Page 1

Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Consiliul Naţional al Partidului Social Democrat Bucureşti 21-22 octombrie 2011


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 2


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Partidul Social Democrat promovează şi apără Statul Social responsabil Traversăm o perioadă în care actuala putere încearcă să mute atenţia populaţiei de la propria incapacitate de gestiune a crizei la dezbaterea unor „doctrine” parazitare, care ar trebui să justifice politica falimentară a regimului. Propagandiştii de ocazie sau ideologii arvuniţi ai acestui regim politic vorbesc, apăsat, despre „moartea statului asistenţial”, despre „noua şcoală a gândirii de dreapta” şi despre alte asemenea formule bombastice ca să acopere realitatea că România a fost condusă în ultimii 7 ani de Traian Băsescu. În realitate, actualul regim politic se manifestă ca un conglomerat pestriţ de interese clientelare, fără niciun suport doctrinar, bazat pe o majoritate parlamentară imorală şi ilegitimă. Aliat cu un partid care participă la putere fără să fi participat la alegeri şi aflat în căutarea disperată a unei formule de salvare, prin tot felul de proiecte ideologice înşelătoare – de tip Albă ca Zăpada, Mişcarea Populară, Noua Republică etc. – principalul partid de guvernământ confirmă că s-a transformat în orice altceva decât formaţiune politică: în gaşcă, clan, grup mafiot, culminând cu banda de hoţi, unde funcţionează complicitatea şi legea tăcerii. Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 3


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Partidul nostru nu poate rămâne indiferent la aceste realităţi şi nici la tentativele de manipulare şi diversiune ideologică, tot mai insistente, ale actualei puteri. După lansarea, în cadrul USL, a unor programe sectoriale dedicate economiei, industriei, agriculturii, finanţelor, administraţiei, educaţiei şi culturii – programe care dovedesc capacitatea noastră de a da soluţii concrete şi realiste la gravele probleme create de regimul Băsescu – este momentul să aducem în prim-plan suportul doctrinar coerent al abordărilor noastre în diferite domenii. Dorim să arătăm compatrioţilor noştri cum gândim, să dovedim că politica noastră de pe aliniamente social-democrate este modernă, flexibilă, adaptată realităţilor şi pe deplin conectată la soluţiile de fond pe care lumea civilizată le oferă crizei globale în care trăim. Încă de la început trebuie înţeles faptul că această criză mondială este utilizată de regimul Băsescu drept scuză pentru mascarea incompetenţei, nepriceperii şi corupţiei generalizate ce caracterizează guvernarea sub comanda PDL. Actuala putere este vinovată de împingerea în sărăcie a peste 6 milioane de români. A distrus clasa mijlocie şi, în special, antreprenoriatul român. Regimul Băsescu a concentrat avuţia naţiunii în mâinile unui grup restrâns de Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 4


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

clienţi politici, „abonaţi” la contracte publice oneroase. Toate acestea sunt puse de actualul regim sub eticheta goală de conţinut a „morţii Statului Social”. Statul Social, asumat atât de România, cât de şi Uniunea Europeană ca principiu constituţional, înseamnă asumarea de către noi toţi – prin intermediul Statului – a obligaţiei de a asigura prin măsuri economice şi sociale un nivel de trai decent pentru cetăţeni şi, în acelaşi timp, de a garanta că drepturile fundamentale sunt respectate, fără discriminare. Statul social are rolul menţinerii coeziunii sociale prin acţiunea permanentă de diminuare a inegalităţilor existente în societate cauzate de riscurile inerente la care sunt supuşi cetăţenii: îmbătrânire, boală, şomaj, accidente, sărăcie. Statul Social nu este un moft ideologic, ci este o responsabilitate constituţională. Potrivit Constituţiei României, statul trebuie să asigure, prin măsurile economice şi sociale, un nivel de trai decent pentru cetăţeni, să asigure condiţii pentru ca drepturile sociale să fie garantate pentru toţi cetăţenii, fără discriminare. Legea fundamentală a României conţine şi obligaţia de solidaritate Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 5


