Page 1

MARILENA BARAÞÃ

DIN CAUZA UNEI IMPROVIZAÞII PENTRU CÃ NU AVEAU CÃLDURÃ,

I! N E V O I AM L E I D E TRAG

Curierul I ZILE

Cotidian independent al judeþului Argeº

pag. 7

210 TALOANE

Recordurile zilei

DAVID LENCA

ANDRA CUMPENAªU

185 TALOANE

Un piteºtean s-a crezut Spiderman

ªef nou la STS Argeº Începînd cu 1 noiembrie, Serviciul de Telecomunicaþii Speciale Argeº are un nou ºef. În locul gen. (r) ing. Constantin Anton, la comanda STS a fost numit col. ing. ªtefan Doanã. Predarea de „ºtafetã“ s-a fãcut joi, la Cercul Militar Piteºti, în prezenþa reprezentanþilor STS Bucureºti, a comandanþilor de unitãþi din Garnizoanã ºi a reprezentanþilor administraþiei locale. Col. ing. ªtefan Doanã este nãscut pe 20 decembrie 1958, este cãsãtorit ºi are doi copii: o fatã ºi un bãiat. A terminat Facultatea de Electronicã de la Piteºti, iar înainte de a prelua conducerea STS a fost ºeful unui compartiment din cadrul aceluiaºi serviciu. Irina Zanfir

...cu musca pe nas Accide n mortal t la Rãdeºt i

Fetiþã ucisã de osia unei cãruþe

16 pagini

80 de bani (8.000 lei) Anul XII Nr. 3425 Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Dacia a pierdut la Craiova

pag. 16

Divizionara B Dacia Mioveni a pierdut asearã, la Craiova, cu 0-1, meciul din etapa a 13-a, cu Universitatea. Pentru gazde a înscris Ovidiu Stîngã, în minutul 65, la o greºealã a portarului Ilie. Dacia a avut în teren ºi patru jucãtori de la FC Argeº: Marincãu, Adi Ionescu, Nãstãsie ºi Cristi Tãnase, dar aceºtia n-au putut schimba soarta meciului. S.M.

Aquaterm s-a apucat de sãpãturi arheologice Citiþi în pag. 4 Ce se întîmplã la Curtea de Argeº.

pag. 3

A coborît pe geam legat de frînghie

TELEDON: Formaþi numãrul 0.900.900.050 ºi veþi dona 5 euro

VINEREA NEAGRÃ

pag. 16

Cel mai frumos copil din Argeº

Nu rata Un caz cutremurãtor þi! Astãzi, în direct la OTV, la ora 13,00

pag. 2

Tatã, mamã ºi fiu, GAZAÞI

º i OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

de 42.000.000 lei! unte Nu rataþi! Amãn 4 na gi în pa

La Centrul de Diabet din cadrul Policlinicii Spitalului Judeþean se fac luni, 14 noiembrie, de la ora 8 ºi pînã la 12, cîteva sute de mãsurãri gratuite ale glicemiei, pentru depistarea eventualelor noi cazuri de diabet, cu ocazia Zilei Diabetului. Tot atunci, bolnavii de diabet care vin la consultaþie la cabinet vor fi serviþi cu prãjiturele fãrã zahãr de cãtre personalul medical, ne-a informat coordonatoarea programului Diabet, dr. Adriana Duþescu. C.P.

Curs valutar: 1 euro - 3,6255

sãptãmînii

r e g în

Secþia Sport inaugureazã în acest weekend o nouã rubricã. Faptele bune ºi cele rele din sãptãmîna anterioarã se contorizeazã. Cine se aflã pe podium ºi cine primeºte cartonaºul roºu al sãptãmînii aflaþi din pagina 5.

Sport

Pagina 5

Filmele de weekend

Pagina 6

1 USD - 3,0967 Gramul de aur - 46,3959

NARG

Premii

Ochi

Mãsurãri gratuite ale glicemiei Podiumul

de

Superconcurs organizat de BRD - Groupe Société Générale ºi Curierul zilei!


Politic - Social

- Viaþa politicã în Capitalã ■ Educaþia, sãnãtatea ºi transporturile, principalele beneficiare ale rectificãrii bugetare Educaþia, sistemul de sãnãtate ºi transporturile sînt domeniile pentru care Executivul a decis, vineri, alocarea unor fonduri bugetare suplimentare, obþinute dintr-un total de venituri de 17,47 miliarde lei vechi, care au fost colectate în ultimele luni sau nu au putut fi cheltuite pe parcursul anului.

■ Sindicaliºtii Metrorex nu renunþã la grevã nici dupã întîlnirea cu premierul Sindicaliºtii din cadrul regiei Metrorex îºi menþin decizia de a intra în grevã generalã, întrucît discuþiile de vineri între premierul Cãlin Popescu Tãriceanu ºi liderii Uniunii Sindicatelor Libere Metrou (USLM) s-au terminat fãrã un rezultat concret.

■ Contractul cu EADS a fost semnat Noul contract privind sistemul integrat de securitate a frontierei de stat a României, renegociat cu grupul EADS, a fost încheiat, valoarea acestuia fiind de 524,5 milioane de euro, faþã de minimul 650 de milioane, prevãzute iniþial, a declarat, vineri, ministrul Administraþiei ºi Internelor. Ministrul Vasile Blaga a adãugat, în cadrul conferinþei de presã organizate cu prilejul încheierii contractului, cã în noua variantã au fost eliminate suprapunerile anumitor prevevederi cu cele convenite prin programele europene.

■ Scheele: România a rezolvat mai mult de jumãtate din problemele aderãrii România a rezolvat mai mult de jumãtate din problemele legate de aderare, iar domeniile rãmase de soluþionat sînt ajutoarele de stat, absorbþia fondurilor postaderare, managementul frontierelor ºi lupta anticorupþie, a declarat, vineri, ºeful Delegaþiei Comisiei Europene la Bucureºti. Sursa: Mediafax

O pesedistã ºi un conservator au vrut sã intre în PNL

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

Simona Bucura Oprescu (consilier judeþean PSD) ºi Iulian Frãþicã (consilier judeþean independent, fost membru al Partidului Conservator) au vrut sã intre de curînd în PNL Argeº. Preºedintele acestei formaþiuni, Adrian Miuþescu, i-a refuzat, spunînd cã PNL nu are nevoie de persoane contestate. Însã acum, dupã ce 4 consilieri judeþeni au demisionat din PNL, Miuþescu declarã cã regretã cã i-a refuzat pe cei doi. Z.C.

Fostul prefect dezinformeazã populaþia În urmã cu aproape o lunã, fostul prefect Constantin Tãmagã declara într-o conferinþã de presã cã, la data respectivã, din 42.000 ha care ar fi trebuit sã fie însãmînþate cu grîu ºi ovãz, doar 2.000 ha fuseserã însãmînþate. „Nimic mai

fals“, susþine directorul Direcþiei pentru Agriculturã Argeº, Corneliu Vasilescu. „La acea datã aveam însãmînþate 28.000 ha din cele 42.000 ha, iar acum procentul este de 93% din întreaga suprafaþã“, spune Vasilescu. Z.C.

Licitaþia maxi-taxi a fost întreruptã Ion Neguº a declarat ieri cã licitaþia privind atribuirea traseelor maxitaxi a fost întreruptã. „Maxi Castely a venit cu o redevenþã mai mare de 10 ori decît celelalte firme. De exemplu, pentru traseul Trivale - Prundu a anunþat o redevenþã lunarã de peste 500 milioane lei. Pãi, este concurenþã neloialã. De unde dã Maxi Castely peste 16 milioane lei pe zi pentru un asemenea traseu? Ca sã nu mai vorbim cã aceastã firmã a încasat cele mai multe ºi mai mari amenzi pînã acum“, a spus Neguº. Z.C.

VIP în urcare

&

George Copos, senator PC de Argeº, pentru eforturile de a aduce investitori francezi în România ºi, implicit, în judeþul nostru.

VIP în coborîre Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

Filip Georgescu, preºedinte executiv PSD Argeº, bucuros cã oamenii lui Adrian Miuþescu pãrãsesc partidul: „Am mari emoþii pentru Miuþescu. Abia aºtept sã-l vãd luni la Camerã“.

...cu musca pe nas „Negru în cerul gurii“

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

„Storcãtoarele lui Miuþescu“ Filip Georgescu, despre storcãtorul de roºii inventat de Adrian Miuþescu: „Dragi ziariºti, întrebaþi-l pe Miuþescu dacã storcãtorul de roºii inventat de el mai funcþioneazã, pentru cã noi, ãºtia din PSD, vrem sã facem bulionul pentru iarnã cu storcãtoarele lui Miuþescu“.

„Drag mi-ai fost!“

ªerban Valeca, punînd capãt discuþiei legate de demiterea sa: „Încep sã mã înnegresc ºi eu în cerul gurii, ºi ãºtia vor avea parte de o grãmadã de surprize“.

Filip Georgescu, într-o cugetare ce-i vizeazã pe membrii Alianþei: „Drag mi-ai fost, simpatic mi-ai fost, dar sã nu te mai vãd în faþã!“

Z.C.

Din pãmîn din piatrã t, seacã

ªerban Valec a, vicepreºedinte PSD Argeº, despre acþiu nile Alianþei de a-i gãsi u n înlocui pentru postu tor l director al IC de N: „Aºt ia din Alianþã a u în sã caute pe s ceput ub pãmînt ca sã-mi gãs eascã un înlocuitor“.

„Liberalii sînt mai rebeli“

„Proºti, mici ºi negri“ ªerban Valeca, despre unii membri din Alianþã, care s-au gîndit sã-l schimbe din funcþia de director al ICN: „Sînt unii proºti, mici ºi negri în cerul gurii, care-ºi bat joc de þara asta. Problema e cã sînt mulþi, pentru cã sînt clonaþi“.

Constantin Nicolescu, preºedinte PSD Argeº, despre demisia din partid a celor 4 consilieri PNL: „PSD nu furã politicieni. Aºa sînt liberalii, mai rebeli din fire. Nu a fost nevoie de intervenþia noastrã“.

- Viaþa politicã în Piteºti ªtiri de la PD

■ Nãstase ºi Vãcãroiu, revocaþi cu orice preþ Sãptãmîna viitoare, Curtea Constituþionalã trebuie sã-ºi prezinte poziþia faþã de legalitatea modificãrii Regulamentului Parlamentului. Este ºtiut faptul cã Alianþa doreºte revocarea preºedinþilor celor douã Camere, Vãcãroiu ºi Nãstase, însã tot membrii Alianþei admit faptul cã reprezentanþii Curþii ar putea da cîºtig de cauzã PSD-ului: „În acest caz nu avem ce face, aºa cã vom continua activitatea cu cei doi în fruntea Camerelor“, a spus senatorul Gabi Popa.

■ Miºu Tudor vrea întreruperea procesului cu primarul „Primarul a deschis procesul, primarul poate sã-l ºi încheie“, spune consilierul local Mihail Tudor, care a fost acþionat în judecatã de Tudor Pendiuc. Primarul îi cere lui Miºu Tudor des-

pãgubiri pentru daune morale de 200.000 euro pentru afirmaþia „În Primãrie existã mafie!“ Miºu Tudor recunoaºte cã, în cazul în care ar pierde procesul, nu ar avea de unde sã plãteascã. „Aº dori ca acest proces sã se încheie mai repede“. Z.C.

ªtiri de la PSD

■ Bugetul va fi aprobat de Paºti Preºedintele executiv Filip Georgescu este ferm convins cã, dacã parlamentarii Alianþei nu revizuiesc proiectul de buget pentru 2006, PSD va introduce o gramadã de amendamente, care vor întîrzia aprobarea bugetului. „Sãptãmîna viitoare încep discuþiile în Parlament pe marginea bugetului. Vã asigur cã, dacã proiectul nu va fi revizuit, el va fi aprobat poate de Paºti, pentru cã PSD va veni cu sute de amendamente, iar fiecare dintre ele trebuie discutat în parte“.

■ Demisionarii se pot înscrie în PSD Constantin Nicolescu a lãsat sã se înþeleagã faptul cã foºtii

consilieri judeþeni liberali demisionari sãptãmîna aceasta din partid ar avea uºa deschisã în PSD. „Nu pot face presupuneri dacã vor intra în PSD sau nu. Pot sã spun însã cã vor intra conform procedurilor sau conform statului partidului nostru. Noi nu-i refuzãm, dar nici nu-i putem primi fãrã sã punem condiþii“.

■ Daciana Sîrbu ºi Copos nu au fost doriþi în Argeº Deºi se fereºte sã dea nume, Constantin Nicolescu a recunoscut cã pe lista pentru alegerile parlamentare din 2004 s-au strecurat doi candidaþi care nu aveau ce sã caute în Argeº. „Noi aveam lista noastrã, la care se adaugã domnii Vãcãroiu ºi Tãnãsescu de la Bucureºti. Dar iatã cã au mai fost impuºi încã doi candidaþi, ºi de fapt s-au fãcut douã mari greºeli“, a spus Nicolescu. Luaþi prin eliminare, rezultã cã Daciana Sîrbu ºi George Copos nu aveau ce sã caute pe lista Uniunii Naþionale PSD + PUR din Argeº.

ªtiri de la PRM

■ Vadim creºte în sondaje „PRM creºte în sondaje precum Fãt Frumos din basme. În urmã cu douã zile am stat de vorbã cu om din SRI, care mi-a spus cã PRM are toate ºansele sã cîºtige alegerile, pentru cã acest partid creºte constant în ochii electoratului“, susþine consilierul local Ion Neguº. Secretarul general al PRM Argeº este convins cã partidul sãu are mari ºanse sã cîºtige alegerile viitoare, fie ele chiar ºi anticipate.

■ Prefectul este patron de cîrciumã Neguº susþine cã este de acord cu revendicãrile profesorilor, dar nu agreeazã greva acestora. „Profesorii au votat cu aceastã Alianþã contra naturii, pentru cã li s-a promis marea cu sarea. Acum, profesorii nu ar trebui sã mai ridice nasul. Elevii ºi pãrinþii ar trebui sã fie cei nemulþumiþi pentru cã din ’90 încoace nu s-a mai fãcut ºcoalã. Uitaþi-vã la acest Iani Popa, e tînãr, licenþiat la nu ºtiu cîte

facultãþi, dar, dacã îl pui sã vorbeascã liber 5 minute, face amigdalitã. E ºi normal, pentru cã acum cel mai uºor e sã obþii o diplomã. Uitaþi-vã ºi la domn’ prefect, patron de cîrciumã, care îi ademeneºte pe elevii de la Brãtianu“, spune Ion Neguº.

■ În locul lui Dragoº Dumitriu, nu aº fi divorþat Neguº a adus în discuþie ºi cazul deputatului PRM Dragoº Dumitriu, care în aceste zile þine capul de afiº al ziarelor din cauza unor probleme familiale. „Este un scandal artificial, îndreptat împotriva partidului. Dacã aº fi fost în locul lui Dragoº Dumitriu, nu aº fi divorþat, poate cã aº fi ajutat-o ºi o duceam la un psiholog. Desigur, dl Dumitriu este o persoanã delicatã, care nu suportã atacurile. El nu a înþeles cã presa localã este mult mai unitã ºi mai puternicã decît cea din Bucureºti. Dumitriu este un om complexat, care cel puþin pe mine mã acuzã mereu. Îi doresc sã meargã înainte cu Iisus ºi oricum vreau sã ºtie cã mã rog pentru el“. Z.C.

- Din judeþ adunate Cãlin Andrei. Primãria cheltuieºte în medie 7 miliarde lei anual pentru iluminatul public.

Cîmpulung

■ Reabilitarea sistemului de iluminat public

Dîmbovicioara

Primãria negociazã în aceste zile cu o firmã specializatã reabilitarea sistemului de iluminat public. „Dacã vom încheia acest contract, pot spune cã vom face economii de cel puþin 35% la capitolul fonduri pentru plata facturilor la energie electricã“, a precizat primarul

Gabriel Bratu, inspector general ISJ Argeº, pînã cînd va rezolva scandalul creat la Grupul ªcolar de Construcþii Maºini Nr. 2, cu cei patru elevi rãmaºi pe drumuri.

Trustul de presã

„Mari emoþii“

■ Se reparã drumul cãtre peºterã Dumitru Secãreanu, primarul din Dîmbovicioara, anunþã cã, în cel mult 10 zile, drumul care face legãtura cu renumitul obiectiv turistic va fi reabilitat complet. „Pînã acum am betonat 800 m de drum pe o lãþime de 5

Curtea de Conturi a ajuns la Budeasa

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Cãlin Popescu (ºef depart.), Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef

depart.), Marius Duinea. (e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc

Pentru urmãtoarele 3 sau 4 sãptãmîni, inspectorii Curþii de Conturi Argeº îºi instaleazã cartierul general în comuna Budeasa. „E vorba de un control planificat ºi, credeþi-mã, nu mã tem, pentru cã nu fac greºeli“, a spus primarul ªtefan.

CULEGERE: Gabriela Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Leonard Comãnescu, Gabi Tinculescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina Dumitru, Rodica Melnicu,

metri, iar dacã vremea ne va permite, vom termina lucrarea în cel mult 10 zile, pentru cã au mai rãmas de acoperit doar 125 m“, spune primarul. Întreaga lucrare a fost evaluatã la 1,8 miliarde lei, fondurile fiind alocate în exclusivitate de la bugetul local.

Domneºti

■ Apã curentã ºi canalizare Comuna Domneºti va beneficia în curînd de un proiect care presupune introducerea reþelelor de apã potabilã ºi canalizare. Proiectul se adreseazã atît comunei Domneºti, cît ºi comunelor Corbi, Pietroºani ºi Nucºoara, ºi se ridicã la 6 milioane euro. Conform proiectului, la Domneºti, obiectivul va fi dat în folosinþã cel mai tîrziu în 2007. .Z.C.

Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


A coborît pe geam legat de frînghie Un piteºtean de 55 de ani a dat dovadã de mult curaj atunci cînd, nervos cã nu are cheia de la uºa intrãrii în apartament, s-a hotãrît sã iasã pe geamul dormitorului. Frînghia cu ajutorul cãreia a ieºit pe geam s-a rupt, ºi bãrbatul a cãzut pe R.S. Foto: D.Þ. spaþiul verde din faþa blocului.

Frînghia s-a rupt la etajul doi Gheorghe D. locuieºte într-un bloc de pe strada Gîrlei, la etajul trei. Ieri la prînz, a vrut sã iasã din casã, numai cã nu avea cheie. „Soþia e la

serviciu, bãiatu’ e sã-ºi depunã actele de cununie, iar fata e la ºcoalã“, a explicat el. Aºa stînd lucrurile, Gheorghe a gãsit soluþia salvatoare. A legat o frînghie de calorifer ºi a încercat sã coboare. „Cînd ajunsesem la etajul doi, s-a

rupt frînghia ºi am cãzut pe iarbã. M-a durut rãu, am stat puþin acolo, apoi m-am ridicat. Am venit singur la spital“, ne-a spus bãrbatul. Întrucît pãrea foarte supãrat, am încercat sã stãm de vorbã cu el. V-a supãrat cineva? Aveþi vreun necaz? - Nu. V-aþi certat cu soþia? - Nu, niciodatã.

Atunci de ce aþi procedat aºa? - Pãi, dacã nu puteam sã ies din casã, ce trebuia sã fac? La spital aþi mai fost vreodatã? Aveþi probleme psihice? - Am mai fost la spital. Am trei operaþii, de ulcer, de pancreas ºi alta de încurcãturã de maþe. ªi mai am o internare pentru plãmîni. Atît.

Bãrbatului i s-au fãcut mai multe controale, care au arãtat cã e posibil sã aibã fracturi costale. Din acest motiv, medicii au hotãrît cã e mai bine ca bãrbatului sã-i fie supravegheatã evoluþia stãrii de sãnãtate, în spital. De asemenea, întrucît Gheorghe nu a fost convingãtor în a explica motivul care l-a determinat sã coboare cu frînghia pe geam, medicii îl vor trimite ºi la un consult psihiatric. ■

Val de dispariþii în judeþ

Se distra în discotecã Nesãbuinþa fiicei i-a dus pe pãrinþi în pragul disperãrii

Pãrinþii au cãutat-o peste tot Gabriela ªerban povesteºte cã pe 4 noiembrie, cînd a ajuns acasã, a gãsit un bilet prin care Alexandra îºi anunþa tatãl cã este la aniversarea unei colege. Pãrinþii au intrat în panicã în momentul în care au realizat, dupã douã zile, cã fiica lor nu vine acasã ºi nu dã nici un semn

Gãsiþi dupã o sãptãmînã La Secþia 1 Poliþie s-au reclamat alte douã dispariþii, dupã cea a piteºtencei de 15 ani. Cadrele centrului de plasament de pe Crinului au anunþat cã Florentina Gabriela Dima, de 17 ani, instituþionalizatã la respectiva unitate, nu s-a mai întors la cãmin, dupã ce a primit învoire pe 8 noiembrie 2005, de ziua ei onomasticã. În urma verificãrilor, adolescenta a fost gãsitã într-o casã aflatã în

nopþi, apoi a plecat. Ulterior, oamenii au aflat cã fiica lor a mai fost gãzduitã alte douã nopþi de o colegã de liceu, care se

construcþie, unde era împreunã cu prietenul ei, Ionuþ Mariniþã, de 25 de ani, din Cãldãraru, paznic la imobil. Puºtoaica a fost dusã la centrul de plasament. Totodatã, piteºteanca Ileana Vlad a sesizat cã fiul ei de 12 ani a dispãrut joi seara de acasã. Copilul a fost gãsit în comuna Izvoru, la casa bunicilor din partea tatãlui, iar Constantin Vlad a fost încredinþat mamei. A.P.

Plecat de acasã din 21 octombrie

Florin Rãdulescu, de 25 de ani, Florin Rãdulescu, de 17 ani, ºi Adelin Petruþ Avramescu, de 17 ani, toþi din Cicãneºti, au fost aduºi în faþa procurorilor din Curtea de Argeº, apoi a judecãtorilor, dupã ce au fost acuzaþi cã au violat o puºtoaicã de 15 ani. Pe numele celor doi minori s-au emis mandate de arestare preventivã pentru 19 zile, iar Florin Rãdulescu, de 25 de ani, a fost reþinut pentru 29 de zile.

■ ªoferi cu dosare penale Piteºteanul Alin Vasile Bãdoi, de 29 de ani, a fost depistat în trafic, la volanul unui Ford Sierra, deºi avea circulaþia provizorie expiratã. Totodatã, Cristinel Druga, de 41 de ani, din Topoloveni, a fost prins conducînd o Dacia 1310 care tracta o remorcã neînmatriculatã. În ambele cazuri, ºoferii s-au ales cu dosare penale.

■ Lemne fãrã acte Poliþiºtii din Rucãr l-au prins pe Gheorghe Finþoiu, de 42 de ani, din localitate, care transporta 8 mc de lemne rãºinoase, fãrã a avea documente legale. ªoferul a fost amendat, iar materialul lemnos confiscat. Nicolae Alin Pristavu, de 21 de ani, din Albeºtii de Muscel, transporta cu un camion lemne de fag, fãrã a avea licenþe de transport ºi execuþie, ºi s-a ales cu dosar penal.

pare cã are o situaþie ºcolarã foarte proastã, apoi de un tînãr de 20 de ani. De altfel, prin intermediul ultimului, pãrinþii au reuºit sã-ºi gãseascã fata. Gabriela ªerban spune cã joi seara a fost sunatã de mama bãiatului, care a gãsit numãrul de telefon scris pe un bilet ºi lãsat pe noptierã. Aºa s-a ajuns ca tînãrul sã anunþe familia ªerban cã joi seara Alexandra se duce la un bal al bobocilor.

Conform înþelegerii, tînãrul a reuºit s-o convingã pe puºtoaicã sã meargã acasã la el ºi, în jurul orei 2 noaptea, i-a sunat pe pãrinþii aflaþi în pragul disperãrii. Familia ªerban nu s-a dus la locuinþa tînãrului

✍ Fîl, fîl, fîl, a venit barza! Chef în cinstea copilului

■ decît însoþitã de poliþiºti. Cînd a fost întrebatã de ce a procedat aºa, Alexandra ªerban a spus cã s-a rãzbunat pe mamã, care o mai atinge, o ceartã ºi ar fi mai apropiatã de fratele ei de 19 ani. Mai mult, adolescenta a spus cã voia sã plece în Spania la muncã. Ea a fost preluatã de un psiholog de la Poliþia Argeº, pentru consiliere. Rãmîne de vãzut dacã specialistul va reuºi s-o aducã pe drumul cel bun.

cauza unei ingestii de medicamente. Femeia a înghiþit nu mai puþin de patru tipuri de medicamente, dupã care i s-a fãcut rãu. Familia a adus-o la spital, i s-au fãcut spãlãturi

stomacale, dupã care Ana a fost internatã în secþia Terapie Intensivã. Ieri de dimineaþã ºi-a revenit complet, aºa cã a plecat acasã. R.S.

Familiei Bica din Mioveni, ziua de ieri i-a adus multã bucurie. La 31 de ani, Ioana a dat naºtere celui de-al doilea copil, un bãieþel de 2,400 kg, care va fi botezat Alin Mihai. Tatãl, Alin Dani, e în culmea fericirii pentru cã ºi-a dorit foarte mult ºi un bãiat. Soþii mai au o fatã de 7 ani, Melania, care, de asemenea, abia aºteaptã sã-ºi vadã frãþiorul. În cinstea venirii pe lume a bãiatului, tatãl a organizat un chef la care ºi-a invitat toþi cunoscuþii. Ioana a avut o naºtere foarte uºoarã, R.S. Foto: D.Þ. fãrã dureri mari.

■ Copil de 5 ani, trimis în stare gravã la Bucureºti Ion O., de 5 ani, din Moºoaia, a fost adus asearã, de mamã ºi de un frate, la Urgenþa Spitalului de Pediatrie. Mama copilului le-a explicat cadrelor medicale cã bãieþelul

cãzuse în cap din cãruþã ºi cã în urma loviturii nu ºi-a mai putut reveni. Doctoriþa Nicolae de la Pediatrie a luat decizia ca Ion sã fie trimis la Spitalul Bagdasar din Capitalã cu salvarea, deoarece era în comã ºi avea traumatism craniocerebral. R.S.

Spitalul Judeþean Argeº, controlat de italieni Reprezentanþii unuia dintre cele mai mari consorþii din Europa care se ocupã de reamenajarea spitalelor au venit ieri ºi la Spitalul Judeþean din Piteºti. R.S. Foto: D.Þ.

Vizita a fost anunþatã din timp, aºa cã fiecare secþie a

Dupã vizita specialiºtilor, se sperã ca Spitalul Judeþean sã devinã unul pilot, la standarde europene

fost pregãtitã pentru a-i primi pe importanþii oaspeþi. „Înarmaþi“ cu agende, pixuri ºi cu mai multe schiþe ale spitalului, reprezentanþii s-au împãrþit în trei comisii, pentru a verifica în timp cît mai scurt toate secþiile spitalului, precum ºi bucãtãria, spãlãtoria ºi centrala. În

legãturã cu aceastã vizitã, de la directorul adjunct al Spitalului Judeþean, dr. Adrian Stoiculescu, am aflat urmãtoarele: „Este o echipã de specialiºti europeni, care a venit pentru a purta tratative cu noi în vederea începerii unor lucrãri de reamenajare a spitalului. Se urmãresc în

primul rînd repararea centralei termice, amenajarea spãlãtoriei, bucãtãriei ºi consolidãri la structura de rezistenþã“. Echipa de experþi a venit la iniþiativa celor de la Consiliul Judeþean ºi se sperã ca, la finalul lucrãrilor, Spitalul Judeþean sã devinã unul pilot, la standarde europene.

Curierul zilei - pag. 3

Poliþiºtii argeºeni au fost sesizaþi de o familie din Buzoieºti cã Mugurel Florea Cîmpeanu, de 15 ani, elev la Grupul ªcolar Agricol - Costeºti, a dispãrut din localitate de pe 21 octombrie 2005. Puºtiul are o înãlþime de 1,70 metri, greutatea de 55 kg, pãr castaniu, ochi cãprui ºi constituþie atleticã. În ziua dispariþiei purta o jachetã neagrã cu alb, blugi albaºtri, adidaºi negri ºi tricou portocaliu. Ca semne particulare, pe antebraþul stîng are multiple cicatrice de la tãieturi mai vechi. Cine îl vede ºi poate oferi relaþii despre Mugurel Florea Cîmpeanu este rugat sã sune la poliþie. A.P.

Ana R., de 49 de ani, din Topoloveni, a ajuns joi noaptea la Urgenþa Spitalului Judeþean în stare gravã din

■ Mandate de arestare pentru violatori

Dorel Constantin ªtefan, de 30 de ani, din Hîrtieºti, s-a ales cu dosar penal dupã ce a fost prins furînd piese auto în valoare de 2.500 RON din uzina Dacia - Renault. Paguba a fost recuperatã, iar hoþul este cercetat în libertate. A.P.

✍ Cazuri ºi necazuri la spital ■ ªi-a fãcut cocteil din medicamente

Filofteia Toma, din Curtea de Argeº, a sesizat poliþia ieri dimineaþã, la ora 3, anunþînd cã fiul ei, Constantin Toma, de 33 de ani, a murit în somn. Poliþiºtii ajunºi la faþa locului au stabilit cã nu sînt suspiciuni, pe cadavru nu s-au gãsit urme de violenþã ºi se aºteaptã rezultatul autopsiei, pentru finalizarea cercetãrilor.

■ A furat piese auto

S-a rãzbunat pe mamã

de viaþã. Au cãutat-o pe la cunoºtinþe ºi pe la prieteni. O colegã de clasã le-a confirmat cã Alexandra a dormit la ea douã

■ Mort în casã

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

Gabriela ªerban din Piteºti, din zona de nord a oraºului, a reclamat la Secþia 4 Poliþie cã fiica ei, Alexandra Maria, de 15 ani, a dispãrut de acasã din 4 noiembrie 2005. Dupã o sãptãmînã de cãutãri, adolescenta, elevã a Liceului de Chimie, a fost gãsitã de pãrinþi ºi de poliþie distrîndu-se în discotecã. A.P. Foto: C.T.

