Page 1

Mutu, patron la FC Argeº

Curierul

Scoasã vie din lacul adînc de ºase metri

I ZILE

pag. 3

Cotidian independent al judeþului Argeº

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Silviu a fost salvat

UN NOU IC T A I D E M D RECOR

Cel mai frumos copil din Argeº

o r u e 0 0 0 . 5 2 1 ore

FINALIªTII CONCURSULUI

în douã o

pag. 7

Curierul Artelor O româncã la Paris pag. 8

Accident în Tîrgu din Vale

■ Rugãciunea lui Silviu a fost ascultatã: „Doamne, ajutã-mã sã trãiesc ºi promit cã Te voi asculta, dar, dacã voi veni la Tine, îþi voi spune cã m-am luptat din tot sufletul ºi cu toatã fiinþa pentru darul Tãu, viaþa“

Criminala din Rãzboieni a fost prinsã ■ Ucigaºa are probleme psihice ■ Ea se ascundea la Spitalul Vedea pag. 16

O lecþie pentru profa de istorie

Secþia Sport continuã ºi în acest weekend rubrica. Faptele bune ºi cele rele din sãptãmîna anterioarã s-au monitorizat. Cine se aflã pe podium ºi cine primeºte cartonaºul roºu aflaþi din pagina 5.

La Liceul Grandsboro High, Leigh Ann Watson (Katie Holmes) este o elevã care are toate ºansele sã ajungã la Harvard. Din pãcate, o încurcã profesoara de istorie, o scorpie care îi pune mereu calificative mici. Pagina 5

Filmul de weekend

Curs valutar: 1 euro - 3,6377

- Nu rataþi REÞETE DE SUCCES

Munca este cheia reuºitei Interviu cu Doru Iliescu, director ADP.

pag. 9

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Salvaþi-i viaþa lui Claudiu! Astãzi, la OTV, începînd cu ora 13,00, echipa Oameni care ajutã oameni vã va prezenta un caz cutremurãtor. pag. 15

Caravana vedetelor la Haiducu

pag. 16

ANI LAGUNA 6 alãturi de tine! ASTÃZI - invitaþi speciali

Sîmbãtã TVR 2, ora 23,00

Pagina 6

DJ MARIO BRIGUGLIA & MTV ROMANIA

- un nou sunet, ultima generaþie de lumini!

NU UITA: marþi, joi, vineri ºi duminicã, intrare liberã pentru studenþi.

NEW FACE IN LAGUNA CLUB

Accident de muncã mortal la SC MTE pag. 16

A cãzut în cap de la patru metri

Podiumul sãptãmînii

Sport

Anul XII Nr. 3449 Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

Marilena Baraþã ºi Oameni care ajutã oameni au redat viaþa încã unui copil

pag. 2

Piteºteanul Constantin Tufeanu, de 59 de ani, ºoferul unui Tico, a fost transportat asearã la Spitalul Judeþean pentru investigaþii medicale, dupã ce a fost victima unui accident rutier petrecut în Tîrgu din Vale. Bãrbatul se îndrepta spre Tudor Vladimirescu ºi, din cîte se pare, a încercat sã întoarcã maºina virînd stînga fãrã sã se asigure. Tico a fost lovit în partea ºoferului de o Dacie condusã de Ionuþ Pãun, de 18 ani, din Piteºti, care se îndrepta tot spre cartierul Tudor Vladimirescu. Tico a fost avariat serios, iar la locul accidentului au fost chemaþi ºi pompierii, pentru cã Tufeanu rãmãsese blocat în maºinã. Nu a mai fost nevoie de intervenþia acestora deoarece ºoferul a fost eliberat cu ajutorul unor taximetriºti, bãrbatul fiind luat de o salvare ºi transportat la Urgenþã pentru investigaþiile necesare. În cauzã, poliþiºtii fac cercetãri pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului. A.P.

16 pagini

80 de bani (8.000 lei)

1 USD - 3,0855 Gramul de aur - 52,0543

NARG

Boureanu este de ieri deputat independent

pag. 5


Politic - Social

Boureanu este de ieri deputat independent

- Viaþa politicã în Capitalã Marius Oprea consilier al lui Tãriceanu Premierul Cãlin Popescu Tãriceanu a declarat ieri cã îl va numi pe istoricul Marius Oprea consilier pe probleme de securitate naþionalã, calitate în care acesta va reprezenta Guvernul în CNI.

Creºterea economicã s-a redus la 3,6% în primele nouã luni Ritmul de creºtere economicã a scãzut în primele nouã luni din 2005 la 3,6%, faþã de 4,9% în primul semestru, în principal în urma scãderii producþiei din agriculturã ºi silviculturã ca efect al inundaþiilor, informeazã Institutul Naþional de Statisticã.

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

Provocare latino la Sala Palatului

Deputatul de Argeº Cristian Boureanu a fost suspendat ieri din PNL, timp de un an. Decizia a fost luatã de Delegaþia Permanentã a PNL, la propunerea preºedintelui PNL Cãlin Popescu Tãriceanu. Prin vot secret, participanþii au hotãrît cu 50 voturi pentru, 12 împotrivã ºi 5 abþineri suspendarea lui Cristian Boureanu. La terminarea ºedinþei Delegaþiei Permanente, Cristian Boureanu a declarat: „Am asistat astãzi la funeraliile PNL. Acest moment echivaleazã cu un 11 septembrie al partidului nostru. Ca liberal, pentru cã mã consider în continuare membru PNL, cred cã este foarte trist cã, astãzi, PNL a eliminiat acele principii care îl deosebeau de celelalte partide din România: libertatea de exprimare ºi dreptul de a exprima public o opinie, dreptul de a-l atenþiona inclusiv pe propriul preºedinte cã o ia pe un drum greºit“. De asemenea, Cristian Boureanu nu

a dorit sã retracteze nimic din cele declarate la Conferinþa PNL pe Bucureºti. „Nu am ce sã retractez. Eu îmi pãstrez convingerile ºi-mi asum responsabilitatea pentru ceea ce am declarat“, a mai spus Boureanu. Reamintim cã rãzboiul declaraþiilor între Boureanu ºi premier au început încã din vara acestui an. Deputatul îºi acuza liderul de partid cã se joacã de-a demisia sau cã joaca de-a anticipatele afecteazã imaginea partidului. Apoi, în noiembrie, la alegerile pentru funcþia de preºedinte PNL Bucureºti, Boureanu a avut un discurs dur la adresa lui Tãriceanu. „PNL a cîºtigat un premier, dar ºi-a pierdut liderul. PNL scade în sondaje ºi este nevoie de o analizã pentru a vedea în ce mãsurã prestaþia lui Tãriceanu afecteazã PNL. De asemenea, cîþiva liberali au purtat negocieri cu un membru PSD în noiembrie anul trecut, mai precis între cele douã tururi de scrutin“, declara atunci deputatul de Argeº.

Sondaj de opinie reprezentativ la nivel naþional Centrul de Sociologie Urbanã ºi Regionalã – CURS a realizat în perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2005 un sondaj de opinie la nivel naþional pe un eºantion de 1.230 de persoane. Marja maximã de eroare este de ±2,8%, cu o probabilitate de 0,95. Interviurile au fost realizate faþã în faþã, la domiciliul subiecþilor. Vã prezentãm mai jos intenþiile de vot pentru partide ºi încrederea în principalele personalitãþi politice, aºa cum au rezultat din acest sondaj, precum ºi dinamica intenþiilor de vot din martie 2005 pînã în noiembrie 2005. Pe primul loc la capitolul încredere se aflã Traian Bãsescu, urmat la foarte puþine procente de Mona Muscã. Premierul Tãriceanu nu stã foarte bine la acest capitol, aflîndu-se abia pe poziþia a noua.

În urma acestor declaraþii, deputatul nu a mai intrat în graþiile premierului. Ieri, în ºedinþa Delegaþiei Permanente nu s-a discutat nimic altceva decît cazul Cristian Boureanu. Premierul i-a cerut acestuia sã facã publice numele liberalilor care ar fi purtat negocieri cu pesediºti sau sã îºi cearã scuze. Boureanu a rostit 4 nume, însã numai la urechile ºefului de partid. Cu toate acestea, premierul a fost de neînduplecat ºi, astfel, Boureanu a fost exclus din partid timp de un an. Cristian Boureanu a afirmat cã nu va pleca din PNL. Z.C. Toatã floarea PSD-ului ºi-a mutat cartierul general în Argeº. Joi, preºedintele Mircea Geoanã s-a întîlnit cu primarii PSD din oraºele mici ºi mijlocii ale þãrii, eveniment prezentat pe larg de Curierul zilei. Ieri le-a venit rîndul preºedinþilor de organizaþii PSD din þarã sã dea ochii cu ºeful lor de partid. Z.C. Foto: D.Þ.

Piteºtiul, capitala pesediºtilor timp de douã zile

Geoanã ºi Nãstase încep rãzboiul cu Alianþa din opoziþie a PSD. Concluzia a fost una singurã: „PSD trebuie sã revinã la guvernare, iar pentru acest lucru trebuie sã ne pregãtim de luptã. Sã fim mai radicali, mai duri, mai fermi atunci cînd vine vorba de atacurile la adresa puterii!“, a mai spus Mircea Geoanã.

Mai fermi, mai duri, mai radicali

VIP în urcare

&

George Copos, senator PC de Argeº, s-a întîlnit cu oamenii de afaceri din Argeº, spre a crea un mediu sãnãtos pentru investiþii strãine. Adrian Miuþescu, deputat PNL de Argeº, pentru cã se aflã pe lista parlamentarilor argeºeni cu rezultate slabe în forul legislativ.

VIP în coborîre Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

Geoanã, împreunã cu liderii din teritoriu, a discutat despre poziþia partidului faþã de actuala putere ºi faþã de cetãþeni. A fost o discuþie cu uºile închise, la care presa nu a avut acces. La finalul întrevederii, Geoanã a susþinut o conferinþã de presã, la care a participat ºi preºedintele executiv Adrian Nãstase. Cei doi au fost nevoiþi sã reziste în faþa tirului de întrebãri ale ziariºtilor veniþi chiar ºi de la Bucureºti. „Românii au fost pãcãliþi de imensa minciunã portocalie. Au promis cã românii vor trãi mai bine, dar nu este aºa, au promis o integrare în forþã ºi demnã în UE, dar nu este aºa. Avem parte de un buget mincinos, bazat pe indicatori falºi. Au spus cã inflaþia va fi de 7,5%, dar în realitate ea va ajunge la 11,2%. În

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef depart.), Marius Duinea.

George Copos, senator PC de Argeº, în calitate de vice-premier ºi coordonator al IMM-urilor, mediului de afaceri ºi al investiþiilor strãine în România, a organizat o întîlnire cu oamenii de afaceri din Argeº. Au fost prezenþi, de asemenea, angajaþi din Ministerul Finanþelor, Minis-terul Mediului ºi reprezen-tanþi ai IMM-urilor ºi ai Agenþiei pentru Investiþii Strãine. Discursul vicepremierului a fost scurt, dar cuprin-

zãtor: „Indiferent de culoare politicã, avem datoria moralã sãi ajutãm pe cetãþenii acestui judeþ. Pentru acest lucru, noi, oamenii de afaceri, avem nevoie de stabilitate politicã ºi economicã. Astfel, putem oferi un mediu de afaceri sãnãtos, predictibil ºi credibil pentru investiþiile strãine directe“. George Copos a participat asearã la un dineu organizat cu ocazia lansãrii celui de-al doilea numãr al revietei TOP 100 - Cei mai bogaþi argeºeni. La Cornul Vînãtorului s-au adunat edilii judeþului, oameni de afaceri ºi membrii AOA. S-au acordat diplome iar atmosfera a fost întreþinutã de un ansamblu folcloric, s-a prezentat modã ºi s-a dansat þigãneºte . Z.C. Foto: I.T.

Boureanu, pus sã-ºi cearã scuze

Spectacolul „Flamenco Pasion“, avîndu-l ca protagonist pe dansatorul spaniol Angel Munoz, a adus la Bucureºti un show pasional de cîntec, ritm de chitarã ºi dans, purtînd spectatorii într-un þinut latin, plin de emoþie. (Mediafax)

Trustul de presã

Copos s-a întîlnit cu oamenii de afaceri din Argeº

Cel mai activ politician argeºean a fost suspendat din partid

NA OR LU RIL U DO A C

PSD vrea sã încheie un contract social cu românii campanie au promis bani pentru învãþãmînt, dar ce avem acum? Avem doar promisiunea cã, dacã vor fi bani la buget, profesorii vor primi bani mai mulþi. Personal,

mã întreb cît vor rezista românii în faþa acestor minciuni?“, a început în forþã Mircea Geoanã. Conducerea partidului a deschis ºi subiectul legat de activitatea

Ne întoarcem în timp ºi ne amintim cã, în 1996, CDR promitea un contract cu România pentru 200 de zile. A fost un contract utopic, iar

Ascensiunea PRM, îngrijorãtoare chiar ºi pentru PSD Atît Alianþa D.A., cît ºi PSD pierd procente bune, conform ultimului sondaj de opinie prezentat ieri în presa centralã. Singurul partid care cîºtigã teren este PRM, partener de opoziþie al PSD. Adrian Nãstase explicã de ce Vadim Tudor ºi partidul sãu cresc în ochii electoratului. „Desigur cã ne preocupã creºterea în sondaje a PRM. Sînt partenerii noºtri din opoziþie, dar trebuie sã analizãm atent aceastã modificare apãrutã în sondaj. În mod categoric, sînt foarte multe voturi care pleacã de la Alianþã ºi ajung la PRM, ºi asta datoritã discursului radical. PRM a crescut mult în sondaje datoritã discursurilor membrilor de partid în privinþa statutului minoritãþilor naþionale. Totodatã, ar trebui sã ne întrebãm de ce Partidul Conservator a crescut de la 1% la 5% ºi trebuie sã atragem acel procent de 40% din populaþia cu drept de vot care la ultimul sondaj a declarat cã nu ºtie cu cine sã voteze“.

(e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc CULEGERE: Gabriela

Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Gabi Tinculescu, Florin Bãdãrãu, Leonard Comãnescu, George Comãnescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina

Dumitru, Rodica Melnicu, Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

populaþia nu a uitat asta. Acum, pesediºtii revin cu aceeaºi idee: un contract social cu românii, dar, e adevãrat, nu pe 200 de zile. „Nu putem minþi populaþia cã în scurt timp va trãi mai bine, dar îi asigurãm pe cetãþeni cã ne vom þine cuvîntul legat de acest contract social. Românii nu trebuie sã uite cã PSD a pierdut alegerile în ‘96 ºi 2004 din cauza promisiunilor deºarte pe care leau fãcut adversarii noºtri politici“, a adãugat Geoanã.

ªcoalã de instruire pentru membrii de partid În afara contractului social, PSD mai propune ºi alte iniþiative, care de data aceasta vor fi luate în interiorul partidului. Astfel, conducerea partidului va dispune înfiinþarea unui centru naþional de pregãtire a membrilor de partid ºi înfiinþarea unui grup de reacþie rapidã, format în special din purtãtori de cuvînt ai PSD de la nivel central.

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


O faptã cumplitã a rãscolit ieri liniºtea localnicilor din Domneºti. Un bãrbat fãrã Dumnezeu ºi-a omorît tatãl în bãtaie, apoi s-a culcat. Crima s-a petrecut pe fondul consumului de alcool, aºa cum s-a întîmplat ºi în cazul celor douã fapte similare, cel de la A.P. Foto: C.T. Aninoasa ºi cel din Rãzboieni. auzea cã vor veni dupã el oamenii legii, Ionuþ Nedelea ameninþa cã se urcã pe casã ºi-ºi dã foc. Aºa cã, de fiecare datã era lãsat în pace, deºi vecinii afirmã cã Nedelea nu prea era zdravãn ºi cã normal era sã fi fost internat pentru un tratament de specialitate. N-a fost aºa. Joi seara, Ionuþ a fost chemat de o cunoºtinþã sã-i repare un radio. I s-a dat un litru de þuicã, pe care Nedelea l-a bãut. În jurul orei 20,00 a ajuns acasã. N-a durat mult ºi s-a luat la ceartã cu pãrinþii.

Alergat de mascaþi

imã r c a i e r t a Este mînã! ã t p ã s o r t în

crurile pãreau sã se complice, avînd în vedere cã ucigaºul dãduse bir cu fugiþii, iar la Domneºti au fost chemaþi mascaþii poliþiei, cu un cîine lup. Nedelea a fost

Nedelea îºi va face apariþia, avînd în vedere cã era îmbrãcat sumar, iar în cursul nopþii a fost foarte frig. Suspectul principal nu s-a lãsat foarte mult aºteptat. Ionuþ Nedelea s-a întors acasã ºi a reuºit sã se strecoare într-o anexã a gospodãriei, un fel de bucãtãrie de varã, ºi a stat ascuns dupã uºã. A fost desco-

L-a stropit cu apã De fricã, Liliana Nedelea a plecat de acasã, temîndu-se sã nu fie lovitã. Fusese înjuratã ºi a plecat la o cumnatã care locuia în apropiere. ªi-a vãzut soþul în viaþã pentru ultima oarã în jurul orei 20,30. Vecinii au auzit scandalul, dar nu s-au amestecat. Ion Nedelea a fost bãtut de fiul sãu pînã a rãmas

Ieri, la Neguleºti-Bãbana, o mare stat sãraca sub apã cam mult. Ea e nenorocire era sã se abatã pe capul singura pe care o unei familii. Florentina Ioana, de 7 ani am, cã acasã mai ºi 9 luni, cea mai micã dintre cei ºapte am 6 bãieþi“, ne-a spus macopii ai familiei Vladu, a cãzut în lacul din spatele casei. Fetiþa abia venise de ma plîngînd, în timp ce medicii la ºcoalã ºi a plecat sã se joace cu un încercau s-o eprieten pe malul lacului. Din neatenþie, chilibreze. MaºiFlorentinei i-a alunecat piciorul ºi a na Salvãrii a ajuns ºi ea la fel de repede ajuns în lacul adînc de 6 metri. ºi, în cea mai mare grabã, echipajul medical a dus-o la Piteºti, la Spitalul de Pediatrie. Medicul de la Urgenþe, Viorel

perit chiar de comisarul Constantin Rãduþã, care a intrat sã verifice încãperea. În urma percheziþiei în gospodãria familiei, poliþiºtii au gãsit în podul locuinþei mai multe lucruri pline de sînge, dovadã cã, în prealabil, fiul criminal fãcuse curat.

Ion Nedelea a fost bãtut de fiul sãu pînã a rãmas fãrã suflare. Ionuþ ºi-a aºezat tatãl în pat ºi, cu gîndul cã o sã-ºi revinã, a aruncat cu apã peste el, apoi l-a învelit cu plapuma. Cînd a realizat cã a murit, i-a aprins pãrintelui o lumînare, apoi s-a dus sã se culce.

Jucat în picioare pînã a murit

Soþia victimei a fost anunþatã de fiu sã vinã acasã cã i-a murit soþul

Scoasã vie din lacul adînc de 6 m! Enache, ne-a dat asigurãri cã fetiþa va supravieþui: „A venit în ºoc hipotermic, deci temperatura corpului scãzutã, iar noi aici efectuãm toate manevrele de încãlzire. Folosim pãturi ºi fluide administrate intravenos. Uºor-uºor, temperatura corpului va creºte. Cînd va ajunge la 37 grade Celsius, fata va fi dusã în Reanimare, pentru a fi þinutã sub observaþie“. Mama fetei, Aritia Vladu, ne-a mai spus cã e foarte amãrîtã, cã soþul îi este bolnav de plãmîni ºi cã abia trãiesc de pe o zi pe alta. ■

Fetiþa a alunecat ºi a cãzut în lacul adînc de 6 metri. Ea a fost scoasã din apã de un vecin, iar medicii au fãcut tot posibilul sã o salveze

În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 1,30, agenþii de intervenþie ai firmei de pazã ºi protecþie Quartz Security au imobilizat un tînãr care tocmai furase aparaturã electronicã dintr-un magazin situat în centrul oraºului, în zona pasajului Magnolia.

Dupã ancheta la faþa locului, cadavrul pensionarului ucis a fost ridicat pentru autopsie. Pe corpul victimei au fost gãsite mai multe semne de violenþã, în zona ochilor, a capului, a mîinilor ºi a picioarelor. Doctorul Dan Manu a constatat cã Ion Nedelea avea mai multe coaste rupte ºi sternul zdrobit. Cauza morþii a fost hemoragia internã. Toatã lumea s-a gîndit cã, dupã ce Ionuþ Nedelea ºi-a lovit tatãl, practic, fiul criminal l-a jucat în picioare pe cel care i-a dat viaþã, într-un moment de furie. A fost clar pentru anchetatori cã victima, care era o mînã de om, n-a putut opune rezistenþã. În momentul în care a fost reþinut de anchetatori, Ionuþ Nedelea a spus cã i-a dat doar cîteva palme tatãlui sãu ºi nicidecum nu l-a lovit cu picioarele. La Domneºti, cercetãrile au fost preluate de procurorul criminalist Alexandru Petre. Au fost audiaþi martorii din dosar ºi criminalul. Bãrbatul care a luat viaþa tatãlui sãu a fost reþinut 24 de ore pentru omor ºi urmeazã sã fie dus în faþa judecãtorilor pentru emiterea mandatului de arestare preventivã. Printre martorii audiaþi s-a numãrat ºi Liliana Nedelea, femeia care ani de zile a trãit un coºmar din cauza fiului. ■

Joi noaptea, în centrul Piteºtiului

Hoþ prins de agenþii Quartz

Marian Bica, de 20 de ani, din Stolnici, a spart geamul magazinului prevãzut cu sistem de alarmã, a intrat ºi a plecat cu ansamblul audio în valoare de 10 milioane lei vechi. Agenþii l-au A.P. Foto: C.T. reþinut pe hoþ ºi au sesizat poliþia prin Dispeceratul 112. La faþa locului De serviciu erau chiar colegii de turã au venit poliþiºtii Secþiei 1, ai agentului Leonard Muºãtescu, de 25 suspectul fiind dus la sediu de ani, tînãrul care ºi-a pierdut viaþa în pentru audieri. Paguba a urma unui grav accident rutier. Trecu- fost recuperatã ºi predatã serã cîteva ore de la firmei pãgubite, La vederea înmormîntarea prieîn timp ce pe tenului ºi nimeni încã numele lui Maagenþilor de nu-ºi revenise din intervenþie, un rian Bica s-a ºoc. La un moment întocmit dosar tînãr a aruncat penal pentru dat, în dispeceratul firmei Quartz s-a în spaþiul verde furt calificat, primit un apel de un sistem audio. fãptaºul fiind panicã. Prietenii lui cercetat în liLeonard s-au îndreptat spre sediul bertate. În timpul firmei Alcor System. La vederea acþiunii, colegii lui agenþilor de intervenþie, un tînãr a Leonard n-au putut aruncat în spaþiul verde un sistem sã nu se gîndeascã audio format din 4 sateliþi ºi un la faptul cã priesubwoofer. Agenþii Quartz au aflat tenul lor le-a fost imediat despre ce este vorba. alãturi, de acolo de Hoþul a furat din magazin un sistem Suspectul, identificat în persoana lui unde este acum. ■ audio în valoare de 10 milioane lei

✍ Poliþia în acþiune ■ Dosar penal pentru fals Corneliu Olivoto, din Nucºoara, s-a ales cu dosar penal pentru fals. Poliþiºtii au stabilit cã acesta a eliberat în fals un aviz de însoþire, folosit pentru transport de material lemnos.

■ Prostituate amendate Erika Antal, de 29 ani, din Sibiu, ºi Luiza Nica, de 25 ani, din ªtefãneºti, au fost surprinse pe strada Depozitelor în timp ce atrãgeau bãrbaþi pentru întreþinerea de relaþii sexuale contra cost. Cele douã au fost amendate cu cîte 500 RON.

■ Conducea fãrã permis Marin Mihalache, de 35 ani, din Piteºti, a fost prins conducînd o Dacia fãrã a avea permis . Poliþiºtii i-au întocmit bãrbatului dosar penal.

■ Petarde confiscate Poliþiºtii din Curtea de Argeº au confiscat de la Nicolaie Mihai, de 30 ani, din localitate, 2.280 de petarde, pe care bãrbatul încerca sã le vîndã în zona Grupului ªcolar Auto din oraº. Totodatã, în zona Prundu, poliþiºtii au confiscat de la piteºteanul Ionuþ Tudose, de 29 ani, 8.770 de petarde, iar de la Elena Tudose, de 46 ani, din Pietroºani, 2.680 de artificii. Petardele erau ascunse în 4 genþi, iar cei doi se întorceau cu autocarul de la Bucureºti, de unde cumpãraserã produsele pirotehnice. Au fost amendaþi cu cîte 20 milioane lei vechi.

■ Tînãr lovit grav la Poiana Lacului Dumitru Rãdoi, de 26 ani, din Poiana Lacului, a fost accidentat grav joi seara ºi a ajuns la Spitalul Judeþean, în urma unui accident petrecut în comunã. Tînãrul a încercat sã traverseze neregulamentar, moment în care a fost lovit de o Dacia Nova condusã de Cristian Duminicã, de 29 ani, din Bîrla, care mergea spre Vedea. A.P.

Primarul din Mãrãcineni, martor la un accident O studentã de 19 ani, care venise ieri acasã de la Bucureºti, a fost victima unui accident la Mãrãcineni. Alina P. a fost lovitã pe trecerea de pietoni de o Dacie Solenza, condusã de ªtefãniþã Ciocîrlan, de 25 de ani, din Mioveni, care nu a oprit la marcajul pietonal. Martor la toatã aceastã scenã a fost primarul din Mãrãcineni, Nicolae ªerban, care abia a putut sã o calmeze pe mama victimei, hotãrîtã sã-i aplice o corecþie ºoferului neatent. Poliþiºtii au mãsurat 15 metri de frînare, iar ºoferul a spus cã a continuat drumul, fiind bruiat de un alt ºofer. Victima a fost dusã cu salvarea la Spitalul Judeþean, suspectã de fracturã de umãr. R.S.

Curierul zilei - pag. 3

Prietenul de joacã al fetei a alergat într-un suflet la mama acesteia, sã-i spunã ce s-a întîmplat: „Tanti Tia, vino repede cã Flori s-a înecat!“, mi-a zis copilul. Speriatã, m-am dus spre lac ºi am vãzut-o cum se zbãtea cu o mînã. Nu ºtia sã înoate. Am strigat dupã un vecin, a sãrit el în lac ºi, dupã vreo 10 - 15 minute, mi-a scos fetiþa. A

hãrþuit ºi alergat de poliþiºti, apoi a fost lãsat în pace. Anchetatorii erau convinºi cã pînã la urmã Ionuþ

În scurt timp, la faþa locului au sosit judiciariºtii din

O fetiþã a supravieþuit miraculos unui accident nefericit

R.S. Foto: I.T., D.Þ.

Curtea de Argeº ºi echipa operativã a judiciariºtilor ºi criminaliºtilor de la IPJ Argeº, coordonaþi de comisarul Constantin Rãduþã. Lu-

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

Toþi vecinii îl caracterizau pe Ionuþ Nedelea, de 34 ani, din Domneºti, drept un bãrbat liniºtit doar atunci cînd nu bea. N-a fost cãsãtorit niciodatã, deºi are trei surori mãritate, la casele lor. Nu are copii ºi cîºtiga bani din reparaþii electrocasnice. Localnicii spun cã fiecare ban obþinut era cheltuit de Ionuþ Nedelea la barul din comunã. Pleca de acolo pe mai multe cãrãri ºi cînd ajungea acasã se lua la ceartã cu pãrinþii. Îi ameninþa cã-i omoarã, iar mama lui, Liliana, femeie de serviciu la Spitalul Domneºti, fugea de acasã. ªi Ionuþ se rãzbuna pe tatãl lui. De cîte ori îl apucau dracii pe Ionuþ Nedelea, Ion, de 63 ani, fost dulgher, era bãtut. Dupã cum comentau vecinii, nu o datã pensionarul s-a ales cu fracturi. De scandaluri n-au scãpat nici vecinii lui Ionuþ Nedelea. Oamenii spun cã s-au plîns la poliþie ºi cã niciodatã nu s-au luat mãsuri împotriva scandalagiului. Mai mult, cînd

fãrã suflare. Ionuþ ºi-a aºezat tatãl în pat ºi, cu gîndul cã o sã-ºi revinã, a aruncat cu apã peste el, apoi l-a învelit cu plapuma. Cînd a realizat cã a murit, i-a aprins pãrintelui o lumînare, apoi s-a dus sã se culce. Mai tîrziu a plecat la Spitalul Domneºti sã-ºi caute mama. Cum femeia nu era acolo, le-a lãsat vorbã la cadrele medicale cã trebuie sã vinã acasã, cã tatãl lui a murit. Liliana Nedelea a revenit acasã în jurul orei 4,00 dimineaþa. A vãzut lumina aprinsã ºi s-a gîndit cã ceva nu este în regulã. ªi-a gãsit bãrbatul fãrã suflare ºi, fãrã sã mai stea pe gînduri, a sunat la poliþie. Primii care au ajuns la gospodãria familiei Nedelea au fost subofiþerii Postului de poliþie Domneºti. La vederea oamenilor legii, Nedelea a fugit cu ce avea pe el, un tricou ºi o pereche de pantaloni subþiri.