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

a statului faţă de cei mai dezavantajaţi. România a ratificat Carta Socială Europeană pe care s-a angajat în faţa Consiliului Europei şi a cetăţenilor săi să o respecte. Conform Tratatului de la Lisabona, „Uniunea (...) acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social, precum şi pe un nivel înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului. Aceasta promovează progresul ştiinţific şi tehnic. Uniunea combate excluziunea socială şi discriminările şi promovează justiţia şi protecţia socială, egalitatea între femei şi bărbaţi, solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului” (art. 3). PDL şi sateliţii săi politici, sub pretextul crizei economice şi în dispreţul total al Constituţiei României şi al tratatelor europene, au inventat teoria că Statul Social ar fi vinovat pentru situaţia în care de fapt, ei înşişi au adus ţara. Statul social este cel care păstrează legăturile de solidaritate între cetăţeni. Opusul Statului social este starea de anarhie şi de menţinere sau aruncare în sărăcie a milioane şi milioane de oameni.

Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 6


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Disputa dintre „Statul minimal” şi „Statul maximal” – sau cum vrea să-l boteze actuala putere – este falsă, întrucât în România prezentului chiar existenţa instituţiilor democratice ale statului şi funcţionarea lor în slujba cetăţenilor sunt puse sub semnul întrebării. Raţiunea politicianistă a regimului este limpede: sesizând că soluţiile noastre sunt mult mai corecte şi mai adecvate realităţilor, puterea loveşte în Statul Social de care este ataşată politica partidului nostru, cu speranţa că, astfel, va lovi în noi. Încercând să discrediteze, sub toate formele Statul Social, actuala putere vrea, de fapt, să discrediteze politicile noastre realiste, care vor aduce modificări în bine pentru toţi cetăţenii ţării. Principalul obiectiv politic al actualei majorităţi guvernamentale, conduse în mod direct de Traian Băsescu, este să lovească, presaţi de disperarea că vor pierde puterea, în soluţiile şi politicile noastre, ataşate de Statul Social responsabil, care ţin seama deopotrivă de constrângerile crizei, de situaţia concretă a României, dar şi de starea socială a oamenilor şi, mai ales de principiile constituţionale ce fundamentează statul român, membru al Uniunii Europene.

Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 7


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Considerăm că a sosit momentul să ieşim din minciună. Este vremea adevărului: NU Statul Social se află la rădăcina crizei economice globale, ci marile bănci şi corporaţii, care în numele mitologiei „pieţelor care se autoreglementează” au transformat speculaţia în esenţa capitalismului financiar1. NU politicile solidarităţii sunt cauza crizei economice, ci dimpotrivă, politicile prin care avuţia s-a mutat de la salarii la profit şi capital. NU cei mulţi şi săraci sau clasa de mijloc au fost principalii beneficiari ai creşterii economice în vremuri de prosperitate, ci marele capital financiar, care a acumulat profituri uriaşe prin speculaţii şi prin menţinerea unor salarii de mizerie pentru angajaţi. NU Statul Social este cauza principală a îndatorării uriaşe a statelor în Europa, ci acţiunea guvernelor pentru a salva de la faliment băncile private, care au dat credite celor săraci din economiile celor bogaţi, acumulate tocmai pe seama subsalarizării 1 José Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, în Discursul pe 2011 privind starea Uniunii, 28 septembrie 2011 declara: „În ultimii trei ani, statele membre – ar trebui să spun contribuabilii – au acordat sectorului financiar ajutoare şi garanţii în valoare de 4,6 trilioane de euro (4 600 miliarde – n.n.). A sosit timpul ca sectorul financiar să îşi aducă, la rândul său, contribuţia în favoarea societăţii”.

Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 8


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

primilor. Europa şi România sunt în criză pentru că reprezentanţii capitalismului speculativ financiar doresc să continue politica de privatizare a câştigurilor şi de socializare a pierderilor. „Unii cu câştigurile, alţii cu pierderile” este deviza celor care doresc să distrugă Statul Social, ignorând că este riscant chiar şi pentru orice insulă de bogăţie să fie înconjurată de o mare tot mai întinsă a sărăciei, malnutriţiei, bolilor, infracţionalităţii, analfabetismului. Statul Social este pus în pericol de forţele egoismului rapace, justificat prin mitologia compromisă a „pieţelor perfecte”, care se autoreglează. Cei care au susţinut atotputernicia pieţelor au înregistrat un eşec ireversibil odată cu actuala criză. Ideea adversarilor Statului Social, că piaţa liberă poate fi asemenea unui Cazino, încredinţat spre administrare jucătorilor, cu speranţa că aceştia se vor autodisciplina, s-a dovedit dramatică şi falimentară. PSD respinge atacurile PDL asupra funcţiilor sociale ale statului european modern PSD se declară apărătorul responsabil al valorilor solidarităţii şi justiţiei sociale, opunându-se cu toate mijloacele politice asaltului furibund şi iresponsabil pe care actualul regim şi ideologii săi de ocazie îl duc cu toate mijloacele asupra Statului Social. Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 9


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

PSD respinge nu numai la nivel doctrinar abordările dispreţuitoare ale actualei puteri la adresa drepturilor sociale fundamentale, ci şi în mod practic, prin viziunea economică şi socială afirmată în cadrul USL, menită să înlăture toate relele pe care actualul regim politic le-a generat şi le-a impus în societatea românească. Fundamentată pe principiile Statului Social responsabil, acţiunea noastră politică se opune categoric tuturor măsurilor anti-sociale adoptate de actualul regim, cum sunt:  menţinerea unui nivel scăzut de salarizare, pentru a obţine competitivitate prin aşa-numitul „dumping social”. Niciun stat european nu îşi construieşte viitorul dorind să menţină salariile scăzute, ci are ca obiectiv realizarea unei economii performante, bazate pe cunoaştere;  supraimpozitarea muncii şi subimpozitarea capitalului, cu predilecţie a câştigurilor din activităţi speculative;  dezechilibrarea raporturilor dintre angajat şi angajator în favoarea celui din urmă, pentru a transforma salariatul într-un sclav modern;  privatizarea la orice preţ, fără ca Statul să aibă capacitatea efectivă de reglementare şi control al pieţei. Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 10


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Pe ultima sută de metri a guvernării, PDL doreşte să dea mai multe „tunuri” în materie de privatizare, fiind uşor de înţeles în favoarea cui anume;  menţinerea unui sistem de impozitare nediferenţiat al veniturilor cetăţenilor, care adânceşte polarizarea socială şi îi face pe cei săraci şi mai săraci, mutând avuţia tot spre cei mai bogaţi;  privatizarea sistemului medical şi reducerea pachetului de servicii medicale decontate, pe principiul „dacă nu ai bani, poţi să mori”;  destructurarea sistemului educaţional prin închideri de şcoli, salarii foarte scăzute şi culpabilizarea cadrelor didactice;  reducerea cu 12% a puterii de cumpărare pensionarilor doar în anii 2010-2011;

a

 menţinerea discrepanţei dintre femei şi bărbaţi în privinţa veniturilor şi oportunităţilor;  stigmatizarea politică şi culturală a persoanelor ce au nevoie de sprijinul societăţii pentru a avea o viaţă decentă, prin transformarea persoanelor protejate social în ţapi ispăşitori ai crizei economice. Subliniem că ponderea în PIB a cheltuielilor sociale, în România, este jumătate faţă de media cheltuielilor în Uniunea Europeană; Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 11


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

 culpabilizarea segmentului larg al pensionarilor, învinuiţi că prin numărul procentual mare al acestora şi al deficitului bugetului de pensii, cetăţenii nu pot beneficia de investiţii în infrastructură, România nu poate progresa economic;  refuzul dialogului social, ca formă de ignorare a vocii şi interesului cetăţenilor. PSD construieşte Statul Social responsabil Statul Social responsabil pentru care milităm şi pe care-l vom reface după câştigarea alegerilor de către USL, va fi un stat (parlament, guvern, autorităţi centrale şi locale) care se va manifesta: 1. Responsabil pentru locuri de muncă numeroase şi bine plătite. Nicio societate nu poate ieşi din cercul vicios al sărăciei dacă are locuri de muncă puţine şi prost plătite. Soluţia pe termen mediu şi lung este de a crea în România cât mai multe locuri de muncă, numeroase şi bine plătite. România are nevoie de o creştere treptată şi sustenabilă a nivelului de salarizare atât în domeniul public cât şi în economia privată. Dezvoltarea continuă a competenţelor şi capacităţilor românilor se poate face prin educaţie, formare profesională şi politici sociale

Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 12


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

active, astfel încât fiecare să poată contribui şi să aibă locul său în economia cunoaşterii. 2. Responsabil pentru scăderea impozitelor şi contribuţiilor sociale pe muncă, simultan cu suprataxarea câştigurilor obţinute din activităţi speculative. Marea problemă a României o reprezintă cuantumurile ridicate ale impozitelor şi contribuţiilor sociale pe muncă. Refuzând populismului soluţiilor simple, PSD consideră că România are nevoie de un proces gradual de reducere a costurilor pe forţa de muncă, simultan cu creşterea taxelor pe proprietatea nelucrativă şi pe câştigurile obţinute din operaţiuni speculative. PSD consideră că au fost distribuite nedrept costurile tranziţiei. Ţăranii, pensionarii şi salariaţii care au suportat cea mai mare parte a costurilor au avut cel mai puţin parte de beneficiile tranziţiei. Această nedreptate trebuie corectată! Obiectivul politic prioritar al unei guvernări viitoare trebuie să fie compensarea – printr-un sistem corect de deductibilităţi, prin creşteri salariale fundamentate economic, prin indexări de pensii şi prin măsuri de protecţie socială individualizată şi categorială – a costurilor suplimentare ale tranziţiei, care au fost suportate mai ales de cei care au sărăcit în perioada Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 13


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

tranziţiei: ţăranii, pensionarii, salariaţii şi, dintre aceştia, mai ales bugetarii – personalul din învăţământ, sănătate, asistenţă socială, administraţie, armată, poliţie etc. Trebuie stopată minciuna prin care se consideră că pensionarii sunt „asistaţi social”. Pensionarii şi-au plătit de-a lungul anilor propria pensie şi au dreptul acum la venituri decente, în baza principiului solidarităţii între generaţii. 3. Responsabil pentru ameliorarea recentului Cod al Muncii, în vederea restabilirii protecţiei salariatului în faţa abuzurilor companiilor. PSD îşi propune să participe la refacerea echilibrului necesar al relaţiilor de muncă printr-o nouă legislaţie, de completare a Codului muncii, astfel încât acesta să ofere protecţie salariaţilor în faţa companiilor, asigurând acestora din urmă posibilitatea de a se adapta flexibil şi operativ la schimbările din economie. Statul Social responsabil susţinut de PSD presupune responsabilizarea fiecărui participant la viaţa economică. Angajaţi şi angajatori au drepturi şi obligaţii legate de eficienţa economică dar şi de calitatea vieţii lucrătorilor. Responsabilitatea socială a companiilor va trebui încurajată mai mult în cadrul conceptului de guvernare corporatistă. Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 14


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

4. Responsabil pentru a face privatizări doar acolo unde este nevoie. Nu trebuie înlocuit monopolul de stat cu monopolul privat. PSD nu respinge, în principiu, privatizarea ca un instrument pentru creşterea eficienţei economice, dar simpla privatizare nu poate rezolva toate problemele de competitivitate şi nici nu trebuie repetate erorile trecutului în materie de privatizare. PSD se opune transformării monopolurilor de stat în monopoluri private, îndeosebi în domeniile strategice şi în sectoarele care asigură bunuri sociale esenţiale: sănătate, educaţie, transport public, transportul energiei ş.a. 5. Responsabil pentru un sistem de impozitare diferenţiată: mai puţin de la cei săraci, mai mult de la cei bogaţi. Criza a adus cu sine, peste tot în lume unde se manifestă, o concluzie pe care nu o dată a susţinut-o şi partidul nostru: sistemul cotei unice a funcţionat ca un generator agravant al crizei şi dizolvant al statului social. În România, rezultatul de sinteză al aplicării cotei unice este că diferenţa dintre veniturile primilor 20% cei mai înstăriţi din populaţie şi cei 20% cu cele mai scăzute venituri este cea mai mare din Uniunea Europeană (7,04% faţă de media europeană de 4,95%). România este în vârful inegalităţii Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 15