✍ Poliþia în acþiune

Fapt divers

Metodã ineditã de a ieºi din casã


Social

■ Se întîmplã la Curtea de Argeº ■ Se întîmplã la Curtea de Argeº ■ Se întîmplã la Curtea de Argeº ■ Se întîmplã la Curtea de Argeº într-un loc cu un dop din plumb. Se sfinþeºte Cu zeci de ani în urmã, acesta biserica de la spital era domeniul regal, aºa cã în Astãzi are loc sfinþirea bisericii din curtea Spitalului Municipal. La eveniment au fost invitaþi directori de societãþi, de instituþii ºi reprezentanþi ai instituþiilor judeþene. Slujba va fi oficiatã de Prea Sfinþia Sa Calinic, Episcop al Argeºului ºi Muscelului, alãturi de un sobor de preoþi, iar hramul bisericii va fi Sfîntul Dumitru. Ceremonia va avea loc de dimineaþã. Pînã acum au fost cheltuite aproximativ 900 de milioane de lei vechi în acest lãcaº de cult, iar investiþia nu a fost R.C finalizatã.

Aquaterm s-a apucat de sãpãturi arheologice!

Sãptãmîna trecutã, societatea furnizoare de apã potabilã în Curtea de Argeº, Aquaterm SA, a avut o serie de avarii. Pentru felul în care a reacþionat ºi a rezolvat avariile, oficialii din cadrul Primãriei Curtea de Argeº au þinut sã îl felicite pe directorul Ion Bolovan în conferinþa de presã de acum cîteva zile. R.C.

Transformaþi peste noapte în arheologi Societatea se aflã acum într-o situaþie financiarã mai lejerã ºi plãteºte datoriile esalonat. Primãria i-a încredinþat mai multe lucrãri, pe care societatea le-a executat rapid si eficient ºi a dat dovadã de seriozitate. Un caz inedit s-a petrecut zilele trecute, cînd angajaþii de la Aquaterm au fost nevoiþi sã depisteze o avarie care a lãsat partea de nord a oraºului fãrã

Argeºenii au construit mai mult ca în 2004

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

În ultima perioadã, lucrã-torii din cadrul Biroului Tehnic al Primãriei Curtea de Argeº au eliberat 95 de certificate de urbanism ºi 88 de autorizaþii de construcþie, majoritatea pentru locuinþe. Anul acesta s-a înregistrat o creºtere la capitolul construcþii faþã de

anul precedent ºi încã se mai înregistreazã cereri. Argeºenii mai sisteazã din construcþii la sfîrºitul acestei luni ºi încep din nou R.C în primãvarã.

În aceasta perioadã, Biroul de Mediu din cadrul Primãriei este sufocat de hîrtii. Reprezentanþii acestui birou transmit diferite note, date ºi constatãri cãtre diverse organisme ale statului, care cer fel ºi fel de statistici, chipurile, de interes major. În tot acest timp, lucrãtorii biroului nu mai reuºesc sa iasã în teren, aºa cum ar trebui, sã-i depisteze pe cei care aruncã gunoaiele pe unde apucã ori sã îi amendeze pe cei care polueazã mediul.

Asistenþii personali îºi vor primi banii Zilele acestea, lucrãtorii din cadrul Primãriei municipiului împart banii celor 156 de beneficiari ai ajutorului social. Suma totalã alocatã este de 188 de milioane de lei vechi. O altã categorie care are de luat bani în aceastã perioadã este cea a asistenþilor personali. În Curtea de Argeº sînt înregistraþi 110 asistenþi personali, care primesc în total 584 de milioane de lei vechi. Lucrãtorii Primãriei sperã sã dea banii în cel mai scurt R.C timp, iar cei care au de primit sã vinã sã-i ia.

CΪTIGAÞI CU ºi

Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerile la sorþi, care vor avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis, în data de 2 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1-30 noiembrie, ºi în 29 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1 decembrie - 27 decembrie 2005. Premiile se vor acorda dupã fiecare tragere la sorþi. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

Curierul zilei - pag. 4

Premiul I - 2 x 500 lei Pe card Premiul II - 2 x 400 lei BRD Maestro Premiul III - 1 x 300 lei Întrebare: Dacã ai între 14 ºi 18 ani neîmpliniþi, poþi avea card internaþional la BRD? Rãspuns:__________________________

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele. Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþiile din 3 decembrie ºi 30 decembrie ale ziarului.

apã potabilã mai bine de 24 de ore. Avaria i-a pus pe angajaþii de la Aquaterm într-o posturã mai ciudatã, ºi anume de a deveni peste noapte arheologi. Avaria era veche, din 1937, þeava din fontã fiind astupatã

acel loc ar fi putut exista o nouã legãtura pentru un branºament spre o nouã casã regalã ce s-ar fi construit în timp în zonã. Vremea a trecut, lumea a uitat de breºã, iar avaria s-a putut depista numai datoritã experienþei angajaþilor, care cunosc ca în palmã fiecare þeavã de sub pãmînt. Laudele pe care angajaþii le-au primit alãturi de directorul lor nu au fost gratuite, aceºtia petrecînd seara într-o groapã adîncã de 2,5 metri, luptîndu-se cu un dop de plumb ...„regal“. În final, avaria a fost rezolvatã ºi, spre deosebire de acum ºase ani, cînd, în urma lor, angajaþii Aquaterm lãsau adevãrate tranºee, acum a rãmas o curãþenie exemplarã. Ba, mai mult, a doua zi avaria era rezolvatã, groapa astupatã, asfaltul spãlat, iar arheologii de la Aquaterm reveniserã la meseriile lor de bazã. ■

Laudele pe care angajaþii le-au primit alãturi de directorul lor nu au fost gratuite, aceºtia petrecînd seara într-o groapã adîncã de 2,5 metri, luptîndu-se cu un dop de plumb... „regal“.

Biroul de Mediu este „îngropat“ sub acte De problemele majore ale municipiului se ocupã Garda de Mediu ºi reprezentanþii de la judeþ, care au venit acum cîteva luni, cînd s-au întîlnit cu oamenii din cartierul Ivancea, pentru a discuta problema platformei industriale din nordul oraºului. Acolo, mai multe societãþi polueazã mediul, iar reprezentanþii Mediului au venit cu experþi ca sã le spunã oamenilor cã nu pot þine geamurile deschise ziua din cauza unor rapoarte pline de cifre, denumiri ºi termeni care mai de care

În conferinþa extraordinarã a Consiliului Local, de joi, s-a dezbãtut problema acordãrii unui ajutor pentru lemne la aproximativ 80 de familii nevoiaºe care au cerut acest lucru Primãriei. R.C. În timp ce unii îºi dãdeau cu pãrerea asupra cantitãþii ºi preþului lemnului, consilierul local Nicolae Dervis, cunoscut om de afaceri în municipiu, a declarat cã finanþeazã cu 80 de metri cubi aceastã acþiune, ajutînd

mai întortocheaþi. În final, aceºtia au dispus mãsuri pentru societãþile respective, iar de opinia oamenilor nu a þinut nimeni cont. Ba, mai mult, la acea vreme viceprimarul Costinel Vasilescu a participat

la întîlnire ºi ºi-a ieºit puþin din nervi cînd i-a rugat pe reprezentanþii Mediului ºi ai societãþilor sã spunã de fapt ceva concret, asta dupã o orã de „abureli“, cum spuneau la acea datã oamenii din cartierul Ivancea. Culmea, reprezentanta Biroului de Mediu, care ºtie clar situaþia în muni-

cipiu, a fost chematã la întîlnire pentru decor, nefiind bãgatã în seamã de nimeni. Întîlnirea s-a încheiat cu multã bucurie de partea reprezentanþilor societãþilor ºi ai celor de la judeþ ºi cu mulþi nervi de partea viceprimarului ºi a reprezentantei Biroului de Mediu, vãdit deranjaþi de modul în care problema a fost expusã. ªi la ora aceasta, argeºenii se plîng de situaþia din zona de nord a oraºului, unde rumeguºul ºi fumul îi împiedicã sã deschidã geamurile. ■

Un consilier local doneazã lemne sãracilor astfel 80 de familii sã treacã mai uºor peste o iarnã care altfel le-ar fi fost foarte grea. Culmea economiei a venit din partea ºefului Biroului Autoritate Tutelarã, Mariana Moise, care îi ºoptea parcã primarului Gheorghe Nicuþ, îngrijoratã de bugetul municipiului, cã, dacã vor auzi argeºenii cã se dau aceste ajutoare, vor veni la primãrie cu jalba-n proþap sã cearã ºi ei lemne. Atît executivul, cît ºi legislativul municipiului

nu au luat în seamã remarca acesteia, dînd probabil vina, ca ºi noi, de altfel, pe lenea care ºi-a spus cuvîntul,

pentru cã aceasta va fi nevoitã sã facã anchete sociale pentru fiecare caz în parte.

Încasãri record din executãri silite Bugetul oraºului a sãrit repede de la 80 la 90% sãptãmîna aceasta ºi se preconizeazã cã zilele urmãtoare, cînd vor intra sumele din impozitul pe venit, bugetul sã creascã cu 2 miliarde de lei. Capitolul cel mai slab îl reprezintã însã impozitul pe clãdiri la populaþie, care s-a plãtit pînã acum în proporþie de 82%. Lucrul acesta este îngrijorãtor, în ciuda faptului cã, din ianuarie ºi pînã în octombrie, lucrãtorii de la Serviciul Taxe ºi Impozite au realizat încasãri record din executãrile silite. Astfel, de la persoanele fizice s-a încasat un miliard de lei, iar de la persoanele juridice - 1,9 R.C. miliarde.

Numãrul taxiurilor, în continuã creºtere

Argeºenii, somaþi sã încheie contracte pentru gunoi

Compartimentul Transporturi din cadrul Primãriei are în evidenþã, pînã la aceastã datã, 47 de taximetriºti care au primit autorizaþiile de funcþionare. Alte zece persoane au depus actele necesare autorizãrii, urmînd ca în scurt timp sã poatã ieºi în traseu liniºtiþi. Pentru a-ºi desfãºura activitatea, un taximetrist are de plãtit o casã de marcat, lampa, staþia de emisie- recepþie, licenþele necesare ºi de vopsit autoturismul în galben, conform hotãrîrii de Consiliu Local. Preþul pe care îl plãteºte un taximetrist pentru a putea ieºi liniºtit în traseu ajunge undeva la peste 1.000 de euro pentru o singurã maºinã. ■

Nu mai puþin de 100 de argeºeni au fost somaþi sã încheie un contract cu firma care se ocupã de colectarea gunoiului menajer în municipiu. În urmãtoarea perioadã, angajaþii Primãriei vor continua aceastã acþiune ºi, în cazul în care oamenii nu se vor conforma, se va trece la aplicarea de sancþiuni. De la începutul anului ºi pînã acum au fost fãcute 250 de sesizãri de cãtre argeºeni, legate de probleme de mediu, cel mai des întîlnite fiind depozitarea gunoiului menajer în vecinãtatea locuinþelor ºi lipsa de contracte de colectare a gunoiului. R.C.


„Aº prelua FC A r g e º ! “

Sport

În ziua cînd împlineºte 50 de ani, Sorin Cîrþu spune ce ar face dacã ar avea bani destui:

■ Olteanul îºi petrece ziua de naºtere la Craiova Probabil cel mai bun antrenor pe care l-a avut FC Argeº în ultimul timp, Sorin Cîrþu împlineºte astãzi 50 de ani. Din pãcate, sãnãtatea ºi problemele financiare ale clubului îi cam dau bãtaie de cap antrenorului alb-violet, însã

Noi centrãm, ei dau cu capul ■ Cornel Penescu, de la PIC, unul dintre acþionarii de la FC Argeº, dupã ce Becali a cîºtigat lupta cu Finanþele: „Nu întotdeauna cei care reprezintã statul au dreptate“.

Domnule profesor, cum vã mai simþiþi? - Acum, bine! Luni, vin la Piteºti, la antrenamente. Acum am fost în perioada asta de investigaþii ºi sub observaþia doctorilor. Toatã sãptãmîna am fost la medici ºi asta pentru cã m-am simþit puþin cam rãu dupã tratamentul pe care l-am fãcut. Analizele au ieºit mai bine ºi le aºtept ºi pe celelalte, dar oricum, mã simt mai bine acum.

■ Vasile Costescu, primarul Mioveniului, despre Gicã Popescu: „Nu-mi place de ãla înaltu’, cu pãrul lung! A venit aici ºi stãtea în maºinã...“.

Cum vã simþiþi la 50 de ani? - ªtii cum e... E un an în plus. ªi an de an, îmbãtrîneºti. Am avut ºi satisfacþii în spate, dar ºi necazuri mari. În zodia mea, Scorpion, însã, aceste lucruri sînt în echilibru. În viaþa profesionalã, am avut destule satisfacþii, dar ºi în viaþa privatã o serie de necazuri. Pot spune cã sînt mulþumit de viaþa profesionalã ºi sper sã fie bine în continuare pe toate planurile.

Sînt în putere Vã simþiþi tînãr sau bãtrîn la 50 de ani?

■ Vasile Costescu, supãrat cã nu a putut conduce pînã la capãt conferinþa de presã: „Observaþi cum dl Þuþalã mi-a luat ºunca din fasole!“.

■ Unul dintre jucãtorii lui FC Argeº, despre situaþia financiarã: „Noi ne-am vãzut de treabã ºi am cîºtigat. Sã-ºi vadã ºi ei de treabã ºi sã aducã banii“.

Constantin Nicolescu a mediat conflictul de la FC Argeº.

Sorin Cîrþu împlineºte azi 50 de ani.

- Ei ºtiu foarte bine ce pãþesc pentru acel joc. Eu le-am spus încã de la început, cînd am venit aici, cã acasã, singurele înfrîngeri care se acceptã sînt cele cu Dinamo, Rapid ºi Steaua. În rest, nimeni nu are voie sã ne batã. Pentru asta vor fi amendaþi cu... nu ºtiu cît e stipulat în regulament, 10-15 milioane. Va lua amendã tot lotul pentru aceastã înfrîngere. I-am anunþat de la început ce-i aºteaptã. Asta pentru noiembrie... Dar pentru septembrie ºi octombrie... sînt patru prime de luat, patru victorii în deplasare ºi douã egaluri acasã. Sînt puncte care trebuie plãtite, pentru cã aºa a fost vorba.

Ce vã doriþi cel mai mult de ziua dvs.? - SÃNÃTATE! Mie ºi familiei mele, fetelor ºi soþiei... În ultimul timp, pun preþ pe aceastã vorbã... Cît de mult conteazã cînd spui „Sãnãtate!“, atunci cînd te întîlneºti cu un om. ªtii cã era o vorbã, pe care sãracul Petre Deselnicu, Dumnezeu sã-l odihneascã în pace, o spunea: „Sãnãtate... ºi noroc! Cã sãnãtoºi erau ºi cei de pe Titanic!“. Cum vã veþi petrece ziua de naºtere? - Nu ºtiu... Este o surprizã din partea soþiei. Ea se ocupã de petrecere ºi de invitaþi. Nu ºtiu unde o sã merg ºi nici nu am întrebat-o. Este o surprizã. Probabil în localitate, aici, ºi îi voi avea aproape pe toþi prietenii, pentru cã este o zi importantã pentru mine.

Între ciocan ºi nicovalã I-aþi înþeles pe elevii dvs. cînd au fãcut grevã în aceastã sãptãmînã?

- Din pãcate asta e! Era prea frumos sã fie totul bine. Dar, cum îþi spuneam ºi mai înainte, în zodia mea existã un echilibru...

- Eu sînt între ciocan ºi nicovalã. Am înþeles cã oamenii din conducere au probleme cu materialul... Dar îi înþeleg ºi pe jucãtori, cã au ajuns la saturaþie... Au ºi ei familie ºi copii, care trebuie hrãniþi. Au tras un semnal de alarmã. Ei þin mult la FC Argeº ºi doresc sã joace aici, dar în condiþiile care sînt scrise în contractele lor. Mulþi de-asta ºi au contracte mai mici, în ideea cã se dau prime. De-asta stau aici... ªi nu poþi sã accepþi ºi aºa, ºi aºa... Pentru ce au fãcut în septembrie ºi octombrie, trebuia sã fie la zi. Pentru ce au fãcut în noiembrie,

Dar nu cred cã v-a reproºat ceva cineva de la club... - Prin comportament, nu neapãrat prin vorbe. La +4 la adevãr, nici nu mã

Carierã

Vorba lui Cîrþu

Sorin Cîrþu antreneazã din 1987, pînã acum pregãtind nu mai puþin de 7 echipe. Pe rînd, Sorinaccio a antrenat pe: ■ Electroputere (antrenor jucãtor) ■ Universitatea Craiova ■ România tineret ■ Rapid (3 luni) ■ Universitatea Craiova ■ Veeria (Grecia) ■ Extensiv ■ Universitatea Craiova ■ Oþelul Galaþi ■ FC Argeº.

„Îmi doresc SÃNÃTATE! În ultimul timp, am început sã pun preþ. Conteazã mult cînd îþi spune cineva acest lucru, cînd te întîlneºti cu el. ªi mai e ceva, o vorbã a lui Petre Deselnicu, Dumnezeu sã-l odihneascã: «Sãnãtãte ºi... noroc, cã sãnãtoºi erau ºi cei de pe Titanic!»“.

Cartonaºul roºu

Sãnãtate... ºi noroc! Cã sãnãtoºi erau ºi cei de pe Titanic!

Cît de mult vã afecteazã situaþia actualã de la FC Argeº sãrbãtoarea?

- Da, lasã o umbrã aceastã situaþie. Absolut! ªi nu cred cã merit acest lucru. Oricum, dacã e nemulþumit cineva, sã spunã, pentru cã dragoste cu de-a sila nu se poate.

Podiumul sãptãmînii

cu înfrîngerea cu Pandurii, trebuie sã plãteascã.

- ...În putere! Mã simt în putere! Sînt la deplina maturitate la vîrsta asta, adicã exact ce-i trebuie unui antrenor.

Deci vã lasã o micã umbrã...

■ Viorel Ilinca, explicînd cum e cu greva fotbaliºtilor: „Jucãtorii fac grevã ca profesorii!“.

gîndeam sã existe asemenea probleme cu banii, iar jucãtorii sã fie nemulþumiþi. Consider cã, atunci cînd nu eºti plãtit pentru ceea ce faci, e nemulþumire.

Motiv de supãrare Situaþia actualã de la FC Argeº îi umbreºte puþin sãrbãtoarea lui Sorin Cîrþu. Olteanul spune cã nu merita aºa ceva ºi cã se aºtepta ca, la punctaj pozitiv la adevãr, sã nu mai fie probleme cu banii. „Din pãcate, asta e! Era prea frumos, sã fie totul bine“.

Deci vor fi amendaþi pentru meciul cu Pandurii...

Club bogat Dacã aþi avea banii ºi puterea, aþi prelua FC Argeº? - Sigur cã da! Aº prelua, dacã aº avea bani. FC Argeº, din punct de vedere al resurselor umane, este un club bogat. Puþine echipe au o bazã umanã tînãrã, cum are FC Argeº. Sînt jucãtori nãscuþi în ’87, care promit foarte mult. ªi i-am vãzut ºi pe cei de la ’88, ’89, ’90 ºi situaþia este la fel de bunã. Din cîte se pare, lucrurile vor intra pe un fãgaº normal din punct de vedere financiar. Dacã va fi aceastã stabilitate financiarã, veþi permite sã plece vreun jucãtor în iarnã? - N-aº permite plecarea jucãtorilor. Noi am fost forþaþi sã-i vindem pe Dicã ºi pe Coman. Sã vedem care va fi politica în continuare. În funcþie de asta, putem vorbi de vînzarea jucãtorilor... ■

Bani

Mesaj cãtre suporteri

„Dacã aº avea bani, aº prelua FC Argeº. Aici existã potenþial uman deosebit. Sînt mulþi tineri talentaþi“.

„Sã aibã încredere în continuare în echipã. Sã aibã încredere ºi în mine ºi sã uite ce s-a întîmplat la ultimul meci, unde eu zic cã a fost vorba de un accident. Le doresc ºi lor ceea ce-mi doresc ei mie ºi în viitor sã aibã o echipã care sã facã marea performanþã. Îi aºtept pe suporteri sã susþinã echipa ºi sã vinã la meciuri în numãr cît mai mare“.

Amical în mijlocul rãscoalei! ■ România - Coasta de Fildeº, ora 19.00, TVR 2

Vasile Costescu îºi dã interesul pentru sportul din localitate.

Amicalul de disearã, dintre naþionalele de fotbal ale României ºi Coastei de Fildeº, va constitui o premierã, România urmînd sã întîlneascã astfel cea de-a noua þarã africanã, de-a lungul timpului. S.M. Pînã la aceastã întîlnire, România a mai jucat cu Algeria, Maroc, Tunisia, Ghana, Nigeria, Camerun, Egipt ºi Zair. Naþionala Cote d'Ivoire se aflã pe locul 48 în clasamentul FIFA, fiind supranumitã „Elefanþii“. România este pe locul 28. Ivorienii s-au calificat la CM 2006 (ºi Cupa Africii pe Naþiuni 2006), cîºtigînd grupa a

Dani Coman ºi Adrian Mutu. Dacã Briliantul este un obiºnuit al convocãrilor la Naþionalã, Dani Coman de-abia este intrat

în circuitul tricolorilor, iar Dicã revine dupã o perioadã mai slabã în echipa lui Piþurcã. Partida se va disputa în Franþa, stat mãcinat, în aceste zile, de revolte interne ale imigranþilor, însã tricolorii au spus cã nu se tem de luptele de stradã de aici. ■

Curierul zilei - pag. 5

Sãptãmîna trecutã, fundaºul Dragoº Radu a depus memoriu împotriva lui FC Argeº la Ligã.

treia a preliminariilor africane, cu 22 de puncte, cu unul mai mult decît a doua clasatã, Camerun. Pentru tricolori va fi meciul 593 din palmaresul istoric, pînã acum înregistrîndu-se 265 de victorii, 145 de egaluri ºi 182 de înfrîngeri, cu un golaveraj de 1.003-791. La meciurile disputate pe teren neutru, România se aflã înaintea jocului cu numãrul 61 (pînã acum 24 victorii, 16 egaluri, 21 eºecuri, 93-87). Selecþionerul Victor Piþurcã are în lot nu mai puþin de ºapte debutanþi ºi se aflã înaintea jocului 25 pe banca tehnicã a echipei naþionale. Printre jucãtorii convocaþi pentru acest test se numãrã ºi trei foºti alb-violeþi: Nicoale Dicã,

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

■ Tot primarul Mioveniului, despre Mircea Sandu: „Nu a fãcut nimic Mircea Sandu pentru noi. O sã votãm cu al treilea candidat...“.

rãmîne cu speranþa cã toate lucrurile se vor rezolva. Sorinaccio se aflã la Craiova, unde va petrece alãturi de familie, iar de luni, se va întoarce la Piteºti, unde va relua pregãtirea cu FC Argeº. S.M.


Agenda zilei

Horoscop vã

Minerva

citeºte în astre

Scorpionii vor „rupe pisica“

www.doginfomat.com

Caracteristica zilei: Sextilul planetelor Venus ºi Uranus favorizeazã viaþa artisticã ºi sentimentalã. De asemenea, poate sã provoace schimbãri importante în Pentru a aduce la normal o anumitã situaþie, descoperiþi cã singura soluþie este un Cornel Ionicã viceprimar Piteºti, final tranºant. Spuneþi 15 noiembrie acum „stop“, ºi încetul

cu încetul totul va reveni la normal. Pentru cã se ºtie cã aveþi ºi fermitatea, ºi curajul de a lua decizii radicale, nu veþi sta mult pe gînduri ºi veþi „rupe pisica“.

Visaþi la redresarea unei situaþii, deºi e cale lungã pînã acolo. Aveþi rãbdarea de a înainta lent în ceea ce v-aþi propus, deºi sînteþi genul de om care vrea totul imediat. Pentru cã este totuºi

un proiect de duratã, cu implicaþii profunde în viaþa dvs., nu aveþi pretenþia ca totul sã Vãcãroiu, se împlineascã pe Nicolae senator de Argeº, loc. 5 decembrie

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

Daciana Sîrbu deputat PSD, 15 ianuarie

Nu ºtiþi cum sã reactionaþi în faþa unei veºti care vã ajunge la ureche: sã o priviþi cu suspiciune, considerînd

Nivelul scãzut al bugetului vã deranjeazã, de aceea sînteþi tentat sã vã certaþi din cauza banilor. Poate partenerul are nevoie de niºte bani, ºi vã opuneþi cu vehe-

Gabriel Copciac medic ortoped, 3 martie

Ar trebui sã scoateþi niºte bani din buzunar pentru rezolvarea unor plãþi, dar nu sînteþi pregãtit pentru a le face faþã.

Partenerul de suflet vã cere ajutorul pentru a-i fi alãturi într-un moment ceva mai dificil sau pentru a ieºi dintr-un impas financiar. Aºa îi puteþi demonstra cît de important

Marian Drãguºin manager New Planet, 19 mai

Faceþi echipã bunã cu un prieten, fiecare implicîndu-se într-un plan comun cu alte calitãþi. Dacã dvs. repre-

Planul sentimental cunoaºte un obstacol, dar care poate fi trecut cu calm ºi rãbdare (dacã aveþi aºa ceva!). Nu insistaþi sã rezolvaþi repede problema, furat de

ªerban Valeca membru PSD Argeº, 23 iunie

Vã simþeaþi blocat într-un impas pe care singur nu-l puteaþi depãºi, dar azi apare de unde nici nu vã aºteptaþi ori o

Curierul zilei - pag. 6

Ori un pãrinte, ori un superior se dovedeºte a fi inamicul dvs. numãrul unu, pentru cã vi se opune cu încãpãþînare la tot ce spuneþi. Îl veþi privi cu gînduri negative, pentru cã nu vã place

Gabriela Pendiuc director ªc. Nr. 11, 27 august

Intervenþiile incorecte ale unui prieten în treburile dvs. îºi aratã acum urmãrile negative, pe care tot dvs. trebuie sã le

Atmosfera din casã sau din cuplu este foarte emoþionantã, probabil datoritã unui eveniment de familie ce va impresioneazã pe toþi. Ori vã bucuraþi de vizita unei persoane

cã ascunde o hibã asupra cãreia intuiþia vã atrage atenþia, sau sã nu mai cãutaþi nod în papurã ºi sã vã bucuraþi de ea? De dvs. depinde acest lucru. menþã, sau vi se oferã ocazia de a colabora la un plan, dar nu sînteþi de acord cu cît vi se propune drept onorariu.

Ion Mihãilescu membru PSD, 1 februarie

Veþi încerca sã vã eschivaþi, gãsind scuze pentru a amîna plata. Trebuie sã începeþi sã fiþi ceva mai econom, chiar dacã nu aþi ajuns într-un impas. este el pentru dvs., prin modul în care vã implicaþi în problemele sale. ªi el va face la fel pentru dvs. cînd va fi nevoie.

Simona Bucura consilier judeþean, 2 aprilie

zentaþi stabilitatea ºi latura practicã, celãlalt este motorul care vã stimuleazã pe amîndoi sã vîsliþi în aceeaºi direcþie. Cel mai bine v-aþi întelege cu prietenii. graba care vã caracterizeazã uneori, pentru cã e posibil ca partenerul sã aibã uneori nevoie ºi de o pauzã.

Gina Bilous creatoare modã, 10 iunie

soluþie salvatoare care vã ajutã sã treceþi la o altã etapã mai repede, ori un noroc chior prin care descoperiþi cã, de fapt, totul s-a reparat de la sine. cum vã trateazã, încît nu este exclus sã fiþi mînat de dorinþe de rãzbunare pentru a-i Teoctist Bejenaru plãti cu aceeaºi chirurg, 6 august monedã. reparaþi. Veþi plãti oalele sparte de altcineva, ceea ce vã va consuma ºi timpul, ºi energia, fãrã sã fie, de fapt, problema sau vina dvs. dragi, cu care depãnaþi amintiri sau vã puneþi la curent cu noutãþile de prin familie, ori un moment mai special Adrian Petrescu ºef Radiologie, în plan familial. 4 octombrie

viaþa sentimentalã. Aºadar, se anunþã cîteva zile ale iubirii ºi legate de artã. Profitaþi de ele, pentru a vã înnobila sufletul!

✍ Librãria Diverta

✍ Haihui pe Net

● Paºi împletiþi cu mersul unui înger, David Mc. Neil, Ed. Hasefer, 9,81 lei ● Casa scorpionului, Nancy Farmer, Ed. RAO, 19,84 lei ● Oraºul bîntuit, Stephen King, Ed. Nemira, 59.50 lei ● Astenii de buzunar, Marius Tucã, Ed. RAO, 24.90 lei. I.Z.

Deºi în ultimul timp oamenii au început sã adopte animale din specii din ce în ce mai diverse, cîinele rãmîne cel mai bun prieten al nostru. Iatã unul dintre cele mai vechi ºi cuprinzãtoare site-uri dedicate acestuia - o paginã utilã, cu conþinut original, dar ºi linkuri cãtre alte pagini cu acelaºi subiect principal. I.Z.

