoate rãul din casã, rezolvã firme în faliment, rezolvã ºi oamenii în divorþ. Garantat. Comuna Mãrãcineni, blocuri 300 m mai sus pe partea stîngã, firmã la poartã. Tel. 278412. (C.071120050013) RODICA, singura care lucreazã garantat ºi rezolvã cele mai grele cazuri în mai puþin de 24 de ore. Am plante ºi harul necesar sã vin în ajutorul dvs: dezleg cununii, fac de dragoste, de noroc, de spor, scot argintul viu. Toþi cei care ce au apelat la ajutorul meu nu au regretat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Plopilor nr. 8. tel. 287568. (C.261020050006)

Pentru mãtuºica naostrã Savu Cristina, la prinderea a încã unei crizanteme în buchetul vieþii, îi dorim multã sãnãtate, fericire, bucurii ºi un cãlduros ºi sincer „La mulþi ani!“ Dragoº, Sorina ºi Narcis.

UNICA ºi puternica vrãjitoare din Piteºti, singura cu certificat de apreciere acordat de Bucureºti, este doamna Florica, nepoata mamei Omida, cu harul ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase poate lecui: argintul viu, epilepsia, alcoolism, impotenþa, împreuneazã perechi, ajutã în spor, afaceri. Rezultat garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Argendava, bloc A3/A/6 Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.161120050078)

VÎND pui ciobãnesc german 6 sãptãmîni, deparazitaþi, vaccinaþi. Tel. 637030. (C.141120050015)

MATRIMONIALE

OFER împrumut, garanþii auto. 0747048998; 0740137307. (C.041120050020)

FELICITÃRI

experienþã, preferabil cu atestat ADR. Relaþii, la tel. 0742275783 sau la sediu.

SELECÞIONEAZÃ

GÃSIT (donez) husky, 2 ani. Tel. 0747158411. (C.111120050017)

Anunþuri la redacþie

ANGAJEAZÃ ºofer cu

CAUT muncitori construcþii, zidari, necalificaþi, pãdure, tîmplari, sudori, pentru muncã în Cehia. Tel. 0745782978. (C.4713289)

ANIMALE

0742289723. (C.141120050006)

AGENÞIE matrimonialã „Diana“. TRANSPORT 3 tone, 18 mc (mobilã). nul. (C.4770971) Seriozitate ºi profesionalism. Tel. 0721163205. (C.021120050009) 0741022160. PIERDUT adeverinþã medicalã, pe 283493, ELECTRICIAN 0248/213503; numele Eremie Bogdan Andrei, (C.301020050022) 0743439693. (C.161120050005) Piteºti. Se declarã nulã. (C.4770972) DOMN 40 ani, necãsãtorit niciodatã, AMENAJÃRI interioare. 0721038011; PIERDUT certificat înmatriculare ºi doresc cunoºtinþã doamnã cu 0724195291. (C.141120050057) act constitutiv, aparþinînd SC General locuinþã proprietate în Piteºti sau AMENAJÃRI interioare ºi exterioare, Construc Designe 2000 Piteºti. Se apropiere Piteºti. Tel. 0747642244; placãri cu termosistem, tencuieli, declarã nule. (C.4770973) O.P. 5-ghiºeul 1, C.P. 31. ºape, etc. Preþuri avantajoase. PIERDUT certificat de înregistrare (C.081120050054) 0721805238. (C.041120050072) ªerbãnoiu Elena, sediul Vlãdeºti- INTELECTUALÃ drãguþã, 48 ani, TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. Argeº, F03/1610/09,12,2004. Se 1,70/70, doresc partener intelectual, Avantajos. 0722751746. declarã nul. (C.161120050041) vîrstã apropiatã pentru cãsãtorie. (C.061120050007) 0741022160. PIERDUT carnet de ºomaj pe numele 283493; CABINET, masaj, reflexoterapie. Tel. Vidroiu Marina, Mioveni. Se declarã (C.131120050098) 0721745650; 0726259069. nul. (C.161120050072) LICENÞIAT 28 ani, 1,67/74, doresc (C.071120050011) PIERDUT carnet de asigurat, partenerã, vîrstã apropiatã pentru ISO 9001, întocmesc, implementez Stãnescu Mariana Alina. Se declarã cãsãtorie. 283493; 0741022160. documnentaþie, asigur certificare. nul. (C.161120050025) (C.131120050099) Tel. 0745365032. (C.071120050068) PENSIONAT LSM, 41 ani, 1,87 m, TRANSPORT PERSOANE prezentabil, handicap minor, GERMANIA, ITALIA, FRANÞA, înþelegãtor, curat, nu sînt violent, nu PORTUGALIA, SPANIA, AVANTAJOS, Anunþuri la redacþie consum alcool, gospodar, serios, INCLUSIV VAUCER. 0729192638. garsonierã proprietate, doresc sã MAREA, renumita (C.271020050031) Ghicitoare ANIªOARA, cunosc domniºoarã, doamnã fãrã CURÃÞENIE completã. Domicilii, ªtrandului nr. 41A, anunþã copil, pensionatã vîrstã apropiatã, firme. 0744756212; 255378. cã noiembrie este o lunã aspect fizic plãcut, handicap minor, (C.4713301) bunã pentru desfacerea curatã, înþelegãtoare, pentru prietenie farmecelor, dezlegarea TRANSPORT camionetã Dacia. concubinaj. Rog seriozitate, fãrã vicii cununiilor, impotenþã, 0745351913; 0788642877. ºi obligaþii. Tel. 648243 între orele scoaterea argintului viu, (C.101120050010) 18,00-23,00. (C.311020050007) împãcare, dezlegarea AMENAJÃRI interioare, rigips, glet, cãsãtoriilor, împreunarea lavabilã, placãri polistiren. familiilor, beþie, epilepsie. 0720726993. (C.101120050031) Are talismane de spor în afaceri, de licori REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi Anunþuri la redacþie vindecarea impotenþei , frigorifice. Garanþie. 0742552554; tratarea beþiei, are La zi aniversarã, Adrian 0788552554. (C.101120050014) tratamente speciale Anghel ureazã prietenei CONTABIL autorizat, evidenþã pentru psoriazis, Iordache Elena Mihaela sã completã, legislaþie. 253799; mîncãrimi, rezolvã aibã parte de fericire, 0726380634. (C.101120050028) probleme, boli ce nu pot fi multã sãnãtate, noroc ºi tratate de preoþi, medici. împlinirea tuturor MERITEL, str. Gheorghe Doja, nr. Ultima speranþã, dna dorinþelor. Te iubesc mult 29a, spalã covoare-gresie, 25.000 Aniºoara, toatã ºi îþi urez „La mulþi ani!“ lei/mp. Eventual contracte de încrederea, rezultatele (C.161120050077) curãþenie în casele dumneavoastrã. garantate pe loc. 637054; 255424; 0744363263. 0722715445. La zi aniversarã îi doresc (C.091120050022) (C.120820050007) fiicei mele Alexandra Maria EXECUTÃM tencuieli, faianþãri, Dumitrache, Mioveni, multã zugrãveli, parchet, preþuri O FAMILIE din Braºov, sãnãtate, fericire, bucurii ºi promoþionale. Tel. 0729244540. mulþumeºte dnei Florica, un cãlduros „La mulþi ani!“ nepoata mamei Omida, (C.1249960) (C.1249977) care prin puterile ei de REPARAÞII televizoare domiciliu, magie albã mi-a ajutat garanþie. 275718; 0742270537. copilul de epilepsie. Voi (C.131120050023) apela ºi în continuare RAªCHETÃRI parchet, parchet indiferent ce problemã voi avea. Adresaþi-vã ºi dvs. laminat. 0742643664. cu încredere la dna Florica (C.131120050026) ºi nu veþi regreta! Tel. ASOCIAÞIA de proprietari 326 0740359533; 643828. Garoafelor Piteºti, organizeazã (C.161120050076) selecþie oferte în vederea executãrii La împlinirea unei unei învelitori (acoperiº) de tablã frumoase vîrste îi urãm SPECIALISTÃ tarot, fac, ºarpantã conform proiectului mãtuºicei noastre Savu desfac tot ce are nevoie eleborat. Înformaþii suplimentare la Cristina, sãnãtate, fericire, omul, reuºitã garantatã, tel: 0721429993. (C.4770954) bucurii ºi numai împliniri. Rãzboieni, D2/D/24. Tel. „La mulþi ani!“ Robert, EXECUTÃM curãþenie la firme. 648366. (C.300820050073) Ramona ºi Victor. 0727710668. (C.161120050012)

