Page 71

GRUPS DE TREBALL - DOCUMENTS EN DEBAT

El retrocés de la socialització de l’espai públic, sumat a la criminalització i la restricció d’aquest ha fet que els diferents governs, locals i centrals, hagin provocat de facto una renúncia de la llibertat de què disposàvem abans de la instauració d’aquesta normativa restrictiva.

Elements per al debat i la definició d’estratègies

Punt de vista sobre l’actual situació

• •

Descomposició de les ordenances de civisme, i derogació de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció Ciutadana.

Malgrat aquest tema sigui molt extens, havent realitzat un anàlisi de la situació que viuen els Països Catalans, entenem que abans de res caldria delimitar quins punts afecta aquesta regularització: •

• •

• • • • •

Ús de l’espai públic (imposar un ús restrictiu d’ordenament en funció d’uns interessos o moral determinada). Segregació per classe (regular només aquelles coses que afecten a barris a on hi ha un alt índex de persones en situació o risc d’exclusió social). Criminalització de les classes més desfavorides, i enfortiment dels interessos de classes minoritàries (com podria ser la pressió exercida pels comerciants de Barcelona per aprovar una normativa del civisme restrictiva). Sancionar drets fonamentals (concentracions, manifestacions, ocupacions d’espai públic de caràcter reivindicatiu). Evitar la difusió d’idees o convocatòries polítiques (permetre només posar cartells, o pancartes a llocs autoritzats, previ pagament i sancionar només a aquells posats amb lemes reivindicatius o crítics). Augmentar el control vulnerant la intimitat dels ciutadans mitjançant videocàmeres als carrers. Relacionat amb la mobilitat, reduir o eliminar llocs d’aparcament, establint zones de pagament gestionades per empreses privades, i per tant, la privatització de facto de l’ús de l’espai públic. Restricció de l’ús d’equipaments municipals. Monopolització per part del consistori de l’ús i dinamització de l’espai públic. Extrema reglamentació de l’ús de l’espai públic. Regulació poc clara, que deixa un gran marge d’arbitrarietat en les sancions. Manca de garanties legals en els procediments sancionadors.

• •

• •

Debatre sobre la recuperació de l’espai públic. Elaborar un decàleg de l’ús de l’espai públic de forma participativa, a on els agents col·lectius afectats puguin tenir veu i vot, per tant, els veïns i les veïnes hi han de tenir un pes determinant a l’hora de decidir-ne els usos i finalitats, les normes de convivència, el model de gestió, etc. Debatre sobre la gestió de l’espai públic realitzat per i des de les entitats i col·lectius dels pobles, barris, districtes... En els caos com a Barcelona, ateses les funcions específiques de la Guàrdia Urbana, debatre sobre la necessitat de la dissolució del seu cos d’antiavalots. Control social i retirada de càmeres de videovigilància. Foment d’un model de seguretat ciutadana, augmentant la vida al carrer com a mecanisme de prevenció de delinqüència. Elaboració de controls de qualitat de la gestió de l’espai públic. Foment de tallers i xerrades enfocades a evitar la criminalització per raons de sexe, procedència, classe social... Debatre sobre mecanismes i accions contra la segregació i el racisme institucional.

Gestió dels recursos policials municipals Àmbit d’Actuació Els cossos municipals de policia són una institució molt arrelada als diferents punts del nostre territori. Amb història i funcions molt diverses han estat objecte de regulacions comunitàries per tal de vetllar per la seva homogeneïtzació i dotació de suports logístics, formatius i administratius a més de la necessària coordinació amb la resta de policies d’àmbit supramunicipal. L’anàlisi d’aquests cossos és oportú perquè afecten a la realitat administrativa més propera a la ciutadania,

71

Documents programàtics - Grups treball de la CUP  
Documents programàtics - Grups treball de la CUP  

Documents programàtics - Grups treball de la CUP http://cup.cat/grupsdetreball

Advertisement