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

sociale în Uniunea Europeană alături de alte state de la periferie: Letonia, Lituania, Portugalia. Această situaţie trebuie corectată prin revenirea la un sistem de impozitare diferenţiată a veniturilor persoanelor fizice: cei mai sărăci să plătească mai puţin, deoarece şi beneficiază mai puţin de bunurile publice, iar cei mai bogaţi să plătească mai mult, deoarece profită mai mult de bunurile şi serviciile realizate din resurse publice. Solidaritatea socială nu este o dogmă ideologică a stângii, ci o condiţie a succesului naţiunilor. „Războiul româno-român” a devenit politică de stat sub regimul Băsescu. Dezbinată, România nu are nicio şansă să depăşească vremurile grele ce vor urma. 6. Responsabil pentru sănătatea oamenilor. Spitalele şi policlinicile de stat nu trebuie închise sau privatizate, ci sprijinite pentru a fi mai accesibile şi performante. Mai mult decât oriunde, în cazul sistemului de sănătate se dovedeşte valoarea principiului social-democrat „DA, economiei de piaţă, NU societăţii de piaţă”. Spitalele şi policlinicile de stat nu pot fi transformate în firme orientate spre profit, în timp ce numeroşi români ar fi lăsaţi să moară cu zile pentru că nu au bani pentru a-şi plăti serviciile medicale. Sistemul de sănătate Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 16


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

publică poate funcţiona doar dacă se aplică principiul solidarităţii contributorilor: o îngrijire decentă pentru toţi cetăţenii, iar cei care au posibilităţi se pot îndrepta spre sistemul privat. Universalitatea dreptului la viaţă (implicit la îngrijire medicală) este un principiu fundamental al democraţiei, pe care PSD îl apără necondiţionat. Dorinţa celor care încearcă privatizarea doar în domenii cum ar fi chirurgia estetică, obstetrica, lăsând celelalte domenii ale sănătăţii în sarcina statului trebuie încadrată într-un sistem de reglementări care să aibă în vedere interesele sociale largi, ale întregii populaţii, nu doar ale categoriilor profesionale vizate. 7. Responsabil pentru gradul de cultură şi instruire al tuturor categoriilor sociale. Educaţia este cu adevărat unica şansă a României. România a cunoscut prea numeroase şi extravagante „reforme ale educaţiei”, al căror rezultat este, în mod evident, nesatisfăcător. Pentru ca educaţia să poate deveni principalul motor de dezvoltare al României, este obligatoriu să restabilim încrederea în valoarea şi utilitatea socială a educaţiei, atât de discreditate de regimul actual. Salarizarea cadrelor didactice şi a specialiştilor din sistemul de cercetare-dezvoltare Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 17


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

va fi pe măsura utilităţii sociale ridicate a acestora; experimentele şi ambiţiile personale privind „reforma educaţiei” vor înceta, iar sistemul educaţional va avea o structură predictibilă. 8. Responsabil pentru apărarea celei mai de preţ cuceriri a ultimelor două decenii: climatul democratic în societatea românească. Democraţia paritară este o necesitate, nu un moft ideologic. În pofida unor succese limitate, inegalităţile între femei şi bărbaţi sunt încă vizibile în România. Pe piaţa muncii, femeile sunt larg defavorizate şi discriminate. Cele mai recente studii demonstrează o diferenţă de 14% în salarizarea femeilor şi bărbaţilor la muncă şi calificări egale. România trebuie să aibă un angajament mai clar şi mai precis pentru asigurarea promovării egale a femeilor şi bărbaţilor pentru funcţii de responsabilitate şi un cod special pentru egalitatea de acces şi egalitatea de tratament în toate instituţiile şi serviciile publice (inclusiv în Parlament). 9. Responsabil faţă de cei mai slabi, de persoanele cu dizabilităţi şi de persoanele cu venituri foarte mici. Sub regimul Traian Băsescu „legea junglei” a fost transformată într-o veritabilă Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 18