ANGAJEZ operatoare videochat ºi S.C. Union angajeazã bucãtar ºi ANGAJEZ maseuse exotice. Se cere phonechat. Preferabil experienþã. Tel. femeie de serviciu. 0745018024; stil, eleganþã ºi prezenþã atrãgãtoare. Se oferã carte de muncã, salariu 0740208801. (C.141120050065) 278205. (C.141120050013) fix+bonus, cazare gratuitã, condiþii ANGAJEZ bãieþi, fete, ajutor bucãtar Staþie de butelii Topoloveni excelente de lucru, program flexibil. ºi bucãtãrese. Tel. 632593; 0747617940. (C.4770957) 0746025230. (C.141120050079)

ANGAJEZ medic stomatolog. Tel. RESTAURANTUL „Le Gamin de 0740092934. (C.161120050015) S.C. POWER RAISE SRL angajeazã Paris“ angajeazã personal cu personal. Condiþii de muncã ºi urmãtoarele calificãri: bucãtari, salarizare excelente. Asigurãm barmani (bãieþi); ospãtari (fete). pregãtire profesionalã. Punct de lucru Cerinþe: cunoºtinþe lb. francezã sau Bascov (lîngã Argeºfarm). Tel. englezã, aspect fizic plãcut. Pentru detalii sunaþi la tel. 0741489653 sau 0788245267. (C.081120050036) 0724714282. (C.141120050024) ANGAJÃM ºofer taxi. 0740072266. ANGAJEZ vînzãtoare raion confecþii, Anunþuri la redacþie (C.151120050055) Complex John. 0722735475. CRESCÃTOR, vînd femelã ciobãnesc (C.151120050004) AGENÞIA ROMÂNO-ELVEÞIANÃ german pãrinþii cu pedigree, 3 luni. RIVIERA S.C. angajeazã personal cu 0744620392. (C.071120050007) experienþã în domeniul brutãrie patiserie: cocãtori, modelatori, VÎND 150 capre, 60 iezi ºi 94 oi. Tel. frãmîntãtori, patiseri. Tel. 0747405497. (C.041120050066) 0741468385. (C.131120050002) OFER gratuit pui rasã tekel. Tel.

SPECIALISTÃ deschiderea zodiei; cãrþii destinului, leg ºi dezleg farmece. 646270. (C.161120050073)

DIVERSE

Curierul zilei - pag. 18

La zi aniversarã îi doresc sorei mele Savu Cristina, multã sãnãtate, fericire, bucurii, liniºte sufleteascã, numai împliniri ºi satisfacþii alãturi de cei dragi. „La mulþi ani!“ Dorina.

VÎND cîini ciobãnesc mioritici, vîrsta 6 sãptãmîni. Preþ negociabil. 299330. (C.151120050012)

Anunþuri la telefon ■ VÎND pisicuþi rasa birmanezã. Tel. 0746493516. ■ VÎND taur de un an, negociabil. Tel. 262834, 296268. ■ VÎND copoi ardelenesc, antrenat pentru mistreþi. Tel. 0721509787. ■ CAUT bichion maltez sau prisse, mascul pentru montã. Tel. 0746006230.

