Page 1


Núm. REF. CADASTRAL

NOM PROPIETARI

SUPERFÍCIE CADASTRE

SUPERFÍCIE CARTOGRÀFICA

Sòls actualment inclosos al Parc Territorial Alcalde Pons-Les Basses

1

25900A009003240000LP

AJUNTAMENT DE LLEIDA

181.290,00 m²

59,3 %

180.762,09 m²

59,1 %

2

25900A009003260000LT

GACEN JUSTO, JOSEFA

10.869,00 m²

3,6 %

11.149,87 m²

3,6 %

3

25900A009003250000LL

GACEN JUSTO, JOSEFA

13.722,00 m²

4,5 %

13.887,89 m²

4,5 %

205.881,00 m²

67,3 %

205.799,85 m²

67,3 %

total Sòls de possible ampliació del Parc Territorial Alcalde Pons-Les Basses

4

25900A009002140000LS

ESCURDER ESCURDER, JOSE

20.251,00 m²

6,6 %

20.250,74 m²

6,6 %

5

25900A009003210000LY

DESCONEGUT

2.484,00 m²

0,8 %

2.483,89 m²

0,8 %

6

25900A009006440000LP

DESCONEGUT

3.127,00 m²

1,0 %

3.127,21 m²

1,0 %

7

25900A009003200000LB

FARRE MOLINS, CARMEN

14.133,00 m²

4,6 %

14.133,81 m²

4,6 %

8

25900A009003190000LG

FONDEVILA PUIGDENGOLES, Mª ANGELES

15.833,00 m²

5,2 %

15.832,78 m²

5,2 %

9

25900A009006540000LR

DESCONEGUT

775,00 m²

0,3 %

774,79 m²

0,3 %

10

25900A009003220000LG

HERNANDEZ PALMES, ANTONIO

931,00 m²

0,3 %

930,96 m²

0,3 %

11

25900A009003180000LY

DESCONEGUT

583,00 m²

0,2 %

582,72 m²

0,2 %

12

25900A009003170000LB

DESCONEGUT

3.745,00 m²

1,2 %

3.744,65 m²

1,2 %

13

25900A009003130000LU

FLINCH VIDAL, CARMEN

2.434,00 m²

0,8 %

2.420,46 m²

0,8 %

14

25900A009003270000LF

PERIS LLORENS, Mª ANTONIA

28.029,00 m²

9,2 %

27.836,25 m²

9,1 %

total

92.325,00 m²

30,2 %

92.118,24 m²

30,1 %

total parcel·les

298.206,00 m²

97,5 %

297.918,09 m²

97,4 %

domini públic

7.646,73 m²

2,5 %

7.934,64 m²

2,6 %

TOTAL ÀMBIT

305.852,73 m² 100,0 %

305.852,73 m² 100,0 %

plànols projecte Basses  

Tots els plànols i imatges vinculats al projecte de remodelació de les Basses