Page 1

La tim ba

apunts per la unitat popular

2n semestre 2017, núm 3. 1a època, La Canonja

Municipalisme per a una República

SUMARI

· Pàg. 2 i 3: En nom de la cohesió social i tarificacions socials · Pàg. 4 i 5: La feina al ple · Pàg. 6 i 7: Entrevista a Xavi Milian i l’1 d’octubre

lacanonja.cup.cat twitter.com/cuplacanonja facebook.com/cuplacanonja


La timba Apunts per la unitat popular

En nom de la cohesió social

2n semestre 2017 núm. 3

La República, no com un simple canvi de banderes, sinó com a eina democràtica per fer net.

Bloquejar l’economia i tantes entitats pendents d’aquesta economia -a través de l’article 155CEtambé és fracturar la societat. La “Llei Mordassa” és també fractura social. És aquest l’Estat on volem viure? Ghandi ja deia que quan una llei és injusta, el més correcte és desobeir. Doncs desobeïm, trenquem amb aquest règim caducat i governem-nos.

Darrerament, certs polítics han dit que el procés independentista crea “fractura social”. Parlem de fractura social: un Estat sense separació de poders, que agredeix persones, que vol imposar per la força les seves idees, que tapa judicis de corrupció del partit que governa, que retalla el dret de poder-se manifestar, que prohibeix la llibertat d’expressió, que vol tancar televisions i revistes satíriques, que ofega la cultura, que querella més de 700

Per tal de materialitzar la República, la sobirania ha de tornar a les persones. Només amb el Procés Constituent de la nova República podrem revertir les condicions de la vida de la classe treballadora. Ja no hi tenim cabuda en aquest Estat actual. Gràcies al poble que ha dit prou, som a les portes d’una República popular. La República, no com un simple canvi de banderes, sinó com a eina democràtica per

alcaldes, i que empresona sense miraments -mentre dota el feixisme de plena impunitat- sí crea fractura social. De les 57 lleis aprovades entre 2012 i 2015 pel Parlament de Catalunya, 16 han estat suspeses pel Tribunal Constitucional, afectant negativament a matèries com l’habitatge, la pobresa energètica, el dret a la participació política, el comerç, la prohibició del fracking, el comerç o la igualtat entre homes i dones. Fomentar la fractura social és anar en contra del sistema educatiu que tant ha ajudat a cohesionar aquest país.

fer net. Tenim 155 motius, i més, per avançar cap a la república i convidar a sumar-s’hi a la resta dels Països Catalans, i si així ho volen també, a la resta de pobles de l’Estat perquè construeixin repúbliques germanes. Repúbliques sense corrupció política ni financera, amb feina per a tothom, amb sous i habitatges dignes, amb una escola pública i de qualitat; unes repúbliques feministes, inclusives, per al bé comú de totes i tots. En definitiva, un lloc més just on viure i més democràtic.

LA TIMBA

Apunts per la Unitat Popular REDACCIÓ, DISSENY I MAQUETACIÓ CUP LA CANONJA FOTOGRAFIA PORTADA: Albert Dols Domingo TIRATGE I COSTOS Tiratge: 800 exemplars Cost: 500 €

2


La timba Apunts per la unitat popular

2n semestre 2017 núm. 3

La feina al Ple TARIFICACIÓ SOCIAL I BONIFICACIONS AMBIENTALS

Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre

Ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost

béns immobles

sobre construccions, instal·lacions i obres

Proposta: noves bonificacions del 50% en edificis amb aprofitament solar tèrmic o elèctric, que garanteixin el màxim d’autosuficiència energètica possible. El compromís que vam aconseguir per part de l’equip de govern fou que s’havia d’analitzar en base al Codi Tècnic d’Edificació i que en les modificacions fiscals pel 2019 s’estudiarà la seva conveniència.

Propostes:

Ordenança fiscal número 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic Proposta: incorporar bonificacions progressives amb criteris de renda en les taxes de l’ensenyament per adults i en la utilització de les instal·lacions de la piscina municipal. La resposta per part de l’equip de govern va ser negativa, al·legant que els usuaris ja pagaven poc i que no eren necessàries aquestes bonificacions socials. Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries Proposta: aplicació d’una tarificació social progressiva per l’impost de la brossa en habitatges i que els ajuts actuals que reben els pensionistes per aquest impost, s’integrin a l’ordenança. La resposta per part de l’Ajuntament va ser que s’estudiaria per a incorporar-ho a les modificacions fiscals pel 2019, per aquest motiu la CUP vam emetre el nostre vot de confiança.