MICI AFACERI Anunþuri la redacþie VÎND tocãtoare porumb. 667674. (C.141120050038)

VÎND utilaje ultramoderne inox pentru fast food. Tel. 632593; 0746025230. (C.141120050080) FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. (C.4713301) ÎMPRUMUTURI RAPIDE. 0741704980. (C.081120050004) VÎND moarã mãlai, fabricatã de Gherãieºti, nouã, avantajos. 0722877456. (C.161120050039) VREI un cîºtig suplimentar? Sunã! 0747397142. Dumitru. (C.091120050008) OFER împrumut. (C.091120050022) ªOFER posed colaborator. (C.151120050002)

0747461132. Cielo, caut 0721416742.

VÎND utilaje agricole ºi utilaje fabricã conserve. 0745662617. (C.131120050040) VÎND vitrinã frigorificã, nouã. Preþ bun. 0743738152. (C.161120050022)

ANGAJÃRI Anunþuri la redacþie S.C. ANGAJEAZÃ zugravi, faianþari, zidari, lucrãtori rigips, instalatori, necalificaþi. 253789; 0741998640. (C.301020050062) S.C. Building Astrom S.R.L. angajeazã: 4 tractoriºti; 5 mecanici utilaje (4 pentru volã ºi 1 pentru excavator). Relaþii la tel. 210358. (C.141120050011) ACTIVITATE Drãghici (C.141120050007)

ultra-profitabilã. -0720223529.

ANGAJEZ coafeze. Tel. 216260; 0740187191. (C.4759157) URGENT personal cu contract de muncã în strãinãtate, comision la plecare. Tel. 0341-416849, 0341416848. (C.4727459) ANGAJEZ croitoreasã, condiþii avantajoase. Salariu minim 5 milioane. 0723181051; 0743492374. (C.311020050031) ANGAJEZ personal spãlãtorie auto. 0722327871. (C.021120050016) SELECTÃM cadre didactice, tehnice, economice, medicale, activitate internaþionalã, 1000 USD/ lunã. 0723244103; 0722595939; 0721243607; 0722503567. (C.141120050021) CLUB 32 angajeazã posesor permis auto pentru livrare pizza. 217766; 0741011430. (C.141120050023) S.C. ANGAJEAZÃ personal tîmplãrie AL ºi PVC. 0727127939. (C.141120050049) SELECTÃM personal în vederea angajãrii. Str.Traian, bl P7, sc D, ap 1. Tel. 252703; 0741273261. (C.141120050024)

dansatoare pentru contract de muncã

ANGAJEZ ºofer (C.141120050020)

taxi.

641124.

ANGAJEZ bucãtar cu experienþã. 0723601689; 212073. (C.141120050008) ANGAJÃM coafeze, frizer(iþe), manichiuristã, cosmeticianã, maseuze cu experienþã. Tel. 287023. (C.141120050005) ANGAJEZ vînzãtoare magazin alimentar cu experienþã. 223284; 0745044119. (C.141120050016) YOUNG Bar angajaezã fete barman. 0722345371. (C.151120050024) S.C. Fox S.R.L. angajeazã vînzãtor(oare) în domeniul sanitar. Prezentãri pe bazã de CV ºi recomandãri. Tel. 0745015352. (C.151120050096)