- CE VEDEM ÎN WEEK-END LA TELEVIZOR SÎMBÃTÃ, 12 NOIEMBRIE TVR 1 7,00 Ceasul deºteptãtor 8,20 Teleshopping 8,30 Desene animate 9,30 Mic, da’ voinic! 10,00 Portativul piticilor 11,00 Satul românesc, sat european 12,00 Lumea în care trãim 13,00 Orizont 2007 14,00 Jurnalul TVR 14,15 O vedetã... popularã 16,00 Parteneri de weekend 16,25 Cu Irina la cafea 17,55 Festivalul Naþional de Teatru 18,00 Teleenciclopedia 19,00 Jurnalul TVR 20,00 Surprize, surprize 23,00 Jurnalul TVR (r) 23,30 Profesioniºtii 0,30 Paznic de noapte (horror, SUA, ‘98) 2,15 Jurnalul TVR (r) 3,15 Profesioniºtii (r) 4,10 Orizont 2007 5,00 Alege viaþa 5,30 Euro-dispecer 5,35 Destine secrete (s) 6,25 Teleshopping TVR 2 7,00 Pescar hoinar (r) 7,25 Top Sport 8,30 Universul cunoaºterii 9,00 Arca lui Noe 9,30 Împreunã pentru naturã 10,00 Naturã ºi aventurã 10,30 Oala sub presiune 12,00 Televiziunea, dragostea mea! 13,00 Agenþia de plasare 14,05 Fascinaþia modei

14,25 Aventuri secrete (s) 15,00 Alex ºi Emma (co., SUA, 2003) 17,00 Via sacra 18,00 Miracole (s) 19,00 Fotbal: Coasta de Fildeº România 21,00 Trãsniþii din Queens (s) 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Petru cel Mare (biografic, SUA, 1986) 23,00 Desfãºurare de forþe (thriller, SUA, 1990) 0,45 Albastrul oceanului (s) 1,35 Muzicã la maximum HBO 8,00 Necenzurat Jack Nicholson 8,30 Arome (co., SUA, ‘03) 10,25 Fiica preºedintelui (co. coprod., 2004) 12,15 Dave ºi Locky (co. Irlanda, ‘02) 13,45 Pe platourile de filmare 14,15 Adio, dar rãmîn cu tine (co,. SUA, 2004) 16,00 Declaraþia (thriller, coprod., 2003) 17,55 Kill Bill vol. 2 18,00 Batman (aventuri, SUA, 1989) 20,05 Al naibii tratament (co. SUA, 2003) 21,50 Totul depsre Schmidt (co., SUA, 2002) 0,00 Gothika (thriller, SUA, 2003) 1,40 El Mariachi (acþiune, coprod., ‘92) ANTENA 1 7,30 Gillette World Sport 8,00 Desene animate 9,00 Desene animate 9,45 Casa de piatrã 10,15 Roata de rezervã 11,00 Nava spaþialã Odyssey (s)

12,15 Incredibil, dar adevãrat! 13,00 ªtiri 13,15 Valeþii muºchetarilor (co., Franþa, 1974) 15,45 Geniali (r) 18,30 Sãptãmîna financiarã 19,00 Observator 20,30 Animat Planet 21,00 Gogomanii 21,30 Elicopter la pãmînt (rãzboi, SUA, 2001)

17,00 Tu eºti, tu cîºtigi! 18,00 Stilul Oana Cuzino 18,30 Te vezi la ªtirile PRO TV 19,00 ªtirile PRO TV 20,30 Furtuna virtualã (acþiune, SUA, 2002) 23,00 O luptã pierdutã (dramã, SUA, 1994) 1,45 Furtuna virtualã (r)

Filmul zilei Elicopter la pãmînt Pelicula redã un episod din istoria americanã lãsatã într-un con de umbrã. În 1993, un comando al forþelor armate are misiunea de a rãpi douã persoane indezirabile, care se aflã în capitala Somaliei, Mogadiscio. Operaþiunea e condusã de sergentul Eversmann (Josh Hartnett) ºi lt. col. McKnight (Tom Sizemore). 1,00 Anatomie (thriller, SUA, 2000) 3,00 Concurs interactiv 4,00 Observator (r) PRO TV 8,00 O familie trãsnitã (s) 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Desene animate 10,00 Aventurile lui PeeWee (co., SUA, 1985) 12,00 ProMotor 12,30 Magazin UCL 13,00 ªtirile PRO TV 13,15 Bucãtãria lui Radu 14,00 Un sãlbatic la New York (s) 15,00 Duºi cu submarinul (co., SUA, 1990)

Antena 1, ora 21.30 3,30 Stilul Oana Cuzino 4,00 Un sãlbatic la New York (r)

531; 603; 630 KHz AM (unde medii)

DUMINICÃ, 13 NOIEMBRIE TVR 1 7,00 Universul credinþei 8,30 Desene animate 9,25 Stele... de cinci stele (r) 10,30 Repere sacre 12,00 Viaþa satului 13,00 Agenda politicã 14,00 Jurnalul TVR 14,15 Dãnutz s.r.l. 16,00 Cealaltã Românie 16,55 Festivalul Naþional de Teatru I.L. Caragiale, Bucureºti 17,00 Tezaur folcloric 18,50 Tragerile Loto 6/49 ºi Noroc 19,00 Jurnalul TVR 20,00 Ochi de înger (dramã, SUA, ‘01)

Filmul zilei Ochi de înger Sharon Pogue (Jennifer Lopez) este poliþistã într-un cartier rãu famat din Chicago. În copilãrie, a fost martora

3,35 Stele...de cinci stele (r) 4,25 Sãnãtate pentru toþi (r) TVR 2 7,00 Miracole (r) 7,55 Teleshopping 8,25 Euro-dispecer 8,30 Medalion folcloric 9,00 Ferma 10,00 Pescar hoinar 10,30 Info... baza în direct 11,00 H... ora prichindeilor 12,00 Douã roþi 12,30 Magazin IT 13,00 Atenþie, se cîntã! 14,00 Casa ta 14,35 Poftã bunã! abuzurilor tatãlui ei alcoolic ºi violent, fapt ce a transformat-o într-o femeie durã ºi singuraticã. Într-o zi, Sharon este salvatã de la moarte sigurã de un necunoscut misterios (James Caviezel). Între cei doi se naºte o poveste de dragoste, dar bãrbatul ascunde o tragedie teribilã.

TVR 1 ora 20.00 22,00 Aºii magiei 23,00 Jurnalul TVR 23,30 Garantat 100% 0,30 Inocenþã (dramã, Franþa, 2004) 2,35 Jurnalul TVR (r)

15,15 Lois ºi Clark - Noile aventuri ale lui Superman (s) 16,20 Femei fatale 17,00 Verdict: crimã! (s) 18,00 Farmece (s)

19,00 Pe urmele rãzboiului troian 20,00 Atlas 20,30 Andromeda (s) 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Lege ºi ordine (s) 23,00 Unde dai ºi unde crapã! (comedie, SUA, 1994) 0,45 Agenþia de plasare (r) 1,40 Desfãºurare de forþe (r) 3,10 Pe urmele rãzboiului troian (r) PRO TV 8,00 O familie trãsnitã (s) 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Desene animate 10,00 ProVest 11,00 Parte de carte 12,00 Profeþii despre trecut 13,00 ªtirile PRO TV 13,05 Xena, prinþesa rãzboinicã (s) 14,00 Apropo TV 15,00 Tarzan ºi oraºul pierdut (aventuri, SUA, 1998) 17,15 Mama mia 18,15 La servici (s) 18,55 ªtiri sportive 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Aventurile lui Pluto Nash (comedie, SUA, 2002) 22,15 Vacanþa Mare (s) 23,30 Fete cu lipici (s) 0,15 Apropo TV (r) 1,15 Aventurile lui Pluto Nash (r) 3,15 La servici (r) HBO 8,10 Un bãrbat multiplicat (comedie, SUA, 1996) 10,05 Tom ºi Thomas (aventuri,

Olanda, 2002) 11,55 Cinema, cinema, cinema 12,25 Moº Crãciun cautã Crãciuniþã (comedie, SUA, 2002) 14,10 Radio (dramã, SUA, 2003) 16,00 Kate ºi Leopold (dragoste, SUA, 2001) 17,55 HBO Special: Kill Bill 18,00 Star Trek: Nemesis (SF, SUA,‘02) 19,55 HBO Special: Kill Bill 20,00 Invidie (comedie, SUA, 2004) 21,35 Hollywood 22,00 Deadwood (s) 22,55 HBO Special: Kill Bill 23,00 Prizonierii timpului (SF, SUA, ‘03) 0,50 HBO Special: Kill Bill 0,55 Veronica Guerin (biografic, coprod., 2003) 2,30 Nici pro, nici contra (thriller, Franþa, 2003) ANTENA 1 7,00 Concurs interactiv 8,00 Desene animate 10,00 Dansul armãsarilor albi (aventuri, SUA, 1963) 12,00 Dispariþii (s) 13,00 ªtiri 13,15 Misiunea Casa 14,00 Febra împerecherii (s) 14,30 V.I.P. (s) 15,30 Duminica în familie 18,30 7 zile 19,00 Observator 21,15 Piaþa Divertis 21,30 Geniali: Mariana Bitang ºi Octavian Belu 23,45 Recursul etapei 2,00 Strãin în lumea noastrã (thriller, SUA, 2002)

✍ Radar TV local ● La emisiunea 100 bpm de la TVS, toatã lumea are emoþii, în frunte cu realizatoarea, ºi dialogurile sînt cam crepusculare: cu Miss Popularitate Armand Cãlinescu: „De cine ai fost tu susþinutã, în primul rînd?“. „De pãrinþii mei, inclusiv mama“. „Cum s-a deliberat pentru titlu?“. „Cu foarte multã muncã ºi probabil cã mi-au þinut pumnii“. ● „Tu eºti Mister Boboc Popularitate“. „Da“. „Cum te simþi?“. „Emoþionat în acelaºi timp“. „Cum a fost balul pentru tine?“. „Frumos“. „Ce te-a determinat sã participi la acest bal?“. „Pãi, colegii ºi profesorii“. „Nu regreþi nimic din tot ce-a fost, nu regreþi nimic din ce-a fost?“. „Nu regret nimic“. „Cum e sã fii boboc?“. „E foarte frumos“. „E un sentiment nou, presupun, care va rãmîne veºnic acolo pentru tine, într-un colþ al sufletului“. „Da, foarte!“. ● Antena 1 a descoperit, miercuri, cã s-a stricat ceasul de la Trivale ºi, ca un fãcut, primul trecãtor pe care l-a întrebat i-a rãspuns, fãrã sã clipeascã: „Nu mai merge de cînd s-a stricat ora“. Trecãtorul nu a fost întrebat, însã, de unde ºtie exact acest lucru. Unul din strãjerii neadormiþi ai ceasului a continuat, ambiguu: „Ceas mai avem, dar temperaturã nu avem...“. ● Un intelectual serios ca dl G. dezbate, dimineaþa la Antena 1, probleme grave, ca învãþãmîntul, grevele etc. Dar, pentru cã aºa cere postul, se întrerupe la un moment dat, se întoarce spre telespectatori cu ochelarii strîmbi ºi, cu o voce nazalã, enervatã, pune pe silabe, întrebarea emisiunii: „Cum l-a adus Ruxandra pe Octavian în patul ei?“. ● Un director care apare aproape zilnic la TVS, I.N., grãieºte în limba lui: „Pentru crea de noi locu de muncã prin mfiinþarea de mtreprinderi miºimijlocii, se acordã crete agajatorilor, potrivit articolu opzeºase din legea ºapteºase pe domidoi, prsstemu asguã de ºomaj ºi stimarea foþei de mã“. Cum s-o înþelege cu angajaþii? ● Reporterele de la TVS ar avea nevoie sã poarte într-un mic sãculeþ în spate un dicþionar, ca sã nu mai auzim: „S-a reparat acoperiºul, pentru cã exista surpriza sã ningã înãuntru“. Copii, cuvîntul „surprizã“ a fost folosit aici de doamna de la televiziune cu sensul de „posibilitate“. pierredevara@yahoo.com

✍ Calendar Soarele rãsare la 7.08 ºi apune la 16.52. Ortodox: Sfîntul Ioan cel Milostiv; Cuviosul Nil Pustnicul. S-a întîmplat pe 12 noiembrie

1857 - Se introduc în Moldova timbrele poºtale avînd imprimat un cap de bour, vechea stemã a Moldovei. S-au nãscut pe 12 noiembrie

1916 - Scriitorul Nicolae Jianu. 1929 - Grace Kelly, actriþã americanã de cinema, laureatã cu premiul Oscar ºi cãsãtoritã cu prinþul Rainer de Monaco. Maxima zilei: „Nu poþi fi bun numai pe jumãtate“. (Tolstoi)

✍ Servicii utile ● Deranjamente posturi telefonice 921 ● Deranjamente posturi telex 925 ● Deranjamente distribuþie energie electricã 929 ● Reclamaþii gaze 928 ● Centrala termoficare 214793 ● Apã-Canal 625050 ● Poliþie 955 ● Jandarmerie 956 ● Pompieri 981 ● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean 287150; 287250 ● Spitalul de Pediatrie 220800 ● Spitalul Militar 218090 ● Serviciul telefonic internaþional 971 ● Serviciul telefonic interurban 991 ● Informaþii rutiere 9391 ● Oficiul pentru Protecþia Consumatorului 222960 ● Garda de Mediu 212860 ● Informaþii meteo 633525 ● Ora exactã 958 ● Informaþii Primãrie 984 ● Protecþia Civilã 982 ● Dispecerat 214851.


Are un an ºi patru luni ºi este nãscut în zodia Rac. Îi place foarte mult sã danseze, iubeºte pisicile, îi plac fetele ºi este un cavaler pe cinste.

Simona Elena Tudose Are 2 ani ºi este foarte ascultãtoare, dar numai în faþa aparatului de fotografiat. De pe acum dovedeºte talent în modelling. Pãrinþii îi fac toate poftele.

ediþia a VIII-a

Cel mai frumos copil din Argeº

Impact cîntã la balul Liceului de Chimie Duminicã la ora 19.00, la discoteca Blue Night, va avea loc Balul Bobocilor organizat de Liceul de Chimie. Printre concurentele care se vor bate pentru titlul de Miss Boboc se numãrã ºi frumoasa Alexandra Bãlãu, model al agenþiei Duchesse ºi deþinãtoarea locului II la concursul de frumuseþe Regina Piteºtiului 2005. În afarã de concursul de miss, care va fi atracþia serii, elevii ºi profesorii prezenþi vor avea parte de un spectacol deosebit ºi de un recital de excepþie al celor de la trupa Impact. Seara se va încheia cu un program de discotecã, pe cele mai noi hituri ale momentului, oferit de DJ-ii discotecii. A.R.

Se cãsãtoresc sîmbãtã:

Caravana la Haiducu continuã Astãzi aveþi parte de searã maramureºeanã cu îndrãgitul solist Ionuþ Sidãu

Are patru ani ºi ºapte luni ºi este nãscutã în zodia Balanþei. Îi place foarte mult sã coloreze, sã asculte muzicã ºi sã se uite la desene animate.

7 (numele dvs.)

................................

Nr.

Sãptãmîna viitoare, începe Tîrgul Moº Nicolae La pavilionul expoziþional Casa Cãrþii va începe, pe 20 noiembrie, Tîrgul Moº Nicolae, manifestare organizatã de Camera de Comerþ ºi Industrie Argeº. Acesta va fi deschis pînã pe 6 decembrie, cînd va începe Tîrgul Pomul de Crãciun 2005, organizat de aceeaºi instituþie. De sãptãmîna viitoare, piteºtenii ºi nu numai vor putea sã cumpere de aici diferite cadouri, în special jucãrii pentru cei care aºteaptã cu nerãbdare venirea lui Moº Nicolae. Se pare cã preþurile vor fi mai mici decît cele din celelalte magazine de profil. κi vor expune produsele 70 de firme din judeþ ºi din þarã. Expoziþia cu vînzare poate fi vizitatã zilnic, între orele 10.00 - 20.00. A.R.

Miss Boboc a cîºtigat o excursie la munte Joi seara, la discoteca Blue Night a avut loc Balul Bobocilor de la Liceul Ion Cantacuzino. Chiar dacã profesorii sînt în grevã, ei au fost prezenþi în numãr destul de mare la acest eveniA.R. Foto: D.Þ. ment, fiind alãturi de elevi.

La concursul de miss au participat nouã concurente, una mai frumoasã decît alta. La proba de aptitudini, douã dintre candidate au dansat alãturi de Daniela Turcescu, Regina Piteºtiului 2005, pe o coregrafie rea-

lizatã de Alexandra Bãlãu, ocupanta locului II la acelaºi concurs. În deschiderea balului, au intrat pe scenã bãieþii de la Free Style. Un moment mult aºteptat al serii a fost prezentarea rochiilor de searã, la care fiecare concurentã a încercat sã atragã voturile juriului prin eleganþã ºi stil. Cea mai mare prizã la public a avut-o fata cu

numãrul 2, care a îmbrãcat un corset sexy, cu o fustã lungã ºi crãpatã pînã sus pe un picior. Ea a fost una dintre preferatele publicului care, în momentul cînd a vãzut cã nu iese cîºtigãtoare, a strigat de cîteva ori: „Hoþii! Hoþii!“. Totuºi, au fost destui care s-au declarat mulþumiþi de noua Miss Boboc, titlu ce i-a revenit Marinei Cristina Gaiu. Ea a primit mai multe cadouri, printre care ºi o excursie pentru douã persoane, la Voineasa. ■

Curierul zilei - pag. 7

Concurentele au dansat cu Se cãsãtoresc duminicã: Regina Piteºtiului

Cãtãlina Laura Caprã Dan George Vasile; Gabriela Mirela Meilescu - Mihail Stoica; Simona Elena Ionescu - Marius Sima; Georgeta Daniela Tudosie - Sorin Fieraru. A.R.

Denisa Ana-Maria Cãlinescu

ARG

Florentina Diana Boºneag Marius Davida; Maria Dulicã Viorel Ghiþulescu; Irina Aron Cristian Negru; Mãdãlina Vizitiu - Constantin Dragnea; Iuliana Doina Popa - Ion Ciucan; Laura Pîrlea - Cãtãlin Cristescu; Raluca Carmina Petre - Silviu George Sãndulescu; Daniela Elena Dobre - Ion Ionuþ Constantinescu; Sorinela Simona Boiangiu - Mircea Nicolae Cãlin; Mihaela Cristina Lungu Cristinel Drãguºan; Ana Teodora Sandu - Adrian Costea; Elena Anghel - Mircea Florescu; Antonela Ionela Ivãnuº - Radu Iordache; Georgiana Prodescu Gabriel ªtefan Frîntu; Cristina Olteanu - Gheorghe Sebastian

Andra Cumpenaºu.......210 David Lenca..................210 Alexia Costache...........100 Andrada Ghiþã ...............51 Bogdan Udup.................36 Darius Popa Schuur.......28 Ioana Alicia Ureche........23 Alexandra Morlova.........20 ªtefania Tudor................20 Denis Rizea.....................18 Robert Ivãnescu.............18 Iulian Caciuc...................13 Simona Iordache............11 Bianca Sãndulescu..........5

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

Are doar patru luni, este nãscutã în zodia Rac, îi place foarte mult sã facã bãiþã, este o grãsanã ºi o zîmbãreaþã. Le mulþumeºte încã de pe acum celor care o vor vota.

Are 4 ani ºi 7 luni ºi ºtie deja ce vrea sã ajungã atunci cînd va fi mare: doctoriþã. Pãrinþii cu greu o pot stãpîni, pentru cã face numai nãzbîtii. Numele de alint este BOÞO.

Voicu; Mihaela Huþanu - Marian Stoianof; Georgeta Marilena Ion - Ion Petre; Ana Gabriela Dumitrescu - Marin ªtefan Nicolae; Mihaela Modrojan - Ilie Glavaciog; Ecaterina Mariana Costache - Marian Turcu; Elena Giuha - Georgel Deaconescu; Carmen Chirnoagã - Nicolae Mirel Idoraºi; Florentina Sãraru - Liviu Cosmin Pop; Gabriela Virginia Mandache - Cristinel Constantin Funie; Tisa Pîrvan Cãlin Negrea; Mihaela Claudia Petrache - Gabriel Marius Ghiþã; Mihaela Nina Papoiu - Vasile Laurenþiu Bãlãºoiu.

Clasament

Alessia Ioana Calþea

Adriana Mihaela Paul

Mirii sfîrºitului de sãptãmînã

Numele meu este:

Are 5 ani ºi cea mai mare bucurie este pentru ea cînd pleacã la grãdiniþã. Îi plac desenele animate, dansul ºi muzica.

(numele favoritului)

Niki Vetas Dumitrescu

................................

Are doi ani ºi zece luni, este foarte vesel, boþogaº, are o personalitate foarte puternicã. Îi plac reclamele, desenele animate, muzica ºi reþine totul foarte repede.

Cel mai frumos copil este:

ªtefan Sorin Gheorghe

Talon de concurs

Trimiteþi taloane!

Concurs - Fapt divers

Ionuþ Adelin Negru


Cultural

Galeria seniorilor:

Foaia omului itual deºtept ºi spir

l u r e i r Cu Artelor Sîmbãtã, Anul III. Nr. 139 05 (nr. 70) 12 noiembrie 20

Bãlãceanu-Stolnici, fiu al faptelor sale nea sa cã i-au fost trecute sub tãcere meritele de om de ºtiinþã, care nu sînt nici puþine ºi nici mãrunte.

Joaca de Elvira Stanciu Aºa cum unul bea ªi altul fumeazã, Eu mã exprim în scris... La mine „beþia“, chiar fãrã sã vrea, Cu mult mai mult dureazã. Îmi ºchioapãtã condeiul uneori, Cînd mã joc cu cuvintele... Cãci dincolo de nori Eu vãd toate mormintele. Poate cã am inversat Cerul cu pãmîntul Sau poate doar am visat Încurcînd fapta ºi cuvîntul. Am mai visat ceva, Cã s-au împãcat morþii Cu oamenii vii, Dar asta-i altceva... ªtiu sigur cã-ntr-o zi Chiar asta se va întîmpla.

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

Tolba cu depeºe:

Marin Preda oferã 500 RON

Copil rãsfãþat

La evenimentul cultural care a avut loc duminica trecutã, iniþiat de Centrul Cultural din Piteºti, academicianul Constantin Bãlãceanu-Stolnici a fost elogiat mai mult pentru calitatea sa de vlãstar boieresc. Eu, unul, paria þãran sadea, proletar intelectual, adept al filosofilor iluminiºti, nu cred cã are vinã cineva sau merit pentru cã s-a nãscut într-o castã sau alta. Nimeni nu poate sã-ºi aleagã nici pãrinþii, nici locul, nici timpul cînd sã vinã pe lume. Nici pruncul Constantin, cãruia i-a fost dat sã respire prima gurã de aer într-o casã boiereascã...

Dacã vreþi sã vã întîlniþi cu Marin Preda care, generos, oferã premii în Conul Constan- vin din vremea obºtilor, jupîvaloare de 500, 400, 300, 200 lei noi, nu tin, ca sã folosim natelor, cnezatelor ºi voievodavã trebuie decît un pix, o coalã de hîrtie formula tradi- telor, prezenþi la întemeierea ºi ceva talent. Dacã aveþi har ºi interes, nu þionalã, este Þãrii Româneºti ºi care au jurãmîne decît sã scrieþi o prozã scurtã sau cel descendentul cat un rol de seamã de-a lunmult trei, la calculator, douã rînduri cu font unui neam gul întregii noastre istorii, du12, în 5 exemplare, însumînd maximum 10 pagini, pe care sã le trimiteþi pe adresa „Dide boieri pã cum ne mãrturisesc cronicirecþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu pãmîn- le ºi alte nenumãrate docuCultural Naþional Teleorman, strada Dunãrii t e n i , mente. Fãrã îndoialã cã, prin nr. 178, Alexandria, jud. Teleorman, cod fi acare selecþie, educaþie, întregul 14 00 47“, cu menþiunea „pentru concurs“. De c o r mod de viaþã, aceastã elitã s-a asemenea, în plicul care conþine lucrãrile pen- date de ºlefuit, s-a cizelat, s-a înnobitru concurs, participanþii vor expedia un plic instituþia lat de-a lungul generaþiilor, închis, purtînd acelaºi motto, ce va conþine o r g a n i z a fapt care a ajuns sã se imnumele ºi prenumele autorului, adresa ºi tele- toare, dar ºi prime cumva ºi-n codul gefonul, data ºi locul naºterii, ocupaþia ºi date de reviste literare despre activitatea de creaþie. Pot participa ºi de culturã, care netic. Dar în toate acreatori care nu sînt membri ai Uniunii Scri- îºi rezervã dreptul de ceste achiziþii nu a itorilor din România, ai Asociaþiei Scriitorilor a publica lucrãrile preavut nici o contriProfesioniºti din România sau ai altor aso- miate. Lucrãrile vor fi expebuþie nici un ciaþii de scriitori ºi nu au publicat un volum diate pînã la data de 14 noiemnou-nãsindividual de prozã. Premiile concursului vor brie, într-un plic închis. ■

cut. Nici conul Costicã, acela care a primit aceste elogii, oarecum jenat, declarînd în final cã este adeptul meritocraþiei. ªi desigur nemulþumit în si-

„Om este ºi el“ „Dar nu se mai astîmpãrã?“ - aud un glas rostit cu grijã. „Ce-i mai trebuie? celebru este, bani are sã mãnînce cu lingura, ar putea sã-ºi petreacã timpul în cãlãtorii de plãcere, în staþiuni balneare, la el în bibliotecã... om este ºi el“. Omul, maºinãrie biologicã, suprasolicitatã, se uzeazã, are nevoie de repaos, de reîncãrcare a acumulatorilor. Dar Constantin Bãlãceanu-Stolnici este fãcut din alte aliaje decît cele obiºnuite. Pe mãsurã ce se consumã, se regenereazã cu ºi mai multã energie. Medic în-

Invitatul sãptãmînii:

Vãrãºcanu - profesorul de istorie poet patriot Cuvintele rîuri

Curierul zilei - pag. 8

Curg rîuri de cuvinte spre Rîm, Unindu-se cu apele din Dava, De veacuri, în izvoare coborîm, Cu mierea lor pe buze ºi otrava. Poetul Constantin Vãrãºcanu, profesor de istorie la Colegiul Naþional I.C. Brãtianu, unde a fost ºi elev, este singurul poet de pe aici ºi printre puþinii din þarã care, la ora aceasta, mai scrie poezie patrioticã. Nu întîmplãtor, creaþia lui a fost bine primitã de critica literarã ºi încununatã cu mai multe premii la concursuri de creaþie literarã din Craiova, Tîrgoviºte, Tîrgu Jiu, Rîmnicu Vîlcea, Deva, Sebeº-Alba, Piteºti, Bucureºti etc.

În vremi cumplite ºi de mari urgii, Se deschideau vîrtejuri fioroase, Ce gura le-nchideau la cusurgii, Cu jarul lor ºi clocotul din oase. ªi am rãzbit prin cumpeni de amar, Cu oastea slobodã ºi nerobitã, Cuvintele ne-au fost un viu hotar ªi spadã murmurea lor cumplitã. ªi dacã ne întreabã cineva De vrem sã-nstrãinãm ceva cuvinte, Îi vom rãspunde cã atunci cînd va Vedea ucisã... flacãra din ginte... Cuvintele mustesc în rãdãcini ªi urcã-n frunze, dinþii fluturîndu-ºi,

Aºa cum aflãm din romanul autobiografic, publicat în foileton în revista Argeº, viaþa în conacul boieresc de la Stolnici era una patriarhalã, cu intruziuni ale lumii moderne ºi mondene. Copilãrie fericitã. Fãrã lipsuri, cu toate dorinþele împlinite. Guvernantã, cai de cãlãrit, bibliotecã, profesori de limbi strãine, sfaturi înþelepte, pãrinþi iubitori, prieteni de familie, automobil, motociclete, lecturi din autori iluºtri, serbãri galante, audiþii muzicale din creaþii clasice, tarafe de lãutari, þãrãncuþe... Copilul ºi adolescentul nu se simt claustraþi, prizonieri într-o anumitã condiþie umanã, dimpotrivã, se cred pe o rampã de unde pot sã-ºi ia zborul spre oriunde ºi cît mai departe. Nu observã decît în treacãt ºi mizeria diºmaºilor de pe moºie ºi fãrã sã-l afecteze. Sclav de bunã voie al muncii constructive, este un elev ºi un student care învaþã cu rîvnã. κi alege meseria de medic,

Iar altele s-aprind în mãrãcini ªi ostenealã în ocarã dîndu-ºi. Vocale mi se topesc pe mîini, Ca niºte flori din tei într-o psaltire, Cele strãine latrã-n guri cîini Latinele - se scaldã în potire. Consoanele vuiesc prin stejari Ca viscole pe-ntinderea de gheaþã, Ferice de trunchiaºii seculari, Cu floarea limbii navigînd prin ceaþã. În munþi au temple vorbele, la stîni, ªi-acolo dãltuirea este alta, Ea urcã din bãtrîni în alþi bãtrîni, Spre rostuirea patriei, înalta. Curg rîuri de cuvinte dinspre Rîm, Unindu-se cu apele din Dava, De veacuri în izvoare coborîm, Cu mierea lor pe buze ºi otrava.

unde cu adevãrat nu este loc de parazitism. Dacã ar fi optat sã fie un profitor al situaþiei sale, ºi-ar fi ales o cale de huzur, aºa cum s-a întîmplat cu alte odrasle boiereºti.

Dar dacã nu avea nici un merit cã se nãscuse dintr-o stirpe nobilã, nu i s-a iertat vina acestei întîmplãri. Blestemul originii Dar dacã nu avea nici un merit cã se nãscuse dintr-o stirpe nobilã, nu i s-a iertat

tr-un domeniu de vîrf ºi într-un institut de faimã internaþionalã, unde-ºi cautã sãnãtatea nenumãraþi pacienþi din lumea întreagã, practician valoros, dar ºi cercetãtor asiduu, nu numai în specialitatea unde încearcã sã gãseascã misterul mecanismelor îmbãtrînirii ºi sã afle soluþii pentru prelungirea vieþii active, dar vrea sã ºtie ºi care sînt secretele creierului ºi chiar misterele sufletului. ªi nu pãstreazã pentru sine aceste taine, ci le face publice, pentru uzul ºi profitul celor interesaþi. Dupã evenimentele din 1989, are libertatea sã-i consulte gratuit pe toþi oamenii din Stolnici ºi din împre-

Ninge peste Bucovina A cãzut ninsoarea peste Bucovina, Nins-a cu uitare, nins-a cu pustiu, Din adînc rãzbate glasul Stupcãi viu, Zimbrii mai suportã trecutului vina, A cãzut ninsoarea peste Bucovina. Ninge cu tãcere peste pietre sfinte, Freamãtã de jale codrul argintiu, Patria Enescu nu are tîrziu. Se tot cern luceferi peste vechi morminte, Ninge cu tãcere peste pietre sfinte. Se voroneþeºte apa în izvoare, Însereazã pasul pe lespezi de dor, Fãrã de hotare zidul de sub nor Urcã herghelia evului spre soare, Se voronoþeºte apa în izvoare.

vina acestei întîmplãri. Pãrinþii, rudele, neamurile, prietenii, casa, toate proprietãþile, totul - totul dispare ca la un semn, într-o singurã noapte. ªi el se trezeºte singur, silit sã supravieþuiascã în jungla comunistã. Iar dacã nu este surghinuit cu domiciliu forþat, aruncat în închisoare sau într-o colonie de muncã, îºi dã seama cã nu este vorba decît de o amînare. Adevãrul este cã puterea de atunci, care a lichidat clasa moºiereascã a mai pãstrat, provizoriu, cîteva exemplare, din douã motive: mai întîi cã avea nevoie de aportul unor specialiºti, ce nu puteau fi înlocuiþi din mers, în al doilea rînd, aºa cum îºi fãcuse o rezervã de cadre, menþinea ºi o rezervã de potenþiali duºmani de clasã, în rol de þapi ispãºitori, în caz de eºecuri politice sau economice. Suspectat, supravegheat fãrã întrerupere, a putut sã reziste numai datoritã meritelor sale, devenind indispensabil din punct de vedere profesional.

jurimi, care îl cautã, sã ia o catedrã universitarã, sã participe la congrese ºi la simpozioane ºtiinþifice, sã poarte o corespondenþã bogatã cu savanþi de pretutindeni, sã conducã colective de cercetare, sã scrie studii ºi cãrþi, sã participe la emisiuni TV ºi sã rãspundã la nenumãratele invitaþii în diferite oraºe ale þãrii, în dezbateri pe diverse teme, cum ar fi ºi cele istorice. Prea mult timp nu ºi-a pierdut în procedee de preluare a moºiei, pãdurii, morii, conacului ºi altor bunuri recedate, dupã lege. Pentru cã le-a donat comunitãþii. Om este ºi el. Dar ce om! ■

Planetã de tînãr Aceastã rubricã este adresatã tinerilor talentaþi. Dacã aveþi texte despre care credeþi cã meritã publicate, trimiteþi-le pe adresa redacþiei noastre. Nu uitaþi sã ne scrieþi cîteva cuvinte ºi despre voi, ºi despre activitatea voastrã literarã. Iulian Constantin Sanda, student la Facultatea de Jurnalism a Universitãþii Piteºti, membru al cenaclului Junior de la Casa de Culturã a Sindicatelor.