LUNA CADOURILOR

L-a ucis, apoi i-a aprins lumînarea

Fapt divers

Un bãrbat ºi-a bãtut tatãl pînã l-a omorît


Social - Publicitate

■ Se întîmplã la Curtea de Argeº ■ Se întîmplã la Curtea de Argeº ■ Se întîmplã la Curtea de Argeº

NA OR LU RIL U DO A C

Inspectorii ITM fac verificãri în ºcoli Între 7 ºi 13 decembrie, inspectorii ITM Argeº desfãºoarã etapa a doua a campaniei în ºcoli. Se verificã respectarea reglementãrilor legale referitoare la securitatea ºi sãnãtatea în muncã a angajaþilor ºi ucenicilor, elevilor ºi studenþilor în perioada efectuãrii practicii profesionale. Inspectorii de muncã spun cã securitatea ºi sãnãtatea în muncã reprezintã o problemã de educaþie, iar formarea ºi dezvoltarea comportamentului preventiv trebuie sã facã parte din formarea profesionalã. Scopul campaniei este de a crea în rîndul elevilor un comportament preventiv ºi ca aceºtia sã-ºi însuºeascã anumite reguli de igienã ºi securitate. A.P.

Cursuri de zidar la penitenciar Ieri, la Penitenciarul Colibaºi s-a oficiat deschiderea a douã cursuri de calificare în meseriile de operator calculator ºi zidar. Au fost selecþionaþi 30 de deþinuþi, 12 la cursul de operator calculator ºi 18 la cel de zidar. Cursurile vor dura 6 luni ºi sînt organizate în colaborare cu AJOFM Argeº, iar diplomele vor fi eliberate de Ministerul Muncii ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. M.D.

Puþini sînt cei care, atunci cînd se gîndesc la Crãciun, nu se viseazã înconjuraþi de cadouri. ªi mai puþini sînt aceia care nu se gîndesc ºi la tradiþionalul brãduþ, împodobit cu globuleþe ºi betealã din belºug. ªi cum pînã la sãrbãtoarea Naºterii Domnului au mai rãmas numai douã sãptãmîni, deja goana dupã mult-rîvnitele conifere a început. C. Voicilã

A început goana dupã brazi Ocolul Silvic Vidraru vinde 1.000 de conifere, care vor costa între 100.000 ºi 2.000.000 lei fiecare

Sîmbãtã, 3 decembrie 2005

CΪTIGAÞI CU ºi

Premii de 4.200 RON (42.000.000 ROL) 2.100 RON s-au acordat la tragerea la sorþi care a avut loc în data de 2 decembrie 2005

Premiul I - 2 x 500 lei Premiul II - 2 x 400 lei Premiul III - 1 x 300 lei

Sosesc banii pentru ajutoarele sociale

Pe card BRD Maestro

Rãspuns:________________________

Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerea la sorþi, care va avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis în 29 decembrie, pentru taloanele depuse pînã în 27 decembrie 2005. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele. Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþia din 30 decembrie a ziarului.

este format din persoane care, timp de zece ani, au condus cele mai importante bãnci din þara noastrã. Despre sucursala de la Piteºti, acesta îºi doreºte ca ea sã devinã una dintre cele

clienþi parteneri de afaceri. RIB se va adresa prin produsele sale atît persoanelor juridice, cît ºi celor fizice, care, prin împrumuturile pe care le vor obþine, îºi vor transforma visele în realitate. Patronul bãncii, Daniel Roberts, Patronul avocat de profesie, cu o bãncii a þinut sã fie primul client avere de peste 250 de al filialei de la Piteºti, schimbînd 100 milioane de dolari, a declarat cã Romanian de dolari în lei. International Bank are cel mai bun card din cîte existã pe mai bune ºi sã realizeze numai piaþa româneascã, dar ºi cel lucruri frumoase în municipiul mai bun curs valutar. El a nostru. Conducerea filialei þinut sã fie primul client al vrea ca oamenii care îi vor filialei de la Piteºti, schimbînd cãlca pragul sã devinã din 100 de dolari în lei. ■

OTP Bank România a deschis o nouã sucursalã în Piteºti ca parte a strategiei sale de dezvoltare pe piaþa bancarã din România. Noua sucursalã condusã de directoarea Iulia Voiculescu este situatã pe strada Craiovei ºi oferã produse ºi servicii bancare adresate atît clienþilor M.D. Foto: D.Þ. persoane fizice, cît ºi companiilor.

Întrebare: Cum se numeºte campania lansatã de BRD în 5 decembrie?

Curierul zilei - pag. 4

De sãrbãtori, municipalitatea va organiza un concert de colinde la Casa de Culturã, însã piesa de rezistenþã va fi Festivalul de Datini ºi Colinde, organizat de Cristian Mitrofan, directorul Casei de Culturã George Topîrceanu. Astfel, de sãrbãtori, argeºenii vor putea merge la un concert de colinde sau vor alege între acesta ºi un festival de datini ºi colinde. Toate aceste activitãþi se vor desfãºura în nou-amenajata Casa de Culturã, care are ºi încãlzire proprie, fiind gata sã gãzduiascã sute de iubitori de culturã ºi tradiþie. R.C.

Profesionalism american în sistemul bancar românesc

Romanian International Bank a deschis ieri în Piteºti cea de-a 19-a filialã din þarã, eveniment la care au participat importanþi oameni de afaceri din municipiul nostru, dar ºi autoritãþile locale. Sediul sucursalei acestei bãnci cu capital american se M.D. aflã pe strada Banu Mãrãcine.

Directorul general OTP Bank România ºi directoarea filialei de la Piteºti au tãiat panglica inauguralã

Pentru unii, rememorarea inundaþiilor de la începutul lunii august înseamnã a trãi în trecut. În aceastã ultimã categorie se încadreazã ºi Petre Stoica, din Curtea de Argeº, bãrbatul care, în urma potopului, a rãmas fãrã locuinþã. Cãsuþa sa, unde îºi duceau traiul nu mai puþin de cinci persoane, printre care doi copii, a fost spulberatã de apa pîrîului care curgea prin apropiere. Ieri dimineaþã, noua locuinþã, construitã cu ajutorul comunitãþii locale, a fost recepþionatã oficial. Totuºi va mai trece ceva vreme pînã cînd C. Voicilã casa va putea fi locuitã.

Concert de colinde ºi festival de datini

pentru Crãciun numai 150 de molizi, care vor costa între 150.000 ºi 300.000 lei bucata, în funcþie de înãlþimea fiecãruia. Pregãtirea pentru aprovizionarea cu brazi a început ºi la celãlalt ocol silvic Pentru cetãþenii din Curtea din municipiu, numai cã marfa de Argeº, care nu au rude pe la pe care acesta o va scoate pe þarã ºi/sau care sã locuiascã în piaþã va fi substanþialã. Aºazone montane împãdurite, dar, Ocolul Silvic Vidraru ºi-a rãmîn puþine opþiuni: fie sã anunþat intenþia de a vinde aºtepte apariþia comer- aproximativ 1.000 de conifere, brazi ºi molizi, care vor cianþilor ambulanþi de Se brãduþi (aceºtia vor vor intensifica costa între 100.000 ºi împînzi cît de acþiunile de con- 2.000.000 lei. ªi curînd pieþele trol, iar amenzile nu pentru cã unii se oraºului), fie sã-ºi sînt de neglijat: între dovedesc a fi extrem de întreprinaranjeze „ploile“ 10.000.000 ºi zãtori ºi hotãrîþi sã pe la vreun ocol 30.000.000 lei scoatã bani ºi din silvic - în speranþa piatrã seacã, autoritãþile cã vor putea achiziþiona de acolo un pom pentru locale, pãdurarii, poliþia ºi janCrãciun. Retrocedarea pãdu- darmeria îi avertizeazã pe rilor a condus anul acesta la amatorii de comerþ ilegal cu scãderea drasticã a numãrului brazi cã se vor intensifica de conifere oferite spre vînzare acþiunile de control, iar amende Ocolul Silvic Curtea de zile nu sînt deloc de neglijat: Argeº. Astfel, din fondul fo- între 10.000.000 ºi 30.000.000 restier al acestuia vor fi tãiaþi lei vechi. ■

Patronul RIB este investitorul american Daniel Robert, acþionarul majoritar al unei bãnci din Los Angeles, cu sute de filiale în SUA. În þara noastrã, banca este condusã de preºedintele Ioan Niþu, iar în fruntea filialei de la Piteºti este directorul Nicolae Arsene, care, timp de zece ani, a condus filiala BCR. Romanian International Bank este cea de-a 24-a bancã din oraºul nostru. Preºedintele Ioan Niþu a declarat cã RIB este o bancã micã, avînd mult capital american, la care lucreazã specialiºti din România, iar Consiliul de Administraþie

Casã nouã pentru un sinistrat

Spre bucuria beneficiarilor Legii venitului minim garantat, începînd din 12 decembrie se pot ridica banii aferenþi lunilor noiembrie ºi decembrie. Astfel, pentru acoperirea cuantumului ajutoarelor sociale pe luna noiembrie, autoritãþile vor vira în conturile special constituite 192.480.000 lei vechi, de care vor beneficia cei 161 de argeºeni care ºi-au efectuat orele de muncã în folosul comunitãþii. Pentru decembrie, suma destinatã plãþii ajutoarelor sociale va fi de 194.800.000 lei vechi, avînd în vedere cã ºi numãrul beneficiarilor a crescut. C. Voicilã

Ajutoare pentru 140 de familii Creºterea preþului utilitãþilor i-a forþat pe mulþi argeºeni sã solicite acordarea unor ajutoare financiare pentru plata încãlzirii. Fie cã este vorba despre cei

care folosesc încãlzirea cu lemne, fie despre cei care au optat pentru diverse alte tipuri de încãlzire cu gaz metan, toþi solicitanþii au aºteptat cu sufletul la gurã sã afle dacã s-au încadrat în condiþiile impuse de lege pentru acordarea facilitãþilor de platã. Conform statisticilor, în aceastã lunã vor beneficia de ajutoare pentru încãlzire numai 140 de familii, suma totalã pe care o vor primi fiind de 331.680.000 lei vechi. C. Voicilã

A fost cumpãrat un repartizator de asfalt De curînd, a fost achiziþionat repartizatorul pentru asfalt, care va servi la noua staþie de asfalt, achiziþionatã de municipalitate. În prezent se lucreazã la montarea staþiei de asfalt, care se presupune cã va face din Curtea de Argeº un municipiu cu strãzi exemplare ºi mai ales fãrã gropi. În plus, municipalitatea va putea ºi vinde material, în acest sens dînd naºtere unei surse de finanþare destul de bunã. R.C.

S-a extins reþeaua de apã potabilã Extinderea reþelei de apã potabilã la Curtea de Argeº s-a fãcut anul acesta cu societatea Aquaterm SA, iar lucrãrile au fost realizate exemplar, dupã cum au declarat oficialitãþile, cu toate cã timpul care s-a alocat a fost foarte scurt ºi mai mulþi consilieri cîrcotaºi au încercat sã facã din acest lucru un scandal. Reþeaua de apã a fost extinsã pe strãzile Valea Sasului, Epureºti, Nicolae Iorga, Odobescu, Meºteºugari, Chiriþeºti, Valea Doamnei, Corbeni, Petreºti si alte cîteva strãzi. R.C.

Sãrbãtori cu luminã de anul trecut În acest an, municipalitatea din Curtea de Argeº a scãpat de investiþia în iluminatul ornamental. Pentru împodobirea bulevardului Basarabilor se vor folosi instalaþiile de anul trecut. Primãria are un concurent puternic în a da un aspect de sãrbãtoare oraºului. An de an, la sediul Hidrolelectrica poate fi admirat cel mai interesant aranjament de Crãciun ºi un sistem de iluminat deosebit. R.C.

OTP Bank România, o bancã pentru toate categorile sociale Segmentul de retail a fost activat prin lansarea mai multor produse - creditul pentru nevoi personale, creditul pentru nevoi personale cu garanþie imobiliarã, creditul ipotecar. În prezent, banca implementeazã un plan accelerat de dezvoltare prin lansarea unui numãr mare de produse ºi prin inaugurarea mai multor sucursale din þarã, pînã acum fiind deschise 24 de unitãþi operaþionale. Banca acordã credite în diferite valute ºi se adreseazã fiecãrei categorii de consumatori, de la liber profesioniºti la pensionari, de la cetãþeni români la cetãþeni strãini. Politica acestei bãnci este de a lua în considerare ºi alte tipuri de venituri decît cele salariale, pensii, venituri din

activitãþi financiare independente, drepturi de autor, comisioane sau chirii. OTP Bank România este membrã a OTP Group, din care mai face parte OTP Bank, cea mai mare bancã

din Ungaria, care a fost inclusã de revista Forbes în topul celor mai importante 1.000 de companii la nivel mondial. În prezent, grupul OTP desfãºoarã ac-

tivitãþi în Europa Centralã ºi de Est, în þãri precum Ungaria, Slovacia, Croaþia ºi Bulgaria. Directorul general al OTP România, Frigyes Harshegyi, vrea sã atingã o cotã de piaþã de 4-5% din sectorul bancar românesc: „Devenim un jucãtor activ pe piaþa bancarã din România. Dupã studierea tendinþelor ºi a evoluþiei probabile a segmentului bancar, sîntem pregãtiþi sã operãm miºcãri vizibile menite sã ne ajute sã ne atingem obiectivul pe termen mediu, acela de a deþine o cotã de piaþã de 4-5% din sectorul bancar românesc“.


Mutu patron, Stroe preºedinte! eº FC Arg it ºi-a gãs naºii:

Aºa cum Curierul Zilei a scris în urmã cu ceva timp, Adrian Mutu este foarte aproape sã preia clubul FC Argeº. Ieri, bomba a explodat, Briliantul declarînd cã s-a înþels deja cu oficialitãþile oraºului ºi

Adrian Mutu

Tudor Pendiuc “La Adunare generalã a Acþionarilor s-a hotãrît dublarea capitalului social al SC FC 2005 SA Argeº ºi nu vînzarea a 51% din acþiuni. Dar în cazul lui Mutu, dacã este interesat sã cumepre îl aºteptãm sã vinã ºi sãºi expunã intenþiile”

Cornel Penescu “Sã-i de Dumnezeu sanatate! Sint bucuros ca Adrian Mutu va lua clubul si e bine ca un pitestean va investi acolo. Eu nici nu mai vreau sa fac o oferta acum."

Gigi Becali

Pe 28 noiembrie Curierul a scris despre venirea lui Mutu

„A fost o surprizã ºi pentru mine!“

Podiumul sãptãmînii Florea Viºan va gãzdui la Sala Sporturilor în 2009 CM de handbal

fotbalul mare: “De pe urma lor, a celor de la FC Argeº am ajuns sa strîng bani, motiv pentru care am decis împreuna cu autoritaoile locale ºi cu conducerea clubului sã batem palma”. Zilele acestea Mutu este aºteptat la Piteºti unde va stabili cu autoritãþile locale ce este de fãcut. El este aºteptat sã depunã o ofertã scrisã la club ºi apoi sã semneze actele. “Sper sã mi se accepte oferta ºi sã nu aparã probleme. Pînã luni voi face ºi o ofertã scrisã. Daca ei mã vor, eu am sã-i ajut. Luni, de altfel, aº vrea sã semnam actele" au fost cuvintele lui Adrian. in cîte se pare, noul preºedinte al clubului urmeazã sã fie Constanin Stroe, cel care a condus gruparea albvioletã ºi pînã acum 5 ani. Fostul director general al Automobile Dacia a fost deja contactat de

Tatãl Briliantului confirmã intenþiile fiului sãu de a prelua FC Argeº:

Spiridon Mutu a fost luat ºi el prin surprindere de decizia fiului sãu. Cei doi au mai discutat pe tema FC Argeº însã doar de principiu, niciodatã nefiind ceva concret. De altfel ieri dimineaþã tatãl fotbalistului nu ºtia nimic despre decizia lui Adi spunînd cã “nu sînt adevãrate acele zvonuri ºi cã nu crede cã se va întîmpla aºa” Apoi Spiridon Mutu a vorbit cu fiul sãu ºi i s-a confirmat faptul cã vrea jucãtorul lui Juventus vrea sã bage bani la FC Argeº.

Gabriel Chiþu a organaizat cu acþionarii SC Fc 2005 SA Argeº un chef pe mãsura rezultatelor fotbaliºtilor

Domnule Mutu, ce ºtiþi despre intenþia lui Adi? - Într-adevãr, am vorbit cu el ºi aºa este. Vrea sã investeascã.Vrea sã cumpere pachetul majoritar, dar numai îmãpreunã cu domanul Constantin Stroe ºi dl Tudor Pendiuc, de fapt Consiliul Local. Deci numai în asociere cu dînºii, pentru cã are mare încredere în aceºti oameni.

este interesat de FC Argeº. Mã bucur enorm. ºi sper sã nu fie probleme. A zis cã a discutat cu domnii Stroe ºi pendiuc. Sã dea Dumnezeu sã-i reuºeascã. Va veni la Piteºti? - Nu ºtiu. trebui vãzut ce vom

face. probabil cã o sã întîlnesc cu domnii Stroe ºi pendiuc. El îi considereã oameni credibili ºi lumea are încredere în ei. Sã sperãm cã va fi bine. O repet, o surprizã mare am avut ºi eu cînd am auzit cã e dispus sã investeascã. n

Doar acþionarii pot decide dacã îl primesc pe Mutu Adrian Mutu nu poate în momentul de faþã sã cumpere acþiuni al FC Argeº, pentru cã doar acþionarii SC FC 2005 SA Argeº pot decide p cine sã primeascã printre investitori. Dacã, Mutu va fi acceptat, atunci el va putea veni legal, dupã ce se va face majoratea capitalului social de cãtre actualii acþionar. Cel mai probabil aceºtia vor mai face o adunare generalã în care se hotãrî modul în care poate fi primit Mutu cu banii.

Regele Þiganilor a trimis ieri oferta Ilie Stãnescu, Regele Internaþional al Þiganilor a trimis ieri un fax primarului Pendiuc prin care îºi manifesta intenþia de a cumpãra pachetul majoritar de la FC Argeº. Mai mult chiar, Regele Torticã s-a arãtat dispus sã cumpere chiar oto clubul dacã este nevoie, pentru cã dispune de banii necesari.

Neþoiu - ºi el bãnuit de implicare Iniþial se credea cã Adrian Mutue ste asul din mîna lui Gigi Neþoiu, avînd în vedere ºi relaþia dintre cei doi, pãstratã de pe vremea cînd dinamovistul l-a cumpãrat pe jucãtor de la Piteºti ºi l-a dus la Bucureºti. Neþoiu s-a întîlnit de altfel ºi cu ilinca ºi cu Nicolescu joi searã, însã ieri lucrurile par sã fi luat pentru el o întorsãturã cu totul neaºteptatã, înc azul în care implicat este Nicu Ghearã.

Cum aþi primit vestea? - ªi pe mine m-a luat prin surprindere cînd ac onfirmat cã

Ziguli nu acordã mari ºanse de cîºtig în meciul cu Dinamo

Sîntem cu psihicul la pãmînt! BC Argeº are astãzi o misiune foarte grea în deplasarea din Capitalã contra vicecampioanei României, Dinamo Bucureºti. George Ziguli spune cã echipa sa merge la Dinamo sã -ºi vîndã cît mai scum pielea. M.D. Avem vreo ºansã sã cîºtigãm acest meci? - Jocul va fi foarte greu pentru noi pentru cã evoluãm în deplasare contra unei echipe destul de puternice. ªanse foarte mari nu prea aveam dar asta nu înseamnã cã sîntem victime sigure înainte de a intra în teren. Vom lupta chiar dacã nu sîntem favoriþi în acest meci. Jucãtorii sînt pregãtiþi pentru aceastã confruntare? - Am fãcut antrenamente intense în aceastã sãptãmînã dar cu psihicul stãm prost. Sîntem la pãmînt dupã ultimele înfrîngeri

dar sper sã ne revenim ºi sã facem un joc bun. Trebuie sã lãsãm o impresie cît mai bunã pentru cã nu asta este valoarea noastrã. Nu vã este fricã cã veþi pierde la o diferenþã mare de scor? La Mediaº aþi luat bãtaie la 24 de puncte... - Eu cred cã va fi un meci disputat ca de altfel toate întîlnirile pe care noi le-am avut cu Dinamo. Chiar dacã vom pierde, ei vor avea mult de luptat cu noi pentru cã nu vom ceda aºa uºor. Nu vom lua bãtaie la o diferenþã mare de puncte.

Se joacã pe vreo primã specialã? -Nu s-a stabilit acest lucru dar mãcar sã batem noi pentru cã banii vor veni cu siguranþã. Ar fi o victorie importantã care ar face sã avem alt moral pentru jocurile viitoare. Am urca ºi cîteva locuri în clasament ºi am reintra în graficul stabilit de conducere la începutul sezonului. ■

Baschet

Meci televizat Confruntarea dintre Dinamo Erbaºu Bucureºti ºi BC Argeº este transmisã astãzi în direct de la ora 18,00 la Naþional TV. Este prima datã în ultimii ani cînd un post de televiziune transmite în direct un meci al echipei pregãtitã de Ziguli.

Volei

Ultima ºansã Astãzi, de la ora 10,00, la Sala Sporturilor, Argeº Volei Club disputã o confruntare pe viaþã ºi pe moarte în care miza este rãmînerea în divizia A.Piteºtence întîlnesc pe U Jolidon Cluj, principala contracandidatã pentru evitarea retrogradãrii. Cele douã echipe sînt despãrþite în clasament de doar un punct, argeºencele ocupînd însã un loc etrogradabil. În tur ardelencele s-au impus cu 3-0. M.D.

Curierul zilei - pag. 5

Cornel Iliescu a fost demis sãptãmîna aceasta de la conducerea Daciei II.

N

Nici Ghearã ar putea sã fie omul din spatele lui Adrian Mutu. De altfel, surse apropiate Briliantului spun cã naºul sãu a venit cu ideea sã cumpere pe FC Argeº, el urmînd chiar sã îl ºi susþinã financiar.

- Dacã se realizeazã treaba astapoate cã voi fi ºi eu omul din umbrã, pentru el nu va poutea sã se ocupe numai de club, avînd în vedere cã este fotbalist profesionist.

Mihai Nicolae a cîºtigat cu Cosmos Piteºti un meci important

D

Mutu, la fel ca ºi primarul Tudor Pendiuc ºi i s-a propus sã i se alãture fotbalistului. ici tatãl ui Mutu, nu va sta deoaprte, dînsului urmînd sã i se gãseascã o funcþie la club. Spiridon Mutu va þine mai mult ca sigur legãtura dintre fiul sãu ºi cei de la club, avînd în vedere cã Adi Mutu este încã fotbalist profesionist ºi nu va avea timpul necesar sã se ocupe numai de club.

Nicu Ghearã în spatele lui Mutu?

Adrian a spus cã veþi fi ºi dvs implicat...

Cartonaºul roºu

cã va veni sã semneze actele. Mutu va conduce clubul alãturi de Constantin Stroe, Tudor Pendiuc ºi tatãl sãu Spiridon Mutu, iar în spatele sãu se pare cã se aflã naºul sãu, Nicu Ghearã. Silviu Mihai

Vineri, 9 decembrie 2005

"Adi Mutu m-a sunat astãzi (n.r. - vineri) ºi ºi-a manifestat intenþia de a cumpãra pachetul majoritar de acþiuni de la FC Argeº. Sunt foarte bucuros. Este o veste extraordinarã! FC Argeº a gãsit investitorul de care avea nevoie: un argeºean care, pe deasupra, se mai ºi pricepe la fotbal. Îl aºteptãm pe Mutu la discuþii, pentru a stabili toate amãnuntele încheierii tranzacþiei"

drian Mutu este hotãrît sã se implice la FC Argeº. Ieri, fotbalistul a sunat oficialitãþile oraºului ºi le-a spus ce vrea sã facã. "Da, e adevarat ca vreau sa cumpar clubul” ne-a confirmat Briliantul intenþiile sale. Mutu a spus cã s-a decis sã investeascã la FC Argeº, dupã ce a auzit tot felul de zvonuri cu privire la preluarea clubului de cãtre diverse persoane. “Nu aveam cum sa stau departe de cei care m-au lansat ai nici nu mai puteam vedea fosta mea echipa cum sufera. E normal sa ma implic acolo”. Fostul jucãtor alb-violet a mai dat de înþeles cã este vorba ºi de ceva sentimental, deoarece nu a uitat de unde a plecat în

A

Sport

Vreau sã mã implic în salvarea clubului care m-a lansat în fotbal. O sã pun la bãtaie 1.500.000 de euro pentru 51% din acþiuni. Controlul asupra grupãrii va fi exercitat de tatãl meu, Spiridon Mutu, de primarul oraºului, Tudor Pendiuc, ºi vicepreºedintele Dacia-Renault, Constantin Stroe. O decizie finalã va fi luatã sãptãmîna viitoare”

LUNA CADOURILOR


Agenda zilei

citeºte ● Servicii utile ● Servicii utile în astre ● Deranjamente posturi telefonice 220800 ● Spitalul Militar 218090

Horoscop vã

Minerva

921 ●Deranjamente posturi telex 925 ● Deranjamente distribuþie energie electricã 929 ● Reclamaþii gaze 928 ● Centrala termoficare 214793 ● Caracteristica zilei: Apã-Canal 625050 ● Poliþie Sextilul Lunii cu Neptun ar trebui de indispoziþie sau tendinþa de a 955 ● Jandarmerie 956 ● Pompieri sã determine amplificarea ener- fi grosolan. De asemenea, vã 981 ● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean giilor fizice ºi afective. Dar se puteþi confrunta cu stãri de 287150; 287250 ● Spitalul de Pediatrie poate întîmpla ºi sã aparã stãri apatie sau nervozitate.

Iubire pãtimaºã pentru toþi Taurii

În faþa dvs. se deschid douã cãi total diferite ºi, pentru cã ambele au partea lor pozitivã ºi tentantã, nu ºtiþi pe care s-o alegeþi. Va fi foarte dificilã decizia, pentru cã de fapt nu aveþi informaþii clare

O perioadã nu aþi þinut legãtura cu un amic ºi aproape cã relaþia se stricase, dar acum aveþi ocazia de a redresa situaþia ºi a vã apropia din nou. Dacã este o cunoºtinþã a cãrei prezenþã vã face plãcere, faceþi un efort de a trece peste eventuala rãceala de început, pentru cã ºi celãlalt îºi doreºte reluarea relaþiei.

Daciana Sîrbu, deputat PSD, 15 ianuarie

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

Aþi fãcut exces de zel într-o anumitã direcþie ºi aþi obosit, pentru cã aþi ajuns la capãtul puterilor. Aþi oferit totul repede, iar acum nu mai aveþi ce oferi. Posibil ca o iubire sã se

Deºi aþi mai avea cîte ceva de lucru – poate chiar ºi pe la serviciu – abordaþi o atitudine relaxatã ºi nepãsãtoare faþã de orice sarcinã, ceea ce poate cauza erori din

Marian Drãguºin, manager New Planet 19 mai

Curierul zilei - pag. 6

Atracþia e mare, abia reuºiþi sã o þineþi sub control, dar poate fi totuºi un foc de paie care va pãli. Va lasati Gigi Vãsîi - manager Girexim - 5 iunie furat doar de iluzii.

Partenerul aºteaptã mai multã implicare de la dvs., planuri de viitor, angajamente ºi promisiuni, pe care probabil i le veþi oferi, dupã ce veþi consolida mai bine relaþia. Nu ajunge doar sã vã deschideþi sufletul în faþa celuilalt, ci sã-i ºi arãtaþicã sînteþi pregãtit sã construiþi ceva serios împreunã.

Au loc - sau cel puþin se prefigureazã în perspectivã – niºte evenimente deosebite, care vã pot schimba viaþa: o cãsãtorie, o cãlãtorie, o schimbare majorã de perspectivã în carierã, ºi pentru cã

sînt momente rare, abia aºteptaþi ca ele sã se concretizeze. Deocamdatã sînt simple promisiuni sau speranþe, dar ºi încredere.

Dr Constantin Pãun director Spitalul Judeþean Argeº - 7 august

Legãturile de familie se strîng din nou în preajma sãrbãtorilor. Vã aduceþi aminte de cei dragi, de aproape ºi de departe, ºi aveþi mai multã nevoie sã dãruiþi ºi sã primiþi afecþiune. Sînteþi mai tandru ºi mai sentimental ca oricînd ºi trimiteþi semne de dor cãtre cei care au însemnat ceva pentru dvs. anul acesta. Reluaþi legãtura cu cineva cu care nu aþi mai avut contacte demult.

Evenimente plãcute pot apãrea în anturajul dvs. Aþi putea merge la o petrecere, o aniversare sau pregãtiþi cu prietenii un moment festiv, poate chiar planurile de sãrbãtori.

Cornel Ionicã, viceprimar Piteºti 15 noiembrie

grabã sau neatenþie. Nu prea aveþi atracþie spre vreo activitate fizicã, ci aþi prefera sã Miulescu aparã de undeva mo- Marilena medic primar Gastroenterologie-31 martie tive de distracþie.