1. actualitzar aquesta ordenança per tal d’incorporar el nou catàleg de patrimoni del POUM de la Canonja, entrat recentment en vigor, de manera que els titulars d’aquest patrimoni històric es puguin acollir a les corresponents bonificacions. 2. noves bonificacions del 95% en obres per incorporar aprofitaments solars tèrmics o elèctrics, aquesta proposta també s’haurà d’analitzar en base al Codi Tècnic d’Edificació i que en les modificacions fiscals pel 2019 s’estudiarà la seva conveniència. Ordenança número 12, reguladora dels preus públics Proposta: 1. Preus públics per les activitats del Casal d’Estiu municipal i pel Casal Juvenil: augment del màxim de bonificació del 75% al 90%, incrementant del 20% al 30% les bonificacions per famílies amb ingressos per sota de l’indicador de renda de suficiència (IRSC) i del 10% al 15% per famílies monoparentals o nombroses. 2. Incorporació de criteris socials en els preus dels abonaments de les instal·lacions del Poliesportiu municipal.

3


La timba Apunts per la unitat popular

2n semestre 2017 núm. 3

La feina al Ple ES PRESENTA LA GUIA PER L’APLICACIÓ DE LA LLEI CONTRA L’HOMOFÒBIA

Aquesta guia pretén dotar als ciutadans i ciutadanes d’eines per combatre l’homofòbia, denunciar-la i saber com aplicar els instruemnts legals que ofereix l’actual legislació a Catalunya. Aquest estiu va tenir lloc la presentació de la guia de lectura fàcil de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta guia pretén dotar als ciutadans i ciutadanes d’eines per combatre l’homofòbia, denunciar-la i saber com aplicar els instruments legals que ofereix l’actual legislació a Catalunya. L’acte de presentació va comptar amb la participació d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya. La CUP demanarem que aquest compromís de l’Ajuntament vagi més enllà i s’ofereixin recursos, formació i seguiment de possibles casos de LGTBIfòbia al nostre poble.

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2018 En el passat Ple del 30 de novembre, en el que es van debatre els Pressupostos Municipals pel 2018, la CUP vam poder constatar com es presentaren uns pressupostos calcats als de l’any anterior excepte les inversions. En aquesta ocasió vam decidir no presentar observacions ni aportacions als pressupostos. El motiu és que en els últims dos anys hem estat treballant a fons els pressupostos municipals i hem presentat propostes ben fonamentades, algunes de les quals sempre eren rebudes amb un “ho estudiarem per l’any que ve”, però a la pràctica, cap de les nostres propostes ha estat mai acceptada ni estudiada. Per aquest motiu, des de l’Assemblea Local de la CUP vam anunciar que des d’ara mateix ens posarem a treballar per intentar elaborar uns pressupostos alternatius per l’any 2019, els quals sotmetre’m a votació popular. Si des de les institucions no se’n permet construir alternatives, ho continuarem fent des dels carrers i amb més energia que mai.

PRESENTEM AL·LEGACIONS CONTRA LA REVISIÓ DE L’ AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE GRIÑÓ PER NOMBROSOS EPISODIS DE MALES OLORS La CUP de la Canonja hem presentat al·legacions contra la sol·licitud de renovació de l’autorització ambiental de l’empresa Griñó, dedicada a la gestió de residus urbans i industrials, i situada al terme municipal de Constantí. El motiu de les al·legacions és que l’empresa ha estat la causant dels nombrosos episodis de males olors que ha sofert la Canonja els últims anys,

unes pudors de brossa originades en les males installacions de l’empresa. Malgrat que les denúncies veïnals van ser registrades i que la Guàrdia Municipal de la Canonja va aixecar diferents actes degut a les queixes, l’empresa segueix dient que els seus estudis odorífers demostren que no tenen cap responsabilitat.