Se întorc din mituri mieii pe la stînã, Pe sub glie vîntul urlã prin strãbuni, Eminescu mînã cerul mai spre buni, Clopotele limbii freamãtã-n fîntînã, Se întorc din mituri mieii pe la stînã. A cãzut ninsoarea peste Bucovina, Nins-a cu uitare, nins-a cu pustiu, Din adînc rãzbate glasul Stupcãi viu, Zimbrii mai suportã trecutului vina, A cãzut ninsoarea peste Bucovina.

Paginã realizatã de Marin Ioniþã

Democraþie! Foaie verde pãpãdie, La noi e democraþie, Aºa cã liberã sã fie A omului prostie!

Grevã... contagioasã Anul nou secretã sevã, Profesorii sînt în grevã, Dar, de mã gîndesc niþel, ªi Guvernul e la fel.

Elevul... modern La vorbit mai treacã-meargã, Poþi spune cã-i exeget, Dar nu ºtie cum s-o dreagã, C-are scris de-analfabet.


Motto: „Cuget, deci exist!“

(Continuare)

O jumãtate de þol

C

N

El îºi conduce fi n Angherm În Argeº, Maria uitorul principiul „Fã lu a dupã ib tr is d te crul bine s lescu e º i d . u -l iu n p e în m ã la capãt!“. nr. 1 în do „Cine se apucã de afaceri trebuie sã verifice douã lucruri: dacã e sãnãtos mintal ºi fizic“ Marian Anghelescu este patronul firmei DECK Birotica Group, firmã ce acþioneazã în domeniul asistenþei tehnice pentru echipamente comerciale ºi de birou. A intrat în afaceri în 1998, cînd a înfiinþat aceastã societate alãturi de Dan Cîþu. În acest moment, Birotica Group lucreazã cu peste 3.000 de firme din Argeº ºi s-a mutat într-un sediu nou, încã în construcþie, pentru care s-a fãcut credit la bancã. Firma condusã de Marian Anghelescu are o cifrã de afaceri anualã de 500 de mii de euro. C.V. Cînd v-aþi apucat de afaceri? - Am înfiinþat firma împreunã cu colegul meu Dan Cîþu, în 1998, dupã ce am lucrat la o reprezentanþã a unei mari firme, care era numãrul unu în distribuþia de copiatoare în România, Arexim. În ‘98, s-au retras din zona noastrã ºi ne-au lãsat sã ne continuãm afacerea pe cont propriu. La ora aceasta, Birotica

Group este lider pe piaþa caselor de marcat în Argeº, deþinînd 60% din piaþã. În ultima vreme, ne-am concentrat eforturile pe dezvoltarea departamentului de copiatoare. Cel mai mare preþ îl punem pe personal. Avem aproximativ 30 de angajaþi, cu o medie de vîrstã de 26 de ani. Mulþi încã nu ºi-au terminat studiile, dar sîntem încîntaþi sã lucrãm cu ei, pentru cã a-

duc informaþii noi, au o atitudine aparte. Îmi consider colegii ca niºte parteneri. Care consideraþi cã a fost cheia succesului? - Perseverenþa, atenþia de a focaliza pe principii corecte, deviza „Fã lucrurile bine ºi du-le pînã la capãt!“. Totuºi, nu pot spune cã am cheia succesului, o astfel de cheie o putem identifica dupã ani de zile de activitate, cu condiþia ca mediul în care ne desfãºurãm activitatea sã fie corect. Ce cifrã anualã de afaceri aveþi? - Cifra, în ultimii ani, a tot crescut ºi avem în jur de 500 de mii de euro. Ce aþi recomanda celor care doresc sã se apuce de afaceri? - Sã verifice douã lucruri: dacã sînt sãnãtoºi mintal ºi fizic. ■

Scandal în poarta Inspectoratului ªcolar Judeþean

Dupã 2 luni de ºcoalã, 4 elevi au rãmas pe drumuri ce se întîmplã. Totul începe pe 25 octombrie, cînd un elev, pe numele sãu Marian Claudiu Andreica, absolvent de clasa a X-a, exmatriculat în clasa a XI-a ºi din nou reînmatriculat în clasa a XI-a, depune o contestaþie la Inspectorat, pe motiv cã nu se regãseºte pe lista candidaþilor declaraþi admiºi în septembrie. Pentru cã termenul de depunere a contestaþiilor (48 de ore de la afiºarea listelor) trecuse cam de multicel, Inspectoratul ªcolar o ia în consideraþie, tratînd-o „ca pe o sesizare“, dupã cum a spus inspectorul general adjunct Nicolae Vizuroiu.

V

Admis fãrã examen Inspectorul general adjunct Nicolae Vizuroiu

Vorbele frumoase despre „lupta împotriva vechilor obiceiuri“, „reforma realã din educaþie“ ºi „calitate“ sînt ca un blestem în gura conducãtorilor Inspectoratului ªcolar. De fiecare datã cînd sînt rostite, apare cîte un scandal. Ultima bubã din capul învãþãmîntului a apãrut chiar în nasul Inspectoratului ªcolar. Datul cu stîngul în dreptul a devenit o specialitate a celor care conduc învãþãmîntul argeºean. B.L. Foto: D.Þ.

A fãcut contestaþie dupã douã luni

Conducerea ºcolii e de vinã

✍ Radarul Curierului

Un rãspuns îl dã fostul director al ºcolii, Cornel Nicolescu: „Elevul Andreica a ajuns în aceastã clasã prin ■ Maºina reprezentativã pentru tineri transfer, dosarul lui fiind aprobat înaintea desfãºurãrii examenului, astfel cã acesta nu a mai trebuit sã susþinã vreun examen“. Dacã la problema Andreica se pare cã s-a gãsit o explicaþie, întrebarea fãrã rãspuns este de ce a fost nevoie de recorectarea tuturor lucrãrilor, ajungîndu-se astfel la o situaþie jenantã, atît timp cît cel care a depus contestaþia nu La Sediul Centrului pentru Tineret Piteºti, de lîngã a susþinut examen? Tot fostul Parcul 1907, e expusã maºina la care viseazã tineretul: director a încercat sã dea o o Dacie de hîrtie, pe care scrie MADE IN ROMANIA. explicaþie: „Noua conducere Studenþii o iubesc tare mult ºi dau autografe pe ea. a creat starea de tensiune. În cei 5 ani cît am fost ■ Taxi cu greutate director, nu am avut nici un scandal“. SpeÎn parcarea rãm cã Inspectoratul de taxiuri puteþi ªcolar se va trezi gãsi, dacã aveþi pînã la urmã din amorþealã ºi cã noroc, ºi un taxi va rezolva acompactor. Multora c e a s t ã le-ar plãcea sã circule situaþie pe stradã turtind totul în penibicale, dar compactorul nu stã lã. ■

mult.

Pulitzer

Curierul zilei - pag. 9

În urmã cu douã luni, la începutul lui septembrie, la Grupul ªcolar de Construcþii Maºini Nr. 2, a avut loc un examen al elevilor din anul III, care ºi-au exprimat opþiunea de a alege forma de învãþãmînt FR. Aceastã formã de învãþãmînt a fost creatã special pentru elevii anului III, care au participat la diferite concursuri ºi olimpiade la disciplinele tehnice. În limita locurilor rãmase libere, pot intra ºi alþi elevi, dupã

susþinerea unor examene de diferenþã. Aproape 50 de candidaþi ºi-au disputat cele 30 de locuri alocate pentru formarea unei clase. Cu cele 30 de locuri ocupate ºi validate de Consiliul de Administraþie al ºcolii, noul an ºcolar a început. Circul abia acum urmeazã. În rolurile principale avem un candidat care ba e, ba nu e admis, doi directori, fostul ºi actualul, care joacã ping-pong cu mîþa moartã pe care ºi-o aruncã de la unul la altul ºi, nu în ultimul rînd, Inspectoratul ªcolar, în rolul cetãþeanului turmentat, care nu prea ºtie

Iulian Cernea, noul director al instituþiei, instalat în funcþie în data de 21 septembrie (ulterior desfãºurãrii examenului), solicitã, la 1 noiembrie, reverificarea tuturor lucrãrilor, în baza sesizãrii elevului Andreica. „S-a format o comisie de reverificare, care a reanalizat toate dosarele. În urma acestei reverificãri, elevul Andreica a fost declarat admis al doilea pe listã“, a spus directorul Cernea. Cu siguranþã, unii poliþiºti ar fi invidioºi, dar ºi impresionaþi profund de eficacitatea cu care a fost rezolvat acest caz. Nici vorbã, însã, de aºa ceva, pentru cã, din spusele aceluiaºi director, am aflat cã „nu existã date la secretariatul ºcolii, care sã dovedeascã înscrierea acestuia pentru susþinerea examenului ºi nici lucrare de examen“. Recorectarea lucrãrilor a dus la schimbarea ordinei pe lista de examen. Aºa se face cã, la douã luni de la începerea

✍ Capra vecinului

ºcolii, 4 elevi s-au trezit cã nu mai sînt elevi. Bi■ Anotimpul atitudinilor jalnice la televizor neînþeles, alþi 4, iniþial respinºi, le-au luat Celebrul ziarist Cristian Tudor Popescu, într-o emisiune recent locul. Aflat la o aruncãtransmisã pe un oarecare post de televiziune, i-a surprins nu numai pe amicii sãi, ci în mod egal ºi pe duºmanii sãi, care, în turã de bîtã în baltã, Insciuda tuturor animozitãþilor, admirau steaua de granit a pectoratul ªcolar a aflat de jurnalistului. Fiindcã este jenant - ca sã nu zicem mai mult problemã, însã „nu deþine sã-l vezi pe cinicul, bãtãiosul, chirurgul tãietor în carne vie toate datele“, pentru a-ºi da dl Popescu lamentîndu-se cãtre interlocutorul sãu, ceva de cu pãrerea... Respectabila instigenul: „Domnu’ X, chestia e cã eu, în ultimul timp, am cam tuþie nu ºtie cã Marian Claudiu luat-o în barbã ºi nu e bine. Cã ori de cîte ori am ieºit în Andreica nu figureazã pe lista de examen, nici mãcar printre cei public ºi-am susþinut pe cineva, s-a dovedit cã acela nu respinºi. „Nu avem toate datele merita încrederea mea. Aºa a fost ºi cu dom’ Preºedinte pentru a ne pronunþa asupra aces- Bãsescu, ºi cu distinsa doamnã Macovei, ºi vedeþi, tui caz. ªtiu cã toþi cei 4 elevi au fã- chestiile ãstea mã descurajeazã. Vã întreb pe dvs., cut, la rîndul lor, contestaþie ºi au fost domnu’ X, ce mã fac eu acu’?“. ªi dã-i, ºi dã-i pe tonul ãsta, de credeam cã l-au înlocuit extratereºtrii cu vreo miercuri în audienþã la dl inspector clonã pe simpaticul nostru confrate. Aideþi, dle general“, a spus Nicolae Vizuroiu. Popescu, se poate un aºa leºin de personalitate din partea dvs.?! Kiron

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

ã hîr, cã mîr, ce sã mai! Veni ºi ziua în care ticãlosul de fiu îl luã pe tat-su ºi-i fãcu un colþiºor de locuit - unde credeþi? - taman în grajdul vitelor, ca sã nu se mai împiedice de el în fiecare zi. De-ºi aducea aminte, îi trimetea o strachinã de zeamã caldã, iarã de nu, las cã-s bune ºi cojile de turtã muiate în apã, cã la bãtrîneþe nu e bine sã mãnînci mult sau gras, cã þi se-apleacã. ªi uite - aºa ajunse bietul om, nãpãstuit de propriul copil, sã doarmã pe paie, alãturea de vitele din grajd. umai Bunul Dumnezeu ºtia ce era în sufletul bãtrînului, cîtã fiere ºi amãrãciune se adunase în inima lui ºi stãtea sã dea pe dinafarã. Da vezi cã stîrpitura de fecior era ºi el însurat ºi, la rîndu-i, avea ºi el un bãietan ca de vreo 6 - 7 aniºori. Iar copilandul ãsta aºa de tare îºi iubea bunicul, de ziceai cã era un înger pãzitor trimis de Dumnezeu sã-i aline sufletul îmbolnãvit. Îi aducea pe furiº miez de pîine caldã ºi albã, fãcutã din floare de fãinã, ºi orice bunãtãþi îi dãruia tat-su, se ducea repede, în ascuns, de le împãrþea cu bunicã-su. Stetea pe jos, în paie, la picioarele bãtrînului ºi asculta pildele, istoriile cu tîlc ºi legendele pe care acesta i le spunea. ªi visa aºa, cu ochii deschiºi, la o lume de basm, croitã de mintea lui crudã ºi de inima lui neîntinatã de copil. Tresãrea ºi-o lua la fugã atunci cînd se auzea strigat de pãrinþi ºi nu era zi de la Domnul sã nu ia bãtaie cu biciul, cã iar s-a dus ºi ºi-a împãrþit mîncarea cu bãtrînul. Însã copilul, înger curat, venea ºi-ºi usca lacrimile în palmele bunicului ºi oricît l-ar fi pedepsit, nu se dãdea dus de lîngã acesta. eni, la un moment dat, o iarnã asprã, cum demult nu se mai abãtuse peste sat. Cu viscol înverºunat ºi nãmeþi pînã-n coama casei. ªi-ntr-o searã, se puse un ger aºa de cîinos, de se-auzeau crãpînd pietrele pe drum, iar apa din fîntînã se fãcu bocnã. Copilaºul, vãzînd urgia de-afarã, plîngea cu lacrimi cît pumnul ºi se ruga de tat-su, trãgîndu-l de poala hainei: „Tãicuþule, ai mãi tãicuþule, dã ºi mie un þol gros ºi cãlduros, de lînã, sã i-l duc lu bunicu, sã nu moarã de frig!“. Dar tat-su îi zise cã ºi dac’ar muri, ce pagubã-n ciuperci, cã doar era bãtrîn. „Tãicuþule, ai mãi tãicuþule, lasã-mã sã-i duc ceva gros de învelit, sã nu moarã bunicul meu!“. ªi pîn’ la urmã, plictisit de scîncelile copilului, nãpîrca se-ndurã de scoase dintr-un scrin un þol vechi ºi uzat, tocit de vreme ºi gãurit de molii, a cãrui urzealã de-abia se mai þinea sã nu se-mprãºtie în aþe putrezite. (va urma) Asterix

Face afaceri cu case de marcat

Fapt divers

de Re su þete cc es

Astãzi, patronul firmei DECK Birotica Group: ✍ Reflecþii sub abat-jour


VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGRE- ALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) VÎND 4 scaune, frigider Arctic mare ºi mijlociu; oglindã veneþianã, masã sufragerie, bucãtãrie, birou calculator ºi birou elev, minibliotecã cu servantã, dormezã, comodã multifuncþionalã, cuier hol. Tel. 222178, 0788724044. (C.070720050020)

VÎND sistem JBL, 5+1, cu amplificator VÎND Dacia berlinã, 2001 injecþie, Pioneer, Dolbi digital. Tel. 0745685777. închidere, alarmã, casetofon, 106 (C.1249901) milioane negociabil, probã ºi service. VÎND Nokia 6230, are cutie ºi toate 0740078237. (C.061120050043) accesoriile, preþ 5,5 milioane. Tel. VÎND Dacia 1300, 1979, 13,5 milioane 0726354854. (C.101120050002) negociabil. Tel. 0723099936. VÎND calculator AMDXP 2000+256 (C.071120050031) RAM, DD Ram, placã video G Force, TV VÎND SupeRNova, an de fabricaþie Tuner DVD, floppy, HDD, mouse optic. 2002, echipatã taxi, CASCO, rulatã taxi Tel. 0744363289. 4 luni, casetofon JVC, alarmã, VÎND urgent orgã Yamaha, 5 tipuri, închidere. Preþ 180 milioane. Tel. camerã video JVC, nouã, camerã 0740543906. (C.081120050028) digitalã Canon. Tel. 0248/632784, VÎND Dacia 1999, geamuri negre, GPL, 0724040434. alarmã, închidere, 90 milioane

Anunþuri la telefon

■ VÎND DVD rekorder cu hard disk, numai pentru VÎND þuicã. Tel. 0742196171. cunoscãtori. Rog seriozitate. Tel. 0746630261. (C.081120050020) ■ VÎND Leptop Fujitsu Siemens Intel Centrino, nou, cutie. Tel. 0742981354. VÎND masã calculator, ■ VÎND Tv color, diagonala 72 cm, Telefunken, sufragerie, bucãtãrie; birou stereo, ecran plat. Tel. 219416. student; cuier hol; frigider ■ VÎND antenã parabolicã digitalã; tv color în mare ºi mijlociu; comodã garanþie, 100 HZ. Tel. 647131. multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

VÎND frigider Arctic mijlociu; masã bucãtãrie. Tel. 217857. (C.021120050037)

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI

VÎND lemne foc. Tel. 0722752997. Anunþuri la redacþie (C.1249858) VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; VÎND 10 cutii stupi noi. Tel. Cumpãr orice tip Dacia, eventual 0724937087. (C.071120050006) avariate. Ofer radiere. Tel. 0741249769. VÎND congelator ºi frigider Arctic. Tel. (C.190920050114) 288067. (C.071120050062) VÎND berlinã 1410, an 1999, gri metal, VÎND societate comercialã, SRL. Tel. casetofon. Tel. 212784. (C.1249916) 0740030616. (C.081120050051) VÎND Nova GT 1998, 5.800 km. Preþ negociabil. Tel. 0724447208; 286697. (C.1249845)

VÎND vitrinã frigorificã nouã. 0724233008. (C.031120050042)

import ITALIA BRC, Marini; Voltran - Tr

VÎND tîmplãrie PVC stejar auriu, 2 feþe, ferestre ºi uºi, deja confecþionate. Tel. 0721405280. (C.081120050046)

omologate RAR, Euro 4, începînd cu

VÎND mobilã sufragerie. Tel. 223084. (C.081120050001) VÎND motocultor cu remorcã, tracþiune 4X4. Tel. 0745183362; 253839. (C.081120050002) VÎND 2 cripte plus cruce funerarã, aproape de aleea principalã, Cimitir Sf. Gheorghe. Tel. 0741116458; 021/6283267. (C.091120050004)

INSTALAÞII

GPL AUTO 820

lei,

cu TVA ºi montaj incluse.

Garanþie 18 luni, RATE, avans 0%, inclusiv pentru pensionari ºi taximetriºti.

PROMOÞIE: instalaþie GPL DACIA CAMIONETÃ, carburator,

989

lei.

Complex Comercial JOHN.

Tel. 0743 575825, 0248 289160.

VÎND plug 5 brazde, disc 4,4 m, cereale -soia, orzoaicã toamnã/ primãvarã, VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL. ovãz. 0248/694147. (C.101120050006) Tel. 0745187445. (C.071120050015) VÎND centralã termicã combustibil VÎND Dacia 1991, albã, radiatã, GPL, solid, boiler, aparat aer condiþionat rovignetã, ITP 2006, cauciucuri noi, 30 14000 BTU, registre încãlzire, þevãrie. milioane negociabil. Tel. 0723421744. 214678; 0722763314. (C.081120050010) (C.101120050024) VÎND Dacia 1310, 1997, alarmã, VÎND criptã 3 locuri (verticalã), casetofon, stare ireproºabilã, Cimitirul Sf. Gheorghe. Tel. 646205. negociabil. 0745433886. (C.101120050009) (C.081120050034) VÎND centralã termicã Junkers Bosch, VÎND Dacia Solenza Scala, 2003, full20 kw, pe lemne, nouã, în garanþie. options, gri perlã, 27.000 km. 0722326470. (C.101120050043) 0740279028. (C.111120050010) VÎND mini Chopper Harley-Davidson, DACIA 1310, fabricaþie 1998, full-options, model nou, senzaþional ca proprietar. Tel. 0740197428; 288388. aspect ºi antenã parabolicã completã. (C.021120050010) 0721893431. BERLINÃ 2002, albastru metalizat, unic proprietar, Anunþuri la telefon geamuri ionizate, 17.000 km reali, preþ negociabil. ■ VÎND Rolasd G1000, 900 euro urgent. 271701. Tel. 0744107533. ■ VÎND congelator, maºinã de cusut, covor. (C.071120050030) 648680. ■ VÎND cãrucior copil. Tel. 0742476348. VÎND Dacia 1310 berlinã, ■ VÎND goblen Euforbhia, ficus ºi maºinã de cusut preþ negociabil. Tel. Ileana. Tel. 286082. 215360; 0721865472. ■ VÎND televizor ºi frigider, 2 milioane, negociabil; (C.031120050002) CD rom nou. Tel. 0747984454. ■ VÎND maºinã de spãlat automatã Zanussi, 13 programe. Se acordã bonus. 255409; 0723161681. VÎND VINDROVER; remorcã transport ■ VÎND mobilã de dormitor ºi canapea. Tel. persoane; Fox tocat coceni. 631871. 0721936955. (C.0311200500001) ■ VÎND maºinã de cusut Nicoleta, 3 milioane VÎND Dacia martie 2003,129 milioane, negociabil. Tel. 255004. proprietar. 0726057552. ■ VÎND lampã din bronz pentru tavan, veche de unic (C.071120050011) 100 ani, stare de funcþionare. Tel. 0726651614. ■ VÎND Lactovit. Tel. 647693. URGENT! Dacia 1307, 2001 ■ VÎND ºifonier, canapea, colþar bucãtãrie ºi cuier. septembrie, suprastructurã fibrã de Tel. 637373, dupã ora 18,00. ■ VÎND pãtuþ lemn complet, bicicletã 1/2, cãrucior sticlã, cuplare 4x4 manetã, planetare faþã, planetare spate, cardan, grup, sport copil. Tel. 610567. c.v., toate noi, în garanþie, 195 milioane. 0727645938. (C.081120050014)

VÎNZÃRI ELECTRONICE VÎND camerã video Samsung Hi8, nouã, NTSC, 10 milioane. 0722421160; 223835. (C.061120050014)

VÎND video camerã ºi video recorder Panasonic. Tel. 0743828500. (C.091120050010) VÎND PC -P II, îmbunãtãþit, stare foarte bunã, preþ convenabil. Tel. 0723193749. (C.081120050001)

VÎND SupeRNova 2001, stare impecabilã, roºu imperial, îmbunãtãþiri, 128 milioane. Tel. 0744429560. (C.091120050022)

0723992327. VÎND Solenza Confort 2004, roºie, proprietar, 30.000 km. Tel. 0722229498; 0742763271. VÎND bãri Dacia, recondiþionate; Repar (C.091120050004) bãri de maºinã orice tip. Tel. VÎND Dacia SupeRNova, stare 0743439841. (C.071120050006) impecabilã, echipatã taxi cu acte- Tel. VÎND Logan, 2005 septembrie, 3 ani 0721975484. (C.091120050019) garanþie, full, fãrã AC, 7.000 euro negociabil. 0740180596. VÎND SupeRNova 2001, albastru. Preþ 140 milioane, negociabil. Tel. (C.071120050006) 0727231954. (C.071120050038) VÎND Dacia 1310, 1998, 52.000 km, 70 VÎND SupeRNova 2001, bleo de milioane negociabil. 0744640113. France. Tel. 0722720298. (C.071120050036) (C.081120050026) VÎND camionetã Dacia 1307, 5 locuri, VÎND Rabã 16 tone ºi remorcã. Diesel, suprastructurã fibrã sticlã 0744491514. (C.091120050021) 2003. 0745660325. (C.071120050057) CAMIONETÃ pik-up 2001, injecþie, 98 VÎND SupeRNova Rapsodie milioane. Tel. 0740798451. 2002, galbenã, proprietar, (C.091120050013) multiple îmbunãtãþiri, preþ VÎND Dacia 1307, Diesel, la 0 km. Tel. negociabil. Tel. 0744318642. (C.091120050035) 0721573172. (C.081120050025) VÎND Dacia 1997. Tel. 0743821775. (C.091120050026) SUPERNOVA 2002 diamant, VÎND SupeRNova Rapsodie, 2002, 100 proprietar,impecabilã. Tel. milioane. Tel. 0723696124. 0745063173. (C.031120050046) (C.091120050007) VÎND Tractor 445 DT, c.i., înmatriculat. VÎND Dacia SupeRNova, 0729032451. (C.071120050001) 2001, unic proprietar. Tel. VÎND Dacia berlinã 1310, fabricaþie 0723661063. 1991, stare foarte bunã. 0743200529. (C.091120050017) (C.071120050002) VÎND Berlinã, 1998, impecabilã, VÎND SupeRNova 2003 Confort, 138 negociabil. Tel. 0727747561. milioane. Tel. 0726057552. (C.091120050037) (C.071120050012) VÎND Solenza Confort 2004, roºie. Tel. VÎND caroserie Dacia 1310, motor 0723231027. (C.091120050009) 1300- 1400, c.v. 4- 5 trepte. CUMPÃR orice tip Dacia pentru piese, eventual URGENT! Break, 1997, proprietar unic, închidere centralizatã, alarmã, CD + avariate (Aro 10, 243, 244, TV). VÎND subwoofer+ staþie, RAR 2007, taxe la orice piesã din dezmembrare, ofer zi, impecabil, 64 milioane discutabil. radiere. 0742436045; 279798. 0742882044. Variante. (C.071120050046) (C.091120050050) CUMPÃR orice tip Dacia pentru piese, VÎND tractor U650, stare funcþionabilã. eventual avariate (Aro 10, 243, 244, 0248/293952 dupã 20,00; 0742667957. TV). VÎND orice piesã din (C.091120050032) dezmembrare, ofer radiere. VÎND VÎND Dacia 1310, 1998, unic proprietar. caroserie Dacia 1310 Tel. 0742436045; Tel. 0724789556; 251068. 279798. (C.071120050047) (C.091120050013) VÎND Dacia papuc suprastructurã DACIA 1310, 1984, îmbunãtãþiri, izotermã 1996. Tel. 0744322409. negociabil. Tel. 0788763253. (C.091120050013) (C.091120050004) negociabil. (C.071120050035)

VÎND Dacia break, an 1996 decembrie, 35.000 km, preþ 60 milioane, negociabil. Tel. 215010; 0744153490; 0723037100. (C.071120050001)

VÎND SupeRNova, noiembrie 2001, alarmã, huse de piele, 123 milioane negociabil. 217778; 0741118093. (C.091120050014)

VÎND Nova 1998, alarmã, GPL, preþ 60 VÎND Berlinã injecþie, noiembrie 2000, milioane, negociabil. Tel. 0745356664. stare foarte bunã, 93 milioane (C.071120050004) negociabil. Tel. 276205; 0741104061. VÎND Solenza Diesel, 2004. Tel. (C.091120050005) 0721278596. (C.081120050064)

VÎND Dacia 1310, 1983, verde, 16 Tel. 0744683712. CAMIONETÃ 2004- 12, GPL, cu milioane. suprastructurã, TVA deductibil. Tel. (C.091120050037) VÎND Dacia, 1981, model 1994, 5 trepte, 0745011963. (C.081120050059) proprietar. Tel. 0727251585. VÎND Solenza echipatã taxi Pic. Tel. (C.091120050038) 0722684912. (C.091120050002) VÎND/ ÎNCHIRIEZ Saviem. Tel. VÎND Logan Preferance, an 2005. Preþ 0741705010. (C.101120050014) negociabil. Tel. 220584. (C.1249894) VÎND Aro camionetã 4X4, 1998, preþ VÎND Dacia Break, 2004, îmbunãtãþiri. negociabil. Tel. 0727216615. Preþ avantajos. Tel. 0722391503. (C.101120050034) (C.081120050001) VÎND Dacia 1310, 1995, motor 1400, 5 trepte, vopsea originalã, stare DACIA break, proprietar, 1999, îmbunãtãþiri, stare funcþionare, 45 milioane negociabil. perfectã. Preþ 76 milioane 0727660053. (C.101120050015) negociabil. 0726703213. VÎND Solenza Scala 2003, 8.000 km, (C.081120050005) culoare perla, preþ negociabil. 0742763271. VÎND camionetã, 5 locuri, Diesel, 0722229498, octombrie 2003. Variante. 666187; (C.091120050011) 656732. (C.081120050085)

VÎND Dacia 1310, XI 1995, proprietar, VÎND Dacia Nova GTi, 1999, GPL stare tehnicã foarte bunã. Preþ omologat, stare excepþionalã, linie negociabil. 214678; 0722763314. (C.101120050023) audio JVC, 90 milioane negociabil. Variante Cielo + diferenþã. 0727301731. VÎND Break 2001, alb, 88 milioane fix. Tel. 0747110306. (C.101120050005) (C.081120050017) DACIA 1310, an 1999. Preþ 74.000.000. Tel. 0744578023; 0723586266. (C.081120050029)

VÎND Logan Ambiance marin, 0 km. Tel. 0742018197. (C.101120050016)

VÎND tractor 445, plug ºi remorcã, 150 milioane. 0745134771; 263671. VÎND Dacia Nova GT, fabricaþie 1998, 73 milioane, negociabil. Tel. VÎND Dacia SupeRNova, an fabricaþie (C.081120050024) DACIA 1310, 1996, îmbunãtãþiri, 0722436877, 0741575172. (C.1249906) 2003. Tel. 0726907846; 644963. negociabil. Tel. 0723501417. VÎND remorcã Dacia, unic proprietar, (C.101120050038) înmatriculatã, carte identitate, preþ VÎND 2 camionete, fabricaþie 1998(C.081120050044) Tel. 0744801665. 2000, stare foarte bunã. 0745351913; VÎND Dacia Berlinã, noiembrie 2001, negociabil. 0788552554. (C.101120050009) 28.000 km, RAR 2007, unic proprietar. (C.1249898) Tel. 638839; 0746226628. VÎND Dacia 1310, 1993, preþ VÎND Dacia Logan, 5.800 (C.111120050024) negociabil. Tel. 662223. km reali, 2004- octombrie, (C.101120050040) 6.600 euro. Tel. VÎND Break, 1997, bord CN, casetofon 0741207492. Daewoo, proprietar negociabil. VÎND Dacia 1987, preþ negociabil. Tel. (C.081120050002) 0744233971. (C.101120050014) 0747572351. (C.061120050030)

CIELO 1999, full, plus alarmã, preþ VÎND Ford Mondeo 1994, 2000 cmc, 16 negociabil. Tel. 0744353987. V, full-electric, înmatriculat PF, preþ 4.200 euro negociabil. 0744983070. (C.301020050047) VW Golf II Diesel, P.F. Tel. 0721163205. (C.091120050005) (C.021120050010)

VÎND Mercedes C200, CDI, 07-2001, DACIA Nova, an 1998, albã, 68.000.000 înmatriculat iunie 2005, full-options, negociabil. Tel. 0747534922. 14.200 euro. Tel. 0746210012. (C.101120050009) (C.021120050023) VÎND Logan Preferance, 2004- 10, unic VÎND Ford Mondeo fabricaþie 1998, proprietar, stare ireproºabilã. Tel. break, 1,8 TD. Tel. 0744683209. 0744701490. (C.101120050014) (C.021120050004) VÎND Dacia Berlinã, 1997, albastru VÎND Skoda Octavia TDi, full, 11.500 metalizat, unic proprietar, negociabil. euro, negociabil. Tel. 0722878616. 0747775311. (C.111120050001) (C.1249913) VÎND Dacia, 1997, unic proprietar, RAR VÎND Peugeot 405, 1990, stare 2007. Tel. 0744264244. impecabilã, motor 1600, 2.950 euro (C.111120050025) negociabil. Tel. 0722974759. VÎND Dacia 1310, 1998. Tel. 646513. (C.071120050040) (C.111120050027) VÎND Golf 4, 1,9 TDi, 2002, recent adus VÎND tractor U650 cu utilaje ºi moarã Germania, preþ negociabil. uruialã. 0721874755. (C.111120050001) 0744233971. (C.081120050019) VÎND urgent tocãtoare de coceni, pe 3 rînduri. 661042. (C.111120050002) DACIA camionetã papuk, 5 locuri, 1997, 75 milioane negociabil. 0745164053; 0744225379. (C.111120050005)

Tel.