Sînteþi îndrãgostit, dar nu trebuie sã analizaþi tot ce se întîmplã în jur doar prin prisma iubirii – care poate fi oarbã – ci sã analizaþi totul lucid, raþional, fãrã sã vã lãsaþi influenþat de emoþii. Azi vi se cere o decizie fermã pentru binele dvs. ºi al partenerului.

Iubirea este la cote maxime, de parcã abia v-au picat ochii pe cineva ºi aþi dori ca relaþia sã înainteze mai repede spre un schimb reciproc de sentimente.

Gabriela Pendiuc director ªc. Nr. 11 27 august

încheie aici, sau un proiect în care v-aþi pus tot sufletul ajunge la final ºi parcã rãmîne un gol în Stareþul Ioasaf 22 ianuarie urmã.

Aveþi douã atitudini diferite în aceeaºi zi: sînteþi ba vesel ºi lipsit de griji, ba împovãrat de neliniºti, de parcã ar fi douã persoane în dvs. Trebuie sã alegeþi prima atitudine ºi sã o dezvoltaþi mai mult, pentru cã existã motive de distracþie ºi bucurie în jurul dvs.

Dr Gabriel Copciag medic primar ortoped 3 martie

Dãnuþ Bica, consilier local PD - 22 iunie

despre nici una din variante ºi totuºi ambele par promiþãtoare. Dacã le-aþi putea urma pe amîn- farmacist douã, aþi fi foarte Cãtãlina- Roºescu 8 decembrie mulþumit.

Viaþa de familie este la înãlþime, vã place sã fiþi alãturi de cei dragi, iar dacã va intra musafiri îin casa, Alexandru Puiu - rector Univ. veþi fi o gazdã bunã. C. Brâncoveanu - 1 octombrie

Nu vã simþiþi prea sigur pe bugetul dvs., vã este puþin teamã sã faceþi unele investiþii sau apar datorii pe care le-aþi uitat ºi care acum se cer aduse la zi. Nu staþi prea bine cu banii, dar veþi fi prudent ºi nu veþi dezechilibra nimic, bazîndu-vã doar pe veniturile dvs. sigure. Posibil sã fiþi nevoit sã renunþaþi la niºte cumpãrãturi sau la niºte nevoi personale, pentru cã banii sînt pe un teren cam fragil.

●Serviciul telefonic internaþional 971 ●

Serviciul telefonic interurban 991 ● Informaþii rutiere 9391 ● Oficiul pentru Protecþia Consumatorului 222960 ● Garda de Mediu 212860 ● Informaþii meteo 633525 ● Ora exactã 958 ● Informaþii Primãrie 984 ● Protecþia Civilã 982 ● Dispecerat 214851.

- CE VEDEM ÎN WEEKEND LA TELEVIZOR SÎMBÃTÃ, 10 DECEMBRIE TVR 1 7,00 Ceasul deºteptãtor 8,20 Teleshopping 8,30 Desene animate 9,30 Mic, da’ voinic! 10,00 Portativul piticilor 11,00 Exploratorii galactici (s) 12,00 Lumea în care trãim 13,00 Orizont 2007 14,00 Jurnalul TVR 14,15 O vedetã... popularã 16,00 Parteneri de week-end 16,30 Cu Irina la cafea 18,00 Teleenciclopedia 19,00 Jurnalul TVR 20,00 Surprize, Surprize

4,05 Profesioniºtii TVR 2 7,00 Pescar hoinar (r) 7,30 Top Sport 8,30 Universul cunoaºterii 9,00 Arca lui Noe 9,30 Împreunã pentru naturã 10,00 Naturã ºi aventurã 10,30 Oala sub presiune 12,00 Televiziunea, dragostea mea! 13,00 Agenþia de plasare 14,00 Chemarea inimii (aventuri, SUA, 1998) 15,45 Aventuri secrete (s) 16,20 Fascinaþia modei 17,00 Via sacra

Filmul zilei

O lecþie pentru profa de istorie Dupã succesele cu Scream, ªtiu ce-ai fãcut astã-varã ºi Cei mai frumoºi ani, scenaristul Kevin Williamson debuteazã ca regizor. La liceul Grandsboro High, Leigh Ann Watson (Katie Holmes) este o elevã care are toate ºansele sã ajungã la Harvard. Din pãcate, o încurcã profesoara de istorie, o scorpie care îi pune mereu calificative mici. Pentru a-i da o lecþie, Leigh împreunã cu doi amici o rãpesc pe profesoarã. 23,00 Jurnalul TVR 23,30 Profesioniºtii 0,30 Profetul din grotã (thriller, SUA, ‘01) 2,20 Jurnalul TVR (r) 3,15 Orizont 2007)

TVR 2, ora 23.00 17,30 Handbal feminin: România Macedonia 19,00 Mari momente ale secolului XX 20,00 Trãsniþii din Queens (s) 20,30 Amy (s) 21,30 Jurnalul TVR

22,00 Petru cel Mare (biografic, SUA, 1986) 23,00 O lecþie pentru profa de istorie (co. SUA, 1999) 0,45 Albastrul oceanului (s) 1,40 Muzica la maximum HBO 8,05 Kung Pow: Puterea pumnului (acþiune, SUA, 2002) 9,30 Secretul domnului Rice (dramã, Canada, ‘00) 11,05 Jurnalul unei adolescente (co. SUA, 2004) 12,35 Îngerii lui Charlie (acþiune, SUA, 2003) 14,20 Primele 20 de milioane (co. SUA, 2002) 16,05 Chicago (muzical, SUA, 2002) 18,00 Peºtele cel mare (dramã, SUA, 2003) 20,00 Cum scãpãm de coana mare? (co. SUA, 2004) 21,45 Drumul spre pierzanie (dramã, SUA, 2002) 23,40 Confesiunile unei minþi periculoase (dramã, SUA, 2002) 1,35 Speed (acþiune, SUA, ‘94) PRO TV 8,00 Toonsylvania (s) 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Baby Looney Tunes (s) 9,30 Invadarea Americii (s) 10,00 Black Beauty (aventuri, SUA, ‘94) 12,00 ProMotor 12,30 Magazin UCL 13,00 ªtirile PRO TV 13,15 Bucãtãria lui Radu (r) 14,00 Un sãlbatic la New York (s) 15,00 Avionul buclucaº 2 (co. SUA, ‘82) 17,15 Tu eºti, tu cîºtigi! 18,15 Stilul Oana Cuzino

18,00 Farmece (s) 19,00 Pe urmele rãzboiului troian 20,00 Atlas 20,30 Andromeda (s) 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Lege ºi ordine (s) 23,00 Psihiatrul în vacanþã (comedie, SUA, 1991) 0,45 Agenþia de plasare (r) 1,40 O lecþie pentru profa de istorie (r) (comedie, SUA, 1999)

12,00 Profeþii despre trecut 13,00 ªtirile PRO TV 13,05 Xena, prinþesa rãzboinicã (s) 14,00 Apropo TV 15,00 Mama mia 16,00 Sfinxul (aventuri, SUA, 1981) 18,15 La servici (s) 18,55 ªtiri sportive 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Miss World 2005 22,15 Vacanþa Mare (s)

Filmul zilei

Robin Hood Dintre multele ecranizãri avîndu-l ca erou pe Robin Hood, cea de faþã este cea mai cunoscutã. Kevin Costner interpreteazã rolul popularului personaj. Întors din Cruciadã, Robin Hood hotãrãºte sã rãzbune moartea tatãlui sãu, de care se face responsabil ºeriful (Alan Rickman) din Nottingham. Filmul a avut o nominalizare la Oscar pentru melodia „Everything I Do I Do It For You“. PRO TV 8,00 Toonsylvania (s) 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Baby Looney Tunes (s) 9,30 X-Men: Evoluþia (s) 10,00 ProVest 11,00 Parte de carte

Antena 1, ora 21.30 23,30 Fete cu lipici (s) 0,15 Apropo TV (r) 1,15 Miss World 2005 (r) HBO 7,50 Cinema, cinema, cinema 8,20 Împreunã (dramã, China, 2002) 10,20 Stewardesa (comedie, SUA, ‘03)

Soarele rãsare la 7.41 ºi apune la 16.36 S-a întîmplat pe 10 decembrie

1845 - Inginerul scoþian Robert Thompson a patentat la Londra cauciucurile pneumatice, ideea fiind preluatã ulterior de firma Dunlop. S-au nãscut pe 10 decembrie

1867 - Grigore Antipa, om de ºtiinþã român, întemeietorul Muzeului de Istorie Naturalã din Bucureºti. 1918 - Actorul american Kirk Douglas. 1934 - Scriitorul Ion Bujor Pãdureanu. Maxima zilei „Prietenia este dragostea fãrã aripi“ (Byron)

18,55 ªtirile sportive 19,00 ªtirile PRO TV 20,30 În spatele liniilor inamice (acþiune, SUA, 2001) 23,00 Viaþã dublã (thriller, SUA, 2002) 1,15 În spatele liniilor inamice (r) ANTENA 1 7,30 Gillette World Sport 8,00 Desene animate 9,00 Desene animate 9,45 Casa de piatrã 10,15 Roata de rezervã 11,00 Nava spaþialã Odyssey (s) 12,15 Incredibil, dar adevãrat! 13,00 ªtiri 13,15 Întîmplãri hazlii 14,00 Sheena, regina junglei (aventuri, SUA, 1984) 16,30 Cei mai frumoºi ani 18,30 Sãptãmîna financiarã 19,00 Observator 20,30 Animat Planet 21,00 Gogomanii 22,00 Replicã în forþã 2 (acþiune, coprod., 1997) 0,00 Viaþã furatã (dramã, SUA, 1997)

531; 603; 630 KHz AM (unde medii)

DUMINICÃ, 11 DECEMRIE TVR 1 9,20 ªcoala vedetelor (r) 10,00 Stele...de cinci stele (r) 10,55 Euro-dispecer 11,00 Uliþa spre Europa 11,30 Viaþa satului 13,00 Agenda politicã 14,00 Jurnalul TVR 14,15 Dãnutz s.r.l. 16,00 O zi cu Johnny Rãducanu (I) 17,00 Tezaur folcloric 18,50 Tragerile Loto 6/49 ºi Noroc 19,00 Jurnalul TVR 20,00 Gravidul (comedie, SUA, 1994) 22,05 Toujours l’amour 23,20 Jurnalul TVR 23,35 Garantat 100% 0,35 Elizabeth ºi ceilalþi (comedie, SUA, 1997) 2,05 Jurnalul TVR (r) TVR 2 7,00 Amy (r) 7,55 Teleshopping 8,25 Euro-dispecer 8,30 Medalion folcloric 9,00 Ferma 10,00 Pescar hoinar 10,30 Info...baza în direct 11,00 H... ora prichindeilor 12,00 Douã roþi 12,30 Magazin IT 13,00 Atenþie, se cîntã! 14,00 Casa ta 14,30 Poftã bunã! 15,00 Lois ºi Clark - Noile aventuri ale lui Superman (s) 16,00 Femei fatale 16,35 Fascinaþia modei 17,00 Verdict: crimã! (s)

✍ Calendar

11,50 Looney Tunes: Noi aventuri (animaþie, SUA, 2003) 13,25 Evelyn (dramã, coprod., 2002) 15,00 Recrutul (thriller, SUA, 2003) 16,55 Ziua Recunoºtinþei (comedie, SUA, 2003) 18,20 Dumnezeu pentru o zi (dramã, SUA, 2003) 20,00 Azi, 13, mîine 30 de ani (comedie, SUA, 2004) 21,35 Willard (horror, SUA, 2003) 23,15 Sylvia (dramã, Marea Britanie, ‘03) 1,10 Vampirii anonimi (comedie, SUA, 2003) 2,40 Hoþii de tablouri (aventuri, Marea Britanie, 2004) 4,15 Monique (comedie, Franþa, 2002) ANTENA 1 7,00 Concurs interactiv 8,00 Desene animate 10,00 Întîmplãri hazlii (r) 10,30 Sheena, regina junglei (r) (aventuri, SUA, 1984) 13,00 ªtiri 13,15 Dispariþii (s) 14,30 V.I.P. (s) 15,30 Duminica în familie 18,30 7 zile 19,00 Observator 20,15 Piaþa Divertis 21,30 Robin Hood (aventuri, SUA, ‘91) 0,00 Þintã perfectã (acþiune, SUA, ‘97) 2,00 Observator (r) 2,45 Dispariþii (r)

Ortodox: Sfinþii Mucenici Mina, Ermogen ºi Eugraf

✍ Haihui

pe Net www.dropzone.com Ce gîndeºti în momentul în care te uiþi în gol de la o înãlþime apreciabilã? Cîte persoane întrebi, atîtea rãspunsuri. Iar unii dintre noi simt adrenalina pulsînd numai la acest gînd. Acest site este dedicat lor. Celor care au fãcut din paraºutism o adevãratã artã. ªi nu numai lor, ci ºi celor care doresc sã se apuce de acest sport extrem, deoarece conþine tot ceea ce te-ar interesa pentru a învãþa sau a te perfecþiona în aceastã activitate. I.Z.

✍ Librãria

Diverta ● De ce iubim femeile, Mirc e a Cãrtãrescu, Editura Humanitas, 15.00 ● Picuri dintr-o lume fãrã soare, Alexandru Bidian, Grupul Editorial Vremea, 10.80 ● Muzeul negru, Andre Pieyre de Mardiagnes, Ed. Humanitas, 16.20 ● Povestiri crepusculare, Michel de Ghelderode, Ed. Humanitas, 15.00 I.Z.


ã Da

Ma r

i a Da n g

to i ca ia S ar m

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

An d

An a

Se b a

(numele dvs.)

Numele meu este: ................................

31

Nr. ................................

(numele favoritului)

Al

C ump enaº u ra

u îrboi dS vi

u Caci c an

I ul i

ya

ror utu i t r! il o x ia Co stach e tãr ici e nþ e Fe l ncur co

G

ºi

LE Þ

n So

R E T LEÞ S I BU M LO

MI GL SS OB U

De ni s Ri z e a

n a st a si ad A uL id v ea a D nc

Talon de concurs

ediþia a VIII-a

Cel mai frumos copil este:

Cel mai frumos copil din Argeº

Concurs

t n î s Ei 0 1 i i prim ºti! i l a n fi

Clasament Sonya Maria Dang........3.500 David Leancã................3.400 Denis Rizea...................3.350 David Sîrboiu................1.823 Iulian Caciuc.................1.530 Andra Cumpenaºu.......1.594 Alexia Costache..............933 Anamaria Stoica..............875 Sebastian Stoica.............874 Alisia Drotianu.................864 Rareº Augustin Miu....... 656 Dragoº Dumitru...............550 Alberto Diaconu..............511 Robert Vãtafu..................330 Maria Beatrice Toma......292 Maria Iulia Tinca.............290 Iulius Andrei Pãiuº.........282 Adriana Paul...................260 Adrian Safta.....................257 Bianca Sãndulescu.........252 Bogdan Udup..................245 Cãtãlin Deaconu..............243 Simona Iordache.............225 Alexandra Morlova..........218 Denisa Cãlinescu............210

S toica i an st

Moºul ºi asistenta lui vor oferi daruri copiilor cîºtigãtori

Curierul zilei - pag. 7

Acum începe bãtãlia pentru Marea Finalã, pentru titlul Cel mai frumos copil din Argeº 2005

ARG

ro t ia nu aD si

A li


Cultural

Foaia omului itual deºtept ºi spir

l u r e i r u C Artelor

O româncã la Paris ■ Cristina Onofre, invitatã sã-ºi lanseze cartea în capitala poeziei

Sîmbãtã, Anul III. Nr. 143 (nr. 74) 05 20 ie 10 decembr

ce sã particip. Nu se întîmplase sã-mi scrie altcineva poeziile. Multe din ele erau chiar publicate în reviste româneºti ºi strãine. ªi nu a forþat nimeni decizia unui juriu format din academicieni, din profesori universitari, din scriitori de prestigiu. Nu am cunoscut pe nimeni ºi nu am fost cunoscutã de nici unul dintre ei. Cartea a plãcut, ºi atîta tot...

Inocenþã Te-ai amestecat poate fãrã sã vrei... în rîsul ºi plînsul ochilor mei... Te-ai sfiit în strop de plîns dar te-ai obrãznicit, atunci cînd inima þi-a rîs. Tu... copile ce-ai spart clipa în mii de bucãþi Te mîngîie aripa atît de multor greutãþi. Te-ai nãscut cumva anume... dar ai ºtiut s-ascunzi de lume adevãrul. Acelaºi adevãr pe care-l poartã-n sînge un întreg popor.

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

- de Elvira Stanciu -

Cu ce i-ai cucerit? - Cu versurile cãrþii mele. Despre care aceste excelenþe s-au exprimat cã ar fi „un alt fel de scris, de o simplitate divinã!“

Dupã cîte cunosc eu, Cristina Onofre e singura poetã din istoria oraºului nostru care a primit un mare premiu internaþional ºi a fost invitatã sã-ºi lanseze cartea la Paris. Ce importanþã are în viaþa ta aceste eveniment? - O provocare! Cea mai mare din viaþa mea în domeniul literar. Am participat la nenumãrate concursuri în þarã, am pri-

Sã fi fost un joc al întîmplãrii? Sã fi fost tu favorizatã de o anumitã conjuncturã? - Întîmplarea a fost cã am aflat la timp de acest concurs. Dar nu întîmplãtor am avut cu

Vine, vine dicþionarul scriitorilor argeºeni Pornit la drum cu mai bine de 50 de ani în urmã, dicþionarul scriitorilor argeºeni, remediat, completat, continuat, s-a rãtãcit prin mai multe fundãturi ºi nu a ajuns nicãieri. Între timp, numele unor literaþi care trãiesc în acest oraº au ajuns în dicþionarele din judeþele în care s-au nãscut: Toma Biolan ºi Nicu Petrescu, în Dîmboviþa, Dan Rotaru, în Olt. Alþii, mai norocoºi ºi mai merituoºi, în dicþionarele naþionale. De data aceasta, dicþionarul scriitorilor argeºeni a devenit o certitudine. Este gata pînã la ultima paginã, nu-i mai trebuie altceva decît sã fie tipãrit. Este opera lui Jean Dumitraºcu, redactorul ºef al revistei Argeº.

Deºi iniþial concertul de colinde al Corului Madrigal era anunþat pentru 7 decem-

brie, acesta a fost reprogramat pentru 18 decembrie. Spectacolul va avea loc la Casa Sindicatelor, la ora 19.00, ºi-l va avea ca dirijor pe cunoscutul maestru Marin Constantin. Biletele se vor pune în vînzare la Casa Sindicatelor, sãptãmîna viitoare. A.R.

Planetã de tînãr Aceastã rubricã este adresatã tinerilor talentaþi. Dacã aveþi texte despre care credeþi cã meritã publicate, trimiteþi-le pe adresa redacþiei noastre. Nu uitaþi sã ne scrieþi cîteva cuvinte ºi despre voi, ºi despre activitatea voastrã literarã.

Doinã de dragoste

Synthia Albulescu ªc. Nr. 1 „N. Simonide“ Clasa a VIII-a C

Dragoste, m-ai strigat cînd fîntînile-n mine setea ºi-au îngropat, arºiþe sã-mi aline! Sã nu plîngi cã-i tîrziu de-þi curg clipele-n fluturi, sã te-aºezi lîngã cer, domol carnea sã-mi scuturi dintr-o creangã cu ger! Dragoste, prin amiazã paºii îmi sîngereazã îngropaþi în tãlpi slute ºi de nimeni pãzite, ºi de nimeni ºtiute, ºi m-aprind de ninsori, ºi mã dori, dragoste, ºi mã dori, iar mã dori!...

Proiecte de viitor? - Nu pot sã le dezvãlui. Aceastã perioadã este ca o iniþiere într-o mare iubire, a ta ºi a lui, pe care trebuie s-o fereºti de ochii iscoditori ai lumii. Dupã „Poema ’nalte Domniºoare“ ai publicat „Generalul“,

vitrinã, celãlalt privitor cãzut în admiraþie. Nu aveþi nevoie de altã legitimaþie decît cãrþile pe care le-aþi publicat. Muzeul se va deschide în curînd, într-o salã a Centrului Cultural, organizat fiind de directorul acestei instituþii.

Tolba cu depeºe

Concertul Corului Madrigal, reprogramat

Curierul zilei - pag. 8

mit multe premii, am avut cronici favorabile, dar altceva este sã concurezi cu poeþi din atîtea ºi atîtea þãri din zona francofonã. ªi a fost ºi un prilej de a hoinãri prin marea capitalã a luminilor,

cum era numit Parisul de altãdatã. Sã calc sfioasã pe urmele lui Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Elenei Vãcãrescu. ªi cu un pic de mîndrie cã sînt ºi eu acolo.

Sã cred cã þi-ai pregãtit stãruitor acest succes? - Nu vînez succesul. Creaþia este sfîntã. Scriu pentru cã nu aº fi eu întreagã fãrã aceastã activitate. M-aº simþi dezechilibratã, nemeritorie ºi vulnerabilã. Recunosc, desigur, cã simt nevoia sã mã verific.

Recital de poezie

Jean Dumitraºcu

Mergeþi la muzeu! Nu ca sã priviþi dinozauri, pãsãri împãiate, oale ºi unelte din antichitate, ci sã vã întîlniþi cu voi. În dublã ipostazã. Unul în

Întîmplarea a avut loc miercuri seara, în prezenþa unui numeros public, la Salonul Artelor de la Centrul Cultural. Au citit cîte zece poeme Allora Albulescu ªerb, profesoarã la ªc. Nr. 1 Piteºti, ºi Alexandru Mãrchidan, tînãr cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Piteºti.

Confratele Vasile Ghilencea Dacã eºti scriitor, cînd apare o carte nouã, nu se poate sã nu te raportezi la ea, la autorul sãu. ªi nu doar din simplã curiozitate, ci pentru cã numai aºa poþi sã ºtii pe unde te afli în contextul actual, dacã ai fost egalizat, dacã ai fost depãºit, dacã mãrºãluieºti mai în fruntea sau mai în coada plutonului. Fiind implicat, nu vei putea decît sã te exprimi subiectiv. Numai cine nu a scris, deocamdatã, cãrþi de beletristicã poate fi un analist neinfectat. Comparîndu-mã deci cu domnul Vasile Ghilencea, cu ultima sa carte apãrutã, „Flori pentru mama“, gãsesc cã avem multe puncte comune. Vrem, nu vrem, rãmînem niºte scriitori rurali, chiar cînd ne hazardãm sã pãtrundem în lumea oraºelor. Nu e nici o ruºine, domnule Ghilencea, mãcar sã-i prindem noi din urmã, pe acest drum, pe Rebreanu, pe Sadoveanu, pe Agârbiceanu, pe Marin Preda, pe

Zaharia Stancu, pe Ion Marin Iovescu, Nicolae Velea, Fãnuº Neagu, ªtefan Bãnulescu. Amîn-

Scriitorul Vasile Ghilencea doi de la þarã, purtãm în tãlpi amintirea uliþelor ºi cîmpului cãlcate cu picioarele desculþe. ªi unul, ºi altul am mînat vitele la

pãscut ºi am fãcut bãtãturi în palme de la coada sapei ºi de la coporîia coasei. Biografiile noastre se mai întîlnesc ºi în anii de formare, pe bãncile unor ºcoli unde se învãþa cum se cresc ºi se întreþin animalele domestice. Numai cã dumneata, domnule Vasile, ai rãmas fascinat de aceastã lume, nu te-ai îndurat sã laºi oile netunse, vacile nemulse, gãinile nevaccinate, iepele necãlãrite, îngrijitoarele nemîngîiate. Ca sã ne întoarcem la cãrþile noastre, nu cred cã ar fi de folos sã-mi împãrtãºesc impresiile, care, aºa cum am arãtat, nu pot sã fie obiective. Am sã cred cã cel mai bun lucru ar fi sã lãsãm aprecierile pe seama criticii de specialitate. Dar iatã cã, atunci cînd este vorba despre noi, aceastã superbã doamnã ne ocoleºte. Despre ultima mea carte nu s-a scris în presa localã de

cartea de-abia lansatã. Cine este el? Un personaj real sau unul imaginat? Un general cu galoane sau un director general... - Este acea fiinþã pe care mi-am dorit sã o întîlnesc, sã mã adresez ei, sã mã asculte, sã mã înþeleagã, imaginea prietenului, iubitului, a nu mai ºtiu cui... Cum a fost la Paris? Bal mascat cu lume multã? - Ba, dimpotrivã, totul a fost cît se poate se simplu, la modul civilizat ºi modern: am fost aºteptatã la aeroport, cazatã la un hotel bun, condusã într-o salã cãptuºitã cu cãrþi ºi cu taboluri, mi s-a fãcut o primire cãlduroasã, mi-a fost prezentatã cartea, o actriþã a fãcut lecturi din ea, am citit ºi eu, s-au oferit sã o facã ºi alþi participanþi, urãri, cupe de ºampanie... Dupã toate acestea, pe tine, care ai ºi o altã profesie - cãutatã peste tot, inginer chimist specializat în ecologie - nu te-a bãtut nici o clipã gîndul sã rãmîi pe acolo? - Iatã-mã aici... Mi-ar fi pãrut rãu sã ningã peste þarã fãrã mine... Sã vinã primãvara ºi eu sã lipsesc... ■

„Monoloagele vaginului“ Este titlul unui spectacol de la Teatrul Bulandra din Bucureºti, pentru care se solicitã sala teatrului piteºtean. Vom trãi s-o

LUNA CADOURILOR

✍ Una bunã pe sãptãmînã Nãravurile calului fãrã cãpãstru Tata lãsase odatã slobod un cal bãtrîn sã pascã pe unde-o vrea sau sã stea la iesle ºi sã ronþãie la fîn de cea mai bunã calitate, dar calul acela, eliberat de orice fel de obligaþii, în loc sã profite de aceste avantaje, alerga alãturi de cei puºi la ham, ca ºi cum nu ar fi putut sã fie trasã cãruþa fãrã el. Ba, uneori, îi împingea pe cei de oiºte sau se punea de-a curmeziºul în calea lor, ca sã se impunã drept singurul în mãsurã sã-i orienteze ºi sã-i conducã atelajul. Povestind eu aceastã întîmplare, i-a trecut prin cap cuiva sã se bage în vorbã, fãcînd aluzie la cei doi preºedinþi de þarã aflaþi la pensie. Treaba lui. Personal, nu-mi asum nici o rãspundere. vedem ºi pe asta. Dupã bucureºteni, care s-au delectat înaintea noastrã cu aºa ceva, aceiaºi sau alþii, care se bucurã ºi de spectacolele de la Odeon, unde actorii se plimbã pe scenã ºi prin salã în pielea goalã...

Doru Dumitru se deºartã în scenã Am cunoscut saltimbanci, paiaþe, clovni, bufoni care puteau sã imite la perfecþie cîntatul pãsãrilor sau pufãitul unei locomotive, glasul sirenei de vapor sau grohãitul porcului, scrîºnetul roþilor înfrînate ºi lãtratul dulãilor la lunã. Doru Dumitru a imitat timp de o orã ºi jumãtate un fundãlãu care face explozie deasupra unei anumite piese din inventarul unei toalete. Cu guriþa lui, cu buzele lui, din gîtjelul sãu. ■ profil mai mult de 24 de rînduri în 12 luni. Prietenul meu, domnul Ghilencea, a fost ceva mai favorizat, dar nu cine ºtie ce. ªi încã o întîmplare care ne aduce sau ne reduce la acelaºi numitor comun: amîndoi sîntem mai cunoscuþi, mai recepþionaþi ºi mai apreciaþi în alte pãrþi de þarã decît în zona în care trãim, el în Ardeal, eu pe Dîmboviþa ºi pe Vlaºca. Aºa cã, vrem - nu vrem, domnule Ghilencea, iatã-ne confraþi. Nu þinîndu-ne de mînã în dicþionarele sau în istoriile literaturii române. Hai sã ne acceptãm condiþia, cã nu avem de ce ne lamenta. ■

În amintirea unei poete Scriitorii piteºteni s-au adunat joi, 8 decembrie a.c., la Centrul Cultural din Piteºti, Sala Ars Nova, pentru a comemora plecarea dintre ei a poetei Ludmila Ghiþescu. Studiul despre viaþa ºi activitatea autoarei, scris de poeta Mona Vîlceanu, a fost urmat de evocãri ale celor prezenþi, în amintirea cãrora Ludmila Ghiþescu a rãmas poeta care le-a îndrumat paºii celor tineri, a avut casã deschisã pentru oamenii de litere din Piteºti, din Capitalã ºi din alte oraºe ale þãrii. S-au rememorat momente emoþionale ºi s-au fãcut referiri la creaþia sa liricã de iubire, de dragoste de þarã, de meditaþie, precum ºi la romanul publicat ºi la cele douã volume de prozã rãmase în manuscris.

Paginã realizatã de Marin Ioniþã


Fapt divers

Decembrie - Luna Cadourilor Un beþiv þipa noaptea pe stradã cu o cheie în mînã: - Unde e maºina care era înfiptã în cheia asta?... Se apropie un gardian: - Domnule, sînteþi beat ºi deranjaþi liniºtea publicã! - Unde e maºina care era înfiptã în cheia asta?... - Domnule, uitaþi-vã în ce hal sînteþi, aveþi ºi ºliþul desfãcut... Se uitã beþivul la ºliþ: - Unde e Maria...