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

doctrină oficială. Persoanele dezavantajate social au fost împinse şi mai mult spre periferia societăţii, iar concetăţenii cu venituri mici sau dizabilităţi au fost atacaţi şi stigmatizaţi social. PSD consideră, dimpotrivă, că societatea nu poate funcţiona dacă nu există puternice legături de solidaritate între cei mai puternici şi cei mai slabi, între bogaţi şi săraci, între tineri şi bătrâni, între cei sănătoşi şi persoanele aflate în suferinţă. România trebuie să redevină o PATRIE pentru toţi cei 22 milioane de cetăţeni, nu doar pentru o infimă minoritate, a celor bogaţi. România trebuie să redevină o societate incluzivă, iar PSD îşi propune să realizeze acest lucru. 10. Responsabil pentru asigurarea unui climat de dialog, de comunicare civilizată şi solidaritate umană în societate. Considerăm că dialogul social este un element indispensabil într-o societate democratică. Or, prin legile promovate de regimul Băsescu, respectiv Codul muncii şi Legea dialogului social, rolul sindicatelor şi implicit cel al dialogului social a fost drastic minimalizat. Acest lucru este dovedit prin faptul că aceste legi au fost adoptate prin asumarea răspunderii de către guvern şi fără o consultare reală a partenerilor sociali. PSD consideră că are obligaţia de a revigora dialogul Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 19


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

social între organizaţiile sindicale şi patronale, cu implicarea ONG-urilor, dialog apt să formuleze noi răspunsuri la noile provocări ale globalizării. PSD are o lungă tradiţie a dialogului social real şi fructuos, iar viitorul său guvern va readuce normalitatea consultărilor sistematice cu sindicatele şi patronatele. Realizarea unui Stat Social responsabil este o datorie politică şi o obligaţie de interes naţional România este un stat social, aparţinând marii familii a statelor europene moderne. Opţiunea poporului român, afirmată, cu claritate, în Constituţie, este ca statul să asigure, prin măsurile economice şi sociale, un nivel de trai decent pentru toţi cetăţenii, fără discriminare. Partidul Social Democrat crede, fără rezerve, în obligaţia de solidaritate a statului faţă de cei mai dezavantajaţi. Partidul Social Democrat militează pentru un stat social modern şi flexibil, capabil să asigure protecţia socială a cetăţenilor săi, dar care asigură eficienţa economică necesară unui nivel ridicat al investiţiilor.

Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 20


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

Partidul Social Democrat crede cu tărie în dezvoltarea în România a unui Stat Social responsabil. Partidul Social Democrat consideră Statul Social responsabil ca unica şansă pentru reinstaurarea democraţiei în România, pentru reintroducerea statului de drept, a domniei legii, a coeziunii sociale şi a dialogului civilizat în cadrul societăţii. Partidul Social Democrat consideră Statul Social responsabil ca unica şansă pentru redarea demnităţii poporului român, demnităţii copiilor, elevilor şi profesorilor, redarea demnităţii cadrelor medicale, a funcţionarilor, a persoanelor cu dizabilităţi, pentru redarea demnităţii părinţilor şi bunicilor noştri, a pensionarilor. Partidul Social Democrat consideră Statul Social responsabil ca singura modalitate prin care poate fi asigurată competitivitatea. Partidul Social Democrat consideră statul social responsabil pentru gradul de cultură şi instruire al tuturor categoriilor sociale, pentru promovarea unui sistem educaţional competitiv, flexibil şi modern care să asigure un viitor tinerilor săi. Partidul Social Democrat consideră Statul Social responsabil ca unica şansă pentru creşterea numărului Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 21


Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL

locurilor de muncă dar şi pentru îmbunătăţirea securităţii sociale a cetăţenilor săi. PSD a fost şi rămâne apărătorul responsabil al valorilor solidarităţii şi justiţiei sociale. AVÂND CETĂŢENII ALĂTURI DE NOI, ROMÂNIA VA REDEVENI UN STAT SOCIAL RESPONSABIL!

DOAR ÎMPREUNĂ PUTEM CLĂDI UN STAT SOCIAL RESPONSABIL!

Consiliul NaŃional al Partidului Social Democrat Bucureşti – 21-22 octombrie 2011 22

PSD Stat Social  

Partidul Social Democrat promovează şi apără STATUL SOCIAL RESPONSABIL Consiliul Naţional al Partidului Social Democrat Bucureşti 21-22 octo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you