LADY Maria angajeazã cofetar de specialitate. Tel. 211674. ANGAJEZ bãiat cu permis. (C.161120050011) ☞ Elveþia, salariu 1800 USD 0788686301. (C.141120050019) ☞ Italia, salariu 1.200 euro CAUT organist pentru înregistrãri ANGAJEZ ºofer TIR ºi VÎND vagon ☞ Japonia, salariu 1000 USD. într-o casã de producþie. 0742757498. TIR. 0744696263. (C.161120050021) Tel. 0248/212994; 0788129327; (C.151120050010) ANGAJEZ vînzãtoare piaþa Trivale. RUGÃM SERIOZITATE! 222981; 0722573603. ANGAJEZ ºofer categoria C. Tel. S.C. angajeazã numai cu carte de 0722168332; 0720846006. (C.161120050018) muncã femeie pentru curãþenie, (C.151120050013) ANGAJEZ fete magazin mixt. 254736; program 4 ore. Tel. 0743144446. ASOCIAÞIA Sf. Maria angajeazã 0723137796. (C.161120050006) (C.151120050008) delegaþi colectare fonduri teren. HOTEL RESTAURANT DINASTIA CAUT colaboratori Word. Pentru 215671. (C.151120050005) detalii: trimiteþi plic timbrat SOCIETATE comercialã angajeazã ANGAJEAZÃ BUCÃTAR ªI AJUTOR autoadresat la C.P. 2, O.P. 8, Piteºti. sudori ºi lãcãtuºi confecþii metalice. BUCÃTAR. SALARIU FOARTE ATRACTIV. BASCOV -SERELOR 52. (C.111120050013) Tel. 0788693643. (C.151120050009) ANGAJÃM fete prezenþã agreabilã cu S.C. LEO SCHOOL BEST. ªcoalã de (C.161120050011) aptitudini dans pentru animaþie Night ºoferi profesioniºti A, B, C, D, E. Taxe S.C. angajeazã personal fast-food. Club. Asigurãm cazare. 0744936304. ºcolarizare între 100 ºi 300 RON. B- 0741077379. (C.161120050008) (C.101120050015) dul Republicii nr. 1 bis. Tel. FABRICÃ pîine angajeazã ºofer. S.C. ANGAJEAZÃ patiser- cofetar cu 0744194152; 0788601546. (C.1249963) 210030. (C.161120050041) experienþã. Tel. 0745756604; ANGAJEZ vînzãtoare magazin S.C. Ava Nicolas, angajeazã ºofer. 0745016265. (C.101120050002) alimentar. Experienþã minimã. Tel. Tel. 0743014842. (C.161120050045) PATISERIE angajeazã personal 0745091868 între 9,00-16,00. necalificat, Mãrãcineni. Tel. 223115. (C.151120050015) ANGAJÃM zidari ºi dulgheri. Salariu (C.1249921) ANGAJEZºef(ã) salã; ajutor bucãtar; minim 10 milioane. Tel. 0722478490. ASOCIAÞIE Umanitarã angajeazã pizzer, ospãtãriþe, femeie de serviciu. (C.1249978) personal cu sau fãrã experienþã. 0724323981. (C.011120050005) ANGAJEZ ºofer taxi. 0723061852. Salarizare bunã. 0723095426. ANGAJEZ ospãtari. Selecþia zilnic ora (C.161120050005) (C.4714150) 10,00. Tel. 610320. (C.CNN) ANGAJEZ ºofer taxi. 0744231741. INGINER, MAISTRU C.F. D.P., ANGAJEZ vînzãtoare experienþã (C.161120050030) experienþã ºantier. Avantaj: mezeluri. Salariu atractiv. Tel. ANGAJEZ vînzãtoare cu carte de experienþã civile, topo, computer. 0744832225. (C.141120050001) muncã, magazin confecþii. Tel. C.V. la fax: 0248206343 sau ANGAJEZ personal spãlãtorie auto 253270. (C.161120050016) ht.p.office@gmail.com (C.4770951) (Gãvana). 0743595172. SC Atlantis Group Construct ANGAJEZ ºofer taxi. 0744495946. (C.141120050004) angajeazã muncitori în domeniul (C.111120050011) BRUTÃRIA Pani Stil, angajeazã amenajãrilor interioare. Salariul S.C. ANGAJEAZÃ secretarã. 286011 . modelatoare preferabil cu experienþã. atractiv. Tel. 216170, 0788655565, (C.111120050022) 0745096407; 285499. 0740966619, 0723368578. COMPANIE Consultanþã Financiarã (C.141120050015) ANGAJEZ agent vînzãri, persoanã cautã colaboratori. Tel. 0742437368; FABRICÃ de confecþii îmbrãcãminte dinamicã ºi respectabilã pentru zona angajeazã 100 de salariate pentru Piteºti. Cerinþe: minim studii medii, 611894. (C.4770952) maºini de cusut electrice, ºefe de salariu 300 Ron+ bonus; program ANGAJEZ personal fast food, bãieþi. linie, personal control calitate. flexibil 3- 4 ore/ zi. CV Tel. 0788155308. (C.1249938) Program de lucru 8 ore; 2 schimburi. fax0248/253501; 0743117962. CAUT urgent pentru Israel, dulgheri, Salariu avantajos. Tel. 276434. (C.1249980) fierari, instalatori, sudori, tinichigii ºi (C.4770955) S.C. ANGAJEAZÃ gestionar depozit vopsitori auto. Tel. 0745868484. S.C. angajeazã, modelatori, materiale construcþii; motostivuitorist (C.131120050002) frãmîntãtori, cocãtori, dispecer. depozit. Tel. 0744508005. COMPANIE austriacã renume 210030. (C.141120050002) (C.161120050043) internaþional, punct de lucru în S.C. Lichidãri Info Consult S.R.L. C-Lung, str. Nicolae Iorga nr. 21, bl. A40, ap. 10, jud. Piteºti, angajeazã barmani ºi picoliþe, Argeº, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC TOTAL DESING VILA S.R.L., cu sloter rulete electronice. Condiþii de sediul în mun. Piteºti, str. Tache Ionescu, bl. Q3, sc. A, ap. 12, jud. Argeº, în temeiul art. 114 lucru occidentale. Cerinþe: alin. 2 art. 115 aliniat 1 ºi 2 lit. c din Legea 64/95 republicatã ºi modificatã prin Legea bacalureat. Aºtept urgent C.V.-urile 249/2005 ºi a Codului de Procedurã Civilã, organizeazã în data de 19.12.2005, ora 12, la Banc Post S.A. Piteºti, zona Centru bl. E3/a, str. Maior ªonþu nr. 2, jud. Argeº, cu poza prin fax sau email: wettpunkt@pcnet.ro. Informaþii la licitaþie publicã avînd ca obiect vînzarea urmãtoarelor imobile: tel./fax: 0248/212193. ■ Spaþiu Comercial situat în oraºul Topoloveni la parterul blocului P31, sc B, jud. Argeº. Preþul de vînzare 233,856 RON, fãrã TVA. Imobilul are o suprafaþã utilã de 77,60, (C.141120050046)

Societate comercialã cu sediul în Piteºti ANGAJEAZÃ:

■ croitorese ■ cãlcãtorese, cu experienþã.

Tel. 221454. S.C. ANGAJEAZÃ

MUNCITORI NECALIFICAÞI, pentru sãpãturi.

Tel. 222070. Societate de confecþii, cu sediul în Mãrãcineni, ANGAJEAZÃ

MAªINISTE CU EXPERIENÞÃ. SALARIU MOTIVANT.

Se asigurã transport gratuit.

Tel. 278743.

mp ºi este întabulat în cartea funciarã nr. 356 N. ■ Atelier producþie situat în oraºul ªtefãneºti, ºos. Bucureºti - Piteºti nr. 161 bis, jud. Argeº. Preþul de vînzare 430,491 RON, fãrã TVA. Imobilul este compus din teren în suprafaþã de 736 mp ºi construcþii cu o suprafaþã de 239,12 mp, este întabulat în cartea funciarã nr. 451. Imobilele ce fac obiectul vînzãrii sînt descrise în caietele de sarcini ce se pot procura de la sediul lichidatorului, contra sumei de 3.570 lei RON. Vînzarea se efectueazã, în baza încheierii din data 01.11.2005, pronunþatã de judecãtorul sindic în dosarul 2203/C/2003 al Tribunalului Comercial Argeº. Condiþiile de participare la licitaþie: ● cumpãrarea caietului de sarcini; ● prezentarea documentelor prevãzute în caietul de sarcini; ● Achitarea unei cauþiuni de 10% din preþul de pornire în contul R066BPOS03003200746RON01 deschis la Banc Post SA - Suc. Piteºti, pe numele SC TOTAL DESING VILA S.R.L. Piteºti. Toþi cei interesaþi de bunurile scoase la vînzare sînt invitaþi sã se prezinte la locul ºi data fixatã pentru licitaþie ºi pînã la respectivul termen, sã prezinte lichidatorului oferte de cumpãrare. Toþi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vînzare sînt invitaþi sã anunþe lichidatorul înainte de data stabilitã pentru vînzare.

