Page 1

INGRESSOS I DESPESES ESTRUCTURALS GRUP MIXT – CUP-AE 2013 INGRESSOS 1. Ingressos Grup Mixt – CUP-AE Subvenció anual fixa de 480.444€. Per comparativa amb altres grups parlamentaris: -

GP Ciutadans

1.175.333€

-

GP ICV-EUiA

1.573.259€

-

GP PPC

2.282.148€

-

GP PSC

2.238.630€

-

GP ERC

2.481.111€

-

GP CiU

5.464.074€

2. Ingressos diputats Grup Mixt – CUP-AE: què els ingressen net? a. David Fernández Assignació Portaveu anual:

47.439,60€

Dietes per desplaçament (resident municipi entre 81-190km):

28.002,52€

TOTAL ANUAL

75.442,12€

b. Quim Arrufat Assignació portaveu comissió:

31.776,42€

Dietes per desplaçament (resident municipi fins 80km):

26.083,59€

TOTAL ANUAL

57.860,01€

c. Georgina Rieradevall (5 mesos) Assignació portaveu comissió:

14.159,63€

Dietes per desplaçament (resident municipi fins 80km):

12.038,58€

TOTAL ANUAL

26.189,21€

d. Isabel Vallet (7 mesos) Assignació portaveu comissió:

21.034,94€


Dietes per desplaçament (resident municipi fins 80km):

12.345,84€

TOTAL ANUAL

33.380,78€

TOTAL INGRÉS ANUAL DIPUTATS

192.881,11€

3. Ingressos diputats Grup Mixt – CUP-AE: què es queden? a. David Fernández Sou acordat

19.138,72€

Complement per allotjament

1.400,00€

Dietes (aprox)

3.600,00€

TOTAL

24.138,72€

b. Quim Arrufat Sou acordat

19.138,72€

Complement per allotjament

1.400,00€

Dietes (aprox)

3.600,00€

TOTAL ANUAL

24.138,72€

c. Georgina Rieradevall (5 mesos) Sou acordat

10.738,72€

Dietes (aprox)

224,00€

TOTAL ANUAL

10.982,72€

d. Isabel Vallet (7 mesos) Sou acordat

13.440,00€

Dietes (aprox)

2.100,00€

TOTAL ANUAL

15.540,00€

TOTAL ES QUEDEN ANUAL DIPUTATS

74.800,16€

4. Ingressos diputats Grup Mixt – CUP-AE: què traspassen a CUP? a. David Fernández

51.303,40€


b. Quim Arrufat

33.721,29€

c. Georgina Rieradevall (5 mesos)

15.459,49€

d. Isabel Vallet (7 mesos)

17.840,78€

TOTAL DONACIÓ ANUAL DIPUTATS

118.324,95€

DESPESES 1. Alliberats/des Grup Mixt – CUP-AE: cost total a. Anna Gabriel (8 mesos, jornada completa, 1400€/nets mes)

20.995,49€

b. Liliana Vilanova (8 mesos, jornada compl, 1680€/nets mes)

23.184,56€

c. Víctor Reixach (8 mesos, jornada completa, 1400€/nets mes)

20.494,34€

TOTAL COST ALLIBERATS

64.674,39€

--------NOTA 1: En David, en Quim i na Georgina van cobrar la totalitat de la primera nòmina del Parlament en concepte de pagament de l’activitat de la campanya electoral. Als mesos de febrer, març i abril van cobrar 1.600€ nets/mes. A partir de maig, es van aplicar els nous criteris aprovats en l’ANE d’Olot (de 1.400€ a 1680€ nets/mes en funció necessitats socioeconòmiques). NOTA 2: Les dietes de desplaçament les paguen els diputats de la pròpia butxaca i després a finals de mes se’ls hi torna, no hi guanyen res.

Ingressos i despeses estructurals del grup de la CUP-AE  
Ingressos i despeses estructurals del grup de la CUP-AE  

Ingressos i despeses estructurals del grup de la CUP-Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya.

Advertisement