✍ Reflecþii sub abat-jour Motto: „Cuget, deci exist!“

(continuare)

Una din trei

„Sãnãtatea e mai bunã decît toate. Aº vrea sã fim cu toþii sãnãtoºi, sã ne bucurãm de persoanele de lîngã noi.

Marcela Cioroianu, profesoarã

Munca este cheia succesului Reþet de su e cces

Cînd este în familie, îi place sã gãteascã

ª

ª

Doru Iliescu este director la Administraþia Domeniului Public din 1997. De cînd a ajuns în aceastã funcþie, nu mai are aºa mult timp pentru familie, punînd pe primul loc munca. Are o soþie care îl înþelege ºi doi copii, un bãiat ºi o fatã, care lucreazã în domeniul asigurãrilor ºi, respectiv, face cursuri de master. C.V. Foto: C.T.

✍ Capra vecinului ■ Cui i-e fricã de asteroid? Astronomii ãi mai deºtepþi din lume, cazaþi de statul american la Huston, se perpelesc mai nou pe-o parte ºi pe alta, precum puiul la rotisor, fiindcã s-au prins cã-n viitor ne-ar putea lovi un

Care sînt paºii pe care i-aþi fãcut pînã sã ajungeþi director la ADP? - Am absolvit ºcolile obligatorii. Nu am intrat la facultate din primul an ºi, cum era atunci, am fãcut întîi armata, un an ºi patru luni la actualele trupe de jandarmi din Bãneasa, pe atunci trupe de securitate. În armatã m-am pregãtit pentru facultate, iar dupã m-am angajat la Institutul de Reactori Nucleari Energetici, unde am ºi lucrat ca operator - chimist timp de nouã ani. Concomitent, am absolvit Facultatea de Filosofie-Istorie. Apoi m-am transferat la Întreprinderea de Prospecþiuni Geologice, nou-înfiinþatã în Piteºti, unde am lucrat ca inspector de învãþãmînt, pregãteam personalul, pînã în ’95, cînd unitatea ºi-a redus drastic activitatea. Am ajuns, în baza unui concurs, la Primãria Piteºti, întîi ca inspector de specialitate de asistenþã socialã, dupã aceea am fost numit ºeful acestui sector. La 1 august ’97 am fost numit de primarul de acum directorul Administraþiei Domeniului Public. Ce realizãri profesionale aþi avut? - Nu mai eram aici dacã nu probam cã sînt ºi realizãri. Am reuºit sã contribui la organi-

asteroid colocatar cu noi în sistemul solar. Care viitor ar putea fi ba în 2029, ba în 2036, fiindcã vezi, aici nu se înþeleg ei, cã-n ce priveºte nenorocirea sînt foarte de acord. Ba ne mai avertizeazã cã respectivul bolovan cosmic ar putea mãtrãºi aproape orice semn de viaþã de pe Terra noastrã natalã. Aºa o fi, nu zic nu, dacã tot e sã stãm în observator ºi sã vorbim teoretic. Alta e însã buba pen-

zarea unui sistem de lucru care a dat roade. Cum se îmbinã munca ºi viaþa de familie? - Pentru familie, timpul este mai redus, dar momentele în care sînt cu aceasta le trãiesc din plin. Îmi place sã gãtesc, fiind un fel de destindere. V-a certat soþia cã nu aveþi timp mai mult pentru familie? - Desigur, discuþii de genul acesta existã, dar cu rãbdare ºi tact nu pot degenera. Care consideraþi cã este cheia succesului dumneavoastrã? - Sînt obligat sã mã laud într-un fel ca sã pot rãspunde. Munca îþi poate oferi satisfacþii temeinice. Ce avere aþi strîns pînã acum? - Am reuºit sã am o casã, o maºinã ºi multã liniºte. Vreau sã ajung sã-mi reproºez greºeli esenþiale. V-aþi deschis vreo afacere? - Nu, se speculeazã mult pe tema asta, cã, fiind într-o astfel de funcþie, este imposibil sã nu-þi gãseºti ºi altceva. Afirm cã nu mi-am deschis afaceri. Mã mulþumesc cu ceea ce am. Este bine de reþinut cã nu îmi propun sã fac averi. Ce sfat le daþi celor care doresc sã reuºeascã în viaþã? - Sfatul meu vine din experienþa mea. Sã caute sã munceascã, sã convingã mediul în care lucreazã cã este un om de nãdejde. ■

tru noi, ãi de-apucarãm vremurile ãstea de ospiciu. Cã s-au adunat atîtea belele ºi-atîþia nori pe capul bietei omeniri actuale, încît teamã mi-e cã ar putea veni asteroidul ãla ºi sã nu mai gãseas-cã þipenie de muritor. ªi ar fi pãcat, zãu aºa! Primo, pentru cã am pierde un aºa rarisim eveniment ºi, secundo, cã nu ºade frumos sã vinã cineva în vizitã pe la tine, iar tu sã nu fii acasã...

Manele, dans ºi culturism la balul de la LPS Joi seara, la discoteca Blue Night a avut loc balul bobocilor de la LPS. La concursurile de miss ºi mister au participat ºase fete ºi ºase bãieþi, care au încercat sã convingã juriul cã meritã sã obþinã mult rîvnitul trofeu, ce-l vor preda abia peste patru ani. Dupã proba de prezentare, cea sportivã ºi cea surprizã, a avut loc defilarea în þinute de galã, care, cu siguranþã, a cucerit juriul, cît ºi publicul. Între probele concurenþilor, publicul a fost delectat de trupele Sweet, o demonstraþie de culturism, reprezentaþia celor de Freestyle, spectacolul fiind încheiat pe ritm de manele de fetele de la Senzual. La final, juriul a decis, iar cîºtigãtori la concursurile de miss ºi mister s-au dovedit a fi Andreea Din ºi Roberto Ticu. D.Þ.

Oriunde în lumea asta pãtratã în idee ºi cubicã în fapt, în orice þarã, indiferent de cîte stele ar avea, femeile care s-au greºit înaintea legii sînt încarcerate în locuri diferite de cele ale bãrbaþilor învinuiþi de acelaºi lucru. ªi ºtiþi de ce? Mai întîi, pentru cã, dac-ar fi închiºi la comun, s-ar duce dracului disciplina, de care infractorii oricum n-au habar. Iar

Au mîncat tort fãrã linguriþã ªcoala Postlicealã Sanitarã Christiana a desemnat-o joi seara pe cea care va purta în 2005 titlul de Miss Boboc. La concurs au participat opt fete, iar în final titlul i-a revenit Denisei Florina Goga (20 ani), elevã în primul an la secþia Farmacie, nãscutã în zodia Scorpionului, pasionatã de modelling, muzicã ºi cãlãtorii. Se considerã o fire romanticã ºi prietenoasã. Printre premiile obþinute se numãrã cosmetice, tra-

la castinguri TV ºi publicitate în Italia. Face parte dintre manechinele Agenþiei Evangeline Style, condusã de Lavinia Nãstase. Silvia va împlini mîine 20 de ani, iar din 21 decembrie va participa, la Bucureºti, la cantonamentul pentru Miss România împreunã cu Daniela Turcescu, cîºtigãtoarea concursului Regina Piteºtiului 2005, organizat de Curierul zilei. A.R.

mai apoi, pentru cã nici un stat nu vrea sã-ºi asume cheltuielile ce s-ar ocaziona cu plozii care mai mult ca sigur s-ar naºte ca pe bandã rulantã. Da’ uite cã vigilenþii gardieni teruvieni au fost traºi în piept de o hoaþã care, dîndu-se drept bãrbat, a fost bãgatã la zdup cu masculii. Iar cînd s-au prins de gafã ºi-au transferat-o într-un penitenciar de femei, hoaþa a fãcut tãrãboiul de pe lume, cã vrea înapoi la drãguþii ei. Te cred ºi eu! Kiron

tamente faciale, 15 minute de solar gratuit la un salon din oraº ºi, din partea conducerii ºcolii, o reducere de trei milioane din taxa de studiu. Locul doi i-a revenit Anei Maria Gherghina (18 ani), iar locul trei Andreei Nicolae (18 ani). La una dintre probele din concurs, fetele a trebuit sã mãnînce o felie de tort fãrã sã se foloseascã de mîini sau de liguriþã. Momentele artistice au fost susþinute între probe de Starfix, All 4 you, Sweet ºi orchestra de la Restaurant Internaþional. Aceasta din urmã a reuºit sã-i scoatã la dans imediat pe cei din salã, majoritatea preferînd sîrbele ºi horele, ringul de dans de-

venind neîncãpãtor chiar de la primele acorduri. ■ A.R. Foto: I.T.

Cîºtigãtoarea, Denisa Florina Goga

Curierul zilei - pag. 9

● Ionela Simona Dumitrache – Florin Dedu ● Adela Elena Miu – Marinel Adrian Florea ● Mihaela Neacºu – Petru Cosmin Frunzetti ● Mihaela Anca ªerban – Alin Ionuþ Marinescu ● Elena Raluca Olteanu – Daniel Georgel Voicu. A.R.

Piteºteanca Silvia Popescu va participa la concursul naþional de frumuseþe Miss România, care va avea loc la Bucureºti. Ea este deþinãtoarea titlului de Miss Universitate 2005, iar din palmaresul sãu fac parte prezentãri de modã în þarã ºi în strãinãtate, precum ºi participãri la concursuri naþionale. Este protagonista unui videoclip realizat pentru reclame la bijuterii, difuzat de Terra Sat ºi PRO TV. Va participa

■ La un loc cu bãrbaþii

✍ Mirii sfîrºitului de sãptãmînã Probã ineditã pentru boboacele de la Christiana Postul Crãciunului þine în continuare scãzut numãrul cununiilor civile. Astfel, astãzi vor spune DA la Casa Cãsãtoriilor doar cinci perechi. Iatã care sînt acestea:

Silvia participã la Miss România

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

-apoi bea, ºi bea, ºi bea, iar de ce bea, d’aia ar fi bãut tot mai mult. Într-un tîrziu, beat mort, descãlecã de pe butoi ºi cu ochii înroºiþi ca la cîine turbat, cu privirea înceþoºatã, cu mersul împleticit pe ºapte cãrãri, omul urcã treptele tindei ºi intrã în casã. ªi-acolo, dînd cu ochii de nevastã-sa, odatã ce vãzu negru înaintea ochilor de furie ºi-o luã la pocealã. ªi-o bãtu, ºtii, cum se bate fasolea în teci, pînã ce biata de ea ologi ºi ajunse un maldãr de carne ºi-un sac de vînãtãi. Auzind rãcnetele femeii, pãrinþii bãrbatului, ce steteau gard în gard cu acesta, deterã nãvalã în casã. Da acolo, îi luã în primire fecioru care, mugind de furie ca un taur, puse mîna pe-un cuþit de înjunghiat vitele ºi se-abãtu spre cei doi bãtrîni, care cãzurã la pãmînt cu piepturile însîngerate. i astfel, iatã cã acel ce fusese chemat sãºi aleagã una din trei ispite, zicînd cã a ales-o pe cea mai uºoarã, a ales-o de fapt p-a mai rea ºi-n loc de-o nenorocire, s-anvrednicit a face trei. Bine e

ca-n viaþã sã ºtii sã þii mãsura! Sã faci din toate cîte puþin, dar nu exagerat. Cã ãl de vrea sã fie aici, pe pãmînt vreun sfînt rãtãcit îºi rupe cel mai tare gîtul ºi adesea sfîrºeºte cum i s-antîmplat celui din povestea ce tocmai m-am învrednicit a v-o spune domniilor voastre. Asterix

Bancul zilei

Urarea unui argeºean pentru argeºeni


■ VÎND calculator Pentium 3, complet echipat, ieftin. Tel. 0724781769. ■ VÎND AMD Duron, placã video, 256 RAM, 80 GB, CD ROM nou, preþ 12 milioane. Tel. 0744661718. ■ VÎND MP3 auto Sony, cu telecomandã. 4 milioane. 0727960196. Anunþuri la redacþie Tel. ■ VÎND calculator Pentium III, inclus DVD -RW + VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE camerã Web, 6,5 milioane negociabil. Tel. ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, 0723189391; 250222.

VÎNZÃRI DIVERSE

NEGRE- ALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) VÎND bolþari, 600 buc. Preþ 13.000 buc. Valea-Mare Enculeºti. 0747342439. (C.301120050147) VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI Anunþuri la redacþie VÎND SupeRNova jenþi, Sony MP3, proprietar, an 2001. Tel. 0721335872. (C.021220050002) VÎND Dacia, 1980, c.v. 5 trepte, preþ negociabil. Tel. 0745935875. (C.061220050026)

VÎND lemne foc. Tel. 0722752997. VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; Cumpãr orice tip Dacia, eventual (C.1250030) avariate. Ofer radiere. Tel. VÎND 10 curcani 6- 14 kg, 0741249769. (C.190920050114) vii/ sacrificaþi, ecologici, sub preþul pieþei. 0741180047. (C.051220050018)

DACIA 1310, TX, vechime 15 ani, revizie tehnicã pînã în 2007, preþ 27.000.000 lei. 251642. (C.051220050074)

VÎND ladã frigorificã 4 sertare. Tel. PROPRIETAR, vînd Dacia break, an 0722671666. (C.281120050034) 1999. Tel. 0742141939. VÎND haine nutrie, Bascov. Tel. (C.301120050051) 270566. (C.021220050035) VÎND frigider ºi congelator 5 sertare Arctic, ambele 4 milioane, negociabil. Tel. 283696. (C.051220050058)

VÎND amplificator Pioneer Dobly digital ºi boxe JBL, noi, 20 milioane. Tel. 0745685777. (C.8630145) VÎND costum naþional complet; rochie lungã de searã ºi douã meºe de pãr natural. Tel. 298313. (C.071220050003)

CUMPÃR camionetã Dacia, accidentatã, acte în regulã. Tel. 0744313898. (C.051220050010) VÎND Dacia, an 1998, închidere, alarmã, vopsea originalã, proprietar, huse piele, geamuri ionizate. 75 milioane, negociabil. Tel. 0727048131. (C.051220050011)

VÎND butoaie stejar 420 l, canea inox, puþin folosite. 0722344594. DACIA martie 2003, 123 milioane, (C.071220050029) unic proprietar. 0726057552. Variante VÎND SRL ºi casã marcat. 1304-1307. (C.051220050006) 0746139432. (C.081220050027)

VÎND camionetã, 1999, obloane, VÎND congelator Arctic, preþ carosatã, stare bunã funcþionare. Tel. negociabil. Tel. 645027; 645560. 0743797949. (C.051220050016) (C.081220050097) VÎND congelator Indesit ºi TV color Goldstar. Tel. 280591; 0745026857. (C.091220050001)

INSTALAÞII

GPL AUTO import ITALIA BRC, Marini; Voltran - Tr

VÎND congelator ºi aragaz, preþ convenabil. Tel. 672782. (C.091220050018)

omologate RAR, Euro 4, începînd cu

Anunþuri la telefon

cu TVA ºi montaj incluse.

■ VÎND instant pe gaze, pentru apã caldã, nou, echipat. Tel. 260108. ■ VÎND lapte praf Lactovit. Tel. 273942. ■ VÎND tv camionetã motor BV, an 1992, stare foarte bunã. Tel. 0744422558. ■ VÎND acte S.R.L. Tel. 0721107374.

RATE doar cu buletinul, avans 0, direct în service auto.

VÎNZÃRI ELECTRONICE

Acceptãm plata cu CARDURI VISA/ MASTERCARD/ EUROLINE/ AMEX. Complex Comercial JOHN.

Anunþuri la redacþie

Tel. 0743 575825, 0248 289160.

750 lei,

PROMOÞIE: instalaþie GPL DACIA CAMIONETÃ, carburator,

989

lei.

VÎND aparat foto digital Sony Cyber VÎND Dacia 1310, 1991, 5 trepte, 30 Shot Jisplev L.C.N. Tel. 0748933760. milioane negociabil. Tel. 294065; (C.061220050016) 0729330285. (C.061220050004) VÎND combinã audio Tehnics VÎND Dacia camionetã izotermã, 6 SFEH500- SBEH600, 8 componente, obloane laterale, suprastructurã nefolositã. 0720302523; 626610. fibrã, preþ negociabil. 0740227257. (C.061220050040) (C.281120050027) VÎND aparate foto digitale, 4,1MP, VÎND Dacia 2001 GPL, unic noi, din Germania, cu toate proprietar, casetofon Blaupunkt, 97 accesoriile. (2.400.000). 0723726252. milioane. Tel. 0724005152. (C.071220050002) (C.051220050055) VÎND monitor LCD 15“. 0744997533. (C.071220050005)

Tel. VÎND Dacia papuck Diesel, cu obloane, 2003. Preþ 165.000.000, negociabil. Tel. 0788142659. VÎND sistem AMD, complet (C.051220050049) superconfigurat Tel. 0788712603, 0727928541. (C.071220050010)

VÎND radiocasetofon Fiast- auto. Tel. 0722671666. (C.281120050033)

reþea/ modem/ soft XP. Preþ: 750 ron, VÎND Solenza 2003 Clima. Tel. negociabil. Tel. 0248/644688; 0746479663. (C.041220050021) 0722465122. (C.091220050003) VÎND Dacia, 1980, c.v. 5 trepte, preþ negociabil. Tel. 0745935875. VÎND sistem audio 2,1; (C.061220050020) 2X25- 120 W RMS. Tel. 0741539725.

Anunþuri la telefon

VÎND tractor U650, înscris în circulaþie. 0742926792. (C.061220050022) VÎND SupeRNova, an 2002, 115

cultivator. Tel. (C.091220050026)

70.000 km, 83 milioane, negociabil. 0724069938.

0744314681. ■ BREAK, 2001, metalizatã, închidere, alarmã, albastru catifea, 115 milioane. Tel. 0727273887.

VÎND Dacia 1996, GPL, multiple ■ VÎND douã Dacii, an 1980-1984. Tel. 0724308461. VÎND Dacia papuck cu îmbunãtãþiri, 55 milioane, negociabil. ■ VÎND SupeRNova clima 2002, impecabilã, suprastructurã, 1996, tracþiune 0788148258. (C.091220050007) neradiatã. Tel. 0744690999. ■ VÎND Dacia 1300, an 1988, proprietar, 21 milioane spate, stare funcþionare.Tel. 656056, VÎND Dacia 1310, 1995, 5 trepte, negociabil. Tel. 643646. Priboieni. (C.061220050015) 39.000.000. Tel. 0721226041. ■ VÎND Dacia 1310, an 1997, bej metalizat, 50 SUPER Ofertã! Vînd Logan 2004, cu milioane, neg. Tel. 0722892479; 291101. (C.091220050001) aer condiþionat, radio cu CD, 10.000 ■ VÎND SupeRNova Rapsodie 2002, bleu de France, km la bord. Preþ negociabil. Tel. VÎND Dacia Break, 1994, proprietar, 130 milioane, negociabil. Tel. 0744343979; 628231. 45 milioane negociabil. 0724045201. 0744420755; 285072 dupã 22,00. ■ VÎND pick-up 2000- 11, 2.200 euro, negociabil. Tel. (C.091220050012) (C.061220050005) 0723953084. VÎND Dacia berlinã 1996, 56 milioane; Logan o km. Tel. 0742018197. (C.061220050025) VÎND SupeRNova Rapsodie 2002, 124.000.000. Tel. 0742018197; 0740034860. (C.061220050026)

■ VÎND Break, albã, an 1999. Tel. 0747219151. ■ VÎND Dacia 1310, an 1980, foarte bine întreþinutã. Tel. 0741738355. ■ VÎND 2 Dacii, stare bunã de funcþionare, 1979 1985, negociabil. Tel. 0726651614. ■ DACIA 1300, albã, 1975, scaune Volvo, 23 milioane, negociabil. Tel. 0720603045. VÎND Oltcit 12 TRS, an fabricaþie ■ DACIA motor 1400, c.v. 5 trepte, metalizatã, unic proprietar, 22 milioane. Tel. 0742869080.

OCAZIE!!! Proprietar vînd Solenza Confort 2004, 3.500 km, în garanþie, garaj, preþ 5.100 euro, negociabil. Tel. 0722438086. (C.071220050022)

1991, c.v. 5 trepte, c.i., RAR X- 2006, preþ negociabil. Tel. 0746691461. VÎND Solenza 2003, 4.800 euro, (C.071220050004) variante Cielo, fabricaþie ‘99-2005. VÎND Solenza Scala, 2003Tel. 0745045242. (C.8630151) 12, preþ 5.200 euro, VÎND SupeRNova 2001, multiple îmbunãtãþiri, avantajos. Tel. 0720125375. (C.061220050040)

negociabil, full options, stare impecabilã. Tel. 0726348158. (C.071220050024)

STRÃINE Anunþuri la redacþie EXECUTÃM polish auto, profesional. 0745351913; 0788552554. (C.101120050011) VÎND Cielo, coreean, 4.000 euro. Tel. 0788315915. (C.211120050004)

VÎND Dacia 1999, GPL omologat, geamuri ionizate, casetofon, alarmã, VÎND Dacia papuc carosatã fibrã închidere. Tel. 0741536810. 2002, cu tracþiune spate, un singur VÎND Golf III, fabricaþie 1994, AC, 4 (C.061220050031) proprietar. 0723696124. uºi, Diesel, închidere, alarmã, impecabil, 5.900 euro. Tel. (C.071220050005) VÎND Solenza 2004, full 0744557133. (C.011220050008) PLUG, disc U650, 10.10. DT, soia, options. Tel. 0727357001. (C.061220050002) ovãz, orzoaicã. 0248/694147. VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. Accept varinate. 0747306962; (C.081220050003) 0745428575. (C.211120050070) VÎND Dacia Nova 1998, geamuri VÎND Break, 1991, 30 milioane ionizate, casetofon, gri nichel. Tel. negociabil. Tel. 0746139432. OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, 0741536810. (C.061220050032) impecabil, RAR recent. VARIANTE. (C.081220050026) 0723585442. (C.241120050023) VÎND SupeRNova 2001 Rapsodie, albastru catifea, preþ negociabil. Tel. BREAK 1995, preþ negociabil, unic VÎND Golf II, Diesel, 4 uºi. Tel. proprietar. Tel. 0722266912. 0746228971. (C.061220050033) 279498. (C.051220050039) (C.081220050018) VÎND Dacia 1310, fabricaþie 1998, VÎND Audi 80 CC, an 1986, motor stare excepþionalã, închidere DACIA 1310, 1988, proprietar, 17 1600 Diesel, consum 5%, recarosat milioane. 0742218042; 636508 dupã centralizatã. Tel. 0745091435; 2005, impecabil, garaj. Preþ 3.400 0723896182 dupã ora 17,00. 18,30. (C.081220050102) euro. Tel. 0722151972. VÎND Logan Preferance, fabricaþie (C.061220050008) (C.301120050050) VÎND Logan Ambition, 2005.05, 4.000 2005, roºu toreador, 6.600 euro, Tel. 0742029170. VÎND Tico 1999, galben, 2.000 euro, km, toate opþionalele, posibil negociabil. negociabil. Tel. 0723916140. garanþie, preþ 7.500 euro. Tel. (C.8630174) (C.051220050003) 0744524344, 0745750587. VÎND Solenza 2003, echipatã taxi, (C.8630153) impecabilã. Tel. 0744684732. VÎND Peugeot 306, an 1999, 1,6 benzinã, full options, VÎND Dacia berlinã, an 2003, cu (C.081220050004) fãrã piele, preþ 5.900 euro, îmbunãtãþiri. Tel. 645105; VÎND papuc an 2000, motor 1600, negociabil. Tel. 0740219305. (C.071220050016) carosat fibrã faþã, preþ negociabil. 0741131834. (C.051220050023) VÎND Solenza 2004, stare Tel. 0788731131. (C.081220050006) ireproºabilã. Tel. 0721160216. VÎND camionetã King Kab, 1998. Rel. (C.071220050011) la tel. 0745228585; 0721022190. URGENT!!!! Opel Vectra SUPER 1990, 1,8 benzinã, VÎND SupeRNova Rapsodie 2002-11- (C.081220050027) injecþie, ABS, proprietar, a, stare impecabilã. Tel. 0721278596. VÎND camionetã 1307, înmatriculatã grena metal, jante AL, (C.071220050012) ianuarie 1997, 60 milioane. Tel. cauciucuri late foarte bune, VÎND Logan Laureatte 1,6, garanþie 0740176288. (C.081220050011) servo, trapã, linie audio profesionalã, tehnic ºi extinsã, ridicare magazin. 272577; VÎND Dacia SupeRNova 2002. Tel. estetic ireproºabil, preþ 0723544736. (C.071220050013) 0741105818; 0248/261047. avantajos ºi negociabil. VÎND Dacia 1310, an 1993, preþ (C.081220050015) 215109; 0788153615. negociabil. Tel. 265772. VÎND Logan Ambiance fabricaþie (C.051220050024) (C.071220050023) 2005, echipat taxi, GPL, eventual acte VÎND Dacia 1310, roºie, an 1997. Tel. taxi, preþ 6.400 euro negociabil. AUDI A6, 2001, 1,9 TDI, 0721295102. (C.081220050016) extra-full, 13.500 euro. Tel. 0742546957. (C.071220050009)

■ VÎND 2 calculatoare Pentium 4 ºi 2, preþ milioane negociabil. Tel. 0723415215. VÎND Break, an 1995. Tel. 282472. VÎND Break 1997 ºi vitrinã frigorificã. Tel. 0740403238. (C.091220050013) (C.8630159) (C.061220050027) negociabil. Tel. 0721546291.