Relaþii suplimentare, la tel. 0744772618. S.C. COMARGROS S.A. PITEªTI

Oferã spre închiriere spaþii de depozitare înzidite: ■ parter = 270 mp. ■ etaj depozit de frig = cca 1200 mp. ■ birouri aferente acestor spaþii. Relaþii, la tel. 0248/217701; 217702.

S.C. CONSUMER PRODUCT Network - companie multinaþionalã - ANGAJEAZÃ:

■ Gestionar ■ ªofer distribuþie ■ Lucrãtor depozit. CV-uri la fax 217506. Informaþii la tel. 0726301820.

Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteºti

anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Piteºti ■ Poziþia 43, Preparator universitar - Finanþe publice Facultatea de ªtiinþe Juridice, Administrative ºi ale Comunicãrii Piteºti ■ Poziþia 26, Asistent universitar - Dreptul afacerilor economice, Dreptul familiei - starea civilã, Drept administrativ ■ Poziþia 29, Preparator universitar - Istoria presei, Instituþia purtãtorului de cuvînt. Candidaþii la concurs vor depune la Rectoratul Universitãþii „Constantin Brâncoveanu“ din Piteºti, în termen de 30 de zile de la data publicãrii acestui anunþ în Monitorul Oficial al României, cererea de înscriere însoþitã de actele necesare prevãzute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul Universitãþii, Calea Bascov nr. 2A, tel. 0248/216427.


LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001

Spune ce te doare! Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Silviu Pãcurar are 14 ani ºi este din Braºov. Are leucemie limfoblasticã, pe care a moºtenit-o de la bunica din partea tatãlui. I se va face transplant de mãduvã în Israel, care costã 118.000 de euro. Pãrinþii lui nu au atîþia bani ºi nici posibilitatea de a face rost. Lucreazã ca muncitori la Uzina Tractorul ºi cîºtigã 9 milioane de lei împreunã. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Ajutaþi-o sã-ºi continue studiile ■ În doi ani, ea a obþinut peste 15 diplome Loredana Costicã are 14 ani ºi este din Mioveni. Este elevã la Liceul de Artã Dinu Lipatti, la clasa de muzicã, specializarea flaut. Fetiþa a vrut ca pãrinþii ei sã fie mîndri de ea ºi le-a de-monstrat cã este un copil silitor. În fiecare an a luat premii la în-vãþãturã, cu me-dii generale de peste 9,50. A par-ticipat la mai multe olimpiade, unde a cîn-tat, ºi niciodatã nu a plecat fãrã o diplomã. În clasa a V-a, a participat la „Olimpiada Zonalã Slatina“, primul ei concurs, ºi a cîºtigat premiul II. Apoi a fost la „Concursul Internaþional de Interpretare George Enescu“, la Tulcea, ºi a luat menþiune. În clasa a VI-a a participat la „Olimpiada Zonalã Tîrgu-Jiu“

DONAÞII

o parte din inimã lipsã, i-a donat 500.000 de lei.

■ Bani

■ Haine

Domnul G.L., din Piteºti, impresionat de situaþia lui Mihai Vasile, de 19 ani, bãiatul care are

Domnul Vasile Niþescu, din Piteºti, a donat un sac cu haine pentru adulþi. Le mulþumim!

Scrisori pentru Oameni care ajutã oameni

„Vã mulþumesc din suflet cã sînteþi alãturi de noi“ Dna Marilena Baraþã, stimatã echipã „Oameni care ajutã oameni“,

Imagine din primul concert al Loredanei

Ion Deleanu este din comuna Þiþeºti, satul Bucºãneºti, ºi, din spusele lui, are o avere frumoa-sã, pe care a fãcut-o de-a lungul vieþii. Bãrbatul are soþie ºi doi copii, ºi ei foarte bogaþi, dar care nu-ºi mai pot ajuta pãrinþii pentru cã au afaceri care le ocupã tot timpul. Ion Deleanu spune cã îºi dã toatã averea unor oameni harnici, cinstiþi ºi iubitori de animale ºi de flori.

„Le voi face act de vînzare-cumpãrare“ Ion Deleanu spune cã preferã o familie de sinistraþi, oameni care ºtiu ce înseamnã viaþa la þarã. „Am cal, douã vaci, trei porci, pãsãri, douã sere cu flori, zece mii de metri pãtraþi de grãdinã de zarzavat“. Bãrbatul ºi-a construit de-a lungul timpului trei case în aceeaºi curte ºi ºi-a cumpãrat ºi o instalaþie de irigare a pãmîntului. „Vreau sã munceascã precum ar munci pentru ei. Dacã sînt oameni ca lumea, într-un

naveta, iar ei nu au de unde sã-mi dea bani“. Mama Loredanei a lucrat la Uzina Dacia, iar în urma restructurãrilor a ieºit la pensie prin ordonanþã. Tatãl ei este pensionat pe caz de boalã, avînd de 5 ani diabet.

Flautul ei costã 30 de milioane de lei Singurul venit al familiei Costicã este o pensie de 1.500.000 de lei. Pãrinþii trebuie sã asigure din aceºti bani hrana ºi naveta fetei, în primul rînd, apoi cheltuielile casei. „Pînã acum, ne-am descurcat, am avut bani din ordonanþa mea, am plãtit toate datoriile ºi ne-au rãmas foarte puþini bani. Nu ºtiu cum o sã ne descurcãm de acum încolo. I-am împlinit fetiþei mele visul, iam luat un flaut, care m-a costat 30 milioane de lei acum cîþiva ani. O sã fac tot ce pot pentru ea, nu vreau sã renunþe la ºcoalã, mai ales cã are rezultate bune ºi la învãþãturã. Mi-aº dori mult ca un om cu suflet sã o ajute mãcar cu banii de transport, aproximativ un milion de lei“, ne-a spus doamna Costicã. Dacã doriþi sã ajutaþi aceastã fetiþã, veniþi la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. ■

✍ Problemele zilei ■ Vor un loc de muncã ● Marieta Mateescu are 53 de ani ºi este din Piteºti. Pensionara doreºte sã îngrijeascã un copil sau un bãtrîn. ● Dna Victoria Ciocan, din Piteºti, are 52 de ani ºi ar dori sã îngrijeascã un copil sau un bãtrîn contra unui salariu. Este o persoanã foarte serioasã ºi acceptã oferte atît din Piteºti, cît ºi din Mioveni.