VÎND Seat Leon 1,9 TDi, 830 C.P., AC, CD, 4 Airbaguri, închidere centralizatã, geamuri electrice, jante 17 „, bleu metal. Tel. 0723253150. (C.091120050002)

OPEL Astra Caravan 1995, 1,7 TD, ABS, jante aluminiu, dublu airbag, alarmã, închidere centralizatã, MP3 player + radio Kenwood, 5.100 euro, negociabil. Tel. 0723207101, 223835. (C.061120050010) VÎND super avantajos Citroen C5, 2002, 55.000 km. Tel. 0724468296. (C.061120050013) VÎND Espero, 1997, 1800 cmc, full, proprietar. Tel. 0722684116; 0740301222. (C.061120050033)

OPEL Agila 1200, 2001- 12, 85.000 km, primul proprietar, foarte avantajos. 0741946383. (C.111120050004) VÎND Matiz 2000, stare bunã, 3.400 euro. Tel. 0740450838. (C.111120050025)

OCAZIE! IVECO Daily 35S13V, 2001, VÎND Solenza în garanþie, preþ 230 scaune rabatabile pluº 19+1, tahograf milioane negociabil. 0722390667. VÎND Citroen Visa, 1985, Diesel, motor 2 ºoferi, impecabil. 0724303846. (C.111120050029) 1800, 30 milioane. 0747215982. (C.111120050006) VÎND Dacia 1305, an fabricaþie 2002, (C.031120050002) SKODA Superb, limuzinã, benzinã, 1,8 preþ negociabil. Tel. 0721544964. turbo, ful options, coniac metalizat, an VÎND Skoda Octavia TDi, (C.111120050017) fabr. 2003, unic proprietar, 40.000 km 2003- 12, proprietar, cu preluare contract leasing, reali, 14.000 euro, negociabil. Tel. VÎND Dacia pentru piese. Tel. 47.000 km, full options, 0740889302; 0726229972. 0724017569. (C.111120050009) albastru catifea; solicit (C.111120050026) 11.000 euro, iar ratele VÎND Solenza, 2004, aer VÎND Daewoo Espero, 1500 cmc, an rãmîn a fi achitate de condiþionat, închidere 1996, vopsea originalã, full-options, proprietar pînã la sfîrºitul centralizatã, alarmã, gri impecabil. Tel. 0744314857 contractului leasing. Tel. perlã, unic proprietar. Tel. 0724060999. 0720949197. VW Passat 1,9 TDi, 131 C.P., (C.031120050009) climatronic, carte service, gri metal, VÎND Dacia 1982, stare bunã, 13 2000- 10, 10.700 euro, negociabil. milioane, negociabil. Tel. 0723281370. VÎND BMW 316 i, an 2000, full, variante 0740889302. (C.111120050026) (C.1249933) Cielo. 0744689626. (C.031120054803) VÎND Mercedes 124, 2500 V}ND Solenta cu preluare de contract VÎND Matiz ianuarie 2005 cu preluare Diesel, 1992, full. Tel. la superpreþ. Tel. 074465112. leasing. Preþ 2.900 euro, negociabil. 0722684116; 0740301222. Tel. 0746867212, 0248/641176. (C.061120050034) VÎND Dacia berlinã 1310, (C.041120050081) an decembrie ‘98, 30.000 km, unic proprietar. Tel. 262442; 0741182792.

VÎND Logan Laureate, noiembrie 2004. Tel. 0744361332.

Anunþuri la telefon ■ DACIA break 1993, preþ negociabil. Tel. 0720374403; 275197. ■ VÎND Dacia 1300, preþ 22 milioane. Tel. 0746174124. ■ VÎND Dacia 1310, 2002, preþ negociabil. Tel. 0744473357. ■ VÎND Dacia 1310, 1998, unic proprietar, negociabil. 0726559788; 0727830456. ■ VÎND Dacia Nova, an 1998, GPL, închidere, alarmã, preþ negociabil. Tel. 0742486926. ■ DACIA Nova, 1998, albã, 67 milioane negociabil. Tel. 0745351664. ■ DACIA 1310, 1995, proprietar, negociabil 47 milioane. Tel. 0348409111. ■ DACIA 1997, gri metalizat, 46.000 km, 67 milioane neg. 0741016971; 213028. ■ DACIA berlinã, 1998, bej metal, GPL omologatã, RAR 2007. Tel. 0745435668. ■ PROPRIETAR vînd SupeRNova Clima, impecabilã. 0744690999. ■ DACIA Nova, 1998, 45.000 km reali. 0788781002. ■ DACIA 1310, motor 1400, c.v. 5 trepte, proprietar, 28 milioane, negociabil. Tel. 0724750098. ■ PROPRIETAR vînd dacia 1310, fabricatie 1988. Preþ 32 mil, neg. Tel. 0745086457. ■ VÎND Dacia 1310, 1999, 58 milioane, negociabil. Tel. 0743529919. ■ VÎND Dacia 1998, proprietar, vopsea originalã, taxe la zi, închidere, alarmã, huse piele, 75 milioane, negociabil. Tel. 0727048131.

STRÃINE Anunþuri la redacþie VW Passat Variant 2002, 131 CP,6 viteze, climatronic, pilot automat, computer bord, full-electric, 11.500 euro. 0744632246. (C.081120050031) VÎND Skoda Octavia 2004, garanþie iulie 2006. 10.100 euro, negociabil. Tel. 0743083900. (C.101120050019) VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. Accept varinate. 0745428575. (C.311020050001)

URGENT VW Golf 4 Variant, 2002, roºu, proprietar, înmatriculat, 107.000 km, impecabil, 8.900 euro. 0743884553. (C.021120050037) VÎND Passat Limuzinã, negru metal, 2001, recent adus Germania, climatronic etc., 11.800 euro. Tel. 0745025519. (C.031120050011)

OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, impecabil, RAR recent. VARIANTE. 0723585442. (C.261020050009)

VÎND Tico alb, 1998. Tel. 0723896980. (C.071120050001) PEUGEOT 406 HDI argintiu, 2003, full, limuzinã, 51.000 km, carte-service. 10.800 euro. Tel. 0740076308. (C.071120050033) VÎND Golf IV, 2000, full-options, 7.800 euro. Tel. 0722703021. (C.071120050064)

CIELO GLE/AC, 1999, full-electric, VÎND Cielo GLE/AC, 1996, 4.300 euro Tel. 0723560633. proprietar, jante aluminiu. 4.600 euro. negociabil. (C.071120050020) 0723218130. (C.041120050008) VÎND Audi A4, 1.9 TDi, 130 C.P., 2003, VÎND Opel Tigra, 1.4, 1997, AC, fullc.i., full options. Tel. 0745755627. options, jante magneziu. 0746868626. (C.071120050002) (C.041120050018) VÎND Mercedes124 Diesel, VÎND Nubira, an 1999, 1988, full options, stare foarte bunã. Tel. recarosat 2003, 5.500 euro, 0747193157. negociabil. Tel. (C.061120052509) 0744958387. (C.071120050022) VÎND Cielo 1996, impecabil, singur proprietar, full. Tel. VÎND Fiat Punto 2002, 0723168712. motor 1200 cmc, 6 Airbag(C.091120050001) uri, geamuri- oglinzi electrice, AC, închidere BMW 320 D, piele, scaune încãlzite, centralizatã, linie climatronic, închidere, 6 Airbag-uri, Balupunkt, 6 boxe, servo, geamuri electrice, etc, 13.000 euro, servo city, 49.000 km reali negociabil. 0726000091. carte service, adus de 3 zile, negru, 6.300 euro, (C.091120050004) negociabil. 0744958387. VÎND Golf II Diesel, 4 uºi, stare foarte (C.071120050023) bunã, 2.550 euro, negociabil. Tel. 0746111844; 0248255426. VW Golf 2002, climatronic, jante, 110 (C.091120050006) C.P., preþ 10.200 euro negociabil. Tel. NUBIRA II, 2002, full-options, 7.000 0723445590. (C.081120050029) euro negociabil. Tel. 0723550975. VÎND/ SCHIMB cu auto mai ieftin (C.091120050008) Omega 2.2 TDi, 2003, limuzinã, extraVÎND Tico, stare impecabilã, 85 full, argintiu metalizat, superbã. milioane, negociabil. Tel. 0722728971. 0745425097. (C.081120050040) (C.091120050008) PEUGEOT Partner 2002, sarcinã utilãCIELO an 1997, bej, full, 4.500 euro; 700 kg, 6.500 euro negociabil. TICO an 1997, 2.000 euro. Tel. 0745011963. (C.081120050060) 0723055061. (C.091120050009) VÎND Renault Scenic, 2002, fullVÎND Hyundai Getz, 2003, garanþie 1 electric, climatronic. Preþ negociabil. an, AC, servo, ABS, airbag, gri Tel. 0741125572. (C.081120050037)

VÎND VW Golf IV Variant, 2002. Tel. metalizat, 6.800 euro. 0746173555. (C.041120050071) 0746150323. (C.311020050004) PROPRIETAR vînd Opel Astrra 2003 VÎND BMW Ursuleþ. Preþ negociabil. Combi, 1.7 TDI, full options, gri metal, Tel. 0740820217. (C.041120050034) 9.700 euro, negociabil. 0741168576. (C.311020050009)

VÎND Skoda Fabia, albã, 2001. Preþ negociabil. Tel. 0726231616. (C.071120050021)

SUPER-OFERTÃ! AUDI A4, 2002, Combi, negru, super full-extra, 12.900 euro. 0744516276; 0723795800; 264734. (C.041120050006)

VÎND VW Bora 1,9 TDi, negociabil. Tel. FORD Focus Combi, 2002, gri metal, 0722388210. (C.011120050075) AC, ABS, oglinzi electrice, carkit VÎND Ford Scorpio, 1990, proprietar, Nokia, recent adus, taxe achitate, 0742941438. impecabil. Accept variante. Tel. negociabil. (C.081120050039) 0722308394. (C.021120050031)

VÎND BMW Ursuleþ, 1988, 2000 cmc, jante aluminiu, MP3, închidere centralizatã, radiatã, 95 milioane negociabil. Variante. 0741115175. (C.081120050058) VÎND VW Golf IV Variant, 1.9 Tdi, 2001, alb, 4 AIRBAG, geamuri electrice, ESP, aer condiþionat, închidere centralizatã, 116.000 km, 8.850 euro. Tel. 0743585144; 0248/610553. (C.1249895) VÎND urgent Ford Focus Sedan Ghea, Diesel, 2001-2002. Tel. 0740187153. (C.081120050050)

VÎND Ford Mondeo, 1995, proprietar, dotãri, ABS, AIRBAG, alarmã, VÎND Cielo, 1996, toate dotãrile, 46.000 ESPERO 1996, impecabil, full-options, închidere, casetofon, geamuri km. Tel. 0721322617. 3.700 euro. Tel. 0747548758. electrice, jante magneziu. Tel. (C.091120050011) 0722437702. (C.081120050081) (C.021120050007)

Curierul zilei - pag. 11

Anunþuri la redacþie

VÎND/ SCHIMB Dacia 1310, fabricaþie 1991, cu auto an 1997- 1998. Tel. 0727310618. (C.081120050017)

DACIA break 1999- 09, carburator, gri metalizat, 48.000 km, radio casetofon, unic proprietar, impecabilã, negociabil. 0724572199; 627884. (C.101120050017)

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

VÎND mobilã, covoare, televizor, frigider, maºinã de spãlat, aragaz din apartament în urma mutãrii. Tel. 0744551010. (C.081120050005)

VÎND Logan Preferance 2005 a 2-a, roºu imperial, radiat ieri sau variante schimb SuperNova, preþ 215 milioane, negociabil. Tel. 0743053582. (C.081120050003)

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

OPEL Astra 1.4i, 1993, unic proprietar. PROPRIETAR! Vînd garsonierã, Mioveni, contorizatã, îmbunãtãþitã, Tel. 0742009203. (C.111120050002) VÎND Ford Focus vagon, 2002, 1.8 TDI, gresie, faianþã, instalaþie sanitarã full-options, preþ negociabil. Tel. nouã, balcon închis. Tel. 0742931826; 0742266273. (C.071120050101) VÎND Tico, 1999. Tel. 0745349896; 0745187577. (C.111120050015) 0723259742. (C.081120050095) VÎND Ford Sierra, viºiniu metalizat, VÎND garsonierã cu îmbunãtãþiri 500 VÎND Skoda Felicia, 1998, preþ model 1991, motor 2000, milioane, negociabil. Aleea Negoiului negociabil. Tel. 0745086425; neînmatriculat, recent adus în þarã, 70 zona Nord. Tel. 241076, 0722997373. 0745344792. (C.081120050016) milioane negociabil. Tel. 0720179486. (C.1249904) VÎND garsonierã confort I, ESPERO, an 1996, 1.5, full-option, (C.111120050007) jante DUR-AL. Preþ 3.500 euro. VÎND Ford Fiesta Diesel, fabricaþie semidecomandatã, Gãvana II- F1, 0744578023; 0723586266. 1988, 65 milioane negociabil. Tel. parter, exclus intermediarii, preþ 690 milioane negociabil. Tel. 0741322347. (C.081120050036) 0724383218. (C.1249932) VÎND VW Passat, 1.9 TD, an 1995, full- VÎND Peugeot 206, decapotabil, 2003, (C.091120050019) electric. Tel. 0745178333. VÎND garsonierã, str.Traian. Tel. taxe achitate, 9.000 euro. 0747387071. (C.081120050007) 214435; 0740134690. (C.111120050011) (C.111120050032) UNIC proprietar! Renault Megane, 1.6VÎND Opel Frontera 4X4 , an 2000, preþ 16V, 110-CP, 12.000 km, garaj. 642240. 10.800 euro, negociabil. Tel. (C.081120050087) 0724355675. (C.111120050018) VW Touareg, august 2003, 3200 cmc, VÎND urgent Espero 1996 albastru metalizat, piele bej extra-full, Coreea, vopsea originalã, 33.000 euro negociabil. 0722216512. Anunþuri la redacþie full electric, proprietar. (C.081120050009) Meritã vãzut! 0723992486. STEFÃNEªTI 2 camere, bloc greci, etaj VW Bora 1,9 TDi, fabricaþie I, confort I/decomandat, spaþios. Preþ 2001, 116 C.P., 6+ 1 viteze, VÎND urgent Opel Astra 1,7 TD, 65.000 RON. Curierul, tel. 223114, climatronic. 0744754947. consum 4,5% an, linie audio Sony cu 0724.337333. (C.081120050021) MP3, jante magneziu, cauciucuri noi, ULTRACENTRAL, 2 camere, negociabil. Tel. 0744363289. CIELO Executive fabricaþie 2000, full decomandat, et. 3/3, preþ 34.000 euro, options, proprietar, impecabil, 5.700 VÎND URGENT Fiat Tempra, 1993, discutabil. Curierul, tel. 223114, euro. Tel. 0744140607 dupã ora 13,00. benzinã fãrã plumb, 1.372 cmc, full 0744265545. options, preþ negociabil. Tel. (C.081120050026) ULTRACENTRAL stradal, 2 camere 0248/632784, 0724040434. etaj I, centralã, termopan total, parchet VÎND Citroen Xsara 33.000 VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, laminat, gresie, faianþã, pretabil km, impecabil, 11.500 euro, pilot automat, geamuri + oglinzi birouri. Preþ 45.000 euro. Curierul, tel. negociabil. Tel. electrice, comenzi pe volan, 120.000 223114, 0745.061510. 0744383594. (C.081120050027) km, carte service, recent adusã, c.i., RAR 2007, 9.200 euro negociabil. CALEA BASCOV apartament 2 camere cf. I, etaj 1, termopane, centralã VÎND Matiz 2002, închidere 0722230929. proprie, gresie, faianþã, parchet centralizatã, CD, nerulat taxi, preþ 4.050 euro, negociabil. 0723432078. laminat, instalaþii schimbate, uºã (C.081120050018) Anunþuri la telefon metalicã, totul nou, 29.800 euro. VÎND Ford Mondeo 2002, impecabil, ■ VÎND BMW 318, 1994, 6.500 euro. Tel. Curierul, tel. 223114, 0727.332633. full-options, 10.800 euro. Tel. 0722722263. POPA-ªAPCÃ, apartament 2 camere, 0741991547. (C.091120050014) ■ VÎND Renault 19, an 1990, înmatriculat (radiat), etaj 2/4, decomandat, 2 balcoane, preþ 1,7. Variante. 0720264906. 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, VÎND Skoda Octavia 1998, ■ VÎND maºini înmatriculate/ neînmatriculate, 0721300765. 1.9 TDi, geamuri, oglinzi piese, faruri, stopuri ºi tãblãraie, 5.500 euro. electrice, alarmã ºi VÎND apartament 2 camere, sd., str. Variante. 0744257080; 0720264906. închidere centralizatã, ■ VÎND Opel Astra, 1.7 D, recent adus. Parcului, bloc P8/A/20, Topoloveni, computer bord, gri metal, 450 milioane negociabil. 0747700258. 0727358689. 111.000 km. Tel. (C.031120050001) ■ VÎND 2 auto Ford, 1985, 40 milioane. Tel. 0727278327; 0788744050. 0348808408. APARTAMENT 2 camere, (C.091120050025) ■ VÎND Renault Clio, roºu metalizat, 2002. Preþ superîmbunãtãþit, cf.I, etaj 2, VÎND Seat Cordoba 1,4 benzinã, full avantajos. 633484. Topoloveni. 0248/666294; 0742112599; options, 2000, proprietar. Tel. ■ CIELO, 1996, unic proprietar, servo direcþie, 0721327701. (C.241020050021) închidere, geamuri electrice, GPL, 3.700 euro 0722457850. (C.1249908) negociabil. Tel. 0723691898. VÎND apartament 2 camere, CIELO fabricaþie 1996, GPL, verde ■ PROPRIETAR vînd urgent Espero full, 3.300 confort I, decomandat, cantembury,90.000 km, stare perfectã, euro. Tel. 0721862201; 213058. centralã, termopane, Negru preþ negociabil. Tel. 0722229498; ■ VÎND Renault Clio Symbol, 0 km, an 2005, sub Vodã, 1.150.000.000 preþul pieþei. Tel. 636713. 0742763271. (C.091120050005) negociabil. Tel. 0745420810. VÎND Nubira, decembrie 1999, unic ■ VÎND Matiz, 2003, stare ireproºabilã. Tel. (C.271020050003) 0744313463. proprietar, 4.500 euro negociabil. ■ VÎND / SCHIMB Skoda Octavia 2002, full 0747799523. (C.091120050017) options, jante magneziu. 0741205138. VÎND apartament confort II, VÎND Hyundai Accent, an 2000. Tel. ■ VÎND amortizoare faþã-spate Sachs Germania, superîmbunãtãþit, Trivale 219217; 0721267203. pentru VW Golf 3, 100 euro, noi. Tel. 0722769169. Complex II, preþ ■ CIELO 1995, 3.800 euro, negociabil, unic 850.000.000. Tel. (C.101120050007) proprietar. Tel. 0741069381. 0742783061. VÎND Peugeot 206, 2002, 1.9 Diesel. (C.091120050028) Tel. 0745056315; 0721695512. (C.101120050007) APARTAMENT 2 camere, 1/4, confort I, OPEL Ascona, 1.6 Diesel, 5 trepte, RAR 2007, proprietar, 2.200 euro. 0744578023; 0723586266. (C.081120050033)

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

Apartamente 2 camere

VÎND Renault 19 Prima Diesel, 1870 cmc, 1991, motor nou +motor rezervã, RAR 2007. Tel. 210098. (C.101120050008)

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie

VÎND Opel Vectra, TDi, 1995. Tel. ULTRACENTRAL, garsonierã etaj 3. 0742476034. (C.111120050026) Preþ 21.000 euro. Curierul, tel. 223114, EXECUTÃM polish auto, profesional. 0745.061510. 0745351913; 0788552554. CRAIOVEI, garsonierã conf. I, sd, et. (C.101120050011) 8/9, liberã, preþ 65.000 RON. Curierul, OPEL Astra 1.7, ABS, vopsea tel. 223114, 0745.061510. originalã, 143.000 km reali. Variante VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D1, et. auto. Tel. 0721337851. I, liberã. Tel. 0723831083. (C.101120050007) (C.311020050011) MATIZ 2004- 09, 13.000 km, stare perfectã, încã 2 ani garanþie, MP3 Pioneer cu boxe, 4.800 euro, negociabil. 0722634987; 0248/218927. (C.101120050014) VÎND Opel Astra 1.4 benzinã, GPL omologat, trapã, geamuri electrice, alarmã, închidere, jante. Tel. 0722684116; 0740301222. (C.101120050001)

Curierul zilei - pag. 12

Ap. 2c, Mioveni îmbunãt. et. 1, 650 mil. Ap. 3c îmbunãt. dec. et. 4, 650 mil. neg. Ap. 4c, Mioveni, centralã, uºã metalicã, balcon închis, et. 1, 850 mil. Teren bdul Dacia, 1000 mp, preþ neg.

Tel. 0248/263806; 0743933958. VW Transport Diesel, proprietar, 1981, 2.700 euro, negociabil. Accept VÎND garsonierã confort I, Craiovei, variante. 0726599949. parter. Tel. 648059, 0721379040. (C.101120050003) (C.041120050035) VÎND Cielo GLE, fabricaþie 1996, full options, stare de funcþionare foarte VÎND garsonierã cu balcon, Rãzboieni. bunã. Tel. 0746054404. Tel. 0743630189. (C.071120050026)

(C.101120050013)

VÎND urgent apartament 2 camere, decomandat, 2 balcoane, etaj 4/4, Fabrica de Bere. Tel. 0723585400. (C.011120050078)

VÎND apartament 2 camere, Trivale, confort I, negociabil. Tel. 0740250520. (C.021120050013)

VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, decomandat, et. 1/ 4, stradal, liber, 33.000 euro negociabil. Tel. VÎND garsonierã confort I, Gãvana II, 0743953371. (C.111120050020) preþ 750 milioane. Tel. 0743157674. VÎND apartament 2 camere, confort I, (C.091120050007) decomandat, T. Vladimirescu, centralã, termopan, 1.050.000.000. Tel. VÎND urgent garsonierã 0720106740. (C.111120050001) transformatã 2 camere, 2 CAMERE, semidecomandat, 2/4, suprafaþã utilã 55 mp, Quri, Gãvana III, centralã, Gãvana. Tel. 0746939268. termopan, et. 4. Tel. (C.111120050012) 0744864245; 0745090632. VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, (C.041120050007) et. 2, îmbunãtãþit, 700.000.000. Tel. 0720782601. (C.111120050005) Vînd gars. Mioveni, centralã, termopan, uºã metalicã, gresie, faianþã, et. 3, 460 mil. neg.

MERITÃ VÃZUT! VÎND Ford Escort 1,6 benzinã, injecþie, alarmã, jante, trapã. Tel. 0722684116; 0740301222. (C.101120050002)

decomandat, Popa ªapcã. Preþ avantajos. Tel. 0745317746; 0250/751795. (C.011120050003)

VÎND garsonierã transformatã, pretabil PASSAT 2002 limuzinã, argintiu, cabinet -birou, gresie, faianþã, climatronic, full electric,recent adus. centralã, balcon termopan, deschidere stradalã, Traian. 645674. Tel. 0722275782. (C.101120050008) (C.071120050068) GOLF 4 Caravan argintiu, 2002, AC, full electric, pilot computer, recent GARSONIERà Mioveni, adus. Tel. 0722275782. central, uºã metalicã+ termopan, avantajos. (C.101120050009) Meritã vãzutã! VÎND Pugeot 307 Diesel, full extra, 0746689005. 2001, recent adus, 9.950 euro. (C.111120050009) 0740002149. (C.101120050015)

VÎND 2 camere, confort I, decomandat, Bere, et. intermediar, 3 balcoane, fond nou, 30.000 euro. Tel. 0723717520. (C.1249912)

VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, stradal, etaj 1/4, cf. I/ dec., intabulare, contorizat, 32.000 euro. Tel. 0740100694 dupã 19,00. (C.071120050095)

VÎND apartament 2 camere Banatului, cf. I/sd, etaj II/IV, îmbunãtãþit, mobilat, liber. Preþ 1,2 miliarde negociabil. Tel. 0744591710 ºi 251155 dupã ora 16,00. (C.081120050053)

bloc 1, sc B, ap 6. Tel. 0788755473. (C.021120050002) VÎND apartament 3 camere, cf. I., dec., Dacia, etaj 4, 40.000 euro. Tel. 0788454321; 216396. (C.021120050033)

VÎND apartament 3 camere, VÎND apartament 2 camere, confort II decomandat, etaj 2/4, Exerciþiu sau schimb. Tel. 0723565185. (Bibescu Vodã), centralã, termopane, (C.1249905) aer condiþionat, gresie, faianþã. Tel. VÎND/ SCHIMB 2 camere, confort II 0726717646. (C.021120050004) îmbunãtãþit, 1/4, Trivale, 750.000.000. VÎND apartament 3 camere, Tel. 0745960378; 276284. cf. I., dec., fond nou, etaj (C.081120050016) 3/4, zona Craiovei. Negociabil. Fãrã VÎND urgent apartament 2 camere, intermediari. Tel. Mioveni, 1/ 4, superîmbunãtãþit, zona 0744484219; 0745310874. maxi taxi, stradal. Tel. 0740795229, (C.021120050028) 0724790437. (C.081120050017) VÎND apartament, Calea Bucureºti, Bl U2, et 6, ap 24. Tel. 0747970215. Fãrã intermediari. (C.091120050032) VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, Bl. D1, ap. 3, parter. Tel. 0724044444. (C.091120050024) VÎND apartament Rãzboieni. Tel. (C.091120050028)

îmbunãtãþit 0724894805.

