Programa polític CUP-AE i Principis d'acció

Page 1

1)

2)

3)

4)

5)

6)