Que proposem? 1. l’empresa aporti solucions tecnològiques per la reducció de les pudors 2. es facin estudis de qualitat de l’aire que rep la gent a les seves cases durant els episodis de males olors i que els estudis no es limitin a dins de la indústria, com fins ara. 3. la Generalitat actuï sobre l’empresa degut als residus que l’empresa escampa als camps del seu voltant degut al vent i a que les seves instal·lacions no estan ben tancades. 4


La timba Apunts per la unitat popular

2n semestre 2017 núm. 3

DENUNCIEM LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA A LA CANONJA Després que fa uns mesos el Grup Municipal de la CUP vam demanar que l’Ajuntament de la Canonja fes mesuraments acústics, per tal de determinar si hi havia o no contaminació acústica al poble, ara la CUP hem tingut accés a l’informe que va emetre la Generalitat al respecte. Durant el mes de febrer d’aquest any 2017 els tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat van fer mesuraments acústics a tres punts del poble: Sector Nord, Carrer Marina i Avinguda de la Pineda. Els resultats dels mesuraments efectuats indiquen que, en tots els tres punts, hi ha hagut incompliments dels límits de soroll marcats per llei almenys en algun moment del dia. On?

Sector Nord

Carrer Marina

Avinguda de la Pineda

Quan?

Durant la nit

Vespre i nit

24 hores del dia.

D’on prové

Trànsit de l’autovia A7

Polígon químic

polígon químic

Que proposem? 1. adopció de mesures per determinar l’origen de la contaminació per part de les empresses del sector químic. 2. impuls de mesures concretes per part del sector químic 3. aprovació d’un Pla d’Acció en matèria acústica d’àmbit supramunicipal per part de la Generalitat

LA CUP S’ABSTÉ EN EL DEBAT SOBRE L’ACORD AMB LA COOPERATIVA El passat 27 de juliol es va debatre sobre l’acord que va permetre la compra del patrimoni de la Cooperativa a l’Ajuntament, el pagament dels deutes als impositors i l’ajornament del cobrament del deute amb l’Ajuntament. En aquest punt, la CUP vam decidir abstenir-nos. Per una banda, vam denunciar que no s’ha buscat el consens i el treball conjunt que se’ns havia demanat, motiu pel qual vam votar a favor inicialment de l’operació de compra del patrimoni de la Cooperativa. Veiem els acords poc clars, no tant pel que fa al paper de l’Ajuntament, sinó per la part que pertoca a la Cooperativa. Creiem que les garanties personals que aporten pel retorn dels estalvis de l’Ajuntament, també ho haurien de fer pel retorn dels estalvis de tots els impositors. Creiem que la Cooperativa està actuant de forma unilateral, ja que bona part dels acords que se’ns presenten avui no han estat acordats per l’assemblea de l’entitat. És per tot això i per a garantir la unitat política, que vam demanar a l’alcalde que creés una comissió de seguiment entre l’Ajuntament, els partits del consistori i la Cooperativa, fins que els impositors hagin recuperat el 80% dels estalvis.

5


La timba Apunts per la unitat popular

2n semestre 2017 núm. 3

“El paper de la CUP és molt clar: garantir que el bloc sobiranista no es faci enrere del camí iniciat l’1 i el 27 d’Octubre” L’entrevista a Xavi Milian, cap de llista a Tarragona per la CUP-CC

L’actualitat vé marcada per l’1O. Com valores les properes eleccions? Aquestes eleccions no sols són il·legítimes a conseqüència del Cop d’Estat constitucional, sinó que són una autèntica farsa. Més enllà de l’empresonament i l’exili del president, el vicepresident i conselleres, ministres del govern espanyol ja han dit públicament que si torna a guanyar el bloc sobiranista tornaran a aplicar el 155. Per això, ens hem vist obligades a participar-hi. Quin és el paper que ha de tenir la CUP en el nou parlament que sorgirà de les properes eleccions? El paper de la CUP és molt clar: garantir que el bloc sobiranista no es faci enrere del camí iniciat l’1 i el 27 d’Octubre. I, conjuntament amb el carrer, fer avançar la República i el procés constituent. La unilateralitat i la desobediència són la única estratègia que ens deixen per poder avançar com a societat. I, ja no sols com a poble que vol la llibertat, sinó com a treballadors i treballadores que volem conquerir nous drets socials i no perdre els drets més elementals. Entre d’altres temes d’actualitat, com s’ha d’afrontar l’estudi de qualitat de l’aire al polígon sud i el BCN World? Tant la petroquímica com el BCN World formen part del model de desenvolupament econòmic que vam heretar del “desarrollismo” franquista i que el “pujolisme” autonomista va consolidar. Això ha generat, que amb diners públics grans empreses s’hagin folrat! Quines altres problemàtiques creus que hi ha al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre? Buf! N’hi ha a grapats! La gestió dels rius i les N340, AP7, A7, A27 que s’inaugura a trams... problemes amb el Tren d’Alta Velocitat i Rodalies, una pagesia en perill d’extinció que provoca un abandonament del territori, el Baix Penedès és la comarca amb més atur de Catalunya, una sanitat que ha estat font de corrupteles i una educació que finança centres escolars que separan l’alumant per sexe... no acabaria mai. Però, la reflexió important al respecte, és que amb l’actual model autonòmic no tenim els instruments necessaris per poder resoldre aquests problemes. Vam veure l’Albiol aixecant la bandera andalusa per dividir els catalans segons l’origen. És la vella cantarella de les dretes per dividir les classes populars? Com ha d’afronta la nova República aquesta problemàtica? C’s i el PP porten anys dedicant-se a fer el que precisament denuncien que fem el bloc independentista. A més, tenen una visió reduccionista de la societat. Es pensen que encara estem als anys 60! Per començar hi ha molts castellanoparlants que estan a favor de la República, i malauradament, hi ha molta gent que ha estudiat en aquestes escoles i instituts on adoctrinen, que estan a favor de l’unionisme. Ells busquen crear blocs i es fixen en la diferència, en canvi, naltros defensem la pluralitat com un valor que ens uneix. 6