0745034111 (C.051220050009)

VÎND Opel Vectra SW, 2,2, 2004, gri metalizat, DTi, 125 C.P., 24.000 km reali, neînmatriculat. Tel. 0727942108. (C.091220050019)

VÎND Leganza 2001, full options, impecabil. Tel. 0724248582. (C.8630178) VÎND Ford Mondeo, fabruarie 2002, limuzinã, agintiu, 10.500 euro. Tel. 0745685777. (C.8630144) VÎND urgent, Renault Clio 2002, aer condiþionat, airbag, ABS, geamuri electrice, jante, CD player, alarmã, stare impecabilã. 6.600 euro. Tel. 0742913635. (C.8630152)

VÎND Golf IV 1,4 i, 2000, roºu cãrãmiziu, jenþi AL, MP3, 4x50 W Pioneer, full, negociabil. Variante. Tel. 0745291828; 0720082737. (C.061220050022) VW Golf IV Combi, 2002, 1.9 TDI-PD, 116 CP, jante aliaj, AC, super- full extra, 9.400 euro negociabil. 0744516276; 0723795800. (C.061220050042) OPEL Astra 2002 Combi, nichel, 2000 DTi, full extra, 8.900 euro; Opel Astra 2002 berlinã, 1,7 DTi, full extra, 8.900 euro. 0744516276; 0723795800. (C.061220050043) AUTO camion tip Frumoasa Americanã, 1997, impecabil, motor turbo, negociabil. 0744353710. (C.061220050029)

VÎND Ford Mondeo 2001, argintiu, toate opþiunile, 123.000 km, carte SUPER OFERTÃ! Vînd Ford Fiesta, service, recent adusã, la preþ de 29 milioane negociabil. Tel. 10.000 euro, discutabil. Tel. 0743766920. (C.051220050066) 0744524344, 0745750587. (C.8630154) URGENT! Renault Clio 2000, import, ABS, 4 airbag. Tel. 0720042740. VÎND VW Passat Variant, 1,9 TDi, 130 CP, din 2005, garanþie, 30.000 km, (C.051220050038) VÎND Cielo 2005 Executive, full- climatronic, ABS, ESP, senzori ploaie ºi luminã, scaune încãlzite, faruri options, îmbunãtãþiri. Tel. ceaþã, oglinzi cu semnalizare 0745649284. (C.061220050014) încorporatã ºi pilot computer, etc. AUDI A4 1,9 TDI, 131 CP, 2002, negru Preþ 15.000 euro discutabil. Tel. metalizat, impecabil, adus recent, 0744524344, 0745750587. toate opþionalele. Tel. 0722452694. (C.8630155) (C.061220050009) VÎND Cielo 1995, coreean, GPL, VÎND VW Golf 3, fabricaþie 1992, proprietar, alb. Tel. 0723174444. 3.500 euro negociabil. 0721498100. (C.241120050030) (C.021220050002) VÎND Ford Sierra 1987, stare AUDI A4, 1.9 TDi, full, 2001, 14.200 impecabilã, îmbunãtãþiri, 1.800 euro euro, variante. 0744313484. sau variante. Tel. 0746025230. (C.061220050044) (C.021220050003) VÎND Mondeo Turnir, 1994, ABS, Airbag, computer bord, full electric. 3.800 euro. 0744983070. (C.041220050015) VÎND Opel Astra 1,7 DTI, scurt, full, argintie. 0744328712; 0740696592. (C.051220050012) VÎND Peugeot 406 limuzinã, negru, full options, 9.100 euro, negociabil. 0744328712; 0740696592. (C.051220050013)

OPEL Vectra B, 2001, full options, negru, impecabil, recent adus, 9.450 euro. 0726777665. (C.061220050058)

VÎND Daewoo Nubira 2000, fulloptions. Preþ negociabil. Tel. 0744688771. (C.071220050002) VÎND Opel Vectra 2,0 DTI, an 2002, full-options. Preþ excepþional. Tel. 0741997432. (C.071220050022) VÎND Cielo Executive, an 2001, full, preþ 6.000 euro. 0722437702. (C.071220050008)

NOU!!!! CITROEN C5 Family 2002- 06, extra full+ navigaþie, 120.000 km, VÎND VW Jetta, proprietar, 1984, 2.000 euro. Tel. carte service, nerulat Ro. Tel. benzinã, 0726324289. (C.071220050009) 0722237160. (C.051220050010) VÎND Renault Twingo 2002, recent OCAZIE! Vînd Passat limuzinã, an adus, 45.000 km, stare nouã. Tel. 2002, 131 CP, climatronic, casetofon, CD, geamuri electrice, oglinzi 0740076308. (C.051220050051) electrice ºi încãlzite, etc. Preþ 11.950 VÎND Fiat Punto 2002, full electric, euro negociabil. Tel. 0746621871. AC, ABS, ESP, 6 Airbag- uri, (C.8630160) servocity, 49.000 km, recent adus, VÎND VW Golf IV, Variant, 2001, 8.400 linie Balupunkt- 8 boxe. Preþ 6.200 euro negociabil, alb, geamuri euro negociabil. Tel. 0744958387. electrice, închidere centralizatã, aer (C.051220050053) condiþionat, ESP, ABS. Tel. 610553; VÎND Ford Fiesta, 2000, 4 uºi, A.C., 0743585144. (C.8630164) full-electric, cap. 1200, 16 V, VÎND Ford Focus TDDI, 2001, CD + impecabil. 5.650 euro, negociabil. magazie 6 CD-uri, proiectoare, fullTel. 0741216260. (C.061220050018) electric, servo total, 8.700 euro 0729888311. VÎND Skoda Fabia, decembrie 2002, negociabil. 47.500 km, 7.700 euro negociabil. (C.071220050030) 0741079454. (C.061220050019) VÎND Tico, 1999. Tel. 0723813999. VÎND Renault 18, perfectã stare de (C.071220050002) funcþionare, acte la zi, 1800 RON VÎND VW Golf 5, 2004, 1,9 negociabil. Tel. 0740173013. TDI, stare impecabilã. Tel. (C.071220050008) 0743299983. Preþ VÎND VW Polo, 2001, recent adus, impecabil. Tel. 0744369260. (C.061220050024)

negociabil. (C.071220050002)

VÎND Mercedes E220 Elegance, an VÎND Cielo 1995, GPL, roºu, full- 1998, 153.000 km, preþ 10.000 euro. options. Negociabil. Tel. 0744322028. Tel. 0740248493. (C.071220050023) (C.061220050026) VÎND Matiz 2004, gri metalizat, VÎND Matiz 2004, unic proprietar, garanþie 3 ani, un singur proprietar. multiple îmbunãtãþiri. Tel. 0723696124. (C.071220050001) 0727880925. (C.8630179) VÎND Golf 4, Variant, 1,9 TDi, 2002, VÎND Ford Mondeo limuzinã 115 C.P., clima, recent adus, 9.700 euro, recent adus Germania. 0744233971. negociabil. Tel. 0724575194. (C.071220050023) (C.091220050025)

Curierul zilei - pag. 11

VÎND Motorola V620 nou; camerã VÎND Logan benzinã sau motorinã, foto ºi video. Tel. 0747158411. fabricaþie 2005, o km. 0724522788. (C.291120050064) (C.061220050031) VÎND Pentium 2, 166 MHz, 64 RAM, VÎND Dacia Berlinã, decembrie 2000, 2.000.000, complet. Tel. 0744435623. injecþie, alarmã, RAR 2007, 103 OCAZIE! Sistem complet: XP 1700+ milioane negociabil. Probã ºi service. /40 HDD/ 256 RAM CD - RW/ video, Tel. 0740078237. (C.051220050099)

tamponatã. Tel. 0745184740. (C.051220050069)

VÎND Audi A4 Avant, 1.9 TDi, fabricaþie 2001, ABS, ESP, full, fãrã piele, impecabil, recent adus. 0721278276. (C.091220050017)

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

VÎND frigider Arctic + ladã frigorificã 5 sertare. Tel. 0744290724. (C.071220050004)

LOGAN Ambiance 2005, gri perlã, calculator bord, chei telecomandã+ deschidere automatã portbagaj. Tel. 0745952627, 640050. (C.141120050095)

LOGAN Laureate, 1,6 full, proprietar, VÎND ARO 243, motor Cîmpulung, an VÎND Dacia Logan, 1,5 DCi, AC, CD VÎND Peugeot 206 SW, 1.4 2005- 05, albastru Egee. Tel. 1993, stare perfectã. Tel. 633053; Player, cumpãratã 28.11.2005. Tel. HDi, fabricaþie 2004 0745326949. (C.8630109) 0723359713. (C.071220050001) 0726175946; 0745108637. (garanþie 2006- 08), AC, full, 10.500 euro, negociabil. S.C. VINDE utilaje de transport: VÎND Dacia 1998, bord CN, unic (C.081220050039) Tel. 0743098558. trailer sarcinã utilã 60 tone, proprietar. 73 milioane, negociabil. VÎND Dacia 1300, 1981, alb-13, unic (C.071220050039) camionetã 4X4 Diesel, 2003, Tel. 0747934464; 0723420486. proprietar, stare bunã de funcþionare. autospecialã RABÃ transport buºteni (C.071220050013) Preþ negociabil. Tel. 0742018694; VÎND Golf 4 Variant, 1.9 cu macara, vagoane pentru dormit, DACIA Solenza Scala, 2003, full- 294273. (C.091220050001) TDI, 2002, full-options, excavator. Tel. 0745040587. options, gri perlã, 27.000 km. 9.800 euro negociabil; VÎND Dacia 1310, motor 1400, c.v. 5 (C.4771087) Cielo, 1996, full-options, 0741064412. (C.071220050004) trepte, an 1989. Preþ negociabil. Tel. 3.800 euro negociabil. VÎND Solenza 2004, unic proprietar, 0727067079. (C.091220050032) 0723366531. VÎND Aro 10, camionetã 5 gri perlã. Tel. 0740795788. (C.081220050001) VÎND autobuz Ikarus, 1989 ºi piese locuri, motor Peugeot, (C.021220050014) 1.400 cmc, tracþiune spate, rezervã. 0745136894; 260153. VÎND acte Opel Kadette Caravan, 55 milioane, negociabil. Tel. SUPERNOVA Clima, full, (C.091220050004) 0745944267 anul 1983, Disel, capacitate 1597 12.000 km, þinutã garaj, VÎND Tractor 445, original BV, folosit cmc, bleu. Tel. 0722671666. (C.061220050053) metalizatã, originalã. foarte puþin. 175 milioane, (C.281120050032) 0722435187. negociabil. Tel. 0746167431. (C.041220050033) CUMPÃR Dacia 1307, 1305, MERCEDES C200, CDI, 07-2001, (C.091220050004) 1304, Solenza, SupeRNOva, înmatriculat iunie 2005, full-options, break, berlinã, Cielo, Matiz, VÎND Dacia break, 1997, stare foarte VÎND Aro camionetã, 1994, motor BV. 13.900 euro. 0746210012. fabricaþie 1995- 2005, bunã. 56.000.000. Tel. 0744983070. 68 milioane, negociabil. 0746167431. (C.291120050011) direct de la propriuetar. (C.041220050014) (C.091220050005) Rulaj maxim 100.000 km. VÎND BMW seria V, an 2002, fullVÎND Dacia 1310, an 1988, bord CN, Ofer plata pe loc. Rog DACIA Logan, 1.4 Laureat, options, taxe achitate. 0723918318. stare foarte bunã. Preþ negociabil. seriozitate. Tel. iulie 2005, 7.000 km, jante, (C.291120050008) 0743884553. Tel. 0740004663. (C.041220050024) 7.200 euro fix. Tel. (C.071220050020) VÎND VW Golf 4, fabricaþie 2002, 0724354979. DACIA 1990, dezechipatã pentru negru, recent adus, full, 9.700 euro, (C.091220050007) vopsit, 17 milioane, Mioveni. Tel. VÎND Dacia Nova injecþie, 2000, negociabil. Tel. 0723020463; 0744569748. (C.051220050022) proprietar. Tel. 0740455185. 0741557642. (C.291120050018) VÎND Dacia 1310, an 1995, VÎND camionetã Aro 320, motor (C.071220050032) unic proprietar, stare foarte VÎND Peugeot 206, 2002, 1.9 Diesel. Braºov, fabricaþie 1994, proprietar. VÎND Dacia 1992, c.v. 5 trepte. Tel. bunã. Tel. 0724192955. Tel. 0745056315; 0721695512. Tel. 0723366523; 0740118604. 0746319451. (C.071220050036) (C.101120050007) (C.051220050044) VÎND Tractor, remorcã, plug, VÎND Solenza 2004, în garanþie, VÎND Skoda Octavia 1.9 TDi, 1998, VÎND camionetã structurã AL, parte generator curent 6 kw. Tel. îmbunãtãþiri, preþ negociabil. Tel. geamuri electrice, oglinzi electrice, mecanicã- motor refãcute, an 1997, 0746290913. (C.071220050028) 0744238068; 0721596057; 280383. computer bord, alarmã ºi închidere, 80 milioane. Tel. 0743766979; 645698. DACIA 1307, 4x4, an 2004, unic VÎND Dacia 1304, platformã, an 1998, preþ 7.000 euro, negociabil. (C.051220050003) proprietar, negociabil. Tel. roºu imperial. 0743484481. 0722436116. (C.011220050028) VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL 0720756947. (C.051220050029) PEUGEOT 206, 2001, 1.9 TD, climã, 79 milioane, negociabil. 0745187445. Anunþuri la telefon recent adus, unic proprietar. (C.051220050065) VÎND Dacia 1304 pickup 0722834609; 0788786598. acoperitã, 2004, 21.000 km, VÎND Tractor 445 DT, c.i., ■ DACIA 1981, RAR 2006, 14 milioane, negociabil. full. Tel. 0745662126, (C.051220050072) înmatriculat. 0729032451. Tel. 0724556209. 285591. (C.8630170) ■ DACIA 2002, îmbunãtãþiri, gri metal, preþ TICO, 1999, verde metal, 2.550 euro (C.051220050066) discutabil. 640620; 0744578023; discutabil. Tel. 0724075173. VÎND Tractor U 650, remorcã, plug, VÎND pick- up 4X4, 1999, ■ NOVA dec. 1988, impecabilã, alarmã, proiectoare, 0723586266. (C.051220050004) disc, semãnãtoare porumb,

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

VÎND Cielo 1997, alb, full options, VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, preþ negociabil. Tel. 0744766534. pilot automat, geamuri + oglinzi (C.071220050048) electrice, comenzi pe volan, 120.000 VÎND BMW 316i, negru metalizat, full, km, carte service, recent adusã, c.i., fãrã piele. Accept variante auto sau RAR 2007, 9.200 euro negociabil. teren. Tel. 0744501648. 0722230929. (C.071220050019)

VÎND Fiat Ducato maxi, 3,5 tone, 1,5 VÎND Ford Escort 1,6, 1998, negru util, 13 mc, anul 1998. Ofer facturã. metalizat, 5.600 euro. Tel. 0723993810. 0744480764. (C.8630165) VÎND Hyundai Sonata, octombrie 96, FORD Mondeo 115 CP TDC, 110.400 km reali, full-options (fãrã fabricaþie oct. 2002, full options, piele), stare foarte bunã, preþ 5.500 jante, recent adus, taxe achitate+ c.i. euro. Tel. 0744.484.667. Tel. 0741358897, 0788238509. PEUGEOT 307, an 2004, garanþie (C.071220050002) 2006 decembrie, motor 1.4, 90 CP, Tel. 0720202956, VÎND Tico SX- AC, fabricaþie 1999, full-options. preþ 2.550 euro, discutabil. Tel. 0723367002. 0721882900. (C.071220050002) VÎND Audi A4, 2003, dublu VW Passat 2003, 1,9 TDi, 131 C.P., 6 viteze, ABS, ESP, senzor ploaie, senzor parcare, climatronic, etc. Tel. 0741358897, 0788238509. (C.071220050003) FORD Mondeo Ghia, 1997, aer condiþionat, ornamente lemn, jante, eleron, 2 airbag, ABS, geamuri faþã +oglinzi electrice, închidere centralizatã, 5.900 euro. Tel. 0724361337. (C.071220050026) VW Passat 1,9 TDi, 1999, unic proprietar, full options, impecabilã. Tel. 0723585442. (C.071220050007)

FIAT Brava, 1,9 JTD, 105 CP, climã, oglinzi electrice faþã, airbag, închidere centralizatã, alarmã, consum 4,5/100 km, cauciucuri iarnã, unic proprietar, carte service, impecabilã, 6.900 euro. Tel. 0724298424. (C.071220050027) VÎND VW Golf III, TDi, an 1996. Tel. 0745056378. (C.061220050028) VÎND VW Passat, 1995, benzinã + GPL, full-options. Tel. 0721243413. (C.081220050060)

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

PROPRIETAR, Hynday Accent, 1999, full-options, 65.000 km, 5.000 euro. Tel. 0745092465. Variante. (C.081220050052) VÎND Golf I, motorinã, 900 euro. Tel. 0744102748. (C.081220050082) VÎND Ford KA, 1997, servo-total, 2XAirbag, aer condiþionat, 4.450 euro. Tel. 0722456056. (C.081220050044) VÎND Opel Astra 2001, AC, full fãrã piele. Preþ 7.950 euro, negociabil. Tel. 0722389219. (C.081220050005)

climatronic, navigaþie, magazie CD, jante magneziu, computer bord, geamuri electrice, ABS, culoare negru. Tel. 0745016236.

GÃVANA II, 2 c, cf.1/sd, liber, 820

VÎND garsonierã, parter, Craiovei, îmbunãtãþiri. 20.000 euro, negociabil. Tel. 0722747173.

TRIVALE, 2 c, cf.2, 2/4, liber,

Apartamente 2 camere Anunþuri la redacþie TRIVALE, conf. II, sporit, 2 camere, et. 4/4, izolaþie Robiplast, preþ 77.000 RON. Curierul, tel. 223114. BANAT 2 camere cf 2, etaj 3/4, gresie, faianþã, contorizat total, mochetat, complet mobilat ºi utilat. Tel. 223114, 0745.061510. ULTRACENTRAL, 2 camere, decomandat, et. 3/3, preþ 34.000 euro, discutabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

NORD, 2 camere confort II, etaj 3/4, OPEL, 1996, 1.6, 16 V, ecotec, stare balcon, gresie, faianþã baie, curat, excepþionalã. Tel. 0723174444. 75.500 RON. Curierul, tel. 223114, VÎND Opel Astra scurt, 1,7DTi, 0744265545. 06/2002, AC, pilot, geamuri electrice, oglinzi electrice ºi încãlzite, radio- ULTRACENTRAL stradal, 2 camere CD, 8 airbag, servo total, ABS, etaj I, centralã, termopan total, închidere, cheie cu CIP, RAR 2007, parchet laminat, gresie, faianþã, recent adusã, 8.900 euro, negociabil. pretabil birouri. Preþ 45.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. Tel. 0722230929. VÎND Opel Astra, an fabricatie 1992, stare perfectã de functionare, unic proprietar. 3.200 euro, negociabil. Tel. 0722604058.

LIVEZILOR, apartament 2 camere cf. I, etaj 1/10, termopane, centralã proprie, gresie, faianþã, parchet laminat, instalaþii schimbate, uºã metalicã, complet mobilat ºi utilat, totul nou, 37.500 euro. Curierul, tel. 223114, 0727.332633.

VÎND VW Passat, 2001, preþ negociabil. Tel. 0744837569 dupã 14,00.

POPA-ªAPCÃ, apartament 2 camere, etaj 2/4, decomandat, 2 balcoane, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. ROVER 75 Celeste, 2001, motor 223114, 0721300765. BMW, 1970 cmc, 160.000 km reali, VÎND apartament 2 camere, carte service, ABS; ASR, pilot ultracentral, etaj 1, la cheie. automat, parctronic, computer bord, 0742025736. (C.151120050034) scaune electrice ºi încãlzite, oglinzi PROPRIETAR! Vînd apartament 2 electrice ºi încãlzite, piele, jante aliaj, camere, nedecomandat, 3/ 4, Banat, geamuri electrice, radiocasetofon, superîmbunãtãþit, la cheie, liber. posibilitate magazie CD- uri, 645108. dubluclimatronic, oglindã 0744683630; retrovizoare heliomatã, bord mahon, (C.091220050003) taxe achitate, înmatriculat în BÃILE Herculane, Rom’nia. 0742004662; 0268422541. apartament 2 camere, D, VÎND Renault Megane 2002, Diesel, recent adus, vamã achitatã. Preþ fix 6.800 euro. Tel. 0744480553.

îmbunãtãþit, complet mobilat, etaj 2/4, balcon închis, nenegociabil, 29.500 euro. Tel. 0744430824. (C.8630113)

APARTAMENT 2 camere, confort I, VÎND Ford Focus Combi, TDi, 2001, Anunþuri la telefon 1/4, Banat, 1.150.000.000 negociabil. full+ jante, 8.000 euro negociabil. Tel. ■ CIELO 1999, A.C., închidere, geamuri electrice. 0726513108. (C.071220050035) 0740072261. (C.081220050109) Impecabilã, suportã control service. 4.350 euro. APARTAMENT central, 2 camere, VÎND Golf 4 Variant, 2001, albastru, 0724211226. 1/3, exclus intermediarii, 33.000 euro, recent adus. Tel. 0740060864. ■ AUDI A6, gri metal, xenon, piele, jante magneziu, negociabil. Tel. 0788101817; 222178; (C.081220050040) proprietar. Tel. 0745340540. 217857. (C.140920050176) VÎND Ford Focus Ghia berlinã, full options, 200108, impecabil, recent adus, accept orice verificare. Preþ 9.450 euro, negociabil. 0740665363(C.081220050034)

VÎND Ford Ka, an 2002, 60 C.P., preþ 5.790 euro. Tel. 0721472606. (C.081220050026) VÎND VW Golf 4 Variant, an 2003, gri nichel, recent adus; Opel Vectra, proprietar, 2001. Tel. 0740816639. (C.081220050037)

■ VÎND Ford Mondeo 2001 limuzinã, full, variante. Tel. 0722236060. VÎND apartament confort redus, zona ■ CIELO, 1996, negociabil. Tel. 0747509439. Gãvana II, 22.000 euro negociabil. ■ VÎND Volvo 1978, 2.500 euro, neg. Tel. Tel. 0348802017. (C.1532799) 0721107374.

mil. neg.

800 mil.

Tel. 0741972278.

Tel. 0742336656.

URGENT !!! 2 camere, superîmbunãtãþit, et. 4, vedere spre soare, 790.000.000. Tel. 0743884553. (C.071220050019) APARTAMENT 2 camere, conf. I, decomandat, etaj intermediar, 65 mp, Fabrica de Bere. Tel. 0723623912. (C.8630167) 2 camere, confort II, Banat, curat, etaj intermediar, 800 milioane. Tel. 0741294951. (C.081220050009) 2 camere, confort I, semidecomandat, Exerciþiu, etaj intermediar, stare bunã, 1.100.000.000. Tel. 0741294951. (C.081220050015)

VÎND apartament 2 camere, Mioveni centru, cf. I., contorizat, termopan, uºã stejar, 630 milioane negociabil. Tel. 0741243700. (C.081220050107) VÎND apartament 2 camere, strada Livezilor. Tel. 0722878730. (C.8630171) VÎND apartament 2 camere, confort II, bloc J10, Comisariat. 0721217256. (C.081220050032) VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, T. Vladimirescu, parter, pretabil firmã, îmbunãtãþiri clasice, liber, 28.000 euro, negociabil. Tel. 0721648141. Exclus agenþiile. (C.081220050043) NORD, confort II, C4, et. 3/4, îmbunãtãþiri. 740.000.000. Tel. 0723216184. (C.081220050004) GÎRLEI -P16a, etaj 4/4, plafon renovat, 2 balcoane, 57 mp, 30.500 euro, negociabil. 0723585400; 0248/282848; 0248/285546. (C.081220050008)

VÎND/ SCHIMB apartament 2 camere, Trivale, confort II sporit, 3/ 4, curat, foarte cãlduros, parchet, cadã normalã, balcon închis, complet contorizat, aproape de strada principalã, 850.000.000, nenegociabil; cu apartament 3 camere, confort I, Trivale, decomandat, etaj intermediar (nu turn)+ diferenþã. Exclus intermediarii. Tel. 0248/274295; 0742871754. (C.081220050028) 2 camere, confort I, semidecomandat, etaj intermediar, stare bunã, 1.100.000.000. Tel. 0741294951. (C.081220050037)

VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, Curtea de Argeº, parter, pretabil spaþiu comercial sau schimb cu Piteºti. 0721023636; VÎND 2 etaje de bloc, cu camere, stil cãmin. Relaþii la tel. 0745129307, 0248/727077. (C.281120050061) 0744660652. PARTICULAR, vînd apartament 2 VÎND apartament 2 camere, camere, semidecomandat, Banat, Anunþuri la redacþie 3/4, termopane, gresie, faianþã, uºã confort II, Banat, 3/ 4, îmbunãtãþiri, complet utilat ULTRACENTRAL, garsonierã etaj 3. metalicã, proaspãt zugrãvit, cablu, ºi mobilat. Tel. 0727332633. 0746372841. Preþ 21.000 euro. Curierul, tel. internet. (C.061220050016) 223114, 0745.061510.

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE

VOLVO S60, 2,4 D, an 2002, full options, recent adus, 16.500 euro, CRAIOVEI, et. 5, parchet, balcon negociabil. Tel. 0722454139. închis, uºã metalicã, telefon, 700 milioane. Curierul, tel. 223114, (C.081220050012) 0744265545. VÎND Tico fabricaþie 1999, nerulat taxi, stare impecabilã, preþ OFERTà specialã numai în negociabil. Tel. 0722974759. decembrie. Garsonierã 600 milioane, apartament 2 (C.081220050017)

Curierul zilei - pag. 12

VÎND urgent garsonierã cf. III., îmbunãtãþiri, Trivale, 510 milioane. 0741654874. (C.091220050012)

VÎND apartament 2 camere, mobilat, central; Audi A4, fabricaþie 2000, 1,9 TDI, 116 CP. Tel. 0743159969. (C.061220050028)

Apartamente 3 camere

Anunþuri la redacþie

VÎND apartament 2 camere, Mioveni Bl. M5, centralã, parchet, et. 2. Tel. POPA ªAPCÃ, douã apartamente a 3 camere, parter, pretabil firmã, chirie 0724072306. (C.4771072) camere 940 milioane. 600 euro sau vînzare 90.000 euro, HYNDAI Accent 1997, full options, VÎND apartament 2 camere, cf. I., sd., Persoanã fizicã, fond nou, discutabil. Curierul, tel. 223114, impecabil, 4.700 euro. 0744324886; etaj 2/4, liber, Banat. Preþ 980 parcare în curte, 0744265545. 642120. (C.081220050030) milioane. Tel. 0729884128. termopane, centralã de EXERCIÞIU, apartament 3 camere, scarã. Tel. 0722516658. (C.061220050021) BMW 320 D, piele, scaune încãlzite, (C.1532794) etaj 4/4, confort I/d vedere 2 pãrþi, 2 climatronic, închidere, 6 Airbag-uri, VÎND apartament 2 camere, confort II, balcoane, gresie, faianþã, parchet, geamuri electrice, 12.000 euro. centru, balcon , termopane, 4/ 4, fãrã probleme cu izolaþia, preþ 42.000 VÎND garsonierã confort I, Variante. 0726000091. preþul zonei. 0724046678; 214117; euro. Curierul zilei, tel. 223114, Craiovei, preþ negociabil. (C.081220050032) 0726495426. (C.061220050006) Tel. 0723366531. 0745061510. VÎND Renault 19 Europa, 1998, gri (C.081220050002) VÎND apartament 2 camere, N. Vodã, VÎND apartament 3 camere, Prundu, metal, jenþi AL, A.C., full-options. 2/ 4, superîmbunãtãþit. Tel. balcon 24 m. 637151; 0745406207. 3.800 euro, negociabil. 0788404472; PARTICULAR! Vînd garsonierã 0788693642. (C.061220050041) (C.231120050037) 0744300783. (C.091220050002) Gãvana II, et. III. Tel. 0743309544. VÎND apartament 2 camere, confort I, VÎND apartament 3 camere, etaj 1, VÎND Peugeot 206 negru, ianuarie (C.071220050016) Gãvana II. Tel. 0742259734. Prundu. Tel. 279498. 2005 cu preluare leasing. VÎND garsonierã et. 1/4 de lux, 550 (C.071220050001) (C.051220050038) 0744820402. (C.091220050002) milioane. Agenþie, tel. 0723717520. URGENT apartament 2 camere, VÎND apartament 3 camere, Fabrica VÎND Kia Capital, 1994, alb, (C.8630168) Gãvana II, cf. II., 2/4, 810 milioane. de Bere, parter, 34.000 euro îmbunãtãþiri, stare bunã, 3.000 euro VÎND garsonierã confort I, 0 7 2 9 0 1 3 3 1 3 - A g e n þ i e . negociabil. Tel. 211652; 0723942037. negociabil. Tel. 0745190600. semidecomandatã, (C.071220050021) (C.051220050042) (C.091220050006) Craiovei, et. I, toate VÎND apartament 2 camere, îmbunãtãþirile, preþ 780 VÎND Mercedes E220, CDi, Elegance, VÎND apartament 3 camere, semidecomandat, Banat, et. 1/4. Tel. milioane. Tel. 0744685430; 2002, full, avantajos. Variante auto fond nou, confort I, 0726662508; 647292. 0743309544. (C.071220050017) mai ieftinã. Tel. 0724323993; decomandat, îmbunãtãþit, (C.071220050013) liber, 2 grupuri sanitare, 0788279193. (C.091220050026) VÎND apartament 2 camere, confort I, zona Prundu- variantã, superîmbunãtãþit, mobilat nou, VÎND Renault 21 Diesel, 1989, GARSONIERÃ- o camerã 32.000 euro, negociabil. 37.500 euro. 222247; 0729092290. închidere, alarmã, geamuri electrice, confort I, decomandatã, Eventual schimb cu (C.071220050056) preþ negociabil. Tel. 0746012520. fond nou, intermediar, apartament 2 camere sau îmbunãtãþitã, Bere, 800 (C.091220050007) garsonierã+ diferenþã. VÎND apartament 2 camere, VÎND Opel Vectra B, 1996. Tel. 0722208268. (C.091220050008)

milioane. 0743079509. (C.081220050010)

Rãzboieni, et. 4, 560 milioane, Topic. 0726148829. (C.071220050057)

0747501882. (C.291120050053)

VÎND apartament 3 camere, Trivale APARTAMENT 3 camere, confort I, cap linie, 1.600.000.000. Tel. 656053. Trivale, etaj intermediar, 2 balcoane, 950.000.000. Tel. 0720106740. (C.051220050089) (C.071220050031) VÎND apartament 3 camere, E. Grigorescu, parter, 2 termopane VÎND apartament 3 camere, 3 balcoane, confort I, cartier Trivale. dormitoare, pretabil firmã. Fãrã Tel. 0742397701. (C.8630172) agenþii. Preþ 48.500 euro, negociabil. Tel. 0727193277. (C.061220050019) VÎND apartament 3 camere, gresie, faianþã, termopane, instalaþii VÎND apartament 3 camere, Mioveni, sanitare noi, str. Tache Ionescu, Bl. et. 4, îmbunãtãþiri, 655 milioane, N1. Preþ 38.000 euro. Tel. eventual mobilat. 0740093494. 0742073802. (C.081220050006) (C.051220050097) VÎND apartament 3 camere, confort I, stradal, parter, Gãvana RCS. Tel. 0745086436. (C.061220050045) VÎND/ ÎNCHRIEZ apartament 3 camere, ultracentral, 4/ 10, mobilat, utilat. Tel. 0744346294. (C.061220050045)

VÎND apartament 3 camere, ultracentral, 77 mp, str. I.C. Brãtianu, bl. B1, et. 4.

PERSOANÃ Fizicã cumpãr apartament 3 camere, confort I, decomandat, etaj intermediar; Banat, Dacia, Craiovei, Trivale, Gãvana. Ofer 1,2- 1,25 miliarde lei. 0721367736.