■ Doreºte sã-ºi gãseascã perechea Marian Nedelea, de 51 de ani, din Oarja, este pensionar ºi locuieºte singur. A divorþat, nu are obligaþii ºi cautã o femeie cu care sã-ºi împartã restul vieþii. Singurele condiþii pe care le pune sînt: sã fie o femeie serioasã ºi sã nu aibã obligaþii. Dacã vreþi sã-l cunoaºteþi pe Marian, sunaþi la numãrul de telefon 215.740.

Cautã o familie cãreia sã-i lase toatã averea an le fac acte pe toatã averea“. Ion Deleanu vrea ca prin actele pe care le va face sã-i asigure pe cei care vor sã stea acolo cã vor deveni proprietari ºi cã niciodatã cei doi copii ai sãi nu vor avea pretenþii la averea pãrinþilor lor.

Nu are nevoie sã fie întreþinut „Vreau sã gãsesc doi tineri cãsãtoriþi, care pot avea ºi un copil, cã nu mã deranjeazã. Vreau doar sã întreþinã ce am fãcut eu“. Bãrbatul spu-ne cã nu are nevoie sã fie întreþinut, pentru cã el are pensie bunicicã, la fel ºi soþia sa. În plus, fami-lia care va avea norocul sã cîºtige în-crederea soþilor Deleanu va a-vea de obþi-nut ºi bani, nu numai bunuri, pentru cã, din spusele bãrbatului, sera de flori aduce bani frumoºi.

10.335 cazuri rezolvate ■ 324 în curs de rezolvare ■ din 10.659 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 19

În primele mele rînduri þin sã vã mulþumesc cã aþi fost alãturi de noi ºi am reuºit cu credinþã în Bunul Dumnezeu, a dumneavoastrã ºi a oamenilor cu suflet, sã achit o parte din banii de întreþinere - 12.000.000 lei, ºi 3.000.000 la chirie. Mai am de dat la întreþinere 7.500.000 lei, pe care nu ºtiu cum le voi achita. Venitul la patru membri, toþi bolnavi, este de 3.000.000 lei. Sînteþi niºte oameni minunaþi, cu suflet mare, ºi sînteþi alãturi de toþi acei oameni care vã cer ajutorul. Noi sîntem toþi bolnavi, vin

sãrbãtorile ºi nici nu avem ce pune pe masã. Nu avem nici medicamente. Cu speranþã ºi credinþã în Dumnezeu, sper cã oamenii ne vor ajuta. Vã sãrut pe toþi, sînteþi minunaþi! Dumnezeu sã vã poarte de grijã ºi vã mulþumesc din suflet cã sînteþi alãturi de noi! Vã sãrut. Popescu Reghina

ºi a obþinut premiul II. A cîntat la Palatul Naþional al Copiilor, unde a luat premiul I, la „Festivalul de Interferenþe Culturale Intern“ - locul I, la concursul internaþional „Viva la Musica“ - premiul III, ºi multe altele. Este foarte greu pentru ea sã facã în fiecare zi naveta Mioveni-Piteºti, dar nici nu poate renunþa. Iubeºte flautul. „Îmi place mult sã cînt. Simt cã plutesc atunci cînd am flautul în mînã. O datã ce ai început sã simþi muzica, nu te mai poþi lãsa de ea. Este viaþa mea ºi nu aº renunþa niciodatã sã cînt. Este greu ºi pentru mine, dar cel mai rãu mã doare cînd îmi vãd pãrinþii cum se chinuiesc ca sã-mi împlineascã mie visul. Costã foarte mult

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Joi, 17 noiembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers - Publicitate

Doi piteºteni au fost descoperiþi în timp ce furau dintr-un supermarket din Curtea de Argeº

Hoþi prinºi în flagrant

Dosarul fotbalistului Iordache, redeschis

Zilele trecute, doi bãrbaþi din Piteºti au fost reþinuþi de angajaþii unei societãþi în timp ce tatonau terenul pentru a intra în incinta supermarketului Quark, cu gîndul de a sustrage bãuturi alcoolice. Vînzãtoarele i-au recunoscut dupã ce în prealabil angajatul care se ocupa de sistemul de supraveghere îi urmãrise pe casetã ºi le avertizase. Prejudiciul nu a fost mare, însã hoþii se învãþaserã, aºa cã veneau mereu. În ziua cînd au fost prinºi se pregãteau sã dea a treia R.C. loviturã.

Bãrbaþii erau la a treia abatere Cei doi hoþi au fost identificaþi ca fiind Daniel Iancu Danet, de 35 de ani, ºi Sorel Jugãnaru, de 47 de ani, ambii din Piteºti. Angajaþii supermarketului vãzuserã cu cîteva zile înainte cã din raft lipsesc cîteva sticle de bãuturi alcoolice, iar bãiatul care se ocupa cu sistemul de supraveghere le

avertizase pe vînzãtoare cã doi hoþi vin ºi furã regulat din raft. A doua oarã, norocul lor a fost cã cel care urmãrea înregistrãrile, chiar în momentul furtului, se uita pe arhivã, aºa cã au scãpat. A treia oarã a fost cu ghinion, pentru cã femeile i-au recunoscut pe infractori ºi au alertat personalul unitãþii. Un angajat l-a reþinut pe unul dintre hoþi, pentru cã celãlalt trecuse strada, ca ºi cum nimic nu

În urmã cu trei sãptãmîni, dupã ce a studiat dosarul de cercetare penalã, în care fotbalistul dinamovist Adrian Iordache era incriminat pentru moartea unui om, procuroarea Daniela Þurcaº, din cadrul Parchetului de pe lîngã Judecãtoria Piteºti, a hotãrît neînceperea urmãririi penale a celui acuzat. A.P. s-ar fi întîmplat. Pe trotuarul celãlalt se afla chiar cel care se ocupa de sistemul de supraveghere.