VÎND apartament 3 camere, confort I, fond nou, parter înalt, proiect balcon, Prundu- Depou, 33.000 euro. Tel. 0743884553 sau schimb cu garsonierã + diferenþã. (C.031120050006)

VÎND apartament 3 camere, Fabrica de VÎND apartament 2 camere, parter, Bere sau schimb cu teren în Piteºti. 211652; 0723942037. Craiovei. Tel. 638094; 644820. Tel. (C.031120050002) (C.101120050020) SUPEROFERTÃ!! Trivale, apartament 3 camere, cf. I., dec., Popa ªapcã, 3/4, 2 camere, confort II, et. 2, 650.000.000. termpopan integral, 42.500 euro. Tel. 0740919169. (C.101120050010) 0745860631 CORONA. VÎND apartament 2 camere, Eremia (C.091120050009) Grigorescu, bloc cu Complexul. VÎND apartament 3 camere, cf. I., preþ 0727359025. (C.101120050024) negociabil. Tel. 0720602961. VÎND apartament 2 camere, (C.081120050025) decomandat, Trivale, et. I, cu VÎND apartament 3 camere, 3 îmbunãtãþiri ultramoderne. Tel. balcoane, confort I, Trivale. Tel. 0744971743; 0742822442. 0742397701. (C.1249876) (C.101120050005) VÎND apartament 3 camere, confort I, PROPRIETAR apartament 2 camere, decomandat, îmbunãtãþit, et. 4, parter, confort I, Topoloveni. Tel. Mioveni. Accept credit bancar., Tel. 0744294590 (C.101120050015) 0744557133. Preþ 650 milioane. PROPRIETAR VÎND apartament 2 (C.111120050012) camere, semidecomandat, parter, VÎND apartament Fortuna, et. I, 3 Calea Bucureºti, centralã, 1 miliard balcoane, îmbunãtãþit, 58.000 euro, negociabil. 0744536959. negociabil. Tel. 0744165898. (C.101120050018) (C.1249934) VÎND apartament 2 camere, str. VÎND /SCHIMB apartament 3 camere, Livezilor. Tel. 0742918705. (C.1249923) Prundu, cu apartament 2 camere, conf. APARTAMENT 2 camere, confort I, II, Gãvana. Tel. 0744626559, situat yona Poli’iei Municipale, 0724071813. (C.081120050045) convenabil. 642659. (C.101120050018) VÎND apartament 2 camere în vilã, parter, Depou CFR. 211514. (C.111120050026) VÎND apartament 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, ªtefãneºti. Tel. 0746188158. (C.111120050029) VÎND apartament 2 camere, etaj 2, nedecomandat, balcon închis, îmbunãtãþiri, ªtefãneºti. Tel. 628741 sau 0740483086. VÎND APARTAMENT 2 CAMERE LÎNGÃ PIAÞA PRUNDU, ET.2, PREÞ NEGOCIABIL. TEL. 0745187474. EXCLUS AGENÞIILE. VÎND apartament 2 camere, cf. I, sd, parter, contorizat, balcon închis, Prundu (lîngã Autobazã), 30.500 euro negociabil. 0747024457.

VÎND apartament conf. III, Trivale, toate îmbunãtãþirile, parchet, termopan, contorizat, 65.000 RON. Tel. 0745876829. VÎND urgent apartament 2 camere, etaj 1, Rãzboieni, 700 milioane negociabil. 0721918118; 643795.

Apartamente 3 camere Anunþuri la redacþie POPA ªAPCÃ, 2 apartamente a 3 camere, parter, pretabil firmã, chirie 600 euro sau vînzare 90.000 euro, discutabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, POPA ªAPCÃ, 3 camere, decomandat, parter. Tel. 0744491907. etaj 3/3, vedere pe douã parþi, 2 grupuri sanitare, parchet, uºi pipera, preþ (C.031120050029) 39.000 euro, negociabil. Curierul zilei, APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, tel. 223114, 0721300765. exclus intermediarii, 33.000 euro, GÃVANA III, apartament 3 camere, etaj negociabil. Tel. 0788101817; IV/IV, acoperit cu tablã, confort I, 0788724044, 222178. (C.140920050176) decomandat, 2 balcoane, 2 bãi, parchet, preþ 125.000 RON, negociabil. VÎND apartament 2 camere, Curierul, tel. 223114, 0721300765. cf. I, dec., vedere 3 pãrþi, centralã, etaj 2/4, Gãvana VÎND apartament 3 camere, 2 III. 0747193157. balcoane, 2 grupuri sanitare, centralã, (C.061120052508) 52.000 euro, Popa ªapcã. Tel. 210613, 2 camere, ultracentral, stradal, liber, 218601, 0745667194. (C.111020050027) 34.000 euro negociabil. 0721492699 VÎND apartament 3 camere, ªtefãneºti, CORONA. (C.091120050008) bl. 14. Tel. 0740254570. (C.O-P.) VÎND urgent apartament 2 camere, cf. I., sd., de lux, parter, balcon, zona pieþei Gãvana III, 1.130.000.000. Tel. 283768; 0740056956. (C.1249878)

VÎND apartament 3 camere în Mioveni, VÎND apartament 3 camere, Nord, Lzona Robea, etaj 2. Preþ negociabil. uri, etaj 10, decomandat, 750 milioane Tel. 0745575315. (C.271020050014) negociabil. Tel. 610365; 0747824074. VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, (C.101120050021)

PARTICULAR 3 camere, conf. I, semidecomandat, 9/10, complex I, Trivale. Tel. 0723626839. (C.301020050029)

MESAJE ÎNDOLIATE Finii, Badea Andreea, Mondicã ºi fiul nostru Mihai -Andrei sînt alãturi de naºii noºtri, Lavinia ºi Sorin Balaº, cu adîncã durere-n suflet, la pierderea fiicei lor, BALAª IRINA MIHAELAGABRIELA, la împlinirea vîrstei de numai doi aniºori - 7 noiembrie. Dumnezeu s-o odihneascã în pace! (C.081120050070) Cu adîncã durere în suflet anunþãm trecerea în nefiinþã a scumpei noastre soþii, mame, bunici ºi cumnate BÃDÃNÃU MARIETA. Dumnezeu sã-þi odihneascã sufletul tãu bun ºi blînd în pace!

COMEMORÃRI Astãzi, 12-11-2005, se împlineºte 1 an de cînd NICU DECIU a plecat într-o lume mai bunã. Îl regretã familia Naum cu copiii ºi nepoþii. (C.111120050013) Au trecut ºase luni de suferinþã ºi de dor de cînd îl plîngem întruna pe scumpul ºi unicul nostru fiu DENIS DANIEL DUMITRU NIÞU. Acum ºase luni stam lîngã tine ºi Îl rugan pe Bunul Dumnezeu sã facã o minune sã nu-mi ofileascã trandafirul, dar nu a fost sã fie aºa. Trandafirul s-a uscat la numai 18 aniºori ºi mama a rãmas distrusã pentru tot restul vieþii. Te vom iubi mereu ºi nu te vom uita niciodatã. Slujba religioasã va avea loc pe data de 12.11.2005, la biserica din Gãvana III. Bunul Dumnezeu sã te odihneascã în pace ºi sã-þi cãlãuzeascã sufletul tãu bun. Mami ºi tati. (C.091120050007) Se împlinesc 3 luni, pe 19.11.2005, de cînd buna mea soþie ºi mamã IRIMIA ELENA, a plecat dintre noi, lãsînd în sufletele noastre nestinsã durere. Dumnezeu sã te odihneascã în pace într-un loc luminos. Nu te vom uita niciodatã. Lucian, Giuliano, Ela, Nuþi. (C.111120050009) Crud ºi nedrept, timpul a adunat 4 ani de tristeþe ºi dor imens de cînd scumpul nostru soþ, tatã, bunic ºi socru BADEA ION ne-a pãrãsit pentru totdeauna. Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace, la loc luminos ºi cu verdeaþã. Familia. (C.111120050003)

PRUNDU-BÃNÃNÃI vilã P+1, parter finisat, etaj semifinisat, locuibilã, utilitãþi, 1.600 mp teren. Preþ 62.000 euro. Curierul, tel. 223114, VÎND 3 camere, Trivale, confort II 0724337333. sporit, 3/ 4, 940.000.000 negociabil. GOLEªTI, casã P+M, 4 camere, 0723445920. (C.091120050012) bucãtãrie, baie, hol, teren 900 mp, preþ VÎND apartament 3 camere, 25.000 euro, negociabil. Curierul, tel. decomandat, gresie, 223114, 0744265545. faianþã, parchet, centralã termicã, etaj 3, Trivale, GÃVANA, poziþie deosebitã, 1.400.000.000. Tel. 271616; lîngã pãdure, vilã D+P+E+M, 0722364944. teren 650 mp, posibilitate (C.101120050016) locuit 2 familii, 6 camere, 2 VÎND apartament 3 camere, confort I, parter, stradal, lîngã RCS Gãvana, 40.000 euro. Tel. 0745086436. (C.1249928)

Apartamente 4 camere Anunþuri la redacþie VÎND apartament 4 camere, Rolast, multiple îmbunãtãþiri, 45.000 euro, negociabil. Tel. 0720547409. (C.011120050028)

bãi, 3 bucãtãrii, apã curentã, gaze, pomi fructiferi, preþ 120.000 euro, discutabil sau variante schimb cu casã mai micã sau apartament +diferenþã. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

ªTEFÃNEªTI -pasarelã, casã, 160 mp, garaj dublu, construcþie modernã, teren 800 mp. Preþ 57.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0727332633.

TRIVALE, zonã vile, S+P+E+M, teren 500 mp, nefinisatã, construcþie cãrãmidã acoperitã þiglã, toate utilitãþile, inclusiv canalizare la 40 de VÎND apartament 4 camere, Tache m, preþ 78.000 euro, negociabil. Ionescu, parter. Tel. 0726348243. Curierul, tel. 223114, 0744265545. (C.1249885) VÎND casã Geamãna sau schimb cu BANAT, apartament 4 camere, et. 1/ 4, garsonierã, diferenþã. 0745339577; multiple îmbunãtãþiri, 175.000 Ron. 279771. (C.311020050005) 0744682120. (C.081120050037) CASÃ de lux, P+1+M, finisaje VÎND apartament zona Bere, lîngã ºi arhitecturã deosebite, la 5 Progresu, stradal, vedere 2 pãrþi, km de Piteºti, vis-a-vis de îmbunãtãþit, complet mobilat de lux, autostrada Piteºti etaj 2, 50.000 euro. Tel. 0724432635. Bucureºti + 1.000 mp teren, APARTAMENT 4 camere, vizavi Argeºana, 3/4, 37.000 euro, negociabil. 0740072298; 282198. (C.111120050007)

CASE

deschidere dublã, pãdure în spate, toate utilitãþile. Pentru detalii vizitaþi http://anuntulmeu z1.ro. Tel. 0722608907; 0788455476. (C.011120050015)

Anunþuri la redacþie VALEA-URSULUI, vilã P+2, de roºu, parter finisat, teren 3.000 mp, utilitãþi, preþ 95.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0721300765. BULEVARDUL N. BÃLCESCU, casã 2 camere ºi dependinþe, 50 mp construiþi, interior renovat, teren 180 mp, toate utilitãþile, preþ 39.500 euro. Curierul, tel. 223114, 0727332633. Într-o frumoasã zi de primãvarã, cînd soarele îºi trimitea razele sã încãlzeascã pãmîntul ºi toatã natura fremãta de viaþã, tu, ginerele, cumnatul ºi unchiul nostru, GRIGORE EMIL, la numai 49 ani, ai plecat ºi ne-ai lãsat cu inimile îndurerate. Cumnate. pe 25.11.2005 se împlineºte un an ºi jumãtate de cînd ne-ai pãrãsit pentru totdeauna. Nu te vom uita niciodatã! Socrii, Alexandru, Rada, cumnaþii, Mitroi, Floarea, ºi nepoþii, Vali, Florin, Cãtãlin, Adelin, Adriana ºi Manuela. (C.1249927) 12 noiembrie 2004, zi tristã pentru colectivul societãþii SC Supercom Crinului 207. Colega noastrã STANCU IOANA a încetat din viaþã, rãpusã de o boalã necruþãtoare. Astãzi, la comemorarea unui an de la dispariþia sa, pãstrãm în sufletele noastre zîmbetul ei cald ºi amintirea eternã. Odihneascã-se în pace! (C.111120050003) Cu durere în suflet ºi ochii plini de lacrimi amintim cã pe data de 12 nov. 2005 se împlinesc 5 ani de cînd s-a stins din viaþã bunul nostru soþ, tatã ºi bunic NICU ROªU. Deºi o sã rãmînã mereu în inimile noastre, ne lipseºte prezenþa ta ºi ne este foarte dor de tine. Dumnezeu sã te odihneascã în pace! Familia. (C.111120050028) Cu adîncã durere în suflet familia anunþã împlinirea a patru ani ºi jumãtate de cînd s-a stins din viaþã ILIE DUMITRU. Îl readucem o clipã în memoria celor care l-au cunoscut, iubit ºi apreciat pentru sufletul lui bun. Slujba de pomenire va fi astãzi, 12-11-2005. Nu te vor uita niciodatã Mariana, soþie, Marius, fiu, Ionel, frate, Oriþa, Nina, Mitel, Aurel, Aurelia cumnaþi. Se împlineºte un an de la decesul fulgerãtor al dragului nostru cuscru RADU FLOREA. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace ºi sã-i lumineze calea! Fam. Bica (C.111120050032) Fam. farmacist Micu Ion din Piteºti anunþã azi comemorarea a 4 ani de la dispariþia dintre cei dragi a bunei noastre BOBEANU AURELIA. Nu te vom uita niciodata! Azi se împlinesc 4 ani de cînd s-a stins din viaþã NIÞà VIOREL CRISTIAN. Regrete eterne din partea soþiei, Maria, copiii ºi naºii. Nu te vom uita niciodatã! (C.111120050018)

VILÃ P+1, anexe noi, Slobozia-Argeº, 1.000 mp teren, 1.500.000.000. Variante. 0744257080; 0720264906. (C.011120050058) Zi tristã de 12 noiembrie 2001, ultima zi din scurta viaþã a fiului ºi fratelui nostru SORIN STAN din Sãpata. Astãzi se împlinesc 4 ani de plîns ºi suferinþã, te strigãm mereu, te aºteptãm, dar în zadar. Rugãm pe Bunul Dumnezeu sã aibã grijã de sufletul tãu bun ºi blînd. Slujba de pomenire, la biserica din Sãpata. (C.111120050005) S-a scurs un an de la trecerea în nefiinþã a celui care a fost RADU FLOREA, om de un deosebit caracter. Nu-l vom uita niciodatã! Pe 25 noiembrie 2005 se împlineºte un an ºi jumãtate de cînd iubitul meu soþ GRIGORE EMIL, la numai 49 de ani, din cartierul T. Vladimirescu, ne-a pãrãsit pentru totdeauna. Ai plecat de lîngã noi ºi cu dor tu ne-ai lãsat/ Ne e tare dor de tine, de sufletul tãu curat/ Fãrã tine viaþa noastrã e prea tristã ºi pustie/Zi de zi ºi ceas de ceas/ Amintirea ta e vie/Te vom iubi veºnic. Soþia Dorina, fetele Nuþi, Rodica, Irina, ginerii Cornel, Florin, Nicu, nepoþii Cosmin Alexandru ºi Alexandru cel mic, care n-a avut fericirea sã te cunoascã. Comemorarea, azi 12.11.2005, la biserica din cartierul T. Vladimirescu. (C.1249927) Pe 18 noiembrie 2005 se împlineºte un an de suferinþã ºi dor. Rog pe Bunul Dumnezeu sã aibã grijã de cea care a fost NINA NIÞULESCU. Te-ai dus prea sus printre stele, m-ai lãsat jos pe pãmînt, n-ai cui spune un cuvînt, poate din grãdini de Rai, te-nduri un semn sã-mi dai, într-o frunzã, într-o floare, într-un licãrit de soare, întro lacrimã de rouã, într-un curcubeu cînd plouã. Dumnezeu sã-þi odihneascã sufletul tãu bun ºi nobil. Soþul Costel. Comemorarea, azi, 12.11.2005 - Cimitir Mãrãcineni. (C.101120050021) Pe 14-XI-2005 se împlineºte 1 an ºi jumãtate de cînd GHEORGHE CIOC (GIGI) a plecat într-o lume mai bunã. Dumnezeu sã te ocroteascã ºi sã-þi lumineze sufletul tãu bun. Nu te voi uita nicicînd. Aniºoara. (C.111120050007) Trecerea timpului nu poate închide rana sufletului, pricinuitã de moartea fulgerãtoare a finului COSTACHE, acum ºase luni. Pãmîntul negru l-a primit cu voluptate în interiorul lui, dar amintirile au rãmas afarã. Amintiri despre un Om a cãrui nobleþe sufleteascã nu poate fi descrisã în cuvinte. Bunãtatea ºi dãrnicia lui nu pot fi uitate niciodatã. Naºii, Vali ºi Nicu Ilina. (C.111120050005)


OFERTÃ UNICÃ! PERSOANÃ fizicã, VÎND/SCHIMB vilã D+P+M Gãvana zonã deosebitã- lîngã pãdure, superamenajatã, utilitãþi, teren 1.600 mp cu livadã, 2 apartamente, apartament ºi garsonierã sau apartament ºi teren plus diferenþã. Tel. 0788639451, 0743182416. (C.101120050002)

CASÃ urgent, locuibilã, magazie, fînar, 3.000 mp, Stolnici- sat Fîlfani, 40 km Piteºti, 190.000.000. Bonus pãmînt gratis 3,5 ha. 0248/651579; 0723042823. (C.081120050015)

ALBOTA, 7.500 mp, douã deschideri de 35m ºi 100 m, la 600 m de strada principalã. Preþ 1,2 euro/mp, Curierul, tel. 223114, 0727.552633.

VÎND teren intravilan 3.900 mp centurã Bascov. Tel. 0724763565. (C.021120050012)

AUTOSTRADÃ, 20.700 mp, km 88, preþ TEREN 1.200 mp Tancodrom sau 2 3 euro/mp, discutabil. Curierul, tel. parcele 600 mp. 0788667527. 223114, 0744265545. (C.021120050056) ªTEFÃNEªTI-SERVICE, 1.000 mp, VÎND teren 10.000 mp, Smeura. 14 electricitate, apã, gaze. Preþ 23 euro/mp. Tel. 0746490761; euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0741168687. (C.021120050058) 0724337333. VALEA URSULUI, zona Unitatea Militarã, teren 1250 mp, deschidere 15,5 m, utilitãþi. Preþ 10 euro/mp. Curierul zilei, tel 223114, 0745.061510. BUDEASA-PLAJÃ, 1.300 mp parcelabili, deschidere 37 m. Preþ 11 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333.

POIENILE VÎLSANULUI.

VÎND 700 mp teren, 20 euro/mp, ºi cabanã 120 mp, construcþie. Tel. 211051, 0745030877. VÎND 5.300 mp teren platou gaze Trivale, 20 euro/mp, 2 deschideri 47 m ºi 112 m. Tel. 0724546394. (C.081120050045)

CRAIOVEI, dupã Petrom, stradal, 10.000 mp, douã deschideri. Preþ 30 VÎND casã P+M, parter locuibil, apã, euro/mp. Curierul, tel. 223114, curent tras, 5 km Piteºti, 800 mp, 0745.061510. VÎND teren 1000 mp, str. Dobrogeanu 1.400.000.000 negociabil. 0747483327. BALOTEªTI, 1.000 mp, deschidere 14 Gherea, cu toate utilitãþile, preþ 18 (C.091120050008) mp. 0742145631. m, utilitãþi, preþ 19 euro/mp. Curierul, euro/ VÎND casã plus teren zonã tel. 223114, 0744265545. (C.111120050031) ultracentralã, suprafaþã 400 mp, preþ ªTEFÃNEªTI, dupã pasarelã, parcele VÎND 500 mp Tancodrom, intravilan, negociabil. Tel. 0744352031. 500 - 1.000 mp, posibilitãþi utilitãþi. Preþ P.V.Z. aprobat, construcþie P+1+M, D(C.101120050002) 18 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 15 m, 38 euro/ mp. 0740220870. VÎND casã + teren Gheorghe Doja. Tel. 0727.332633. (C.031120050014) 255424; 0744363263. TRIVALE, platou Cîmpului, 500 mp, VÎND 500 mp intravilan, 17 mD, zona (C.091120050023) deschidere 25 m, preþ 32 euro/mp, Tg. Sãptãmînal, 16 euro/ mp. VÎND casã 4 camere, teren 9.000 mp, deschidere 32 m, apã ºi gaze la poartã, DN Bucureºti -Piteºti. Preþ discutabil. Tel. 0721360972; 0745218770. (C.101120050020)

PROPRIETAR! Vînd vilã în Gãvana III, zona Biserica nouã, lîngã blocuri, demisol, perter, 1 etaj, 6 camere locuibile +garaj mare, 2 balcoane mari +terasã, tîmplãrie Gealan, acoperiº Lindab -Suedia. Construitã în 2004, sub controlul Inspectoratului în construcþii Argeº, toate utilitãþile în imobil, inclusiv curent 380V, 130.000 euro negociabil. Exclus agenþii imobiliare. 0726107762. (C.101120050021)

VÎND parcele 500-1.000 mp, Bascov Scheau, intravilan la liziera pãdurii, 1412 euro/mp. Tel. 0740219319. (C.101120050012)

VÎND teren 2.000 mp, comuna Cocu, stradal, deschidere 35 mp, preþ negociabil. Tel. 0742413332. (C.071120050046)

VÎND teren Albota. Tel. 0723557866. (C.101120050019)

VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi lemn salcîm- plop, exploatabil . Tel. VÎND teren 5.000 mp, comuna 0742799273. (C.110820050012) Cruciºoara, deschidere 50 mp, stradal, VÎND teren 890 mp, com. ªerboieni. preþ negociabil. Tel. 0742413332. Tel. 213528; 0746560620; 0723740859. (C.071120050047) (C.091120050025) VÎND 1.800 mp teren împrejmuit, toate utilitãþile, Piteºti, str. George Ulieru. Tel. 0745016489; 211741. (C.071120050038) VÎND teren 11 km Piteºti, comuna Slãtioare, 20.000 mp, toate utilitãþile, stradal, preþ avantajos. Tel. 0742413332. (C.071120050048)

VÎND teren 1000 mp, zona Zãvoi TEREN Autostradã 8.400 mp, 2 ªtefãneºti. Tel. 0744850045; 266872. deschideri, toate utilitãþile+gaze (deschidere Autostradã intrare Zeama (C.071120050013) VÎND teren ªtefãneºti lîngã Brãtieni Rece), 11 euro/mp discutabil. Izvorani ºi 3 parcele a cîte 1400 mp, 25 0744129680. (C.101120050010) TEREN Broºteni stradal, 5.000 mp, VÎND 2.500 mp teren cu pãdure 3 km deschidere 14 m, utilitãþi, gaze, curent cablu. 0726608083. Cornul Vînãtorului, utilitãþi, parcelabil, electric, zonã superbã. Tel. 0744314857. (C.101120050001) TEREN Autostradã suprafaþã mare (C.071120050019) pînã 50 ha, deschidere 350 m, 8 RIM euro/mp discutabil. 0744129680. TOPOGRAFIE - CADASTRU (C.101120050011) euro/ mp. 0740057221. (C.1249888)

executã lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ terenuri, clãdiri, apartamente.

PREÞURI MINIME! Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856.

VÎND teren 4.500 mp comuna Albota pe DN 85 la ºosea. Sunaþi la: 0741234619 ºi 233092. (C.081120050052) VÎND teren 3.000 mp, Budeasa Mare, utilitãþi, construcþie birouri, trifazic 80 KW, apã, platformã betonatã 600 mp. Posibil parcelare. Tel. 0723363500. (C.081120050049) Parcele teren intravilan, utilitãþi, 500-780 mp, în viitor cartier vile, ªtefãneºti-pasarelã, 20 euro/mp negociabil. 0742521954. (C.311020050084)

SÎNT roºcatã cu ochi albaºtri, pãr lung, mãsuri de fotomodel. Vã ofer clipe de amor. Tel. 0721541118. (C.131020050066) ROªCATÃ, ochii albaºtri, ofer senzaþii tari. Tel. 0727108182. (C.131020050068) BRUNETÃ simpaticã, educatã, ofer clipe plãcute generoºilor manieraþi. 0747402156. (C.041120050014) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.311020050049) TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.311020050050) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.311020050037)

VÎND spaþiu comercial 40 mp, Fr. Goleºti, semistradal, pretabil birouri. Preþ 90.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0727332633. OFER spre închiriere TEREN platou Prundu, 1500 mp, spaþiu 70 mp, str. Egalitãþii, preþ 1.000 Curierul, tel. 223114, deschidere 36 m, între case, 35 euro. euro/mp discutabil. 0744129680. 0721.300765. (C.101120050012) OFER spre închiriere spaþiu 140 mp,

TEREN Piteºti-Slatina, lîngã Vamã, VÎND cãmin de casã 3.000 mp, drum 18.000 mp, deeschidere 100 m, 15 asfaltat, gaze, telefon, cablu TV, preþul euro/mp discutabil, toate actele 0744129680. zonei discutabil. Leordeni (Ciulniþa). +cadastru. (C.101120050007) Tel. 0723770260. (C.081120050020) VÎND urgent teren Smeura, 2.200 mp, TEREN Piteºti-Slatina, partea stîngã îngrãdit, curent electric ºi apã, 10 pînã în cimitir 13.000 mp, deschidere euro/mp. Tel. 0746232901; 120 m, 15 euro/mp discutabil. 0744129680. (C.101120050009) 0742252608. (C.081120050031) VÎND urgent 800 mp, intravilan, preþ 140 milioane, Bascov. Tel. 0746143167. (C.101120050005) VÎND 1.100 mp convenabil ªtefãneºti sat, zonã pitoreascã, 8 euro/ mp . Tel. 0745132787; 0744236937; 265176. (C.101120050008) VÎND teren Albota 6.000 mp, 19 m deschidere, 4 euro/ mp, negociabil. Tel. 0743893055. (C.111120050015) VÎND teren 10.000 mp în spate la Metro, preþ negociabil. Tel. 0722222859. (C.101120050010)

VÎND 2.000 mp teren cãmin de casã Zigoneni Argeº, facilitãþi, cadastru. Tel. 0741137714. (C.1249922) VÎND 1.300 mp Gãvana, Platoul Soarelui. Tel. 0745183368. (C.1249930)

spaþiu ultracentral, 300 mp/nivel, parcare proprie, finisaje deosebite. Tel. 0743077077.

VÎND teren zona Mitricel ªtefãneºti. VÎND spaþiu comercial, 54 mp, Complex Mic Craiovei. 0724074776. Tel. 0743484481. (C.111120050027) (C.091120050012) TEREN 6.000 mp, Albota, cu construcþie ºi utilitãþi,4 euro/mp. ÎNCHIRIEZ spaþiu (magazin alimentar), 0788310040-JOHN. (C.111120050028) 30 mp, micro piaþa Nord, utilat/ neutilat, 300 euro lunar. 0723457009. VÎND teren 4.800 mp, zona (C.081120050001) Tancodrom, douã OFER 2 camere, parter amenajat deschideri. Tel. pentru birouri, Spitalul Militar, 200 0721700337. euro/lunar. 0744140485. VÎND teren Cãlineºti- 11.100 mp la 17 (C.091120050039) km Piteºti, posibilitãþi gaze, luminã, CEDEZ spaþiu John. Tel. 0724553018. pretabil construcþie case, ateliere, (C.1249909) zonã liniºtitã- 0744283847. CEDEZ spaþiu complex John. 0727984153; 276040. PROPRIETAR vînd urgent 1.300 mp teren intravilan, (C.101120050005) deschidere 89 m, platou ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial 70 mp, Cîmpului, Trivale, 23 Fraþii Goleºti, lîngã Ford. 0726998776. euro/mp. Tel. 0788262546. (C.091120050013)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0727472131. (C.081120050073)

BRUNETÃ, sexi, ofer senzaþii tari. Te aºtept. Tel. 0747254730. (C.1249925) LARISA. Tel. 0744883730. (C.1249924) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.111120050013) TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0747964209. (C.111120050014)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.091120050002) OFER închiriere garsonierã ultracentral, parter, sediu-firmã. 250 euro. Tel. 0722437712. (C.231020050099) OFER spre închiriere 40 mp, vad comercial, Exerciþiu- Piaþa Traian. Tel. 0744860702. (C.251020050052)

OFER spre închiriere garsonierã. Tel. 0744379123. (C.031120050023) OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, plata anticipat 6 luni. Tel. 0723550975. (C.091120050006) ÎNCHIRIEZ vilã 3 camere, în Arefu, perioada Crãciunului ºi Anului Nou. Tel. 0726906249. (C.O.P.) ÎNCHIRIEZ vilã (5 camere, 2 bãi), situatã în str. Crinului nr. 14, preferabil firmã (birouri). Tel. 219186; 0743614847. (C.041120050023) ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial, str. Dumbravei, P+E-120 mp. 0723562686. (C.061120050004) OFER spre închiriere spaþiu 500 mp, Miceºti. 0745136877; 0727882292. (C.071120050021) PRIMESC în gazdã lîngã Poliþia Rãzboieni. Tel. 0746885529; 0248250296; 0721942035 dupã ora 18,00. (C.1249883)

150 mp spaþii depozitare, 450 mp. spaþii depozitare sau producþie ºi 120 mp spaþii birouri. Relaþii, tel. 0721770483.

ÎNCHIRIEZ vilã de lux, Varianta CEDEZ spaþiu închiriat amenajat Craiovei -Prundu, complet mobilatã ºi restaurant -bar +terasã. 0720539554. utilatã. Tel. 0744578023; 0723586266. (C.101120050012) (C.081120050038)

ÎNCHIRIERI

PROPRIETAR! Vînd teren ªtefãneºti Anunþuri la redacþie pasarelã, parcele 350-700 mp, OFER spre închiriere vilã P+1, Trivale, deschidere 20-40 m, utilitãþi la 40 m. complet mobilatã ºi utilatã, 2 Preþ negociabil. Tel. 0745182826. dormitoare, salon, dependinþe. Preþ 650 euro/lunã. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

SPAÞII

Anunþuri la redacþie

TÎNÃRÃ supersexi ofer senzaþia sexului total. 0722894783. (C.031120050005)

OFER spre închiriere apartament 3 format din 2 apartamente a 3 camere, camere, Popa ªapcã. 250 euro. Tel. central, parter, 600 euro. Curierul, tel. 0722264985. (C.071120050044) 223114, 0744265545. OFER /Închiriere apartament Gãvana OFER spre închiriere spaþiu 200 mp, III, termopan, mobilat, utilat. 200 euro. ultracentral, preþ 20 euro/mp, Tel. 0743048386. (C.021120050030) negociabil. Curierul, tel. 223114, ÎNCHIRIEZ o camerã, Calea Bucureºti 0745.061510. pentru o elevã sau salariatã. Tel. VÎND sifonerie - cu apã de izvor ºi 0720946385 pînã la ora 15,00. consignaþie, vad bun. 0727216615. (C.021120050006) (C.101120050035) ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, VÎND spaþiu Gãvana III, vad foarte bun. Craiovei, 200 euro. Tel. 0724090675. Super-ofertã! 0788601086. (C.031120050020) (C.041120050021) OFER/ închiriere apartament 3 camere, CEDEZ stand Complex John. ultraîmbunãtãþit, mobilat, termopane, 0744518023. (C.081120050027) centralã, Cîmpineanu, 350 euro. CEDEZ spaþiu comercial Complex 0722527047; 0723906181. John. Tel. 0722920247. (C.031120050006) (C.061120050012) OFER spre închiriere VÎND/ÎNCHIRIEZ locaþie autostradã km apartament 2 camere sau 3 94, 11.000 mp afaltaþi, 800 mp halã, 400 camere, et. I, ultracentral, mp birouri. Utilitãþi. Tel. 0788334204; 200- 250 euro, pentru firmã ºi locuit. Tel. 222178; 0788336972. (C.071120050012) 0788724044, 0788101817. (C.070720050022 Ofer spre închiriere

VÎND teren 1.372 mp, Gãvana III, str. Episcop Grigorie Leu (ultima terasã), OFER spre închiriere spaþiu comercial preþ 55 euro/mp. Tel. 286870; ultracentral 35 mp, Victoriei. Tel. 0745016489. (C.071120050037) 0727346587. (C.111120050004) TEREN 550 mp, Trivale, intravilan, OFER spre închiriere spaþiu la parter Exerciþiu. 0723656685, împrejmuit, 32 euro/mp. 0723839347. A5 07426939411. (C.071120050019) (C.111120050027)

VÎND teren ªtefãneºti 2.200 mp, 35 m deschidere, utilitãþi, parcelabil, preþ 13 euro/ mp. Tel. 624722; 0724001463.