Apartamente 4 camere Anunþuri la redacþie

VÎND apartament 4 camere, Exerciþiu, termopan, AC, plafon fals, amenajat Tel. 210111. sediu firmã, preþ 52.000 euro. Tel. VÎND apartament 3 camere, conf. I, 0729900709. (C.051220050096) Gãvana III, îmbunãtãþit, et. 1/4. Tel. VÎND apartament 4 camere, Banat. 1,9 miliarde, negociabil. Tel. 0744501648. (C.071220050020) 0720009456. (C.071220050024) APARTAMENT 3 camere, confort I, decomandat, Popa ªapcã, VÎND apartament 4 camere, et. 2/4, îmbunãtãþit, 48.000 euro, termopan. complet mobilat, lux, amenajat, zona Bere, lîngã Progresu. 50.000 euro. Kriss- 0740772085. (C.071220050036) Tel. 0724432635. (C.071220050001) URGENT !!! 3 camere, confort I, decomandat, liber, parter înalt, 1.100.000.000. Tel. 0743884553. (C.071220050017) APARTAMENT 3 camere, confort I, decomandat, Boema- Craiovei, intermediar, fond nou, preþ 43.500 euro. Tel. 0723189251. (C.011220050021) VÎND apartament 3 camere, confort I, decomandat, fond nou, îmbu7nãtãþit, etaj intermediar, Fraþii Goleºti, 44.000 euro, uºor negociabil. Tel. 0721724180. (C.051220050004)

VÎND /SCHIMB apartament 3 camere, Gãvana III, cu apartament 2 camere Gãvana II +diferenþã. Tel. 0727127559. (C.8630166)

MESAJE ÎNDOLIATE Colectivul ISCIR IT Piteºti este alãturi de inspector-ºef Covreag Remus ºi de inspector Covreag Nicolae în greaua pierdere suferitã prin decesul mamei, respectiv, bunicii. Transmitem sincere condoleanþe familiei îndoliate. Dumnezeu sã o odihneascã în pace! (C.4771098) Sîntem alãturi de colegul nostru Jean Viºan la greaua pierdere suferitã prin decesul tatãlui. Sincere condoleanþe! Colectivul Metode Turnãtorii-Forjã Dacia. (C.091220050008) Familiile Covreag Remus ºi Lungescu Constantin cu durere în suflet anunþã plecarea dintre noi a celei care a fost mamã, bunicã, strãbunicã, COVREAG JOIÞA. Înhumarea va avea loc sîmbãtã 1012-2005, ora 14,00, la cimitirul Bascov. Colectivul Inspectoratului Judeþean în Construcþii Argeº este alãturi de inspectorul ºef ing. Marius Lungescu în momentele grele datorate decesului bunicii sale. Sincere condoleanþe familiei îndurerate! Dumnezeu s-o odihneascã! Asociaþia de Proprietari Nr. 25 Trandafirul este alãturi de familia Sãvoiu, greu încercatã de decesul soþului, tatãlui ºi bunicului, GHEORGHE SÃVOIU, nea GICÃ. (C.091220050013) Familia Elena, Adrian- Viorel ºi Constantin Gorun anunþã cu profundã durere în suflet decesul celui ce ne-a fost cel mai bun tatã, bunic ºi socru, ANDREI GHEORGHE, din Costeºti, Vîlcea. Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã în pace! Salariaþii S.C. Transporturi Dacia S.A. ºi S.C. Viator &Vektor Lazãr Romania S.R.L. sînt alãturi de familia Gorun Constantin ºi Elena în greaua pierdere suferitã de trecerea în nefiinþã a celui care le-a fost o viaþã socru ºi tatã. Regrete eterne, condoleanþe familiei îndoliate! Cu multã durere în suflet anunþãm trecerea în nefiinþã a unui om cu un suflet de aur, cl. r. MARIAN ION. Nu te vom uita niciodatã. Fiul Marius, nora Gabriela, nepoþii. Înhumarea va avea loc duminicã 11.12.2005, ora 13,00, cimitirul Sf. Gheorghe.

CASE Anunþuri la redacþie

ªTEFÃNEªTI -pasarelã, casã, 160 mp, garaj dublu, construcþie modernã, teren 800 mp. Preþ 57.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0727332633. VALEA URSULUI (Prislop), vilã P+2 (de roºu), parter finisat, teren 3.000 mp, utilitãþi, preþ 85.000 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0721.300765. TRIVALE, zonã vile, S+P+E+M, teren 500 mp, nefinisatã, construcþie cãrãmidã acoperitã þiglã, toate utilitãþile, inclusiv canalizare la 40 de m, preþ 78.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545. VÎND/ ÎNCHIRIEZ vilã Banatului. Tel. 0745082411. (C.211120050109)

VÎND vilã 450 mp, construcþie nouã, mobilatã total, zona Trivale lîngã pãdure, 250.000 euro. 0788315915. (C.4770996) VÎND casã D+P+E+M, Valea Mare, str. Morii, nr. 33 (intrare ªcoala Ajutãtoare), teren 300 mp, 3 bãi, 6 dormitoare, living, bucãtãrie, garaj inclus. Suprafaþã 420 mp construibil. Tencuitã parter ºi etaj, termopane exterioare. Preþ 4 miliarde. Tel. 0248/266676; 0743466919. (C.081220050008) VÎND vilã deosebitã la Sãftica 400 mp util, D.N.1, 1.500 mp teren, 250.000 euro. Tel. 0788101817. (C.281120050035)

ªTEFÃNEªTI -Zãvoi, 2 case în aceeaºi curte, una locuibilã (90 mp) ºi una de roºu (165 mp) plus halã Lindab 100 mp, teren 2.057 mp împrejmuit gard cu fundaþie beton, utilitãþi: apã, gaze, fosã, 220V, 380V, preþ 165.000 euro, discutabil. Curierul, 223114, 0744265545.

VÎND teren 3.050 mp cu casã din cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere 50 m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua Curtea de Argeº. 0741572706. (C.281120050069)

BULEVARDUL N. BÃLCESCU, casã 2 camere ºi dependinþe, 50 mp construiþi, interior renovat, teren 180 mp, toate utilitãþile, preþ 39.500 euro. Curierul, tel. 223114, 0727332633.

VÎND vilã deosebitã+ 400 mp teren, în com. Miceºti. Tel. 211000. (C.011220050007)

VÎND casã modestã cu utilitãþi, ªtefãneºti-Vale. Tel. 0723177476; 0723672731. (C.061220050018)

PRUNDU-BÃNÃNÃI vilã P+1, parter finisat, etaj semifinisat, locuibilã, utilitãþi, centralã termicã, 1.600 mp teren. Preþ 59.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0724337333. GOLEªTI, casã P+M, 4 camere, bucãtãrie, baie, hol, teren 900 mp, preþ 25.000 euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545. Colegii de serviciu de la S.C. Ana Imep S.A. sînt alãturi de dna Maria Sãvoiu, în aceste clipe grele, pricinuite de decesul tatãlui. Sincere condoleanþe! Sîntem alãturi de familia Grigorescu în greaua pierdere suferitã prin trecerea în nefiinþã a celui ce a fost un vãr, nepot ºi prieten drag, dl VALERIAN GRIGORESCU. Sincere condoleanþe din partea familiei Nicolescu. Astãzi, 10 decembrie 2005, se împlinesc 6 luni de cînd cel ce a fost un om deosebit, un familist convins, TONI (ION) TOMULESCU, a trecut în nefiinþã. Te-am iubit ºi te vom iubi mereu! Stela, Alina ºi Carmen. Dumnezeu sã te odihneascã în pace! (C.061220050004 Au trecut patru ani ºi jumãtate. Azi, 10.XII.2005, ora 10,00, va avea loc la Biserica Maica Precista (din spatele Institutului de Proiectãri Argeº) slujba de pomenire a celei care a plecat prea devreme dintre noi, la numai 29 de ani, a LOREDANEI GUÞÃ. Ne rugãm la Bunul Dumnezeu sã-i facã odihnã veºnicã ºi parte de luminã. O purtãm în inimile noastre, la cripta ei vor fi flori ºi lumînãri însoþite de lacrimile noastre. /Era un vis misterios /ªi blînd din cale-afarã/ªi prea era de tot frumos/De-a trebuit sã piarã/. Familia. (C.081220050003) Ieri, 9 decembrie 2005, minunatul meu fiu LAURENÞIU EUGEN CIOTEI ar fi împlinit 33 de ani, dacã în urmã cu 3 ani nu ar fi dispãrut fulgerãtor. În loc sã-i urez „La mulþi ani!“, îi celebrez cu o durere înãbuºitã memoria, mai mult ca niciodatã. Dumnezeu sã-l aibã în grija Sa veºnicã! Mama (C.081220050028) Se împlinesc 7 ani de cînd scumpul nostru soþ ºi tatã, ILIE CIOBANU, a trecut în lumea celor drepþi. Plecarea lui a lãsat un gol imens în inimile noastre. Nu te vom uita niciodatã. Soþul, fiul, nora ºi rudele apropiate. (C.091220050017)

GÃVANA, jumãtate duplex, tencuit, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 dormitoare, 1,45 miliarde /euro sau schimb teren. Tel. 0723216184. (C.061220050010)

COMEMORÃRI Se împlinesc 6 luni de la dispariþia celui care a fost CORNEL NICUÞÃ, de 49 ani. Îþi vom pãstra veºnicã amintirea. Soþia Marilena ºi pãrinþii. Parastasul de pomenire are loc pe data de 10.XII.2005, Cãlineºti. (C.091220050033)

Soþul, Teodor, fiica, Daniela, anunþã cã au trecut 2 ani ºi jumãtate de la trecerea în nefiinþã a scumpei ºi devotatei lor soþii ºi mame, MINODORA TURCAª. Ne rugãm Bunului Dumnezeu sã-i aºeze sufletul ei bun în Împãrãþia Sa ºi sã aibã odihnã veºnicã. Dumnezeu s-o ierte! (C.091220050012) Ca o razã de soare /Ce ne încãlzea/Ai plecat trist ºi tãcut/Spre o lume de neºtiut/Ai rãmas acolo/ªi nu ai mai putut veni/Chiar dacã noi toþi te-am aºteptat/ Mereu, la bine ºi la greu/Am tot sperat cã ai sã revii/Dar nu ai mai putut veni/Poate cã drumul a fost întunecat/Dar sã nu uiþi cã noi toþi/Te vom iubi mereu ºi nu te vom uita. Soþia, copiii ºi nepoþii, pentru COSTEL PIROI. (C.091220050007) Cu adîncã durere în suflete, ne reamintim cã pe 11.12.2005 se împlineºte un an de cînd soarta crudã ne-a despãrþit pentru totdeauna de nepreþuitul nostru fiu, frate, cumnat ºi nepot SORA FLORIAN CÃTÃLIN. A fost bun ºi generos, oferindu-ne într-o viaþã atît de scurtã nenumãrate, clipe minunate pe care nu le vom uita niciodatã. Cu o inimã curatã ºi cel mai bun suflet din lume, cu atîtea speranþe ºi vise, SORA FLORIAN CÃTÃLIN a pãrãsit aceastã lume atît de devreme ºi nedrept, lãsînd în urmã multã tristeþe ºi suferinþã. EL va rãmîne veºnic viu în inimile ºi sufletele noastre, iar durerea, lacrimile ºi florile vor veghea tristul sãu mormînt. Comemorarea va avea loc azi, 10 decembrie 2005, la biserica Sf. Dimitrie- Gãvana III. Pãrinþii, vali, Iulia, Lucica. (C.091220050001)


VÎND 1.800 mp intravilan Dobrogoste, D- 20 m, împrejmuit parþial, stradal, 9 euro/ mp. 0724297532. (C.291120050032)

VILÃ D+P+M, zonã superbã, superamenajatã, toate utilitãþile, avantajos, 100.000 euro. 0743182417; 0743182416. (C.061220050019)

VÎND teren Teilor 300 mp, 47.000 euro. Tel. 0723561045; 0747293339. (C.061220050005)

PROPRIETAR! Vînd 2 ha pãdure stejar, oraºul Costeºti -Argeº -Gura Scroafei, 2,5 euro/ mp. Tel. VÎND casã P+1, toate utilitãþile, 021/6344659. (C.281120050025) Piteºti, str. Vasile Lupu, preþ negociabil. Tel 0722473234. VÎND teren Craiovei, 365 mp, toate utilitãþile pe teren, împrejmuit, (C.071220050018) VÎND casã cu teren 7.500 mp la 15 km proiect casã P+M 110 mp/nivel, Piteºti - Podu Broºteni. Tel. autorizaþie construcþie eliberatã, 0726355308; 0248/631103. 35.000 euro, negociabil. Tel. 0722544214. (C.281120050038) (C.071220050002) VÎND /SCHIMB vilã Bascov, 5 camere, construcþie nouã, cu apartament 3-4 camere, plus diferenþã. Tel. 0744501648. (C.071220050021)

VÎND teren arabil, 1 ha, irigabil, poziþie bunã, lîngã satul CireºuCãteasca. 60 milioane, negociabil. Tel. 662134. (C.061220050010)

VÎND casã fond nou, 200 mp+ 500 mp VÎND teren Baloteºti, 5.000 mp. 25 teren, zona Gãvana. Tel. 0722251571. euro/mp. Tel. 0721377688. (C.071220050012) (C.061220050013) VÎND casã ºi curte central zona Bãile VÎND teren Smeura, utilitãþi, Olãneºti. Tel. 215569. parcelabil. 8 euro/mp. Tel. (C.081220050091) 0741074530. (C.061220050009) VÎND urgent clãdire nouã P+3, zonã centralã. Preþ foarte bun. 0721252362. (C.091220050008)

VÎND un ha pãdure Vedea. Tel. 0721865472; 215360. (C.291120050046)

VÎND vilã 10 camere, 4 bãi, 3 bucãtãrii, Trivale. Tel. 275757, 0788262546, 0742428503.

VÎND teren 600 mp cu deschidere 17 m stradal în Piteºti, preþ fix 165 euro/ mp. Tel. 0745049615. (C.291120050059)

VILÃ deosebitã, construcþie 2005, curte amenajatã, ªtefãneºti-Viiºoara, P+1+M, suprafaþã utilã 300 mp, teren 870 mp. Tel. 0745351577.

VÎND 3 ha teren autostradã, km 93-94. Preþ 3 euro/mp. Tel. 0726175918. (C.301120050073)

TERENURI

VÎND parcele 500 mp, deschidere 17 m, zona Tg. Sãptãmînal. 16 euro/mp. Tel. 0740220870. (C.301120050084)

Anunþuri la redacþie

AUTOSTRADÃ km 104, teren 10.000 mp, deschidere 40 m în autostradã. Preþ 2,5 euro fix. Curierul, tel. 223114, 0724337333. ALBOTA, 7.500 mp, douã deschideri de 35 m ºi 100 m, la 600 m de strada principalã. Preþ 1,2 euro/mp, Curierul, tel. 223114, 0727.332633. VALEA MARE, 2.300mp, deschidere peste 20 m, utilitãþi, preþ 10 euro /mp.Curierul zilei, tel. 223114, 0724337333. VALEA URSULUI(Prislop), 2.000 mp, deschidere 20 m, intravilan, preþ 10 euro/mp negociabil.Curierul zilei, tel. 223114, 0721.300765. BUDEASA-PLAJÃ, 1.300 mp parcelabili, deschidere 37 m. Preþ 11 euro/mp.Curierul, tel. 223114, 0724337333. BALOTEªTI, 1.000 mp, deschidere 14 m, utilitãþi, preþ 19 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0744265545. VÎND, teren liziera padurii, Babana ieºire Valea Ursului, 5500 mp, deschidere 60 m, pretabil casã de vacanþa, intravilan, apã, curent, preþ 5 euro/mp negociabil.Curierul zilei, tel. 223114, 0721.300765. BASCOV, stradal, teren 1.400 mp, deschidere 17 m la DN, apã, gaze, curent, 20 euro/mp, neg. Curierul, tel. 223114, 0727332633. CALEA Cîmpulung, 1.800 mp, împrejmuit, deschidere 15 m, apã, gaze, curent, cablu, telefon, preþ 25 euro/mp, discutabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545.

OFERTÃ! VÎND teren 3.900 mp, intravilan, utilitãþi, Valea Mare, 10 euro/ mp. 0720602960. (C.291120050066) GEAMÃNA, vînd teren 1.000 mp, deschidere 20 m, stradal, apã trasã, închis cu gard. Negociabil. Tel. 0348408275; 0745046098. (C.061220050017) PARCELE 600 -800 mp, Bascov, 1 km de intersecþie, viitor cartier vile, 18-20 euro/mp. 0742521954. (C.051020050018)

SPAÞIU COMERCIAL ULTRACENTRAL

ÎNCHIRIEZ 100 mp, supervad /spaþiu PROPRIETAR, VÎND 564 mp, central Mioveni. 0722369694. (fost Tancodrom, intravilan, curþi (C.271120050024) construcþii, 200 m de Montan Star. 37 showroom Audi-VW), cu euro/mp. 0746947786. OFER spre închiriere spaþiu 800 mp, com. Miceºti. 0745136877. (C.301120050083) parcare proprie de 400 mp (C.301120050065) VÎND teren 1.750 mp, deschidere 15 Informaþii, la tel. 0722251571. m, împrejmuit, toate facilitãþile, OFER spre închiriere spaþiu curent, apã, cablu, telefon, Piteºti, comercial Calea Bucureºti, stradal. 0721865472. OFER spre închiriere apartament 2 str. George UIieru. Tel. 211741; 215360; camere, mobilat, etaj 3, Fabrica de (C.291120050047) 0745016489. (C.021220050006) Bere. Tel. 0744774209. TEREN de casã, 1.500 mp, Piscani, ÎNCHIRIEZ total/parþial P+2+ terasã, (C.071220050006) 120 mp/nivel, super-construcþie apã, electricitate, gaze 2006. 10.000 euro, investiþia. 0724072306. superfinisatã, Piteºti, central, vad. CAUT 1- 2 colege de apartament. Tel. 0724079127; 0723221160. (C.4771072) 0722760895. (C.041220050002) (C.061220050012) VÎND pãdure 1.360 mp, 21 m Ofer spre închiriere deschidere, 2 cãi acces, posibilitate OFER spre închiriere apartament de spaþiu ultracentral, parcelare, zonã deosebitã, platou lux, în vilã, complet utilat, mobilat. Trivale dupã staþia de gaze, 23 300 mp/nivel, parcare Tel. 0747195475. (C.061220050022) euro/mp. Tel. 0721973846. proprie, finisaje OFER închiriere garsonierã confort I, (C.061220050012) deosebite. decomandatã, total mobilatã, utilatã, RIM Fraþii Goleºti. 0744427136. Tel. 0743077077. TOPOGRAFIE - CADASTRU (C.051220050090) executã lucrãri de OFER spre închiriere spaþiu central 150 mp. 0722226564. CAUT colegã de apartament, cartier Trivale. Tel. 275131; 0722434731. (C.061220050004) terenuri, clãdiri, apartamente. (C.061220050025) VÎND/ ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial în PREÞURI MINIME! PRIMESC fatã în gazdã, str. pasajul subteran Griviþei. Tel. Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856. Gheorghe Doja. Tel. 646296. 283014. (C.061220050009) VÎND teren Prundu Mic, 873 mp, d=20 OFER spre închiriere spaþiu Bd-ul (C.061220050019) m, utilitãþi la 50 m de stradã, 25 Eroilor, 7,5 m, 30 euro, fãrã TVA. Tel. PRIMESC fete în gazdã. Tel. euro/mp, negociabil. Accept variate 0722356483. (C.8630146) 0720450181. (C.8630148) auto plus diferenþã. Tel. 0723282818. CEDEZ spaþiu complexul comercial ÎNCHIRIEZ (C.8630141) apartament, toate John. Tel. 0724551794; 0724094299. utilitãþile. Preþ avantajos. Tel. VÎND 2.500 mp teren (C.8630147) 0747963299; 0348408978. Miceºti, sat Purcãreni, 9 VÎND spaþiu comercial Mioveni, zona (C.091220050010) euro/ mp, negociabil. Tel. 0248/234240. piaþã, 179 mp. 0744346330. ÎNCHIRIEZ garsonierã Gãvana II, 1/ 4. (C.061220050010) (C.061220050032) Tel. 0726755406. (C.061220050003) 1.000 mp, deschidere 7,5 m, stradal, OFER închiriere spaþiu 220 mp, OFER spre închiriere vilã P+1, Gãvana-Grigoreºti, 8 euro/mp. parþial fãcut Club, bar sau orice centralã, 4 dormitoare, living, 2 bãi, domeniu, variante. 0788686301. 280795. (C.061220050030) bucãtãrie, mobilatã ºi utilatã (C.061220050036) SMEURA, vînd teren intravilan 2.500 complet. Tel. 0744346294. mp, zona „Negdany“, deschidere 18 CEDEZ spaþiu comercial John. (C.061220050046) m, utilitãþi. Preþ 18 euro/mp. Tel. 0724468296. (C.091220050025) PRIMESC în gazdã douã fete, 0740687437. (C.061220050001) VÎND/ ÎNCHIRIEZ spaþiu central Prundu. Preþ convenabil. Tel. pentru birou sau cabinet medical. VÎND teren 2.000 mp, 0747876442. (C.071220050003) 0724248582. (C.8630177)

CARTE FUNCIARÃ

Mioveni, vizavi Peco, lîngã Renault. 0744346330. (C.061220050033)

VÎND teren Tg. Sãptãmînal, lîngã vilele Genicom, 300 mp, D=18 m, 10.500 euro, negociabil. Tel. 0720202820. (C.061220050035)

VÎND baracã termopan AL 2/4. 0744658592. (C.061220050050) SPAÞIU comercial în Mioveni, 150 mp, la parter bl. S3, termen lung, 600 euro+ tva. 278951. (C.061220050042)

OFER 2 spaþii comerciale ( 13,5- 21,5 VÎND teren 840 mp, str. Libertãþii. Tel. mp), Piaþa Ceair. 217960; 0747301069. (C.071220050009) 0746559523. (C.071220050051) VÎND teren 2.300 mp, deschidere 32 CEDEZ stand Complex John. m, Mioveni. Preþ negociabil. Accept 0744518023. (C.081220050031) ºi variante. Tel. 0729330933. OFER/Închiriere spaþiu pretabil (C.071220050028) depozit, sediu-firmã. 252723.. VÎND urgent teren intravilan (C.081220050056)

GÃVANA - Zamfireºti, 1.500 mp, 2 deschideri, zonã deosebitã, parcelabil, 25.000 euro. Tel. 0742336656.

MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.011220050011)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.051220050034) BRUNETÃ simpaticã, ofer companie. 0747402156. (C.241120050009) TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.011220050012) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.011220050013)

SÎNT o fatã sexy ºi te vreau. Tel. 0747145737. (C.051220050036) SCHIMB apartament 2 camere, 2 balcoane, confort I, et. 3/4, zonã bunã cu teren sau casã bãtrîneascã în Piteºti sau apropiere. Ofer diferenþã. 0743884553. (C.291120050048)

CUMPÃRÃRI Anunþuri la redacþie NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 1996-2005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098)

CAUT colegã sau coleg de Tel. 0745176417. VÎND teren 1.500 mp, deschidere 20 apartament. m, Cãlineºti, lîngã spital. 544829; (C.051220050021) 0788596770. (C.091220050011) ÎNCHIRIEZ garsonierã de lux, VÎND teren 10.000 mp, deschidere 26 mobilatã, Gãvana II, 5.500.000. Tel. 667888. m, la intrare în Albota, în spatele 0724141760; 6 HA, Miceºti, D- 286 m, preþ 9 euro/ Troiþei. 3 euro/mp. Tel. 0747642837. (C.051220050015) mp. Tel. 0744519020; 0741311296. (C.091220050005) ÎNCHIRIEZ garsonierã în Mioveni. (C.091220050035) VÎND teren intravilan Geamãna. Tel. Tel. 0723016062. (C.051220050021) VÎND teren intravilan Albota 3.200 0740361070. (C.091220050007) OFER spre închiriere garsonierã. Tel. 0722437690. (C.051220050028) mp, utilitãþi. 6,5 euro/mp, negociabil. Tel. 0724534345. (C.061220050021) OFER spre închiriere apartament 2

VÎND teren 2.500 mp, apropiere Slava, Calea Cîmpulung. Tel. 278980. VÎND teren împãdurit strada (C.051220050025) principalã, Budeasa Micã, punct VÎND 2.700 mp teren Zãvoi, reper fabrica de cãrãmidã. Tel. deschidere 12, toate utilitãþile, 10 0744580180. (C.061220050013) euro/mp, negociabil. Tel. 0722312539; 0722978624; 215591, VÎND 4.300 mp Bascov-Pãiºeºti, 12 euro/ mp. Tel. 0742521954. dupã ora 19,00. (C.051220050045) (C.061220050015) VÎND 2.000 mp posibil parcelabil Valea Ursului. Tel. 0745025519. VÎND teren Mãrãcieni, 12.000 mp. Tel. 0744839354. (C.061220050016) (C.081220050004)

SPAÞII

Anunþuri la redacþie OFER spre inchiriere spaþiu comercial 100 mp, zona Centralã. Preþ 15 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0727332633.

camere. Tel. (C.061220050017)

0742313028.

PRIMESC fete în gazdã, condiþii deosebite, Gãvana III. Tel. 283696. (C.021220050025)

Sînt cheia fericii, cautã-mã. Tel. 0721456991. (C.081220050002) TÎNÃRÃ brunetã, ofer companie domnilor generoºi. 0743647549. (C.091220050018) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.231120050009) CUMPÃR Dacia 1307, 1305, 1304, Solenza, SupeRNOva, break, berlinã, Cielo, Matiz, fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. Rulaj maxim 100.000 km. Ofer plata pe loc. Rog seriozitate. Tel. 0743884553. (C.291120050042)

CUMPÃR garsonierã zonã semicentralã, etaj intermediar, exclus bloc turn ºi parter. Ofer preþul zonei. Tel. 0745908365. CUMPÃR apartament 3 camere, confort I, zona Negru Vodã, Eremia, Tache Ionescu, Gãvana, Fabrica de bere. Exclus bloc turn ºi etaj 4. Tel. 0721700337. Nu accept agenþii imobiliare.

SERVICII

CUMPÃR apartament sau garsonierã. Curierul, tel. 223114, 0724.337333. CUMPÃR teren pentru agriculturã zona Cãteascacatanele. Tel. 0745082411. (C.211120050111)

Anunþuri la redacþie ÎNVÃÞÃTOARE suplinesc lecþii, clasele I-IV, teme, la domiciliul elevului. Tel. 642934, 0746077010. (C.041220050045) LICENÞIATÃ meditez

germanã, englezã, românã, CUMPÃR teren arabil pe raza traduceri. Tel. 0726966795, comunelor: Albota, Lunca Corbului, 216808. (C.051020050004) Stolnici, Hîrseºti, oraº Costeºti. Rog ZAMFIREªTI, 750 mp, D=25m, 13.000 euro, seriozitate. Tel. 676473. (C.4771017) FAMILIE îngrijim bãtrînã sau bãtrîn neg. Tel. 0742336656. pentru rãmînere în spaþiu. Rugãm CUMPÃR teren sau casã PRIMESC 2 bãieþi în gazdã. Tel. seriozitate. Numai în Piteºti. Tel. fond vechi Piteºti. Ofer 0724686297. (C.081220050029) 0727495563. (C.061220050015) preþul zonei, plata imediat. OFER spre închiriere garsonierã, Rog seriozitate. Exclus REPARAÞII domiciliu frigidere, intermediarii. Tel. Rãzboieni, nemobilatã. 3 milioane. maºini spãlat, aragazuri. 282313; 0745049615. Tel. 0742916611. (C.081220050054) 0722468649. (C.051220050063) PRUNDU MIC, 500 mp, 2 deschideri, asfalt, canalizare, apã, gaze, 25.000 euro. Tel. 0741972278.

(C.291120050045)

ÎNCHIRIERI

0788315915. (C.211120050005)

BRUNETÃ atrãgãtoare ofer clipe de amor. Tel. 0747533608. (C.8630162) SÎNT Claudia ºi te aºtept sã petrecem împreunã clipe te neuitat. Tel. 0747254730. (C.8630173)

CUMPÃR apartament 2- 3 camere, cf. CUMPÃR apartament 2 camere, cf. II. I, etaj I-III, Exerciþiu, Teilor, Popa Tel. 0727360848. ªapcã, Trivale, fond nou. Curierul, tel. 223114.

1.000 mp, Smeura, utilitãþi, preþ negociabil. Tel. 0744626773. (C.071220050024)

utilitãþile, Bascov-Brãileni. Tel. 0742056084; 290119. (C.061220050013)

TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0745842296; 0727472131. (C.231120050008)

Anunþuri la telefon

URGENT 4.000- 7.000 mp ■ OFER spre închiriere garsonierã, cf. I, mobilat, Piteºti, utilitãþi, ofer preþul Craiovei. Tel. 0740035889. zonei. 0740254676. ■ OFER spre închiriere camerã mobilatã, utilatã, în (C.021220050004) apartament Banat, 4 milioane. Tel. 0724354970. ■ PRIMESC o persoanã în gazdã, 1.500.000 sau CUMPÃR Matiz. Tel. 0723906188, familie, 2.500.000. Tel. 0741786687. 0724437441. (C.061220050013) ■ OFER spre închiriere garsonierã, Prundu, nemobilatã. 100 euro/lunar. Tel. 0745061630. CUMPÃR lemn foc 20- 100 ■ OFER spre închiriere garsonierã Gãvana II de lux, m steri pe zi. Tel. mobilatã, 5.500.000/ lunã. Tel. 0744697969. 0742436045; 279798. ■ PRIMESC o salariatã în gazdã. Tel. 0348405962. (C.061220050007) ■ OFER închiriere apartament 2 camere, mobilat, centralã, Popa ªapcã. Tel. 0744805794. CUMPÃR apartament ■ ÎNCHIRIEZ garsonierã ultracentral, mobilatã, 2 camere, confort I, utilatã. 150 euro. Tel. 0743630603. decomandat, etaj intermediar, Exerciþiu. 0723647345; 0746232343. (C.071220050043)

SCHIMBURI

Anunþuri la redacþie

SCHIMB apartament confort II, 2 camere, Rãzboieni, cu apartament OFER spre închiriere halã depozitare 300 mp, acces Tir, Bascov. Preþ 2 OFER închiriere apartament 2 confort I, Banat, Exerciþiu, Craiovei + euro/mp + TVA. Curierul, tel. 223114, camere, mobilat, Prundu. Tel. diferenþã. 0721318712; 0743273111. 0744508044. (C.041220050007) (C.051220050056) 0745.061510.