La timba Apunts per la unitat popular

2n semestre 2017 núm. 3

Dia1. A les portes d’una República popular per la classe treballadora. Així doncs, cal marcar al calendari l’1 d’Octubre, per ser aquell dia en què la legalitat espanyola es va carregar la democràcia Deixant a banda el clar i legítim resultat del referèndum de l’1 d’Octubre, cal fer esment del que va suposar aquesta data: l’empoderament de les classes populars. A la Canonja hi havia moltes persones protegint durant tot el dia l’institut Collblanc per a què tothom pogués votar i opinar lliurement. No es protegia només les instal·lacions, ni les urnes on es depositaven els vots (on hi

havia vots del Sí, del No, nuls i en blanc), sinó que s’estava intentant protegir un dret bàsic per tot país que es faci dir democràtic: poder votar, opinar, decidir. Al nostre poble, per sort, la violència policial va passar de llarg. La violència és l’últim recurs de l’incompetent. Després de la mal anomenada “crisi econòmica”, les elits -tant les estatals com les autonòmiques- han retallat i privatitzat els serveis públics, han destruït el territori, han subhastat i trossejat el patrimoni públic.

El que és de totes i tots, per al benefici d’uns pocs. I és per aquest motiu que l’1 i el 3 d’octubre són dates tan importants. El poble es va organitzar i va vèncer la por per tirar endavant un referèndum i una vaga general, encarant-se a la repressió i la guillotinada de drets bàsics que suposa l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. Un 155 tirat endavant pel PP, Cs i PSOE. Així doncs, cal marcar al calendari l’1 d’Octubre, per ser aquell dia en què la legalitat espanyola es va carregar la democràcia.

Cal seguir treballant per enfortir aquest poder popular, que sempre fa tanta por als que manen, que sacseja les estructures actuals. I no només pel que fa a la independència, sinó per totes les lluites que ens queden per conquerir com a ciutadans. Aquest mateix poder popular que va aconseguir que la Canonja passés a ser una EMD (i després la plena municipalitat), que tinguéssim institut al poble, o per a què els autobusos arribessin a Bonavista i la Canonja. Qui no sembra, no recull, i viure vol dir prendre partit.

Comité en defensa de la república L’organització popular a través dels CDRs va ser clau per poder dur a terme el referèndum de l’1-O. El dia 1 d’octubre els col·legis electorals van ser defensats per la mateixa població. Les hores prèvies van ser una clam per defensa els col·legis electorals. A Tarragona els primers CDR van ser l’avançada popular contra l’agressivitat de les forces policials. D’ençà de l’1 d’Octubre, els comités de Defensa del Referèndum s’han reconvertit en espais en defensa de la República. Espais de participació popular transversal que tenen l’objectiu de vertebrar la defensa de la República poble a poble i barri a barri. 7


Dissabte 16D -12:30h Plaça Mestre Gols La Canonja amb

Marta Llorens, regidora de la CUP a Reus Mariona Quadrada, regidora de la CUP a Reus Oriol Olivé, CUP La Canonja

V

ermut musical i la recaptació que fem serà per la Caixa de Resistència

La timba #3 - 2n Semetre 2017  

Apunts per la unitat popular.

La timba #3 - 2n Semetre 2017  

Apunts per la unitat popular.

Advertisement