„Am plãtit douã prostituate“ Dupã ce sustrãgeau sticlele din raft, cei doi ieºeau tot pe unde

intraserã, cu toate cã era interzis, ºi, calmi, îºi continuau drumul. Dupã îndelungi discuþii, în care se jurau cã în timpul furtului se aflau, culmea!, la bisericã, cei doi au recunoscut fapta. Hoþii au declarat cã sticlele de bãuturã au fost vîndute pentru a putea plãti douã prostituate cu care s-au

Joi, 17 noiembrie 2005

Imagini surprinse în timpul furtului de camera de supraveghere a supermarketului

Vremea Cerul va fi mai mult noros ºi îndeosebi în a doua parte a intervalului va ploua. Vîntul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime, uºor mai ridicate decît în ziua precedentã,vor avea valori cuprinse între 12 ºi 18 grade, iar cele minime între 2 ºi 6 grade. La munte, cerul va fi mai mult noros ºi va ploua, iar în cursul nopþii vor fi precipitaþii sub formã de lapoviþã ºi ninsoare. Vîntul va prezenta unele intensificãri. Temperatura aerului va fi uºor variabilã. Serviciul Meteo Piteºti

Douã maºini au fost avariate serios ieri dimineaþã, în urma unei tamponãri. ªoferul unei camionete Dacia se îndrepta spre Rectoratul Universitãþii ºi, dupã cum spun poliþiºtii, avea în faþã o cisternã de la Petrom.

distrat ºi pentru a cumpãra o sticlã, douã de alcool ieftin.

Sistem de supraveghere performant Sistemul de supraveghere a societãþii este unul foarte bine pus la punct. Este imposibil sã treacã vreo lunã în care un hoþ sã nu fie prins furînd, atras fiind de aglomeraþia din supermarket ºi de produsele scumpe. Alþii sînt prinºi chiar de angajaþi ºi þinuþi în unitate pînã cînd poliþiºtii sosesc la faþa locului. Societatea a abordat un sistem foarte bun pentru municipiul Curtea de Arges. Cei care au furat din supermarket nu mai au acces niciodatã aici, iar poza lor posteazã luni întregi la intrarea în unitate. ■

stînga un Mercedes care venea din sens opus. La faþa locului a ajuns o salvare, medicii stabilind cã nici unul dintre ºoferi nu a fost rãnit. Evenimentul a fost înregistrat ca tamponare, urmînd ca ºoferul vinovat sã plãteascã pagubele create. A.P. Foto: C.T.

Ca urmare a unei investiþii de 2 milioane de euro în 2005,

Fabrica de mezeluri Caroli, la standarde occidentale

NARG

Curierul zilei - pag. 20

Curãþenie ca într-o farmacie, utilaje performante aduse din Germania ºi mezeluri de-þi lasã gura apã! Toate acestea le-am gãsit ieri la Fabrica Caroli Foods din Piteºti, unde s-a finalizat o nouã investiþie, de aproape douã milioane de euro, destinate modernizãrii capacitãþilor de producþie. Unitatea Caroli Foods de la Piteºti devine astfel una dintre cele mai moderne din România, totalizînd o investiþie de ºase milioane de euro la nivelul acestui an. I.I.

Preºedintele Caroli Foods, Talal El Solh

În locul fostului abator, care era o ruinã în 1999, a apãrut o firmã la standarde europene, în care se pune o foarte mare atenþie pe siguranþa alimentelor produse aici. Pentru a putea vizita procesul de producþie, ne-am îmbrãcat într-un echipament special ºi ne-am dezinfectat mîinile în niºte aparate de ultimã generaþie. Pînã a ajunge la forma savuroaselor produse Caroli, carnea trece printr-un proces de producþie complex. Atît

materia primã, cît ºi produsul finit sînt analizate într-un laborator, unde se determinã cantitãþile de apã, sare, proteine, lipide, amoniac ºi nitriþi din ele. S-au introdus o secþie de tranºare modernã ºi o linie de transport a carcaselor. Într-o altã secþie, angajaþii pregãtesc materia primã pe baza reþetelor, apoi carnea este tocatã ºi mãrunþitã împreunã cu celelalte ingrediente, dupã care membranele naturale sau artificiale sînt umplute cu amestecul obþinut. În secþia de tamblare, produsele mari, ca pulpele ºi muºchii, se introduc în bazine, unde se face maturarea cu apã, sare ºi condimente. Am intrat ºi într-o secþie în care ne-a lãsat gura apã, la propriu! Este vorba de secþia de maturare a salamurilor cruduscate, unde ne-a îmbiat un miros uºor de afumãturã. Fiindcã se pune mare preþ pe curãþenie, navetele în care sînt aºezate produsele finite sînt