PROFESOR matematicã meditez clasele 5- 8, bacalaureat, admitere facultate, inclusiv studenþi. Tel. 0788166229. (C.8630157) REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 255074; 0744216744. (C.071220050015) PROFESOARÃ meditez limba românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri pentru examene; angajãri; pregãtiri în vederea plecãrii în strãinãtate, traduceri orice nivel, avantajos. 287270. (C.071220050021)

OFER servicii de contabilitate, inclusiv depunere declaraþii, intermedieri, relaþii ITM, finanþe, întocmire bilanþ anual. Tel. 0729330550. (C.4769161) CAUT însoþitor pentru bolnav cu domiciliul în Curtea de Argeº. Tel. 0740083346. (C.071220050006) MEDITAÞII la francezã ºi limba românã, sistem intensiv, pentru bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din francezã. Tel. 0723978617.

Anunþuri la telefon ■ CAUT femeie îngrijire bolnavã, numai Mioveni. Tel. 291850. ■ MEDITEZ matematicã ºi englezã, foarte convenabil. 288362.

PRESTÃRI SERVICII Anunþuri la redacþie TRANSPORT camionetã Dacia. 0745351913; 0788642877. (C.101120050010)

REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi CUMPÃR apartament 2 camere, frigorifice. Garanþie. 0742552554; confort I, cartier Banat, etaj 1. Tel. 0788552554. (C.101120050014) 0742259734. (C.071220050004) CONTABIL autorizat, evidenþã CUMPÃR armã de vînãtoare. Tel. completã, legislaþie. 253799; 0726380634. (C.101120050028) 0723395586. (C.071220050011)

Curierul zilei - pag. 13

TEREN com. Bascov, 1.400 mp, stradal, toate utilitãþile. 0745056315; 0721695512. (C.021220050008)

CEDEZ stand John. Tel. 0727984153; 276040. (C.051220050027)

Aici se oferã senzaþii tari!

PRIMESC fete în gazdã zona Nord. OFER/ÎNCHIRIERE spaþiu producþie, Tel. 253626; 0745833324. CUMPÃR boabe, grîu ºi tãrîþe. Tel. birouri, diverse acivitãþi. Tel. (C.081220050047) 0723353767. (C.051220050062) 0745290313. (C.081220050003) OFER spre închiriere garsonierã ºi CUMPÃR apartament 3 camere, ÎNCHIRIEZ/ VÎND vilã triplex Poiana apartament de lux, ultracentral. Tel. confort I, Exerciþiu, Craiovei, VÎND teren 600 mp, Rãzboieni. Tel. Soarelui sau parþial (demisol + 0746167400. (C.081220050025) 250939. (C.081220050040) Bibescu, fond nou. Fãrã intermediari. parter), proprietar. 0740651958. OCAZIE! 500 -800 mp, VÎND teren 1.200 mp intravilan, Valea PRIMESC 1 bãiat în gazdã. Tel. Tel. 0723523545. (C.061220050006) (C.091220050015) intravilan, ªtefãneºti, Geamãna, deschidere 14,50 m. utilitãþi, 18-20 euro/mp. OFER spre închiriere spaþiu 0722558060. (C.081220050038) CUMPÃR acþiuni Variante schimb apartament. Tel. 0720602960. Romexterra. Tel. 0729362673; 0721817692. comercial, 33 mp, în zona Piaþa Ceair. CAUT sã închiriez urgent garsonierã, (C.061220050020) 0723216162; 0740350860. Tel. 217122, 0721328016. Banat, Nord, N. Vodã. Ofer 100 euro. (C.081220050054) (C.281120050021) Tel. 0745186047. (C.081220050009) VÎND teren 2.200 mp, VÎND teren 4.000 mp, Gãvana. Tel. intravilan Bascov-Glîmboc, ÎNCHIRIEZ garsonierã mobilatã, plata CUMPÃR apartament 3 camere, 252723. (C.081220050055) apã, gaze, asfalt, 16,5 TEREN Dobrogostea 1.250 mp, 10 Anunþuri la redacþie anticipat, Gãvana. Tel. 0723322306; confort I, decomandat, fãrã euro/mp, negociabil. Tel. (C.081220050031) euro, negociabil, la 4 km de Bascov. îmbunãtãþiri, etaj intermediar. Exclus 0744506453. OFER spre închiriere apartament 2 0721370657. (C.081220050017) Tel. 0721916673. (C.061220050001) camere Calea Bucureºti parter PRIMESC în gazdã, zona Bere, numai agenþiile. (C.081220050002) fete. Tel. 0729056569. stradal, centralã proprie, termopan, VÎND 1.500 mp teren VÎND un ha pãdure stejar, 2 rate, platou Tg. Sãptãmînal, 28 pretabil birouri, nemobilat. tel. (C.091220050006) CUMPÃR Dacia, în orice stare. Ofer Valea Mare- ªtefãneºti. Tel. 266770; euro/ mp. Tel. 0722351031. 223114, 0727.332633. PRIMESC în gazdã douã fete. Tel. radiere. Ofer între 5-70 milioane. Tel. (C.081220050005) 0722327577. (C.091220050001) 0740884095. (C.8630123) OFER spre închiriere spaþiu la parter 0723978617. VÎND 50.000 mp teren VÎND teren 2.000 mp, deschidere 9 m, de bloc, 50 mp ultracentral, pentru CUMPÃR calorifere din fontã. Tel. ÎNCHIRIEZ camerã la vilã, vizavi Restaurant Europa com. Drãganu. Tel. 0727026740. Preþ birouri, cabinete, preþ 300 euro. 0740884095. (C.08630124) Calea Drãgãºani, Trivale. Albota, deschidere la 7 euro/mp, discutabil. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. Tel. 275757. stradã. Tel. 0721893143. CUMPÃR apartament 3- 4 camere, (C.091220050019) ÎNCHIRIEZ vilã 450 mp, construcþie (C.091220050031) Exerciþiu Dacia, exclus intermediari. nouã, mobilatã total, zona Trivale VÎND teren 1.300 mp, toate Tel. 0744860702. (C.011220050030) VÎND teren Gãvana, Grigorie Leu, lîngã pãdure, 1.500 euro negociabil.

DOBROGOSTEA, teren 1.800 mp, stradal, intravilan, douã deschideri a parcele, 600- 1000 mp, cu utilitãþi. Tel. 20 m, parcelabil, utilitãþi în apropiere, 0741311296; 0744519020; preþ 9 euro/mp, discutabil.Curierul 0788272484. (C.091220050023) zilei, tel. 223114, 0721.300765. VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi MÃRÃCINENI, 5.000 mp, 54 m lemn salcîm- plop, exploatabil . Tel. deschidere, la DN 73, 15 euro/ mp. Tel. 0741311296; 0744519020. 0742799273. (C.110820050012) VÎND teren Budeasa, sat Gãleºeºti, (C.091220050024) 3.000 mp, deschidere 23,5 m, stradal, utilitãþi. Tel. 0348806895. (C.4770979)

OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, CAUT colegã de apartament, Gãvana. format din 2 apartamente a 3 camere, Tel. 0742094786. (C.061220050019) central, parter, 600 euro. Curierul, tel. 223114, 0744265545. SC oferã spre închiriere 300 mp

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

ULTRACENTRAL, 1.000 mp, TEREN Tancodrom 1.200 mp sau 2 deschidere 17 m, stradal, toate parcele de 600 mp. Tel. 0788667527. utilitãþile. Preþ 300 euro/mp. Curierul, (C.011220050041) tel. 223114, 0724337333. DRÃGANU, central, 600 mp, BASCOV, 2.300 mp, deschidere 29 m, deschidere 30 m, 135 milioane. utilitãþi : apã, gaze, curent, preþ 16 0745169526. (C.021220050007) euro/mp. Curierul, tel. 223114, VÎND teren cãmin de casã, 0745.061510. Mãrãcineni, Podul Budesei, 3.200 FRAÞII GOLEªTI teren 700 mp, semistradal. Preþ 150 euro/mp. mp, deschidere la stradã 38 ml. Tel. 0744492255. (C.051220050103) Curierul, tel. 223114, 0724337333.

VÎND 4.500 mp (20 m deschidere la ºosea); teren intravilan la ºoseaua Piteºti -Slatina 6 km Piteºti (Albota), posibilitãþi apã, curent. Tel. 0740487912. (C.061220050018)

Micã publicitate

VÎND casã 4 camere, oraº Topoloveni, str. Ion Mihalache. Preþ negociabil. Tel. 0740631984; 666936. (C.061220050027)


Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã! CAUT loc de muncã în construcþii. Tel. 0742905667. SOLICIT angajare ca ºofer, bun cunoscãtor materiale de construcþii ºi instalaþii, ofer seriozitate maximã. Tel. 0724699501. TÎNÃR solicit angajare ca ºofer profesionist posed toate categoriile. Tel. 636333. ªOFER profesionist (B,C,E), posesor camionetã 1307, solicit angajare firmã serioasã. Tel. 0740183729. TÎNÃR 33 ani, B,C,E, experienþã tir ºi cisternã, atestat marfã ºi ARR, solicit angajare. Tel. 0747842558. SOLICIT angajare ca paznic sau muncitor necalificat, zona ªtefãneºti. Tel. 0740613681. SOLICIT angajare part time. 0721785588. PERSOANÃ serioasã experienþã secretariat gestiune, solicit angajare. 648550. SOLICIT angajare ca mecanic maºini de cusut în cadrul unei firme. Tel. 266597; 0727763497.

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

SOLICIT angajare ca ºofer, categ. B, C, E. Tel. 0742566019. ITALIA, transport persoane sãptãmînal, 140 euro. 0744648751; 633201. (C.201120050004) EVIDENÞÃ contabilã completã. Convenabil. 641909; 252777. (C.051220050009) CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. 0742622977. (C.150820050027) PARCHETAR. 0722834575. (C.091220050032) REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, calculatoare la domiciliu. 0742622977. (C.150820050028) CURSE rapide Italia, 150 euro. 0722735553. (C.181120050032) SPÃLÃM covoare, canapele. 0745326212. (C.281120050011) TRANSPORT marfã ºi mobilã, ieftin ºi rapid. 0721329755. (C.4771039) S.C. DARIUS ART executã amenajãri interioare. Tel. 0740958562. (C.011220050027) INSTALAÞII sanitare, zugrãveli, faianþãri. 0747906448. (C.021220050039) PARCHETAR. (C.041220050055) TRANSPORT INTERNAÞIONAL, TURISM. (C.051220050056)

TRANSPORT 0723993810.

cu

dubiþã

1,5T.

EXECUT lucrãri de amenajãri interioere. Preþuri avantajoase. Caliatate ºi seriozitate. Tel. 0745677913, 0742046774.

PIERDERI Anunþuri la redacþie DISPÃRUT diplomat cu acte al S.C. Domar S.R.L. ofer mare recompensã. Tel. 273659. (C.061220050037)

PERSOANE RAPID, CU 0746278446.

EXECUT lucrãri amenajãri interioare rigips, parchet laminat, gresie, faianþã. 0748933760. (C.061220050021) REPAR tv color, domiciliu. 0766690461. (C.061220050036) S.C. EXECUTÃ zugrãveli, zidãrii, ºape, placat gresie, faianþã, polistireni, rigips, pavele, parchet laminat, montat uºi, confecþii metalice. Tel. 0744658592. (C.061220050051)

DIVERSE Anunþuri la redacþie MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã decembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050008) UNICA ºi puternica vrãjitoare din Piteºti, singura cu certificat de apreciere acordat de Bucureºti, este doamna Florica, nepoata mamei Omida, cu harul ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase poate lecui: argintul viu, epilepsia, alcoolism, impotenþa, împreuneazã perechi, ajutã în spor, afaceri. Rezultat garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Argendava, bloc A3/A/6 -Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.301120050097) O FAMILIE din Braºov mulþumeºte dnei Florica, nepoata mamei Omida, care prin puterile ei de magie albã mi-a ajutat copilul de epilepsie. Voi apela ºi în continuare indiferent ce problemã voi avea. Adresaþi-vã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi nu veþi regreta! Tel. 0740359533; 643828. (C.301120050099) SPECIALISTÃ tarot, fac, desfac tot ce are nevoie omul, reuºitã garantatã, Rãzboieni, D2/D/24. Tel. 648366. (C.300820050073)

VÎND 5 porci graºi. Tel. 0745025519. (C.081220050003)

DÃRUIESC motãnel frumos ºi educat 3,5 luni, roºcat cu alb. (Nu e de rasã). Tel. 611805. (C.051220050017) VÎND cãþei ciobãnesc mioritic, talie foarte mare. Tel. 0723513321. (C.021220050011) VÎND porc. Tel. 294109. (C.8630149)

MULÞUMIRI Anunþuri la redacþie MULÞUMIRI! Ioana, din Spania, îi mulþumesc Rodicãi. Fata mea în vîrstã de 8 ani era bolnavã de epilepsie; o tratasem fãrã nici un rezultat la mulþi doctori. Am apelat la ea ºi mi-a vindecat-o în 45 minute. Sînt Carmen din Germania. Mii de mulþumiri cã mi-a dezlegat cununiile. Sunaþi cu toatã încrederea la tel. 287568, 0748801498; str. Plopilor nr. 8. (C.011220050017)

MICI AFACERI Anunþuri la redacþie

ANGAJEZ administrator, ºef(ã) salã, ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. ajutor bucãtar; pizzer, ospãtãriþe. 0740093715; 0722149829. 0724323981. (C.291120050027) (C.091220050016) CLUB 32 angajeazã ospãtãriþe. ANGAJÃM urgent casier-facturist, cu 0741011430; 217766. experienþã. Tel. 0788412114. (C.051220050019) (C.4713290) FABRICà de confecþii îmbrãcãminte ANGAJEZ personal fast food. angajeazã 100 de salariate pentru 0741077379. (C.081220050040) maºini de cusut electrice. Program ANGAJEZ vînzãtoare textile, magazin de lucru 8 ore; 2 schimburi. Salariu Fortuna centru. 647006; 0723181434. avantajos. Tel. 276434. (C.4771081) (C.081220050035) OPORTUNITATEA unui venit Unitatea Militarã 01261 Piteºti occidental. Mihai- 0745376274. organizeazã concurs pentru (C.291120050109) angajarea unui post de militar pe S.C. Angajeazã personal spãlãtorie. bazã de contract-mecanic auto. Salariu atractiv. 0744580180. Cerinþe minime: posesor conducere (C.021220050010) auto ctg. B.,C.; calificare mecanic Criteriile suplimentare, ANGAJEZ ºofer taxi, cu garanþie. Tel. auto. conþinutul dosarului de candidat ºi 0723384182. (C.061220050027) detaliile privind organizarea ºi ROCAST angajeazã reprezentant desfãºurarea concursului se vor tehnic-comercial în reºedinþa de prezenta candidaþilor la sediul judeþ. Cerinþe: studii superioare unitãþii, str. Stadionului, nr. 2-4 sau la tehnice, permis auto. Salariu brut telefon 213000, int. 215 sau 172. 8.000.000 lei + bonus lunar + bonuri. Termenul de depunerele a dosarelor C.V: 021/2525389. Relaþii: de candidat 16.12.2005, orele 9,00021/2525390, int 116. (C.4771077) 11,00. (C.8630176) S.C. COMPANIA Teli Piteºti ANGAJÃM ajutor bucãtar sau angajeazã personal (bãrbaþi) bucãtãreasã. Tel. 0745880451; necalificat pentru calificare la locul 632593. (C.091220050021) de muncã ºi muncitori calificaþi în meseria operator extruder- ANGAJEZ faianþari ºi rigipsari cu Tel. 0724699501. polietilenã. Tel. 0745040587. experienþã. (C.8630175) (C.4771087) ANGAJEZ ºofer taxi cu atestat. SELECTÃM cadre medicale, tehnice, 0740200825. (C.091220050004) economice, profesori, activitate internaþionalã. 1.000 USD/lunar. SC Maraton Distribution Group 0723244103; 0722595939; angajeazã ºoferi-distribuitor. Tel. 223752. 0721327545; 0741131254; 0723679146. (C.051220050025) EXTRAjob oricine, 3 ore zilnic, intelectuali, activitate nouã, 1.400 USD. Tel. 0723679146. (C.051220050027) S.C. COLIBRI angajeazã barman, ospãtari (riþe). Salarii motivante. Tel. 212919. (C.4771064) ANGAJEZ personal pentru tîmplãrie Al/ PVC cu experienþã. 0741168576. (C.061220050020) ANGAJEZ urgent 0747963299; (C.061220050021)

vînzãtoare. 0348408978.

ANGAJEZ personal chaormerie. Tel. 0742111187. (C.061220050027)

FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. RESTAURANTUL Relly- Albota (C.4713301) angajeazã ospãtari. 0743592726. FIRMÃ vinde aparate ultrasonice (C.061220050028) împotriva dãunãtorilor (rozãtoare, AGENÞIE de pariuri sportive insecte zburãtoare, pãsãri, cîini, angajeazã operatoare PC. Tel. pisici, iepuri, dihori, ploºniþe, cîrtiþe). 0745020655. (C.061220050039) Tel. 0248/661160; 0729010147. ANGAJEZ vînzãtoare florãrie Fabrica (C.4771057) de Bere. Tel. 0724092731. VÎND 100 tone grîu panificabil. (C.8630161) 0744637835. (C.071220050002) ANGAJEZ ºofer taxi cu atestat. VÎND masã biliard. Tel. 617466; 0788766522. (C.071220050006) 0743643679. (C.071220050023) VIDEOFILMÃRI. 0741016848. S.C. CONSTRUCÞII angajeazã zidarifinisori. Tel. 0727857685; 630162. (C.071220050030) (C.071220050017) VÎND vitrine frigorifice; cîntar electronic. Tel. 0788252706. ANGAJÃM inginer, zidari, dulgheri, zugravi. 223614. (C.071220050031) (C.071220050003) angajeazã ospãtãriþe, OFER împrumut. Tel. 0745051782. CLUB experienþã. 0724368688 dupã 16,00. (C.081220050093) ªOFER PROFESIONIST CUMPÃR (C.071220050016) VIZÃ ANGLIA. ROG SERIOZITATE. S.C. ANGAJEAZÃ agenþi pazã, TEL. 0744260925. (C.081220050009) Piteºti. Tel. 0788452729; 0722292306. (C.081220050022)

ANGAJÃRI Anunþuri la redacþie

ANGAJEZ ºofer personal. 0721744019. (C.061220050005)

ACTIVITATE ultraprofitabilã- 500 USD/ lunã. 0720223529. (C.051220050014)

Tel.

ANGAJEZ vînzãtoare pentru complex JOHN. Tel. 0721245093. S.C. De Construcþii angajeazã (C.081220050012) muncitori calificaþi, zidari, faianþari, zugravi. Tel. 285699; 0745051947. ANGAJEZ barman-ospãtar (fete). 0723221161. (C.081220050022) (C.4770979)

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A BUCÃTARILOR ºi COFETARILOR DIN TURISM - ROMÂNIA Membru al Federaþiei Mondiale a Asociaþiilor de Bucãtari

OFERTE!!! SONORIZÃRI orice tip petrecere. 0720188327. (C.081220050004)

MATRIMONIALE

ECHIPÃ de profesioniºti executã avantajos: glet, lavabilã, rigips, casetat, parchet, lambriu, faianþã, gresie, instalaþii sanitare, termice, electrice, ºape, izolaþii, hidroizolaþii, termopane, calitate, seriozitate. 0747060574, 0745801223. (C.081220050021)

Anunþuri la redacþie

PIERDUT ºtampile: rotundãdreptunghiularã, aparþinînd S.C. Elsa VÎND cîine lup, 3 luni, preþ Tel. 641907. Expert Junior S.R.L. Piteºti. Se negociabil. (C.061220050054) declarã nule. (C.4713295) PIERDUT poliþã INB nr. 0563662, OFER gratuit unei persoane iubitoare emisã de B.C.R. Asigurãri. Se declarã de animale, o familie de CHINCHILLA (veveriþã americanã). Tel. nulã. (C.4713293) 0723978617.

TEHNOREDACTARE, lucrãri de licenþã, domeniu biologic. 0721785588. (C.081220050023)

RIGIPS, faianþãri, ofer calitate. 0741234634. (C.081220050010)

ANIMALE

(C.061220050024)

VRÃJITOAREA Rodica vine în ajutorul celor cu probleme. Este cea mai puternicã vrãjitoare existentã, poate rezolva orice problemã în 24 de ore, atît personal cît ºi prin telefon. A sosit de curînd din Þara Sfîntã, din Ierusalim, aducînd plante incredibil de puternice: vindecã persoana afectatã doar atingînd-o, de boli grele: epilepsie, psoriazis, impotenþã; dezleagã cununii, face spor în casã ºi în afaceri. Apelaþi cu încredere, oriunde v-aþi afla în lume. Tel. 287568; 0748801498, str. Plopilor, nr. 8. (C.011220050018)

REPARAÞII televizoare domiciliu, garanþie. 275718; 0742270537. (C.081220050098)

Agenþia Matrimonialã „DIANA“. Seriozitate ºi profesionalism. Tel. 283493; 0741022160. (C.041220050093)

VÎND 128 capre, 66 iezi ºi 22 þapi. Tel. PIERDUT carnet asigurat, Petcu C. 0747405497. (C.091220050028) Bartoloneia, Topoloveni. Se declarã VÎND 80 oi. Tel. 0747014875. nul. (C.4713291) (C.8630150) PIERDUT atestat auto, eliberat VÎND 2 viþei, 500 kg A.R.R., Bãncilã Ilie. Se declarã nul. amîndoi. Tel. 0726157538. (C.4713294)

0742643664.

LUCRÃRI parchet. 221770; 0724037160. (C.061220050012)

Curierul zilei - pag. 14

EXECUTÃM confecþii metalice de orice fel. Lucrãri tip fier forjat: garduri, porþi, balustrade, mobilier. Tel. 0722378855. (C.091220050003)

EXECUT zugrãveli, faianþã, gresie, Anunþuri la redacþie gips carton. 641290; 0745186061. VÃDUV 56 ani, fãrã vicii, doresc (C.091220050004) cunoºtinþã cu o persoanã serioasã, ZUGRÃVELI, faianþãri. Tel. pentru prietenie-eventual cãsãtorie. 0724004611. (C.091220050015) Tel. 641496. (C.051220050028)

ANBCT, în colaborare cu conducerea complexului hotelier Ambiance (str. Prelungirea Craiovei nr. 22, lîngã PECO PETROM),

ANUNÞà pentru miercuri, 14 decembrie 2005, ora 11,00, ºedinþa de constituire a filialei judeþene Argeº care doreºte sã antreneze profesioniºti bucãtari, cofetari, directori de alimentaþie, dornici sã devinã membri ai Asociaþiei. La reuniunea ce se va desfãºura la sala de conferinþe a complexului este invitatã conducerea ANBCT. Informaþii suplimentare ºi înscrieri, la tel. 0720737808. Lichidator desemnat prin încheierea pronunþatã în ºedinþa publicã de la 07.09.2005, în dosarul nr. 2/2005, al Tribunalului Comercial Argeº, potrivit prevederilor art. 19, alin. (1) ºi alin. (4) lit. c) din Legea 64/1995, republicatã, CONVOACà Adunarea Generalã a Asociaþilor SOCIETÃÞII AGRICOLE AGRITOM TOMªANCA, cu sediul în com. Buzoieºti, sat Tomºanca, jud. Argeº, la data de 15.12.2005 ora 12,00, la ºcoala generalã din satul Tomºanca, cu urmãtoarea ordine de zi: a) notificarea hotãrîrii judecãtorului - sindic de intrare în faliment a debitorului; b) prezentarea stadiului lichidãrii societãþii.

Lichidator desemnat prin încheierea pronunþatã în ºedinþa publicã de la 21.09.2005, în dosarul nr. 5/2005, al Tribunalului Comercial Argeº, potrivit prevederilor art. 19, alin. (1) ºi alin. (4) lit. c) din Legea 64/1995, republicatã, CONVOACÃ

Adunarea Generalã a Asociaþilor SOCIETÃÞII AGRICOLE VULPEªTI,

cu sediul în com. Buzoieºti, sat Vulpeºti, jud. Argeº, la data de 15.12.2005, ora 14,00, la ºcoala generalã din satul Vulpeºti, cu urmãtoarea ordine de zi: a) notificarea hotãrîrii judecãtorului sindic de intrare în faliment a debitorului; b) prezentarea stadiului lichidãrii societãþii.

Societate comercialã ANGAJEAZÃ în domeniul vestimentaþiei

DIRECTOR MAGAZIN Experienþa constituie un avantaj. CV-urile se primesc la tel./fax 0212324743, cu menþiunea pentru director magazin.

Societate comercialã

ANGAJEAZÃ: - INGINER (maistru) auto, cu experienþã pentru autobazã - CONDUCÃTORI AUTO categoriile C+E - MECANICI utilaje grele - MECANICI AUTO - COORDONATOR transport marfã.

Relaþii, la tel. 0788433238. Lichidator desemnat prin încheierea pronunþatã în ºedinþa publicã de la 07.09.2005, în dosarul nr. 22/2005, al Tribunalului Comercial Argeº, potrivit prevederilor art. 19, alin. (1) ºi alin. (4) lit. c) din Legea 64/1995, republicatã, CONVOACÃ

ADUNAREA GENERALÃ A ASOCIAÞILOR SOCIETÃÞII AGRICOLE LOTUS ªERBÃNEªTI, cu sediul în com. Rociu, sat ªerbãneºti, jud. Argeº, la data de 16.12.2005, ora 15,00, la sediul Primãriei Rociu, sala de consiliu, cu urmãtoarea ordine de zi: a) notificarea hotãrîrii judecãtorului - sindic de intrare în faliment a debitorului; b) prezentarea stadiului lichidãrii societãþii.

SC ANGAJEAZÃ pentru DISCO - BAR

BARMAN - OSPÃTAR, program nonstop, salariu avantajos. Tel. 0744324676, 0722592046. SC ANGAJEAZÃ

VÎNZÃTOARE pentru magazin alimentar, zona Eremia Grigorescu.

Tel. 218499.

VITRINA FIRMELOR SC RAINBOW CONSTRUCT 2005 SRL, Str. Bdul Nicolae Bãlcescu nr. 185, vis-a-vis de Argeºeana VÃ OFERÃ:● ● ● ●

TÎMPLÃRIE PVC - AL (bautech - naturel)

plase þînþari jaluzele verticale sticlã: float, low-e, colorat.

Tel./fax

0248/285957.

SC ACM PROFESIONAL SRL

RULMENÞI orice tip, orice dimensiune

Lanþuri Gall ● Electrozi sudurã ● Curele.

Tel. 210370, fax 210070; 0722700147.

SC ELECTRONIC LION SRL

Str. I.C. Brãtianu, lîngã restaurantul MINION. Tel. 213439.

CALCULATOARE ºi COMPONENTE la cele mai avantajoase preþuri!

Rate direct în magazin ºi PRIMELE 3 LUNI DOBÎNDÃ 0.

GEOART - TOTUL PENTRU CASA TA! ■ TÎMPLÃRIE PVC/AL ■ CAZANE PE LEMNE/BOILER PE LEMNE ■ CENTRALE TERMICE ■ CONTOARE (montaj ºi verificare) ■ JALUZELE VERTICALE.

str. Egalitãþii nr.2 Tel. 211725. Bdul Republicii nr. 312 Tel. 214545, Rate - fãrã girant; Reducere 10% . 0788 459040.

importator direct Sos. Piteºti-Bucureºti nr. 161 bis, Argeº; tel./fax 0248/637.056, mobil 0742/202.816

Vinde en-gros ºi en-detail : ● Cazane cu combustibil solid; ● Radiatoare ● Materiale pentru instalaþii sanitare ºi de încãlzire ● Centrale termice. Autorizat ISCIR

Nu ai timp? Noi avem... SC ONE NAME AMG SRL

NOU

LIVRÃRI LA DOMICILIU PRODUSE

ALIMENTARE ºi NEALIMENTARE. www.onename.ro;

0248219326, 0788686333.

S.C. PRIMA CONSTRUCT TOTAL S.R.L. Piteºti, str. Unirii nr.13, tel. 213844, 0742123295, 0744370929.