SÎNT blondã, atrãgãtoare ºi sexi. Ofer clipe de amor. Tel. 0742829401. (C.031120050004)

OFER spre închiriere apartament 2 OFER spre închiriere spaþiu comercial camere, Calea Bucureºti, mobilat, 80 mp, Gãvana III, vitrinã 6 m, preþ 10 utilat, preþ 180 euro/lunã. Curierul, tel. euro/mp. Curierul, tel. 223114, 223114, 0744265545. 0727332633. OFER spre închiriere apartament 2

CAUT sã închiriez apartament 2 camere, ne(mobilat), ofer maxim 100 euro. Tel. 0722889508. (C.081120050008) ÎNCHIRIEZ casã 2 camere pentru birouri, str. Dumbravei, nr. 13. Tel. 0722360769. (C.091120050012) OFER spre închiriere apartament 2 camere confort I, etaj 1, contorizat, Craiovei -Smîrdan. Tel. 251398; 0722568774. (C.091120050022)

OFER spre închiriere apartament 2 camere, ultracentral, mobilat. Tel. OFER spre închiriere halã depozitare camere, nemobilat, zona Garã, stradal, 630007. (C.091120050030) 300 mp, acces Tir, Bascov. Preþ 2 et. 2, pretabil birouri, condiþii foarte PRIMESC 2 fete în gazdã, utilitãþile. Preþ 300 euro/mp. Curierul, VÎND teren 5.000 mp, intrare Albota. Gãvana 870 mp; Podul Viilor 500 mp. euro/mp, toate utilitãþile. 0747483327. euro/mp + TVA. Curierul, tel. 223114, bune, preþ 130 euro. Curierul, tel. nefumãtoare, lîngã Lic. Odobescu. 223114, 0727332633. (C.091120050009) Tel. 0747642837. (C.021120050028) 0722350511. (C.071120050032) 251435. (C.101120050017) 0745.061510. tel. 223114, 0724337333.

Curierul zilei - pag. 13

TEREN com. Bascov, 1.400 mp, VÎND 1.000 mp teren zona Gãvana III, stradal, toate utilitãþile. 0745056315; str. Petre Ispirescu. Tel. 0744571369. 0721695512. (C.101120050004) (C.041120050012) VÎND teren intrarea Mãrãcineni, 1.380 VÎND 2.000 mp teren, deschidere 50 m, VÎND teren zona Baloteºti, 30 euro/ mp, parcelabil. Tel. 0745077580. parcelabil, Budeasa. 0723611014. mp. Tel. 0744571369. (C.1249900) (C.081120050032) (C.041120050013) VÎND casã comuna Bascov, sat Luncã, nrVÎND la Valea Ursului 2 VÎND 1 ha pãdure+ poianã, stradal, VÎND 20.000 mp teren vizavi 70. Adresa Scheu 21. (C.101120050002) parcele de 700 ºi 850 mp. VALEA Mare. Vînd casã nouã, finisatã, Budeasa, 1,9 euro/mp. 0747654863. Restaurant Europa Albota, deschidere 0723359469; 0788261942. teren 750 mp, preþ negociabil. Relaþii la (C.091120050047) (C.1249896) la stradã. Tel. 0721893143. tel. 0723168715 sau 0723221474. VÎND teren 2.000 mp, str. Toma (C.081120050048) (C.101120050023) Cîndescu. Tel. 021/3402933; VÎND fermã Suseni, 50.000 mp teren VÎND teren 2.100 mp, localitatea Ciocãnãi, deschidere 30 m, eventual 0745526117. (C.311020050022) VALEA Mare. Vînd case, diferite stadii intravilan, trifazic, apã curentã, 45.000 parcelabil, 5 euro/nmp. Tel. 630762. negociabil. 0721492699 finisare, 750 mp/ buc., negociabil. VÎND 3.400 mp intravilan, Lupuieni - euro (C.081120050004) CORONA. (C.091120050006) 0723168715; 0723221474. Bãbana, 11 km Piteºti, utilitãþi, zonã superbã, la liziera pãdurii, stradal, 4 TEREN Geamãna, 500 mp, toate VÎND teren 1.164 mp, zona Gãvana, (C.101120050025) Tel. 0721248091. utilitãþile, stradal, 300 milioane Fundãtura N. Bãlcescu. 0741014235. GÃVANA, jumãtate duplex, tencuit, euro/mp. negociabil. 0788184003 CORONA. (C.091120050010) living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 dormitoare, (C.311020050017) VÎND/ SCHIMB cu auto, 900 mp teren, (C.091120050007) 1,45 miliarde. Tel. 0723216184. PRUNDU MIC, 500 mp, D = 24 m, canalizare, (C.101120050019) apã, gaze, asfalt, 15.000 euro neg. VÎND 1.000 mp teren lîngã Biserica din toate utilitãþile, complex II Prundu, 0744997454. 0741972278. Gãvana III. Tel. 0744364419. negociabil. VÎND P+1 platou Prundu, parter (C.091120050012) (C.101120050001) GÃVANA - ZAMFIREªTI 1500 mp, 2 locuibil +utilitãþi, etaj nefinisat. Tel. deschideri, 25.000 euro, 0742336656. 600 mp, Bascov, zonã vile, 22 euro/mp 642226. (C.111120050031) 1.300 mp, Gãvana III, str. negociabil. 0740133778; 0348801636. LÃBUªEªTI, 2000 mp, D = 22 m, utilitãþi. Grigorie Leu, toate VÎND vilã demisol, P+2, semifinisatã, (C.091120050033) 15.000 euro, neg. 0741972278. utilitãþile. 0720049475; teren 1200 mp, zona Liceul Odobescu. 0741998640. 900 mp teren, stradal, Colibaºi, 9 euro/ Tel. 0788207185. (C.111120050007) VÎND teren 1.600 mp, (C.061120050026) mp. Tel. 0740798451. VÎND vilã demisol, parter + etaj, 1.600 Piscani-Matriþerie, utilitãþi. (C.091120050014) 4,5 euro/mp. 0741694339. mp, zona Tg. Sãptãmînal, stradal. TEREN ªtefãneºti- Zãvoi, (C.071120050036) 0788207185. (C.111120050008) VÎND teren intravilan, 1270 mp, 73 m deschidere, Bascov-Glîmboc, 2.200 mp, proprietar, utilitãþi, VÎND vilã duplex P+2+M, Valea Ursului, VÎND 1.000 mp teren Smeura, 20 euro/ utilitãþi, apã, gaze, asfalt, parcelabil, 21 euro/mp, poziþie deosebitã, lîngã pãdure, 3.000 mp, negociabil. Tel. 0744389395. poziþie deosebitã, 12,5 negociabil la 500 mp mp, suprafaþã construibilã 1.000 mp, (C.091120050007) euro/mp negociabil. viitorul Mall. 0723207101; toate utilitãþile, preþ 400.000 euro sau 0744506453. 223835. (C.061120050008) VÎND 2.500 mp teren, spre schimb cu 2 case Piteºti +diferenþã. (C.091120050029) Metro, 5 km Piteºti, 10 Tel. 0721231266. euro/mp, toate utilitãþile. VÎND teren Topoloveni 3.000 mp, eventual Tel. 0722608907; 1.560 mp, 16 m deschidere, VÎND casã la cheie + teren parcelabil a cîte 500 mp, la 0788455476; 661422. toate utilitãþile, livadã, 120 mp, sat Geamãna, 400 liziera pãdurii, Bascov (C.011120050016) proprietar, 7 euro/ mp, m de Tîrg. Preþ 2 miliarde, punctul cale feratã, viitor negociabil. Tel. negociabil. Tel. cartier vile, 18 euro/mp 0723207101, 223835. 0720737805. VÎND 8.000 mp teren, spre negociabil. 0745634176. (C.061120050009) Metro, 5 km Piteºti, 4 (C.051020050018) CASÃ, toate utilitãþile, sat Borleºti, euro/mp, toate utilitãþile. VÎND 1.100 mp, intravilan, Valea Mare, Tel. 0722608907; proprietar. Tel. 763503. VÎND teren foarte ieftin, ªtefãneºti. Tel. 0726348243. 0788455476; 661422. zona Glîmboc, Valea VÎND vilã 10 camere, 4 bãi, (C.011120050017) VÎND 5.800 mp loc de casã, Ursului, 5.500 mp, 3 bucãtãrii, Trivale. Tel. 30 m deschidere, cu 300 deschidere 12 m, 7 euro/mp 275757, 0788262546, 4.500 mp intravilan ºi 5.000 mp pruni, viþã-de-vie, lemne de negociabil. 290698; 0742428503. extravilan, la Rãcari lîngã Bucureºti. construcþie ºi foc, 0742691669. Variante. 0744257080; 0720264906. posibilitãþi telefon, cablu (C.091120050040) (C.011120050057) TV, curent electric, Cãlineºti, sat Cîrstieni, 2 DRÃGANU, central, 600 mp, VÎND teren 10.000 mp, ºoseaua Piteºtieuro/ mp. Tel. 284240; Anunþuri la redacþie Cîmpulung, la 20 km de Piteºti. Preþ 6 deschidere 30 m, utilitãþi, 135 milioane. 0721544153. 0745169526. (C.091120050003) ULTRACENTRAL, 1.000 mp, euro/mp, negociabil. Tel. 0724586266. deschidere 17 m, stradal, toate (C.021120050023) VÎND terenuri ªtefãneºti 1.700 mp; VÎND 1.000 mp teren Lãbuºeºti, 30

TERENURI

VÎND teren (4 km de centrul oraºului), platou Cîmpului, spre Moºoaia 800 m, ideal construcþii, zonã rezidenþialã, 12.500 mp, 50/245, 16 euro/mp. Tel. 0744623556. (C.091120050016)

Aici se oferã senzaþii tari!

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

VÎND gospodãrie completã, stradalã, zonã superbã: casã de cãrãmidã, mobilatã, cu 2 camere decomandate, beci, salã, sobe teracotã, fosã, electricitate, puþ american cu pompã, gard nou, porþi metalice noi, 33 pomi, 800 mp curte, 2.500 mp extravilan (cu izvor), 400 mp pãºune, 600 mp pãdure, în satul Vãleni, nr. 178, com. Cãlineºti. Preþ 450 milioane. Tel. 0721219689. (C.101120050004)

negociabil. Curierul, tel. 223114, 0746947786. (C.031120050007) 0744265545. VÎND 750 mp poziþie excelentã, zona BASCOV, stradal, teren 1.400 mp, Tg. Sãptãmînal, 20 m de strada deschidere 17 m la DN, apã, gaze, principalã, 25 euro/ mp. 0740220870. curent, 20 euro/mp, neg. Curierul, tel. (C.031120050008) 223114, 0727332633. VÎND parcele 500 mp, lîngã Slava, BASCOV, teren 2.309 mp, deschidere avantajos. 0744434839, 0744484572. 27 m, apã, gaze, electricitate, la 1,5 km (C.251020050042) de centru, preþ 17 euro/mp neg. VÎND teren Poiana Lacului, Curierul, tel. 223114, 0745.061510. 3.000 mp, utilitãþi. Plantaþie pruni. Tel. CALEA Cîmpulung, 1.800 mp, 0744864245; 293961. împrejmuit, deschidere 15 m, apã, (C.041120050008) gaze, curent, cablu, telefon, preþ 25 euro/mp, discutabil. Curierul, tel. BÃLILEªTI! Vînd teren intravilan, 4.350 223114, 0744265545. mp, negociabil. Tel. 234485; BASCOV LUNCÃ teren 800 mp, 0723476712. (C.081120050047) deschidere 60 m la drum lateral, VÎND teren intravilan ºi extravilan, posibilitãþi utilitãþi, 2800 euro. Curierul, Vulpeºti, com. Buzoieºti. Tel. 254371. tel. 223114, 0727332633. (C.111120050023) ªTEFÃNEªTI zona Primãrie, teren VÎND teren 634 mp, Nord, toate 1.000 mp, deschidere 15 m, utilitãþi, utilitãþile. Tel. 0720205354; 694019; preþ 15 euro/mp.Curierul zilei, tel. 610439. (C.1249866) 223114, 0727.332633. VÎND teren Budeasa Micã DOBROGOSTEA, teren 1.800 mp, 5.000 mp, utilitãþi: apã, stradal, intravilan, douã deschideri a telefon, cablu, energie, 20 m, parcelabil, utilitãþi în apropiere, ieºire stradal ºi pãdure. preþ 9 euro/mp, discutabil.Curierul Tel. 236327; 0720561090. zilei, tel. 223114, 0721.300765. (C.041120050010)

VÎND teren 2,5 ha la drum judeþean Cãteasca, la 6 km de Metro. Preþ 1 euro/mp. Posibilitãþi gaze, curent. Tel. 0788336972. (C.071120050014)

Micã publicitate

VÎND teren 3.050 mp cu casã din cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere 50 m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua Curtea de Argeº. 0741572706. (C.101120050001)


Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã! ELECTRICIAN autorizat, vîrsta 49 ani, permis categ. B, solicit angajare. Tel. 637545; 0723061806. DOAMNÃ serioasã solicit angajare. Rog seriozitate. Tel. 615213. TÎNÃRÃ, 30 ani, solicit angajare ca vînzãtoare sau barman-ospãtar, experinþã în domeniu 8 ani. Tel. 0724150146. ABSOLVENT liceu solicit angajare în orice domeniu. Tel. 0724185091. TÎNÃR 32 ani solicit angajare sau colaborare cu firme serioase în domeniul producþiei de mobilier, montez parchet laminat, lambriu, rigips,izolaþii polietilen, confecþii metalice, program flexibil. 0744986594. ªOFER, B, C, E, solicit angajare. Tel. 0724837811. DOAMNÃ serioasã solicit angajare în orice domeniu. Tel. 0729018402. ªOFER B,C, experienþã transport internaþional, solicit angajare în domeniu. Tel. 0742935930. 28 ani, solicit angajare. Tel. 267895.

CAUT femeie pentru îngrijire copil un an, cu recomandãri. Tel. 0721367558. (C.081120050012)

ANIMALE

VITRINA FIRMELOR SC RAINBOW CONSTRUCT 2005 SRL, Bdul N. Bãlcescu nr.185 (lîngã Big Gãvana, fosta fabrica de biscuiþi)

VÃ OFERÃ

tîmplãrie PVC -Belgia, AL - Grecia. REDUCERI!

CUMPÃR apartament 2- 3 camere, cf. I, MEDITEZ matematicã ºi englezã, 50.000 lei/orã. Tel. 283202. etaj I-III, Exerciþiu, Teilor, Popa ªapcã, Trivale, fond nou. Curierul, tel. 223114. CUMPÃR acþiuni Romextera. Tel. 0744269858. (C.021120050013) CUMPÃR Dacii pentru dezmembrãri. Tel. 0740884095. (C.1249830)

PRESTÃRI SERVICII

Anunþuri la telefon

PIERDUT o cãþeluºã albã cu urechi maro, purta la gît o zgardã roºie, zona Banat Rãzboieni. Ofer recompensã. Tel. 0740052530. (C.101120050018)

Anunþuri la redacþie

PIERDUT carnet sãnãtate pe numele REPAR maºini SPÃLAT RUFE. Michituc Nicoleta. Se declarã nul. CUMPÃR calorifere fontã. Tel. 255074; 0744216744. (C.101120050004) 0740884095. (C.1249832) (C.031120050003) PIERDUT legitimaþie transport emisã AMENAJÃRI interioare, gresie, faianþã, CUMPÃR Dacia,1307, 1304 Universitatea Bucureºti, Facultatea de etc. ofer preþ bun, zugrãveli, rigips. Instalaþii sanitare. Administrarea Afacerilor, pe numele deplasare domiciliu, plata 264875. (C.101120050004) Vrãja Andra. Se declarã nulã. pe loc, seriozitate. SPÃLÃM mochete, canapele, maºinã 0745176224. (C.4714144) specialã. 0745326212. (C.021120050038) PIERDUT carnet asigurat, pe numele (C.311020050030) Ivaºcu Gigi Cosmin, Piteºti. Se declarã TRANSPORT marfã 15 tone. CUMPÃR teren sau casã nul. (C.4714146) 0721909420. (C.241020050022) bãtrîneascã Piteºti, împrejurimi, exclus CABINET reflexoterapie, masaj, PIERDUT ecuson nr. 58, eliberat de intermediarii; sau 100.000 lei/ ºedinþa. 0745680705. S.C. ªoimul P.P.,pe numele Oprea apartament fond nou. Constantin. Se declarã nul. (C.241020050026) 0743884553. (C.1249936) (C.021120050039) CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, diplomã ªcoalã canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. PIERDUT Profesionalã, promoþia 1981, pe 0742622977. (C.150820050027) CUMPÃR 500 mp Trivale Calea Drãgãºani. Tel. REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, numele Mihalache Marian, eliberatã de 0745169316. calculatoare la domiciliu. 0742622977. Grupul ªcolar Colibaºi. Se de declarã (C.021120050041) nulã. (C.4714149) (C.150820050028)

DIVERSE

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

CUMPÃR Cielo, Solenza, SuperNova, Dacia injecþie ºi pickup. Tel. 0743884553. (C.021120050036)

EVIDENÞÃ contabilã completã. Convenabil. 641909. (C.281020050017)

MONTÃM parchet laminat, lambriu, gips-carton, tavane casetate. Tel. OFER spre închiriere garsonierã 0740293253; 0722797705. mobilatã, Rãzboieni, prefer 2- 3 bãieþi. CUMPÃR apartament 2 camere, (C.101120050001) 0727655715. (C.101120050020) 0721758547. confort I, zona Prundu, particular. ZUGRAV. (C.210920050046) PRIMESC în gazdã o fatã, Gãvana III. 253521. (C.091120050011) Tel. 0745781840. (C.101120050006) CUMPÃR lemne foc 20 -100 ms. ZUGRAV. 637472. (C.180520050009) OFER spre închiriere apartament 2 0742436045; 0248/279798. DIRIGINTE ªantier- autorizat MLPTL, camere mobilat, contorizat în Trivale la (C.071120050045) ofer consultanþã. 0744578010. (C.021120050048) 2 tineri cãsãtoriþi sau 2 salariate, plata CUMPÃR camionetã, ofer 30-35 anticipat 3 luni, pe termen lung. Rog ELECTRICIAN autorizat. 637545; Tel. 0747221808. seriozitate. Exclus intermediarii. Tel. milioane. 0723061806. (C.101120050029) (C.091120050013) 0721528346. (C.101120050026) S.C. EXECUTÃ zugrãveli, zidãrii, ºape, ÎNCHIRIEZ apartament pe termen lung CUMPÃR apartament 2 camere, cf. I., placat gresie, faianþã, polistireni, la 300 m de Finanþe, str. V. Lupu. Tel. sd/ dec., zone semicentrale. Exclus rigips, pavele, parchet laminat, montat 0248647006, 0722383173. intermediari. Plata imediat. Tel. uºi. Tel. 0744658592. 634995; 0724002270. (C.101120050010) (C.111120050002) TRANSPORT persoane Italia, Grecia, ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, (C.091120050015)

Prundu, mobilat. Tel. 0744508044. CUMPÃR baracã termopan, 12 mp. Spania. Asigur trecerea. 0726354847, 0724510170. (C.1249862) (C.101120050017) 0746155866. (C.101120050009) 0720460521. OFER spre închiriere apartament 2 CUMPÃR Aro 10. Tel. 0744228135. MASAJ. (C.061120050007) camere, Prundu, mobilat, utilat, (C.111120050014) îmbunãtãþiri, 150 euro/ lunã. Tel. TRANSPORT persoane Spania. Tel. CUMPÃR apartament 0741125574. (C.071120050019) 0745036241. (C.1249931) SPECIALISTà tarot, fac, confort I, 2 camere, sau desfac tot ce are nevoie EXECUTÃM amenajãri interioare, ÎNCHIRIEZ camerã la vilã , pentru casã teren zona Piteºti. omul, reuºitã garantatã, gresie, faianþã, zugrãvit, rigips, foarte cupul sau douã fete, Calea Drãgãºani. 0726330295. Rãzboieni, D2/D/24. Tel. avantajos. Tel. 0740056917. (C.111120050026) Tel. 275757; 0742428503. 648366. (C.300820050073) (C.1249879) OFER spre închiriere apartament 3 S.C. Cristine executã hidroizolaþii, CUMPÃR urgent bicicletã camere, mobilat, centralã, aer VRÃJITOAREA Dragomir medicalã. Tel. 223311. monteazã gresie, faianþã, interfoane. condiþionat, etc., Er. Grigorescu, 550 Maria lecuieºte boli de Tel. 0747839872. (C.071120050008) picioare, piele, scoate euro/lunã. Tel. 0745351577. argintul viu, împreuneazã CONTABILITATE completã în program OFER spre închiriere birou amenajat în cununii, scoate rãul din specializat. Asistenþã fiscalã. Tel. piaþa Ceair, 24 mp. Tel. 0745182826; casã, rezolvã firme în 0729330550. (C.1249889) Anunþuri la redacþie faliment, rezolvã ºi oamenii 211703. ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips, parchet, în divorþ. Garantat. Comuna PROFESOARà meditez limba românã, Mãrãcineni, blocuri 300 m lambriu, instalaþii, termoizolaþii, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri mai sus pe partea stîngã, acoperiºuri, tencuieli , ºape tîmplãrie, Anunþuri la telefon pentru examene; angajãri; pregãtiri în jaluzele, tavane casetate, proiecte firmã la poartã. Tel. ■ CAUT 2 colege de apartament, 1,5 milioane/ 278412. (C.071120050013) vederea plecãrii în strãinãtate, design modern cu/ fãrã materiale, camerã, condiþii deosebite. Tel. 276014. ■ PRIMESC în gazdã la casã central. Tel. 644001. traduceri orice nivel, avantajos. construcþii civile. 0740253715, 281031, RODICA, singura care 0788698144; 0348/402868. ■ OFER garsonierã nemobilatã, 2/ 4, Gãvana II. 287270. (C.251020050012) lucreazã garantat ºi rezolvã (C.041120050009) Tel. 0746026772. PREGÃTESC LIMBA ENGLEZà cele mai grele cazuri în mai ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi. Tel. puþin de 24 de ore. Am PENTRU PLECÃRI; ANGAJÃRI; ISO 9001, întocmesc, implementez 0720731740. documnentaþie, asigur certificare. Tel. plante ºi harul necesar sã INTENSIV, PERIOADE SCURTE. TEL. ■ CAUT colegã apartament (salariatã). Tel. vin în ajutorul dvs: dezleg 222178; 0788724044. 0745365032. (C.071120050068) 0746101783. cununii, fac de dragoste, TRANSPORT PERSOANE GERMANIA, (C.200720050034) ■ PRIMESC fatã în gazdã. Tel. 250946. de noroc, de spor, scot ITALIA, FRANÞA, PORTUGALIA, ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi. Tel. argintul viu. Toþi cei care LICENÞIATà meditez SPANIA, AVANTAJOS, INCLUSIV 611335. ce au apelat la ajutorul germanã, englezã, românã, VAUCER. 0729192638. meu nu au regretat. Apelaþi ■ PRIMESC 2 fete în gazdã. Tel. 284315. traduceri. Tel. 0726966795, cu toatã încrederea. Str. (C.271020050031) ■ PRIMESC în gazdã un elev. Tel. 281935. 216808. (C.051020050004) Plopilor nr. 8. tel. 287568. ■ PRIMESC în gazdã douã studente. Tel. 211010. EXECUT toatã gama de finisaje (C.261020050006) ■ PRIMESC în gazdã fete. Tel. 0724468855. Tel. 642202. MEDITAÞII matematicã, evaluare interioare. ■ PRIMESC 2 studente în gazdã la vilã pe str. (C.101120050012) gratuitã. Tel. 0744578010. Numiþii: Ion Gheorghe, C-tin Nicolae ºi Cîmpului. 0741015083 (C.021120050049) S.C. construcþii de la A la Z. Elena moºtenitorii defunctului Ion Steriean, decedat la 15.05.1986, sînt REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini 0744439390. (C.091120050024) spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. TRANSPORT 3 tone. 0744439390. chemaþi în data de 21.11.2005, ora Anunþuri la redacþie (C.021120050089) (C.091120050025) 10,00, dosar nr. 74/2005, pentru SCHIMB garsonierã T. Vladimirescu, MERITEL, str. Gheorghe Doja, nr. 29a, dezbaterea succesiunii la BNP, PROPRIETAR caut conf. I, decomandat, etaj 1/4, spalã covoare-gresie, 25.000 lei/mp. Cornelia Diaconescu Piteºti, str. tencuitori, vopsit, gresie, termopane, parchet, gresie, faianþã, cu Eventual contracte de curãþenie în Victoriei nr. 35, jud. Argeº. rigips. Tel. 0744179622; apartament 2 camere, T. Vladimirescu, casele dumneavoastrã. 255424; (C.4714147) 216848. (C.1249914) 0744363263. (C.091120050022) conf. I, decomandat, parter, etaj I sau II, ofer diferenþã. Curierul, tel. 223114, TRANSPORT camionetã Dacia. PROFESOR matematicã 0721.300765. 0745351913; 0788642877. acord meditaþii individual. Anunþuri la redacþie Garantez rezultate (C.101120050010) SCHIMB teren intravilan 3.900 mp deosebite. 648353; centurã Bascov cu apartament + REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi AGENÞIE matrimonialã „Diana“. 0729205349. diferenþã. Tel. 0724763565. frigorifice. Garanþie. 0742552554; Seriozitate ºi profesionalism. Tel. (C.081120050027) 0788552554. (C.101120050014) 283493, 0741022160. (C.301020050022) (C.021120050013)

Anunþuri la redacþie MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã noiembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050007)

SERVICII

SCHIMBURI

MATRIMONIALE

■ VÎND ciobãnesc german, 1 an ºi 2 luni, 3 milioane. Tel. 0722769169.

FELICITÃRI Anunþuri la redacþie La zi aniversarã, soþul, copiii ºi nepoata ureazã Magdei Ochea un cãlduros „La mulþi ani!“, multã sãnãtate ºi numai bucurii alãturi de cei dragi. Dragii noºtri Coca ºi Costel Pãtraºcu din Piteºti au împlinit de curînd 50 de ani de fericitã ºi exemplarã convieþuire. La Nunta de Aur, le dorim încã mulþi ºi la fel de fericiþi ani, împreunã cu multã, multã sãnãtate, bucurii, împlinirea tuturor dorinþelor. Le spunem din inimã „La mulþi ani!“ ºi îi sãrutãm cu drag. Familiile Pralea, Macarie, Sitapu ºi Orþescu. (C.1249935)

Tel. 285957, 0744673285.

SC ACM PROFESIONAL SRL

RULMENÞI

PIERDERI

Curierul zilei - pag. 14

OFER închiriere apartament 2 camere lux, ultracentral, 300 euro/lunar. 0723840828. (C.101120050027)

CONTABIL autorizat, evidenþã DOMN 40 ani, necãsãtorit niciodatã, completã, legislaþie. 253799; fãrã prietenã vreodatã, doresc cunoºtinþã doamnã cu locuinþã 0726380634. (C.101120050028) Anunþuri la redacþie proprietate în Piteºti sau apropiere AVANTAJOS, amenajãri interioare, Piteºti. O.P. 5-ghiºeul 1, C.P. 31. faianþã, tencuieli. 0741016848. NU RATA OCAZIA! Preþ (C.081120050054) maxim, maxim. Cumpãr! DOAMNÃ serioasã doresc sã îngrijesc (C.101120050001) Solenza, Logan, copil. Tel. 0722341330. AMENAJÃRI interioare, rigips, glet, SupeRNova, Berlinã, Break, (C.091120050006) lavabilã, placãri polistiren. camionetã 1307, 1304, Anunþuri la redacþie 0720726993. (C.101120050031) Nova, 1996-2005. Asigur MEDITAÞII la francezã ºi radiere. Seriozitate. limba românã, sistem OFER spre închiriere camionetã Dacia. CRESCÃTOR, vînd femelã ciobãnesc Deplasare la domiciliu. intensiv, pentru 0745351913, 0788552554. german pãrinþii cu pedigree, 3 luni. 0722435187; 0745276877. bacalaureat ºi facultate. 0744620392. (C.071120050007) (C.111120050024) (C.080520050098) Traduceri în ºi din VÎND 150 capre, 60 iezi ºi 94 oi. Tel. francezã. Tel. 0723978617. 0747405497. (C.041120050066) CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. 0740350860; 0723216162. LICENÞIATÃ, asist teme I-IV, meditez lb. Anunþuri la redacþie românã orice nivel. Tel. 0722632729. (C.241020050017)

CUMPÃRÃRI

orice tip, orice dimensiune

Lanþuri Gall ● Electrozi sudurã ● Curele.

Tel. 210370, fax 210070; 0722700147.