Reamintim cã în dimineaþa zilei de 23 septembrie 2004, la ora 4, în timp ce se îndrepta spre Bucureºti, la volanul unui Cielo împrumutat de la antrenorul secund Iulian Mihãilescu, ºi era însoþit de doi coechipieri, Dorin Semeghin ºi Lucian Goian, Adrian Iordache a fost implicat într-un eveniment rutier la intrarea pe autostrada Piteºti-Bucureºti. Fotbalistul a pierdut controlul volanului ºi a ajuns în ºanþul cimentuit. Dupã ce autoturismul a fost repus pe asfalt, la o verificare mai atentã, poliþiºtii au gãsit în ºanþ cadavrul unui bãrbat, identificat dupã aproape douã sãptãmîni în persoana lui Emilian Sandu, de 52 ani, din Valea Iaºului. Cercetãrile în acest caz au durat un an, ºi probele aduse de poliþiºti arãtau cã dinamovistul este vinovat de moartea bãrbatului. În cauzã s-au efectuat expertize ºi contraexpertize tehnice ºi, dupã studierea întregului probatoriu, procurorul a

stabilit cã altul este ºoferul vinovat. Motivele pentru care s-a luat hotãrîrea de NUP au fost cã victima n-a fost lovitã de un autoturism, ci de un camion, iar pe cadavru nu s-au gãsit urmele roþilor maºinii conduse de Iordache. Soluþia datã de procuror n-a rãmas definitivã ºi a fost atacatã. Poliþiºtii argeºeni au contestat soluþia datã, motivînd cã, din punctul lor de vedere, probele sînt clare ºi toate ar indica faptul cã Iordache este autorul accidentului mortal. Contestarea deciziei de NUP a dus la redeschiderea dosarului, probele fiind studiate de un alt procuror. Din surse neoficiale din cadrul poliþiei am aflat cã cea dea doua soluþie în acest caz controversat urmeazã sã fie datã în aproximativ douã sãptãmîni, existînd douã variante: se menþine prima soluþie sau fotbalistul este trimis în judecatã pentru ucidere din culpã, riscînd o pedeapsã de 5 ani închisoare.

Tamponare în zona Bowling Conducãtorul auto a vrut sã depãºeascã autotrenul ºi, cum traficul era aglomerat, s-a gîndit sã ocoleascã prin parcarea unui bloc, ca sã ajungã în faþa cisternei. În timpul virajului, camioneta s-a lovit de bordurã ºi a ricoºat în cisternã, aceasta, la rîndul ei, izbind în partea lateralã

Caroli Foods se plaseazã în topul primilor trei producãtori de mezeluri, iar produsele grupului sînt aliniate standardelor UE.

Rãsturnare de în cazul dinam situaþie acuzat de ucid ovistului ere din culpã

Piaþa este dominatã de salam Preºedintele Caroli Foods, Talal El Solh, ne-a spus cã în anul viitor compania va investi 10 milioane de euro în construirea unei noi fabrici de mezeluri crude în Piteºti. De asemenea, se va diversifica ºi dezvolta producþia existentã, pînã la dublarea ei. Studiile Grupului Caroli Foods aratã cã, dintre toate categoriile de mezeluri, salamul este cumpãrat în cantitãþile cele mai mari, urmat de parizer, cîrnaþi ºi cremwurºti. Aceste sortimente reprezintã 80% din volumul total al pieþei.

Secþia de vidare a fabricii Caroli Foods de la Piteºti spãlate ºi dezinfectate într-o secþie separatã. Apoi mezelurile sînt livrate cãtre distribuitori,

secþia de livrare avînd o capacitate de 20 de tone. Directorul fabricii, Ovidiu Duºleag, ne-a spus cã, zilnic, la Piteºti se produc 80 de tone de mezeluri, care includ 150 de sortimente, de la parizer la salamuri, de la produse uscate la specialitãþi, pateuri ºi produse pentru dietã. În producþie lucreazã 650 de persoane, iar în distribuþie - 300. Produsele Caroli Foods sînt comercializate sub trei mãrci distincte: Caroli, Gourmet ºi Familia. Anul acesta au fost lansate 40 de noi produse sub cele trei mãrci. ■

Foto arhivã

Casa victimei de la Valea Iaºului

„Nu vreau sã mai vorbesc“ Acasã la Emilian Sandu, la Valea Iaºului, nu am gãsit-o decît pe fiica lui. Înainte de a ajunge la casa în care a locuit victima, am stat de vorbã ºi cu cîþiva vecini. Oamenii au fost reticenþi în a povesti ce s-a întîmplat, dar au spus totuºi cã bãrbatul avea probleme psihice: „Nu prea era la locul lui. A avut în schimb trei copii foarte inteligenþi. Unul dintre ei e procuror ºi altul profesor la Bucureºti. Aºa ºtim noi. Fata, adicã cea mai micã dintre copii, e ºi ea pro-fesoarã ºi stã singurã în casã, care nu e încã terminatã. Mama lor stã ºi ea pe la Borleºti“. Într-adevãr, într-o casã mare, aºezatã pe o

uliþã îngustã, fata cea micã a lui Emilian Sandu locuieºte singurã: „Nu vreau sã mai vorbesc, a trecut totul. Ne-am mulþumit cã l-am gãsit. Pleca des de-acasã ºi nu ºtiam nimic de el“. Întrebatã dacã familia ei a pri-mit bani de la fotbalist ºi dacã apreciazã ca fiind corectã decizia instanþei, fata ne-a mai spus: „Normal cã nu mi se pare corect, dar nu mai vreau ca acest su-biect sã fie dezbãtut în ziare. Chiar nu mai are rost. Cînd l-am înmormîntat pe tata, a venit ºi ne-a dat o sumã de bani“. Dupã aceastã ultimã frazã, fata ne-a închis uºa, refuzînd sã mai dea vreun amãnunt. R.S. Foto: I.T.

Sãrbãtoriþi trecerea dintre ani la Restaurantul Brãdet!

Trustul de presã

O noapte de vis la Restaurantul Brãdet, cartier Gãvana, complex Albina. Veþi avea parte de un meniu deosebit ºi de un program artistic de excepþie.

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Cea mai bunã ofertã pentru petrecerea Revelionului 2005-2006.

Marilena Baraþã

Preþ - 1.400.000/persoanã. Rezervãri, la tel. 0721922242; 0742296035.

Constantin Neguþ

e-mail mb@curier.ro

Director general e-mail cn@curier.ro

17.11.2005  
17.11.2005  

studenþesc brâncovenesc ADUCEÞI ADUCEÞI T T ALOANE! ALOANE! În curînd va avea loc prima selecþie Cititori, aveþi cuvîntul!!! „Am udat brazii...

Advertisement