■ Tîmplãrie aluminiu ■ Tîmplãrie PVC - Deceuninck (import Belgia) 60 RATE - FARÃ GIRANÞI - AVANS 0 -

CURÃÞENIE CIVILÃ ºi

INDUSTRIALÃ Tel. 223699; 0788/425082; 0788/403600.

office@perfectcleaning.ro; www.perfectcleaning.ro

In perioada 15.11 - 15.12 oferim preþuri promoþionale la

spãlarea covoarelor

Contactati-ne! TOTAL CLEANING Tel: 21 95 95; 0744 86 46 45 Piteºti, str. Vasile Lupu nr.14.

Reduceri de pînã la 25%.

S.A. AGRITOM TOMªANCA, prin lichidator, ORGANIZEAZÃ

licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru vînzarea în bloc a urmãtoarelor maºini ºi utilaje: tractor U 650, plug, disc, remorcã agricolã. Preþ pornire licitaþie total maºini ºi utilaje: 8.088 RON, fãrã TVA. Licitaþia va avea loc în data de 20.12.2005, ora 12.00, la sediul lichidatorului din mun. Piteºti, str. Livezilor (Expo Parc), bl. 4, ap. 4, jud. Argeº. Conf. Art. 71, alin. (2) din OUG nr. 51/ 1998, rep., toþi cei care posedã un drept real asupra bunurilor scoase la vînzare au obligaþia, sub sancþiunea decãderii, sã facã lichidatorului dovada acestuia pînã în preziua licitaþiei, respectiv 19.12.2005. În vederea participãrii la licitaþie, ofertanþii vor depune la sediul lichidatorului, cel mai tîrziu cu 24 ore înainte de data licitaþiei, oferta de cumpãrare ºi dovada plãþii unei cauþiuni (garanþie de participare) în cuantum de 10 % din preþul de pornire a licitaþiei. Plata cauþiunii se va face în contul special de lichidare nr. RO11 RZBR 0000 0600 07276262 deschis de S.A. AGRITOM TOMªANCA la Raiffeisen Bank Argeº. Cei interesaþi de achiziþionarea acestor bunuri pot consulta Raportul de evaluare depus la dosarul nr. 2/F/2005 aflat la grefa Tribunalului Comercial Argeº. În caz de neadjudecare, licitaþia se va relua în fiecare zi de marþi la aceeaºi orã ºi în acelaºi loc. Relaþii, la tel.: 0744.335654, 0727.888958.

Agenþia pentru Protecþia Mediului Argeº, cu sediul în municipiul Piteºti, str. Egalitãþii nr.50A,

ANUNÞÃ publicul interesat asupra deciziei de emitere a Acordului de Mediu pentru investiþia Construire supermarket, în judeþul Argeº, municipiul Cîmpulung, strada I.C. Brãtianu nr. 8.

Decizia de emitere a acordului de mediu s-a bazat pe urmãtoarele elemente: ● pentru realizarea investiþiei, unitatea deþine: Certificat de Urbanism, Aviz de Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor eliberat de Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Argeº, ● mediatizarea proiectului Construire supermarket în judeþul Argeº, municipiul Cîmpulung, strada I.C. Brãtianu, s-a fãcut pentru fiecare etapã a procedurii de reglementare (solicitare, continuare procedurã prin efectuarea evaluãrii impactului, dezbatere publicã) prin Anunþuri Publice, dîndu-se posibilitatea celor interesaþi de a consulta documentaþia tehnicã, de a informa asupra impactului produs mediului de viitoarea activitate ºi de a transmite punctul de vedere în acest sens autoritãþii de mediu, ● nu au fost înregistrate obiecþiuni la APM Argeº din partea publicului dupã Anunþurile Publice, Din Raportul de la Studiul privind Evaluarea impactului produs de activitate rezultã cã: a) pentru factorul de mediu aer: Datele prezentate atestã o bunã încadrare a emisiilor ºi imisiilor rezultate în normele legale în vigoare, deci factorul de mediu nu este afectat de funcþionarea supermarketului. b) pentru factorul de mediu apa: Nu existã riscul afectãrii factorului de mediu deoarece apele uzate menajere sînt evacuate în canalizarea orãºeneascã, dupã trecerea prealabilã a celor impurificate cu grãsimi printr-un separator de grãsimi, care asigurã încadrarea parametrilor acestora în normele legale în vigoare c) pentru factorul de mediu sol. PRIN DESFêURAREA ACTIVITÃÞII SUPERMARKETULUI NU ESTE AFECTAT FACTORUL DE MEDIU SOL. În concluzie, se poate aprecia cã obiectivul propus se încadreazã în limitele admise în normele legale privind protecþia mediului. Observaþiile publicului în calitate de participant la luarea deciziei de emitere a Acordului de Mediu pentru investiþia Construire supermarket, în judeþul Argeº, municipiul Cîmpulung, strada I.C. Brãtianu nr. 8, se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Argeº, pînã la data de 19.12.2005. Pentru informare privind impactul produs de activitate asupra mediului, cei interesaþi se pot adresa APM Argeº, cu sediul în municipiul Piteºti, str. Egalitãþii nr. 50A, în perioada 09.12. - 19.12.2005 (10 zile), între orele 10,00 ºi 14,00, unde pot consulta documentaþia tehnicã.


LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001

Spune ce te doare! Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Claudiu are 29 de ani ºi este din Constanþa. Medicii au stabilit cã are tetraplezie spasticã. Are nevoie de transplant de celule stem, care se va face în China, pentru care ar trebui sã plãteascã 25.000 de euro. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Nu rataþi! Astãzi la OTV, începînd cu ora 13, un caz cutremurãtor:

■ Este unul dintre cei mai talentaþi compozitori ai vremii noastre ■ A compus piese de dragoste ºi de petrecere care au fost ºi sînt în top

Claudiu este þintuit de boalã

Vom prezenta astãzi tragedia unei familii din Constanþa, o familie parcã uitatã de Dumnezeu sau poate, doar încercatã de El... Asupra unui tînãr de 29 de ani, Claudiu, s-a abãtut o nenorocire. Pur ºi simplu a paralizat ºi a rãmas þintuit într-un pat fãrã puterea de a riposta. Doamne, cîte lucruri avea de fãcut! Era la începutul unui drum greu, dar foarte frumos. El avea deja un nume pentru care a muncit mult. Dumnezeu l-a înzestrat cu un talent cum rar am întîlnit. Cînd se punea în faþa pianului sau a orgii, cînd lua vioara în mîini, degetele îi fugeau unul dupã altul ºi parcã nimic nu i le putea opri.

✍ Donaþii ■ Haine În urma campaniei organizate de Oameni care ajuta oameni, cei cu

sufletul bun au început sã rãspundã apelului fãcut de noi. Domnul Mircea, din Piteºti, a donat trei saci cu haine pentru bãrbaþi, femei ºi copii.

Se auzea doar acordul perfect, piesa perfectã, tot ce ieºea din mîinile lui era divin… Acum, degetele lui sînt inerte, nu mai rãspund... Era foarte cunoscut în lumea artiºtilor renumiþi din þarã, era, de fapt, compozitorul maneliºtilor cu renume ºi nu numai. Carmen ªerban, Adrian Minune, Nicu Paleru ºi alþii cîntã dupã piesele compuse ºi orchestrate de el. Era cãutat, apreciat, solicitat, casa lui era plinã de celebritãþi care aºteptau producþia artisticã realizatã de Claudiu. Unii dintre ei l-au ajutat (Carmen i-a plãtit 3 milioane lei factura la luminã ºi Nicu Paleru l-a dus la consultaþii), în rest nimeni nu i-a trecut pragul dupã prãbuºire... Le-a fãcut orchestraþia Deliei ºi Andrei, a compus piese de dragoste ºi de petrecere care au fost ºi sunt în top. De fapt, încã din copilãrie s-a remarcat. ªi-a fãcut trupa lui de rock pe care a creat-o în cele mai mici amãnunte: de la instrumente la piese, totul trecea prin inima ºi creierul lui. Poate nu întîmplãtor s-a nãscut pe malul mãrii. Chiar viaþa lui seamãnã cu marea. De mii de ani au trecut valuri, au trecut furtuni, dar marea a rãmas la fel de frumoasã ºi de misterioasã. Anul trecut a început furtuna pentru Claudiu.

■ Bani O persoanã care nu a dorit sã i se facã public numele a donat 500.000 de lei pentru Eliza Iancu, din Hîrseºti.

Scrisoarea zilei

„Cum sã vã mulþumim în aceastã viaþã?“ ceea ce noi ne-am dorit. Va veni ziua cînd Toni vã va mulþumi personal pentru tot ceea ce aþi fãcut pentru el ºi pentru noi. Vã iubim ºi vã mulþumim! Cu ajutorul dumneavoastrã Toni a venit mai aproape de clipa în care se simte bine. Ne plecãm capul ºi vã mulþumim cu recunoºtinþã. Sîntem o familie unitã ºi mai mulþumitã, datoritã oamenilor din România care ne-au ajutat ºi au dovedit cã au suflete mari. Vã dorim întregii echipe multã sãnãtate ºi cît mai multe cazuri rezolvate! O familie recunoscãtoare, familia Plugariu: Toni, Geanina ºi Edi

Aici, Claudiu este cu prietenii din trupã

Moº Crãciun vine ºi pentru sãraci ■ A început campania umanitarã a Oamenilor care ajutã oameni Nu mai este mult pînã cînd Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului vor bate la uºile tuturor creºtinilor. Sperãm sã aducã pentru fiecare un strop de liniºte ºi de fericire. Din pãcate însã, existã printre noi oameni care nu ºtiu ce înseamnã sã primeºti un dar sau sã aºezi pe masã mîncãrurile tradiþionale. Existã mulþi copii sãraci, care n-au cunoscut bucuria de a primi un cadou de la Moºul, dar iatã cã, pentru ei, Oameni care ajutã oameni vor ºi în acest an sã îi þinã locul lui Moº Crãciun. Tradiþionala noastrã campanie de ajutorare a persoanelor în nevoie a început. O hainã care pe dumneavoastrã nu mai vine bine sau, pur ºi simplu, nu vã mai place le poate fi de mare ajutor celor pe care iarna i-a prins dezbrãcaþi. Dacã puteþi sã le

donaþi ºi cîte ceva de mîncare sau o micã sumã de bani cu care ei sã poatã pune ceva pe masã, gestul dumneavoastrã va fi cu atît mai frumos. Nu este deloc greu sã vã numãraþi printre cei care fac un gest creºtinesc, ajutînd un om necãjit. Facem apel cãtre toþi cititorii noºtri care doresc sã ni se alãture în aceastã campanie umanitarã: dacã doriþi sã faceþi donaþii, mai ales în haine ºi încãlþãminte, vã rugãm sã trimiteþi lucrurile curate ºi îngrijite. Poate existã magazine care au în stoc articole ce nu se vînd ºi patronii doresc sã facã gestul de a le oferi familiilor amãrîte. Donaþiile dvs. pot fi aduse la sediul nostru din bulevardul Republicii. Ne-am dori ca în acest an caravana Curierului sã poposeascã în cît mai multe case de oameni cu probleme, dar aceasta depinde în mare mãsurã de dumneavoastrã, cititorii noºtri.

10.385 cazuri rezolvate ■ 338 în curs de rezolvare ■ din 10.723 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 15

Dragã doamnã Marilena Baraþã, Cum sã vã mulþumim în aceastã viaþã? Totul e minunat cînd Doi oameni fericiþi: tatã ºi fiu ai sãnãtate ºi toþi cei dragi sînt împreunã. Avem aceste momente. Bunul Dumnezeu ne-a scos în cale la momente de cumpãnã, oameni adevãraþi, români cãrora la pasã de amarul sufletului semenilor lor. Toni are sistemul STRATAMED-TRONIC, care-l va ajuta sã trãiascã normal,

În prima zi a Sfintelor Paºti s-a 30.000 de euro! Atît înseamnã Mama este casnicã, de unde sã sufocat în somn. A intrat în moarte viaþa lui Claudiu. Aceastã strîngã atîþia bani? Speranþa lui cerebralã, apoi a fost în comã afecþiune îl distruge în timp, deja sînteþi dvs., cei care ne citiþi. profundã. În final, medicii au a slãbit foarte mult, iar sistemul stabilit cã are tetraplezie spasticã. imunitar îi este la pãmînt. Din Are nevoie de transplant de celule pãcate, nu are cine sã-l ajute. El ºi stem, care se va face în China, mama lui trãiesc din pensia de pentru care ar trebui sã plãteascã boalã a lui Claudiu de 1.400.000 25.000 de euro. Avînd în vedere cã de lei ºi o pensie pe care o primeºte o clinicã din Kiev a rãspuns pozitiv de la tatãl lui, de 4 milioane de lei. cererii de programare a lui Cînd Claudiu, existã posibilitatea s e p u n e a î n f a þ a p i a nului sau a orgii, ca el sã plece foarte c î n d l u a v i o a r a î n m î i n i , d e g etele îi fugeau urgent la Kiev, dar aici costul este de unul dupã altul ºi parcã nimic nu i le putea opri.

Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers

Marþi dimineaþa, piteºteanul Vlad Dumitrescu, de 47 de ani, electrician la Arpechim, a fost gãsit mort în garsoniera sa din blocul D5 - Rãzboieni. În baza probelor ºi a declaraþiilor martorilor, poliþiºtii ºi-au dat seama cã persoana care l-a înjunghiat în inimã pe Dumitrescu este o femeie. Iniþial, de comiterea omorului a fost bãnuitã o piteºteancã, femeia fiind cunoscutã ca fãcînd parte din anturajul victimei ºi consumatoare de alcool. În urma primelor cercetãri s-a concluzionat cã nu aceasta A.P. Foto: D.Þ. este fãptaºa.

Autorul omorului din Rãzboieni a fost prins

Criminala se ascundea în Spitalul Vedea Sîmbãtã, 10 decembrie 2005

Ucigaºa are probleme psihice

ta victimei ºi care fusese vãzutã în casa lui Dumitrescu înainte cu cîteva ore de descoperirea crimei. Comisarul Constantin Rã- Poliþiºtii au reuºit sã afle cã este duþã, ºeful judiciariºtilor piteº- vorba despre Constantina Bebu, teni, a recunoscut ieri cã a fost de 35 ani, care locuia cu chirie vorba de un caz dificil, ºi asta într-o casã din apropierea Inpentru cã atît victima, cît ºi spectoratului de Poliþie Argeº. suspecþii au fost persoane cu un S-a aflat cã femeia s-a nãscut în anturaj restrîns, care locuiau Buzoieºti, cã a fost cameristã la singure ºi care aveau prieteni Hotel Muntenia, apoi a lucrat la puþini. Dupã ce lucrurile s-au Lisa Draxelmaier, de unde a clarificat în legãturã cu prima plecat pe motiv cã s-a îmbolnãvit de tuberculozã. suspectã, poliConstantina Bebu, A fost cãsãtoþiºtii au veridar a rãficat alte pisde 35 ani, a fost ritã, mas vãduvã, te. Lumea vorcãsãtoritã, dar a dupã ce bãrbabea de o atul i-a cãzut din numitã Tanrãmas vãduvã, cu 4 luni þa, o femeie dupã ce bãrbatul tren înainte de a blondã, care i-a cãzut din tren termina arfusese aman-

mata. A rãmas cu un copil, care acum are 16 ani ºi care se aflã în Centrul de Plasament Priboieni. Dupã cum arãta garsoniera lui Dumitrescu, anchetatorii ºi-au dat seama cã acolo a fost o luptã, aºa cã au început sã verifice spitalele. Au aflat cã Bebu figura în evidenþele medicale cu afecþiuni neuropsihiatrice ºi aºa s-a ajuns la Spitalul Vedea.

A primit mandat de arestare Judiciariºtii au stat de vorbã cu directorul Spitalului Vedea. Se stabilise cã omorul a fost comis luni, în jurul orei 15,00, cînd vecinii au auzit scandal ºi voce de femeie în casa victimei. Marþi dimineaþa, înainte de a fi

descoperit cadavrul, Constantina Bebu aºtepta la poarta spitalului, cerînd singurã sã fie internatã, pentru cã este bolnavã. Cît timp a stat la Vedea, Tanþa s-a manifestat normal, dar n-a adus vorba nici o clipã despre ce s-a întîm-

plat în Rãzboieni. Poliþiºtii aflaserã cã nu au de-a face cu o femeie incultã, ci cu o persoanã care terminase Liceul Odobescu ºi mai urmase cursuri economice. Judiciariºtii i-au spus cã au venit s-o ia, pentru cã urma sã o ducã la niºte analize. Tanþa a mers de bunãvoie, iar în maºinã, din vorbã în vorbã, a spus cã-l ºtia pe Dumitrescu, cã-l vizitase ºi cã, într-un moment de furie, acesta a spart un tablou. Era un aspect de care anchetatorii nu pomeniserã. Constantina Bebu a fost reþinutã pentru audieri ºi a dat declaraþii oscilante, de fiecare datã spunînd altã variantã. În momentul în care ajungea sã spunã cum l-a înjunghiat pe Dumitrescu, schimba vorba ºi afirma cã este bolnavã ºi cã ia tratament. A spus cã Dumitrescu o cãutase acasã ºi cã stabiliserã sã se întîlneascã, lucru care s-a întîmplat luni. Tanþa a spus cã bãrbatul devenea violent cînd bea, lucru care s-a întîmplat ºi la începutul sãptãmînii, dar femeia susþinea cã în momentul în care a plecat l-a lãsat pe Dumitrescu în viaþã. Apoi a afirmat cã bãrbatul a cãzut singur în cuþit, dupã ce a ameninþat-o pe ea. A treia variantã a fost cã nu l-a mai vizitat de 3 sãptãmîni, deºi din garsoniera victimei s-a ridicat o amprentã care aparþine femeii. La audierile efectuate de procuror, Tanþa s-a comportat la fel, ba chiar a „leºinat“ ºi a fost chematã salvarea, medicii constatînd cã ucigaºa joacã teatru. Chiar ºi dupã ce i s-a dat mandat pentru 29 de zile, în timp ce era dusã în arestul poliþiei, Tanþa a crezut cã va scãpa ºi cã poliþiºtii o duc acasã. Femeia a mai avut internãri la Vedea ºi acum urmeazã sã fie expertizatã psihiatric, pentru a se stabili dacã a avut discernãmînt în momentul comiterii crimei. Din cîte se pare, înainte de a-ºi înjunghia fostul amant, Tanþa a întreþinut relaþii sexuale cu acesta.

Femeia a mai avut internãri la Vedea ºi acum urmeazã sã fie expertizatã psihiatric

CAD LUNA OUR ILO R A cãzut în cap de la patru metri

Accident de muncã mortal la SC MTE

Ieri un bãrbat din comuna Bãiculeºti a fost transportat de urgenþã la Spitalul Municipal Curtea de Argeº, dupã ce a cãzut de la etajul unei clãdiri. Daniel Petre Panã, de 36 de ani, lucra la SC MTE din Curtea de Argeº, acolo unde construia alãturi de o echipã de construcþie o clãdire. Acesta era ºef de echipã, aºa cã ieri dimineaþã a fãcut un mic control înainte de a turna placa, pentru a se asigura cã pilonii de susþinere sînt în regulã.Undeva în placa de la nivelul întîi al clãdirii fusese lãsat un spaþiu decupat, de 1,5 metri lãþime, unde ar fi trebuit montat un lift. Controlul a fost fãcut de Petre Daniel Panã ºi de Nicolae Panã,

ªi-a fracturat bazinul cãzînd de la ºase metri Ion Barbu, de 33 de ani, angajat al SC Rio Montaj Construct SRL, de profesie dulgher, avînd o vechime la locul de muncã de 9 luni, în timp ce efectua cofragul la un stîlp de rezistenþã al construcþiei, a cãzut de pe scarã de la o înãlþime de ºase metri. Vãzînd acestea, colegii s-au alarmat ºi au anunþat Ambulanþa. Pacientul a fost transportat la spital, unde a fost internat ºi diagnosticat cu fracturã de bazin. Cazul a fost înregistrat la ITM Argeº ºi va fi cercetat de o comisie desemnatã de conducerea societãþii. D.Þ.

Marilena Baraþã ºi Oameni care ajutã oameni au redat viaþã încã unui copil

Silviu a fost salvat La Drãganu,

Autoturisme avariate

Curierul zilei - pag. 16

NARG

Douã autoturisme au fost avariate serios ieri la prînz, la Drãganu, în urma unui eveniment rutier, iar un bãrbat a ajuns la Spitalul Judeþean cu fracturã la picior. Bucureºteanul Daniel Mateescu, de 29 de ani, agent de vînzãri, se îndrepta spre Vîlcea, la volanul unui Opel Astra. ªoferul n-a adaptat viteza, deºi asfaltul era umed, ºi în curbã a intrat pe

contrasens. A lovit frontal o Skoda Octavia ce venea din sens opus, condusã de sibianul Ilie Steicã, de 39 de ani. În urma impactului au fost rãniþi grav Nicolae Lazãr, de 43 de ani, directorul lui Steicã, ºoferul ºi Mihai Stancu, toþi pasageri în Skoda Octavia. În urma cercetãrilor, poliþiºtii au stabilit cã vina celor întîmplate aparþine lui Daniel A.P. Foto: C.T. Mateescu.

Caravana vedetelor continuã la Haiducu Petreceþi sãrbãtorile de iarnã la restaurantul Haiducu Intim Do! Invitaþi de marcã vã vor delecta cu muzicã de calitate, iar preparatele culinare vor fi la înãlþime. Programul: ● 12.12.2005: Nicu Albu ºi Ani Gherman ● 13.12.2005: Nicu Albu ºi Rodica Dobre ● 14.12.2005: Taraful Iancu Jianu ● 15.12. 2005: Cristina Turcu Preda ● 16.12.2005: Bianca Rus ºi Ovidiu Dobre ● 17.12. 2005: Constantin Enceanu ● 19-20.12.2005: Nicu Albu ● 21.12.2005: Maria Loga ● 22.12.2005: Cristina Turcu Preda ● 23.12.2005: Etnico ºi Mirela Radu ● 26.12.2005: Ionuþ Sidãu ● 27.12.2005: Nicu Albu ● 28.12.2005: Costicã Boeru ● 29.12.2005: Cristina Turcu Preda ● 30.12.2005: Nicu Albu.

Nu pierdeþi seri de neuitat alãturi de mari interpreþi ai muzicii populare româneºti, la restaurantul Haiducu Intim Do.

Povestea lui Silviu Pãcurar, din Braºov, a început la OTV, la una din emisiunile Oameni care ajutã oameni, cînd el a avut curajul sã intre în direct sã-ºi spunã durerea. A spus simplu cã îl cheamã Silviu, cã are leucemie ºi cã vrea sã-l ajutãm. A sunat el, nu pãrinþii lui. Practic, încã de atunci am intuit cã el luptã singur sã-ºi salveze viaþa, chiar dacã are doar 14 ani. Salvarea înseamnã transplant de mãduvã în strãinãtate ºi costã peste o sutã de mii de euro. Un copil de numai 14 ani a plecat în aceastã luptã cu moartea singur, deschis ºi sincer. A bãtut la uºa Oamenilor care ajutã oameni fãrã sã cunoascã pe nimeni. Dar a simþit cã uºa se va deschide. Asearã, la OTV, la Dan Diaconescu Direct, s-a petrecut am putea spune fãrã sã exagerãm, o minune, o luptã contra cronometru, o luptã cu viaþa ºi cu moartea. Minutele treceau apãsãtoare, aveam nevoie de 118 mii de euro pentru a-l salva pe Silviu. În prima parte a emisiunii, s-au primit în jur de 2.500 de apeluri, foarte puþin în comparaþie cu suma de care aveam nevoie. Eram triºti. Îi promisesem lui Silviu cã-l vom

ajuta sã strîngã banii sã poatã pleca în Israel. Pãrinþii lui erau în studio, plîngeau continuu. De altfel, toatã lumea de acolo plîngea de durere ºi emoþie. Voiam sã-l ajutãm, minutele treceau ºi nouã nu ne rãmãsese decît speranþa. Am crezut în minunile lui Dumnezeu ºi ale Sfîntului Nicolae.

„Viaþa este ca un trandafir“ Pentru cã este internat la Tîrgu Mureº, am vrut sã-l auzim pentru cîteva momente. L-am sunat, sã ºtim care este starea lui. Marilena Baraþã - Ce faci, Silviu? Cum te simþi? Silviu - Nu mã simt bine. Ameþesc. Dar sã nu le spuneþi pãrinþilor mei. M.B. - Ce þi-a adus Moº Nicolae? S. - Dulciuri. M.B. - Ce-i ceri tu lui Moº Crãciun? S. - Sã mã ajute sã trãiesc. M.B. - Silviu, ce ºtii tu despre viaþã? S. - Viaþa este ca un trandafir, frumoasã, dar se ofileºte repede. Dacã mã duc la Dumnezeu, Îi voi spune cã

m-am luptat mult pentru darul Lui. La asemenea cuvinte, am rãmas muþi de uimire. Profunzimea cuvintelor lui a trecut dincolo de ceea ce credeam cã vom auzi. Aºa este, viaþa este ca un trandafir... Silviu a luptat pentru fiecare zi pe care o are de trãit. Destinul lui a fost clãdit pe luptã ºi el este un învingãtor. Lacrimile lui i-au adus viaþa, pentru cã lacrimile lui au spus totul. Filmul cu el este cutremurãtor. La un moment dat, spune despre Dumnezeu: „Vreau sã mã ajute sã mã fac bine ºi-I promit cã-L voi asculta“. În momentul în care spunea aceste cuvinte, lacrimile îi scãldau obrajii. Sînt lacrimile durerii, ale maturitãþii ieºite din tipare ale unui copil. Minutele treceau ºi încã nu strînsesem cei 118.000 de euro. Nu mai aveam timp, am fi vrut sã-l oprim, dar nu se putea. Plîngeam ºi speram. Atît mai puteam face. Ne uitam pe monitorul computerului, ne uitam la pãrinþi. Ochii le erau scãldaþi în lacrimi. Viaþa fiului lor stãtea în mîinili celor care ne vedeau ºi ne ascultau. Computerul numãra apelurile ºi clipele. La un moment dat,

de 24 de ani, fratele acestuia. La un moment dat, Nicolae Panã a observat cã fratele sãu nu mai este pe platformã, iar cînd a coborît, l-a gãsit pe acesta într-o baltã de sînge. Bãrbatul cãzuse în cap de la o înãlþime de patru metri, suferind o contuzie cerebralã închisã. Victima a fost transportatã de urgenþã la spital, însã numai pentru a se constata decesul la ora 8.30. Cazul a fost cercetat de o echipã de politiºti, dar ºi de reprezentanþi ai ITM Argeº, fiind considerat accident de muncã. Bãrbatul a lãsat în urma sa douã fetiþe ºi o soþie, care fusese internatã ieri la Curtea de Argeº în stare de ºoc. R.C.

am vãzut cã mai aveam doar cîteva minute ºi ar fi trebuit sã încheiem emisiunea. Aveam doar 11.393 apeluri. Ne mai trebuia timp, ne mai trebuia mãcar o jumãtate de orã. Vestea mare a fost cã emisiunea se mai poate prelungi. Speranþele creºteau, o datã cu ele ºi tensiunea. Am uitat de toate. Nu vedeam decît monitorul care numãra zilele lui Silviu: 13.910 apeluri, 16.119, 18.055, 18.745, 19.321... Eram aproape, foarte aproape! Mai aveam nevoie de timp. Am cerut un minut în regie, acel minut îl salva pe Silviu. L-am primit. Monitorul încã numãra. Nu ne venea sã credem! Silviu a primit 25.000 de apeluri, adicã 125.000 de euro! Am bãtut recordul! Silviu Leordean a primit 115.000 de euro ºi el fusese recordul. Marilena Baraþã ºi-a învins propriul record înregistrat tot într-o bãtãlie cu viaþa. Emisiunea ºi-a atins menirea, aceea de a salva încã o viaþã. Silviu va trãi, va înflori din nou, exact ca ºi trandafirul despre care ne spunea. Este emoþionant, frumos ºi înãlþãtor. Silviu este salvat!

A încetat sã batã inima lui Valerian Grigorescu. Cu durere, soþia ºi copiii încearcã sã-ºi anunþe rudele ºi prietenii. E tot ce mai pot face. Înmormîntarea va avea loc pe 11 decembrie 2005, ora 12,00, în comuna Leleasca, sat Afumaþi, judeþul Olt.

Vremea Sîmbãtã Vremea se va rãci. Cerul va prezenta unele înnorãri în cursul nopþii, cînd izolat vor fi condiþii sã ningã slab. Vîntul va sufla slab pînã la moderat, cu unele intensificãri în Bãrãgan. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 ºi 5 grade, iar cele minime între - 7 ºi - 2 grade.

Duminicã Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri în cursul nopþii, cînd izolat vor fi precipitaþii slabe, predominant sub formã de ninsoare. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 ºi 5 grade, iar cele minime între -7 ºi -2 grade. Serviciul Meteo Piteºti

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

10.12.2005  

alãturi de tine! O româncã la Paris ■Ucigaºa are probleme psihice ■Ea se ascundea la Spitalul Vedea pag. 16 Accident în Tîrgu din Vale îîîî...

10.12.2005  

alãturi de tine! O româncã la Paris ■Ucigaºa are probleme psihice ■Ea se ascundea la Spitalul Vedea pag. 16 Accident în Tîrgu din Vale îîîî...

Advertisement