SC ELECTRONIC LION SRL

Str. I.C. Brãtianu, lîngã restaurantul MINION. Tel. 213439.

CALCULATOARE ºi COMPONENTE la cele mai avantajoase preþuri!

DVD-RW LG 4163B - 175 lei, DVD-RW Asus DRW 1608p - 200 lei

PLATA ºi ÎN RATE. GEOART - TOTUL PENTRU CASA TA! ■ TÎMPLÃRIE PVC/AL ■ CAZANE PE LEMNE/BOILER PE LEMNE ■ CENTRALE TERMICE ■ CONTOARE (montaj ºi verificare) ■ JALUZELE VERTICALE.

str. Egalitãþii nr.2 Tel. 211725. Bdul Republicii nr. 312 Tel. 214545, Rate - fãrã girant; Reducere 10% . 0788 459040.

S.C. PRIMA CONSTRUCT TOTAL S.R.L. Piteºti, str. Unirii nr.13, tel. 213844, 0742123295, 0744370929.

■ Tîmplãrie aluminiu ■ Tîmplãrie PVC - Deceuninck (import Belgia) 60 RATE - FARÃ GIRANÞI - AVANS 0 -

La zi aniversarã, îi urez dnei Ochea Magda multã sãnãtate, fericire, bucurii, numai împliniri ºi un cãlduros „La mulþi anI!“ Dorina.

CURÃÞENIE CIVILÃ ºi

INDUSTRIALÃ Tel. 223699; 0788/425082; 0788/403600.

Distinsei dne Magda Ochea îi doresc tot binele din lume, sãnãtate ºi un sincer ºi cãlduros „La mulþi ani!“ Dragoº Dumitru.

office@perfectcleaning.ro; www.perfectcleaning.ro ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 0745062905. AGENÞIE de Turism angajeazã studentã turism an terminal, program (C.041120050009) 17. Tel. 0723553071. SOPHISTICUT angajeazã coafezã cu 9(C.081120050049) experienþã; Oferã spre închiriere

Anunþuri la telefon spaþiu manichiurã utilat. 0788253030. ■ Pentru Viorel Vlãduþã la zi aniversarã, soþia, (C.091120050001) Doina, fii, Ema ºi Radu, îi doresc o viaþã lungã, ANGAJEZ geamgiu, ofer 7 milioane. sãnãtate ºi un dulce „La mulþi ani!“ 0742647498, 216390. (C.081120050015)

MICI AFACERI Anunþuri la redacþie FOTOVIDEOFILMÃRI. (C.4713301)

0744756212.

ANGAJÃM vînzãtoare. 0744329496. (C.011120050009) ANGAJEZ cofetari ºi patiser. Program 7,00-15,00. Tel. 0745091971. ANGAJEZ vînzãtoare magazin. Tel. 0744655303. (C.1249910) (C.061120050006) NIGHT Club angajeazã ospãtãriþe. ANGAJEZ fatã cu permis. 0788686301. 0724381621; 0723502820. (C.101120050033) (C.071120050002) CLUB Senator angajeazã ospãtãriþe. motivant. 0723221161. FASt Food Planters vizavi Baia Salariu Comunalã angajeazã personal. (C.101120050015)

FANNA Veneto Gherãeºti produce ºi comercializeazã Mori de grîu, Mori de porumb de capacitate micã, la preþuri fãrã concurenþã. Plata în rate pe 0788218453. (C.081120050028) maxim 3 ani. Tel. 0744536745. SOCIETATE angajeazã 10 faianþari cu (C.4727445) experienþã pentru Bucureºti. salariu VÎND moarã, brutãrie, vilã, spaþii motivant. Tel. 213705; 0742145180. depozitare, desfacere garantatã. Jud. (C.071120050070) Olt. Tel. 0744651108. (C.031120050001) CAUT muncitori construcþii, zidari, VÎND douã vitrine frigorifice. Tel. necalificaþi, pãdure, tîmplari, sudori, 0744618940. (C.031120054800) pentru muncã în Cehia. Tel. OFER împrumut, garanþii auto. 0745782978. (C.4713289) 0747048998; 0740137307. ANGAJÃM lucrãtor spãlãtorie. Tel. (C.041120050020) 610143, 0723777408. (C.1249886) VÎND ifrom. Tel. 0788334204; ANGAJEZ vînzãtoare magazin 0788336972. (C.071120050013) alimentar cu minimum de experienþã. VÎND chioºc termopan. 0744166382. Tel. 0745091868. (C.081120050030) (C.071120050003) S.C. POWER RAISE SRL angajeazã VÎND 15 t grîu panificaþie. Tel. personal. Condiþii de muncã ºi 0744218626. (C.1249873) salarizare excelente. Asigurãm VÎND rotisor 15 pui ºi aparat Shaorma. pregãtire profesionalã. Punct de lucru Tel. 0788155308. (C.1249937) Bascov (lîngã Argeºfarm). Tel. VREI un cîºtig suplimentar? Sunã! 0788245267. (C.081120050036) 0747397142. Dumitru. SC Angajeazã sudori cu atestat ºi (C.091120050008) muncitori necalificaþi. Rel. la tel. ÎMPRUMUTURI RAPIDE. 0741704980. 223146, 0722466091, 0743895274. (C.081120050004) (C.081120050017) OFER împrumut. 0747461132. S.C. angajeazã muncitor necalificat (C.091120050022) pentru atelier tîmplãrie aluminiu, OFER împrumut. (C.101120050008)

0720803829.

ANGAJÃRI Anunþuri la redacþie ANGAJEZºef(ã) salã; ajutor bucãtar; pizzer. 0724323981. (C.011120050005) ANGAJEZ muncitori necalificaþi, zidari, dulgheri, fierari, tencuitori, faianþari. Salariu atractiv. Tel. 0745782998. (C.271020050018) ANGAJEZ coafeze. Tel. 216260; 0740187191. (C.4759157)

S.C. ANGAJEAZÃ spãlãtori auto, cu experienþã (lîngã Fabrica de bere). Tel. 281503. (C.101120050006) CAUT reprezentanþi Avon, comision 15-30%, posibilitate promovare. 220844; 0723735335. (C.101120050036) S.C. ANGAJEAZÃ ºoferi, persoane serioase, cu experienþã pe bascule de 40 t ºi pentru transport interninternaþional de mãrfuri. Tel. 0723172957. (C.101120050002) S.C. ANGAJEAZÃ ºofer taxi cu atestat, urgent. 0744547641. (C.101120050005) ANGAJÃM fete prezenþã agreabilã cu aptitudini dans pentru animaþie Night Club. Asigurãm cazare. 0744936304. (C.101120050015) ANGAJEZ manager experienþã (fatã). (C.101120050028)

hotel, cu 0740071072.

PATISERIE angajeazã personal necalificat, Mãrãcineni. Tel. 223115. (C.1249921)

ANGAJEZ maistru sau inginer constructor pentru muncã de atelier ºi posesor permis auto. 289566. teren, sudor în argon ºi vînzãtor (-e) pentru show room. Tel. 0744340599; (C.081120050018) 0723690257. (C.111120050011) ANGAJEZ mecanici, electricieni, tinichigiu auto cu experienþã. ANGAJEZ ºofer TIR ºi VÎND vagon TIR. 0744696263. (C.111120050023) 0744102912. (C.081120050028) ANGAJEZ vînzãtoare magazin. Tel. SC Angajeazã ºofer distribuþie, punct lucru Piteºti, posesor permis B. 638472. (C.101120050005) Tel/fax: 0262-206300; 0726333565. ANGAJEZ fete ºi cupluri, activitate (C.111120050011) video chat, condiþii avantajoase, S.C. ANGAJEAZà secretarã. 286011 . cîºtiguri 800- 1.600 USD. Cerinþe: (C.111120050022) englezã mediu, seriozitate. Oferim avand în primele 5 zile de muncã. Tel. ANGAJEZ coafezã cu experienþã. 0745938266, 0721690649. (C.1249907) 0744372080. (C.111120050013)

S.C. ANGAJEAZÃ inginer mecanic ANGAJEZ cocãtor simigerie, carte de pentru probleme de ISCIR ºi gaze muncã. Salariu avantajos. Tel. naturale. Tel. 615410. 0722704094. (C.081120050034) ANGAJEZ ºofer taxi. 0744495946. part- time. S.C. ANGAJEAZÃ vînzãtoare cu (C.111120050011) Tel. 0727229111. ANGAJEZ personal fast food, bãieþi. 0744768645. experienþã. (C.081120050035) Tel. 0788155308. (C.1249938)

ANGAJEZ croitoreasã, condiþii avantajoase. Salariu minim 5 milioane. 0723181051; 0743492374. (C.311020050031) VENIT suplimentar, 0745376274; (C.041120050002)

ANGAJEZ coafezã cu experienþã. 640637; 0743287965. (C.091120050019)


LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001

Spune ce te doare! Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Andrei David Ionescu, din Piteºti, are 9 ani ºi s-a nãscut cu tetraparezã spasticã. Aceastã boalã duce la imobilizare totalã în timp. Este programat pentru operaþie în Franþa, pe 15 noiembrie, ºi pînã atunci pãrinþii lui trebuie sã plãteascã 29.000 euro la clinicã. Operaþia costã 2.000 de euro, iar recuperarea pentru 65 de zile, cît va sta în continuare la clinicã, ajunge la 27.000 de euro. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Nu rataþi! Astãzi, la OTV, la Oameni care ajutã oameni, un caz cutremurãtor:

✍ Donaþii

Sã-i dãm ºansa de a trãi!

■ Bani

■ Silviu are 14 ani ºi suferã de leucemie mãduvã. Nu a fost sã fie! Fetiþa nu este compatibilã cu el decît 50%. Este foarte puþin, medicii nu pot risca la asemenea procentaj. Atunci s-a gãsit soluþia de a fi dus în Israel, unde o sã aibã donator un pacient al clinicii.

Transplantul de mãduvã costã 118.000 de euro

Mai conºtient decît ne putem închipui, un copil de 14 ani, Silviu Pãcurar, din Braºov, asistã, fãrã sã clinteascã, la tragedia lui ºi a familiei sale. Simte cã sfîrºitul îi este aproape, ºtie cã pentru el nu existã nici o ºansã, decît mila lui Dumnezeu. Are leucemie limfoblasticã, pe care a moºtenit-o de la bunica din partea tatãlui.

Ce poate fi mai dureros decît sã conºtientizezi cã viaþa ta depinde acum doar de ajutorul celorlalþi ºi de un dram de noroc? Pînã la 14 ani nu a avut timp sã se bucure de prea multe. A mers la ºcoalã, ºi-a fãcut mulþi prieteni, a citit, s-a jucat, dar nu atît cît sã se poatã resemna. κi dã seama cã pãrinþii lui suferã pentru el ºi cautã sã-i încurajeze. Naivitatea lui, datã de vîrstã, este, în acest caz, un atuu. Înþelege tot ºi crede în ºansa lui. Are o sorã mai micã, Mãdãlina, de 7 ani, pe care o iubeºte. O ºansã extraordinarã ar fi putut veni de la ea, dacã ar fi putut sã-i fie donator pentru transplantul de

Aceasta este unica lui ºansã. În acest moment se simte bine, a fãcut un an tratament cu citostatice ºi boala a fost þinutã sub control. Nu poate fi menþinut la infinit. Trebuie fãcut ceva cît se poate de repede. Transplantul, care se va face în Israel, costã 118.000 de euro. Pãrinþii lui nu au atîþia bani ºi nici nu vãd vreo variantã de a face rost. Lucreazã amîndoi ca muncitori la Uzina Tractorul ºi cîºtigã puþin peste patru milioane de lei fiecare. Oricît s-ar strãdui, n-au cum economisi o sumã atît de mare. Dupã cum spuneam, Silviu ºtie tot ce se întîmplã cu el ºi vede cît se zbat ai

lui pentru a-l ajuta, dar, în acelaºi timp, este conºtient cã viaþa lui este pusã sub semnul întrebãrii. I-a mai rãmas o bucurie, la care viseazã de cînd stã prin spitale, aceea de a merge la ºcoalã. El a pierdut un an, acum este tot în clasa a ºaptea. A fost un elev bun, care promitea mult. Destinul a vrut o întrerupere, care n-ar trebui sã

fie definitivã. Silviu îºi doreºte sã ajungã un om mare, deºtept, cu care sã se mîndreascã pãrinþii lui. Acest lucru va fi posibil doar dacã noi, ceilalþi, îl vom ajuta sã ajungã în Israel. Acum este un moment prielnic. Organismul lui este pregãtit, donator existã, mai e nevoie de bani. Trebuie sã fim alãturi de el, sã-i dãm ºansa de a trãi! ■

Transplantul, care se va face în Israel, costã 118.000 de euro. Pãrinþii lui nu au atîþia bani ºi nici nu vãd vreo variantã de a face rost.

Din partea unui domn care nu a dorit sã i se publice numele am primit ieri 500.000 de lei ºi primul volum al bioenergoterapeutului rus Serghei Nicolaevici Lazarev pentru dl Ion Ene. Le reamintim cititorilor noºtri cã dl Ene are SIDA în ultimul stadiu ºi nu are pe nimeni.

■ Lapte praf Din partea doamnei Mihaela Rizea, din Piteºti, am primit 6 cutii de lapte praf pentru Mariana Preda, din Prundu. Tot pentru Mariana am primit 10 cutii de lapte, donatorul promiþînd cã o va ajuta pînã va împlini bãieþelul 2 ani. Mulþumim.

✍ Oferta zilei ■ Se cautã menajerã

Familia Pãcurar a apelat la Oameni care ajutã oameni, în speranþa cã se vor strînge banii pentru a pleca în Israel

Doamna Silvia, din Piteºti, cautã o femeie serioasã, cãreia îi va oferi cazare, masã ºi salariu, dacã este de acord sã stea în permanenþã la Moºoaia. Tatãl dumneaei, de 80 de ani, a rãmas singur ºi are nevoie de o femeie care sã-i facã menajul. Nu este bolnav, dar nu se descurcã la treburile casei. Pentru mai multe informaþii, veniþi la sediul nostru de pe bulevardul Republicii nr. 1A.

Doresc sã ✍ munceascã

La 38 de ani, are cancer osos

■ Vrea sã facã menaj

■ Are nevoie de 20.000 de euro sã plece la o clinicã în China

Elena Moga, de 55 de ani, cautã o familie cãreia sã-i facã menajul sau un copil de care sã aibã grijã în schimbul unui salariu. Este pensionatã ºi nu-i ajung banii. Nu are obligaþii. Preferã Piteºtiul sau zonele limitrofe.

■ Cautã sã îngrijeascã un bãtrîn

Dupã mai multe analize, medicii i-au spus cã are o tumoare necanceroasã ºi cã-l vor opera. La scurt timp, i-a fost fãcutã intervenþia chirurgicalã ºi i-au extirpat tumoarea, care, dupã spusele doctorilor, era cît o grefã. La o lunã, s-a dus la control,

i s-a spus cã are cancer osos ºi a fost trimis la Spitalul Fundeni, pentru alte analize. De aici a fost trimis la Spitalul Universitar din Bucureºti, unde a fãcut tratament cu citostatice cîte trei zile, o datã la trei sãptãmîni. Dupã mai multe luni de tratament, a fost operat în septembrie. I s-a pus o protezã adusã din Irlanda, care a costat 8.000 de euro. I s-au scos cartilajul ºi osul, dar muºchiul mai are celule canceroase care s-ar putea dezvolta în timp. Mai are o ºansã în China, unde ar putea face tratamente ºi anumite teste, care garanteazã cã celulele de naturã

canceroase nu s-ar putea dezvolta. Pentru a ajunge la clinica din China ºi pentru a achita contravaloarea tratamentelor care i s-ar face acolo, are nevoie de 20.000 de euro. Dupã operaþia de la Bucureºti, Ionel are nevoie de vitamine, cartilaj de rechin ºi tratament pentru protecþia ficatului. Soþii Ivan au doi copii, de 7 ºi 11 ani. Soþia nu lucreazã, iar venitul casei înseamnã doar banii lui Ionel pe concediul medical. Dacã puteþi sã-i ajutaþi sã strîngã banii pentru a pleca în China, vã aºteptãm la sediul nostru. ■

10.325 cazuri rezolvate ■ 322 în curs de rezolvare ■ din 10.647 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 15

Ioana Linte, de 65 de ani, vrea sã îngrijeascã un bãtrîn sau un copil. Locuieºte la Albota. Nu are familie ºi nici casã. I-ar conveni sã stea permanent la familia respectivã. Relaþii suplimentare, la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie.

Ionel Ivan, din Oarja, are 38 de ani. Este cãsãtorit ºi are doi copii. Începutul de an a fost pentru familia Ivan un adevãrat calvar. Ionel a fost la Spitalul Floreasca din Bucureºti sã-ºi facã un control, pentru cã avea dureri insuportabile la un picior.

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers

Inconºtienþa a doi bãrbaþi care au consumat alcool a provocat asearã o nenorocire în rîndul unei familii din Rãdeºti. O fetiþã de 9 ani a murit, tatãl ºi fratele ei au ajuns la spital, în urma unui accident rutier petrecut în dreptul casei bunicilor copilei. A.P. Foto: C.T.

Accident mortal la Rãdeºti

Citiþi, ca sã ºtiþi ce planuri vã faceþi!

Fetiþã omorîtã de osia unei cãruþe

În weekend plouã ºi e frig

iar poliþiºtii n-au reuºit sã stea de vorbã cu ei asearã, pentru cã Bucur ºi ªerban erau ameþiþi de alcool. Vasile Barcan ºi fiul sãu Alexandru s-au ales cu traumatisme craniocerebrale ºi multiple contuzii.

Dupã ce s-a izbit de cãruþã, Dacia s-a fãcut praf

27 de metri de frînare

Sîmbãtã, 12 noiembrie 2005

Cãruþã spulberatã de Dacie Vasile Barcan, de 42 de ani, din Rãdeºti, se întorcea asearã de la Cîmpulung la volanul unei Dacia break. În maºinã mai erau cei doi copii ai ºoferului, Bianca, de 9 ani, ºi Alexandru, de 14 ani, ºi un prieten de-al fiului, respectiv, Adrian Gabriel ªerban, de 14 ani, din Rãdeºti. Conducãtorul auto a vãzut la un moment dat cã din sens opus se apropie o cãruþã cu doi cai, în care se aflau doi bãrbaþi. Martorii spun cã aceºtia erau sub influenþa bãuturii, chiuiau ºi mergeau în zigzag, intrînd de mai multe ori pe contrasens. Vasile Barcan a vãzut atelajul în faþa maºinii ºi a frînat. Apoi a încercat sã evite

impactul, a tras puternic de volan spre stînga ºi a ajuns pe contrasens. Manevra a fost neinspiratã. Cãruþaºii care s-au trezit cu maºina în faþã au tras de hãþuri spre dreapta, astfel cã atelajul ºi maºina s-au deplasat pe aceeaºi parte a drumului. Lovitura a fost frontalã. Cãruþa a fost spulberatã de autoturism, cei doi cai au murit, iar osia atelajului a intrat prin parbrizul maºinii, lovind-o pe Bianca în faþã.

Copilul a fost desfigurat Evenimentul rutier s-a petrecut la aproximativ un kilometru de locuinþa ºoferului ºi în dreptul casei socrilor lui

ni e v o i M la e i d e g Tra

Vasile Barcan. Veroana Enache a fost scoasã din casã de bufnitura puternicã. A ajuns în stradã ºi ºi-a vãzut ginerele ºi nepoþii plini de sînge. Bianca nu mai reacþiona ºi, pînã la sosirea salvãrii chemate la Rãdeºti, bunica ºi-a dus nepoata în casã. Femeia spune cã fetiþa nu mai avea faþã. Copila a fost transportatã de urgenþã la spitalul din Cîmpulung, însã medicii nu au mai putut sã o salveze. La aceeaºi unitate medicalã au ajuns ºoferul Daciei, fratele Biancãi ºi cei doi cãruþaºi, identificaþi în persoana lui Aurel Bucur, de 29 de ani, ºi Ion ªerban, de 55 de ani, ambii din ªtefãneºti. Ultimii s-au ales cu contuzii uºoare,

sã evite accidentul, pe asfalt fiind mãsuraþi 27 de metri de urme de frînare. Atît ºoferului Daciei, care este angajat ca stupar la o cooperativã din Topoloveni, cît ºi cãruþaºilor li sau recoltat probe de sînge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauzã s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpã ºi vãtãmare corporalã, urmînd ca la finalizarea cercetãrilor sã se stabileascã cine este vinovat de producerea accidentului ºi de moartea fetiþei. Asearã, poliþiºtii au evitat sã le spunã celor prezenþi la Rãdeºti cã micuþa Bianca Barcan n-a mai putut fi salvatã. ■

Localnicii veniþi la locul accidentului spun cã, înainte cu cîteva sute de metri, cei doi cãruþaºi au fost la un pas sã provoace un alt accident rutier. În urma cercetãrilor la faþa locului, efectuate de poliþiºtii cîmpulungeni ºi coordonate de comisarul ºef Gheorghe Dumitrescu, s-a stabilit cã Vasile Barcan a fãcut tot Bunicii fetiþei posibilul care a murit în accident

Gheorghe Bicheru, de 50 de ani, din Curtea de Argeº, a scãpat asearã dintr-un accident care l-ar fi putut costa viaþa. Bãrbatul, patron al unui magazin din oraº, se îndrepta spre casã la volanul unui Chevrolet. El fusese la Piteºti ºi fãcuse cumpãrãturi pentru a-ºi aproviziona magazinul. Circula în coloanã ºi, la un moment dat, s-a angajat în depãºirea a douã tiruri. În acelaºi timp, din aceeaºi coloanã, mai în faþã, a ieºit o Dacie, al cãrei ºofer s-a angajat în depãºirea celorlalte autoturisme, apãrînd brusc în faþa Chevroletului condus de Gheorghe Bicheru. Ca sã nu loveascã

NARG

Curierul zilei - pag. 16

Mai mulþi locatari ai blocului M8 din Mioveni, alarmaþi cã familia Luca nu mai dã nici un semn de viaþã, au reuºit sã ia legãtura cu rudele vecinilor ºi sã le cheme la faþa locului. Accesul în Au vrut sã se încãlzeascã Imaginea a fost de coºmar. Proprietarul era apartament a fost imposibil, la intrare fiind montatã o uºã metalicã. Rudele n-au stat pe cãzut lîngã uºa de la intrare, femeia stãtea în gînduri ºi-au cerut ajutor de la pompieri, solicitînd ca o echipã de Sora lui Constantin Luca, împreunã cu soþul ei intervenþie sã vinã la faþa locului cu o scarã mobilã, sã spargã unul din geamurile de termopan ale locuinþei ºi sã intre în apartamentul situat la etajul al IV-lea al blocului. Atît vecinii, cît ºi ceilalþi membri ai familiei au bãnuit cã s-a întîmplat ceva, deoarece Cristina (33 ani), Constantin (37 ani) ºi bãieþelul lor, Alexandru (8 ani), nu mai fuseserã vãzuþi de douã zile, femeia ºi

predominant închisã, cu ceaþã, ploaie slabã ºi burniþã, mai ales în prima parte a zilei. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 ºi 11 grade, iar cele minime între 0 ºi 4 grade. La munte, vremea va fi în general închisã, cu ceaþã ºi posibil ploaie slabã ºi burniþã. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperatura aerului nu va avea variaþii importante.

menþine închisã, cu ceaþã, dar ºi cu ploaie slabã ºi burniþã. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 ºi 11 grade, iar cele minime între -1 ºi 4 grade. La munte, vremea se va menþine predominant închisã, izolat va ploua ºi va burniþa, iar la altitudini mai mari de 1.500 m vor fi condiþii pentru precipitaþii mixte. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Serviciul Meteo Piteºti

Ca sã nu încãlcaþi legea,

Luaþi autorizaþii pentru vînzarea petardelor! Avînd în vedere cã se apropie sãrbãtorile de iarnã, conducerea Poliþiei Argeº anunþã firmele autorizate pentru comercializarea petardelor, pocnitorilor ºi artificiilor sã depunã din timp documentaþia necesarã pentru avizarea anualã a autorizaþiilor eliberate. Pentru evitarea aglomeraþiei, documentaþia trebuie depusã înainte de expirarea valabilitãþii autorizaþiei, mai întîi la ITM Argeº, apoi la Inspectoratul de Poliþie Argeº - Biroul Arme, explozibili ºi substanþe toxice, pentru vizare. Conform legii, obiectele artizanale ºi de distracþie, pe bazã de amestecuri pirotehnice, pot fi folosite numai în zilele de 31 decembrie ºi 1 ianuarie, iar comercializarea se face în perioada 27 - 31 decembrie. Legea interzice ca amestecurile pirotehnice sã fie comercializate de persoane fizice. Obiectele artizanale de distracþie trebuie sã aibã inscripþionate în limba românã denumirea, clasa din care fac parte, instrucþiuni de folosire, termenul de garanþie, precum ºi pericolele care apar la pãstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. A.P.

Conducerea ITM Argeº anunþã faptul cã, la solicitarea unor patroni care au posibilitatea de a pãstra ºi completa carnetele de muncã ale salariaþilor, instituþia poate aproba aceste operaþiuni. Totodatã, ITM Argeº le reaminteºte patronilor care au primit astfel de aprobãri pentru anul 2005 cã valabilitatea înceteazã la 31 decembrie, anul acesta. În perioada 1 - 15 decembrie, patronii se pot prezenta la sediul ITM Argeº, de luni pînã joi, între orele 9 ºi 13, pentru a solicita aprobarea de pãstrare a cãrþilor de muncã pe anul 2006. Termenul pentru rezolvarea solicitãrilor este de 30 de zile. La ITM Argeº se gãsesc formularele necesare, precum ºi lista cu documentele necesare care trebuie anexate. A.P.

Chevrolet rãsturnat

bãrbatul neajungînd nici la locurile de muncã, respectiv la o croitorie de la Mãrãcineni ºi la Uzina Dacia, unde bãrbatul era angajat ca sudor. Pe lîngã asta, lumina în apartament era aprinsã, iar contorul de gaze se învîrtea într-un mod alert. Pompierii militari au reuºit sã intre în apartament ºi sã deschidã uºa de la intrare. Primul care a pãtruns în casã a fost Ion Constantin, cumnatul soþilor Constantin ºi Cristina Luca.

Duminicã, vremea se va

Cãrþile de muncã pot fi pãstrate la sediul firmelor

Mamã, tatã ºi fiu, gazaþi Trei persoane au fost descoperite moarte asearã, într-un bloc din Mioveni, decesul acestora fiind provocat de o intoxicaþie cu gaze. Cadavrele au fost gãsite de pompierii din localitate, chemaþi de familia celor care nu mai dãdeau nici un semn de viaþã. A.P. Foto: C.T.

Sîmbãtã, vremea va fi

fund pe patul din dormitor, rezematã de perete, iar bãieþelul era cãzut în baie. Toþi erau morþi. Imediat au fost anunþaþi poliþiºtii din Mioveni, iar vestea nenorocirii s-a rãspîndit cu repeziciune printre toþi. În faþa blocului M8 s-au adunat zeci de persoane. Poliþiºtii au interzis accesul în scara blocului pînã la finalizarea cercetãrilor, iar oamenii au început sã strige cã primarul Vasile Costescu este vinovat de moartea celor trei suflete. Acuzaþia adusã edilului a fost urmatã ºi de explicaþii. În tot oraºul este opritã cãldura, iar oamenii sînt nevoiþi sã se încãlzeascã cu gaze, lãsînd aragazele aprinse. De altfel, în casa familiei Luca a fost gãsit un arzãtor suplimentar, folosit pentru încãlzirea apartamentului. În urma cercetãrilor, poliþiºtii au stabilit cã cei doi adulþi ºi copilul lor au murit intoxicaþi cu gaze. Cadavrele au fost ridicate ºi duse la Morga Spitalului Judeþean, pentru autopsie. În cauzã urmeazã sã fie datã o soluþie legalã dupã finalizarea acestei anchete. ■

Dacia, Bicheru a tras stînga de volan pînã s-a rãsturnat în ºanþul de pe contrasens, oprindu-se lîngã gardul unei gospodãrii. Marfa din maºinã s-a împrãºtiat, iar ºoferul a reuºit sã iasã din autoturism dupã ce s-a tîrît prin geamul spart al portierei din spate. A avut marele noroc cã nu s-a ales cu nici o zgîrieturã, dar a suferit un ºoc puternic. A luat legãtura cu familia, la Mãniceºti sosind o altã maºinã în care a fost încãrcatã marfa, iar poliþiºtii din localitate au venit la faþa locului. Dacã ºoferul nu a fost în stare sã vorbeascã, aproape acelaºi lucru s-a întîmplat ºi cu agentul ºef adjunct Florian Lupu. Ultimul a stat cu mîinile în buzunare ºi l-a compãtimit pe „domnul Bicheru“ (dupã cum îl numea el ºi care se pare cã era o cunoºtinþã a sa), refuzînd sã dea detalii ziariºtilor despre producerea evenimentului rutier. Probabil cã domnul agent n-a aflat cã inspectorul general Dan Fãtuloiu pune mare accent pe colaborarea dintre Poliþie ºi mass-media, pentru cã, dupã cum a afirmat în nenumãrate rînduri, nu existã nimic de ascuns. A.P. Foto: C.T

Domnul agent ºef adjunct Florian Lupu, cel care se crede mai tare decît ziariºtii

Încãierare în bar Poliþiºtii din Topoloveni au stabilit, în urma cercetãrilor, autorul unei fapte comise în noaptea de 9/10 noiembrie 2005 într-un bar din localitate. Oamenii legii au aflat cã Nicolae Niþu, de 43 de ani, din Topoloveni, fãrã antecedente penale, este cel care, pe fondul consumului de alcool, l-a tãiat la mînã pe Nicolae Alexandru Ardeleanu, din Topoloveni. Rãnitul are nevoie de îngrijiri medicale timp de 14 zile, conform aprecierii doctorilor, iar Niþu este acuzat de lovire. Pe lîngã asta, agresorul s-a mai ales ºi cu un dosar penal pentru port ilegal de cuþit, Nicolae Niþu fiind A.P. cercetat în libertate.

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

12.11.2005  

Sport Filmele de weekend Mãsurãri gratuite ale glicemiei MARILENA BARAÞÃ Nu rataþi ! pag. 16 TALOANE TALOANE R e c o rd u ri le zi le i Un p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you